Маратон на четенето 2016

Студенти от специалност „Социални дейности” четат с домуващите в Дома за възрастни хора с физически увреждания.