Учениците от СОУ ''Хр.Смирненски'' четат ''Любими детски приказки''