В Дома за възрастни хора с физически увреждания четоха произведения на Вера Мутафчиева, П. Р. Славеков и Ангел Каралийчев!