23 април, 10:30 часа, ЦДГ № 13 „Пролет”

„Деца четат на деца” – ученици от 4б и 4г клас при ІІ ОУ „Петко Р. Славейков” четат приказки на децата от детската градина