Биография

- 1 -

В Р 61

Георгиева, Гергана.  Йордан Радичков - уникален и универсален / Гергана Георгиева. // РИКИ - кандидатгимназист, ХVІІІ, N 15, 13 - 19 апр. 2010, с. 10. 

Сист. No: 67639

Общи теми

- 2 -

Ч1/886.7(091)/А 77

Анчев, Панко.  Йордан Радичков / Панко Анчев. // Анчев,  Панко. Въведение във философията на българската литературна история : Етюди и фрагменти / Панко Анчев; Ред. Иван Гранитски. - София, 2001, с. 263 - 270. 

Сист. No: 45577

- 3 -

В С 45

Голев, Владимир.  Носи един друг свят / Владимир Голев. // Словото днес, X, N 31, 28 окт. 2004, с. 5. 

Сист. No: 49272

- 4 -

В Р 61

Димова, Весела.  Йордан Радичков (1929 - 2004) / Весела Димова. // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 17, 26 апр. -2 май 2005, с. 11. 

Сист. No: 51346

- 5 -

Сп П 57

Еленков, Константин.  Неразгаданият Радичков / Константин Еленков. // Пламък, 1999, N 7 - 8, с. 65 - 68. 

Сист. No: 25643

- 6 -

Ч1/886.7.09/И 52

Илиев, Стоян.  Белетристи / Стоян Илиев. // Илиев,  Стоян. Литературни портрети / Стоян Илиев. - Велико Търново, 1999, с. 169 - 180. 

Сист. No: 33884

- 7 -

Сп Р 74

Кирков, Димитър.  Безбрежните Радичкови светове / Димитър Кирков. // Родна реч, 2002, N 1 - 2, с. 17 - 20. 

Сист. No: 40258

- 8 -

В Р 61

Константинова, Елка.  Магията на Йордан Радичков / Елка Константинова. // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 12, 21 - 27 март 2006, с. 10. 

Сист. No: 55667

- 9 -

В Б 92

Лазаров, Стойко.  Съвременни майстори на разказа / Стойко Лазаров. // Бьлгарски писател, N 11, 21 март 2001, с. 1, 8. 

Сист. No: 34710

- 10 -

В Л 69

Мутафов, Енчо.  Радичков в българския повествителен спев / Енчо Мутафов. // Литературен форум, N 38, 2 - 8 дек. 1997, с. 10. 

Сист. No: 8521

- 11 -

Сп Б 92

Пенчев, Васил.  Радичковият верблюд - поетика на значенията / Васил Пенчев. // Български език и литература, 1997, N 5 - 6, с. 69 - 76. 

Сист. No: 10269

- 12 -

В С 45

Попов, Богомил.  Плявата и зърното на човешката проза / Богомил Попов ; Сн. Иван Бакалов. // Словото днес, XV, N 30, 05 ноем. 2009, с. 8. 

Сист. No: 30448

- 13 -

Ч1/886.7(076)/Л 69

Симеонова, Александра.  Вещният мир на Радичковото творчество / Александра Симеонова. // Литературни анализи : За вас, зрелостници и кандидат-студенти / Ред. Мая Славова. - София, 1997, с. 290 - 293. 

Сист. No: 11151

- 14 -

Ч1/886.7.09/С 20

Янева, Катя.  Йордан Радичков / Катя Янева. // Сарандев,  Иван и др. [Тридесет и три] 33 литературни портрета : Поети от Гео Милев до К. Павлов ; Белетристи от Й. Йовков до Г. Стоев ; Драматурзи от Ст. Л. Костов до Ст. Цанев / Иван Сарандев, Катя Янева. - Бургас, б. г., с. 210 - 214. 

Сист. No: 28634

Разкази

Нежната спирала

- 15 -

В Р 61

Бойкова, Лидия.  Знаците на " Нежната спирала " / Лидия Бойкова. // РИКИ - кандидатгимназист, Х, N 14, 9 - 15 апр. 2002, с. 6 - 7. 

Сист. No: 41013

- 16 -

В Р 61

Бойкова, Лидия.  Човекът пред загадките на природата / Лидия Бойкова. // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 19, 10 - 16 май 2005, с. 11. 

Сист. No: 51476

- 17 -

В Р 61

Бонева, Марина.  Връзката на човека и природата в разказа / Марина Бонева. // РИКИ - кандидатгимназист, XVI, N 18, 6 - 12 май 2008, с. 10; №19, с. 10. 

Сист. No: 13860

- 18 -

В Р 61

Бонева, Марина.  Човекът и природата в "Нежната спирала" на живота / Марина Бонева. // РИКИ - кандидатгимназист, ІХ, N 17, 1 - 7 май 2001, с. 10 ; № 18, с. 7. 

Сист. No: 35387

- 19 -

В Р 61

Винчева, Валя.  Предупрежденията на природата / Валя Винчева. // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 13, 28 март - 3 апр. 2006, с. 10 - 11. 

Сист. No: 55826

- 20 -

В Р 61

Георгиева, Гергана.  Пътуването на човека към природата и към себе си / Гергана Георгиева. // РИКИ - кандидатгимназист, XVII, N 17, 28 апр. - 4 май 2009, с. 10 - 11. 

Сист. No: 25025

- 21 -

В Р 61

Георгиева, Гергана.  Йордан Радичков - "Нежната спирала" / Гергана Георгиева. // РИКИ - кандидатгимназист, ХVІІІ, N 16, 20 - 26 апр. 2010 г., с. 10. 

Сист. No: 67740

- 22 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Г 97

Гърдев, Георги.  Йордан Радичков / Георги Гърдев. // Гърдев,  Георги. Ново ръководство за ученика по литература - 8. клас / Георги Гърдев, Даниела Минчева, Стефан Гърдев. - Велико Търново, 2001, с. 176 - 200. 

Сист. No: 40703

- 23 -

В Р 61

Делийска, Красимира.  Образите на насилието в разказа / Красимира Делийска. // РИКИ - кандидатгимназист, Х, N 13, 2 - 8 апр. 2002, с. 10. 

Сист. No: 40955

- 24 -

Сп Л 69

Илиева, Нели.  "Нежната спирала" [Йордан Радичков] / Нели Илиева. // Литерайко, 2007, N 5, с. 24 - 26. 

Сист. No: 62337

- 25 -

В Р 61

Йовчева, Таня.  Всевиждащото око на природата / Таня Йовчева. // РИКИ - кандидатгимназист, VIII, N 18, 3 - 9 май 2005, с. 11. 

Сист. No: 51396

- 26 -

В Р 61

Йордан Радичков за магическата същност на природата  / Елка Константинова. // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 12, 25 - 31 март 2003, с. 7, 10. 

Сист. No: 45462

- 27 -

В Р 61

Кацарска, Красимира.  Човекът и обществото / Красимира Кацарска. // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 13, 30 март - 5 апр. 2004, с. 11; № 14, с. 10 - 11. 

Сист. No: 2482

- 28 -

Сп Р 74

Кирева, Нора.  Нежните спирали на природата в човешката духовност / Нора Кирева. // Родна реч, XLVII, 2004, N 2 - 3, с. 55 - 58. 

Сист. No: 2790

- 29 -

В Р 61

Кръстева, Емилия.  Радичковите послания в разказа "Нежната спирала" / Емилия Кръстева. // РИКИ - кандидатгимназист, Х, N 16, 24 - 30 апр. 2001, с. 10. 

Сист. No: 35352

- 30 -

В Р 61

Пантелеева, Нина.  Нашето мълчание пред тайнствата на живота / Нина Пантелеева. // РИКИ - кандидатгимназист, Х, N 15, 17 - 23 апр. 2001, с. 6 - 7. 

Сист. No: 35146

- 31 -

В Р 61

Пантелеева, Нина.  Неразгаданата тайна, наречена природа / Нина Пантелеева. // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 14, 4 - 10 април 2006, с. 10 - 11. 

Сист. No: 55918

- 32 -

Ч1/82.08(07)/П 30

Пашова, Мария.  Човек - природа в "Нежната спирала" / Мария Пашова. // Пашова,  Мария. Литературноинтерпретативно съчинение : Помагало по литература за 8. клас / Мария Пашова. - Пловдив, 2001, 2004, с. 118 - 123. 

Сист. No: 52477

- 33 -

Ч1/82.08(07)/П 30

Пашова, Мария.  Документалното и фикционалното, реалното и символното в "Нежната спирала" / Мария Пашова. // Пашова,  Мария. Литературноинтерпретативно съчинение : Помагало по литература за 8. клас / Мария Пашова. - Пловдив, 2001, 2004, с. 124 - 131. 

Сист. No: 52478

- 34 -

В С 91

Петрова, Мариела.  Насилието на човека над природата и над своята душа / Мариела Петрова. // Супер Рик, N 18, 14 май 2001, с. 7, 15. 

Сист. No: 35674

- 35 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Л 69

Радев, Иван.  Йордан Радичков / Иван Радев. // Литературни анализи : В помощ на учениците от 8. клас / Иван Радев и др. - 9. доп. прераб. изд.. - В. Търново, 2002, с. 152 - 160. 

Сист. No: 45030

- 36 -

Ч1/82.08(07)/Р 12

Радев, Радослав и др.  "Нежната спирала" на композицията в едноименния разказ на Йордан Радичков / Радослав Радев, Койка Попова, Станимир Цветков. // Радев,  Радослав и др. Осмокласниците пишат : Литературноинтерпретативно съчинение: Примерни разработки върху художествени текстове по литература, изучавани в 8. клас / Радослав Радев, Койка Попова, Станимир Цветков. - София, 2002, с. 103 - 111. 

Сист. No: 40854

- 37 -

В Р 61

Симеонова, Емилия.  Човекът и природата / Емилия Симеонова. // РИКИ - кандидатгимназист, Х, N 15, 16 - 22 апр. 2002, с. 10 - 11. 

Сист. No: 41183

- 38 -

В Р 61

Спасова, Димитрина.  "Небесната червена сълза" - символен израз на болката в човешката душа и в природата / Димитрина Спасова. // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 13, 1 - 7 апр. 2003, с. 10. 

Сист. No: 45589

- 39 -

Ч1/886.7.09(07)/С 75

Стефанова, Росица.  Насилието на човека над природата в разказа "Нежната спирала" / Росица Стефанова. // Стефанова,  Росица Ботушева. Теми по литература 8. клас / Росица Стефанова. - София, 2003, с. 154 - 158. 

Сист. No: 11638

- 40 -

Ч1/886.7.09(07)/С 75

Стефанова, Росица.  Разказът "Нежната спирала" - образът на природата, видяна през човешките очи / Росица Стефанова. // Стефанова,  Росица Ботушева. Теми по литература 8. клас / Росица Стефанова. - София, 2003, с. 159 - 164. 

Сист. No: 11639

- 41 -

Ч1/886.7.09(07)/С 75

Стефанова, Росица.  Светът на видимото и на невидимото в разказа "Нежната спирала" / Росица Стефанова. // Стефанова,  Росица. Теми по литература 8. клас / Росица Стефанова. - София, 2003, с. 165 - 170. 

Сист. No: 11640

- 42 -

В Р 61

Стойнева, София.  "Свирепото настроение" към природата / София Стойнева. // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 15, 13 - 19 апр. 2004, с. 10. 

Сист. No: 2540

- 43 -

Сп Б 92

Стоянова, Евелина.  "Нежната спирала" на Йордан Радичков - вариант за прочит в 8. клас / Евелина Стоянова. // Български език и литература, 2001, N 2 - 3, с. 60 - 69. 

Сист. No: 36839

- 44 -

Ч1/372.882/Т 76

Тотев, Пламен.  Човекът и природата в разказите на Йордан Радичков "Нежната спирала" и "Педя земя" / Пламен Тотев, Светослав Минчев. // Тотев,  Пламен Стефанов и др. Теми по литература за 8. клас : Интерпретативно съчинение / Пламен Тотев, Светослав Минчев. - [София], 2005, с. 93 - 98. 

Сист. No: 60191

- 45 -

В С 91

Христова, Наталия.  Изгубеното и преоткрито единство между човека и природата в разказа"Нежната спирала" на Йордан Радичков / Наталия Христова. // Супер Рик, N 19, 21 май 2001, с. 15. 

Сист. No: 35774

Други произведения

- 46 -

Сп Б 92

Атанасова, Люба.  За сръбското прасе и сюжета на "Свирепо настроение" / Люба Атанасова. // Български език и литература, XLII, 2002, N 6, с. 33 - 36. 

Сист. No: 44206

- 47 -

Ч1/886.7.09(075.4)/В 24

Василев, Сава.  Разсъбличането на метафорите / Сава Василев. // Василев,  Сава и др. Ново ръководство за ученика по литература - 12. клас / Сава Василев, Димитър Кръстев. - В. Търново, 2002, с. 389 - 404. 

Сист. No: 44328

- 48 -

Сп Б 92

Гуторанова, Илка.  Неологизмите на Йордан Радичков в книгата му "Пупаво време" / Илка Гуторанова. // Български език и литература, 2001, N 2 - 3, с. 80 - 81. 

Сист. No: 36841

- 49 -

В Л 69

Звезданов, Николай.  "Ноев ковчег": В света на трансцендентната другост / Николай Звезданов. // Литературен форум, N 35, 16 - 22 ноем. 1999, с. 1, 10. 

Сист. No: 24957

- 50 -

Сп Б 92

Пенчев, Васил.  Радичковата пиеса "Суматоха" - суматоха със смисъла / Васил Пенчев. // Български език и литература, 1998, N 4, с. 29 - 37. 

Сист. No: 18875

- 51 -

Сп Б 92

Пенчев, Васил.  За любовта и езика - Радичковата новела "Козел" / Васил Пенчев. // Български език и литература, 2001, N 2 - 3, с. 70 - 79. 

Сист. No: 36840

- 52 -

В Р 61

Пернишки, Васил.  "Историята на воденичаря" / Васил Пернишки. // РИКИ - кандидатгимназист, V, N 32, 14 - 20 окт. 1997, с. 6. 

Сист. No: 6973

Есета

- 53 -

Сп Р 74

Вършилов, Николай.  Верблюдът и неговият Радичков / Николай Вършилов. // Родна реч, 2007, N 6 - 7, с. 57 - 60. 

Сист. No: 63733

- 54 -

Сп Ф 51

Пенчев, Васил.  Сказанието при Радичков / Васил Пенчев. // Философски алтернативи, 2001, N 2, с. 143 - 150. 

Сист. No: 38754


 Индекс по АВТОРИ

Анчев, Панко 2 
Атанасова, Люба 46 
Бакалов, Иван 12 
Бойкова, Лидия 15 16 
Бонева, Марина 17 18 
Василев, Сава 47 
Винчева, Валя 19 
Вършилов, Николай 53 
Георгиева, Гергана 1 20 21 
Голев, Владимир 3 
Гуторанова, Илка 48 
Гърдев, Георги 22 
Делийска, Красимира 23 
Димова, Весела 4 
Еленков, Константин 5 
Звезданов, Николай 49 
Илиев, Стоян 6 
Илиева, Нели 24 
Йовчева, Таня 25 
Кацарска, Красимира 27 
Кирева, Нора 28 
Кирков, Димитър 7 
Константинова, Елка 8 26 
Кръстева, Емилия 29 
Лазаров, Стойко 9 
Минчев, Светослав 44 
Мутафов, Енчо 10 
Пантелеева, Нина 30 31 
Пашова, Мария 32 33 
Пенчев, Васил 11 50 51 54 
Пернишки, Васил 52 
Петрова, Мариела 34 
Попов, Богомил 12 
Попова, Койка 36 
Радев, Иван 35 
Радев, Радослав 36 
Симеонова, Александра 13 
Симеонова, Емилия 37 
Спасова, Димитрина 38 
Стефанова, Росица 39 40 41 
Стойнева, София 42 
Стоянова, Евелина 43 
Тотев, Пламен 44 
Христова, Наталия 45 
Цветков, Станимир 36 
Янева, Катя 14 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Историята на воденичаря" 52 
"Небесната червена сълза" - символен израз на болката в човешката душа и в природата 38 
"Нежната спирала" [Йордан Радичков] 24 
"Нежната спирала" на Йордан Радичков - вариант за прочит в 8. клас 43 
"Нежната спирала" на композицията в едноименния разказ на Йордан Радичков 36 
"Ноев ковчег": В света на трансцендентната другост 49 
"Свирепото настроение" към природата 42 
Безбрежните Радичкови светове 7 
Белетристи 6 
Верблюдът и неговият Радичков 53 
Вещният мир на Радичковото творчество 13 
Връзката на човека и природата в разказа 17 
Всевиждащото око на природата 25 
Документалното и фикционалното, реалното и символното в "Нежната спирала" 33 
За любовта и езика - Радичковата новела "Козел" 51 
За сръбското прасе и сюжета на "Свирепо настроение" 46 
Знаците на " Нежната спирала " 15 
Изгубеното и преоткрито единство между човека и природата в разказа"Нежната спирала" на Йордан Радичков 45 
Йордан Радичков 2 14 22 35 
Йордан Радичков (1929 - 2004) 4 
Йордан Радичков - "Нежната спирала" 21 
Йордан Радичков - уникален и универсален 1 
Йордан Радичков за магическата същност на природата 26 
Магията на Йордан Радичков 8 
Насилието на човека над природата в разказа "Нежната спирала" 39 
Насилието на човека над природата и над своята душа 34 
Нашето мълчание пред тайнствата на живота 30 
Нежните спирали на природата в човешката духовност 28 
Неологизмите на Йордан Радичков в книгата му "Пупаво време" 48 
Неразгаданата тайна, наречена природа 31 
Неразгаданият Радичков 5 
Носи един друг свят 3 
Образите на насилието в разказа 23 
Плявата и зърното на човешката проза 12 
Предупрежденията на природата 19 
Пътуването на човека към природата и към себе си 20 
Радичков в българския повествителен спев 10 
Радичковата пиеса "Суматоха" - суматоха със смисъла 50 
Радичковите послания в разказа "Нежната спирала" 29 
Радичковият верблюд - поетика на значенията 11 
Разказът "Нежната спирала" - образът на природата, видяна през човешките очи 40 
Разсъбличането на метафорите 47 
Светът на видимото и на невидимото в разказа "Нежната спирала" 41 
Сказанието при Радичков 54 
Съвременни майстори на разказа 9 
Човек - природа в "Нежната спирала" 32 
Човекът и обществото 27 
Човекът и природата 37 
Човекът и природата в "Нежната спирала" на живота 18 
Човекът и природата в разказите на Йордан Радичков "Нежната спирала" и "Педя земя" 44 
Човекът пред загадките на природата 16