Биография

- 1 -

В С 45

Милева, Леда.  Честито! / Леда Милева. // Словото днес, ХVІ, N 13, 15 апр. 2010, с. 15. 

Сист. No: 67694

- 2 -

В С 45

Стефанов, Петър.  Вечният Палечко... / Петър Стефанов. // Словото днес, ХVІ, N 13, 15 апр. 2010, с. 1, 11 - 12. 

Сист. No: 67691

Общи теми

- 3 -

Ч1/886.7.09/Б 16

Бакрачева, Албена.  "Сърцето и ума": Валери Петров / Албена Бакрачева. // Бакрачева,  Албена Кузманова. Заложби на отвореността / Албена Бакрачева. - София, 1997, с. 32 - 47. 

Сист. No: 37161

- 4 -

Сп П 57

Велчев, Петър.  Рицар на класическия стих / Петър Велчев. // Пламък, ХVІІІ, 2010, N 3 - 4, с. 10 - 22. 

Сист. No: 67663

- 5 -

В С 45

Вълчев, Найден.  Трети път за Валери Петров / Найден Вълчев. // Словото днес, XIV, N 18, 29 май 2008, с. 3. 

Сист. No: 14499

- 6 -

КС У 91

Господинов, Георги.  Имената на света в поезията от 40-те години на XX век / Георги Господинов. // Участ . - Ст. Загора, 2005, N 2, с. 47 - 51. 

Сист. No: 52080

- 7 -

В Р 61

Даниел, Леон.  Избраник Нечий / Леон Даниел. // РИКИ - кандидатгимназист, VІІІ, N 16, 22 - 28 апр. 2000, с. 1-4. 

Сист. No: 28765

- 8 -

Ч1/886.7.09/Д 59

Димитрова, Ирма.  Игра и светоглед / Ирма Димитрова. // Димитрова,  Ирма. От Homo Ludens до говорещия автомат : Валери Петров и поетите от 40-те / Ирма Димитрова. - София, 1994, с. 7 - 19. 

Сист. No: 37234

- 9 -

Ч1/886.7.09/Д 59

Димитрова, Ирма.  "Дъжд вали - слънце грее" / Ирма Димитрова. // Димитрова,  Ирма. От Homo Ludens до говорещия автомат : Валери Петров и поетите от 40-те / Ирма Димитрова. - София, 1994, с. 76 - 89. 

Сист. No: 37239

- 10 -

Сп П 57

Молхов, Яко.  Рицарят без броня / Яко Молхов. // Пламък, 1998, N 9 - 10, с. 131 - 133. 

Сист. No: 19747

- 11 -

Ч1/82.09/П 47

Петров, Здравко.  Рицар на изящното / Здравко Петров. // Петров,  Здравко. Историята като безумие / Здравко Петров. - София, 1997, с. 195 - 200. 

Сист. No: 8189

- 12 -

Ч1/886.7.09/Ч 90

Чолаков, Здравко.  Валери Петров / Здравко Чолаков. // Чолаков,  Здравко. Наблюдения - II : Есета, статии, литературни портрети / Здравко Чолаков. - София, 1997, с. 88 - 92. 

Сист. No: 36987

- 13 -

В С 45

Шурбанов, Александър.  Подвигът на преводача / Александър Шурбанов. // Словото днес, ХVІ, N 13, 15 апр. 2010, с. 14. 

Сист. No: 67693

- 14 -

Ч1/886.7.09/С 20

Янева, Катя.  Валери Петров / Катя Янева. // Сарандев,  Иван и др. [Тридесет и три] 33 литературни портрета : Поети от Гео Милев до К. Павлов ; Белетристи от Й. Йовков до Г. Стоев ; Драматурзи от Ст. Л. Костов до Ст. Цанев / Иван Сарандев, Катя Янева. - Бургас, б. г., с. 175 - 180. 

Сист. No: 28624

Поеми

Тавански спомен

- 15 -

В Р 61

Бойкова, Лидия.  Валери Петров - "Тавански спомени" / Лидия Бойкова. // РИКИ - кандидатгимназист, N 16, 23 апр. 2002, с. 11 - 12. 

Сист. No: 41278

- 16 -

В Р 61

Борисова, Екатерина.  Валери Петров - "Тавански спомен" / Екатерина Борисова. // РИКИ - кандидатгимназист, XVI, N 23, 10 - 16 юни 2008, с. 12. 

Сист. No: 15014

- 17 -

В Р 61

Георгиева, Гергана.  Една (не)обичайна история за любовта и раздялата / Гергана Георгиева. // РИКИ - кандидатгимназист, XVII, N 18, 12 - 18 май 2009, с. 10; № 19, с. 11 - 12. 

Сист. No: 25268

- 18 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Г 97

Гърдев, Георги.  Валери Петров / Георги Гърдев. // Гърдев,  Георги. Ново ръководство за ученика по литература - 8. клас / Георги Гърдев, Даниела Минчева, Стефан Гърдев : Слово. - Велико Търново, 2001, с. 200 - 215. 

Сист. No: 40704

- 19 -

В Р 61

Димова, Веселина.  Двойният поглед към нещата от живота / Веселина Димова. // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 18, 4 - 10 май 2004, с. 7, 10. 

Сист. No: 2736

- 20 -

В Р 61

Константинова, Елка.  Поет на мъдростта и любовта / Елка Константинова. // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 16, 22 - 26 април 2003, с. 10 - 11. 

Сист. No: 45848

- 21 -

В Р 61

Кръстева, Весела.  Загадката, наречена любов / Весела Кръстева. // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 20, 15 - 21 май 2007, с. 10 - 11. 

Сист. No: 62061

- 22 -

В Р 61

Кръстева, Емилия.  Валери Петров - "Тавански спомен" / Емилия Кръстева. // РИКИ - кандидатгимназист, N 19, 15 май 2001, с. 10. 

Сист. No: 35700

- 23 -

Сп Л 69

Кръстева, Емилия.  Светът е по-добър, когато в него съществува любовта / Емилия Кръстева. // Литерайко, 2006, N 6, с. 25 - 26. 

Сист. No: 57135

- 24 -

В Р 61

Михайлова, Мими.  Валери Петров - "Тавански спомен" / Мими Михайлова. // РИКИ - кандидатгимназист, N 18, 07 май 2002, с. 10. 

Сист. No: 41428

- 25 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Л 69

Павлова, Илияна.  Валери Петров / Илияна Павлова. // Литературни анализи : В помощ на учениците от 8. клас / Иван Радев и др. - 9. доп. прераб. изд.. - В. Търново, 2002, с. 166 - 176. 

Сист. No: 45032

- 26 -

В Р 61

Пантелеева, Нина.  Поема за неповторимата и вечна любов / Нина Пантелеева. // РИКИ - кандидатгимназист, XVI, N 21, 27 май - 2 юни 2008, с. 11. 

Сист. No: 14377

- 27 -

В Р 61

Пантелеева, Нина.  Валери Петров - поетът, който подритва рими пред себе си / Нина Пантелеева. // РИКИ - кандидатгимназист, N 18, 08 май 2001, с. 10. 

Сист. No: 35580

- 28 -

В Р 61

Пантелеева, Нина.  Валери Петров - поетът, който подритва рими пред себе си / Нина Пантелеева. // РИКИ - кандидатгимназист, N 19, 15 май 2001, с. 7. 

Сист. No: 35699

- 29 -

В Р 61

Пантелеева, Нина.  Поетът, който подритва рими пред себе си / Нина Пантелеева. // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 20, 17 - 23 май 2005, с. 10 - 11. 

Сист. No: 51607

- 30 -

Ч1/82.08(07)/П 30

Пашова, Мария.  Една отминала любов и смисълът на нейното припомняне / Мария Пашова. // Пашова,  Мария. Литературноинтерпретативно съчинение : Помагало по литература за 8. клас / Мария Пашова. - Пловдив, 2001, 2004, с. 137 - 144. 

Сист. No: 52480

- 31 -

Ч1/886.7.09(07)/С 75

Стефанова, Росица.  Любовта - забравена и незабравима / Росица Стефанова. // Стефанова,  Росица. Теми по литература 8. клас / Росица Стефанова. - София, 2003, с. 181 - 185. 

Сист. No: 11643

- 32 -

Ч1/886.7.09(07)/С 75

Стефанова, Росица.  Образът на делника - унищожаващ и съхраняващ любовта / Росица Стефанова. // Стефанова,  Росица. Теми по литература 8. клас / Росица Стефанова. - София, 2003, с. 185 - 191. 

Сист. No: 11644

- 33 -

В Р 61

Стойнева, София.  Любовта - ненужна вещ или жизнена необходимост / София Стойнева. // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 19, 9 - 15 май 2006, с. 12. 

Сист. No: 56646

- 34 -

Ч1/372.882/Т 76

Тотев, Пламен.  Любов и раздяла в поемата "Тавански спомен" на Валери Петров / Пламен Тотев, Светослав Минчев. // Тотев,  Пламен Стефанов и др. Теми по литература за 8. клас : Интерпретативно съчинение / Пламен Тотев, Светослав Минчев. - [София], 2005, с. 101 - 104. 

Сист. No: 60192

Други поеми

- 35 -

Ч1/886.7.09/Д 59

Димитрова, Ирма.  "Палечко" - Валери Петров / Ирма Димитрова. // Димитрова,  Ирма. От Homo Ludens до говорещия автомат : Валери Петров и поетите от 40-те / Ирма Димитрова. - София, 1994, с. 19 - 39. 

Сист. No: 37235

- 36 -

Ч1/886.7.09/Д 59

Димитрова, Ирма.  "Juvenes dum sumus" - Валери Петров / Ирма Димитрова. // Димитрова,  Ирма. От Homo Ludens до говорещия автомат : Валери Петров и поетите от 40-те / Ирма Димитрова . - София. - София. - София, 1994, с. 39 - 61. 

Сист. No: 37236

- 37 -

Ч1/886.7.09/Д 59

Димитрова, Ирма.  "На път" - Валери Петров / Ирма Димитрова. // Димитрова,  Ирма. От Homo Ludens до говорещия автомат : Валери Петров и поетите от 40-те / Ирма Димитрова. - София, 1994, с. 61 - 64. 

Сист. No: 37237

Стихотворения

- 38 -

В С 45

Петров, Валери.  Антология без грим / Валери Петров. // Словото днес, ХVІ, N 13, 15 апр. 2010, с. 10. 

Сист. No: 67692

Японският филм

- 39 -

В Р 61

Кацарска, Красимира.  Валери Петров - "Японският филм" / Красимира Кацарска. // РИКИ - кандидатгимназист, N 17, 30 апр. 2002, с. 10 - 11. 

Сист. No: 41365

- 40 -

В Р 61

Кръстева, Весела.  Изкуството и зрителят / Весела Кръстева. // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 21, 22 -28 май 2007, с. 7. 

Сист. No: 62160

- 41 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Л 69

Павлова, Илияна.  Валери Петров / Илияна Павлова. // Литературни анализи : В помощ на учениците от 8. клас / Иван Радев и др. - 9. доп. прераб. изд.. - В. Търново, 2002, с. 160 - 166. 

Сист. No: 45031

- 42 -

В Р 61

Пантелеева, Нина.  Валери Петров - "Японският филм" / Нина Пантелеева. // РИКИ - кандидатгимназист, XVI, N 22, 3 - 9 юни 2008, с. 11. 

Сист. No: 14652

- 43 -

Ч1/82.08(07)/П 30

Пашова, Мария.  Човекът и изкуството / Мария Пашова. // Пашова,  Мария. Литературноинтерпретативно съчинение : Помагало по литература за 8. клас / Мария Пашова. - Пловдив, 2001, 2004, с. 132 - 136. 

Сист. No: 52479

- 44 -

В С 91

Петрова, Мариела.  "Японският филм" на Валери Петров, или за сложните проблеми на изкуството по един несложен начин / Мариела Петрова. // Супер Рик, N 20, 28 май 2001, с. 7, 15. 

Сист. No: 35886

- 45 -

Ч1/82.08(07)/Р 12

Радев, Радослав и др.  "Животът е кратък, изкуството вечно" / Радослав Радев, Койка Попова, Станимир Цветков. // Радев,  Радослав и др. Осмокласниците пишат : Литературноинтерпретативно съчинение: Примерни разработки върху художествени текстове по литература, изучавани в 8. клас / Радослав Радев, Койка Попова, Станимир Цветков. - София, 2002, с. 94 - 97. 

Сист. No: 40851

- 46 -

Ч1/886.7.09(07)/С 75

Стефанова, Росица.  Стихотворението "Японският филм" - неосъщественият диалог / Росица Стефанова. // Стефанова,  Росица. Теми по литература 8. клас / Росица Стефанова. - София, 2003, с. 171 - 176. 

Сист. No: 11641

- 47 -

Ч1/886.7.09(07)/С 75

Стефанова, Росица.  Образът на човека на изкуството в стихотворението "Японският филм" / Росица Стефанова. // Стефанова,  Росица. Теми по литература 8. клас / Росица Стефанова. - София, 2003, с. 176 - 181. 

Сист. No: 11642

- 48 -

В Р 61

Стоянова, Елена.  Тревогата на поета за "духом голия "човек / Елена Стоянова. // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 14, 08-14.04.2003, с. 10 ; N 15, с. 10. 

Сист. No: 45669


 Индекс по АВТОРИ

Бакрачева, Албена 3 
Бойкова, Лидия 15 
Борисова, Екатерина 16 
Велчев, Петър 4 
Вълчев, Найден 5 
Георгиева, Гергана 17 
Господинов, Георги 6 
Гърдев, Георги 18 
Даниел, Леон 7 
Димитрова, Ирма 8 9 35 36 37 
Димова, Веселина 19 
Кацарска, Красимира 39 
Константинова, Елка 20 
Кръстева, Весела 21 40 
Кръстева, Емилия 22 23 
Милева, Леда 1 
Минчев, Светослав 34 
Михайлова, Мими 24 
Молхов, Яко 10 
Павлова, Илияна 25 41 
Пантелеева, Нина 26 27 28 29 42 
Пашова, Мария 30 43 
Петров, Валери 38 
Петров, Здравко 11 
Петрова, Мариела 44 
Попова, Койка 45 
Радев, Радослав 45 
Стефанов, Петър 2 
Стефанова, Росица 31 32 46 47 
Стойнева, София 33 
Стоянова, Елена 48 
Тотев, Пламен 34 
Цветков, Станимир 45 
Чолаков, Здравко 12 
Шурбанов, Александър 13 
Янева, Катя 14 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Juvenes dum sumus" - Валери Петров 36 
"Дъжд вали - слънце грее" 9 
"Животът е кратък, изкуството вечно" 45 
"На път" - Валери Петров 37 
"Палечко" - Валери Петров 35 
"Сърцето и ума": Валери Петров 3 
"Японският филм" на Валери Петров, или за сложните проблеми на изкуството по един несложен начин 44 
Антология без грим 38 
Валери Петров 12 14 18 25 41 
Валери Петров - "Тавански спомен" 16 22 24 
Валери Петров - "Тавански спомени" 15 
Валери Петров - "Японският филм" 42 
Валери Петров - "Японският филм" 39 
Валери Петров - поетът, който подритва рими пред себе си 27 28 
Вечният Палечко... 2 
Двойният поглед към нещата от живота 19 
Една (не)обичайна история за любовта и раздялата 17 
Една отминала любов и смисълът на нейното припомняне 30 
Загадката, наречена любов 21 
Игра и светоглед 8 
Избраник Нечий 7 
Изкуството и зрителят 40 
Имената на света в поезията от 40-те години на XX век 6 
Любов и раздяла в поемата "Тавански спомен" на Валери Петров 34 
Любовта - забравена и незабравима 31 
Любовта - ненужна вещ или жизнена необходимост 33 
Образът на делника - унищожаващ и съхраняващ любовта 32 
Образът на човека на изкуството в стихотворението "Японският филм" 47 
Подвигът на преводача 13 
Поема за неповторимата и вечна любов 26 
Поет на мъдростта и любовта 20 
Поетът, който подритва рими пред себе си 29 
Рицар на изящното 11 
Рицар на класическия стих 4 
Рицарят без броня 10 
Светът е по-добър, когато в него съществува любовта 23 
Стихотворението "Японският филм" - неосъщественият диалог 46 
Тревогата на поета за "духом голия "човек 48 
Трети път за Валери Петров 5 
Честито! 1 
Човекът и изкуството 43