Биография

Общи теми

- 1 -

Ч1/886.7-023.09/И64


Инев, Иван .   Добри Войников  : Жизнен път и жанрови особености на творчеството на Добри Войников: Основни теми и идеи: Мисли на Добри Войников  / Иван Инев, Виолета Инева, Анастасия Гочева . // Инев,  Иван . Анализи по литература за 10 клас на средните общообразователни училища по новата учебна програма : Учебно помагало  / Иван Инев, Виолета Инева, Анастасия Гочева; Под ред. на и с предг. от Анна Михайлова; Рец. Павлина М  . - София, 2001, с. 95-96


Сист. No: 37009

- 2 -

Сп  Б-92


Пътова, Николета .   Войниковата драматургия в търсене на българската самоличност  : Добри Войников  / Николета Пътова . // Български език и литература, 2001, N 4, с. 43-51


Сист. No: 38002

- 3 -

Ч1/820/899.09/Ш  97


Шумелова, Мария .   Добри Войников  : [Биогр.]  / Мария Шумелова . // Шумелова,  Мария . Ново ръководство за ученика по литература - 10. клас  / Мария Шумелова  . - В. Търново, 2001, 2002, с. 327-329


Сист. No: 39955

Криворазбраната цивилизация / Пълен текст

- 4 -

В  Г  48


Георгиева, Милена .   Ценностният нравствен сблъсък между родово - българското и модерно - европейското  : Добри Войников - "Криворазбраната цивилизация"  / Милена Георгиева . // Гимназист, XI, N 25, 22 - 28 юни 2004, с. 4 - 5


Сист. No: 11934

- 5 -

В  Г-48


Гълъбова, Гергана .   Една комедия, която ще звучи винаги съвременно  : Добри Войников - "Криворазбраната цивилизация"  / Гергана Гълъбова . // Гимназист, N 18, 4-10 май 1999, с. 3


Сист. No: 22986

- 6 -

В  Г-48


Иванова, Теодора .   Духовните ценности на новото възрожденско мислене  : Добри Войников - "Криворазбраната цивилизация" : 10 клас  / Теодора Иванова . // Гимназист, IX, N 24, 18 - 24 юни 2002, с. 4-5


Сист. No: 41979

- 7 -

В  Г-48


Илиева, Светла .   Опозицията свое - чужда - нравствен контраст между образите  : Добри Войников - "Криворазбраната цивилизация"  / Светла Илиева . // Гимназист, X, N 24, 17-23 юни 2003, с. 4


Сист. No: 46580

- 8 -

Ч1/886.7-023.09/И64


Инев, Иван .   Българинът на пътя към Европа  : "Криворазбраната цивилизация" - Д. Войников  / Иван Инев, Виолета Инева, Анастасия Гочева . // Инев,  Иван . Анализи по литература за 10 клас на средните общообразователни училища по новата учебна програма : Учебно помагало  / Иван Инев, Виолета Инева, Анастасия Гочева; Под ред. на и с предг. от Анна Михайлова; Рец. Павлина М  . - София, 2001, с. 97-111


Сист. No: 37011

- 9 -

Сп  Л  69


Йотов, Иван .   За "Криворазбраната цивилизация" и нейния създател  : [Добри Войников] : 10 кл. / Иван Йотов . // Литерайко, 2007, N 6, с. 26-30


Сист. No: 62486

- 10 -

В  Г  48


Кацарска, Красимира .   "Криворазбраната цивилизация" от Добри Войников - предупреждение за опазване на народното достойнство  / Красимира Кацарска . // Гимназист, N 14, 7 - 13 апр. 1998, с. 4


   9 клас


Сист. No: 12202

- 11 -

Ч1/820/899.09/Л  69


Налбантова, Елена .   Добри Войников  : "Криворазбраната цивилизация"  / Елена Налбантова . // Литературни анализи : В помощ на учениците от 10 клас  : 9. доп. и прераб. изд. / Глав. ред. Иван Радев  . - В. Търново, 2002, с. 308-316


Сист. No: 45358

- 12 -

Ч1/820/899.09/Т  72


Тонева, Веселина .   Конфликтът на ценностите в комедията "Криворазбраната цивилизация" на Добри Войников  / Веселина Тонева . // Тонева,  Веселина . Теми по литература : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки]: 10. клас  / Веселина Тонева  . - София, 2002, с. 51-58


Сист. No: 44494

- 13 -

Ч1/82.08(07)/Ш97


Шумелова, Мария .   Добри Войников  : "Криворазбраната цивилизация"  / Мария Шумелова . // Шумелова,  Мария . Ръководство за ученика по литература 9. клас  / Мария Шумелова  . - В. Търново, 1998, 2000, с. 231-235


Сист. No: 19990

- 14 -

Ч1/820/899.09/Ш  97


Шумелова, Мария .   "Криворазбраната цивилизация" [Добри Войников] - нравствен урок за съвременниците на Войников  / Мария Шумелова . // Шумелова,  Мария . Ново ръководство за ученика по литература - 10. клас  / Мария Шумелова  . - В. Търново, 2001, 2002, с. 329-331


Сист. No: 39956


 Индекс по АВТОРИ

Георгиева, Милена 4 
Гочева, Анастасия 1 8 
Гълъбова, Гергана 5 
Иванова, Теодора 6 
Илиева, Светла 7 
Инев, Иван 1 8 
Инева, Виолета 1 8 
Йотов, Иван 9 
Кацарска, Красимира 10 
Налбантова, Елена 11 
Пътова, Николета 2 
Тонева, Веселина 12 
Шумелова, Мария 3 13 14 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Криворазбраната цивилизация" [Добри Войников] - нравствен урок за съвременниците на Войников 14 
"Криворазбраната цивилизация" от Добри Войников - предупреждение за опазване на народното достойнство 10 
Българинът на пътя към Европа 8 
Войниковата драматургия в търсене на българската самоличност 2 
Добри Войников 1 3 11 13 
Духовните ценности на новото възрожденско мислене 6 
Една комедия, която ще звучи винаги съвременно 5 
За "Криворазбраната цивилизация" и нейния създател 9 
Конфликтът на ценностите в комедията "Криворазбраната цивилизация" на Добри Войников 12 
Опозицията свое - чужда - нравствен контраст между образите 7 
Ценностният нравствен сблъсък между родово - българското и модерно - европейското 4