Биография

Общи теми

- 1 -

В  Р-61


Константинова, Елка .   Павел Вежинов и философското мислене на фантастиката  : 8 клас  / Елка Константинова . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 19, 13-19 май 2003, с. 7, 10


Сист. No: 46019

В един есенен ден по шосето / Пълен текст

- 2 -

В  Р-61


Бойкова, Лидия .   Човекът и вселената  : Павел Вежинов -"В един есенен ден по шосето"  / Лидия Бойкова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 21, 28 май-3 юни 2002, с. 10-11


Сист. No: 41689

- 3 -

В  Р-61


Бойкова, Лидия .   Хуманистичната позиция за единство на разум и чувства в разказа  : Павел Вежинов - "В един есенен ден по шосето"  / Лидия Бойкова . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 21, 25 - 31 май 2004, с.10-11


Сист. No: 2982

- 4 -

В  Р  61


Бойкова, Лидия .   Животът като път към познанието  : Павел Вежинов - "В един есенен ден по шосето": 8 клас  / Лидия Бойкова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 22, 30 май - 5 юни 2006, с. 11


Сист. No: 56935

- 5 -

В  Р  61


Бойкова, Лидия .   Смисълът на човешкото съществуване  : Павел Вежинов - "В един есенен ден по шосето" : 8 кл. / Лидия Бойкова . // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 24, 12 - 18 юни 2007, с. 7; № 25, с. 4


Сист. No: 62392

- 6 -

В  Р-61


Винчева, Валя .   Познанието и чудото на изцелението в разказа "Един есенен ден по шосето" - Павел Вежинов  : 8 клас  / Валя Винчева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 22, 31 май - 6 юни 2005, с. 3; № 23, с. 12


Сист. No: 51706

- 7 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Г  97


Гърдев, Георги .   Павел Вежинов  : "В един есенен ден по шосето"  / Георги Гърдев . // Гърдев,  Георги . Ново ръководство за ученика по литература - 8. клас  / Георги Гърдев, Даниела Минчева, Стефан Гърдев  . - Велико Търново, 2001, с. 223-244


Сист. No: 40706

- 8 -

В  Р-61


Димова, Веселина .   Мисията на извънземния пришълец  : Павел Вежинов - "В един есенен ден по шосето"  / Веселина Димова . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 23, 8-14 юни 2004, с.10-11


Сист. No: 42822

- 9 -

В  Р-61


Иванова, Тодорка .   Какъв е смисълът на човешкото съществуване според разказа "В един есенен ден по шосето" от Павел Вежинов ?  / Тодорка Иванова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 23, 8-14 юни 1999, с. 6


Сист. No: 21703

- 10 -

В  Р  61


Йовчева, Таня .   Смисълът на човешкото съществуване  : Павел Вежинов - "В един есенен ден по шосето": 8 клас  / Таня Йовчева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 21, 23 -29 май 2006, с. 12


Сист. No: 56858

- 11 -

В  Р-61


Калчева, Райна .   Размисли за смисъла на човешкия живот  : Павел Вежинов - "В един есенен ден по шосето"  / Райна Калчева . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 22, 1 - 7 юни 2004, с. 10-11


Сист. No: 4226

- 12 -

В  Р-61


Кацарска, Красимира .   Хуманизмът - нравствена същност на повествованието  : Павел Вежинов -" В един есенен ден по шосето"  / Красимира Кацарска . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 20, 20-26 май 2003, с. 10


Сист. No: 46241

- 13 -

В  Р-61


Кенарова, Катя .   "Доброто в природата е нещо безкрайно трудно за определяне."  : Павел Вежинов -"В един есенен ден по шосето"  / Катя Кенарова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 25, 20 -26 юни 2000, с. 5, 6


Сист. No: 30271

- 14 -

Ч1/886.7(076)/Д60

< /td>

Кенарова, Катя .   "В един есенен ден край шосето"  : П. Вежинов  / Катя Кенарова . // Димова,  Стамена и др. Разработки по литература за кандидатстване в елитни училища  : 2. изд. / Стамена Димова, Катя Кенарова, Надя Маджирова  . - София, 1999, с.50-61


Сист. No: 33991

- 15 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Л  69


Кръстев, Димитър .   Павел Вежинов  : "В един есенен ден по шосето"  / Димитър Кръстев . // Литературни анализи : В помощ на учениците от 8. клас  : 9. доп. прераб. изд. / Иван Радев и др. - В. Търново, 2002, с. 182-192


Сист. No: 45142

- 16 -

В  Р-61


Кръстева, Емилия .   Човекът като част от вселената  : Павел Вежинов -"В един есенен ден по шосето"  / Емилия Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, N 24, 10-16 юни 2001, с. 10-11


Сист. No: 36296

- 17 -

В  Р  61


Метларова - Димова, Маня .   Сън, действителност или фантазия е срещата в есенния ден ?  : Павел Вежинов - "В един есенен ден по шосето"  / Маня Метларова - Димова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 24, 15-21 юни 1999, с. 4


Сист. No: 22032

- 18 -

В  Р-61


Пантелеева, Нина .   Хуманизмът - висша проява на съзнанието  : Павел Вежинов - "В един есенен ден по шосето" : 8 клас  / Нина Пантелеева . // РИКИ - кандидатгимназист, N 23, 12-18 юни 2001, с. 11-12


Сист. No: 36160

- 19 -

В  Р  61


Пантелеева, Нина .   Хуманизмът - висша проява на съзнанието  : Павер Вежинов - "В един есенен ден по шосето" : 8 клас  / Нина Пантелеева . // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 23, 5 - 11 юни 2007, с. 10-11


   Място сред чуждите инвестиции - 5. - Обем инвестиции - 1,2 млрд. долара. - Основни интереси - туризъм, застраховки, медии, търговия, електроснабдяване.


Сист. No: 62296

- 20 -

Ч1/82.08(07)/П  30


Пашова, Мария .   Човекът и природата  : Павел Вежинов "В един есенен ден по шосето"  / Мария Пашова . // Пашова,  Мария . Литературноинтерпретативно съчинение : Помагало по литература за 8. клас  / Мария Пашова  . - Пловдив, 2001, 2004, с. 152-155


Сист. No: 52482

- 21 -

Ч1/82.08(07)/П  30


Пашова, Мария .   Реалното и фантастичното, земното и космическото  : Павел Вежинов "В един есенен ден по шосето"  / Мария Пашова . // Пашова,  Мария . Литературноинтерпретативно съчинение : Помагало по литература за 8. клас  / Мария Пашова  . - Пловдив, 2001, 2004, с. 156-159


Сист. No: 52483

- 22 -

Ч1/82.08(07)/П  30


Пашова, Мария .   Пришелецът от космоса и въпросите, поставени чрез неговия образ  : Павел Вежинов "В един есенен ден по шосето"  / Мария Пашова . // Пашова,  Мария . Литературноинтерпретативно съчинение : Помагало по литература за 8. клас  / Мария Пашова  . - Пловдив, 2001, 2004, с. 160-165


Сист. No: 52484

- 23 -

Ч1/82.08(07)/Р  12


Радев, Радослав и др.   Фантастиката в новелата "В един есенен ден по шосето от Павел Вежинов  : Литературноинтерпретативно съчинение  / Радослав Радев, Койка Попова, Станимир Цветков . // Радев,  Радослав и др. Осмокласниците пишат : Литературноинтерпретативно съчинение: Примерни разработки върху художествени текстове по литература, изучавани в 8. клас  / Радослав Радев, Койка Попова, Станимир Цветков  . - София, 2002, с. 112-115


Сист. No: 40855

- 24 -

В  Р-61


Радева, Марта .   Смисълът на земното човешко съществуване  : Павел Вежинов - " В един есенен ден по шосето "  / Марта Радева . // РИКИ - кандидатгимназист, N 24, 13-19 юни 2000, с. 5 - 10


Сист. No: 30101

- 25 -

Ч1/886.7.09(07)/С  75


Стефанова, Росица .   Смисълът на човешкото съществуване според разказа "В един есенен ден по шосето"  : Павел Вежинов  / Росица Стефанова . // Стефанова,  Росица Ботушева . Теми по литература 8. клас  / Росица Стефанова  . - София, 2003, с. 205 - 211


Сист. No: 11648

- 26 -

Ч1/886.7.09(07)/С  75


Стефанова, Росица .   Срещата с Другия - обективният поглед към самия себе си  : Павел Вежинов - "В един есенен ден по шосето"  / Росица Стефанова . // Стефанова,  Росица Ботушева . Теми по литература 8. клас  / Росица Стефанова  . - София, 2003, с. 211 - 217


Сист. No: 11649

- 27 -

Ч1/886.7.09(07)/С  75


Стефанова, Росица .   Разказът "В един есенен ден по шосето" - равносметката на пътищата на човечеството  : Павел Вежинов  / Росица Стефанова . // Стефанова,  Росица Ботушева . Теми по литература 8. клас  / Росица Стефанова  . - София, 2003, с. 217 - 222


Сист. No: 11650

- 28 -

В  Р-61


Стойнева, София .   Чудесата - награда за човешката доброта  : Павел Вежинов - "В един есенен ден по шосето"  / София Стойнева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 23, 7-13 юни 2005, с. 11-12


Сист. No: 51811

- 29 -

Ч1/372.882/Т  76


Тотев, Пламен .   Философията на живота в разказа "В един есенен ден по шосето"  : Павел Вежинов  / Пламен Тотев, Светослав Минчев . // Тотев,  Пламен Стефанов и др. Теми по литература за 8. клас : Интерпретативно съчинение  / Пламен Тотев, Светослав Минчев  . - [София], 2005, с. 118-124


Сист. No: 60194


 Индекс по АВТОРИ

Бойкова, Лидия 2 3 4 5 
Винчева, Валя 6 
Гърдев, Георги 7 
Димова, Веселина 8 
Иванова, Тодорка 9 
Йовчева, Таня 10 
Калчева, Райна 11 
Кацарска, Красимира 12 
Кенарова, Катя 13 14 
Константинова, Елка 1 
Кръстев, Димитър 15 
Кръстева, Емилия 16 
Метларова - Димова, Маня 17 
Минчев, Светослав 29 
Пантелеева, Нина 18 19 
Пашова, Мария 20 21 22 
Попова, Койка 23 
Радев, Радослав 23 
Радева, Марта 24 
Стефанова, Росица 25 26 27 
Стойнева, София 28 
Тотев, Пламен 29 
Цветков, Станимир 23 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"В един есенен ден край шосето" 14 
"Доброто в природата е нещо безкрайно трудно за определяне..." 13 
Животът като път към познанието 4 
Какъв е смисълът на човешкото съществуване според разказа "В един есенен ден по шосето" от Павел Вежинов ? 9 
Мисията на извънземния пришълец 8 
Павел Вежинов 7 15 
Павел Вежинов и философското мислене на фантастиката 1 
Познанието и чудото на изцелението в разказа "Един есенен ден по шосето" - Павел Вежинов 6 
Пришелецът от космоса и въпросите, поставени чрез неговия образ 22 
Разказът "В един есенен ден по шосето" - равносметката на пътищата на човечеството 27 
Размисли за смисъла на човешкия живот 11 
Реалното и фантастичното, земното и космическото 21 
Смисълът на земното човешко съществуване 24 
Смисълът на човешкото съществуване 5 10 
Смисълът на човешкото съществуване според разказа "В един есенен ден по шосето" 25 
Срещата с Другия - обективният поглед към самия себе си 26 
Сън, действителност или фантазия е срещата в есенния ден ? 17 
Фантастиката в новелата "В един есенен ден по шосето от Павел Вежинов 23 
Философията на живота в разказа "В един есенен ден по шосето" 29 
Хуманизмът - висша проява на съзнанието 18 19 
Хуманизмът - нравствена същност на повествованието 12 
Хуманистичната позиция за единство на разум и чувства в разказа 3 
Човекът и вселената 2 
Човекът и природата 20 
Човекът като част от вселената 16 
Чудесата - награда за човешката доброта 28