Биография

 

Иван Минчев Вазов (1850 – 1921) - български писател, трасирал пътищата на новата ни литература. Роден в Сопот в среднозаможно търговско семейство. Учи при Партений Белчев и Ботьо Петков, а след това в Пловдивската гимназия, ръководена от Й. Груев.

    През 1870 г. Вазов е изпратен в Румъния да практикува търговия при чичо си. Избягал в Браила, той попада в средите на българските емигранти хъшове. В България известно време учителствува (1872 – 1873). През 1875 г. е член на Революционния комитет в родния си град.

    След избухването на Априлското въстание (1876) Вазов емигрира в Румъния. От този период е първата му стихосбирка “Пряпорец и гусла” (1871), последвана от “Тъгите на България” (1877). През Руско-турската война (1877 – 1878) пише третата си стихосбирка “Избавление”. Работи в Берковския окръжен съд (1880) и същата година се премества в Пловдив, където развива бурна обществено-политическа и публицистична дейност. Заедно с К. Величков списва в продължение на 5 г. в. “Народний глас”; гл. ред. е на сп. “Наука”; съставител на лит. сп. “Зора” (1885); отново с К. Величков участва в съставителството на двутомната “Българска христоматия” (1884). От това време са цикълът “Епопея на забравените”, повестта “Чичовци” и др.

    През есента на 1886 г. напуска България и се установява в Одеса. През 1894 г. излиза романът “Под игото”, последван от драмата “Хъшове” (1894) и романа “Нова земя” (1896). От 1889 г. Вазов живее в София. Издава сп. “Денница” (1890-1892). От 1897 до 1899 г. е министър на народната просвета в кабинета на К. Стоилов. По време на войните създава високопатриотични песни, с които възпява героизма на българския войник. Действителен член на БКД (дн. БАН) от 1881 г., почетен чл. на БАН от 1921 г. Автор на многобройни пътеписи, есета, статии, исторически повести. Обявен за народен поет. Произведенията му са преведени на около 50 езика.


Из Съвременна българска енциклопедия. Т. 1. В. Търново : Елпис, 1993.

 

Общи теми

- 1 -

Ч1/886.7.09(07)/В  24


Василева, Кети .   Теми, мотиви и идеи в творчеството на Иван Вазов  / Кети Василева . // Василева,  Кети . Анализи по литература за 11 клас на СОУ по новата учебна програма  : 3. прераб. и доп. изд. / Кети Василева; Ред. Анна Михайлова  (София), 2003, с. 31-39


Сист. No: 48437

- 2 -

Ч1/886.7.09(07)/В  24


Василева, Кети .   Следосвобожденската действителност в творчеството на Иван Вазов  / Кети Василева . // Василева,  Кети . Анализи по литература за 11 клас на СОУ по новата учебна програма  : 3. прераб. и доп. изд. / Кети Василева ; Ред. Анна Михайлова  (София), 2003, с. 55-64


Сист. No: 48439

- 3 -

В  Б-92


Георгиев, Любен .   Величието на героите и низостта на наследниците  : Романът "Нова земя" на Иван Вазов: 150 години от рождението на Иван Вазов  / Любен Георгиев . // Бьлгарски писател, N 23, 21  юни  2000, с. 6


Сист. No: 30316

- 4 -

В  Г-48


Георгиева, Светлана .   Реализъм и демократизъм в разказите на Иван Вазов  / Светлана Георгиева . // Гимназист, N 7, 15-22 февр. 2000, с. 4-5


Сист. No: 26950

- 5 -

В  Р-61


Георгиева, Стоймира .   Иван Вазов - патриархът на българската литература  / Стоймира Георгиева . // РИКИ - кандидатгимназист, XVI, N 17, 29 апр. - 5 май 2008, с. 4, 11


Сист. No: 13747

- 6 -

Сп  В-36


Гранитски, Иван .   Иван Вазов - енергията на българския дух  / Иван Гранитски . // Везни, XII, 2002,& nbsp;N 6, с. 22-35


Сист. No: 42756

- 7 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П  47


Делов, Георги .   Граждански мотиви в поезията на Вазов  / Георги Делов . // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка  / Таня Петрова, Георги Делов  (София)  . - София, 2002, с. 69-74


Сист. No: 46367

- 8 -

В  Л-69


Златанов, Благовест .   Вазовата визия за войната  / Благовест Златанов . // Литературен вестник, N 20, 26 май - 1 юни 1999, с. 9, 13


Сист. No: 21403

- 9 -

Сп  Р-74


Йорданова, Юлия .   Лицата на времето в разказите и повестите на Иван Вазов  / Юлия Йорданова . // Родна реч, 2003, N 2, с. 17-19


Сист. No: 45831

- 10 -

В  Г-48


Коновски, Георги .   Хуманизмът на Вазов в неговата следосвобожденска лирика . // Гимназист, ХIV, N 2, 10-16 ян 2006, с.6; № 3, 17-23 ян. 2006, с.5-6


Сист. No: 54675

- 11 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С  78


Костадинова, Евгения .   Теми, образи и мотиви в творчеството на Вазов  / Евгения Костадинова . // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки  : Ч. 1. / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова  (София), 2004, с. 75-81


Сист. No: 51069

- 12 -

В  Г-48


Младенова, Фани .   "Настоящето може да дава живот само на сатирата"  : Иван Вазов - разкази : 11 клас  / Фани Младенова . // Гимназист, XII, N 7, 15-21 февр. 2005, с. 5-6


Сист. No: 50444

- 13 -

Сп  Р-74


Недков, Здравко .   Пътят през планината като път към себе си  : Пътеписите на Вазов  / Здравко Недков . // Родна реч, 1999, N 6, с. 6-8


Сист. No: 23758

- 14 -

Сп  Р-74


Панайотова, Мария .   Вазовата вяра - пазител на националното достойнство  : Открит урок  / Мария Панайотова . // Родна реч, 1998, N 2, с. 6 - 9


Сист. No: 13594

- 15 -

Ч1/886.7.09(075.3)/П  18


Панов, Александър и др.   Проблемът на загубеният идеал в творчеството на Иван Вазов  : Интерпретативни съчинения : Разработка, план и примерен текст  / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова . // Панов,  Александър Асенов и др. Теми и есета по литература 11. кл. : Първи свит. / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова  . - София, 2006, с. 107-119


Сист. No: 60408

- 16 -

Ч1/886.7.09(075.3)/П  18


Панов, Александър и др.   Гражданският патос в разказите на Иван Вазов  : Интерпретативни съчинения : Разработка, план и примерен текст  / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова . // Панов,  Александър Асенов и др. Теми и есета по литература 11. кл. : Първи свит. / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова  . - София, 2006, с. 146-157


Сист. No: 60412

- 17 -

Ч1/886.7-95/П  44


Петкова, Екатерина .   Крупна фигура на нашия литературен небосклон [Иван Вазов]  / Екатерина Петкова . // Петкова,  Екатерина . Теми по литература : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки] : 11. клас  / Екатерина Петкова  (София)  . - София, 2002, с. 34-38


Сист. No: 44793

- 18 -

В  С-91


Пирова, Валентина .   Разказите на Иван Вазов, или симптомите на новото време  / Валентина Пирова . // Алма матер, N 2, 29 ян. - 4 февр. 1997, с. 3


Сист. No: 4354

- 19 -

Ч1/886.7-95/Р  12


Попова, Койка .   Войните в поезията на Иван Вазов  / Койка Попова . // Радев,  Радослав и др. Единадесетокласниците пишат : Литературнонаучно съчинение : В 2 ч. : 2. прераб. изд., Ч. 1. / Радослав Радев, Койка Попова, Лили Николова  . - София, 2000, с. 79-91


Сист. No: 37581

- 20 -

В  Г-48


Първанова, Анастасия .   Иван Вазов - публицист и литературен критик  / Анастасия Първанова . // Гимназист, N 2, 14-20 ян. 1997, с. 4


   (продължава от брой 1)


Сист. No: 4030

- 21 -

Ч1/886.7-95/Р  12


Радев, Радослав .   Пътеписите на Иван Вазов  / Радослав Радев . // Радев,  Радослав . Иван Вазов и българското предвечерие : Анализи, теми и проблеми за изучаване творчеството на Иван Вазов в българското училище - V-Х клас  / Радослав Радев  . - Варна, 1999, с. 120-125


Сист. No: 28604

- 22 -

Ч1/886.7-95/Р  12


Радев, Радослав .   Сатиричното в прозата на Иван Вазов през 90-те години на ХIХ век  / Радослав Радев . // Радев,  Радослав . Единадесетокласниците пишат : Литературнонаучно съчинение: В 2 ч. : 2. прераб. изд., Ч. 1. / Радослав Радев, Койка Попова, Лили Николова  . - София, 2000, с. 118-124


Сист. No: 37585

- 23 -

Ч1/886.7-95/З  92


   Разказите на Иван Вазов - картина на народния живот и българската душевност . // Зрелостният изпит по български език и литература : Теми от предишни сесии. Насочващи разработки  . - Ст. Загора, б. г., б. г., с. 9-11


Сист. No: 43595

- 24 -

Ч1/886.7.09(07)/С  37


Симеонов, Иван .   Духовното израстване на българския народ в прозата на Иван Вазов  : "Чичовци", "Немили-недраги", "Под игото"  / Иван Симеонов . // Симеонов,  Иван . Интерпретации на литературни теми  / Иван Симеонов  (Пловдив), 2003, с. 23-31


Сист. No: 28577

- 25 -

В  Г-48


Филипова, София .   Критическият патос в разказите на Иван Вазов  : 11 клас  / София Филипова . // Гимназист, XII, N 8, 22-28 февр. 2005, с. 6-7


Сист. No: 50548

- 26 -

Ч1/82.08(07)/Ш  97


Шумелова, Мария .   Разказите на Вазов  : Иван Вазов  / Мария Шумелова . // Шумелова,  Мария . Ръководство за ученика по литература 10. клас  / Мария Шумелова  . - В. Търново, 1998, с. 75 - 82


Сист. No: 20178

- 27 -

В  Р-61


Василева, Любка .   Иван Вазов - "Розовата долина и Тунджа"  / Любка Василева . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 10, 11-17 март 2003, с. 4


Сист. No: 45099

- 28 -

Сп  Р-74


Гергов, Йордан .   Природата във Вазовата лирика  / Йордан Гергов . // Родна реч, XLVIII, 2007, N 1, с. 44-47


Сист. No: 61454

- 29 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П  47


Делов, Георги .   Стихотворения за българската природа  : [Вазов]  / Георги Делов . // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка  / Таня Петрова, Георги Делов  (София)  . - София, 2002, с. 65-69


Сист. No: 46366

- 30 -

В  Р-61


Димова, Веселина .   Иван Вазов - "При Рилския манастир"  : 6 клас  / Веселина Димова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 11, 15-21 март 2005, с. 4


Сист. No: 50771

- 31 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С  78


Илиева, Нина .   Родната природа - убежище на духа  : Анализ на Вазовото стихотворение "При Рилския манастир"  / Нина Илиева . // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки  : Ч. 1. / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова  (София), 2004, с. 82-85


Сист. No: 51071

- 32 -

В  Р-61


Йовчева, Таня .   "Розовата долина и Тунджа"  : Иван Вазов. 5 клас  / Таня Йовчева . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 7, 17-23 февр.2004, с.4


Сист. No: 1947

- 33 -

Ч1/886.7(076)/Л  69


Кирова, Милена .   За природата-майка или природната майка у Вазов  / Милена Кирова . // Литературни анализи : За вас, зрелостници и кандидат-студенти  / Ред. Мая Славова  . - София, 1997, с. 28 - 42


Сист. No: 11098

- 34 -

Ч1/886.7.09/Р  12


Николова, Лили .   Образът на природата в лириката на Вазов  / Лили Николова . // Радев,  Радослав . Единадесетокласниците пишат : Литературнонаучно съчинение: В 2 ч. : 2. прераб. изд., Ч. 1. / Радослав Радев, Койка Попова, Лили Николова  . - София, 2000, с. 73-79


Сист. No: 37580

- 35 -

В  Р-61


Огнянова, Мариола .   Иван Вазов - "Розовата долина и Тунджа"  / Мариола Огнянова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 12, 24 - 30 март 1998, с. 4


   5 клас


Сист. No: 11912

- 36 -

В  Г-48


Панкова, Диана .   Иван Вазов и българската природа  : 11 клас  / Диана Панкова . // Гимназист, XIII, N 40, 5 - 11 декем. 2006, с. 6-7


Сист. No: 59682

- 37 -

В  Г-48


Пантелеева, Нина .   "Сега съм у дома"  : Иван Вазов - "При Рилския манастир"  / Нина Пантелеева . // Гимназист, XI, N 23, 8-14 юни 2004, с.10


Сист. No: 42818

- 38 -

В  Л-69


Петрова, Верина .   "При рилския манастир"  : Иван Вазов  / Верина Петрова . // Литературен форум, N 16, 23  апр. 2002, с. 8


Сист. No: 41295

- 39 -

Ч1/886.7.09/Р  12


Попова, Койка .   Вазов и българската природа  / Койка Попова . // Радев,  Радослав . Единадесетокласниците пишат : Литературнонаучно съчинение: В 2 ч. : 2. прераб. изд., Ч. 1. / Радослав Радев, Койка Попова, Лили Николова  . - София, 2000, с. 65-73


Сист. No: 37579

- 40 -

В  Г-48


Радева, Марта .   Природата - божествен хаос и хармония  : Иван Вазов - лирика: 11 клас  / Марта Радева . // Гимназист, XIII, N 4, 24-30 ян. 2006, с. 6-7; №5, с.6-7


Сист. No: 54815

- 41 -

В  Г-48


Филипова, София .   Два модела на възприемане на природата  : Иван Вазов - "При Рилския манастир" : 11 клас  / София Филипова . // Гимназист, XV, N 2, 15 - 21 ян. 2008, с. 5 - 6


Сист. No: 64382

- 42 -

В  Р-61


Василева-Бърдарска, Любка .   Иван Вазов - спомени за родния дом в стихове  : 5 клас  / Любка Василева-Бърдарска . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 9, 4-10 март 2003, с. 3


Сист. No: 44943

- 43 -

В  Р-61


Георгиева, Стоймира .   "Ти рай си, да , но кой те прилично оценява?"  : Иван Вазов - "Отечество любезно, как хубаво си ти!"  / Стоймира Георгиева . // РИКИ - кандидатгимназист, XVI, N 21, 27 май - 2 юни 2008, с. 6; №22, с. 5


Сист. No: 14369

- 44 -

В  Р-61


Гечева, Катя .   Иван Вазов - "Розовата долина и Тунджа"  : Художествени похвати 5 клас  / Катя Гечева . // РИКИ - кандидатгимназист, N 9, 05  март  2002, с. 3


Сист. No: 40549

- 45 -

В  Р-61


Добринова, Мария .   Иван Вазов - "Розовата долина и Тунджа" : Опиянението от родното място и родината  : Любовта към Родината  / Мария Добринова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 8, 22  февр. 2000, с. 4


Сист. No: 27069

- 46 -

В  Г-48


Коновски, Георги .   Образът на родината в творчеството на Иван Вазов  / Георги Коновски . // Гимназист, N 34, 28 окт. - 3 ноем. 1997, с. 5


Сист. No: 7370

- 47 -

В  Р-61


Кръстева, Весела .   Прослава на българското слово  : Иван Вазов - "Родна реч"  / Весела Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, XVI, N 19, 13 - 19 май 2008, с. 3


Сист. No: 13946

- 48 -

Ч1/886.7.09/К  90


Кьосев, Александър .   Идеята за родното в лириката на Вазов  / Александър Кьосев . // Критически текстове за Христо Ботев и Иван Вазов : В помощ на зрелостниците и кандидатстудентите  / Състав. Димитър Михайлов  . - В. Търново, 1997, 1999, с. 110-121


Сист. No: 7959

- 49 -

В  Г-48


Михайлова, Анна .   Родното в поетическия свят на Иван Вазов  : За вас, кандидат-студенти  / Анна Михайлова . // Гимназист, XII, N 26, 28  юни  2005, с. 4-5


Сист. No: 52113

- 50 -

В  Р-61


Монева, Янислава .   Родолюбецът Вазов  / Янислава Монева . // РИКИ - кандидатгимназист, N 26, 27  юни  2000, с. 4


Сист. No: 30433

- 51 -

В  Г-48


Пантелеева, Нина .   Вазов и България  : 11 клас  / Нина Пантелеева . // Гимназист, XV, N 6, 12 - 18 февр. 2008, с. 5 - 6


Сист. No: 64748

- 52 -

В  Р-61


Пернишки, Васил .   "България е най-хубавата земя на света"  : [в творчеството на Иван Вазов]  / Васил Пернишки . // РИКИ - кандидатгимназист, N 5, 4-10 февр. 1997, с. 3


   5 клас


Сист. No: 4347

- 53 -

В  Г-48


Петрова, Мила .   Образи на родното в поезията на Иван Вазов  / Мила Петрова . // Гимназист, N 38, 23-29 ноем. 1999, с. 4 - 5


Сист. No: 25163

- 54 -

Ч1/886.7.09/Л  69


   Родината - свръхценност в поетичния свят на Вазов . // Литературни коментари, анализи, разработки : За кандидат-студенти, зрелостници и ученици : [В 2 ч.]  : Ч. 1. Христо Ботев - Димчо Дебелянов  / Лили Николова и др.; Под ред. на Лили Николова  . - София, 2000, с. 56-67


   Други авт. : Вл. Владимирова, З. Стоянова, Ст. Пламенова.


Сист. No: 37550

- 55 -

Ч1/886.7(076)/С  81


Стойнева, Вера .   Пейзажът на родното - радост и болка за България в "Пейзаж" на Иван Вазов  / Вера Стойнева . // Стойнева,  Вера . Литературни теми за зрелостници и кандидат-студенти  / Вера Стойнева  . - София, 1996, с. 13 - 16


Сист. No: 13169

Поезия

- 56 -

В  Г-48


Василева, Красимира .   Любовта на поета към всичко българско и родно  : Иван Вазов - лирика : 11 клас  / Красимира Василева . // Гимназист, XV, N 1, 8 - 14 ян. 2008, с. 5 - 6


Сист. No: 64280

- 57 -

Ч1/886.7.09(07)/С  75


Кирова, Милена .   Лириката на Вазов  : Иван Вазов  / Милена Кирова . // Стефанов,  Валери Стоилов и др. Българска литература : Светове и светувания : Т. 1 - 2  : Т. 1  / Валери Стефанов, Милена Кирова  . - София, 2006, с. 39 - 67


   Съдържа още: Началото - любов и отговорност към своя народ; "Епопея на забравените"; Войната - новата Епопея; Контрапунктът на филисофския поглед; Новото време и неговите нови "херои"; Природата - "кат майка съща"; "И мойте песни все ще се четат."


Сист. No: 14720

Българският език

- 58 -

Сп  Л-69


Антонова, Жулиета .   Какво трябва да знаете за "Българският език"  : Иван Вазов: 7 клас  / Жулиета Антонова . // Литерайко, 2007, N 2, с. 9 - 11


   Съд.: Повод за създаване на творбата, мисията на стихотворението, основни чувства на творбата, форма на творбата.


Сист. No: 60743

- 59 -

В  Г-48


Атанасова, Невена .   Духовната родина на поета  : Иван Вазов - "На България", "Българският език"  / Невена Атанасова . // Гимназист, N 34, 30  окт. 2001, с. 6-7


Сист. No: 38457

- 60 -

В  Р-61


Бойкова, Лидия .   Иван Вазов - "Българския език"  : "Език свещен на моите деди" 7 клас. / Лидия Бойкова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 8, 26  февр. 2002, с. 6-7


Сист. No: 40413

- 61 -

В  С-91


Виденова, Татяна .   От хулите до възхвалата  : "Български език" от Иван Вазов  / Татяна Виденова . // Супер Рик, N 6, 19  февр. 2001, с. 4


Сист. No: 34233

- 62 -

В  Р-61


Георгиев, Драгомир .   Какви мисли и чувства вълнуват Вазов в стихотворението "Българският език"  : [Иван Вазов]  / Драгомир Георгиев . // РИКИ - кандидатгимназист, N 25, 22 - 28 юни 1999, с. 6


Сист. No: 22307

- 63 -

В  Р-61


Георгиева, Лалка .   Иван Вазов - "Българският език"  : Защитата на родното слово  / Лалка Георгиева . // РИКИ - кандидатгимназист, N 7, 20  февр. 2001, с. 6 , 7


Сист. No: 34282

- 64 -

В  Р-61


Господинова, Виктория .   Прослава на родното  : Иван Вазов - "Българският език" : 7 клас  / Виктория Господинова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 35, 31 окт.-6 ноем. 2006, с. 6-7


Сист. No: 59130

- 65 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Кои качества на езика ни утвърждава Вазов чрез одата "Българският език"  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас  : Т. 1  / Илия Григоров  (Пловдив), 2003, с. 116-121


Сист. No: 48266

- 66 -

В  Р-61


Димитрова, Елена .   Иван Вазов - "Българският език"  : Езикът - гордост и болка. 7 клас  / Елена Димитрова . // РИКИ - кандидатгимназист, X, N 24, 18 - 24 юни 2002, с. 5


Сист. No: 41982

- 67 -

В  Г-48


Димова, Веселина .   Отношението на Вазов към българския език  / Веселина Димова . // Гимназист, XI, N 24, 15 - 21 юни 2004, с. 7, 10; №25, 22 - 28 юни, с. 7,10


Сист. No: 11773

- 68 -

В  Р-61


Димова, Веселина .   Връзката роден език - човек  : Иван Вазов - "Българският език": 7 клас  / Веселина Димова . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 6, 11-17 февр. 2003, с. 6


Сист. No: 44675

- 69 -

В  Р-61


Добринова, Мария .   Как Иван Вазов разкрива красотата на родния ни език  / Мария Добринова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 4, 27 ян. - 2 февр. 1998, с. 6


   7 клас


Сист. No: 9966

- 70 -

В  С-91


Инева, Виолета .   Словото - свят оазис на българщината  : "Българският език" от Иван Вазов  / Виолета Инева . // Супер Рик, N 7, 26  февр. 2001, с. 4


Сист. No: 34354

- 71 -

В  Р-61


Йорданова, Марина .   Езикът - гордост и болка  : Иван Вазов - "Българският език"  / Марина Йорданова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 11, 15-21 март 2005, с. 5


Сист. No: 50772

- 72 -

В  Р-61


Кенарова, Катя .   Иван Вазов - "Българският език". Художественият образ на родното слово  : [съчинение-разсъждение]  / Катя Кенарова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 39, 30 ноем. - 6 дек. 1999,, с. 7


Сист. No: 25361

- 73 -

В  Р-61


Кенарова, Катя .   Иван Вазов - "Българският език"  : Нравствената и естетическа значимост на родния език  / Катя Кенарова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 7, 19  февр. 2002, с. 5-6


Сист. No: 40277

- 74 -

В  Р-61


Кръстева, Емилия .   Родното слово през погледа на Вазов  : Иван Вазов - "Българският език: 7 клас  / Емилия Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, N 8, 27  февр. 2001, с. 7


Сист. No: 34416

- 75 -

В  В-35


Лазарова, Светлана .   Словото и българският път през времето  : Иван Вазов - "Българският език"  / Светлана Лазарова . // Веди, N 8, 07  март  2003, с. 6-8


Сист. No: 44973

- 76 -

В  Р-61


Младенова, Виолета .   Езикът - гордост и болка  : Иван Вазов - "Българският език"  / Виолета Младенова . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 23, 10-16 юни 2003, с. 6-7


Сист. No: 46377

- 77 -

В  В-35


Налджиева, Костадинка .   Българският език и българският свят  : "Българският език", Иван Вазов  / Костадинка Налджиева . // Веди, N 10, 21  март  2003, с. 2-5


Сист. No: 45430

- 78 -

Сп  Л-69


Нанчева, Людмила .   "Език свещен на моите деди"  : Съчинение разсъждение по цитат от Вазовото стихотворение "Българският език"  / Людмила Нанчева . // Литерайко, 2006, N 2, с. 20-21


Сист. No: 54984

- 79 -

В  Р-61


Ненкова, Зара .   Светостта на българското слово  : Иван Вазов - "Българският език" : 7 клас  / Зара Ненкова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 12, 21-27 март 2006, с. 5


Сист. No: 55666

- 80 -

В  Г-48


Николова, Милена .   Иван Вазов - "Български език". Родното слово - сила и красота за духа на българина  : 11 клас  / Милена Николова . // Гимназист, IX, N 36, 12-18 ноем.2002 г., с. 5-6


Сист. No: 43475

- 81 -

Ч1/886.7.09(075.3)/П  18


Панов, Александър и др.   Ролята на езика за утвърждаване на националния идеал според стихотворението "Българският език"  : Интерпретативни съчинения, върху творчеството на Иван Вазов : Разработка, план и примерен текст  / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова . // Панов,  Александър Асенов и др. Теми и есета по литература 11. кл. : Първи свит. / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова  . - София, 2006, с.119-1 23


Сист. No: 60409

- 82 -

В  Г-48


Пантелеева, Нина .   Одическа патетика и гневна полемика  : Иван Вазов - "Българският език": 11 клас  / Нина Пантелеева . // Гимназист, XII, N 38, 22  ноем. 2005, с. 5-6


Сист. No: 53849

- 83 -

В  Р-61


Петрова, Зоя .   Как Вазов защитава българския език в стихотворението "Българският език"  / Зоя Петрова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 4, 28 ян. - 3 февр. 1997, с. 5


   7 клас


Сист. No: 4257

- 84 -

В  Р-61


Райкова, Валентина .   Българският език между хулите и прославата  : Иван Вазов - "Българският език": 7 клас  / Валентина Райкова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 12, 22-28 март 2005, с. 5-6


Сист. No: 50872

- 85 -

В  В-35


Стайкова, Галина .   Защитата на словото със силата на словото  : Иван Вазов - "Българският език"  / Галина Стайкова . // Веди, N 13, 11  апр. 2003, с. 2-4


Сист. No: 45701

- 86 -

В  Г-48


Стойнева, Вера .   Лириката на Иван Вазов  : "Българският език" - опазена национална светиня  / Вера Стойнева . // Гимназист, X, N 37, 18 - 24 ноем. 2003, с. 5 - 6


Сист. No: 1082

- 87 -

В  Р-61


Стоянова, Елица .   Прослава на родното  : Иван Вазов - "Българският език"  / Елица Стоянова . // РИКИ - кандидатгимназист, XVI, N 11, 18 - 24 март 2008, с. 10


Сист. No: 12372

- 88 -

В  Р-61


Тинчева, Дора .   Защита и възхвала на родната реч  : Иван Вазов -"Българският език"  / Дора Тинчева . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 11, 16-22 март 2004, с.5-6


Сист. No: 2056

- 89 -

Ч1/372.882/Т  76


Тотев, Пламен .   Одата "Българският език" от Иван Вазов - страстна защита на родното слово  / Пламен Тотев . // Тотев,  Пламен Стефанов . Теми по литература за 7. клас : Съчинение разсъждение, планове [и] разработки  / Пламен Тотев  . - [София], 2005, с. 47-49


Сист. No: 60205

- 90 -

В  Р-61


Филипова, София .   Възхищението и възмущението на поета  : Иван Вазов - "Българският език"  / София Филипова . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 10, 9-15 март 2004, с.6-7


Сист. No: 2191

Епопея на забравените

- 91 -

Сп  Б-92


Алипиева, Антоанета .   Индивидуалното лице на единението  : "Бенковски" от Иван Вазов  / Антоанета Алипиева . // Български език и литература, XLVIII, 2006, N 5, с. 54-57


Сист. No: 59018

- 92 -

В  Г-48


Атанасова, Тодорка .   Възхвала на народния героизъм  : Иван Вазов - "Епопея на забравените"  / Тодорка Атанасова . // Гимназист, N 33, 13 - 19 окт. 1998, с.5


Сист. No: 17054

- 93 -

В  Г-48


Боянова, Анелия .   Личната саможертва - път към национално безсмъртие в цикъла "Епопея на забравените" на Иван Вазов  : 11 клас  / Анелия Боянова . // Гимназист, IX, N 37, 19-25 ноем. 2002 г., с. 5-6 ; N 38 с. 5 ; N 39 с. 5-6


Сист. No: 43625

- 94 -

В  Г-48


Василева, Красимира .   Духовната мощ и жертвоготовност на героите  : Иван Вазов - "Епопея на забравените" : 11 клас  / Красимира Василева . // Гимназист, XIV, N 40, 4 - 10 дек. 2007, с. 5 - 6; №41, с. 5 - 6


Сист. No: 64012

- 95 -

Сп  Б-92


Великова, Снежана .   Паратекст и смисъл във Вазовата "Епопея на забравените"  / Снежана Великова, Страшимир Цанов . // Български език и литература, XLIII, 2003, N 4, с. 28-38


Сист. No: 47073

- 96 -

Ч1/886.7.09/Л  69


   Вечното в "Епопея на забравените" на Иван Вазов . // Литературни коментари, анализи, разработки : За кандидат-студенти, зрелостници и ученици : [В 2 ч.]  : Ч. 1. Христо Ботев - Димчо Дебелянов  / Лили Николова и др.; Под ред. на Лили Николова  . - София, 2000, с. 88-99


   Други авт. : Вл. Владимирова, З. Стоянова, Ст. Пламенова.


Сист. No: 37552

- 97 -

Ч1/886.7.09/К  90


Ганчева, Бистра .   "Епопея на забравените"  : [Иван Вазов]  / Бистра Лазарова Ганчева . // Критически текстове за Христо Ботев и Иван Вазов : В помощ на зрелостниците и кандидатстудентите  / Състав. Димитър Михайлов  . - В. Търново, 1997, 1999, с. 121-138


Сист. No: 7962

- 98 -

В  Г-48


Георгиев, Борис .   "Епопея на забравените" - вечно и трагично в духа на българина  : Иван Вазов  / Борислав Георгиев . // Гимназист, N 2, 11-17 ян. 2000, с. 4


Сист. No: 26104

- 99 -

Сп  Б-92


Герджикова, Мария .   Стихотворението "1876" и неговото място в художественото единство на "Епопея на забравените"  / Мария Герджикова . // Български език и литература, 2000, N 6, с. 29 - 37


Сист. No: 33792

- 100 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П  47


Делов, Георги .   Цикълът "Епопея на забравените"  : [Иван Вазов]  / Георги Делов . // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка  / Таня Петрова, Георги Делов  (София), 2002, 59-65


Сист. No: 46365

- 101 -

В  Г-48


Димитрова, Маргарита .   Иван Вазов - "Епопея на забравените" : Пътят към безсмъртието  : 11 клас. Ново учебно съдържание  / Маргарита Димитрова . // Гимназист, N 35, 06  ноем. 2001, с. 6-7; N 36, с. 6-7


Сист. No: 38590

- 102 -

В  Г-48


Димова, Веселина .   Националната героика в "Епопея на забравените" от Иван Вазов  / Веселина Димова .   (11 клас) . // Гимназист, XI, N 39, 30 ноем. - 6 дек. 2004, с. 5,6


Сист. No: 49590

- 103 -

В  Г-48


Димова, Веселина .   Подвиг, забрава и памет  : Иван Вазов - "Епопея на забравените" : 11 клас  / Веселина Димова . // Гимназист, XIII, N 39, 28 ноем. - 4 дек. 2006, с. 5,6


Сист. No: 59556

- 104 -

В  Г-48


Додов, Атанас .   Мит и история във Вазовата "Епопея на забравените"  : 11 клас  / Атанас Додов . // Гимназист, IX, N 41-42, 17дек.-6 ян.2002, с. 5-6


Сист. No: 43870

- 105 -

В  Г-48


Иванова, Мария .   Иван Вазов - "Епопея на забравените"  : Основни художествени опозиции  / Марияна Иванова . // Гимназист, N 40, 05  дек. 2000, с. 7


Сист. No: 32891

- 106 -

В  Г-48


Иванова, Мария .   Словото - жертвен знак на духовната личност  : "Епопея на забравените"-Вазов  / Марияна Иванова . // Гимназист, N N 40, 05  дек. 2000, с. 7


Сист. No: 32893

- 107 -

В  Г-48


Михайлова, Димитрина .   "Епопея на забравените" като епично-драматичен модел на българската идея  : (тезисни бележки) [Иван Вазов]  / Димитрина Михайлова . // Гимназист, N 26, 30 юни - 6 юли 1998, с. 5 - 6


   за вас, кандидат-студенти


Сист. No: 14224

- 108 -

Сп  Л-69


Несторова, Нели .   Народните апостоли и мисионери в "Епопея на забравените"  : За кандидат - студенти  / Нели Несторова . // Литерайко, 2006, N 8, с. 45-48


Сист. No: 59366

- 109 -

В  Г-48


Николов, Ясен .   Личност и свобода  : Иван Вазов - "Епопея на забравените"  / Ясен Николов . // Гимназист, N 40, 07  дек. 1999, 7 - 13 дек. 1999, с. 4


Сист. No: 25542

- 110 -

Ч1/886.7.09(075.3)/П  18


Панов, Александър и др.   "Епопея на забравените" - националният пантеон на героите  : Интерпретативни съчинения, върху творчеството на Иван Вазов : Разработка, план и примерен текст  / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова . // Панов,  Александър Асенов и др. Теми и есета по литература 11. кл. : Първи свит. / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова  . - София, 2006, с. 92-107


Сист. No: 60407

- 111 -

В  Г-48


Пантелеева, Нина .   Пантеон на безсмъртните "Паисий"  : Вазов - "Епопея на забравените"  / Нина Пантелеева . // Гимназист, X, N 39, 2-8 дек. 2003, с.5


Сист. No: 48210

- 112 -

Ч1/886.7.09/П  44


Петкова, Екатерина .   "Епопея на забравените" - лирически апотеоз на подвига и саможертвата [Вазов]  / Екатерина Петкова . // Петкова,  Екатерина . Теми по литература : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки]: 11. клас  / Екатерина Петкова  . - София, 2002, с. 38-47


Сист. No: 44794

- 113 -

Ч1/886.7.09/Р  12


Радев, Радослав .   Вечното в "Епопея на забравените" на Иван Вазов  / Радослав Радев . // Радев,  Радослав . Единадесетокласниците пишат : Литературнонаучно съчинение: В 2 ч. : 2. прераб. изд., Ч. 1. / Радослав Радев, Койка Попова, Лили Николова  . - София, 2000, с. 91-101


Сист. No: 37582

- 114 -

Ч1/886.7.09/Р12


Радев, Радослав .   Магията на словото в "Епопея на забравените"  / Радослав Радев . // Радев,  Радослав . Единадесетокласниците пишат : Литературнонаучно съчинение: В 2 ч. : 2. прераб. изд., Ч. 1. / Радослав Радев, Койка Попова, Лили Николова  . - София, 2000, с. 101-107


Сист. No: 37583

- 115 -

В  Г-48


Радева, Марта .   "Защитата на Перущица" - защита на българското национално достойнство  : Иван Вазов - "Епопея на забравените": Синтез между индивидуалния и колективния героизъм в одата "Кочо"  / Марта Радева . // Гимназист, XI, N 38, 23-29 ноем.2004, с. 5-6


Сист. No: 49502

- 116 -

В  Г-48


Симеонова, Мария .   Мракът и светлината  : Иван Вазов - "Епопея на забравените" : 11 клас  / Мария Симеонова . // Гимназист, XIII, N 37, 14-20 ноем. 2006, с. 5


Сист. No: 59326

- 117 -

В  Г-48


Спасов, Иван .   Иван Вазов - "Епопея на забравените"  / Иван Спасов . // Гимназист, N 32, 6 - 12 окт. 1998, с. 5, 7


Сист. No: 16787

- 118 -

В  Г-48


Стоилкова, Ирена .   Възторг и преклонение пред героизма на една епоха  : Иван Вазов - "Епопея на забравените": 11 клас  / Ирена Стоилкова . // Гимназист, XI, N 40, 7-13 дек. 2004, с. 5-6


Сист. No: 49633

- 119 -

В  Г-48


Стойнева, София .   Божият храм - свидетел на величавия човешки избор  : Иван Вазов - "Епопея на забравените"  / София Стойнева . // Гимназист, XIII, N 40, 6-12 дек. 2005, с. 5-6


Сист. No: 54138

- 120 -

В  Г-48


Филипова, Ирина .   "Епопея на забравените" - Апостолските внушения на Вазовото слово  : Иван Вазов  / Ирина Филипова . // Гимназист, IX, N 41-42, 17дек.- 6 ян.2002, с. 6


Сист. No: 43871

- 121 -

В  Г-48


Филипова, София .   Личност и народ в "Епопея на забравените" - Иван Вазов  : 11 клас  / София Филипова . // Гимназист, XIII, N 41, 13-19 дек. 2005, с. 5-6;№ 42 с. 5-6


Сист. No: 54284

- 122 -

Ч1/886.7(092)/Ц  16


Цанева, Милена .   Вазовият прочит на Перущенската битка  : Твойта гибел беше тържество за нас."Епопея на забравените"  / Милена Цанева . // Цанева,  Милена Георгиева . Патриархът : Етюди върху творчеството на Иван Вазов  / Милена Цанева  . - София, 2000, с. 10 - 27


Сист. No: 63212

- 123 -

В  Г-48


Цолова, Диана .   Иван Вазов - "Епопея на забравените"  / Диана Цолова . // Гимназист, N 33, 21-27 окт. 1997, с. 4


Сист. No: 7147

- 124 -

В  Г-48


Чолакова, Таня .   Личността, народът и историята в "Епопея на забравените"  / Таня Чолакова . // Гимназист, N 4, 28 ян.- 3 февр. 1997, с. 5


Сист. No: 4252

- 125 -

Сп  Л-69


Шумански, Иво .   "Епопея на забравените" и създаването на национални митове  : Иван Вазов - "Епопея на забравените"  / Иво Шумански . // Литерайко, 2002, N 7, с. 31-36


Сист. No: 46629

- 126 -

Ч1/82.08(07)/Ш  97


Шумелова, Мария .   "Епопея на забравените"  : [Иван Вазов]  / Мария Шумелова . // Шумелова,  Мария . Ръководство за ученика по литература 10. клас  / Мария Шумелова  . - В. Търново, 1998, с. 31- 46


Сист. No: 20004

Кочо

- 127 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Пламъкът във величието на народната воля в одата "Кочо" от цикъла "Епопея на забравените" от Иван Вазов  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас  : Т. 1  / Илия Григоров  (Пловдив), 2003, с. 150-158


Сист. No: 48276

- 128 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С  78


Костадинова, Евгения .   Величието на националния дух във Вазовата ода "Кочо" от цикъла "Епопея на забравените"  : Анализ  / Евгения Костадинова . // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки  : Ч. 1. / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова  (София), 2004, с. 111-115


Сист. No: 51080

- 129 -

В  В-35


Михайлова, Весела .   Одата "Кочо" или: за една спечелена битка по пътя към българския връх  / Весела Михайлова . // Веди, N 11, 28  март  2003, с. 10-15


Сист. No: 45537

- 130 -

В  Г-48


Пантелеева, Нина .   Кулминации на патетиката  : Иван Вазов - "Кочо" : 11 клас  / Нина Пантелеева . // Гимназист, XIII, N 38, 21 - 27 ноем. 2006, с. 5-6


Сист. No: 59392

- 131 -

В  Г-48


Радева, Марта .   "Защитата на Перущица" - защита на българското национално достойнство  : Иван Вазов - "Епопея на забравените": Синтез между индивидуалния и колективния героизъм в одата "Кочо"  / Марта Радева . // Гимназист, XI, N 38, 23-29 ноем.2004, с. 5-6


Сист. No: 49502

- 132 -

В  Г-48


Спасов, Иван .   Иван Вазов - "Кочо - защитата на Перущица"  : Иван Вазов - "Кочо"  / Иван Спасов . // Гимназист, N 35, 27 окт. - 2 ноем.1998, с. 4 - 5


Сист. No: 17449

- 133 -

В  Г-48


Стойнева, Вера .   Националното духовно безсмъртие - индивидуална и колективна саможертва на българина  : Иван Вазов - "Епопея на забравените": "Кочо", "Защитата на Перущица"  / Вера Стойнева .   (11 клас) . // Гимназист, X, N 40, 09  дек. 2003, с. 6 - 7


Сист. No: 1290

- 134 -

В  Г-48


Цанева, Милена .   "Кочо" или "Защитата на Перущица"  : [Иван Вазов - "Епопея на забравените"]  / Милена Цанева . // Гимназист, N 42, 21 - 31 дек. 1999, с. 4 - 5


Сист. No: 25762

Левски

- 135 -

Сп  Р-74


Братанов, Иво .   Смъртта за народа - нова слава за земята  : За едно интертекстуално общуване между Вазовата ода "Левски" и Талевия роман "Преспанските камбани"  / Иво Братанов . // Родна реч, 1997, N 10, с.11-13


Сист. No: 10028

- 136 -

Ч1/886.7.09(07)/В  24


Василева, Кети .   Безсмъртието на на духа  : Текст-анализ на одата "Левски" от "Епопея на забравените"  / Кети Василева . // Василева,  Кети . Анализи по литература за 11 клас на СОУ по новата учебна програма  : 3. прераб. и доп. изд. / Кети Василева; Ред. Анна Михайлова  (София), 2003, с. 40-45


Сист. No: 48438

- 137 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С  78


Василева, Кети .   Левски - "Икона" на освободителната борба или Светостта на човешкия дух  : Анализ ва Вазовата ода "Левски" от цикъла "Епопея на забравените"  / Кети Василева . // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки  : Ч. 1. / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова  (София), 2004, с. 97-100


Сист. No: 51075

- 138 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Образът на Левски от едноименната Вазова ода като въплъщение на човешката естественост и святост в българската същност  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас  : Т. 1  / Илия Григоров  (Пловдив), 2003, с. 142-150


Сист. No: 48275

- 139 -

В  Р-61


Димитрова, Даря .   Образът на Левски, пресъздаден от Иван Вазов  / Даря Димитрова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 11, 29-27 март 2001, с. 3


Сист. No: 34696

- 140 -

В  Г-48


Колев, Юлиян .   Някои аспекти на националноисторическото, интерпретирани в творчеството на Иван Вазов  : Одата "Левски" и други творби  / Юлиян Колев . // Гимназист, N 32, 14-20 окт. 1997, с. 7


   10 клас Продължава от брой 31


Сист. No: 6970

- 141 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С  78


Котева, Вера .   "На житие ново аз турих венец"  : Анализ на Вазовата ода "Паисий" от цикъла "Епопея на забравените"  / Вера Котева . // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки  : Ч. 1. / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова  (София), 2004, с. 105-110


Сист. No: 51079

- 142 -

В  Г-48


Пантелеева, Нина .   Одата "Левски" - героико-романтична патетика  : Иван Вазов - "Епопея на забравените"  / Нина Пантелеева .   (11 клас) . // Гимназист, XI, N 37, 16-22 ноем. 2004, с. 5-6


Сист. No: 49461

- 143 -

В  Г-48


Петрова, Мила .   Апостолската смърт на Левски - сакралност на българския дух  : Иван Вазов - "Епопея на забравените"  / Мила Петрова . // Гимназист, N 41, 14-20 дек. 1999, с. 4


Сист. No: 25672

- 144 -

Ч1/886.7.09/Р  12


Радев, Радослав .   "Епопея на забравените" : Вазов  : Романтичното и героичното в образа на апостола  / Радослав Радев . // Радев,  Радослав . Иван Вазов и българското предвечерие : Анализи, теми и проблеми за изучаване творчеството на Иван Вазов в българското училище - V-Х клас  / Радослав Радев  . - Варна, 1999, с.72-81


Сист. No: 28598

- 145 -

В  Г-48


Стойнева, Вера .   "Левски" - апостолът на свободата в "Епопея на забравените" на Иван Вазов  : 11 клас  / Вера Стойнева . // Гимназист, X, N 38, 25ноем.-1дек. 2003, с.5-6


Сист. No: 48174

- 146 -

Сп  Б-92


Чобанов, Георги .   Вазовият мит за Левски - средоточие на генеративни модели  / Георги Чобанов . // Български език и литература, 1998, N 2, с. 43 - 50


Сист. No: 14389

Паисий

- 147 -

В  Л-69


Коларов, Радосвет .   Често се случва. : Иван Вазов - "Паисий"  / Радосвет Коларов . // Литературен форум, N 16, 23  апр. 2002, с. 7, 10


Сист. No: 41294

- 148 -

Сп  Л-69


Коларов, Радосвет .   Между мрака и светлината  : Наблюдения върху поемата на Иван Вазов "Паисий"  / Радосвет Коларов . // Литературна мисъл, XXI, 1977, N 2, с. 85-100


Сист. No: 50486

- 149 -

В  Г-48


Пантелеева, Нина .   Пантеон на безсмъртните "Паисий"  : Вазов - "Епопея на забравените"  / Нина Пантелеева . // Гимназист, X, N 39, 2-8 дек. 2003, с.5


Сист. No: 48210

- 150 -

В  В-35


Ручева, Елисавета .   Поетичен венец за възкръсната родова памет  : Иван Вазов - "Паисий"  / Елисавета Ручева . // Веди, N 8, 07  март  2003, с. 11-15


Сист. No: 44974

- 151 -

В  Г-48


Спасов, Иван .   Възрожденският подвиг на монаха  : Иван Вазов - "Паисий"  / Иван Спасов . // Гимназист, N 34, 20 - 26 окт. 1998, с. 4


Сист. No: 17237

Опълченците на Шипка

- 152 -

В  Р-61


Ангелова, Мария .   Възхвала на самоотвержения устрем  : Иван Вазов - "Опълченците на Шипка" : 6 клас  / Мария Ангелова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 37, 14-20 ноем. 2006, с. 6-7


Сист. No: 59322

- 153 -

В  Р-61


Бойкова, Лидия .   Поривът към свободата на България и саможертвата на героите  : Иван Вазов - "Опълченците на Шипка"  / Лидия Бойкова . // РИКИ - кандидатгимназист, XVI, N 13, 1 - 7 април 2008, с. 5; №14, с. 6


Сист. No: 13020

- 154 -

Сп  Л-69


Илиева, Нели .   Какво трябва да знаете за "Опълченците на Шипка"  : Иван Вазов: 7 клас  / Нели Илиева . // Литерайко, 2007, N 2, с. 3-7


   Съд.: Творческа история, жанрова характеристика, проблематика, образна система, особености на лирическия изказ.


Сист. No: 60742

- 155 -

Сп  Л-69


Нанчева, Людмила .   Раждането на новото българско име  : Съчинение разсъждение върху одата на Иван Вазов "Опълченците на Шипка"  / Людмила Нанчева . // Литерайко, 2006, N 2, с. 16-17


Сист. No: 54980

- 156 -

В  Г-61


Пантелеева, Нина .   Иван Вазов - "Опълченците на Шипка"  : Апотеоз на подвига  / Нина Пантелеева . // Гимназист, XIII, N 39, 29 ноем-5 дек 2005, с.5,6


Сист. No: 54029

- 157 -

В  Р-61


Свиленова, Кристина .   Битката на духовната срещу физическата сила  : Иван Вазов - "Опълченците на Шипка" :7 клас  / Кристина Свиленова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 10, 7-13 март 2006, с. 6-7


Сист. No: 55447

- 158 -

Ч1/372.882/Т  76


Тотев, Пламен .   Възвеличаване на подвига в "Опълченците на Шипка" от Иван Вазов  / Пламен Тотев . // Тотев,  Пламен Стефанов . Теми по литература за 7. клас : Съчинение разсъждение, планове [и] разработки  / Пламен Тотев  . - [София], 2005, с. 42-46


Сист. No: 60204

- 159 -

В  Р-61


Филипова, София .   Прослава на българския национален дух  : Иван Вазов - "Опълченците на Шипка"  / София Филипова . // РИКИ - кандидатгимназист, XVI, N 12, 25 - 31 март 2008, с. 7, 10


Сист. No: 12682

- 160 -

В  Р-61


Филипова, София .   Композицията на одата  : Иван Вазов - "Опълченците на Шипка" : 7 клас  / София Филипова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 38, 21 - 27 ноем. 2006, с. 10 - 11


Сист. No: 59398

Новото гробище над Сливница

- 161 -

В  Г-48


Василева, Красимира .   Иван Вазов - войната и славата през погледа на твореца  : Иван Вазов - "Сливница" : 11 клас  / Красимира Василева . // Гимназист, XV, N 42, 18 - 24 дек. 2007, с. 5


Сист. No: 64149

- 162 -

Сп  Р-74


Попов, Константин .   Потресаващо "Ах !" в "Новото гробище над Сливница" от Иван Вазов  : [Иван Вазов]  / Константин Попов . // Родна реч, 1999, N 1, с. 12


Сист. No: 23743

- 163 -

Ч1/886.7.09/Л  69


Попов, Страхил .   Иван Вазов  : "Новото гробище над Сливница"  / Страхил Попов . // Литературни анализи в помощ на учениците от 11 клас  / Иван Радев и др. (В. Търново), 2002, с. 84-93


Сист. No: 45440

Други стихотворения

- 164 -

В  Г-48


Василева, Ивета .   Иван Вазов - "Новонагласената гусла"  : Национална ангажираност на Вазовите поетически сетива: Ново учебно съдържание. 11 клас  / Ивета Василева . // Гимназист, N 33, 23  окт. 2001, с. 6


Сист. No: 38335

- 165 -

В  Г-48


Василева, Ивета .   Българският дух - тревога и светла памет за поколенията  : Иван Вазов - "Линее нашто поколение" 11 клас. Ново учебно съдържание  / Ивета Василева . // Гимназист, N 38, 27  ноем. 2001, с. 6


Сист. No: 38913

- 166 -

В  Р-61


Василева-Бърдарска, Любка .   Лирична изповед на сина пред светлия образ на майката  : Иван Вазов - "Майка ми"  / Любка Василева-Бърдарска . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 13, 1-7 април 2003, с. 3


Сист. No: 45587

- 167 -

В  Р-61


Гечева, Катя .   Иван Вазов - "Майка ми"  : Израз на синовна обич и признателност: 5 клас  / Катя Гечева . // РИКИ - кандидатгимназист, N 11, 19  март  2002, с. 4


Сист. No: 40745

- 168 -

Ч1/886.7.09/И  52


Илиев, Стоян .   Великата саможертва на Вазов  : Майска китка  / Стоян Илиев . // Илиев,  Стоян . Литературни очерци : В помощ на учащи се и преподаватели  : Т. 1. / Стоян Илиев  . - София, 1999, с. 3-9


Сист. No: 33815

- 169 -

В  Р-61


Йовчева, Таня .   Иван Вазов - "Майка ми"  / Таня Йовчева . // РИКИ - кандидатгимназист, N 13, 03  апр. 2001, с. 4


Сист. No: 34818

- 170 -

В  Р-61


Йовчева, Таня .   Възхвала и преклонение пред майката  : Иван Вазов - "Майка ми"  / Таня Йовчева . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 10, 9-15 март 2004, с.3


Сист. No: 2189

- 171 -

Сп  Р-74


Кирева, Нора .   Един възможен прочит на Вазовите "Ямби"  : [Иван Вазов и неговото стихотворение.]  / Нора Кирева . // Родна реч, 1999, N 3, с. 9 - 11


Сист. No: 23774

- 172 -

Ч1/886.7.09/Л  69


Михайлов, Димитър .   Иван Вазов  : "Линее нашто поколенье"  / Димитър Михайлов . // Литературни анализи : В помощ на учениците от 11 клас  : 9. доп. и прераб. изд. / Глав. ред. Иван Радев  . - В. Търново, 2002, с. 127-134


Сист. No: 45445

- 173 -

В  Г-48


Николова, Траяна .   Иван Вазов - "Елате ни вижте". Гражданската съвест на поета  / Траяна Николова . // Гимназист, N 39, 04  дек. 2001, с. 6


Сист. No: 39037

- 174 -

В  Р-61


Огнянова, Мариола .   Иван Вазов - "Майка ми"  : Обичта и преклонението на поета пред майката  / Мариола Огнянова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 11, 16-22 март 1999, с. 4


Сист. No: 20348

- 175 -

В  Р-61


Огнянова, Мариола .   Иван Вазов - "Майка ми"  : Обичта и преклонението на поета пред майката  / Мариола Огнянова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 10, 07  март  2000, с. 4


Сист. No: 27329

- 176 -

Ч1/886.7.09/С  37


Симеонов, Иван .   Героичната саможертва на народния водач  : "Бенковски" от Иван Вазов  / Иван Симеонов .   (Примерни разработки на литературни теми) . // Симеонов,  Иван [Илиев] . Практически насоки за писане на литературно-научно съчинение и примерни разработки : В помощ на ученици, зрелостници и кандидат-студенти  / Иван Симеонов  . - София, 1997, с. 34-35


   (в помощ на ученици, зрелостници и кандидат-студенти)


Сист. No: 9344

- 177 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С  78


Стойкова, Милослава .   Образът на "другата" България във Вазовото стихотворение "Елате ни вижте!"  : Анализ  / Милослава Стойкова . // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки  : Ч. 1. / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова  (София), 2004, с. 89-92


Сист. No: 51072

- 178 -

В  Г-48


Стойнева, Вера .   Националното духовно безсмъртие - индивидуална и колективна саможертва на българина  : Иван Вазов - "Епопея на забравените": "Кочо", "Защитата на Перущица"  / Вера Стойнева .   (11 клас) . // Гимназист, X, N 40, 09  дек. 2003, с. 6 - 7


Сист. No: 1290

- 179 -

В  Г-48


Стойнева, Вера .   Душата на поета - между разочарованието и националната почит  : Иван Вазав - "Линее нашто поколенье", "Новото гробище над Сливница"  / Вера Стойнева . // Гимназист, X, N 42, 23-31 дек. 2003, с. 5-6


Сист. No: 1449

- 180 -

В  Г-48


Стойнева, Вера .   Природа и социална действителност в лиричните гласове на Вазовите "Песнопенья"  : "При Рилския манастир", "Елате ни вижте"  / Вера Стойнева . // Гимназист, XI, N 1, 6-12 януари 2004, с.5-6


Сист. No: 1533

- 181 -

В  Г-48


Стойнева, София .   Духовната пустота на "Практическия человек" в лириката на Иван Вазов  : 11 клас  / София Стойнева . // Гимназист, XIII, N 1, 3-9 ян. 2006, с.6


Сист. No: 54548

- 182 -

Ч1/886.7.09/Л  69


Тонов, Ангел .   Иван Вазов  : "Новонагласената гусла"  / Ангел Тонов . // Литературни анализи : В помощ на учениците от 11 клас  : 9. доп. и прераб. изд. / Иван Радев; Глав. ред. - В. Търново, 2002, с. 70-76


Сист. No: 45437

- 183 -

В  Л-69


Янакиева, Миряна .   "Линее нашто поколенье."  : Иван Вазов  / Миряна Янакиева . // Литературен форум, N 16, 23  апр. 2002, с. 9


Сист. No: 41297

Проза

- 184 -

Ч1/886.7.09(075.3)/П  18


Панов, Александър и др.   Гражданският патос в разказите на Иван Вазов  : Интерпретативни съчинения : Разработка, план и примерен текст  / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова . // Панов,  Александър Асенов и др. Теми и есета по литература 11. кл. : Първи свит. / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова  . - София, 2006, с. 146-157


Сист. No: 60412

- 185 -

В  Г-48


Филипова, София .   Възмущение от жестокостта и насилието  : Иван Вазов - "Травиата" и "Тъмен герой"  / София Филипова . // Гимназист, XV, N 3, 22 - 28 ян. 2008, с. 5,6


Сист. No: 64486

- 186 -

Ч1/886.7.09/Ц  16


Цанева, Милена .   Образи на българина и българското в повестите и разказите на Вазов  / Милена Цанева . // Цанева,  Милена и др. Съвременни прочити на класиката : Нови изследвания върху българската литература  / Милена Цанева, Милена Кирова  . - София, 1998, с. 23 - 50


Сист. No: 15831

Апостолът в премеждие

- 187 -

В  Р-61


Василева-Бърдарска, Любка .   Силата на духа, разкрита чрез образа на апостола  : Иван Вазов - "Апостолът в премеждие": 5 клас  / Любка Василева-Бърдарска . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 15, 15-21 април 2003, с. 3


Сист. No: 45758

- 188 -

В  Р-61


Георгиева, Стоймира .   Драматичен разказ за необикновената личност  : Иван Вазов - "Апостолът в премеждие": 5 клас  / Стоймира Георгиева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 15, 11-17 апр. 2006, с. 3; №16, с.3


Сист. No: 56090

- 189 -

В  Р-61


Димитрова, Анжела .   Образът на Левски - символ на самообладание и мъжество  : Иван Вазов - "Апостолът в премеждие"  / Анжела Димитрова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 10, 8-14 март 2005, с. 3


Сист. No: 50674

- 190 -

В  Р-61


Димитрова, Даря .   Иван Вазов - "Апостолът в премеждие"  : 5 клас  / Даря Димитрова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 10, 13-19 март 2001, с. 4


Сист. No: 34619

- 191 -

В  Р-61


Димитрова, Даря .   Иван Вазов - "Апостолът в премеждие"  / Даря Димитрова . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 14, 8-14 апр.2003, с. 3


Сист. No: 45666

- 192 -

Сп  Р-61


Йовчева, Таня .   Иван Вазов - "Апостолът в премеждие"  : 5 клас  / Таня Йовчева . // РИКИ - кандидатгимназист, N 10, 12-18 март 2002, с. 3


Сист. No: 39496

- 193 -

В  Р-61


Йовчева, Таня .   Иван Вазов - "Апостолът в премеждие"  : 5 клас  / Таня Йовчева . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 9, 2 - 8 март 2004, с. 3


Сист. No: 2113

- 194 -

В  Р-61


Огнянова, Мариола .   Иван Вазов - "Апостолът в премеждие"  / Мариола Огнянова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 10, 9 - 15 март 1999, с. 4


Сист. No: 20093

Дядо Йоцо гледа

- 195 -

Ч1/886.7.09/Л  69


   "Де българското?" "Дядо Йоцо гледа" - Иван Вазов . // Литературни коментари, анализи, разработки : За кандидат-студенти, зрелостници и ученици : [В 2 ч.]  : Ч. 1. Христо Ботев - Димчо Дебелянов  / Лили Николова и др.; Под ред. на Лили Николова  . - София, 2000, с. 114-122


   Други авт. : Вл. Владимирова, З. Стоянова, Ст. Пламенова.


Сист. No: 37554

- 196 -

В  Л-69


   "Дядо Йоцо гледа"  : Иван Вазов . // Литературен форум, N 37, 26 ноем.-2 дек.2002 г., с. 9


Сист. No: 43694

- 197 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Критика и възхвала на българското в разказа "Дяда Йоцо гледа" от Иван Вазов  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас  : Ч. 3  / Илия Григоров  (Пловдив), 2003, с. 18-22


Сист. No: 48407

- 198 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П  47


Делов, Георги .   Широко затворените очи на човека в разказа "Дядо Йоцо гледа" и лириката на българските символисти  : [Вазов]  / Георги Делов . // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка  / Таня Петрова, Георги Делов  (София)  . - София, 2002, с. 74-76


Сист. No: 46368

- 199 -

В  Г-48


Димитрова, Марияна .   Духовният взор на българина  : Иван Вазов - "Дядо Йоцо гледа" 11 клас.Ново учебно съдържание  / Марияна Димитрова . // Гимназист, N 2, 15  ян. 2002, с. 6-7


Сист. No: 39499

- 200 -

Сп  Л-69


Илиева, Нели .   Какво трябва да знаете за "Една българка"  : [Вазов]  / Нели Илиева . // Литерайко, 2007, N 1, с. 3-6


Сист. No: 60270

- 201 -

В  Г-48


Кацарска, Красимира .   Християнската идея на изкуплението във Вазовия разказ "Дядо Йоцо гледа"  / Красимира Кацарска . // Гимназист, N 35, 04  ноем. 1997, с. 5


   10 клас


Сист. No: 7660

- 202 -

В  Г-48


Николов, Ясен .   "Дядо Йоцо гледа" - Вазовото прозрение за българското  : Иван Вазов  / Ясен Николов . // Гимназист, N 37, 10 - 16 ноем. 1998, с. 4


   Продължава от бр.36


Сист. No: 17784

- 203 -

В  Г-48


Пантелеева, Нина .   Между възторга и разочарованието  : Иван Вазов - "Дядо Йоцо гледа" : 11 клас  / Нина Пантелеева . // Гимназист, XIII, N 41, 12-18 дек. 2006, с. 5-6


Сист. No: 59780

- 204 -

В  Г-48


Симеонова, Аглика .   Горчивата усмивка на "зрящия" Вазов в разказа "Дядо Йоцо гледа"  / Аглика Симеонова . // Гимназист, N 36, 11  ноем. 1997, с. 5


Сист. No: 7648

- 205 -

В  Г-48


Стойнева, Вера .   Непреходните стойности на българското в разказа на Иван Вазов - "Дядо Йоцо гледа"  : 11 клас. / Вера Стойнева . // Гимназист, X, N 1, 7-13 ян. 2003, с. 5-6


Сист. No: 44024

- 206 -

Ч1/886.7(092)(075.4)/С  82


Стойнева, Вера .   "Дядо Йоцо гледа" духовният пейзаж на българското  / Вера Стойнева . // Стойнева,  Вера . Художествените светове на Ботев, Вазов, Яворов  / Вера Стойнева, 2007, с. 34 - 40


Сист. No: 63215

- 207 -

Сп  Р-74


Стоянова, Мирослава .   Свободата в разказа "Дядо Йоцо гледа" от Иван Вазов  / Мирослава Стоянова . // Родна реч, 2003, N 3, с. 2-6


Сист. No: 46314

Една българка

- 208 -

В  Р-61


Аянова, Ани .   "Една българка" - Иван Вазов  : Първата среща на баба Илийца с бунтовника: преразказ с елементи на разсъждение  / Ани Аянова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 2, 14-20 ян. 1997, с. 4


   7 клас


Сист. No: 4041

- 209 -

В  Р-61


Бойкова, Лидия .   Вярата в силата на доброто и милосърдието  : Иван Вазов - "Една Българка" : 7 клас  / Лидия Бойкова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 5, 1-7 февр. 2005, с. 5-6


Сист. No: 50213

- 210 -

В  Р-61


Василева, Красимира .   Конфликтът между доброто и злото, между човеколюбието и егоизма  : Иван Вазов - "Една българка" : 7 клас  / Красимира Василева . // РИКИ - кандидатгимназист, XVI, N 7, 19 - 25 февр. 2008, с. 5 - 6


Сист. No: 64848

- 211 -

В  Р-61


Владимиров, И.   Добродетелите на българката  : Иван Вазов - "Една българка"  / И. Владимиров . // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 4, 23  ян. 2007, с. 5-6


Сист. No: 60378

- 212 -

В  Р-61


Георгиев, Николай .   Иван Вазов - "Една българка". Дългът срещу егоизма  : Съчинение разсъждение върху трети епизод  / Николай Георгиев . // РИКИ - кандидатгимназист, N 6, 12  февр. 2002, с. 5


Сист. No: 40140

- 213 -

В  Р-61


Гечева, Катя .   Иван Вазов - "Една българка"  : "Аферим, бабо, машаллах!" 7 клас  / Катя Гечева . // РИКИ - кандидатгимназист, N 4, 29  ян. 2002, с. 7


Сист. No: 39858

- 214 -

В  Р-61


Димитрова, Даря .   Митологични, фолклорни и библейски мотиви в разказа  : Иван Вазов - "Една българка"  / Даря Димитрова . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 6, 10-16 февр.2004, с.5-6


Сист. No: 1844

- 215 -

В  Р-61


Димитрова, Емилия .   Срещата на баба Илийца в Церовата гора  : Иван Вазов - -"Една българка": 7 клас  / Емилия Димитрова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 3, 17-23 ян. 2006, с. 5-6


Сист. No: 54736

- 216 -

В  Р-61


Димова, Веселина .   Баба Илийца - една необикновена българка или една от многото  : Иван Вазов - "Една българка"  / Веселина Димова . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 5, 3 - 9 февр.2004, с. 5 - 6


Сист. No: 1754

- 217 -

В  Р-61


Иванова, Елица .   "Да направя това добро клетнику"  : Иван Вазов - "Една българка" : 7 клас  / Елица Иванова . // РИКИ - кандидатгимназист, XVI, N 8, 26 февр. - 3 март 2008, с. 5 - 6


Сист. No: 9752

- 218 -

В  Р-61


Иванова, Стефка .   В какво се крие нравствената сила и величие на Баба Илийца от разказа "Една българка" на Иван Вазов  / Стефка Иванова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 1, 6-12 ян. 1998, с. 6


   7 клас


Сист. No: 9213

- 219 -

В  Р-61


Илиева, Ралица .   Измеренията на човешката доброта  : Иван Вазов - "Една българка"  / Ралица Илиева . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 23, 10-16 юни 2003, с. 5-6


Сист. No: 46376

- 220 -

В  Р-61


Илиева, Христа .   Иван Вазов - "Една българка"  : Лицето на страха: Съчинение разсъждение: 7 клас  / Христа Илиева . // РИКИ - кандидатгимназист, Х, N 23, 11  юни  2002, с. 5


Сист. No: 41909

- 221 -

В  Р-61


Инева, Виолета .   Доброто - порив към човека и свободата  : Иван Вазав - "Една българка" :съчинение - разсъждение  / Виолета Инева . // РИКИ - кандидатгимназист, N 41, 14-29 дек. 1999, с. 7; N 42, 21 - 31 дек. 1999, с. 7


Сист. No: 25695

- 222 -

В  В-35


Инева, Виолета .   Гласът на дълга  : IV част на Вазовия разказ "Една българка"  / Виолета Инева . // Веди, N 2, 24  ян. 2003, с. 4-7


Сист. No: 44350

- 223 -

В  Р-61


Йовчева, Таня .   Силата на действената и безкористна доброта  : Иван Вазов - "Една българка" :7 клас  / Таня Йовчева . // Гимназист, N 6, 13-20 февр.2001, с. 7


Сист. No: 34160

- 224 -

В  Р-61


Кацарска, Красимира .   Подвигът на Баба Илийца  : Иван Вазов - "Една българка" 7 клас. / Красимира Кацарска . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 1, 7-13 ян.2003, с. 5


Сист. No: 44019

- 225 -

Ч1/886.7(076)/Р  20


Кенарова, Катя .   "Една българка", Иван Вазов  / Катя Кенарова . // Димова,  Стамена и др. Разработки по литература за кандидатстване в елитни училища  : 2. изд. / Стамена Димова, Катя Кенарова, Надя Маджирова  . - София, 1999, с.29-39


Сист. No: 33989

- 226 -

В  Р-61


Кръстева, Емилия .   Една българка по пътя на доброто  : Иван Вазов - "Една българка"  / Емилия Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, N 4, 30  ян. 2001, с. 7


Сист. No: 33937

- 227 -

В  В-35


Лазарова, Светлана .   Обич и саможертва  : "Една българка", Иван Вазов  / Светлана Лазарова . // Веди, N 1, 17  ян. 2003, с.9-11


Сист. No: 44261

- 228 -

В  Р-61


Милчева, Цветана .   Една българка в миг на върховно изпитание  : Съчинение разсъждение върху четвърта част на разказа "Една българка" на Иван Вазов  / Цветана Милчева . // Супер Рик, N 11, 26  март  2001, с. 4


Сист. No: 34751

- 229 -

В  В-35


Митева, Елена .   Магията на човешката доброта  : Иван Вазов - "Една българка"; Йордан Йовков - "По жицата"  / Елена Митева . // Веди, N 22, 13  юни  2003, с. 12-14


Сист. No: 46527

- 230 -

В  Р-61


Николова, Анастасия .   С какво ще запомня баба Илийца  : Отговор на литературен въпрос : Иван Вазов  / Анастасия Николова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 4, 26 ян. - 1 февр.1999, с. 7


Сист. No: 19086

- 231 -

В  Р-61


   Обикновеното и необикновеното у баба Илийца  : Иван Вазов -" Една българка" . // РИКИ - кандидатгимназист, N 3, 20-26 ян.2004, с.6-7


Сист. No: 1617

- 232 -

В  Р-61


Пацева, Нина .   Нравствената сила и човешкото милосърдие  : Иван вазов - "Една българка"  / Нина Пацева . // РИКИ - кандидатгимназист, N 2, 15  ян. 2002, с. 7


Сист. No: 39495

- 233 -

В  С-91


Пенчева, Валерия .   "Следобед на 20 май 1876 г." - паметен ден на борба между робския страх и освободената смелост, между смъртта и живота  : "Една българка" от Иван Вазов  / Валерия Пенчева . // Супер Рик, N 8, 05  март  2001, с. 4-5


Сист. No: 34539

- 234 -

В  С-91


Пенчева, Валерия .   Една нова Богородица  : Трета част от Вазовия разказ "Една Българка"  / Валерия Пенчева . // Супер Рик, N 10, 19  март  2001, с. 4-6


Сист. No: 34678

- 235 -

В  В-35


Пенчева, Валерия .   В името на Живота  : Иван Вазов - "Една българка"  / Валерия Пенчева . // Веди, N 5, 14  февр. 2003, с. 4-6


Сист. No: 44743

- 236 -

В  Р-61


Петкова, Ралица .   Можем ли да кажем за баба Илийца "ето това е българинът, това е българката"  : Иван Вазов - "Една българка":Отговор на литературен въпрос  / Ралица Петкова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 5, 2-8 февр. 1999, с. 6 - 7


Сист. No: 19219

- 237 -

В  Р-61


Радева, Марта .   Една българка във време на изпитания:I и II част  / Марта Радева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 24, 14 - 20 юни 2005, с. 6-7


Сист. No: 51941

- 238 -

В  Р-61


Радева, Марта .   "Момъкът виждаше в тая непозната жена своя майка, свой спасител, свое провидение"  : Иван Вазов - "Една българка": 7 клас  / Марта Радева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 6, 7-13 февр. 2006, с. 5-6


Сист. No: 55010

- 239 -

В  Р-61


Райкова, Валентина .   Баба Илийца - една българка сред други българи III част  : Иван Вазов - "Една българка": 7 клас  / Валентина Райкова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 7, 15-21 февр. 2005, с. 5-6


Сист. No: 50448

- 240 -

В  С-91


Руйчева, Елисавета .   Човеколюбието - християнската добродетелност на една българка  : Иван Вазов : "Една българка"  / Елисавета Руйчева . // Супер Рик, N 21, 04  юни  2001, с. 4 -5


Сист. No: 36006

- 241 -

В  В-35


Руйчева, Елисавета .   Страдание и състрадание в мъртвото врeме на страха  : Иван Вазов - "Една българка"  / Елисавета Руйчева . // Веди, N 16, 02  май  2003, с. 7-11


Сист. No: 45968

- 242 -

В  В-35


Симеонова, Валентина .   Нравствената сила на човека в мигове на изпитание  : Иван Вазов "Една българка" V част . // Веди, N 9, 14  март  2003, с. 3-7


Сист. No: 45229

- 243 -

В  В-35


Ставрева, Нели .   Силата и красотата на доброто сърце  : Иван Вазов - "Една българка" - II част  / Нели Ставрева . // Веди, N 15, 25  апр. 2003, с. 2-5


Сист. No: 45881

- 244 -

В  В-35


Стайкова, Галина .   Сблъсъкът на две житейски позиции  : III част на Вазовия разказ "Една българка"  / Галина Стайкова . // Веди, N 1, 17  ян. 2003, с.12-14


Сист. No: 44262

- 245 -

В  В-35


Станкова, Галина .   Доброто - силата на слабия във време на робството  : Иван Вазов - "Една българка"  / Галина Станкова . // Веди, N 22, 13  юни  2003, с. 7-9


Сист. No: 46525

- 246 -

В  Р-61


Стоилова, Яна .   Мотиви и усилия по пътя към доброто  : Иван Вазов - "Една българка": 7 клас  / Яна Стоилова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 8, 21-27 февр. 2006, с. 5-6


Сист. No: 55244

- 247 -

В  Р-61


Ташкова, Цветелина .   Баба Илийца и калугерът - два полюса на човешкото поведение  : Иван Вазов - "Една българка": 7 клас  / Цветелина Ташкова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 4, 24-30 ян. 2006, с. 5


Сист. No: 54810

- 248 -

Ч1/372.882/Т  76


Тотев, Пламен .   Нравствената сила и красота на баба Илийца в разказа "Една българка" от Иван Вазов  / Пламен Тотев . // Тотев,  Пламен Стефанов . Теми по литература за 7. клас : Съчинение разсъждение, планове [и] разработки  / Пламен Тотев  . - [София], 2005, с. 36-41


Сист. No: 60201

- 249 -

В  Р-61


Филипова, София .   Страхът - герой в разказа  : Иван Вазов - "Една българка"  / София Филипова . // РИКИ - кандидатгимназист, XVI, N 9, 4 - 10 март 2008, с. 5 - 6


Сист. No: 11755

- 250 -

В  Р-61


Филипова, София .   "Това и се видя опасно, но друг избор не и оставаше" - IV част  : Иван Вазов - "Една българка": 7 клас  / София Филипова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 8, 22-28 февр. 2005, с. 5


Сист. No: 50552

- 251 -

В  Р-61


Филипова, София .   Добротворството на баба Илийца  : Иван Вазов - "Една българка"  / София Филипова . // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 2, 9 - 15 ян. 2007, с. 5-6


Сист. No: 60116

- 252 -

В  Р-61


Чолакова, Таня .   Защо баба Илийца помага на непознатия бунтовник  : Отговор на литературен въпрос: [Иван Вазов - "Една българка"]  / Таня Чолакова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 2, 16 -24 ян. 1996, с. 15


Сист. No: 3006

Иде ли

- 253 -

В  Г-48


Атанасова, Тодорка .   Антивоенният патос на разказа "Иде ли?" от Иван Вазов  : 10 клас  / Тодорка Атанасова . // Гимназист, N 40, 9-15 дек. 1997, с. 5


   Продължава от бр. 39


Сист. No: 8537

- 254 -

В  Р-61


Димитрова, Даря .   Иван Вазов - "Иде ли?" . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 9, 2 - 8 март 2004, с.4


Сист. No: 2114

- 255 -

В  Р-61


Димова, Веселина .   Има ли противоречие в отношението на автора към войната  : Иван Вазов - "Иде ли": 6 клас  / Веселина Димова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 12, 22-28 март 2005, с. 4


Сист. No: 50871

- 256 -

В  Р-61


Йовчева, Таня .   Войната - жестока и безсмислена драма  / Таня Йовчева . // РИКИ - кандидатгимназист, N 11, 20-27 март 2001, с. 4


Сист. No: 34697

- 257 -

В  Р-61


Кръстева, Емилия .   Иван Вазов - "Иде ли?"  : Ролята на пейзажа в разказа  / Емилия Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, N 16, 18-25 апр. 2000, с. 4


Сист. No: 28392

- 258 -

В  Р-61


Огнянова, Мариола .   Войната в преживяванията на героите  : Иван Вазов - "Иде ли?"  / Мариола Огнянова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 8, 24 февр. - 2 март 1998, с. 4, 10


   6 клас


Сист. No: 10842

- 259 -

В  Р-61


Пернишки, Васил .   Разказът "Иде ли?" на Иван Вазов - отрицание на войната  / Васил Пернишки . // РИКИ - кандидатгимназист, N 5, 4-10 февр. 1997, с. 4


   6 клас


Сист. No: 4348

Немили-недраги

- 260 -

В  Р-61


   "О, Българио, никога не си тъй мила, както кога сме вън от тебе"  : Иван Вазов - "Немили-недраги" : 7 клас . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 42, 21-31 дек. 2004, с. 5-6


Сист. No: 49777

- 261 -

В  Р-61


Алексиева, Диана .   "Македонски бяга от глада, но не бяга от смъртта"  : Съчинение разсъждение върху X глава на Вазовата повест "Немили - недраги"  / Диана Алексиева . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 24, 15 - 21 юни 2004, с. 3


   Ученическа разработка


Сист. No: 11765

- 262 -

В  Р-61


Алексиева, Елина .   Какви черти от характера на Македонски откривате в Х глава на повестта "Немили-недраги" от Иван Вазов  : [отговор на литературен въпрос]  / Елина Алексиева . // РИКИ - кандидатгимназист, N 21, 26 май - 1 юни 1998, с. 6


   7 клас


Сист. No: 13336

- 263 -

В  Р-61


Арнаудова, Николета .   Животът на хъшовете - избор и съдба в името на народното добро  : Иван Вазов - "Немили-недраги": 7 клас  / Николета Арнаудова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 1, 3-9 ян. 2006, с. 6-7


Сист. No: 54567

- 264 -

В  Р-61


Бойкова, Лидия .   Иван Вазов - "Немили-недраги"  : Македонски - пратеникът на Браилските хъшове  / Лидия Бойкова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 39, 04  дек. 2001, с. 4 - 5


Сист. No: 39033

- 265 -

В  Р-61


Бояджиева, Виолета .   "Този нощен скитник беше Македонски"- X глава  : Иван Вазов "Немили-недраги"  / Виолета Бояджиева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 3, 18-24 ян. 2005, с. 5-6


Сист. No: 49963

- 266 -

В  Р-61


Георгиева, Стоймира .   Трудният и нерадостен живот на хъшовете(първа и втора глава на повестта)  : Иван Вазов - "Немили-недраги"  / Даниела Йорданова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 39, 29 ноем-5 дек 2005, с.6-7


Сист. No: 54026

- 267 -

В  Р-61


   Героите в повестта "Немили-недраги" с техните мечти и идеали  : [Иван Вазов] . // РИКИ - кандидатгимназист, N 39, 2-8 дек. 1997, с. 5


   7 клас


Сист. No: 8360

- 268 -

В  Р-61


Гечева, Катя .   Мястото на Странджата в живота на хъшовете  : Иван Вазов - "Немили-недраги" : 7 клас  / Катя Гечева . // РИКИ - кандидатгимназист, N 38, 27  ноем. 2001, с. 5


Сист. No: 38908

- 269 -

В  Р-61


Гечева, Катя .   Героичното и комичното в образа на Македонски  : Иван Вазов - "Немили-недраги" : 7 клас  / Катя Гечева . // РИКИ - кандидатгимназист, X, N 40, 10-16 дек. 2002, с. 5


Сист. No: 43849

- 270 -

В  Р-61


Гоговчева, Кристина .   Българските хъшове-мъченици и герои  : Съчинение-разсъждение върху I и II глава от повестта "Немили-недраги" на Иван Вазов  / Кристина Гоговчева . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 38, 25 ноем.-1 дек. 2003., с.6-7


Сист. No: 48171

- 271 -

В  Р-61


Господинова, Теодора .   Мъченическата орис на българските хъшове ( I и II глава )  : Иван Вазов - "Немили - недраги" : 7 клас  / Теодора Господинова . // РИКИ - кандидатгимназист, XVI, N 1, 8 - 14 ян. 2008, с. 10 - 11


Сист. No: 64276

- 272 -

В  Р-61


Димитрова, Анжела .   Свободата и робството  : Иван Вазов - "Немили-недраги"  / Анжела Димитрова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 4, 25-31 ян. 2005, с. 7, 11


Сист. No: 50073

- 273 -

В  Г-48


Димитрова, Мария .   Представата за хъшовете според първа и втора глава на поета  : Иван Вазов - "Немили-недраги"  / Мария Димитрова . // Гимназист, X, N 22, 3-9 юни 2003, с. 6-7


Сист. No: 46288

- 274 -

В  Р-61


Димова, Веселина .   Различните лица на Македонски  : Иван Вазов - "Немили-недраги"  / Веселина Димова . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 41, 16 - 23 дек.2003, с. 5 - 6


Сист. No: 1365

- 275 -

В  Р-61


Добринова, Мария .   Българският хъш - мъченик и герой  : Иван Вазав - "Немили-недраги"  / Мария Добринова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 41, 17  дек. 1999, 14 - 20 дек. 1999, с. 6


Сист. No: 25693

- 276 -

В  Р-61


Донева, Росица .   "България има цял народ от роби, нека има и няколко мъченици днес" : [Иван Вазов - "Немили-недраги"]  : Съчинение разсъждение върху III глава  / Росица Донева . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 40, 09  дек. 2003, с. 7


Сист. No: 1294

- 277 -

Сп  Л-69


Илиева, Нели .   Страдалческата участ на българските хъшове  : Иван Вазов - "Немили-недраги" I и II глава  / Нели Илиева . // Литерайко, 2002, N 7, с. 3-5


Сист. No: 46622

- 278 -

Сп  Л-69


Илиева, Нели .   Какво трябва знаете за "Немили-недраги"  : [Вазов]  / Нели Илиева . // Литерайко, 2006, N 9, с. 3-7


   Съд.: Творческа история, проблематика, образна система - Стражджата, Македонски, Бръчков


Сист. No: 59912

- 279 -

В  Р-61


Инева, Виолета .   Иван Вазов - "Немили-недраги" ,,. Тоя нощен скитник беше Македонски."  : [Македонски]  / Виолета Инева . // РИКИ - кандидатгимназист, N 4, 25  ян. 2000, с. 4


Сист. No: 26569

- 280 -

В  С-91


Инева, Виолета .   Реализъм и идеализъм в повестта "Немили-недраги"  : Иван Вазов  / Виолета Инева . // Супер Рик, N 4, 05  февр. 2001, с. 4 - 5; N 5, с. 4-5


Сист. No: 34132

- 281 -

В  В-35


Инева, Виолета .   Несломената човешка гордост  : III глава от Вазовата повест "Немили-недраги"  / Виолета Инева . // Веди, N 1, 17  ян. 2003, с. 5-8


Сист. No: 44260

- 282 -

В  Р-61


Йорданова, Даниела .   Речта на Странджата  : Иван Вазов - "Немили недраги": 7 клас  / Даниела Йорданова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 40, 6-12 дек. 2005, с. 5-6


Сист. No: 54145

- 283 -

В  Р-61


Йорданова, Даниела .   Смъртта на Странджата - V глава  : Иван Вазов - "Немили-Недраги": 7 клас  / Даниела Йорданова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 41, 13-19 дек. 2005, с.7


Сист. No: 54288

- 284 -

В  Р-61


Йосифова, Мария .   Особености на повествованието и характеристика на образите  : Иван Вазов-"Немили-недраги"  / Мария Йосифова . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 40, 7-13 дек. 2004, с. 5-6


Сист. No: 49648

- 285 -

В  Р-61


Йосифова, Полина .   Бръчков до смъртния одър на Странджата  : (Съчинение разсъждение върху 5 глава на повестта "Немили-недраги" от Иван Вазов) 7 клас. / Полина Йосифова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 24, 10  юни  2001, с. 5


Сист. No: 36294

- 286 -

В  Р-61


Йотова, Александра .   Ролята на Странджата сред хъшовската емиграция  : Иван Вазов - "Немили - недраги" : 7 клас  / Александра Йотова . // РИКИ - кандидатгимназист, XVI, N 2, 15 - 21 ян. 2008, с. 6 - 7


Сист. No: 64379

- 287 -

В  Р-61


Кенарова, Катя .   Образите на родина и чужбина в повестта "Немили-недраги"  : [Съчинение - разсъждение] : [Иван Вазов - "Немили-недраги"]  / Катя Кенарова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 2, 11  ян. 2000, 11 - 17 ян. 2000, с. 5


Сист. No: 26125

- 288 -

Ч1/886.7(076)/Д  60


Кенарова, Катя .   "Немили-недраги", Ив. Вазов  / Катя Кенарова . // Димова,  Стамена . Разработки по литература за кандидатстване в елитни училища  : 2. изд. / Стамена Димова, Катя Кенарова, Надя Маджирова  . - София, 1999, с. 19-29


Сист. No: 33988

- 289 -

В  Р-61


Кенарова, Катя .   Иван Вазов - "Немили-недраги"  : Страдание и мечта в човешкото битие на хъшовете : 7 клас  / Катя Кенарова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 36, 13  ноем. 2001, с. 6


Сист. No: 38668

- 290 -

В  Р-61


Койчев, Илия .   Българският хъш - герой и мъченик  : Иван Вазов - "Немили-недраги". Анализ на I и II глава от повестта  / Илия Койчев, Лалка Георгиева . // РИКИ - кандидатгимназист, N 1, 09  ян. 2001, с. 6-7, 11


Сист. No: 33468

- 291 -

В  Р-61


Кръстева, Емилия .   Странджата - живот, отдаден на идеала  : Иван Вазов - "Немили-недраги" : 7клас  / Емилия Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, N 39, 28  ноем. 2000, с. 6


Сист. No: 32726

- 292 -

В  Р-61


Кръстева, Емилия .   Македонски - между авантюризма и героизма  : Иван Вазов - "Немили-недраги"  / Емилия Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, N 40, 05  дек. 2000, с. 7


Сист. No: 32904

- 293 -

В  Р-61


Кръстева, Емилия .   Раздвоеният свят на хъшовете, разкрит в повестта (I и II)  : Иван Вазов - "Немили-недраги" : 7 клас. / Емилия Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, X, N 38, 26 ноем.- 2 дек. 2002, с. 5-6


Сист. No: 43683

- 294 -

В  С-91


Къцева, Грета .   "Ние се жертваме за свободата на България"  : "Немили-недраги" от Иван Вазов  / Грета Къцева . // Супер Рик, N 36, 03  дек. 2001, с. 4-5


Сист. No: 39018

- 295 -

В  В-35


Лазарова, Светлана .   Святата жертва за отечеството - необходимият избор на достойни българи и човеци  : Иван Вазов - "Немили-недраги"  / Светлана Лазарова . // Веди, N 4, 07  февр. 2003, с. 1-6


Сист. No: 44634

- 296 -

В  Р-61


   Македонски - олицетворение на патриотизма на българските хъшове  : Иван Вазов - "Немили-недраги" . // РИКИ - кандидатгимназист, XV XVI, N 4, 29 ян. - 4 февр. 2008, с. 10 - 11


Сист. No: 64572

- 297 -

В  Р-61


Малинова, Людмила .   Иван Вазов - "Немили-недраги". "Ах, сладка е смъртта за отечеството!." - Болката и заветът на българския дух  / Людмила Малинова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 2, 16  ян. 2001, с. 6-7


Сист. No: 33641

- 298 -

В  Р-61


Малинова, Людмила .   Смъртта на Странджата - трагизмът и величието на българина  / Людмила Малинова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 2, 16  ян. 2001, с. 7


Сист. No: 33643

- 299 -

В  В-35


Малинова, Людмила .   Дълбините на страданието  : II глава от Вазовата повест "Немили-недраги"  / Людмила Малинова . // Веди, N 1, 17  ян. 2003, с. 2-4


Сист. No: 44259

- 300 -

В  С-91


Маринова, Теодора .   "Бедни, бедни Македонски! Защо не умря при Гредетин?."  : Съчинение разсъждение върху Вазовата повест "Немили-недраги"  / Теодора Маринова . // Супер Рик, N 20, 28  май  2001, с. 5-6


Сист. No: 35885

- 301 -

В  С-91


Милчева, Цветана .   Драматичното и героичното в живота на хъшовете  : според I и II глава на повестта "Немили-недраги" - Иван Вазов  / Цветана Милчева . // Супер Рик, N 40, 9-15 дек. 1996, с. 4-5


Сист. No: 3510

- 302 -

В  С-91


Милчева, Цветана .   Иван Вазов - "Немили-недраги"  : Десета част  / Цветана Милчева . // Супер Рик, N 37, 10  дек. 2001, с. 5


Сист. No: 39114

- 303 -

В  В-35


Митева, Елена .   Изгнаническата орис - съзнателният избор на Вазовите хъшове  : II глава от Вазовата повест "Немили-недраги"  / Елена Митева . // Веди, N 2, 24  ян. 2003, с. 2-3


Сист. No: 44349

- 304 -

В  В-35


Митева, Елена .   "Македонски бяга от глада, но не и от смъртта"  : Иван Вазов - "Немили-недраги"  / Елена Митева . // Веди, N 5, 14  февр. 2003, с. 2-3


Сист. No: 44742

- 305 -

В  Р-61


Мутева, Павлина .   Родно и чуждо в повестта "Немили-недраги"  : [Иван Вазов]  / Павлина Мутева . // РИКИ - кандидатгимназист, N 42, 21 - 31 дек. 1999, с. 6


Сист. No: 25767

- 306 -

Сп  Л-69


Нанчева, Людмила .   Реализираният революционен идеал  : Съчинение-разсъждение върху XVI и XVII глава на повестта "Немили-недраги"  / Людмила Нанчева . // Литерайко, 2006, N 1, с. 7-8


Сист. No: 54641

- 307 -

В  Р-61


Ненкова, Зара .   Големият свят на Вазовите хъшове  : Иван Вазов - "Немили-недраги" - I глава : 7 клас  / Зара Ненкова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 39, 28 ноем. - 4 дек. 2006, с. 6-7


Сист. No: 59560

- 308 -

В  Р-61


Николова, Милена .   Речта на Странджата - "символ-верую" на българския хъш  : Иван Вазов - "Немили-недраги"  / Милена Николова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 42, 19  дек. 2000, с. 7


Сист. No: 33175

- 309 -

В  Р-61


Николова, Николета .   Хъшовете между страданието и подвига  : Иван Вазов - "Немили-недраги"  / Николета Николова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 41, 14-20 дек. 2004, с. 5, 15


Сист. No: 49676

- 310 -

В  Р-61


Пашова, Мария .   Мисията на Македонски  : Иван Вазов - "Немили-недраги" [Х глава]  / Мария Пашова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 3, 18 - 24 ян. 2000, с. 5


Сист. No: 26132

- 311 -

В  С-91


Петрова, Мариела .   "Народна кръчма на знаменосецът!" - духовен оазис в живота на Вазовите хъшове  : "Немили-недраги" - I, II,III и V глави седмокласник  / Мариела Петрова . // Супер Рик, N 2, 22  ян. 2001, с. 4 - 5


Сист. No: 33785

- 312 -

В  С-91


Петрова, Мариела .   Вазовите хъшове - между унижението и величието на подвига  : Повестта "Немили-недпаги" от Иван Вазов  / Мариела Петрова . // Супер Рик, N 37, 10  дек. 2001, с. 3


Сист. No: 39112

- 313 -

В  Р-61


Радева, Марта .   Когато един млад човек избере мъченичеството пред сигурността  : Иван Вазов - "Немили-недраги"  / Марта Радева . // РИКИ - кандидатгимназист, N 40, 11  дек. 2001, с. 5


Сист. No: 39145

- 314 -

В  Р-61


Райкова, Валентина .   Речта на Странджата - словесна картина на хъшовските идеали  : Иван Вазов - "Немили-недраги" : III глава  / Валентина Райкова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 1, 4-10 ян. 2005, с. 5-6


Сист. No: 49880

- 315 -

В  Р-61


Стоилова, Диана .   Обаятелният образ на Странджата  : Иван Вазов - "Немили-недраги"  / Диана Стоилова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 40, 9-15 дек. 1997, с. 5


   7 клас


Сист. No: 8531

- 316 -

В  Р-61


Филипова, София .   Обаянието на Странджата  : Иван Вазов - "Немили-недраги" : 7 клас  / София Филипова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 41, 12-18 дек. 2006, с. 6-7


Сист. No: 59782

- 317 -

В  Р-61


Филипова, София .   Страдание и величие в живота на хъшовете  : Иван Вазов -"Немили - недраги" : 7 клас  / София Филипова . // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 42, 18 - 24 дек. 2007, с. 5 - 6


Сист. No: 64153

- 318 -

В  Р-61


Христова, Калина .   Какви черти от характера на Македонски откривате в Х глава от повестта "Немили-недраги"  : [отговор на литературен въпрос]  / Калина Христова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 20, 19 - 25 май 1998, с. 6


   7 клас


Сист. No: 13211

- 319 -

В  Р-61


Христова, Мина .   Македонски в центъра на една рискована мисия - X глава  : Иван Вазов - "Немили-недраги"  / Мина Христова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 42, 20-31 дек. 2005, с. 5-6


Сист. No: 54390

Под игото

- 320 -

В  Г-48


Беловска, Неда .   Духовният портрет на българина в романа  : Иван Вазов - "Под игото" . // Гимназист, XV, N 4, 29 ян. - 4 февр. 2008, с. 5-6; №5, с. 6


Сист. No: 64568

- 321 -

Сп  Р-74


Ванева, Елена .   Пиянството на един народ  : Иван Вазов - "Под игото"  / Елена Ванева . // Родна реч, 2003, N 5, с. 3-7


Сист. No: 47249

- 322 -

В  Г-48


Василева, Ивета .   Иван Вазов - "Под игото"  : Ново учебно съдържание 11 клас  / Ивета Василева . // Гимназист, N 1, 08  ян. 2002, с. 6-7


Сист. No: 39412

- 323 -

В  Г-48


Велинова, Малинка .   Наблюдения върху образа на Колчо от романа "Под игото"  : Иван Вазов  / Малинка Велинова . // Гимназист, N 43, 22-28 дек. 1998, с. 5


Сист. No: 18973

- 324 -

Сп  Р-74


Георгиева, Даниела .   Херменевтиката на робското пространство в романа "Под игото"  : Иван Вазов  / Даниела Георгиева . // Родна реч, 1999, N 1, с. 8 - 11


Сист. No: 23741

- 325 -

В  Г-48


Георгиева, Михаела .   Картината на игото, бунта и погрома в романа "Под игото"  : Иван Вазов  / Михаела Георгиева . // Гимназист, N 40, 1 - 7 дек. 1998, с. 4 - 5


Сист. No: 18220

- 326 -

В  Р-61


Георгиева, Стоймира .   Изпитът по човечност и свободолюбие в главата "Радини вълнения"  : Иван Вазов - "Под игото"  / Стоймира Георгиева . // РИКИ - кандидатгимназист, XVI, N 18, 6 - 12 май 2008, с. 4; №19, с. 4


Сист. No: 13856

- 327 -

В  Р-61


Георгиева, Стоймира .   Герои и публика в "Представлението". Пробуждането на една нация  : Иван Вазов - "Под игото"  / Стоймира Георгиева . // РИКИ - кандидатгимназист, XVI, N 20, 20 - 26 май 2008, с. 5 - 6


Сист. No: 14205

- 328 -

В  Г-48


Григоров, Илия .   Измеренията на националното във Вазовия роман "Под игото"  : 11 клас  / Илия Григоров . // Гимназист, XII, N 5, 1-7 февр. 2005, с. 6 ; № 6, с. 5


Сист. No: 50207

- 329 -

В  Р-61


Димитрова, Даря .   Чорбаджи Марко - баща и истински българин  : Иван Вазов - "Под игото". 6 клас  / Даря Димитрова . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 8, 25 февр.-3 март.2003, с. 4


Сист. No: 44898

- 330 -

В  Р-61


Димитрова, Даря .   Годишният изпит - урок по родолюбие  : Иван Вазов - "Под игото"-XI глава - "Радини вълнения"  / Даря Димитрова . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 9, 4-10 март 2003, с. 4


Сист. No: 44944

- 331 -

В  Р-61


Димитрова, Даря .   Патриархалният свят на българина  : Иван Вазов -"Под игото": 6 клас  / Даря Димитрова . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 6, 10-16 февр.2004, с.4


Сист. No: 1841

- 332 -

В  Р-61


Димитрова, Даря .   Характеристика на герой в повествователен текст : Бай Марко и Рада  : Иван Вазов - "Под игото"  / Даря Димитрова . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 7, 17-23 февр.2004, с.4-5


Сист. No: 1948

- 333 -

В  Р-61


Димитрова, Даря .   "Радини вълнения" - народът и историята  : Иван Вазов - "Под игото"  / Даря Димитрова . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 8, 24 февр. - 1 март 2004, с.4-5


Сист. No: 2021

- 334 -

В  Г-48


Димитрова, Елизабет .   "Лудост" и "нормалност" в романа  : ["Под игото" - Иван Вазов] : 11 клас  / Елизабет Димитрова . // Гимназист, XIV, N 5, 30  ян. 2007, с. 5


Сист. No: 60459

- 335 -

В  Г-48


Дончева, Веселина .   Художественият поглед на автор и герои към историческото битие на времето  : Иван Вазов - "Под игото". 11 клас  / Веселина Дончева . // Гимназист, X, N 5, 4-10 февр.2003, с. 5-6 следва


Сист. No: 44549

- 336 -

В  Г-48


Дончева, Веселина .   Художественият поглед на автор и герои към историческото битие на времето  : Иван Вазов - "Под игото". 11 клас  / Веселина Дончева . // Гимназист, X, N 6, 11-17 февр. 2003, с. 5


   Продължава от бр. 5


Сист. No: 44668

- 337 -

В  Г-48


Иванова, Мария .   Буря и бунт в душата на българина  : Иван Вазов - "Под игото"10 клас.По старата учебна програма  / Марияна Иванова . // Гимназист, N 41, 12  дек. 2000, с. 6


Сист. No: 33033

- 338 -

В  Р-61


Йовчева, Таня .   Иван Вазов - "Под игото"  : Животът на българина в навечерието на Априлското въстание [отразен в главата "Гост"]  / Таня Йовчева . // РИКИ - кандидатгимназист, N 7, 19  февр. 2002, с. 4


Сист. No: 40275

- 339 -

В  Р-61


Йовчева, Таня .   Животът на българина в последните години преди Освобождението "Гост"  : Иван Вазов -"Под игото" : 6 клас  / Таня Йовчева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 7, 15-21 февр. 2005, с. 4-5


Сист. No: 50447

- 340 -

Сп  Р-75


Йорданова, Юлия .   Човек, време, история в романа "Под игото" от Иван Вазов  / Юлия Йорданова . // Родна реч, 2004, N 1, с. 22-24


Сист. No: 2236

- 341 -

Сп  Л-69


Йотов, Иван .   "Под игото" - революцията на апостолите и псевдореволюцията на "чичовците"  : Иван Вазов  / Иван Йотов . // Литерайко, 2006, N 9, с. 41-46


Сист. No: 59918

- 342 -

Ч1/886.7.09(07)/С  75


Кирова, Милена .   Битът и бунтът в романа "Под игото"  / Милена Кирова . // Стефанов,  Валери Стоилов и др. Българска литература : Светове и светувания : Т. 1 - 2  : Т. 1  / Валери Стефанов, Милена Кирова  . - София, 2006, с. 68 - 80


Сист. No: 14721

- 343 -

В  Г-48


Колев, Юлиан .   Романът "Под игото" в измеренията на героико-патриотичното  : Иван Вазов  / Юлиан Колев . // Гимназист, N 40, 09  дек. 1997, с. 4-5


   10 клас


Сист. No: 8536

- 344 -

В  Г-48


Колева, Яна .   Пътят на българина към духа на България  : Иван Вазов - "Под игото"  / Яна Колева . // Гимназист, N 42, 19-26 дек. 2000, с. 5, 12


Сист. No: 33180

- 345 -

В  Г-48


Коновски, Георги .   Народът и водачите в романа "Под игото"  : Иван Вазов  / Георги Коновски . // Гимназист, N 39, 24 - 30 ноем. 1998, с. 4 - 5


Сист. No: 18101

- 346 -

В  Р-61


Кръстева, Весела .   Най - българският роман  : Иван Вазов - "Под игото": 6 клас  / Весела Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 8, 21-27 февр. 2006, с. 4


Сист. No: 55242

- 347 -

В  Р-61


Кръстева, Весела .   "Радини вълнения" - ХІ глава  : Иван Вазов - "Под игото":6 клас  / Весела Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 8, 20 - 26 февр. 2007, с. 4 - 5


Сист. No: 60833

- 348 -

В  Г-48


Кръстева, Емилия .   "Лудостта" и "пиянството" в романа  : Иван Вазов - "Под игото". 11 клас  / Емилия Кръстева . // Гимназист, X, N 4, 28 ян.-3 февр. 2003, с. 5-6


Сист. No: 44437

- 349 -

В  Г-48


Лагадинова, Райна .   Бит и историческа действителност в романа  : Иван Вазов - "Под игото": 11 клас  / Райна Лагадинова . // Гимназист, XII, N 1, 4-10 ян. 2005, с. 5-6


Сист. No: 49876

- 350 -

Сп  Р-61


Лазаров, Стойко .   Романът "Под игото"  / Стойко Лазаров . // Родна реч, 2001, N 9, с. 7-10


Сист. No: 38928

- 351 -

В  Г-48


Лалова, Димитрина .   Човекът и философът Вазов в романа "Под игото"  : 11 клас  / Димитрина Лалова . // Гимназист, XIV, N 3, 16-22 ян. 2007, с. 6, 10


Сист. No: 60246

- 352 -

В  Г-48


Михайлова, Анна .   Народната съдба в романа  : Иван Вазов - "Под игото" : 11 клас  / Анна Михайлова . // Гимназист, XII, N 3, 18-24 ян. 2005, с. 6-7 ; № 4 с. 6


Сист. No: 49967

- 353 -

В  Г-48


Михайлова, Анна .   Силата на народния дух в романа  : Иван Вазов - "Под игото": 11 клас  / Анна Михайлова . // Гимназист, XIII, N 8, 21-27 февр. 2006, с. 6 ; №9, с. 6


Сист. No: 55235

- 354 -

Сп  Р-74


Начев, Сергей .   Пиянството и лудостта - изборът на Вазовите герои в романа "Под игото"  / Сергей Начев . // Родна реч, 2002, N 7-8, с. 34-36


Сист. No: 42932

- 355 -

Ч1/886.7.09/Р  12


Николова, Лили .   Човекът и времето в романа "Под игото"  : Иван Вазов  / Лили Николова . // Радев,  Радослав . Единадесетокласниците пишат : Литературнонаучно съчинение: В 2 ч. : 2. прераб. изд., Ч. 1. / Радослав Радев, Койка Попова, Лили Николова  . - София, 2000, с. 144-153


Сист. No: 37589

- 356 -

В  Р-95


Огнянова, Мариола .   Иван Вазов - "Под игото"  : Светът на българина и историческото време  / Мариола Огнянова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 9, 29 февр.-6 март 2000, с. 5 , N 10 с. 5


Сист. No: 27226

- 357 -

Ч1/886.7.09(075.3)/П  18


Панов, Александър и др.   Лудост и нормалност в романа "Под игото"  : Интерпретативни съчинения, върху творчеството на Иван Вазов : Разработка, план и примерен текст  / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова . // Панов,  Александър Асенов и др. Теми и есета по литература 11. кл. : Първи свит. / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова  . - София, 2006, с. 136-141


Сист. No: 60411

- 358 -

В  Г-48


Пантелеева, Нина .   Най-българската книга  : Иван Вазов - "Под игото"  / Нина Пантелеева . // Гимназист, XI, N 5, 3-9 февр. 2004, с.5-6; № 6, 10-16 февр.2004,с. 5


Сист. No: 1760

- 359 -

В  Р-61


Пашова, Мария .   Иван Вазов - "Под игото". Духът на епохата в "Радини вълнения"  / Мария Пашова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 7, 15-22 февр.2000, с. 5


Сист. No: 26939

- 360 -

В  Г-48


Пернишки, Васил .   Българинът-възрожденец в романа "Под игото" от Иван Вазов  : 10 клас  / Васил Пернишки . // Гимназист, N 41, 16-22 дек. 1997, с. 5


Сист. No: 8877

- 361 -

Ч1/886.7.09/П  44


Петров, Константин .   Смехът в света на романа "Под игото"  : [Вазов] : Литературноинтерпретативно съчинение  / Константин Петров . // Петкова,  Екатерина . Теми по литература : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки]: 11. клас  / Екатерина Петкова  . - София, 2002, с. 199-204


Сист. No: 44862

- 362 -

Ч1/886.7.09/(075.4)/П  47


Петрова, Таня .   Домът и пътят в романа "Под игото" [Вазов]  / Таня Петрова . // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка  / Таня Петрова, Георги Делов  . - София, 2002, с. 87-90


Сист. No: 46370

- 363 -

Ч1/886.7.09/К  90


Радев, Иван .   "Под игото" като компендиум на гражданския персонализъм и литература на Възраждането  : [Иван Вазов]  / Иван Радев . // Критически текстове за Христо Ботев и Иван Вазов  : Ч. 1  / Състав. Димитър Михайлов  (В. Търново), 1997, 1999, с. 195-211


Сист. No: 7976

- 364 -

Ч1/886.7.09/Р  12


Радев, Радослав .   Под игото  : Провокациите към народния бит и житейската философия на българина  / Радослав Радев . // Радев,  Радослав . Иван Вазов и българското предвечерие : Анализи, теми и проблеми за изучаване творчеството на Иван Вазов в българското училище - V-Х клас  / Радослав Радев  . - Варна, 1999, с.97-10 2


Сист. No: 28600

- 365 -

Ч1/886.7.09/Р  12


Радев, Радослав .   "Под игото"  : Революцията и нейните нравствени основания  / Радослав Радев . // Радев,  Радослав . Иван Вазов и българското предвечерие : Анализи, теми и проблеми за изучаване творчеството на Иван Вазов в българското училище - V-Х клас  / Радослав Радев  . - Варна, 1999, с.102-1 08


Сист. No: 28601

- 366 -

Ч1/886.7.09/Р  12


Радев, Радослав .   "Под игото" [Вазов]  : Естетически и нравствени аспекти на плача  / Радослав Радев . // Радев,  Радослав . Иван Вазов и българското предвечерие : Анализи, теми и проблеми за изучаване творчеството на Иван Вазов в българското училище - V-Х клас  / Радослав Радев  . - Варна, 1999, с.10115


Сист. No: 28602

- 367 -

В  Г-48


Радков, Марин .   Вазовите герои - между възможността и невъзможността за промяна  : Иван Вазов - "Под игото"  / Марин Радков . // Гимназист, XII, N 2, 11-17 ян. 2005, с. 6,12


Сист. No: 49925

- 368 -

В  В-35


Руйчева, Елисавета .   Благоразумната предпазливост и красивата лудост на Вазовите герои от романа "Под игото"  : Иван Вазов - "Под игото"  / Елисавета Руйчева . // Веди, N 4, 07  февр. 2003, с. 14-18


Сист. No: 44635

- 369 -

Ч1/886.7.09(07)/С  37


Симеонов, Иван .   Особености на изображението в романа "Под игото" от Иван Вазов  / Иван Симеонов . // Симеонов,  Иван . Интерпретации на литературни теми  / Иван Симеонов  (Пловдив), 2003, с. 31-40


Сист. No: 28887

- 370 -

Сп  Б-92


Стаматов, Георги .   "Под игото" - из живота на българите между романтичното и еснафското  / Георги Стаматов . // Български език и литература, XLIII, 2003, N 4, с. 39-46


Сист. No: 47075

- 371 -

В  Г-48


Стойнева, Вера .   Художествени измерения на българския национален характер  : Иван Вазов - "Под игото"  / Вера Стойнева . // Гимназист, N 6, 8-15 февр. 2000, с. 4


Сист. No: 26772

- 372 -

В  Г-48


Стойнева, Вера .   "Опиянената" от светла надежда за свобода душа на българския народ  : Иван Вазов - "Под игото"  / Вера Стойнева . // Гимназист, N 3, 20-26 ян. 2004, с. 5-6; № 4 с. 6


Сист. No: 1623

- 373 -

В  Г-48


Стойнева, София .   Робското примирение и свободата в света на романа  : Иван Вазов - "Под игото": 11 клас  / София Стойнева . // Гимназист, XIII, N 6, 7-13 февр. 2006, с. 5-6;№7 с. 6


Сист. No: 55013

- 374 -

Сп  Б-92


Тонова, Малина .   Митологизация на героичното начало в романа "Под игото" [Вазов]  / Малина Тонова . // Български език и литература, XLVII, 2005, N 1, с. 33-44


Сист. No: 50600

- 375 -

В  Г-48


Цанева, Милена .   За националната епопея " Под игото"  : Жанрово-стилови особености и идейно-емоционалин патос  / Милена Цанева . // Гимназист, N 4, 25 ян.-1 февр. 2000, с. 4-5


Сист. No: 26582

- 376 -

Ч1/886.7.09/Л  69


   Човек, време, история в романа "Под игото" . // Литературни коментари, анализи, разработки : За кандидат-студенти, зрелостници и ученици : [В 2 ч.]  : Ч. 1. Христо Ботев - Димчо Дебелянов  / Лили Николова и др.; Под ред. на Лили Николова  . - София, 2000, с. 99-114


   Други авт. : Вл. Владимирова, З. Стоянова, Ст. Пламенова.


Сист. No: 37553

- 377 -

В  Г-48


Чолакова, Таня .   Нравственото израстване на българина в романа "Под игото"  : Иван Вазов  / Таня Чолакова . // Гимназист, N 42, 26 ноем.-2 дек. 1996, с. 6


Сист. No: 3168

- 378 -

Ч1/82.08(07)/Ш  97


Шумелова, Мария .   "Под игото". Композиция  : Иван Вазов  / Мария Шумелова . // Шумелова,  Мария . Ръководство за ученика по литература 10. клас  / Мария Шумелова  . - В. Търново, 1998, с. 57 - 66


Сист. No: 20182

- 379 -

Ч1/82.08(07)/Ш  97


Шумелова, Мария .   "Под игото". Образна система  : Иван Вазов  / Мария Шумелова . // Шумелова,  Мария . Ръководство за ученика по литература 10. клас  / Мария Шумелова  . - В. Търново, 1998, с. 66 - 74


Сист. No: 20183

Чичовци

- 380 -

В  Г-48


Бойкова, Лидия .   Образът на предосвобожденската епоха в повестта  : Иван Вазов "Чичовци"  / Лидия Бойкова . // Гимназист, XIII, N 42, 19 - 31 дек. 2006, с. 6-7


Сист. No: 59876

- 381 -

Ч1/886.7.09/Б  92


Василев, Владимир .   "Чичовци" и битова портретност у Вазов  / Владимир Василев . // Българска литературна критика  : Т. 1. / Предг., състав. Вихрен Чернокожев, Росица Чернокожева  . - В. Търново, 2000, с. 163-174


Сист. No: 34081

- 382 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С  78


Василева, Кети .   Духовният свят на българина във Вазовата повест "Чичовци"  : Анализ  / Кети Василева . // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки  : Ч. 1. / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова  (София), 2004, с. 140-143


Сист. No: 51106

- 383 -

В  Г-48


Винчева, Валя .   Духовният свят на българите във Вазовата повест "Чичовци"  / Валя Винчева . // Гимназист, XIV, N 2, 9 - 15 ян. 2007, с. 5-6


Сист. No: 60120

- 384 -

В  Г-48


Георгиева, Стоймира .   Чичовците - различни и тъждествени  : Иван Вазов - "Чичовци"  / Стоймира Георгиева . // Гимназист, N 1, 09  ян. 2001, с. 5; N 2, с. 5


Сист. No: 33472

- 385 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Непреходно българското във Вазовата повест "Чичовци"  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас  : Ч. 3  / Илия Григоров  (Пловдив), 2003, с. 23-28


Сист. No: 48408

- 386 -

В  Г-48


Делийска, Красимира .   Два незабравими образа от повестта "Чичовци" на Иван Вазов  / Красимира Делийска . // Гимназист, V, N 2, 13 - 19 ян. 1998, с.4


Сист. No: 9652

- 387 -

Ч1/886.7.09/(075.4)/П  47


Делов, Георги .   "Чичовци" [Вазов]  / Георги Делов . // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка  / Таня Петрова, Георги Делов  . - София, 2002, с. 76-84


Сист. No: 46369

- 388 -

В  Г-48


Димова, Веселина .   Светът на чичовците в едноименната повест на Иван Вазов  : Иван Вазов - "Чичовци" : 11 клас  / Веселина Димова . // Гимназист, XII, N 41, 14-20 дек. 2004, с. 5-6


Сист. No: 49672

- 389 -

Ч1/886.7.09/К  90


Зарева, Снежана .   Чичовско и нечичовско в повестта на Вазов  / Снежана Зарева . // Критически текстове за Христо Ботев и Иван Вазов : В помощ на зрелостниците и кандидатстудентите  / Състав. Димитър Михайлов  . - В. Търново, 1997, 1999, с. 159-176


Сист. No: 7972

- 390 -

В  Г-48


Кацарска, Красимира .   Общото и специфичното в образите на героите : I глава  : Иван Вазов - "Чичовци" : 11 клас  / Красимира Кацарска . // Гимназист, XI, N 42, 21-31 дек. 2004, с. 5-6


Сист. No: 49772

- 391 -

В  Г-48


Кръстева, Емилия .   Психологията на робството, разкрита в повестта "Чичовци" на Иван Вазов  : Иван Вазов  / Емилия Кръстева . // Гимназист, X, N 2, 14-20 ян. 2003, с. 5-6


Сист. No: 44113

- 392 -

Ч1/886.7.09/Р  12


Николова, Лили .   Вазовите "Чичовци" - чеда на своето време  / Лили Николова . // Радев,  Радослав . Единадесетокласниците пишат : Литературнонаучно съчинение: В 2 ч. : 2. прераб. изд., Ч. 1. / Радослав Радев, Койка Попова, Лили Николова  . - София, 2000, с. 124-131


Сист. No: 37586

- 393 -

В  Г-48


Павлова, Боряна .   Свободата - несподелен копнеж на човешката душа  : Иван Вазов - "Чичовци"  / Боряна Павлова . // Гимназист, N 40, 11-18 дек. 2001, с. 6; N 41, с. 6


Сист. No: 39150

- 394 -

Ч1/886.7.09(075.3)/П  18


Панов, Александър и др.   "Бунт" и оцеляване в повестта "Чичовци"  : Интерпретативни съчинения, върху творчеството на Иван Вазов : Разработка, план и примерен текст  / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова . // Панов,  Александър Асенов и др. Теми и есета по литература 11. кл. : Първи свит. / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова  . - София, 2006, с. 128-132


Сист. No: 60410

- 395 -

В  Г-48


Пантелеева, Нина .   Вазовите "Чичивци" от великото до смешното  : Иван Вазов : 11 клас  / Нина Пантелеева . // Гимназист, X, N 3, 21-27 ян.2003, с. 6-7


Сист. No: 44251

- 396 -

Сп  Д-23


Петрова, Елеонора .   Значението на клетвите в един диалог от Вазовата повест "Чичовци"  / Елеонора Петрова . // Дарба, 2000, N 5-6, с. 6-8


Сист. No: 41034

- 397 -

Ч1/886.7.09/Л  69


Стефанов, Петър .   Иван Вазов  : "Чичовци"  / Петър Стефанов . // Литературни анализи : В помощ на учениците от 11 клас  : 9. доп. и прераб. изд. / Иван Радев; Глав. ред. - В. Търново, 2002, с. 93-104


Сист. No: 45442

- 398 -

В  Г-48


Стойнева, Вера .   Художествена "галерия" от "типове и нрави български" във време на освободителни борби  : Иван Вазов - "Чичовци"  / Вера Стойнева . // Гимназист, XII, N 2, 13-19 ян. 2004, с. 5-5


Сист. No: 1589

- 399 -

Ч1/886.7.09/И  45


Тошкова, Десислава .   Анализ на първа глава на "Чичовци" от Иван Вазов  / Десислава Тошкова . // Изпитни теми по български език и литература за кандидат-студенти  . - София, 1995, с. 77-86


Сист. No: 3370

- 400 -

В  Г-48


Цанева, Милена .   Вазовите "Чичовци"  : Иван Вазов - "Чичовци"  / Милена Цанева . // Гимназист, N 3, 18-24 ян. 2000, с. 4 - 6


Сист. No: 26110

- 401 -

Ч1/82.08(07)/Ш  97


Шумелова, Мария .   Вазовите "Чичовци"  : Иван Вазов  / Мария Шумелова . // Шумелова,  Мария . Ръководство за ученика по литература 10. клас  / Мария Шумелова  . - В. Търново, 1998, с. 46 - 52


Сист. No: 20176

Други

- 402 -

В  Г-48


Георгиева, Елена .   "Героизмът на милостта е непознат за твоята душа" - смутното време на антихуманността  : Иван Вазов - "Тъмен герой"  / Елена Георгиева . // Гимназист, XI, N 7, 17-23 февр.2004, с.6


Сист. No: 1955

- 403 -

В  Р-61


Димитрова, Анжела .   Иван Вазов - "Розовата долина и Тунджа"  : [Пътепис] : 5 клас  / Анжела Димитрова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 7, 15-21 февр. 2005, с. 3


Сист. No: 50445

- 404 -

В  Р-61


Димитрова, Анжела .   Иван Вазов - "Утро в Банки"  : 5 клас  / Анжела Димитрова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 8, 22-28 февр. 2005, с. 3


Сист. No: 50550

- 405 -

В  Р-61


Йовчева, Таня .   Иван Вазов - "Утро в Банки"  / Таня Йовчева . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 8, 24 февр. - 1 март 2004, с. 4


Сист. No: 2019

- 406 -

В  Г-48


Коновски, Георги .   "Кардашев на лов" - галерия на образи и нрави от следосвобожденска София  : Иван Вазов  / Георги Коновски . // Гимназист, N 38, 25 ноем.-1 дек.1997, с. 4-5


   10 клас


Сист. No: 8006

- 407 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С  78


Котева, Вера .   Героизмът на милостта  : Анализ на Вазовия разказ "Тъмен герой"  / Вера Котева . // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки  : Ч. 1. / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова  (София), 2004, с. 119-124


Сист. No: 51104

- 408 -

Сп  Л-69


Маринова, Филка .   Практически съвети и рецензии във връзка с трансформиращ преразказ по Вазовия преразказ "Урок"  / Филка Маринова . // Литерайко, 2007, N 4, с. 15


Сист. No: 61878

- 409 -

Ч1/886.7.09/Л  69


Михайлов, Димитър .   Иван Вазов  : "Тъмен герой"  / Димитър Михайлов . // Литературни анализи : В помощ на учениците от 11 клас  : 9. доп. и прераб. изд. / Иван Радев; Глав. ред. - В. Търново, 2002, с. 134-144


Сист. No: 45446

- 410 -

В  Р-61


Огнянова, Мариола .   Иван Вазов - "Утро в Банки"  / Мариола Огнянова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 13, 31 март - 6 апр. 1998, с. 3


   5 клас


Сист. No: 12052

- 411 -

В  Г-48


Пантелеева, Нина .   Вазовият пейзаж на душата  : Иван Вазов - разказът "Пейзаж"  / Нина Пантелеева . // Гимназист, N 43, 22 - 28 дек. 1998, с. 4 - 5


Сист. No: 18972

- 412 -

Ч1/886.7.09/(075.4)/П  47


Петрова, Таня .   Разказът "Тъмен герой" на Иван Вазов  / Таня Петрова . // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка  / Таня Петрова, Георги Делов  . - София, 2002, с. 93-97


Сист. No: 46372

- 413 -

В  Л-69


Протохристова, Клео .   "Хаджи Ахил" или сопотският бръснар  : Иван Вазов  / Клео Протохристова . // Литературен вестник, XII, N 27, 10-16 юли 2002, с. 14


Сист. No: 42226

- 414 -

Ч1/886.7.09/С  37


Симеонов, Иван .   Цената на нравствения избор  : За двама интересни Вазови герои [Жаржу от "Сладкодумен гост на държавната трапеза" и Ненко от "Тъмен герой"]  / Иван Симеонов .   (Примерни разработки на литературни теми) . // Симеонов,  Иван [Илиев] . Практически насоки за писане на литературно-научно съчинение и примерни разработки : В помощ на ученици, зрелостници и кандидат-студенти  / Иван Симеонов  . - София, 1997, с. 31-33


   (в помощ на ученици, зрелостници и кандидат-студенти)


Сист. No: 9343

- 415 -

В  Г-48


Стойнева, Вера .   Трагичният контраст между грозно и прекрасно - разрушена хармония между човек и действителност  : Иван Вазов - "Травиата"  / Вера Стойнева . // Гимназист, XI, N 8, 24 февр. - 1 март 2004, с. 5


Сист. No: 2011

- 416 -

В  Р-61


   "Вазов и България" . // РИКИ - кандидатгимназист, N 25, 20-27 юни 2000, с. 10


Сист. No: 30273

- 417 -

Ч1/886.7.09(07)/В  24


Василева, Кети .   С България в сърцето  : Есе за Иван Вазов  / Кети Василева . // Василева,  Кети . Анализи по литература за 11 клас на СОУ по новата учебна програма  : 3. прераб. и доп. изд. / Кети Василева; Ред. Анна Михайлова  (София), 2003, с. 29-30


Сист. No: 48435

- 418 -

В  Р-61


Ганчева, Йоана .   На Вазов  : "Вазов и България"  / Йоана Ганчева . // РИКИ - кандидатгимназист, N 26, 27 юни-5 юли 2000, с. 5


Сист. No: 30436

- 419 -

Ч1/886.7-4/Г  97


Гърдев, Георги .   Слово за народния поет [Вазов]  : Есе  / Георги Гърдев, Даниела Минчева . // Гърдев,  Георги и др. Есета за ученици и кандидат-студенти  / Георги Гърдев, Даниела Минчева; Предг. Радослав Радев  . - В. Търново, 2000, с.31-33


Сист. No: 34420

- 420 -

Ч1/886.7-4/Г  97


Гърдев, Георги .   "Да направя това добро."  : [Иван Вазов. "Една българка"] : Есе  / Георги Гърдев, Даниела Минчева . // Гърдев,  Георги и др. Есета за ученици и кандидат-студенти  / Георги Гърдев, Даниела Минчева; Предг. Радослав Радев  . - В. Търново, 2000, с.33-39


Сист. No: 34421

- 421 -

Ч1/886.7-4/Г  97


Гърдев, Георги .   "България цяла сега нази гледа"  : [Иван Вазов. "Опълченците на Шипка"] : Есе  / Георги Гърдев, Даниела Минчева . // Гърдев,  Георги и др. Есета за ученици и кандидат-студенти  / Георги Гърдев, Даниела Минчева; Предг. Радослав Радев  . - В. Търново, 2000, с. 33-39


Сист. No: 34422

- 422 -

Ч1/886.7-4/Г  97


Гърдев, Георги и др.   "Език свещен на моите деди"  : [Иван Вазов. "Българският език"] : Есе  / Георги Гърдев, Даниела Минчева . // Гърдев,  Георги и др. Есета за ученици и кандидат-студенти  / Георги Гърдев, Даниела Минчева; Предг. Радослав Радев  . - В. Търново, 2000, с.46-50


Сист. No: 34442

- 423 -

В  Р-61


Динева, Яна .   Вазов и България  : Есе  / Яна Динева . // РИКИ - кандидатгимназист, N 4, 25 ян. -5 февр. 2000, с. 2


Сист. No: 26565

- 424 -

Сп  Е-92


Константинов, Константин .   Иван Вазов  : Есе  / Константин Константинов . // Естрада, 2000, N 2/3, с. 4-7


Сист. No: 27374

- 425 -

Ч1/886.7-4/М  77


Младенова, Фани .   Последна любов, последни песни "по заник"  : "Люлека ми замириса" - Иван Вазов : Есе  / Фани Младенова . // Младенова,  Фани Димитрова . Есета. Душата търси брод  / Фани Младенова  . - София, 2004, с. 66-72


Сист. No: 48475

- 426 -

Ч1/886.7.09(075.3)/П  18


Панов, Александър и др.   Моят образ за България  : Есета, свързани с творчеството на Иван Вазов : Разработка, план и примерен текст  / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова . // Панов,  Александър Асенов и др. Теми и есета по литература 11. кл. : Първи свит. / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова  . - София, 2006, с. 66-75


Сист. No: 60058

- 427 -

Ч1/886.7.09(075.3)/П  18


Панов, Александър и др.   Свободата има своя цена  : Есета, свързани с творчеството на Иван Вазов : Разработка, план и примерен текст  / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова . // Панов,  Александър Асенов и др. Теми и есета по литература 11. кл. : Първи свит. / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова  . - София, 2006, с. 75-84


Сист. No: 60060

- 428 -

Ч1/886.7.09(075.3)/П  18


Панов, Александър и др.   Националният идеал  : Есета, свързани с творчеството на Иван Вазов : Разработка, план и примерен текст  / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова . // Панов,  Александър Асенов и др. Теми и есета по литература 11. кл. : Първи свит. / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова  . - София, 2006, с. 84-92


Сист. No: 60061

- 429 -

В  Р-61


Танев, Милен .   Родолюбецът българин  : Есе върху част от творчеството на Иван Вазов  / Милен Танев . // РИКИ - кандидатгимназист, N 27, 5-12 септ. 2000, с. 15


Сист. No: 31221

- 430 -

В  Р-61


Чилингирова, Наталия .   "Вазов и България"  : Спомнете си Батак  / Наталия Чилингирова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 26, 27 юни-5 юли 2000, с. 4


Сист. No: 30431

- 431 -

Ч1/886.7.09/Ч  95


Чолаков, Здравко .   Вазов ще го бъде  : Есе  / Здравко Чолаков . // Чолаков,  Здравко . Наблюдения - II : Есета, статии, литературни портрети  / Здравко Чолаков  . - София, 1997, с.29-33


Сист. No: 36977


 Индекс по АВТОРИ

Алексиева, Диана 261 
Алексиева, Елина 262 
Алипиева, Антоанета 91 
Ангелова, Мария 152 
Антонова, Жулиета 58 
Арнаудова, Николета 263 
Атанасова, Невена 59 
Атанасова, Тодорка 92 253 
Аянова, Ани 208 
Бешлийска, Виктория 15 16 81 110 184 357 394 426 427 428 
Бойкова, Лидия 60 153 209 264 380 
Бояджиева, Виолета 265 
Боянова, Анелия 93 
Братанов, Иво 135 
Ванева, Елена 321 
Василев, Владимир 381 
Василева, Ивета 164 165 322 
Василева, Кети 1 2 136 137 382 417 
Василева, Красимира 56 94 161 210 
Василева, Любка 27 
Василева-Бърдарска, Любка 42 166 187 
Великова, Снежана 95 
Велинова, Малинка 323 
Виденова, Татяна 61 
Винчева, Валя 383 
Владимиров, И. 211 
Ганчева, Бистра Лазарова 97 
Ганчева, Йоана 418 
Георгиев, Борислав 98 
Георгиев, Драгомир 62 
Георгиев, Любен 3 
Георгиев, Николай 212 
Георгиева, Даниела 324 
Георгиева, Елена 402 
Георгиева, Лалка 63 290 
Георгиева, Михаела 325 
Георгиева, Светлана 4 
Георгиева, Стоймира 5 43 188 326 327 384 
Гергов, Йордан 28 
Герджикова, Мария 99 
Гечева, Катя 44 167 213 268 269 
Гоговчева, Кристина 270 
Господинова, Виктория 64 
Господинова, Теодора 271 
Гранитски, Иван 6 
Григоров, Илия 65 127 138 197 328 385 
Гърдев, Георги 419 420 421 422 
Делийска, Красимира 386 
Делов, Георги 7 29 100 198 387 
Димитрова, Анжела 189 272 403 404 
Димитрова, Даря 139 190 191 214 254 329 330 331 332 333 
Димитрова, Елена 66 
Димитрова, Елизабет 334 
Димитрова, Емилия 215 
Димитрова, Маргарита 101 
Димитрова, Мария 273 
Димитрова, Марияна 199 
Димова, Веселина 30 67 68 102 103 216 255 274 388 
Динева, Яна 423 
Добринова, Мария 45 69 275 
Додов, Атанас 104 
Донева, Росица 276 
Дончева, Веселина 335 336 
Зарева, Снежана 389 
Златанов, Благовест 8 
Иванова, Елица 217 
Иванова, Марияна 105 106 337 
Иванова, Стефка 218 
Илиев, Стоян 168 
Илиева, Нели 154 200 277 278 
Илиева, Нина 31 
Илиева, Ралица 219 
Илиева, Христа 220 
Инева, Виолета 70 221 222 279 280 281 
Йовчева, Таня 32 169 170 192 193 223 256 338 339 405 
Йорданова, Даниела 266 282 283 
Йорданова, Марина 71 
Йорданова, Юлия 9 340 
Йосифова, Мария 284 
Йосифова, Полина 285 
Йотов, Иван 341 
Йотова, Александра 286 
Кацарска, Красимира 201 224 390 
Кенарова, Катя 72 73 225 287 288 289 
Кирева, Нора 171 
Кирова, Милена 33 57 342 
Койчев, Илия 290 
Коларов, Радосвет 147 148 
Колев, Юлиан 343 
Колев, Юлиян 140 
Колева, Яна 344 
Коновски, Георги 46 345 406 
Константинов, Константин 424 
Костадинова, Евгения 11 128 
Котева, Вера 141 407 
Кръстева, Весела 47 346 347 
Кръстева, Емилия 74 226 257 291 292 293 348 391 
Къцева, Грета 294 
Кьосев, Александър 48 
Лагадинова, Райна 349 
Лазаров, Стойко 350 
Лазарова, Светлана 75 227 295 
Лалова, Димитрина 351 
Малинова, Людмила 297 298 299 
Маринова, Теодора 300 
Маринова, Филка 408 
Милчева, Цветана 228 301 302 
Минчева, Даниела 419 420 421 422 
Митева, Елена 229 303 304 
Михайлов, Димитър 172 409 
Михайлова, Анна 49 352 353 
Михайлова, Весела 129 
Михайлова, Димитрина 107 
Младенова, Виолета 76 
Младенова, Фани 12 425 
Монева, Янислава 50 
Мутева, Павлина 305 
Налджиева, Костадинка 77 
Нанчева, Людмила 78 155 306 
Начев, Сергей 354 
Недков, Здравко 13 
Ненкова, Зара 79 307 
Несторова, Нели 108 
Николов, Ясен 109 202 
Николова, Анастасия 230 
Николова, Лили 34 355 392 
Николова, Милена 80 308 
Николова, Николета 309 
Николова, Траяна 173 
Огнянова, Мариола 35 174 175 194 258 356 410 
Павлова, Боряна 393 
Панайотова, Мария 14 
Панкова, Диана 36 
Панов, Александър 15 16 81 110 184 357 394 426 427 428 
Пантелеева, Нина 37 51 82 111 130 142 149 156 203 358 395 411 
Пацева, Нина 232 
Пашова, Мария 310 359 
Пенчева, Валерия 233 234 235 
Пернишки, Васил 52 259 360 
Петкова, Ваня 15 16 81 110 184 357 394 426 427 428 
Петкова, Екатерина 17 112 
Петкова, Ралица 236 
Петров, Константин 361 
Петрова, Верина 38 
Петрова, Елеонора 396 
Петрова, Зоя 83 
Петрова, Мариела 311 312 
Петрова, Мила 53 143 
Петрова, Таня 362 412 
Пирова, Валентина 18 
Попов, Константин 162 
Попов, Страхил 163 
Попова, Койка 19 39 
Протохристова, Клео 413 
Първанова, Анастасия 20 
Радев, Иван 363 
Радев, Радослав 21 22 113 114 144 364 365 366 
Радева, Марта 40 115 131 237 238 313 
Радков, Марин 367 
Райкова, Валентина 84 239 314 
Руйчева, Елисавета 240 241 368 
Ручева, Елисавета 150 
Свиленова, Кристина 157 
Симеонов, Иван 24 176 369 414 
Симеонова, Аглика 204 
Симеонова, Мария 116 
Спасов, Иван 117 132 151 
Ставрева, Нели 243 
Стайкова, Галина 85 244 
Стаматов, Георги 370 
Станкова, Галина 245 
Стефанов, Петър 397 
Стоилкова, Ирена 118 
Стоилова, Диана 315 
Стоилова, Яна 246 
Стойкова, Милослава 177 
Стойнева, Вера 55 86 133 145 178 179 180 205 206 371 372 398 415 
Стойнева, София 119 181 373 
Стоянова, Елица 87 
Стоянова, Мирослава 207 
Танев, Милен 429 
Ташкова, Цветелина 247 
Тинчева, Дора 88 
Тонов, Ангел 182 
Тонова, Малина 374 
Тотев, Пламен 89 158 248 
Тошкова, Десислава 399 
Филипова, Ирина 120 
Филипова, София 25 41 90 121 159 160 185 249 250 251 316 317 
Христова, Калина 318 
Христова, Мина 319 
Цанева, Милена 122 134 186 375 400 
Цанов, Страшимир 95 
Цолова, Диана 123 
Чилингирова, Наталия 430 
Чобанов, Георги 146 
Чолаков, Здравко 431 
Чолакова, Таня 124 252 377 
Шумански, Иво 125 
Шумелова, Мария 26 126 378 379 401 
Янакиева, Миряна 183 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Бедни, бедни Македонски! Защо не умря при Гредетин?..." 300 
"Бунт" и оцеляване в повестта "Чичовци" 394 
"България е най-хубавата земя на света" 52 
"България има цял народ от роби, нека има и няколко мъченици днес" : [Иван Вазов - "Немили-недраги"] 276 
"България цяла сега нази гледа" 421 
"Вазов и България" 416 430 
"Героизмът на милостта е непознат за твоята душа" - смутното време на антихуманността 402 
"Да направя това добро клетнику" 217 
"Да направя това добро..." 420 
"Де българското?" "Дядо Йоцо гледа" - Иван Вазов 195 
"Дядо Йоцо гледа" 196 
"Дядо Йоцо гледа" - Вазовото прозрение за българското 202 
"Дядо Йоцо гледа" духовният пейзаж на българското 206 
"Една българка" - Иван Вазов 208 
"Една българка", Иван Вазов 225 
"Език свещен на моите деди" 78 422 
"Епопея на забравените" 97 126 
"Епопея на забравените" - Апостолските внушения на Вазовото слово 120 
"Епопея на забравените" - вечно и трагично в духа на българина 98 
"Епопея на забравените" - лирически апотеоз на подвига и саможертвата [Вазов] 112 
"Епопея на забравените" - националният пантеон на героите 110 
"Епопея на забравените" : Вазов 144 
"Епопея на забравените" и създаването на национални митове 125 
"Епопея на забравените" като епично-драматичен модел на българската идея 107 
"Защитата на Перущица" - защита на българското национално достойнство 115 131 
"Кардашев на лов" - галерия на образи и нрави от следосвобожденска София 406 
"Кочо" или "Защитата на Перущица" 134 
"Левски" - апостолът на свободата в "Епопея на забравените" на Иван Вазов 145 
"Линее нашто поколенье..." 183 
"Лудост" и "нормалност" в романа 334 
"Лудостта" и "пиянството" в романа 348 
"Македонски бяга от глада, но не бяга от смъртта" 261 
"Македонски бяга от глада, но не и от смъртта" 304 
"Момъкът виждаше в тая непозната жена своя майка, свой спасител, свое провидение" 238 
"На житие ново аз турих венец" 141 
"Народна кръчма на знаменосецът!" - духовен оазис в живота на Вазовите хъшове 311 
"Настоящето може да дава живот само на сатирата" 12 
"Немили-недраги", Ив. Вазов 288 
"Ние се жертваме за свободата на България" 294 
"О, Българио, никога не си тъй мила, както кога сме вън от тебе" 260 
"Опиянената" от светла надежда за свобода душа на българския народ 372 
"Под игото" 365 
"Под игото" - из живота на българите между романтичното и еснафското 370 
"Под игото" - революцията на апостолите и псевдореволюцията на "чичовците" 341 
"Под игото" [Вазов] 366 
"Под игото" като компендиум на гражданския персонализъм и литература на Възраждането 363 
"Под игото". Композиция 378 
"Под игото". Образна система 379 
"При рилския манастир" 38 
"Радини вълнения" - народът и историята 333 
"Радини вълнения" - ХІ глава 347 
"Розовата долина и Тунджа" 32 
"Сега съм у дома" 37 
"Следобед на 20 май 1876 г...." - паметен ден на борба между робския страх и освободената смелост, между смъртта и живота 233 
"Ти рай си, да , но кой те прилично оценява?" 43 
"Това и се видя опасно, но друг избор не и оставаше" - IV част 250 
"Този нощен скитник беше Македонски"- X глава 265 
"Хаджи Ахил" или сопотският бръснар 413 
"Чичовци" [Вазов] 387 
"Чичовци" и битова портретност у Вазов 381 
Анализ на първа глава на "Чичовци" от Иван Вазов 399 
Антивоенният патос на разказа "Иде ли?" от Иван Вазов 253 
Апостолската смърт на Левски - сакралност на българския дух 143 
Баба Илийца - една българка сред други българи III част 239 
Баба Илийца - една необикновена българка или една от многото 216 
Баба Илийца и калугерът - два полюса на човешкото поведение 247 
Безсмъртието на на духа 136 
Бит и историческа действителност в романа 349 
Битката на духовната срещу физическата сила 157 
Битът и бунтът в романа "Под игото" 342 
Благоразумната предпазливост и красивата лудост на Вазовите герои от романа "Под игото" 368 
Божият храм - свидетел на величавия човешки избор 119 
Бръчков до смъртния одър на Странджата 285 
Буря и бунт в душата на българина 337 
Българинът-възрожденец в романа "Под игото" от Иван Вазов 360 
Българските хъшове-мъченици и герои 270 
Българският дух - тревога и светла памет за поколенията 165 
Българският език и българският свят 77 
Българският език между хулите и прославата 84 
Българският хъш - герой и мъченик 290 
Българският хъш - мъченик и герой 275 
В името на Живота 235 
В какво се крие нравствената сила и величие на Баба Илийца от разказа "Една българка" на Иван Вазов 218 
Вазов и България 51 423 
Вазов и българската природа 39 
Вазов ще го бъде 431 
Вазовата визия за войната 8 
Вазовата вяра - пазител на националното достойнство 14 
Вазовите "Чичивци" от великото до смешното 395 
Вазовите "Чичовци" 400 401 
Вазовите "Чичовци" - чеда на своето време 392 
Вазовите герои - между възможността и невъзможността за промяна 367 
Вазовите хъшове - между унижението и величието на подвига 312 
Вазовият мит за Левски - средоточие на генеративни модели 146 
Вазовият пейзаж на душата 411 
Вазовият прочит на Перущенската битка 122 
Великата саможертва на Вазов 168 
Величието на героите и низостта на наследниците 3 
Величието на националния дух във Вазовата ода "Кочо" от цикъла "Епопея на забравените" 128 
Вечното в "Епопея на забравените" на Иван Вазов 96 113 
Войната - жестока и безсмислена драма 256 
Войната в преживяванията на героите 258 
Войните в поезията на Иван Вазов 19 
Връзката роден език - човек 68 
Възвеличаване на подвига в "Опълченците на Шипка" от Иван Вазов 158 
Възмущение от жестокостта и насилието 185 
Възрожденският подвиг на монаха 151 
Възторг и преклонение пред героизма на една епоха 118 
Възхвала и преклонение пред майката 170 
Възхвала на народния героизъм 92 
Възхвала на самоотвержения устрем 152 
Възхищението и възмущението на поета 90 
Вярата в силата на доброто и милосърдието 209 
Герои и публика в "Представлението". Пробуждането на една нация 327 
Героизмът на милостта 407 
Героите в повестта "Немили-недраги" с техните мечти и идеали 267 
Героичната саможертва на народния водач 176 
Героичното и комичното в образа на Македонски 269 
Гласът на дълга 222 
Годишният изпит - урок по родолюбие 330 
Големият свят на Вазовите хъшове 307 
Горчивата усмивка на "зрящия" Вазов в разказа "Дядо Йоцо гледа" 204 
Граждански мотиви в поезията на Вазов 7 
Гражданският патос в разказите на Иван Вазов 16 184 
Два модела на възприемане на природата 41 
Два незабравими образа от повестта "Чичовци" на Иван Вазов 386 
Добродетелите на българката 211 
Добротворството на баба Илийца 251 
Доброто - порив към човека и свободата 221 
Доброто - силата на слабия във време на робството 245 
Домът и пътят в романа "Под игото" [Вазов] 362 
Драматичен разказ за необикновената личност 188 
Драматичното и героичното в живота на хъшовете 301 
Духовната мощ и жертвоготовност на героите 94 
Духовната пустота на "Практическия человек" в лириката на Иван Вазов 181 
Духовната родина на поета 59 
Духовният взор на българина 199 
Духовният портрет на българина в романа 320 
Духовният свят на българина във Вазовата повест "Чичовци" 382 
Духовният свят на българите във Вазовата повест "Чичовци" 383 
Духовното израстване на българския народ в прозата на Иван Вазов 24 
Душата на поета - между разочарованието и националната почит 179 
Дълбините на страданието 299 
Един възможен прочит на Вазовите "Ямби" 171 
Една българка в миг на върховно изпитание 228 
Една българка във време на изпитания:I и II част 237 
Една българка по пътя на доброто 226 
Една нова Богородица 234 
Езикът - гордост и болка 71 76 
Животът на българина в последните години преди Освобождението "Гост" 339 
Животът на хъшовете - избор и съдба в името на народното добро 263 
За националната епопея " Под игото" 375 
За природата-майка или природната майка у Вазов 33 
Защита и възхвала на родната реч 88 
Защитата на словото със силата на словото 85 
Защо баба Илийца помага на непознатия бунтовник 252 
Значението на клетвите в един диалог от Вазовата повест "Чичовци" 396 
Иван Вазов 163 172 182 397 409 424 
Иван Вазов - "Апостолът в премеждие" 190 191 192 193 194 
Иван Вазов - "Български език". Родното слово - сила и красота за духа на българина 80 
Иван Вазов - "Българския език" 60 
Иван Вазов - "Българският език" 63 66 73 
Иван Вазов - "Българският език". Художественият образ на родното слово 72 
Иван Вазов - "Една българка" 213 220 
Иван Вазов - "Една българка". Дългът срещу егоизма 212 
Иван Вазов - "Елате ни вижте". Гражданската съвест на поета 173 
Иван Вазов - "Епопея на забравените" 105 117 123 
Иван Вазов - "Епопея на забравените" : Пътят към безсмъртието 101 
Иван Вазов - "Иде ли?" 254 257 
Иван Вазов - "Кочо - защитата на Перущица" 132 
Иван Вазов - "Майка ми" 167 169 174 175 
Иван Вазов - "Немили-недраги" 264 289 302 
Иван Вазов - "Немили-недраги" ,,... Тоя нощен скитник беше Македонски..." 279 
Иван Вазов - "Немили-недраги". "Ах, сладка е смъртта за отечеството!..." - Болката и заветът на българския дух 297 
Иван Вазов - "Новонагласената гусла" 164 
Иван Вазов - "Опълченците на Шипка" 156 
Иван Вазов - "Под игото" 322 338 356 
Иван Вазов - "Под игото". Духът на епохата в "Радини вълнения" 359 
Иван Вазов - "При Рилския манастир" 30 
Иван Вазов - "Розовата долина и Тунджа" 27 35 44 403 
Иван Вазов - "Розовата долина и Тунджа" : Опиянението от родното място и родината 45 
Иван Вазов - "Утро в Банки" 404 405 410 
Иван Вазов - войната и славата през погледа на твореца 161 
Иван Вазов - енергията на българския дух 6 
Иван Вазов - патриархът на българската литература 5 
Иван Вазов - публицист и литературен критик 20 
Иван Вазов - спомени за родния дом в стихове 42 
Иван Вазов и българската природа 36 
Идеята за родното в лириката на Вазов 48 
Изгнаническата орис - съзнателният избор на Вазовите хъшове 303 
Измеренията на националното във Вазовия роман "Под игото" 328 
Измеренията на човешката доброта 219 
Изпитът по човечност и свободолюбие в главата "Радини вълнения" 326 
Има ли противоречие в отношението на автора към войната 255 
Индивидуалното лице на единението 91 
Как Вазов защитава българския език в стихотворението "Българският език" 83 
Как Иван Вазов разкрива красотата на родния ни език 69 
Какви мисли и чувства вълнуват Вазов в стихотворението "Българският език" 62 
Какви черти от характера на Македонски откривате в Х глава на повестта "Немили-недраги" от Иван Вазов 262 
Какви черти от характера на Македонски откривате в Х глава от повестта "Немили-недраги" 318 
Какво трябва да знаете за "Българският език" 58 
Какво трябва да знаете за "Една българка" 200 
Какво трябва да знаете за "Опълченците на Шипка" 154 
Какво трябва знаете за "Немили-недраги" 278 
Картината на игото, бунта и погрома в романа "Под игото" 325 
Когато един млад човек избере мъченичеството пред сигурността 313 
Кои качества на езика ни утвърждава Вазов чрез одата "Българският език" 65 
Композицията на одата 160 
Конфликтът между доброто и злото, между човеколюбието и егоизма 210 
Критика и възхвала на българското в разказа "Дяда Йоцо гледа" от Иван Вазов 197 
Критическият патос в разказите на Иван Вазов 25 
Крупна фигура на нашия литературен небосклон [Иван Вазов] 17 
Кулминации на патетиката 130 
Левски - "Икона" на освободителната борба или Светостта на човешкия дух 137 
Лириката на Вазов 57 
Лириката на Иван Вазов 86 
Лирична изповед на сина пред светлия образ на майката 166 
Лицата на времето в разказите и повестите на Иван Вазов 9 
Личната саможертва - път към национално безсмъртие в цикъла "Епопея на забравените" на Иван Вазов 93 
Личност и народ в "Епопея на забравените" - Иван Вазов 121 
Личност и свобода 109 
Личността, народът и историята в "Епопея на забравените" 124 
Лудост и нормалност в романа "Под игото" 357 
Любовта на поета към всичко българско и родно 56 
Магията на словото в "Епопея на забравените" 114 
Магията на човешката доброта 229 
Македонски - между авантюризма и героизма 292 
Македонски - олицетворение на патриотизма на българските хъшове 296 
Македонски в центъра на една рискована мисия - X глава 319 
Между възторга и разочарованието 203 
Между мрака и светлината 148 
Мисията на Македонски 310 
Мит и история във Вазовата "Епопея на забравените" 104 
Митологизация на героичното начало в романа "Под игото" [Вазов] 374 
Митологични, фолклорни и библейски мотиви в разказа 214 
Можем ли да кажем за баба Илийца "ето това е българинът, това е българката" 236 
Мотиви и усилия по пътя към доброто 246 
Моят образ за България 426 
Мракът и светлината 116 
Мъченическата орис на българските хъшове ( I и II глава ) 271 
Мястото на Странджата в живота на хъшовете 268 
На Вазов 418 
Наблюдения върху образа на Колчо от романа "Под игото" 323 
Най - българският роман 346 
Най-българската книга 358 
Народната съдба в романа 352 
Народните апостоли и мисионери в "Епопея на забравените" 108 
Народът и водачите в романа "Под игото" 345 
Националната героика в "Епопея на забравените" от Иван Вазов 102 
Националният идеал 428 
Националното духовно безсмъртие - индивидуална и колективна саможертва на българина 133 178 
Непреходните стойности на българското в разказа на Иван Вазов - "Дядо Йоцо гледа" 205 
Непреходно българското във Вазовата повест "Чичовци" 385 
Несломената човешка гордост 281 
Нравствената сила и красота на баба Илийца в разказа "Една българка" от Иван Вазов 248 
Нравствената сила и човешкото милосърдие 232 
Нравствената сила на човека в мигове на изпитание 242 
Нравственото израстване на българина в романа "Под игото" 377 
Някои аспекти на националноисторическото, интерпретирани в творчеството на Иван Вазов 140 
Обаянието на Странджата 316 
Обаятелният образ на Странджата 315 
Обикновеното и необикновеното у баба Илийца 231 
Обич и саможертва 227 
Образи на българина и българското в повестите и разказите на Вазов 186 
Образи на родното в поезията на Иван Вазов 53 
Образите на родина и чужбина в повестта "Немили-недраги" 287 
Образът на "другата" България във Вазовото стихотворение "Елате ни вижте!" 177 
Образът на Левски - символ на самообладание и мъжество 189 
Образът на Левски от едноименната Вазова ода като въплъщение на човешката естественост и святост в българската същност 138 
Образът на Левски, пресъздаден от Иван Вазов 139 
Образът на предосвобожденската епоха в повестта 380 
Образът на природата в лириката на Вазов 34 
Образът на родината в творчеството на Иван Вазов 46 
Общото и специфичното в образите на героите : I глава 390 
Одата "Българският език" от Иван Вазов - страстна защита на родното слово 89 
Одата "Кочо" или: за една спечелена битка по пътя към българския връх 129 
Одата "Левски" - героико-романтична патетика 142 
Одическа патетика и гневна полемика 82 
Особености на изображението в романа "Под игото" от Иван Вазов 369 
Особености на повествованието и характеристика на образите 284 
От хулите до възхвалата 61 
Отношението на Вазов към българския език 67 
Пантеон на безсмъртните "Паисий" 111 149 
Паратекст и смисъл във Вазовата "Епопея на забравените" 95 
Патриархалният свят на българина 331 
Пейзажът на родното - радост и болка за България в "Пейзаж" на Иван Вазов 55 
Пиянството и лудостта - изборът на Вазовите герои в романа "Под игото" 354 
Пиянството на един народ 321 
Пламъкът във величието на народната воля в одата "Кочо" от цикъла "Епопея на забравените" от Иван Вазов 127 
Под игото 364 
Подвиг, забрава и памет 103 
Подвигът на Баба Илийца 224 
Поетичен венец за възкръсната родова памет 150 
Поривът към свободата на България и саможертвата на героите 153 
Последна любов, последни песни "по заник" 425 
Потресаващо "Ах !" в "Новото гробище над Сливница" от Иван Вазов 162 
Практически съвети и рецензии във връзка с трансформиращ преразказ по Вазовия преразказ "Урок" 408 
Представата за хъшовете според първа и втора глава на поета 273 
Природа и социална действителност в лиричните гласове на Вазовите "Песнопенья" 180 
Природата - божествен хаос и хармония 40 
Природата във Вазовата лирика 28 
Проблемът на загубеният идеал в творчеството на Иван Вазов 15 
Прослава на българския национален дух 159 
Прослава на българското слово 47 
Прослава на родното 64 87 
Психологията на робството, разкрита в повестта "Чичовци" на Иван Вазов 391 
Пътеписите на Иван Вазов 21 
Пътят на българина към духа на България 344 
Пътят през планината като път към себе си 13 
Раждането на новото българско име 155 
Раздвоеният свят на хъшовете, разкрит в повестта (I и II) 293 
Разказите на Вазов 26 
Разказите на Иван Вазов - картина на народния живот и българската душевност 23 
Разказите на Иван Вазов, или симптомите на новото време 18 
Разказът "Иде ли?" на Иван Вазов - отрицание на войната 259 
Разказът "Тъмен герой" на Иван Вазов 412 
Различните лица на Македонски 274 
Реализираният революционен идеал 306 
Реализъм и демократизъм в разказите на Иван Вазов 4 
Реализъм и идеализъм в повестта "Немили-недраги" 280 
Речта на Странджата 282 
Речта на Странджата - "символ-верую" на българския хъш 308 
Речта на Странджата - словесна картина на хъшовските идеали 314 
Робското примирение и свободата в света на романа 373 
Родината - свръхценност в поетичния свят на Вазов 54 
Родната природа - убежище на духа 31 
Родно и чуждо в повестта "Немили-недраги" 305 
Родното в поетическия свят на Иван Вазов 49 
Родното слово през погледа на Вазов 74 
Родолюбецът българин 429 
Родолюбецът Вазов 50 
Ролята на езика за утвърждаване на националния идеал според стихотворението "Българският език" 81 
Ролята на Странджата сред хъшовската емиграция 286 
Романът "Под игото" 350 
Романът "Под игото" в измеренията на героико-патриотичното 343 
С България в сърцето 417 
С какво ще запомня баба Илийца 230 
Сатиричното в прозата на Иван Вазов през 90-те години на ХIХ век 22 
Сблъсъкът на две житейски позиции 244 
Светостта на българското слово 79 
Светът на чичовците в едноименната повест на Иван Вазов 388 
Свободата - несподелен копнеж на човешката душа 393 
Свободата в разказа "Дядо Йоцо гледа" от Иван Вазов 207 
Свободата и робството 272 
Свободата има своя цена 427 
Святата жертва за отечеството - необходимият избор на достойни българи и човеци 295 
Силата и красотата на доброто сърце 243 
Силата на действената и безкористна доброта 223 
Силата на духа, разкрита чрез образа на апостола 187 
Силата на народния дух в романа 353 
Следосвобожденската действителност в творчеството на Иван Вазов 2 
Слово за народния поет [Вазов] 419 
Словото - жертвен знак на духовната личност 106 
Словото - свят оазис на българщината 70 
Словото и българският път през времето 75 
Смехът в света на романа "Под игото" 361 
Смъртта за народа - нова слава за земята 135 
Смъртта на Странджата - V глава 283 
Смъртта на Странджата - трагизмът и величието на българина 298 
Срещата на баба Илийца в Церовата гора 215 
Стихотворението "1876" и неговото място в художественото единство на "Епопея на забравените" 99 
Стихотворения за българската природа 29 
Страдалческата участ на българските хъшове 277 
Страдание и величие в живота на хъшовете 317 
Страдание и състрадание в мъртвото врeме на страха 241 
Странджата - живот, отдаден на идеала 291 
Страхът - герой в разказа 249 
Теми, мотиви и идеи в творчеството на Иван Вазов 1 
Теми, образи и мотиви в творчеството на Вазов 11 
Трагичният контраст между грозно и прекрасно - разрушена хармония между човек и действителност 415 
Трудният и нерадостен живот на хъшовете(първа и втора глава на повестта) 266 
Характеристика на герой в повествователен текст : Бай Марко и Рада 332 
Херменевтиката на робското пространство в романа "Под игото" 324 
Християнската идея на изкуплението във Вазовия разказ "Дядо Йоцо гледа" 201 
Художествена "галерия" от "типове и нрави български" във време на освободителни борби 398 
Художествени измерения на българския национален характер 371 
Художественият поглед на автор и герои към историческото битие на времето 335 336 
Хуманизмът на Вазов в неговата следосвобожденска лирика 10 
Хъшовете между страданието и подвига 309 
Цената на нравствения избор 414 
Цикълът "Епопея на забравените" 100 
Често се случва... 147 
Чичовско и нечичовско в повестта на Вазов 389 
Чичовците - различни и тъждествени 384 
Човек, време, история в романа "Под игото" 376 
Човек, време, история в романа "Под игото" от Иван Вазов 340 
Човеколюбието - християнската добродетелност на една българка 240 
Човекът и времето в романа "Под игото" 355 
Човекът и философът Вазов в романа "Под игото" 351 
Чорбаджи Марко - баща и истински българин 329 
Широко затворените очи на човека в разказа "Дядо Йоцо гледа" и лириката на българските символисти 198