Биография

Общи теми

- 1 -

В Г 48

Александрова, Веселина.  Лице и маска в поезията на П. К. Яворов / Веселина Александрова. // Гимназист, VІІ, N 20, 16 - 22 май 2000, с. 4 - 6. 

Сист. No: 29286

- 2 -

Ч1/886.7(091)/А 77

Анчев, Панко.  П. К. Яворов / Панко Анчев. // Анчев,  Панко. Въведение във философията на българската литературна история : Етюди и фрагменти / Панко Анчев; Ред. Иван Гранитски. - София, 2001, с. 174 - 183. 

Сист. No: 45561

- 3 -

Сп Р 74

Бонева, Росица.  Мотивът за страданието в поезията на Яворов / Росица Бонева. // Родна реч, 2000, N 3 - 4, с. 25 - 28. 

Сист. No: 30774

- 4 -

Ч1/886.7.09(07)/В 24

Василева, Кети.  "И търся. В страдание живот се изхаби..." / Кети Василева. // Василева,  Кети. Анализи по литература за 11 клас на СОУ по новата учебна програма : Уч. помагало / Кети Василева; Ред. Анна Михайлова. - 3. прераб. и доп. изд. - София, 2003, с. 146 - 151. 

Сист. No: 48454

- 5 -

В Л 69

Димитров, Николай.  Яворовият екзистенциализъм / Николай Димитров. // Литературен форум, N 37, 24 - 30 ноем. 1998, с. 1, 10. 

Сист. No: 18150

- 6 -

В Г 48

Димова, Веселина.  Страданието на търсещия неспокоен дух / Веселина Димова. // Гимназист, XIII, N 23, 6 - 12 юни 2006, с. 7, 10 - 11. 

Сист. No: 57074

- 7 -

Ч1/886.7.09/Л 69

Екзистенциална обусловеност на драматизма в поезията на Яворов . // Литературни коментари, анализи, разработки : За кандидат-студенти, зрелостници и ученици : [В 2 ч.] : Ч. 1. Христо Ботев - Димчо Дебелянов / Лили Николова и др.; Под ред. на Лили Николова. - София, 2000, с. 182 - 193. 

Сист. No: 37560

- 8 -

Сп В 36

Жечев, Тончо.  Светът на Яворов / Тончо Жечев. // Везни, XVI, 2006, N 2, с. 225 - 240. 

Сист. No: 59468

- 9 -

Ч1/886.7.09/И 29

Игов, Светлозар.  Поет на Нощта / Светлозар Игов. // Игов,  Светлозар. Българската литература ХХ век : От Алеко Константинов до Атанас Далчев / Светлозар Игов. - София, 2000, с. 136 - 148. 

Сист. No: 30607

- 10 -

Сп В 36

Илиев, Илия.  Яворов и народнопоетичната традиция / Илия Илиев. // Везни, XIII, 2003, N 6 - 7, с. 71 - 80. 

Сист. No: 2243

- 11 -

В Г 48

Йорданова, Даниела.  Родината, майката и любимата в лириката на Яворов / Даниела Йорданова. // Гимназист, XV, N 17, 29 апр. - 5 май 2008, с. 6 - 7; № 18, с. 5. 

Сист. No: 13743

- 12 -

Сп Л 69

Йотов, Иван.  Между екстаза и безнадежността / Иван Йотов. // Литерайко, 2007, N 4, с. 40 - 49. 

Сист. No: 61881

- 13 -

Ч1/886.7.09(07)/С 75

Кирова, Милена.  Пътят на Яворов - безсъници и прозрения / Милена Кирова. // Стефанов,  Валери Стоилов и др. Българска литература : Светове и светувания : Т. 1 - 2 : Т. І / Валери Стефанов, Милена Кирова. - София, 2006, с. 143 - 169. 

Сист. No: 14734

- 14 -

В Г 48

Константинова, Елка.  Трагизмът на Яворовата лирика / Елка Константинова. // Гимназист, VІІ, N 18, 2 - 8 май 2000, с. 4 - 5. 

Сист. No: 28748

- 15 -

В Г 48

Костов, Йордан.  Лице и маска в поезията на Яворов / Йордан Костов. // Гимназист, VІ, N 29, 21 - 27 септ. 1999, с. 7 - 10. 

Сист. No: 23949

- 16 -

Ч1/886.7.09/Б 92

Кръстев, Кръстьо.  Орисията на Яворов в неговите песни / Кръстьо Кръстев. // Българска литературна критика : Т. 1 - : Т. 1. / Предг., състав. Вихрен Чернокожев, Росица Чернокожева. - В. Търново, 2000, с. 365 - 379. 

Сист. No: 34369

- 17 -

В Р 61

Кръстева, Весела.  Пейзажната лирика на Пейо Яворов / Весела Кръстева. // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 16, 17 - 23 апр. 2007, с. 4. 

Сист. No: 61565

- 18 -

В Г 48

Кръстева, Емилия.  Страданието - състояние на духа в поезията на Яворов / Емилия Кръстева. // Гимназист, IX, N 23, 11 - 18 юни 2002, с. 7; №24, с. 7. 

Сист. No: 41917

- 19 -

Ч1/886.7.09/М 22

Малинова, Севдалина.  Зараждането на българския символизъм / Севдалина Малинова. // Малинова,  Севдалина. Писатели. Теми. Анализи : Проблемно-тематични разработки и общи анализи на творчеството на бълг. литературни класици, изучавани в гимназиалния курс / Севдалина Малинова; Ред. Мирослава Бенковска. - София, 2000, с. 86 - 103. 

Сист. No: 38534

- 20 -

Сп Р 74

Маринов, Марин.  Страданието в поезията на Пейо Яворов / Марин Маринов. // Родна реч, XLX, 2008, N 2 - 3, с. 20 - 28. 

Сист. No: 5120

- 21 -

В Р 61

Михайлова, Анна.  Страданието в поетичния свят на Пейо Яворов / Анна Михайлова. // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 19, 8 - 14 май 2007, с. 5 - 6. 

Сист. No: 62002

- 22 -

В Г 48

Николов, Ясен.  Народнопесенната традиция в Яворовата лирика / Ясен Николов. // Гимназист, VI, N 19, 11 - 17 май 1999, с. 5; № 20, с. 6. 

Сист. No: 22994

- 23 -

Ч1/886.7.09/Р 12

Николова, Лили.  Поезията на Яворов - между "безсъниците" и "прозренията" / Лили Николова. // Радев,  Радослав и др. Единадесетокласниците пишат : Литературнонауч. съч. : В 2 ч. : Ч. 2. Анализи на изучавани художествени творби / Радослав Радев, Койка Попова, Лили Николова. - 2. прераб. изд. - София, 2000, с. 65 - 73. 

Сист. No: 37601

- 24 -

Ч1/886.7.09/Р 12

Николова, Лили.  "Модерната душа" в Яворовата поезия - страдаща и търсеща / Лили Николова. // Радев,  Радослав и др. Единадесетокласниците пишат : Литературнонауч. съч. : В 2 ч. : Ч. 2. Анализи на изучавани художествени творби / Радослав Радев, Койка Попова, Лили Николова. - 2. прераб. изд. - София, 2000, с. 81 - 94. 

Сист. No: 37648

- 25 -

В Г 48

Пантелеева, Нина.  Яворов - трагизмът и фаталните съвпадения / Нина Пантелеева. // Гимназист, IX, N 12, 26 март - 1 апр. 2002, с. 6 - 7. 

Сист. No: 40874

- 26 -

Ч1/886.7.09/П 44

Петкова, Екатерина.  Социален и национален драматизъм в поезията на Яворов / Екатерина Петкова. // Петкова,  Екатерина. Теми по литература : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки] : 11. клас / Екатерина Петкова. - София, 2002, с. 102 - 109. 

Сист. No: 44828

- 27 -

Ч1/886.7.09/П 44

Петкова, Екатерина.  Трагичното у Яворов е изява не само на социалното страдание, но и на националното / Екатерина Петкова. // Петкова,  Екатерина. Теми по литература : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки] : 11. клас / Екатерина Петкова. - София, 2002, с. 109 - 114. 

Сист. No: 44829

- 28 -

Ч1/886.7.09/П 44

Петкова, Екатерина.  Нравствено-психологически търсения на философската лирика на Пейо Яворов / Екатерина Петкова. // Петкова,  Екатерина. Теми по литература : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки] : 11. клас / Екатерина Петкова. - София, 2002, с. 114 - 119. 

Сист. No: 44830

- 29 -

Ч1/886.7.09/П 44

Петкова, Екатерина.  Философска лирика на Яворов / Екатерина Петкова. // Петкова,  Екатерина. Теми по литература : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки] : 11. клас / Екатерина Петкова. - София, 2002, с. 121 - 125. 

Сист. No: 44832

- 30 -

Ч1/886.7.09/Р 12

Радев, Радослав.  Смехът у Пейо Яворов / Радослав Радев. // Радев,  Радослав и др. Единадесетокласниците пишат : Литературнонауч. съч. : В 2 ч. : Ч. 2. Анализи на изучавани художествени творби / Радослав Радев, Койка Попова, Лили Николова. - 2. прераб. изд. - София, 2000, с. 94 - 101. 

Сист. No: 37649

- 31 -

Ч1/886.7.09(075.3)/Т 76

Тотев, Пламен и др..  Социалното и интимното в поезията на Яворов / Пламен Тотев ; Състав. Светослав Минчев, Миглена Севдалинова. // Тотев,  Пламен и др. Матура. Български език и литература : От Дебелянов до Ботев. Теми за 11. клас. Тестове, аргументативни текстове / Пламен Тотев, Светослав Минчев, Миглена Севдалинова. - [София], 2007, с. 121 - 124. 

Сист. No: 18147

- 32 -

В Г 48

Филипова, София.  Пейо К. Яворов - поет на "свръхземните въпроси" / София Филипова. // Гимназист, XV, N 19, 13 - 19 май 2008, с. 6 - 7; № 20, с. 5. 

Сист. No: 13955

- 33 -

В Г 48

Филипова, София.  Страданието на народа в ранната поезия на Яворов / София Филипова. // Гимназист, XIV, N 25, 19 - 25 юни 2007, с. 6 - 7. 

Сист. No: 62438

- 34 -

Ч1/82.08(07)Ш 97

Шумелова, Мария.  Социални мотиви в лириката на Яворов / Мария Шумелова. // Шумелова,  Мария. Ръководство за ученика по литература 10. клас / Мария Шумелова. - В. Търново, 1998, с. 166 - 177. 

Сист. No: 20217

- 35 -

Ч1/82.08(07)Ш 97

Шумелова, Мария.  Философско - психологическата лирика на Яворов / Мария Шумелова. // Шумелова,  Мария. Ръководство за ученика по литература 10. клас / Мария Шумелова. - В. Търново, 1998, с. 177 - 187. 

Сист. No: 20219

Антология

Арменци / Пълен текст

- 36 -

Ч1/886.7.09/К 90

Георгиев, Никола.  Трагизмът и величието на бунтовната песен / Никола Георгиев. // Критически текстове за Пенчо Славейков, Пейо Яворов и Димчо Дебелянов : В помощ на зрелостниците и кандидатстудентите / Състав. Димитър Михайлов. - В. Търново, 1997, 1999, с. 152 - 160. 

Сист. No: 7588

- 37 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П 47

Делов, Георги.  "Арменци" - метаморфози на страданието / Георги Делов. // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка / Таня Петрова, Георги Делов. - София, 2002, с. 171 - 175. 

Сист. No: 46401

- 38 -

В Г 48

Константинова, Елка.  Пейо Яворов - поет на страданието / Елка Константинова. // Гимназист, X, N 18, 6 - 12 май 2003, с. 5 - 6. 

Сист. No: 45965

- 39 -

В Л 69

Личева, Амелия.  "Арменци" / Амелия Личева. // Литературен форум, N 19, 14 май 2002, с. 8. 

Сист. No: 41525

- 40 -

В Г 48

Стойнева, Вера.  Песента на изгнанието в духовната самота на "Арменци" - те / Вера Стойнева. // Гимназист, VI, N 21, 25 - 31 май 1999, с. 6. 

Сист. No: 21295

- 41 -

Ч1/886.7.09/Л 69

Тонов, Ангел.  "Арменци" / Ангел Тонов. // Литературни анализи : В помощ на учениците от 11 клас / Глав. ред. Иван Радев. - 9. доп. и прераб. изд. - В. Търново, 2002, с. 245 - 254. 

Сист. No: 45475

Градушка / Пълен текст

- 42 -

В Г 48

Василева, Ивета.  Символни измерения на злото в човешката социална съдба / Ивета Василева. // Гимназист, IX, N 14, 9 - 15 апр. 2002, с. 7. 

Сист. No: 41010

- 43 -

Ч1/886.7.09/Г 82

Григоров, Илия.  Страданието като ограбена надежда в един безнадежден свят в стихотворението "Градушка" от Пейо Яворов / Илия Григоров. // Григоров,  Илия. Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху лирика / Илия Григоров . - Пловдив, 2003, с. 51 - 56. 

Сист. No: 48298

- 44 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П 47

Делов, Георги.  Социални и националноосвободителни мотиви в лириката на Яворов / Георги Делов. // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка / Таня Петрова, Георги Делов. - София, 2002, с. 159 - 165. 

Сист. No: 46389

- 45 -

В Г 48

Коновски, Георги.  Фаталистичното възприемане на света в Яворовите "Градушка" и "На нивата" / Георги Коновски. // Гимназист, VІ, N 24, 15 - 21 юни 1999, с. 4 - 5. 

Сист. No: 22024

- 46 -

Сп Р 74

Милкова, Зорка.  Негласният протест на страданието в поемата "Градушка" / Зорка Милкова. // Родна реч, 1998, N 4, с. 6 - 8. 

Сист. No: 14641

- 47 -

В Г 48

Начева, Валя.  "Модерните" психонастроения на човешката душа. / Валя Начева. // Гимназист, XI, N 15, 15 - 21 апр. 2003, с. 5 - 6. 

Сист. No: 45762

- 48 -

В Г 48

Панайотов, Панайот.  Трагичната безпомощност на бедното селячество / Панайот Панайотов. // Гимназист, V, N 20, 19 - 25 май 1998, с. 6 - 15. 

Сист. No: 13195

- 49 -

Ч1/82.08(07)/П 30

Пашова, Мария.  Трагизмът в поемата "Градушка" / Мария Пашова. // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за 11. клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Пашова. - Пловдив, 2008, с. 173 - 177. 

Сист. No: 21940

- 50 -

В Г 48

Попова, Ема.  Символни измерения на социалното зло / Ема Попова. // Гимназист, VІІІ, N 14, 10 апр. 2001, с. 5, 7. 

Сист. No: 35044

- 51 -

Ч1/886.7.09/Р 12

Попова, Койка.  "Градушка" на П. К. Яворов - драматична картина на селския живот / Койка Попова. // Радев,  Радослав и др. Единадесетокласниците пишат : Литературнонауч. съч. : В 2 ч. : Ч. 2. Анализи на изучавани художествени творби / Радослав Радев, Койка Попова, Лили Николова. - 2. прераб. изд. - София, 2000, с. 73 - 81. 

Сист. No: 37602

- 52 -

Ч1/886.7.09(07)/С 37

Симеонов, Иван.  Мотивът на осъзнатата безнадежност в поемата "Градушка" от Пейо К. Яворов / Иван Симеонов. // Симеонов,  Иван. Интерпретации на литературни теми : Помагало за ученици, кандидат-студенти и студенти / Иван Симеонов. - Пловдив, 2003, с. 74 - 82. 

Сист. No: 42823

- 53 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С 78

Стойкова, Милослава.  Между надеждата и покрусата или Човекът сред "вечното " зло на живота / Милослава Стойкова. // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки : Сб. : Ч. 1 - : Ч. 1. От Паисий до Дебелянов / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова. - София, 2004, 2008, с. 219 - 226. 

Сист. No: 51327

- 54 -

Ч1/886.7.09/Т 64

Тодорова, София.  Обречената надежда / София Тодорова, Иван Велчев. // Тодорова,  София и др. Българската литература за матура : От Христо Ботев до Димитър Талев : Интерпретации на всички художествени текстове от учебно-изпитната програма по български език и литература / София Тодорова, Иван Велчев. - София, 2008, с. 139 - 143. 

Сист. No: 18833

Заточеници / Пълен текст

- 55 -

В Р 61

Василева, Красимира.  Необятният миг на раздялата с родината / Красимира Василева. // РИКИ - кандидатгимназист, XVII, N 18, 12 - 18 май 2009, с. 5. 

Сист. No: 25267

- 56 -

Ч1/886.7.09/Г 82

Григоров, Илия.  Представата за "роден край" в стихотворението "Заточеници" от Пейо Яворов / Илия Григоров. // Григоров,  Илия. Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху лирика / Илия Григоров. - Пловдив, 2003, с. 56 - 60. 

Сист. No: 48299

- 57 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П 47

Делов, Георги.  "Заточеници" - трагизмът на отнетите пориви към свобода в ничията зона на раздялата с родината / Георги Делов. // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка / Таня Петрова, Георги Делов. - София, 2002, с. 167 - 171. 

Сист. No: 46391

- 58 -

В Л 69

Димитрова, Елка.  Яворов. "Заточеници" / Елка Димитрова. // Литературен форум, N 179, 3 - 9 дек. 2002, с. 9. 

Сист. No: 43751

- 59 -

В Г 48

Донкова, Мирослава.  Скръбта на душите - поетична картина на раздялата / Мирослава Донкова. // Гимназист, X, N 16, 22 - 26 апр. 2003, с. 5 - 6. 

Сист. No: 45843

- 60 -

В Р 61

Инева, Виолета.  Как е разкрита силата на драматичното изживяване / Виолета Инева. // РИКИ - кандидатгимназист, V, N 14, 8 - 14 апр. 1997, с. 4, 10. 

Сист. No: 5147

- 61 -

В Г 48

Пантелеева, Нина.  Поклон пред патриотичния дълг / Нина Пантелеева. // Гимназист, XII, N 16, 19 - 25 апр. 2005, с. 6. 

Сист. No: 51284

- 62 -

Ч1/82.08(07)/П 30

Пашова, Мария.  Драмата на заточениците в "Заточеници" / Мария Пашова. // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за 11. клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Пашова. - Пловдив, 2008, с. 178 - 180. 

Сист. No: 21941

- 63 -

В В 35

Пенчева, Валерия.  Драматичният сблъсък между синовния дълг и действителността / Валерия Пенчева. // Веди, N 12, 04 апр. 2003, с. 16 - 20. 

Сист. No: 45629

- 64 -

Ч1/886.7.09(07)/С 37

Симеонов, Иван.  Мотивът за раздялата с родината в стихотворението "Заточеници" от Пейо К. Яворов / Иван Симеонов. // Симеонов,  Иван. Интерпретации на литературни теми : Помагало за ученици, кандидат-студенти и студенти / Иван Симеонов. - Пловдив, 2003, с. 82 - 91. 

Сист. No: 42824

- 65 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С 78

Стойкова, Милослава.  Безнадеждна жалба по родното / Милослава Стойкова. // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки : Сб. : Ч. 1 - : Ч. 1. От Паисий до Дебелянов / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова. - София, 2004, 2008, с. 227 - 232. 

Сист. No: 51328

- 66 -

В Г 48

Стойнева, Вера.  Пътят на вечното завръщане в душите на Яворовите "Заточеници" / Вера Стойнева. // Гимназист, VI, N 20, 18 - 24 май 1999, с. 5. 

Сист. No: 22996

- 67 -

Ч1/886.7.09/Т 64

Тодорова, София.  Прощаване с родното / София Тодорова, Иван Велчев. // Тодорова,  София и др. Българската литература за матура : От Христо Ботев до Димитър Талев : Интерпретации на всички художествени текстове от учебно-изпитната програма по български език и литература / София Тодорова, Иван Велчев. - София, 2008, с. 143 - 147. 

Сист. No: 18834

- 68 -

В Р 61

Цолова, Диана.  По пътя на верността и дълга / Диана Цолова. // РИКИ - кандидатгимназист, N 14, 8 - 14 апр. 1997, с. 4. 

Сист. No: 5143

- 69 -

В Р 61

Янкова, Виолета.  Елегична песен за непреодолимото страдание и носталгия по родината / Виолета Янкова. // РИКИ - кандидатгимназист, X, N 11, 19 март 2002, с. 6. 

Сист. No: 40746

На нивата / Пълен текст

- 70 -

В Л 69

Атанасов, Владимир.  Из "На нивата" - символика на мъченичеството" / Владимир Атанасов. // Литературен форум, N 19, 14 май 2002, с. 9. 

Сист. No: 41526

- 71 -

Сп Д  23

Георгиева, Станка.  Разсъждения по някои въпроси на интертекстуалността / Станка Георгиева. // Дарба, 1998, N 1, с. 10 - 13. 

Сист. No: 10350

- 72 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П 47

Делов, Георги.  Социални и националноосвободителни мотиви в лириката на Яворов / Георги Делов. // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка / Таня Петрова, Георги Делов. - София, 2002, с. 165 - 167. 

Сист. No: 46390

- 73 -

В Г 48

Иванова, Мария.  Протесната изповед на лирическия герой / Марияна Иванова. // Гимназист, IX, N 13, 2 - 8 апр. 2002, с. 7. 

Сист. No: 40959

- 74 -

В Г 48

Коновски, Георги.  Фаталистичното възприемане на света в Яворовите "Градушка" и "На нивата" / Георги Коновски. // Гимназист, VІ, N 24, 15 - 21 юни 1999, с. 4 - 5. 

Сист. No: 22024

- 75 -

Ч1/886.7.09/Л 69

Михайлов, Димитър.  "На нивата" / Димитър Михайлов. // Литературни анализи : В помощ на учениците от 11 клас / Глав. ред. Иван Радев. - 9. доп. и прераб. изд. - В. Търново, 2002, с. 234 - 245. 

Сист. No: 45474

- 76 -

В Г 48

Стойнева, Вера.  Символни измерения на страданието / Вера Стойнева. // Гимназист, VІІ, N 19, 09 май 2000, с. 4 - 5. 

Сист. No: 28961

Нощ / Пълен текст

- 77 -

Ч1/886.7.09(07)/В 24

Василева, Кети.  Нощта на разрушената хармония / Кети Василева. // Василева,  Кети. Анализи по литература за 11 клас на СОУ по новата учебна програма : Уч. помагало / Кети Василева; Ред. Анна Михайлова. - 3. прераб. и доп. изд. - София, 2003, с. 152 - 156. 

Сист. No: 48455

- 78 -

В Г 48

Василева, Красимира.  Драматичният конфликт на душата / Красимира Василева. // Гимназист, XVI, N 20, 26 май - 1 юни 2009, с. 6. 

Сист. No: 26609

- 79 -

В Л 69

Жечев, Тончо.  За поемата "Нощ" / Тончо Жечев. // Литературен форум, N 19, 14 май 2002, с. 8. 

Сист. No: 41524

- 80 -

Ч1/886.7.09/И 29

Игов, Светлозар.  Поет на Нощта / Светлозар Игов. // Игов,  Светлозар. Българската литература ХХ век : От Алеко Константинов до Атанас Далчев / Светлозар Игов. - София, 2000, с. 136 - 148. 

Сист. No: 30607

- 81 -

Ч1/886.7.09/И 52

Илиев, Стоян.  Нощните видения и "ужасния призрак" / Стоян Илиев. // Илиев,  Стоян. Литературни очерци : В помощ на учащи се и преподаватели: Т. 1 - : Т. 1. / Стоян Илиев. - София, 1999, с. 142 - 146. 

Сист. No: 33829

- 82 -

В Л 69

Кръстанов, Михаил.  Кошмари и противоречия 100 години по-късно / Михаил Кръстанов. // Литературен форум, N 34, 23 окт. 2001, с. 5. 

Сист. No: 38348

- 83 -

Ч1/886.7.09/Л 69

Михайлов, Димитър.  "Нощ" / Димитър Михайлов. // Литературни анализи : В помощ на учениците от 11 клас / Глав. ред. Иван Радев. - 9. доп. и прераб. изд. - В. Търново, 2002, с. 263 - 274. 

Сист. No: 45477

- 84 -

В Г 48

Неделчева, Мая.  Идеята за смъртта става неразделна с образа на нощта / Мая Неделчева. // Гимназист, ІV, N 20, 20 - 27 май 1997, с. 5. 

Сист. No: 5747

- 85 -

В Г 48

Пантелеева, Нина.  Психологическите внушения на ноща в поезията на Яворов / Нина Пантелеева. // Гимназист, VІІ, N 26, 27 юни 2000, с. 5 - 6. 

Сист. No: 30434

- 86 -

В Г 48

Спасов, Иван.  П. К. Яворов - "Нощ" , "Не искам още да умра!" / Иван Спасов. // Гимназист, VI, N 21, 25 - 31 май 1999, с. 4 - 5. 

Сист. No: 21293

Пролет / Пълен текст

- 87 -

В Р 61

Димитрова, Даря.  Пейо Яворов - "Пролет" / Даря Димитрова. // РИКИ - кандидатгимназист, X, N 17, 30 апр. 2002, с. 6. 

Сист. No: 41363

- 88 -

В Р 61

Димитрова, Даря.  "Пролет" / Даря Димитрова. // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 18, 4 - 10 май 2004, с. 5. 

Сист. No: 2734

- 89 -

В Р 61

Йовчева, Таня.  Пейо Яворов - "Пролет" / Таня Йовчева. // РИКИ - кандидатгимназист, IX, N 22, 5 - 11 юли 2001, с. 10. 

Сист. No: 36028

- 90 -

В Р 61

Огнянова, Мариола.  Настроение в пейзажен натюрел / Мариола Огнянова. // РИКИ - кандидатгимназист, VІ, N 20, 19 - 25 май 1998, с. 4. 

Сист. No: 13203

Хайдушки песни / Пълен текст

- 91 -

В Р 61

Георгиева, Стоймира.  Образът на човека / Стоймира Георгиева. // РИКИ - кандидатгимназист, VIII, N 18, 3 - 9 май 2005, с. 7. 

Сист. No: 51400

- 92 -

В Р 61

Йовчева, Таня.  "Ден денувам" - поетична изповед на хайдутина - борец за свобода / Таня Йовчева. // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 20, 18 - 24 май 2004, с. 5. 

Сист. No: 2883

- 93 -

В Р 61

Кръстева, Весела.  Пейо Яворов - "Хайдушки песни" / Весела Кръстева. // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 15, 11 - 17 апр. 2006, с. 4. 

Сист. No: 56092

- 94 -

В Р 61

Кръстева, Емилия.  Волният дух на хайдутина - непримирима борба с врага / Емилия Кръстева. // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 17, 29 апр. - 5 май 2003, с. 4. 

Сист. No: 45916

- 95 -

В Г 48

Николова, Милена.  Пейо Яворов - "Хайдушки песни" / Милена Николова. // Гимназист, VІІІ, N 15, 17 - 23 апр. 2001, с. 5 - 6. 

Сист. No: 35140

- 96 -

В Р 61

Огнянова, Мариола.  Пейо Яворов - "Хайдушки песни" / Мариола Огнянова. // РИКИ - кандидатгимназист, VII, N 18, 4 - 10 май 1999, с. 4 - 5. 

Сист. No: 22953

Любовна лирика

- 97 -

В Г 48

Винчева, Валя.  Светът на любовта в поезията на Яворов / Валя Винчева. // Гимназист, XIV, N 18, 1 - 7 май 2007, с. 6 - 7. 

Сист. No: 61900

- 98 -

В С 45

Дакова, Бисера.  Лора, Яворов и метафизиката на любовта / Бисера Дакова. // Словото днес, X, N 29, 14 окт. 2004, с. 10. 

Сист. No: 49081

- 99 -

Сп Р 74

Игов, Ангел.  Ледената стена на отчуждението / Ангел М. Игов. // Родна реч, 1999, N 2, с. 8 - 10. 

Сист. No: 23765

- 100 -

Ч1/886.7.09/И 52

Илиев, Стоян.  Любов - смърт / Стоян Илиев. // Илиев,  Стоян. Литературни очерци : В помощ на учащи се и преподаватели: Т. 1 - : Т. 1. / Стоян Илиев. - София, 1999, с. 160 - 162. 

Сист. No: 33833

- 101 -

В Г 48

Кацарска, Красимира.  Интимната лирика на Яворов / Красимира Кацарска. // Гимназист, VІІ, N 21, 23 май 2000, с. 4 - 6; № 22, с. 5. 

Сист. No: 29594

- 102 -

В Л 69

Кирова, Милена.  Любовната лирика на Яворов / Милена Кирова. // Литературен форум, N 19, 14 май 2002, с. 10. 

Сист. No: 41528

- 103 -

В Г 48

Николов, Ясен.  Доброто и злото в любовната лирика на Яворов / Ясен Николов. // Гимназист, ІV, N 24, 17 - 23 юни 1997, с. 6 - 7. 

Сист. No: 6273

- 104 -

Ч1/886.7.09/П 44

Петкова, Екатерина.  Интимна лирика на поета [Яворов] / Екатерина Петкова. // Петкова,  Екатерина. Теми по литература : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки] : 11. клас / Екатерина Петкова. - София, 2002, с. 119 - 121. 

Сист. No: 44831

- 105 -

В В 35

Симеонова, Валентина.  В света на любовните изживявания на Яворовия лирически човек / Валентина Симеонова. // Веди, N 23, 20 юни 2003, с. 13 - 19. 

Сист. No: 46668

- 106 -

Ч1/886.7.09(075.3)/Т 76

Тотев, Пламен и др..  Образът на жената и любовта в поезията на Пейо Яворов / Пламен Тотев ; Състав. Светослав Минчев, Миглена Севдалинова. // Тотев,  Пламен и др. Матура. Български език и литература : От Дебелянов до Ботев. Теми за 11. клас. Тестове, аргументативни текстове / Пламен Тотев, Светослав Минчев, Миглена Севдалинова. - [София], 2007, с. 117 - 120. 

Сист. No: 18146

- 107 -

В Г 48

Филипова, София.  Любовната лирика на Яворов / София Филипова. // Гимназист, XIII, N 19, 9 - 15 май 2006, с. 6 - 7. 

Сист. No: 56641

- 108 -

В Г 48

Филипова, София.  Любовта - светъл блян или болка и страдание / Весела Кръстева. // Гимназист, XIV, N 17, 24 - 30 апр. 2007, с. 5 - 6. 

Сист. No: 61746

- 109 -

В Г 48

Чолакова, Таня.  Любовта в Яворовата поезия / Таня Чолакова. // Гимназист, ІV, N 19, 13 - 19 май 1997, с. 5. 

Сист. No: 5713

- 110 -

Ч1/82.08(07)Ш 97

Шумелова, Мария.  Яворовата интимна лирика / Мария Шумелова. // Шумелова,  Мария. Ръководство за ученика по литература 10. клас / Мария Шумелова. - В. Търново, 1998, с. 187 - 192. 

Сист. No: 20224

Две хубави очи / Пълен текст

- 111 -

В Л 69

Горанов, Румен.  "Две хубави очи" - отвъд хоризонта на словото / Румен Горанов. // Литературен форум, N 12, 26 март - 1 апр. 1997, с. 1, 6; № 13, с. 1, 6. 

Сист. No: 4389

- 112 -

В Л 69

Горанов, Румен.  "Две хубави очи" отвъд хоризонта / Румен Горанов. // Литературен форум, N 11, 19 - 25 март 1997, с. 1, 6. 

Сист. No: 4398

- 113 -

Ч1/886.7.09/Г 82

Григоров, Илия.  Светлина и музика в женските очи и женската душа в стихотворението "Две хубави очи" от Пейо Яворов / Илия Григоров. // Григоров,  Илия. Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху лирика / Илия Григоров. - Пловдив, 2003, с. 73 - 76. 

Сист. No: 48303

- 114 -

В Г 48

Кацарска, Красимира.  Лиричните изповеди на влюбената душа / Красимира Кацарска. // Гимназист, X, N 17, 29 апр. - 5 май 2003, с. 5 - 6. 

Сист. No: 45914

- 115 -

В В 35

Налджиева, Костадинка.  "Две хубави очи" / Костадинка Налджиева. // Веди, N 24, 27 юни 2003, с. 10 - 12. 

Сист. No: 46727

- 116 -

В Г 48

Пантелеева, Нина.  Молитвата на огледалната конструкция / Нина Пантелеева. // Гимназист, XII, N 17, 26 апр. - 2 май 2005, с. 6. 

Сист. No: 51350

- 117 -

Ч1/82.08(07)/П 30

Пашова, Мария.  Пречистващата сила на красотата и любовта в "Две хубави очи" / Мария Пашова. // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за 11. клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Пашова. - Пловдив, 2008, с. 184 - 187. 

Сист. No: 21943

- 118 -

Сп Р 74

Пеева, Даниела.  "Две хубави очи" от Пейо Яворов - във и отвъд огледалото / Даниела Пеева. // Родна реч, XLVII, 2005, N 8-9, с. 61 - 64. 

Сист. No: 54201

- 119 -

Сп Р 74

Танев, Димитър.  "Две хубави очи" - Яворовата любовна лирика / Димитър Танев. // Родна реч, 2003, N 5, с. 33 - 34. 

Сист. No: 47253

- 120 -

Ч1/886.7.09/Т 64

Тодорова, София.  Парадоксите на любовното желание / София Тодорова, Иван Велчев. // Тодорова,  София и др. Българската литература за матура : От Христо Ботев до Димитър Талев : Интерпретации на всички художествени текстове от учебно-изпитната програма по български език и литература / София Тодорова, Иван Велчев. - София, 2008, с. 150 - 153. 

Сист. No: 18837

Песен на песента ми / Пълен текст

- 121 -

Ч1/886.7.09/Ц 16

Атанасов, Владимир.  "Песен на песента ми" на П.К. Яворов - символика на притежаването / Владимир Атанасов. // Цанева,  Милена и др. Съвременни прочити на класиката : Нови изследвания върху българската литература / Милена Цанева, Милена Кирова. - София, 1998, с. 156 - 177. 

Сист. No: 15837

- 122 -

Сп Б 92

Атанасов, Владимир.  "Песен на песента ми" - символика на притежаването / Владимир Атанасов. // Български език и литература, 1998, N 4, с. 3 - 15. 

Сист. No: 18872

- 123 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П 47

Делов, Георги.  Второто прераждане на Яворов / Георги Делов. // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка / Таня Петрова, Георги Делов. - София, 2002, с. 187 - 188. 

Сист. No: 46406

- 124 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С 78

Илиева, Нели.  Общуването между твореца и творението в Яворовото стихотворение "Песен на песента ми" / Нели Илиева. // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки : Сб. : Ч. 1 - : Ч. 1. От Паисий до Дебелянов / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова. - София, 2004, 2008, с. 236 - 239. 

Сист. No: 51329

- 125 -

В Л 69

Неделчев, Михаил.  "Песен на песента ми" / Михаил Неделчев. // Литературен форум, N 19, 14 май 2002, с. 9 - 10. 

Сист. No: 41527

- 126 -

Ч1/886.7.09/Л 69

Попов, Страхил.  "Песен на песента ми" / Страхил Попов. // Литературни анализи : В помощ на учениците от 11 клас / Глав. ред. Иван Радев. - 9. доп. и прераб. изд. - В. Търново, 2002, с. 254 - 263. 

Сист. No: 45476

- 127 -

Сп В 36

Стефанов, Орлин.  Символизмът на Яворов - завещанието, що вечно ни тревожи / Орлин Стефанов. // Везни, XVII, 2007, N 10, с. 133 - 136. 

Сист. No: 64385

- 128 -

В Г 48

Стоименова, Анелия.  Песенният размисъл на духовните терзания / Анелия Стоименова. // Гимназист, IX, N 15, 16 - 22 апр. 2002, с. 6 - 7. 

Сист. No: 41187

- 129 -

В Г 48

Стойнева, Вера.  Сизиф и човешкия дух в "Песен на песента ми" на Пейо К. Яворов / Вера Стойнева. // Гимназист, VI, N 23, 8 - 14 юни 1999, с. 5 - 6. 

Сист. No: 21688

- 130 -

Сп Р 74

Тихова, Паулина.  Образът на песента / Паулина Тихова. // Родна реч, 1998, N 1, с. 13 - 15. 

Сист. No: 11699

- 131 -

В Л 69

Хранова, Албена.  Късният Яворов-човекът и безкраят. Манифестът : "Песен на песента ми". / Албена Хранова. // Литературен форум, N 179, 3 - 9 дек. 2002, с. 8. 

Сист. No: 43750

- 132 -

Ч1/886.7.09/К 90

Чернокожев, Николай.  Душата-храм / Николай Чернокожев. // Критически текстове за Пенчо Славейков, Пейо Яворов и Димчо Дебелянов : В помощ на зрелостниците и кандидатстудентите / Състав. Димитър Михайлов. - В. Търново, 1997, 1999, с. 161 - 171. 

Сист. No: 7589

Сенки / Пълен текст

- 133 -

Ч1/886.7.09/Г 82

Григоров, Илия.  Любовта като омагьосан невъзможен сън в стихотворението "Сенки" от Пейо Яворов / Илия Григоров. // Григоров,  Илия. Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху лирика / Илия Григоров . - Пловдив, 2003, с. 65 - 69. 

Сист. No: 48301

- 134 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С 78

Илиева, Нели.  Светът на невъзможната близост / Нели Илиева. // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки : Сб. : Ч. 1 - : Ч. 1. От Паисий до Дебелянов / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова. - София, 2004, 2008, с. 247 - 250. 

Сист. No: 51331

- 135 -

В В 35

Малинова, Людмила.  Загадки и гадание в Яворовия театър на сенките. // Веди, N 9, 14 март 2003, с. 11 - 15. 

Сист. No: 45230

- 136 -

В Г 48

Пантелеева, Нина.  Предопределеното разминаване / Нина Пантелеева. // Гимназист, XII, N 16, 19 - 25 апр. 2005, с. 6 - 7. 

Сист. No: 51285

- 137 -

Ч1/82.08(07)/П 30

Пашова, Мария.  Драматичните размисли за любовта в "Сенки" / Мария Пашова. // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за 11. клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Пашова. - Пловдив, 2008, с. 181 - 183. 

Сист. No: 21942

- 138 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П 47

Петрова, Таня.  Човекът в търсене на граници в безкрайността - стихотворениятя "Сенки" и "Две души" на Пейо Яворов / Таня Петрова. // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка / Таня Петрова, Георги Делов. - София, 2002, с. 175 - 181. 

Сист. No: 46402

- 139 -

Ч1/886.7(076)/С 82

Стойнева, Вера.  Светлото и тъмно битие на човешкия "Аз" в "Сенки" на П. К. Яворов / Вера Стойнева. // Стойнева,  Вера. Литературни теми за зрелостници и кандидат-студенти : Кн. 2. / Вера Стойнева. - София, 1996, с. 9 - 11. 

Сист. No: 13178

- 140 -

Ч1/886.7.09/Т 64

Тодорова, София.  Театърът на любовта / София Тодорова, Иван Велчев. // Тодорова,  София и др. Българската литература за матура : От Христо Ботев до Димитър Талев : Интерпретации на всички художествени текстове от учебно-изпитната програма по български език и литература / София Тодорова, Иван Велчев. - София, 2008, с. 156 - 159. 

Сист. No: 18840

Две души / Пълен текст

- 141 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С 78

Андреева, Олга.  Из дебрите на една трагична изповед / Олга Андреева. // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки : Сб. : Ч. 1 - : Ч. 1. От Паисий до Дебелянов / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова. - София, 2004, 2008, с. 251 - 252. 

Сист. No: 51332

- 142 -

Ч1/886.7.09/Г 82

Григоров, Илия.  Две души в една същност в стихотворението "Две души" от Пейо Яворов / Илия Григоров. // Григоров,  Илия. Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху лирика / Илия Григоров. - Пловдив, 2003, с. 69 - 73. 

Сист. No: 48302

- 143 -

Ч1/886.7(076)/Л 69

Иванова, Мария.  "Двете души" у поета Яворов / Марияна Иванова. // Литературни анализи : За вас, зрелостници и кандидат-студенти / Ред. Мая Славова. - София, 1997, с. 139 - 144. 

Сист. No: 11112

- 144 -

В В 35

Инева, Виолета.  Песента на душата и душата на песента / Виолета Инева. // Веди, N 24, 27 юни 2003, с. 12 - 16. 

Сист. No: 46728

- 145 -

В Г 46

Пантелеева, Нина.  Предчувствие за тъмен безкрай / Нина Пантелеева. // Гимназист, VIII, N 18, 3 - 9 май 2005, с. 6 - 7. 

Сист. No: 51404

- 146 -

Ч1/82.08(07)/П 30

Пашова, Мария.  Душевното раздвоение на лирическия Аз в стихотворението "Две души" / Мария Пашова. // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за 11. клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Пашова. - Пловдив, 2008, с. 191 - 193. 

Сист. No: 21945

- 147 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П 47

Петрова, Таня.  Човекът в търсене на граници в безкрайността - стихотворениятя "Сенки" и "Две души" на Пейо Яворов / Таня Петрова. // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка / Таня Петрова, Георги Делов. - София, 2002, с. 175 - 181. 

Сист. No: 46402

- 148 -

Сп Д 23

Рикев, Камен.  От огъня до тъмния безкрай / Камен Рикев. // Дарба, 1998, N 2, с. 2 - 7. 

Сист. No: 13033

- 149 -

В В 35

Симеонова, Валентина.  Самоизгарящата се душа на поета и митът за птицата Феникс / Валентина Симеонова. // Веди, N 14, 18 апр. 2003, с. 5 - 7. 

Сист. No: 45819

- 150 -

Ч1/886.7.09/Т 64

Тодорова, София.  Предопределеното раздвоение / София Тодорова, Иван Велчев. // Тодорова,  София и др. Българската литература за матура : От Христо Ботев до Димитър Талев : Интерпретации на всички художествени текстове от учебно-изпитната програма по български език и литература / София Тодорова, Иван Велчев. - София, 2008, с. 353 - 357. 

Сист. No: 19067

На Лора / Пълен текст

- 151 -

Ч1/886.7.09/И 29

Игов, Светлозар.  Историята на едно посвещение или предисторията на една любов "Стон" / Светлозар Игов. // Игов,  Светлозар. Българската литература ХХ век : От Алеко Константинов до Атанас Далчев / Светлозар Игов. - София, 2000, с. 158 - 165. 

Сист. No: 30609

- 152 -

В Г 48

опова, Ема.  Любовната лирика на Яворов / Ема Попова. // Гимназист, VІІІ, N 17, 1 - 7 май 2001, с. 5 - 6. 

Сист. No: 35479

- 153 -

Ч1/886.7.09/Л 69

Тонов, Ангел.  "На Лора" / Ангел Тонов. // Литературни анализи : В помощ на учениците от 11 клас / Глав. ред. Иван Радев. - 9. доп. и прераб. изд. - В. Търново, 2002, с. 274 - 281. 

Сист. No: 45478

Не бой се и ела / Пълен текст

- 154 -

Ч1/886.7-4/М 77

Младенова, Фани.  "Не бой се и ела" / Фани Младенова. // Младенова,  Фани Димитрова. Есета. Душата търси брод / Фани Младенова. - София, 2004, с. 80 - 84. 

Сист. No: 48477

Ще бъдеш в бяло / Пълен текст

- 155 -

Ч1/886.7.09/Г 82

Григоров, Илия.  Любовта като "свят и храм" в света "прогнил от зло" според стихотворението "Ще бъдеш в бяло" от Пейо Яворов / Илия Григоров. // Григоров,  Илия. Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху лирика / Илия Григоров. - Пловдив, 2003, с. 60 - 65. 

Сист. No: 48300

- 156 -

В Г 48

Кацарска, Красимира.  Лиричните изповеди на влюбената душа / Красимира Кацарска. // Гимназист, X, N 17, 29 апр. - 5 май 2003, с. 5 - 6. 

Сист. No: 45914

- 157 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С 78

Кръстева, Илияна.  Любовта - свят и храм / Илияна Кръстева. // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки : Сб. : Ч. 1 - : Ч. 1. От Паисий до Дебелянов / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова. - София, 2004, 2008, с. 243 - 246. 

Сист. No: 51330

- 158 -

В Г 48

опова, Ема.  Любовната лирика на Яворов / Ема Попова. // Гимназист, VІІІ, N 17, 1 - 7 май 2001, с. 5 - 6. 

Сист. No: 35479

- 159 -

В Г 48

Пантелеева, Нина.  Любовта като спасение / Нина Пантелеева. // Гимназист, XII, N 17, 26 апр. - 2 май 2005, с. 5. 

Сист. No: 51349

- 160 -

Ч1/82.08(07)/П 30

Пашова, Мария.  Любовта - вяра и съзидание в "Ще бъдеш в бяло" / Мария Пашова. // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за 11. клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Пашова. - Пловдив, 2008, с. 194 - 196. 

Сист. No: 21947

- 161 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П 47

Петрова, Таня.  От житейските "съсипни" към житейския "храм" - "Ще бъдеш в бяло" на П. Яворов / Таня Петрова. // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка / Таня Петрова, Георги Делов. - София, 2002, с. 181-184. 

Сист. No: 46404

- 162 -

Ч1/886.7.09/Т 64

Тодорова, София.  Любовта - спасение и вяра / София Тодорова, Иван Велчев. // Тодорова,  София и др. Българската литература за матура : От Христо Ботев до Димитър Талев : Интерпретации на всички художествени текстове от учебно-изпитната програма по български език и литература / София Тодорова, Иван Велчев. - София, 2008, с. 147 - 150. 

Сист. No: 18835

Други стихотворения

- 163 -

В Г 48

Лагадинова, Райна.  Модернистичното мислене на рефлективната личност / Райна Лагадинова. // Гимназист, XVI, N 18, 12 - 18 май 2009, с. 6. 

Сист. No: 25262

Нирвана / Пълен текст

- 164 -

В Г 48

Делийска, Красимира.  Идейно-естетически анализ на стихотворението "Нирвана" на Яворов / Красимира Делийска. // Гимназист, V, N 21, 26 май - 1 юни 1998, с. 6. 

Сист. No: 13324

- 165 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П 47

Делов, Георги.  Опити за тълкуване на символичната образност / Георги Делов. // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка / Таня Петрова, Георги Делов. - София, 2002, с. 188 - 190. 

Сист. No: 46407

- 166 -

Сп Р 74

Иванов, Славчо.  Мотивът за нирвана у (К.) Величков и Яворов / Славчо Иванов. // Родна реч, 1997, N 1, с. 14 - 19. 

Сист. No: 4529

- 167 -

Сп Р 74

Иванов, Славчо.  Смъртта, езерото, нирвана... истината / Славчо Иванов. // Родна реч, 1998, N 1, с. 10 - 12. 

Сист. No: 11698

- 168 -

Сп Р 74

Кирева, Нора.  "Нирвана" от Пейо Яворов / Нора Кирева. // Родна реч, 2003, N 5, с. 35 - 36. 

Сист. No: 47254

- 169 -

В Г 48

Попова, Ема.  Пейо Яворов - "Нирвана" / Ема Попова. // Гимназист, VІІІ, N 18, 8 - 14 май 2001, с. 5, 7. 

Сист. No: 35575

- 170 -

Ч1/886.7(076)/С 82

Стойнева, Вера.  "Аз"-ът и Личността в художественото пространство на "Нирвана" от П.К.Яворов / Вера Стойнева. // Стойнева,  Вера. Литературни теми за зрелостници и кандидат-студенти : Кн. 2. / Вера Стойнева. - София, 1996, с. 12 - 14. 

Сист. No: 13179

Маска / Пълен текст

- 171 -

В Г 48

Александрова, Веселина.  Лице и маска в поезията на П. К. Яворов / Веселина Александрова. // Гимназист, VІІ, N 20, 16 - 22 май 2000, с. 4 - 6. 

Сист. No: 29286

- 172 -

Ч1/82.08(07)/П 30

Пашова, Мария.  Единство и раздвоеност в стихотворението "Маска" / Мария Пашова. // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за 11. клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Пашова. - Пловдив, 2008, с. 197 - 200. 

Сист. No: 21948

- 173 -

Ч1/886.7.09/Т 64

Тодорова, София.  Маскарадът на битието / София Тодорова, Иван Велчев. // Тодорова,  София и др. Българската литература за матура : От Христо Ботев до Димитър Талев : Интерпретации на всички художествени текстове от учебно-изпитната програма по български език и литература / София Тодорова, Иван Велчев. - София, 2008, с. 162 - 166. 

Сист. No: 18848

Песента на човека / Пълен текст

- 174 -

Ч1/82.08(07)/П 30

Пашова, Мария.  Противоречия и противоречивост в стихотворението "Песента на човека" / Мария Пашова. // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за 11. клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Пашова. - Пловдив, 2008, с. 201 - 203. 

Сист. No: 21949

- 175 -

Ч1/886.7.09/Т 64

Тодорова, София.  Между полета и приковаността към съдбата / София Тодорова, Иван Велчев. // Тодорова,  София и др. Българската литература за матура : От Христо Ботев до Димитър Талев : Интерпретации на всички художествени текстове от учебно-изпитната програма по български език и литература / София Тодорова, Иван Велчев. - София, 2008, с. 159 - 162. 

Сист. No: 18841

Драматургия

В полите на Витоша / Пълен текст

- 176 -

Сп Б 92

Борисова, Евдокия.  Лирическите маски на Яворов в драмата "В полите на Витоша" / Евдокия Борисова. // Български език и литература, 2001, N 5 - 6, с. 83 - 86. 

Сист. No: 39771

- 177 -

Ч1/886.7.09(07)/В 24

Василева, Кети.  Драматургичното майсторство на Яворов и драмата му "В полите на Витоша" / Кети Василева. // Василева,  Кети. Анализи по литература за 11 клас на СОУ по новата учебна програма : Уч. помагало / Кети Василева; Ред. Анна Михайлова. - 3. прераб. и доп. изд. - София, 2003, с. 157 - 162. 

Сист. No: 48456

- 178 -

Ч1/886.7.09/Л 69

Стефанов, Петър.  "В полите на Витоша" / Петър Стефанов. // Литературни анализи : В помощ на учениците от 11 клас / Глав. ред. Иван Радев. - 9. доп. и прераб. изд. - В. Търново, 2002, с. 281 - 292. 

Сист. No: 45480

- 179 -

В Г 48

Стойнева, Вера.  Философски измерения на трагичното / Вера Стойнева. // Гимназист, IX, N 16, 23 - 29 апр. 2002, с. 6 - 7; № 17, с. 7. 

Сист. No: 41281

- 180 -

Ч1/886.7(092)(075.4)/С 82

Стойнева, Вера.  Екзистенциални проблеми в драматургията на Яворов / Вера Стойнева. // Стойнева,  Вера. Художествените светове на Ботев, Вазов, Яворов / Вера Стойнева. - София, 2000, с. 41 - 56. 

Сист. No: 63218

- 181 -

Ч1/886.7(092)(075.4)/С 82

Стойнева, Вера.  Художествено единство на творческия процес - връзка между "В полите на Витоша" и "Когато гръм удари, как ехото заглъхва" / Вера Стойнева. // Стойнева,  Вера. Художествените светове на Ботев, Вазов, Яворов / Вера Стойнева. - София, 2000, с. 56 - 61. 

Сист. No: 63219

Есета за Яворов

- 182 -

Сп В 36

Анчев, Панко.  Слово за Яворов / Панко Анчев. // Везни, XVI, 2006, N 2, с. 71 - 72. 

Сист. No: 59465

- 183 -

Ч1/886.7-4/Г 97

Гърдев, Георги и др.  "И някога за път обратен едва ли ще удари час..." / Георги Гърдев, Даниела Минчева. // Гърдев,  Георги и др. Есета за ученици и кандидат-студенти / Георги Гърдев, Даниела Минчева; Предг. Радослав Радев. - В. Търново, 2000, с. 58 - 63. 

Сист. No: 34446

- 184 -

Ч1/886.7-4/М 77

Младенова, Фани.  "Не бой се и ела" / Фани Младенова. // Младенова,  Фани Димитрова. Есета. Душата търси брод / Фани Младенова. - София, 2004, с. 80 - 84. 

Сист. No: 48477


 Индекс по АВТОРИ

Александрова, Веселина 1 171 
Андреева, Олга 141 
Анчев, Панко 2 182 
Атанасов, Владимир 70 121 122 
Бонева, Росица 3 
Борисова, Евдокия 176 
Василева, Ивета 42 
Василева, Кети 4 77 177 
Василева, Красимира 55 78 
Велчев, Иван 54 67 120 140 150 162 173 175 
Винчева, Валя 97 
Георгиев, Никола 36 
Георгиева, Станка 71 
Георгиева, Стоймира 91 
Горанов, Румен 111 112 
Григоров, Илия 43 56 113 133 142 155 
Гърдев, Георги 183 
Дакова, Бисера 98 
Делийска, Красимира 164 
Делов, Георги 37 44 57 72 123 165 
Димитров, Николай 5 
Димитрова, Даря 87 88 
Димитрова, Елка 58 
Димова, Веселина 6 
Донкова, Мирослава 59 
Жечев, Тончо 8 79 
Иванов, Славчо 166 167 
Иванова, Марияна 73 143 
Игов, Ангел М. 99 
Игов, Светлозар 9 80 151 
Илиев, Илия 10 
Илиев, Стоян 81 100 
Илиева, Нели 124 134 
Инева, Виолета 60 144 
Йовчева, Таня 89 92 
Йорданова, Даниела 11 
Йотов, Иван 12 
Кацарска, Красимира 101 114 156 
Кирева, Нора 168 
Кирова, Милена 13 102 
Коновски, Георги 45 74 
Константинова, Елка 14 38 
Костов, Йордан 15 
Кръстанов, Михаил 82 
Кръстев, Кръстьо 16 
Кръстева, Весела 17 93 108 
Кръстева, Емилия 18 94 
Кръстева, Илияна 157 
Лагадинова, Райна 163 
Личева, Амелия 39 
Малинова, Севдалина 19 
Маринов, Марин 20 
Милкова, Зорка 46 
Минчев, Светослав 31 106 
Минчева, Даниела 183 
Михайлов, Димитър 75 83 
Михайлова, Анна 21 
Младенова, Фани 154 184 
Налджиева, Костадинка 115 
Начева, Валя 47 
Неделчев, Михаил 125 
Неделчева, Мая 84 
Николов, Ясен 22 103 
Николова, Лили 23 24 
Николова, Милена 95 
Огнянова, Мариола 90 96 
Панайотов, Панайот 48 
Пантелеева, Нина 25 61 85 116 136 145 159 
Пашова, Мария 49 62 117 137 146 160 172 174 
Пеева, Даниела 118 
Пенчева, Валерия 63 
Петкова, Екатерина 26 27 28 29 104 
Петрова, Таня 138 147 161 
Попов, Страхил 126 
Попова, Ема 50 152 158 169 
Попова, Койка 51 
Радев, Радослав 30 
Рикев, Камен 148 
Севдалинова, Миглена 31 106 
Симеонов, Иван 52 64 
Симеонова, Валентина 105 149 
Спасов, Иван 86 
Стефанов, Орлин 127 
Стефанов, Петър 178 
Стоименова, Анелия 128 
Стойкова, Милослава 53 65 
Стойнева, Вера 40 66 76 129 139 170 179 180 181 
Танев, Димитър 119 
Тихова, Паулина 130 
Тодорова, София 54 67 120 140 150 162 173 175 
Тонов, Ангел 41 153 
Тотев, Пламен 31 106 
Филипова, София 32 33 107 
Хранова, Албена 131 
Цолова, Диана 68 
Чернокожев, Николай 132 
Чолакова, Таня 109 
Шумелова, Мария 34 35 110 
Янкова, Виолета 69 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Аз"-ът и Личността в художественото пространство на "Нирвана" от П.К.Яворов 170 
"Арменци" 39 41 
"Арменци" - метаморфози на страданието 37 
"В полите на Витоша" 178 
"Градушка" на П. К. Яворов - драматична картина на селския живот 51 
"Две хубави очи" 115 
"Две хубави очи" - отвъд хоризонта на словото 111 
"Две хубави очи" - Яворовата любовна лирика 119 
"Две хубави очи" от Пейо Яворов - във и отвъд огледалото 118 
"Две хубави очи" отвъд хоризонта 112 
"Двете души" у поета Яворов 143 
"Ден денувам" - поетична изповед на хайдутина - борец за свобода 92 
"Заточеници" - трагизмът на отнетите пориви към свобода в ничията зона на раздялата с родината 57 
"И някога за път обратен едва ли ще удари час..." 183 
"И търся. В страдание живот се изхаби..." 4 
"Модерната душа" в Яворовата поезия - страдаща и търсеща 24 
"Модерните" психонастроения на човешката душа. 47 
"На Лора" 153 
"На нивата" 75 
"Не бой се и ела" 154 184 
"Нирвана" от Пейо Яворов 168 
"Нощ" 83 
"Песен на песента ми" 125 126 
"Песен на песента ми" - символика на притежаването 122 
"Песен на песента ми" на П.К. Яворов - символика на притежаването 121 
"Пролет" 88 
Безнадеждна жалба по родното 65 
В света на любовните изживявания на Яворовия лирически човек 105 
Волният дух на хайдутина - непримирима борба с врага 94 
Второто прераждане на Яворов 123 
Две души в една същност в стихотворението "Две души" от Пейо Яворов 142 
Доброто и злото в любовната лирика на Яворов 103 
Драмата на заточениците в "Заточеници" 62 
Драматичните размисли за любовта в "Сенки" 137 
Драматичният конфликт на душата 78 
Драматичният сблъсък между синовния дълг и действителността 63 
Драматургичното майсторство на Яворов и драмата му "В полите на Витоша" 177 
Душата-храм 132 
Душевното раздвоение на лирическия Аз в стихотворението "Две души" 146 
Единство и раздвоеност в стихотворението "Маска" 172 
Екзистенциална обусловеност на драматизма в поезията на Яворов 7 
Екзистенциални проблеми в драматургията на Яворов 180 
Елегична песен за непреодолимото страдание и носталгия по родината 69 
За поемата "Нощ" 79 
Загадки и гадание в Яворовия театър на сенките 135 
Зараждането на българския символизъм 19 
Идейно-естетически анализ на стихотворението "Нирвана" на Яворов 164 
Идеята за смъртта става неразделна с образа на нощта 84 
Из "На нивата" - символика на мъченичеството" 70 
Из дебрите на една трагична изповед 141 
Интимна лирика на поета [Яворов] 104 
Интимната лирика на Яворов 101 
Историята на едно посвещение или предисторията на една любов "Стон" 151 
Как е разкрита силата на драматичното изживяване 60 
Кошмари и противоречия 100 години по-късно 82 
Късният Яворов-човекът и безкраят. Манифестът : "Песен на песента ми". 131 
Ледената стена на отчуждението 99 
Лирическите маски на Яворов в драмата "В полите на Витоша" 176 
Лиричните изповеди на влюбената душа 114 156 
Лице и маска в поезията на П. К. Яворов 1 171 
Лице и маска в поезията на Яворов 15 
Лора, Яворов и метафизиката на любовта 98 
Любов - смърт 100 
Любовната лирика на Яворов 102 107 152 158 
Любовта - вяра и съзидание в "Ще бъдеш в бяло" 160 
Любовта - светъл блян или болка и страдание 108 
Любовта - свят и храм 157 
Любовта - спасение и вяра 162 
Любовта в Яворовата поезия 109 
Любовта като "свят и храм" в света "прогнил от зло" според стихотворението "Ще бъдеш в бяло" от Пейо Яворов 155 
Любовта като омагьосан невъзможен сън в стихотворението "Сенки" от Пейо Яворов 133 
Любовта като спасение 159 
Маскарадът на битието 173 
Между екстаза и безнадежността 12 
Между надеждата и покрусата или Човекът сред "вечното " зло на живота 53 
Между полета и приковаността към съдбата 175 
Модернистичното мислене на рефлективната личност 163 
Молитвата на огледалната конструкция 116 
Мотивът за нирвана у (К.) Величков и Яворов 166 
Мотивът за раздялата с родината в стихотворението "Заточеници" от Пейо К. Яворов 64 
Мотивът за страданието в поезията на Яворов 3 
Мотивът на осъзнатата безнадежност в поемата "Градушка" от Пейо К. Яворов 52 
Народнопесенната традиция в Яворовата лирика 22 
Настроение в пейзажен натюрел 90 
Негласният протест на страданието в поемата "Градушка" 46 
Необятният миг на раздялата с родината 55 
Нощните видения и "ужасния призрак" 81 
Нощта на разрушената хармония 77 
Нравствено-психологически търсения на философската лирика на Пейо Яворов 28 
Образът на жената и любовта в поезията на Пейо Яворов 106 
Образът на песента 130 
Образът на човека 91 
Обречената надежда 54 
Общуването между твореца и творението в Яворовото стихотворение "Песен на песента ми" 124 
Опити за тълкуване на символичната образност 165 
Орисията на Яворов в неговите песни 16 
От житейските "съсипни" към житейския "храм" - "Ще бъдеш в бяло" на П. Яворов 161 
От огъня до тъмния безкрай 148 
П. К. Яворов 2 
П. К. Яворов - "Нощ" , "Не искам още да умра!" 86 
Парадоксите на любовното желание 120 
Пейзажната лирика на Пейо Яворов 17 
Пейо К. Яворов - поет на "свръхземните въпроси" 32 
Пейо Яворов - "Нирвана" 169 
Пейо Яворов - "Пролет" 87 89 
Пейо Яворов - "Хайдушки песни" 93 95 96 
Пейо Яворов - поет на страданието 38 
Песенният размисъл на духовните терзания 128 
Песента на душата и душата на песента 144 
Песента на изгнанието в духовната самота на "Арменци" - те 40 
По пътя на верността и дълга 68 
Поезията на Яворов - между "безсъниците" и "прозренията" 23 
Поет на Нощта 9 80 
Поклон пред патриотичния дълг 61 
Предопределеното раздвоение 150 
Предопределеното разминаване 136 
Представата за "роден край" в стихотворението "Заточеници" от Пейо Яворов 56 
Предчувствие за тъмен безкрай 145 
Пречистващата сила на красотата и любовта в "Две хубави очи" 117 
Протесната изповед на лирическия герой 73 
Противоречия и противоречивост в стихотворението "Песента на човека" 174 
Прощаване с родното 67 
Психологическите внушения на ноща в поезията на Яворов 85 
Пътят на вечното завръщане в душите на Яворовите "Заточеници" 66 
Пътят на Яворов - безсъници и прозрения 13 
Разсъждения по някои въпроси на интертекстуалността 71 
Родината, майката и любимата в лириката на Яворов 11 
Самоизгарящата се душа на поета и митът за птицата Феникс 149 
Светлина и музика в женските очи и женската душа в стихотворението "Две хубави очи" от Пейо Яворов 113 
Светлото и тъмно битие на човешкия "Аз" в "Сенки" на П.К.Яворов 139 
Светът на любовта в поезията на Яворов 97 
Светът на невъзможната близост 134 
Светът на Яворов 8 
Сизиф и човешкия дух в "Песен на песента ми" на Пейо К. Яворов 129 
Символизмът на Яворов - завещанието, що вечно ни тревожи 127 
Символни измерения на злото в човешката социална съдба 42 
Символни измерения на социалното зло 50 
Символни измерения на страданието 76 
Скръбта на душите - поетична картина на раздялата 59 
Слово за Яворов 182 
Смехът у Пейо Яворов 30 
Смъртта, езерото, нирвана... истината 167 
Социален и национален драматизъм в поезията на Яворов 26 
Социални и националноосвободителни мотиви в лириката на Яворов 44 72 
Социални мотиви в лириката на Яворов 34 
Социалното и интимното в поезията на Яворов 31 
Страданието - състояние на духа в поезията на Яворов 18 
Страданието в поезията на Пейо Яворов 20 
Страданието в поетичния свят на Пейо Яворов 21 
Страданието като ограбена надежда в един безнадежден свят в стихотворението "Градушка" от Пейо Яворов 43 
Страданието на народа в ранната поезия на Яворов 33 
Страданието на търсещия неспокоен дух 6 
Театърът на любовта 140 
Трагизмът в поемата "Градушка" 49 
Трагизмът и величието на бунтовната песен 36 
Трагизмът на Яворовата лирика 14 
Трагичната безпомощност на бедното селячество 48 
Трагичното у Яворов е изява не само на социалното страдание, но и на националното 27 
Фаталистичното възприемане на света в Яворовите "Градушка" и "На нивата" 45 74 
Философска лирика на Яворов 29 
Философски измерения на трагичното 179 
Философско - психологическата лирика на Яворов 35 
Художествено единство на творческия процес - връзка между "В полите на Витоша" и "Когато гръм удари, как ехото заглъхва" 181 
Човекът в търсене на граници в безкрайността - стихотворениятя "Сенки" и "Две души" на Пейо Яворов 138 147 
Яворов - трагизмът и фаталните съвпадения 25 
Яворов и народнопоетичната традиция 10 
Яворов. "Заточеници" 58 
Яворовата интимна лирика 110 
Яворовият екзистенциализъм 5