Биография

 

Общи теми

- 1 -

Ч1/886.7(076)/Л 69

 

Антов, Пламен.  Нравственият героизъм на женските образи в поемите на Пенчо Славейков / Пламен Антов. // Литературни анализи : За вас, зрелостници и кандидат-студенти / Ред. Мая Славова. - София, 1997, с. 112 - 117. 

 

Сист. No: 11108

 

- 2 -

Ч1/886.7(091)/А 77

 

Анчев, Панко.  Пенчо Славейков / Панко Анчев. // Анчев,  Панко. Въведение във философията на българската литературна история : Етюди и фрагменти / Панко Анчев; Ред. Иван Гранитски . - София, 2001, с. 161 - 174. 

 

Сист. No: 45560

 

- 3 -

Ч1/886.7.09/И 45

 

Атанасова, Ивелина.  П. П. Славейков - продължител на реалистичните и демократичните традиции в българската литература / Ивелина Атанасова. // Изпитни теми по български език и литература за кандидат-студенти. - София, 1995, с. 9 - 21. 

 

Сист. No: 3340

 

- 4 -

Ч1/886.7.09(07)/В 24

 

Василева, Кети.  Теми, мотиви и идеи в лириката на Пенчо Славейков / Кети Василева. // Василева,  Кети. Анализи по литература за 11 клас на СОУ по новата учебна програма : Уч. помагало / Кети Василева; Ред. Анна Михайлова. - 3. прераб. и доп. изд.. - София, 2003, с. 115 - 121. 

 

Сист. No: 48448

 

- 5 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С 78

 

Василева, Кети.  Творчеството на Пенчо Славейков и естетическите търсения на кръга "Мисъл" / Кети Василева. // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки : Сб. : Ч. 1 - : Ч. 1. От Паисий до Дебелянов / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова. - София, 2004, 2008, с. 176 - 179. 

 

Сист. No: 51292

 

- 6 -

Ч1/886.7.09/Р 12

 

Владимирова, Владия.  Идеалът за цялостна духовна личност и жреческата мисия на твореца в поезията на Пенчо Славейков / Владия Владимирова. // Радев,  Радослав и др. Единадесетокласниците пишат : Литературнонауч. съч. : В 2 ч. : Ч. 2. Анализи на изучавани художествени творби / Радослав Радев, Койка Попова, Лили Николова. - 2. прераб. изд. - София, 2000, с. 55 - 65. 

 

Сист. No: 37600

 

- 7 -

Ч1/886.7.09/Г 22

 

Ганчева, Бистра.  Пенчо Славейков / Бистра Ганчева. // Ганчева,  Бистра Лазарова. Човек и свят в българската лирика от началото на ХХ век : Моногр. / Бистра Ганчева. - Пловдив, 2006, с. 33 - 48. 

 

Сист. No: 60283

 

- 8 -

Сп Б 92

 

Димитрова, Елена.  Пенчо Славейков и Ботевите отражения / Елена Димитрова. // Български език и литература, 2008, N 3, с. 38 - 46. 

 

Сист. No: 5109

 

- 9 -

В Г 48

 

Димова, Веселина.  Поетичният свят на Пенчо Славейков / Веселина Димова. // Гимназист, X, N 14, 8 - 14 апр. 2003, с. 5 - 6. 

 

Сист. No: 45664

 

- 10 -

Ч1/886.7.09/П 44

 

Димова, Диляна.  Философски проблеми в поезията на П. П. Славейков / Диляна Димова. // Петкова,  Екатерина. Теми по литература : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки] : 11. клас / Екатерина Петкова. - София, 2002, с. 217 - 220. 

 

Сист. No: 44864

 

- 11 -

Ч1/886.7.09/И 29

 

Игов, Светлозар.  Вожд на модерната литература / Светлозар Игов. // Игов,  Светлозар. Българската литература ХХ век : От Алеко Константинов до Атанас Далчев / Светлозар Игов. - София, 2000, с. 67 - 79. 

 

Сист. No: 30601

 

- 12 -

Ч1/886.7.09/И 52

 

Илиев, Стоян.  Философски поеми / Стоян Илиев. // Илиев,  Стоян. Литературни очерци : В помощ на учащи се и преподаватели: Т. 1 : Т. 1. / Стоян Илиев . -София, 1999, с. 41 - 59. 

 

Сист. No: 33819

 

- 13 -

Ч1/886.7.09/И 52

 

Илиев, Стоян.  Лирикът / Стоян Илиев. // Илиев,  Стоян. Литературни очерци : В помощ на учащи се и преподаватели: Т. 1 : Т. 1. / Стоян Илиев. - София, 1999, с. 59 - 66. 

 

Сист. No: 33820

 

- 14 -

Ч1/886.7.09/И 52

 

Илиев, Стоян.  Трагизмът на любовта / Стоян Илиев. // Илиев,  Стоян. Литературни очерци : В помощ на учащи се и преподаватели: Т. 1 : Т. 1. / Стоян Илиев. - София, 1999, с. 66 - 70. 

 

Сист. No: 33821

 

- 15 -

Ч1/886.7.09/И 52

 

Илиев, Стоян.  "Живей, люби, страдай" / Стоян Илиев. // Илиев,  Стоян. Литературни очерци : В помощ на учащи се и преподаватели: Т. 1 : Т. 1. / Стоян Илиев. - София, 1999, с. 70 - 73. 

 

Сист. No: 33822

 

- 16 -

Сп Л 69

 

Илиева, Нели.  Живот, естетически възгледи, литературна дейност, особености на поетическото творчество / Нели Илиева. // Литерайко, 2006, N 3, с. 48 - 54. 

 

Сист. No: 55537

 

- 17 -

В Г 48

 

Инев, Иван.  Нравствено-философски проблеми в творчеството на Пенчо Славейков / Иван Инев. // Гимназист, V, N 16, 21 - 27 април 1998, с. 5, 15. 

 

Сист. No: 12480

 

- 18 -

Сп В 36

 

Казанджиев, Спиридон.  Индивидуализмът на Пенчо Славейков / Спиридон Казанджиев. // Везни, XV, 2005, N 1, с. 113. 

 

Сист. No: 50906

 

- 19 -

Сп Б 92

 

Кирова, Милена.  Образът на бащата в творчеството на Пенчо Славейков / Милена Кирова. // Български език и литература, 2008, N 3, с. 31 - 38. 

 

Сист. No: 5108

 

- 20 -

Ч1/886.7.09(07)/С 75

 

Кирова, Милена.  Заветите на традицията и пътищата на духа / Милена Кирова. // Стефанов,  Валери Стоилов и др. Българска литература : Светове и светувания : Т. 1 - 2 : Т. І / Валери Стефанов, Милена Кирова. - София, 2006, с. 101 - 118. 

 

Сист. No: 14727

 

- 21 -

Ч1/886.7.09/Ц 16

 

Кирова, Милена.  На капрата на подвига - легенда за културния героизъм в творчеството на Пенчо Славейков / Милена Кирова. // Цанева,  Милена и др. Съвременни прочити на класиката : Нови изследвания върху българската литература / Милена Цанева, Милена Кирова. - София, 1998, с. 96 - 116. 

 

Сист. No: 15834

 

- 22 -

Ч1/886.7.09/М 22

 

Малинов, Ангел.  Теми и идеи в творчеството на Пенчо Славейков / Ангел Малинов. // Малинов,  Ангел. От Ботев до Талев : Теми и разработки по литература за ученици и кандидат-студенти / Ангел Малинов. - София, 1998, с. 58 - 75. 

 

Сист. No: 15762

 

- 23 -

В Л 69

 

Михайлов, Камен.  Добро и зло в интерпретацията на П. П. Славейков / Камен Михайлов. // Литературен форум, N 17, 30 апр. 2002, с. 8. 

 

Сист. No: 41369

 

- 24 -

В Г 48

 

Михайлова, Анна.  Нравствено-философските прозрения в поезията на Пенчо Славейков / Анна Михайлова. // Гимназист, XIII, N 15, 11 - 17 апр. 2006, с. 5; №16, с.5. 

 

Сист. No: 56251

 

- 25 -

В Г 48

 

Младенова, Фани.  Пенчо Славейков - "В страданьето е негова живот" / Фани Младенова. // Гимназист, XII, N 15, 12 - 18 апр. 2005, с. 5 - 6. 

 

Сист. No: 51184

 

- 26 -

В Г 48

 

Николов, Ясен.  Личностното начало и философското възприемане на света в лириката на Пенчо Славейков / Ясен Николов. // Гимназист, V, N 17, 28 апр. - 4 май 1998, с. 4 - 5. 

 

Сист. No: 12782

 

- 27 -

Сп Р 74

 

Панайотова, Мария.  Бог и божественото в поезията на Пенчо Славейков / Мария Панайотова. // Родна реч, 2002, N 3 - 4, с. 13 - 18. 

 

Сист. No: 41330

 

- 28 -

Сп Р 74

 

Пенева, Добринка.  Съдба и воля в поезията на Пенчо Славейков / Добринка Пенева. // Родна реч, 1998, N 10, с. 8 - 11. 

 

Сист. No: 19105

 

- 29 -

Ч1/886.7.09/П 44

 

Петкова, Екатерина.  Модернизъм и народопсихология у П. П. Славейков / Екатерина Петкова. // Петкова,  Екатерина. Теми по литература : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки] : 11. клас / Екатерина Петкова. - София, 2002, с. 87 - 90. 

 

Сист. No: 44825

 

- 30 -

Ч1/886.7.09/Р 12

 

Радев, Радослав.  Символика на цветята в поезията на Пенчо Славейков / Радослав Радев. // Радев,  Радослав и др. Единадесетокласниците пишат : Литературнонауч. съч. : В 2 ч. : Ч. 2. Анализи на изучавани художествени творби / Радослав Радев, Койка Попова, Лили Николова. - 2. прераб. изд. - София, 2000, с. 42 - 49. 

 

Сист. No: 37598

 

- 31 -

Ч1/886.7.09(07)/С 75

 

Стефанов, Валери.  Пенчо Славейков на Острова на творчеството / Валери Стефанов. // Стефанов,  Валери Стоилов и др. Българска литература : Светове и светувания : Т. 1 - 2 : Т. І / Валери Стефанов, Милена Кирова. - София, 2006, с. 119 - 141. 

 

Сист. No: 14732

 

- 32 -

Ч1/886.7.09(075.3)/Т 76

 

Тотев, Пламен и др..  Любов и страдание в поезията на Пенчо Славейков / Пламен Тотев ; Състав. Светослав Минчев, Миглена Севдалинова. // Тотев,  Пламен и др. Матура. Български език и литература : От Дебелянов до Ботев. Теми за 11. клас. Тестове, аргументативни текстове / Пламен Тотев, Светослав Минчев, Миглена Севдалинова. - [София], 2007, с. 110 - 114. 

 

Сист. No: 18144

 

- 33 -

В Г 48

 

Филипова, София.  Философски проблеми и идеи в творчеството на Пенчо Славейков / София Филипова. // Гимназист, XIV, N 13, 27 март - 2 апр. 2007, с. 5 - 6. 

 

Сист. No: 61339

 

- 34 -

Сп Б 92

 

Христов, Иван.  Пенчо Славейков. Модернисткото разбиране на понятието родно / Иван Христов. // Български език и литература, 2008, N 3, с. 46 - 54. 

 

Сист. No: 5113

 

- 35 -

Сп В 36

 

Цанева, Милена.  Поезията на Пенчо Славейков / Милена Цанева. // Везни, XXIII, 2006, N 1, с. 232 - 240. 

 

Сист. No: 55046

 

- 36 -

Ч1/82.08(07)Ш 97

 

Шумелова, Мария.  Основни мотиви в поезията на Пенчо Славейков / Мария Шумелова. // Шумелова,  Мария. Ръководство за ученика по литература 10. клас / Мария Шумелова. - В. Търново, 1998, с. 143 - 147. 

 

Сист. No: 20193

 

Стихотворения и поеми

Епически песни / Пълен текст

- 37 -

В Г 48

 

Василева, Красимира.  Творчество, вдъхновено от фолклора / Красимира Василева. // Гимназист, XV, N 12, 25 - 31 март 2008, с. 6; №13, с. 4. 

 

Сист. No: 12656

 

- 38 -

В Г 48

 

Василева, Красимира.  Възгледите на поета във философските му поеми / Красимира Василева. // Гимназист, XV, N 13, 1 - 7 април 2008, с. 5 - 6. 

 

Сист. No: 13017

 

- 39 -

Ч1/886.7.09/П 44

 

Петкова, Екатерина.  Модернизъм и народопсихология в "Епически песни" / Екатерина Петкова. // Петкова,  Екатерина. Теми по литература : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки] : 11. клас / Екатерина Петкова. - София, 2002, с. 94 - 101. 

 

Сист. No: 44827

 

Луд гидия / Пълен текст

- 40 -

В Р 61

 

Георгиева, Стоймира.  Творецът и чудото на божията дарба / Стоймира Георгиева. // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 16, 19 - 25 апр. 2005, с. 4. 

 

Сист. No: 51288

 

- 41 -

В Р 61

 

Димитрова, Ангелина.  Пенчо Славейков - "Луд гидия" / Ангелина Димитрова. // РИКИ - кандидатгимназист, N N 13, 02 апр. 2002, с. 4. 

 

Сист. No: 40953

 

- 42 -

В Р 61

 

Димитрова, Даря.  Магията на изкуството / Даря Димитрова. // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 14, 8 - 14 апр. 2003, с. 4. 

 

Сист. No: 45667

 

- 43 -

В Р 61

 

Добринова, Мария.  Пенчо Славейков - "Луд гидия" / Мария Добринова. // РИКИ - кандидатгимназист, VІІІ, N 14, 4 - 10 апр. 2000, с. 5. 

 

Сист. No: 27874

 

- 44 -

В Р 61

 

Кръстева, Весела.  Надмощието на творческата личност / Весела Кръстева. // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 13, 28 март - 3 апр. 2006, с. 4. 

 

Сист. No: 55824

 

- 45 -

В Р 61

 

Кръстева, Весела.  Мисията на творческата личност и модернистичното и преосмисляне / Весела Кръстева. // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 13, 27 март - 2 апр. 2007, с. 4. 

 

Сист. No: 61327

 

- 46 -

В Р 61

 

Кръстева, Емилия.  Поетичната възхвала на таланта в изкуството / Емилия Кръстева. // РИКИ - кандидатгимназист, IX, N 15, 17 - 23 апр. 2001, с. 4. 

 

Сист. No: 35143

 

- 47 -

Ч1/886.7-023.09/Р 12

 

Радев, Иван.  "Луд гидия" / Иван Радев. // Радев,  Иван. От Паисий до Йовков : Анализи на литературни творби / Иван Радев. - В. Търново, 1998, с. 218 - 222. 

 

Сист. No: 15396

 

- 48 -

В Р 61

 

Стоилова, М..  Пенчо Славейков - "Луд гидия" / М. Стоилова. // РИКИ - кандидатгимназист, VІ, N 13, 31 март - 6 апр. 1998, с. 4. 

 

Сист. No: 12056

 

- 49 -

В Р 61

 

Христова, Христина.  Пространство и време в произведението "Луд гидия" от Пенчо Славейков / Христина Христова. // РИКИ - кандидатгимназист, VII, N 17, 27 апр. - 3 май 1999, с. 5. 

 

Сист. No: 21179

 

- 50 -

В Р 61

 

Янева, Елена.  Аналитичен прочит на Пенчо-Славейковата поема "Луд гидия" / Елена Янева. // РИКИ - кандидатгимназист, VII, N 16, 20 - 26 апр. 1999, с. 5. 

 

Сист. No: 21039

 

Микеланджело / Пълен текст

- 51 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С 78

 

Вълчева, Соня.  Преосмисленото ренесансово разбиране за твореца в поемата на Пенчо Славейков "Микел Анжело" / Соня Вълчева. // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки : Сб. : Ч. 1 - : Ч. 1. От Паисий до Дебелянов / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова . - София. - София. - София, 2004, 2008, с. 196 - 199. 

 

Сист. No: 51323

 

- 52 -

Ч1/886.7.09/Г 82

 

Григоров, Илия.  Живият във вечността пламък на светлите идеи според поемата "Микел Анджело" на Пенчо Славейков / Илия Григоров. // Григоров,  Илия. Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху лирика / Илия Григоров. - Пловдив, 2003, с. 46 - 49. 

 

Сист. No: 48296

 

- 53 -

В Г 48

 

Пантелеева, Нина.  "Микел Анжело" или талант и народ / Нина Пантелеева. // Гимназист, VI, N 18, 4 - 10 май 1999, с. 4 - 5. 

 

Сист. No: 22988

 

Неразделни / Пълен текст

- 54 -

В Р 61

 

Георгиева, Стоймира.  Любовта, по-силна от смъртта / Стоймира Георгиева. // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 17, 26 апр. - 2 май 2005, с. 5. 

 

Сист. No: 51345

 

- 55 -

В Р 61

 

Димитрова, Даря.  Поетична приказка за силата на любовта / Даря Димитрова. // РИКИ - кандидатгимназист, X, N 16, 23 - 29 апр. 2002, с. 5. 

 

Сист. No: 41276

 

- 56 -

В Р 61

 

Димитрова, Даря.  Безсмъртната сила на любовта / Даря Димитрова. // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 16, 22 - 26 апр. 2003, с. 4. 

 

Сист. No: 45846

 

- 57 -

В Р 61

 

Йовчева, Таня.  Възхвала на вечната и святата любов / Таня Йовчева. // РИКИ - кандидатгимназист, IX, N 17, 1 - 7 май 2001, с. 5 - 6. 

 

Сист. No: 34834

 

- 58 -

В Р 61

 

Йовчева, Таня.  Славослов на вечната любов / Таня Йовчева. // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 17, 27 апр. - 3 май 2004, с. 5. 

 

Сист. No: 2672

 

- 59 -

В Р 61

 

Кръстева, Весела.  Вечната любов / Весела Кръстева. // РИКИ - кандидатгимназист, XVII, N 17, 28 апр. - 4 май 2009, с. 5. 

 

Сист. No: 25024

 

- 60 -

В Р 61

 

Кръстева, Весела.  "За сърцата, що се любят, и смъртта не е раздяла" / Весела Кръстева. // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 14, 4 - 10 април 2006, с. 4. 

 

Сист. No: 55916

 

- 61 -

В Р 61

 

Кръстева, Весела.  Вечната любов / Весела Кръстева. // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 14, 3 - 9 апр. 2007, с. 5. 

 

Сист. No: 61401

 

- 62 -

В Р 61

 

Огнянова, Мариола.  Баладичната изповед на Калина / Мариола Огнянова. // РИКИ - кандидатгимназист, VІ, N 16, 21 - 27 апр. 1998, с. 5; №17, с. 5. 

 

Сист. No: 12533

 

- 63 -

В Р 61

 

Пернишки, Васил.  Възхвала на безсмъртната любов / Васил Пернишки. // РИКИ - кандидатгимназист, V, N 14, 8 - 14 апр. 1997, с. 3. 

 

Сист. No: 5144

 

- 64 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П 47

 

Петрова, Таня.  Изпитанията на съкровения свят на човека в творбите "Неразделни", "Ралица", и "Бойко" на Пенчо П. Славейков / Таня Петрова. // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка / Таня Петрова, Георги Делов. - София, 2002, с. 143 - 151. 

 

Сист. No: 46386

 

- 65 -

В Р 61

 

Христов, Петър.  Силата на любовта / Петър Христов. // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 18, 6 - 12 май 2003, с. 4. 

 

Сист. No: 45941

 

Ралица / Пълен текст

- 66 -

В Г 48

 

Богомилова, Стела.  Модерно и фолклорно в поемата / Стела Богомилова. // Гимназист, X, N 12, 25 - 31 март 2003, с. 6. 

 

Сист. No: 45465

 

- 67 -

Ч1/886.7.09(07)/В 24

 

Василева, Кети.  Интерпретация на фолклорни мотиви в Славейковите творби "Чумави" и "Ралица" / Кети Василева. // Василева,  Кети. Анализи по литература за 11 клас на СОУ по новата учебна програма : Уч. помагало / Кети Василева; Ред. Анна Михайлова. - 3. прераб. и доп. изд.. - София, 2003, с. 127 - 131. 

 

Сист. No: 48450

 

- 68 -

В Г 48

 

Виденов, Валентин.  Мотивът за ненадломената любов / Валентин Виденов. // Гимназист, XVI, N 17, 28 апр. - 4 май 2009, с. 5. 

 

Сист. No: 25008

 

- 69 -

Ч1/886.7.09/Г 82

 

Григоров, Илия.  Волята за живот е смисъл и красота на живота според поемата "Ралица" от Пенчо Славейков / Илия Григоров. // Григоров,  Илия. Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху лирика / Илия Григоров. - Пловдив, 2003, с. 27 - 34. 

 

Сист. No: 48292

 

- 70 -

В Г 48

 

Делийска, Красимира.  Народните добродетели на българката в поемата "Ралица" на Пенчо Славейков / Красимира Делийска. // Гимназист, ІV, N 16 - 17, 22 апр. - 5 май 1997, с. 6. 

 

Сист. No: 5532

 

- 71 -

В В 35

 

Инева, Виолета.  Между полюсите на битието / Виолета Инева. // Веди, N 19, 23 май 2003, с. 12 - 17. 

 

Сист. No: 46165

 

- 72 -

В Г 48

 

Коновски, Георги.  Духовната сила на българката в поемите на Пенчо Славейков "Ралица" и "Бойко" / Георги Коновски. // Гимназист, VI, N 16, 20 - 26 апр. 1999, с. 5; №17, с. 5. 

 

Сист. No: 21034

 

- 73 -

Сп Л 69

 

Несторова, Нели.  Поемата "Ралица" в контекста на Пенчо-Славейковата естетика / Нели Несторова. // Литерайко, 2007, N 3, с. 33 - 36. 

 

Сист. No: 61242

 

- 74 -

Ч1/886.7.09/З 92

 

Образът на българката в поемата "Ралица" от Пенчо Славейков . // Зрелостният изпит по български език и литература : Теми от предишни сесии. Насочващи разработки. - Ст. Загора, б. г., с. 14 - 16. 

 

Сист. No: 43598

 

- 75 -

В Г 48

 

Пантелеева, Нина.  Традиции и модерни тенденции в поемите"Ралица" и "Бойко" / Нина Пантелеева. // Гимназист, VІІ, N 15, 11 - 17 апр. 2000, с. 3 - 4; №16, с. 5. 

 

Сист. No: 28153

 

- 76 -

В Г 48

 

Пантелеева, Нина.  Фолклорна традиция и нови естетически пътища / Нина Пантелеева. // Гимназист, XII, N 13, 29 март - 4 апр. 2005, с. 7 ; № 14, с. 6. 

 

Сист. No: 50978

 

- 77 -

Ч1/82.08(07)/П 30

 

Пашова, Мария.  Любовта и страданието в поемата "Ралица" / Мария Пашова. // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за 11. клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Пашова. - Пловдив, 2008, с. 167 - 172. 

 

Сист. No: 21939

 

- 78 -

Ч1/886.7-023.09/Р 12

 

Радев, Иван.  "Ралица" / Иван Радев. // Радев,  Иван. От Паисий до Йовков : Анализи на литературни творби / Иван Радев. - В. Търново, 1998, с. 222 - 231. 

 

Сист. No: 15397

 

- 79 -

Ч1/886.7.09(07)/С 37

 

Симеонов, Иван.  Нравствената красота на българката според поемата "Ралица" от Пенчо Славейков / Иван Симеонов. // Симеонов,  Иван. Интерпретации на литературни теми : Помагало за ученици, кандидат-студенти и студенти / Иван Симеонов. - Пловдив, 2003, с. 65 - 74. 

 

Сист. No: 36050

 

- 80 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С 78

 

Стойкова, Милослава.  За щастието и нещастието в логиката на житейския кръговрат / Милослава Стойкова. // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки : Сб. : Ч. 1 - : Ч. 1. От Паисий до Дебелянов / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова. - София, 2004, 2008, с. 180 - 185. 

 

Сист. No: 51293

 

- 81 -

В Г 48

 

Стойнева, Вера.  Епично и фолклорно в модерния любовен блян на Пенчо-Славейковата "Ралица" / Вера Стойнева. // Гимназист, VI, N 16, 20 - 26 апр. 1999, с. 4. 

 

Сист. No: 21033

 

- 82 -

Ч1/886.7.09/Т 64

 

Тодорова, София.  Традиционно и модерно / София Тодорова, Иван Велчев. // Тодорова,  София и др. Българската литература за матура : От Христо Ботев до Димитър Талев : Интерпретации на всички художествени текстове от учебно-изпитната програма по български език и литература / София Тодорова, Иван Велчев. - София, 2008, с. 134 - 137. 

 

Сист. No: 18832

 

- 83 -

В Г 48

 

Филипова, София.  Двойственият образ на любовта / София Филипова. // Гимназист, XIV, N 15, 10-16 апрл. 2007, с. 5; № 16, с. 5. 

 

Сист. No: 61442

 

Cis Moll / Пълен текст

- 84 -

В Г 48

 

Андонова, Марияна.  "Тайнописът" на творческата душа / Марияна Андонова. // Гимназист, X, N 11, 18 - 24 март 2003, с. 5 - 6; № 12, с. 11. 

 

Сист. No: 45319

 

- 85 -

Сп Л 69

 

Василева, Кети.  Величието на творчески дух / Кети Василева. // Литерайко, 2003, N 3, с. 28 -30. 

 

Сист. No: 46637

 

- 86 -

Ч1/886.7.09(07)/В 24

 

Василева, Кети.  Величието на творческия дух / Кети Василева. // Василева,  Кети. Анализи по литература за 11 клас на СОУ по новата учебна програма : Уч. помагало / Кети Василева; Ред. Анна Михайлова. - 3. прераб. и доп. изд.. - София, 2003, с. 132 - 137. 

 

Сист. No: 48451

 

- 87 -

Ч1/886.7.09/Г 82

 

Григоров, Илия.  Гениалността е божи промисъл във възмогването на великия човешки дух над съдбата според поемата "Cis moll" от Пенчо Славейков / Илия Григоров. // Григоров,  Илия. Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху лирика / Илия Григоров. - Пловдив, 2003, с. 42 - 46. 

 

Сист. No: 48295

 

- 88 -

В Л 69

 

Димитрова, Елка.  Пенчо Славейков. "Cis moll" / Елка Димитрова. // Литературен форум, N 179, 3 - 9 дек. 2002 г., с. 7, 9. 

 

Сист. No: 43749

 

- 89 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С 78

 

Кръстева, Илияна.  Физическо страдание и духовен стоицизъм / Илияна Кръстева. // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки : Сб. : Ч. 1 - : Ч. 1. От Паисий до Дебелянов / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова. - София, 2004, 2008, с. 191 - 195. 

 

Сист. No: 51322

 

- 90 -

В Г 48

 

Миланова, Калина.  Духовната "Буря" на творческите терзания / Калина Миланова. // Гимназист, IX, N 9, 5 - 11 март 2002, с. 6; № 10, с. 7. 

 

Сист. No: 40548

 

- 91 -

В Г 48

 

Пантелеева, Нина.  Драмата на духа - победа за твореца / Нина Пантелеева. // Гимназист, VIІІ, N 12, 27 март - 2 апр. 2001, с. 6. 

 

Сист. No: 34764

 

- 92 -

Ч1/82.08(07)/П 30

 

Пашова, Мария.  Основни теми и проблеми в "Cis moll" / Мария Пашова. // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за 11. клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Пашова. - Пловдив, 2008, с. 152 - 157. 

 

Сист. No: 21933

 

- 93 -

Ч1/886.7.09/Л 69

 

Радев, Иван.  "Cis moll" / Иван Радев. // Литературни анализи : В помощ на учениците от 11 клас / Глав. ред. Иван Радев. - 9. доп. и прераб. изд.. - В. Търново, 2002, с. 206 - 214. 

 

Сист. No: 45472

 

- 94 -

В В 35

 

Симеонова, Валентина.  Геният и съдбата / Валентина Симеонова. // Веди, N 10, 21 март 2003, с. 15 - 18. 

 

Сист. No: 45433

 

- 95 -

Ч1/886.7(076)/С 82

 

Стойнева, Вера.  Човекът и съдбата в творческото индивидуално съзнание на Пенчо Славейков "Cis Moll" / Вера Стойнева. // Стойнева,  Вера. Литературни теми за зрелостници и кандидат-студенти : Кн. 1. / Вера Стойнева. - София, 1996, с. 3 - 8. 

 

Сист. No: 13175

 

- 96 -

Ч1/886.7.09/Т 64

 

Тодорова, София.  Апотеозът на твореца и съзиданието / София Тодорова, Иван Велчев. // Тодорова,  София и др. Българската литература за матура : От Христо Ботев до Димитър Талев : Интерпретации на всички художествени текстове от учебно-изпитната програма по български език и литература / София Тодорова, Иван Велчев. - София, 2008, с. 121 - 123. 

 

Сист. No: 18735

 

Сърце на сърцата / Пълен текст

- 97 -

Сп Д 23

 

Братанов, Иво.  "Сърце на сърцата" / Иво Братанов. // Дарба, 1998, N 5 - 6, с. 2 - 4. 

 

Сист. No: 17710

 

- 98 -

Ч1/886.7.09/Р 12

 

Владимирова, Владия.  "Сърце на сърцата" на Пенчо Славейков - поема за съществуващия човек / Владия Владимирова. // Радев,  Радослав и др. Единадесетокласниците пишат : Литературнонауч. съч. : В 2 ч. : Ч. 2. Анализи на изучавани художествени творби / Радослав Радев, Койка Попова, Лили Николова. - 2. прераб. изд. - София, 2000, с. 49 - 55. 

 

Сист. No: 37599

 

- 99 -

Ч1/886.7-023.09/Р 12

 

Радев, Иван.  "Сърце на сърцата" / Иван Радев. // Радев,  Иван. От Паисий до Йовков : Анализи на литературни творби / Иван Радев. - В. Търново, 1998, с. 231 - 239. 

 

Сист. No: 15398

 

- 100 -

В Г 48

 

Филипова, София.  Повик за съвършенство в поемата / София Филипова. // Гимназист, XV, N 15, 15 - 21 апр. 2008, с. 6. 

 

Сист. No: 13395

 

Фрина

- 101 -

Ч1/886.7.09/Л 69

 

Двете измерения на красотата в поемата "Фрина" на Пенчо Славейков . // Литературни коментари, анализи, разработки : За кандидат-студенти, зрелостници и ученици : [В 2 ч.] : Ч. 1. Христо Ботев - Димчо Дебелянов / Лили Николова и др.; Под ред. на Лили Николова . - София. - София, 2000, с. 176 - 182. 

 

Сист. No: 37559

 

- 102 -

В Г 48

 

Пантелеева, Нина.  "Фрина" - една месианистична утопия / Нина Пантелеева. // Гимназист, VI, N 17, 27 апр. - 3 май 1999, с. 4. 

 

Сист. No: 21171

 

Сън за щастие / Пълен текст

- 103 -

Ч1/886.7.09(07)/В 24

 

Василева, Кети.  Пенчо-Славейковият "Сън за щастие" / Кети Василева. // Василева,  Кети. Анализи по литература за 11 клас на СОУ по новата учебна програма : Уч. помагало / Кети Василева; Ред. Анна Михайлова. - 3. прераб. и доп. изд.. - София, 2003, с. 122 - 126. 

 

Сист. No: 48449

 

- 104 -

В Г 48

 

Василева, Красимира.  Копненията на една възвишена душа / Красимира Василева. // Гимназист, XV, N 14, 8 - 14 апр. 2008, с. 5 - 6. 

 

Сист. No: 13208

 

- 105 -

Ч1/886.7.09/И 29

 

Игов, Светлозар.  Сън за щастие / Светлозар Игов. // Игов,  Светлозар. Българската литература ХХ век : От Алеко Константинов до Атанас Далчев / Светлозар Игов. - София, 2000, с. 79 - 90. 

 

Сист. No: 30602

 

- 106 -

Ч1/886.7.09/М 22

 

Малинова, Севдалина.  Природата и любовта в "Сън за щастие" / Севдалина Малинова. // Малинова,  Севдалина. Писатели. Теми. Анализи : Проблемно-тематични разработки и общи анализи на творчеството на бълг. литературни класици, изучавани в гимназиалния курс / Севдалина Малинова; Ред. Мирослава Бенковска. - София, 2000, с. 71 - 83. 

 

Сист. No: 38531

 

- 107 -

В Г 48

 

Миланова, Калина.  Поетичната тъга на душата / Калина Миланова. // Гимназист, IX, N 11, 19 - 25 март 2002, с. 6. 

 

Сист. No: 40752

 

- 108 -

В В 35

 

Миронова, Диана.  Съзерцание на бляна / Диана Миронова. // Веди, N 21, 06 юни 2003, с. 15 - 21. 

 

Сист. No: 46339

 

- 109 -

Сп Б 92

 

Монова, Илиана.  "Плакала е горчиво нощта..." от Пенчо Славейков / Илиана Монова. // Български език и литература, XLIV, 2004, N 1, с. 52 - 55. 

 

Сист. No: 2033

 

- 110 -

Ч1/886.7.09/К 90

 

Панов, Александър.  "Сън за щастие" и жанрът на лирическата миниатюра / Александър Панов. // Критически текстове за Алеко Константинов, Елин Пелин и Йордан Йовков : В помощ на зрелостниците и кандидатстудентите / Състав. Димитър Михайлов. - В. Търново, 1997, 1999, с. 22 - 35. 

 

Сист. No: 7483

 

- 111 -

В Г 48

 

Пантелеева, Нина.  Уединеното съзерцание на модерната чувствителност / Нина Пантелеева. // Гимназист, XI, N 19, 11 - 17 май 2004, с. 6 - 7. 

 

Сист. No: 2767

 

- 112 -

Ч1/82.08(07)/П 30

 

Пашова, Мария.  Мотивът за пътя в "Сън за щастие" / Мария Пашова. // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за 11. клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Пашова. - Пловдив, 2008, с. 158 - 166. 

 

Сист. No: 21934

 

- 113 -

Ч1/886.7.09/П 44

 

Петкова, Екатерина.  Пейзажна и интимна лирика в "Сън за щастие" / Екатерина Петкова. // Петкова,  Екатерина. Теми по литература : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки] : 11. клас / Екатерина Петкова . - София, 2002, с. 90 - 94. 

 

Сист. No: 44826

 

- 114 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П 47

 

Петрова, Таня.  Свят и святост в цикъла "Сън за щастие" на Пенчо П. Славейков / Таня Петрова. // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка / Таня Петрова, Георги Делов. - София, 2002, с. 151 - 159. 

 

Сист. No: 46388

 

- 115 -

В Г 48

 

Попова, Ема.  Пенчо Славейков - " Сън за щастие " / Ема Попова. // Гимназист, VІІІ, N 13, 3 - 9 апр. 2001, с. 5. 

 

Сист. No: 34823

 

- 116 -

Ч1/886.7.09/Т 64

 

Тодорова, София.  "Сън за щастие" / София Тодорова, Иван Велчев. // Тодорова,  София и др. Българската литература за матура : От Христо Ботев до Димитър Талев : Интерпретации на всички художествени текстове от учебно-изпитната програма по български език и литература / София Тодорова, Иван Велчев. - София, 2008, с. 123 - 124. 

 

Сист. No: 18736

 

- 117 -

Ч1/886.7.09(075.3)/Т 76

 

Тотев, Пламен и др..  "Сън за щастие" и вечната хармония на света / Пламен Тотев ; Състав. Светослав Минчев, Миглена Севдалинова. // Тотев,  Пламен и др. Матура. Български език и литература : От Дебелянов до Ботев. Теми за 11. клас. Тестове, аргументативни текстове / Пламен Тотев, Светослав Минчев, Миглена Севдалинова. - [София], 2007, с. 115 - 117. 

 

Сист. No: 18145

 

- 118 -

В Г 48

 

Филипова, София.  Природата и любовта в стихосбирката / София Филипова. // Гимназист, XIII, N 17, 25 апр. - 1 май 2006, с. 6, 10. 

 

Сист. No: 56360

 

- 119 -

В Л 69

 

Хранова, Албена.  Пенчо Славейков. "Действителността на бляна": природата, любовта, смъртта / Албена Хранова. // Литературен форум, N 179, 3 - 9 дек.2002, с. 7 - 8. 

 

Сист. No: 43748

 

- 120 -

Ч1/886.7.09/Л 69

 

Човекът - микрокосмос в "Сън за щастие" на Пенчо Славейков . // Литературни коментари, анализи, разработки : За кандидат-студенти, зрелостници и ученици : [В 2 ч.] : Ч. 1. Христо Ботев - Димчо Дебелянов / Лили Николова и др.; Под ред. на Лили Николова. - София, 2000, с. 166 - 176. 

 

Сист. No: 37558

 

Ни лъх не дъхва над полени / Пълен текст

- 121 -

В Л 69

 

Воденичарова, Димитрина.  Копнеж по хармония и щастие в миниатюрата "Ни лъх не дъхва над полени" / Димитрина Воденичарова. // Литературен форум, N 17, 30 апр. 2002, с. 9. 

 

Сист. No: 41371

 

- 122 -

В Г 48

 

Георгиева, Вирджиния.  Пенчо Славейков - "Ни лъх не дъхва над полени" / Вирджиния Георгиева. // Гимназист, X, N 13, 1 - 7 апр. 2003, с. 5. 

 

Сист. No: 45584

 

- 123 -

Ч1/886.7.09/Г 82

 

Григоров, Илия.  Тишината като постигнато щастие и тихо съвършенство в стихотворението "Ни лъх не дъхва над полени" от Пенчо Славейков / Илия Григоров. // Григоров,  Илия. Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху лирика / Илия Григоров. - Пловдив, 2003, с. 38 - 42. 

 

Сист. No: 48294

 

- 124 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С 78

 

Костадинова, Евгения.  Пенчо-Славейковото стихотворение "Ни лъх не дъхва над полени" от цикъла "Сън за щастие" / Евгения Костадинова. // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки : Сб. : Ч. 1 - : Ч. 1. От Паисий до Дебелянов / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова. - София, 2004, 2008, с. 203 - 205. 

 

Сист. No: 51324

 

- 125 -

В Г 48

 

Младенова, Фани.  Природата - божи дар / Фани Младенова. // Гимназист, XIII, N 26, 27 юни - 3 юли 2006, с. 4. 

 

Сист. No: 57444

 

- 126 -

Сп Б 92

 

Симеонов, Иван.  Мотивът за пътя в стихотворенията "Ни лъх не дъхва над полени" и "Самотен гроб в самотен кът" от Пенчо Славейков / Иван Симеонов. // Български език и литература, XLIV, 2004, N 1, с. 45 - 51. 

 

Сист. No: 2032

 

- 127 -

Ч1/886.7.09(07)/С 37

 

Симеонов, Иван.  Мотивът за Пътя в стихотворенията "Ни лъх не дъхва над полени" и "Самотен гроб в самотен кът" от Пенчо Славейков / Иван Симеонов. // Симеонов,  Иван. Интерпретации на литературни теми : Помагало за ученици, кандидат-студенти и студенти / Иван Симеонов. - Пловдив, 2003, с. 57 - 65. 

 

Сист. No: 32061

 

- 128 -

Ч1/886.7.09/Т 64

 

Тодорова, София.  Пътят към съкровеното / София Тодорова, Иван Велчев. // Тодорова,  София и др. Българската литература за матура : От Христо Ботев до Димитър Талев : Интерпретации на всички художествени текстове от учебно-изпитната програма по български език и литература / София Тодорова, Иван Велчев. - София, 2008, с. 124 - 127. 

 

Сист. No: 18737

 

Самотен гроб в самотен кът / Пълен текст

- 129 -

Ч1/886.7.09/Г 82

 

Григоров, Илия.  Пантеизъм и болка в стихотворението "Самотен гроб в самотен кът" от Пенчо Славейков / Илия Григоров. // Григоров,  Илия. Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху лирика / Илия Григоров. - Пловдив, 2003, с. 49 - 52. 

 

Сист. No: 48297

 

- 130 -

В Г 48

 

Димова, Весела.  Самотата като познание за себе си / Весела Димова. // Гимназист, XVI, N 18, 12 - 18 май 2009, с. 7. 

 

Сист. No: 25264

 

- 131 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С 78

 

Илиева, Нели.  Самотният човешки дух в живота и в смъртта / Нели Илиева. // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки : Сб. : Ч. 1 - : Ч. 1. От Паисий до Дебелянов / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова. - София, 2004, 2008, с. 206 - 208. 

 

Сист. No: 51325

 

- 132 -

Сп Б 92

 

Симеонов, Иван.  Мотивът за пътя в стихотворенията "Ни лъх не дъхва над полени" и "Самотен гроб в самотен кът" от Пенчо Славейков / Иван Симеонов. // Български език и литература, XLIV, 2004, N 1, с. 45 - 51. 

 

Сист. No: 2032

 

- 133 -

Ч1/886.7.09/Т 64

 

Тодорова, София.  Живот отвъд смъртта / София Тодорова, Иван Велчев. // Тодорова,  София и др. Българската литература за матура : От Христо Ботев до Димитър Талев : Интерпретации на всички художествени текстове от учебно-изпитната програма по български език и литература / София Тодорова, Иван Велчев. - София, 2008, с. 130 - 133. 

 

Сист. No: 18829

 

Спи езерото / Пълен текст

- 134 -

Сп Д 23

 

Бобев, Андрей.  Еротичните символи в "Спи езерото" на Пенчо Славейков / Андрей Бобев. // Дарба, 1996, N 3 - 4, с. 36 - 43. 

 

Сист. No: 4008

 

- 135 -

Ч1/886.7.09/Г 82

 

Григоров, Илия.  Покоят като вълшебен сън в лиричната миниатюра "Спи езерото" от Пенчо Славейков / Илия Григоров. // Григоров,  Илия. Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху лирика / Илия Григоров. - Пловдив, 2003, с. 34 - 38. 

 

Сист. No: 48293

 

- 136 -

В Г 48

 

Димова, Веселина.  В света на съкровените душевни трепети / Веселина Димова. // Гимназист, XVI, N 16, 21 - 27 апр. 2009, с. 6. 

 

Сист. No: 24287

 

- 137 -

Сп Р 74

 

Иванов, Славчо.  Смъртта, езерото, нирвана... истината / Славчо Иванов. // Родна реч, 1998, N 1, с. 10 - 12. 

 

Сист. No: 11698

 

- 138 -

В Г 48

 

Кацарска, Красимира.  Вечното в природата / Красимира Кацарска. // Гимназист, X, N 13, 1 - 7 апр. 2003, с. 6. 

 

Сист. No: 45585

 

- 139 -

В Г 48

 

Пантелеева, Нина.  Самотната тишина на съзерцанието / Нина Пантелеева. // Гимназист, XIII, N 18, 2 - 8 май 2006, с. 5 - 6. 

 

Сист. No: 56439

 

- 140 -

Ч1/886.7.09/Т 64

 

Тодорова, София.  Огледални светове / София Тодорова, Иван Велчев. // Тодорова,  София и др. Българската литература за матура : От Христо Ботев до Димитър Талев : Интерпретации на всички художествени текстове от учебно-изпитната програма по български език и литература / София Тодорова, Иван Велчев. - София, 2008, с. 127 - 129. 

 

Сист. No: 18738

 

На острова на блажените / Пълен текст

- 141 -

В Л 69

 

Игов, Светлозар.  Името на острова / Светлозар Игов. // Литературен форум, N 10, 17 - 23 март. 1998, с. 1, 7. 

 

Сист. No: 11739

 

- 142 -

Ч1/886.7.09/Т 44

 

Тиханов, Галин.  "На острова на блажените" и културните асиметрии на ранния български модернизъм / Галин Тиханов. // Творби и прочити : Нови изследвания по българска литература / Състав. Милена Кирова, Николай Чернокожев. - София, 1996, с. 116 - 128. 

 

Сист. No: 37677

 

- 143 -

В Л 69

 

Тиханов, Галин.  "На острова на блажените" и културните асиметрии на ранния български модернизъм / Галин Тиханов. // Литературен форум, N 17, 30 апр. 2002, с. 8 - 9. 

 

Сист. No: 41370

 

Псалом на поета / Пълен текст

- 144 -

Ч1/886.7.09/Л 69

 

Василев, Сава.  "Псалом на поета" / Сава Василев. // Литературни анализи : В помощ на учениците от 11 клас / Глав. ред. Иван Радев. - 9. доп. и прераб. изд. - В. Търново, 2002, с. 227 - 234. 

 

Сист. No: 45470

 

- 145 -

В Г 48

 

Миланова, Калина.  Модерно и фолклорно в естетическия блян на духа / Калина Миланова. // Гимназист, IX, N 8, 26 февр. - 4 март 2002, с. 6 - 7. 

 

Сист. No: 40410

 

- 146 -

В Г 48

 

Спасов, Иван.  "Да виждам слънцето вълшебно..." / Иван Спасов. // Гимназист, V, N 18, 5 - 11 май 1998, с. 5. 

 

Сист. No: 12925

 

- 147 -

В Г 48

 

Стойнева, Вера.  Кръгът "Мисъл" и естетическият блян на Пенчо Славейков в "Псалом на поета" / Вера Стойнева. // Гимназист, VI, N 15, 13 - 19 апр. 1999, с. 5. 

 

Сист. No: 20927

 

Баща ми в мен / Пълен текст

- 148 -

Ч1/886.7-95/Р 12

 

Радев, Радослав.  "Баща ми в мен" и смисълът на традицията в поезията на Пенчо Славейков / Радослав Радев. // Радев,  Радослав и др. Единадесетокласниците пишат : Литературнонауч. съч. : В 2 ч. : Ч. 2. Анализи на изучавани художествени творби / Радослав Радев, Койка Попова, Лили Николова. - 2. прераб. изд. - София, 2000, с. 32 - 36. 

 

Сист. No: 37596

 

Други стихотворения

- 149 -

Ч1/886.7-95/И 29

 

Игов, Светлозар.  Пенчо Славейков - "Скерцио. Григ" / Светлозар Игов. // Игов,  Светлозар. Българската литература ХХ век : От Алеко Константинов до Атанас Далчев / Светлозар Игов. - София, 2000, с. 90 - 97. 

 

Сист. No: 30603

 

- 150 -

Сп Б 92

 

Колева, Ваня.  "Книга на песните" на Пенчо Славейков - между фолклора и модерното съзнание / Ваня Колева. // Български език и литература, 1999, N 4, с. 20 - 25. 

 

Сист. No: 23406

 

- 151 -

В Г 48

 

Спасов, Иван.  Пенчо Славейков - "Жрец на живота" / Иван Спасов. // Гимназист, V, N 19, 12 - 18 май 1998, с. 5. 

 

Сист. No: 13030

 

Кървава песен / Пълен текст

- 152 -

Ч1/886.7.09/И 29

 

Игов, Светлозар.  "Кървава песен" като философия на българската история / Светлозар Игов. // Игов,  Светлозар. Българската литература ХХ век : От Алеко Константинов до Атанас Далчев / Светлозар Игов. - София, 2000, с. 97 - 111. 

 

Сист. No: 30604

 

- 153 -

Ч1/886.7.09/И 29

 

Игов, Светлозар.  "Кървава песен" като месианистична утопия / Светлозар Игов. // Игов,  Светлозар. Българската литература ХХ век : От Алеко Константинов до Атанас Далчев / Светлозар Игов. - София, 2000, с. 111 - 127. 

 

Сист. No: 30605

 

- 154 -

Ч1/886.7-023.09/Р 12

 

Радев, Иван.  "Кървава песен". Образи и конфликти / Иван Радев. // Радев,  Иван. От Паисий до Йовков : Анализи на литературни творби / Иван Радев. - В. Търново, 1998, с. 239 - 250. 

 

Сист. No: 15399

 

- 155 -

Ч1/886.7-023.09/Р 12

 

Радев, Иван.  "Кървава песен" - Епическият разказ и неговите метатекстови аспекти / Иван Радев. // Радев,  Иван. От Паисий до Йовков : Анализи на литературни творби / Иван Радев. - В. Търново, 1998, с. 250 - 267. 

 

Сист. No: 15400

 

- 156 -

Ч1/886.7.09/Р 12

 

Радев, Радослав.  Идеята за българския пантеон в "Кървава песен" на Пенчо Славейков / Радослав Радев. // Радев,  Радослав и др. Единадесетокласниците пишат : Литературнонауч. съч. : В 2 ч. : Ч. 2. Анализи на изучавани художествени творби / Радослав Радев, Койка Попова, Лили Николова. - 2. прераб. изд. - София, 2000, с. 36 - 42. 

 

Сист. No: 37597

 

- 157 -

Сп Р 74

 

Тонов, Ангел.  Концепцията на Пенчо Славейков за силната личност според поемата "Кървава песен" / Ангел Тонов. // Родна реч, 1998, N 2, с. 14 - 18. 

 

Сист. No: 13597

 

- 158 -

Сп Б 92

 

Цанов, Страшимир.  Идеята за изкуплението на свободата в "Кървава песен" на Пенчо Славейков / Страшимир Цанов. // Български език и литература, 1998, N 2, с. 25 - 31. 

 

Сист. No: 14386

 

Проза

Олаф ван Гелдерн

- 159 -

Ч1/886.7-95/Л 69

 

Василев, Сава.  "Олаф ван Гелдерн" / Сава Василев. // Литературни анализи : В помощ на учениците от 11 клас / Глав. ред. Иван Радев. - 9. доп. и прераб. изд.. - В. Търново, 2002, с. 214 - 227. 

 

Сист. No: 45473

 

- 160 -

В Г 48

 

Пантелеева, Нина.  Пенчо Славейков - "Олаф ван Гелдерн". Автобиография-изповед / Нина Пантелеева. // Гимназист, XIV, N 14, 3 - 9 апр. 2007, с. 5 - 6. 

 

Сист. No: 61399

 

- 161 -

Ч1/886.7.09(07)/В 24

 

Василева, Кети.  Жрец и воин на модерността / Кети Василева. // Василева,  Кети. Анализи по литература за 11 клас на СОУ по новата учебна програма : Уч. помагало / Кети Василева; Ред. Анна Михайлова. - 3. прераб. и доп. изд. - София, 2003, с. 112 - 114. 

 

Сист. No: 48447

 

- 162 -

Ч1/886.7-4/М 77

 

Младенова, Фани.  Любов и творчество в "Китка цвете" / Фани Младенова. // Младенова,  Фани Димитрова. Есета. Душата търси брод / Фани Младенова. - София, 2004, с. 73 - 79. 

 

Сист. No: 48476

 

 Индекс по АВТОРИ

Андонова, Марияна 84 
Антов, Пламен 1 
Анчев, Панко 2 
Атанасова, Ивелина 3 
Бобев, Андрей 134 
Богомилова, Стела 66 
Братанов, Иво 97 
Василев, Сава 144 159 
Василева, Кети 4 5 67 85 86 103 161 
Василева, Красимира 37 38 104 
Велчев, Иван 82 96 116 128 133 140 
Виденов, Валентин 68 
Владимирова, Владия 6 98 
Воденичарова, Димитрина 121 
Вълчева, Соня 51 
Ганчева, Бистра 7 
Георгиева, Вирджиния 122 
Георгиева, Стоймира 40 54 
Григоров, Илия 52 69 87 123 129 135 
Делийска, Красимира 70 
Димитрова, Ангелина 41 
Димитрова, Даря 42 55 56 
Димитрова, Елена 8 
Димитрова, Елка 88 
Димова, Весела 130 
Димова, Веселина 9 136 
Димова, Диляна 10 
Добринова, Мария 43 
Иванов, Славчо 137 
Игов, Светлозар 11 105 141 149 152 153 
Илиев, Стоян 12 13 14 15 
Илиева, Нели 16 131 
Инев, Иван 17 
Инева, Виолета 71 
Йовчева, Таня 57 58 
Казанджиев, Спиридон 18 
Кацарска, Красимира 138 
Кирова, Милена 19 20 21 
Колева, Ваня 150 
Коновски, Георги 72 
Костадинова, Евгения 124 
Кръстева, Весела 44 45 59 60 61 
Кръстева, Емилия 46 
Кръстева, Илияна 89 
Малинов, Ангел 22 
Малинова, Севдалина 106 
Миланова, Калина 90 107 145 
Минчев, Светослав 32 117 
Миронова, Диана 108 
Михайлов, Камен 23 
Михайлова, Анна 24 
Младенова, Фани 25 125 162 
Монова, Илиана 109 
Несторова, Нели 73 
Николов, Ясен 26 
Огнянова, Мариола 62 
Панайотова, Мария 27 
Панов, Александър 110 
Пантелеева, Нина 53 75 76 91 102 111 139 160 
Пашова, Мария 77 92 112 
Пенева, Добринка 28 
Пернишки, Васил 63 
Петкова, Екатерина 29 39 113 
Петрова, Таня 64 114 
Попова, Ема 115 
Радев, Иван 47 78 93 99 154 155 
Радев, Радослав 30 148 156 
Севдалинова, Миглена 32 117 
Симеонов, Иван 79 126 127 132 
Симеонова, Валентина 94 
Спасов, Иван 146 151 
Стефанов, Валери 31 
Стоилова, М. 48 
Стойкова, Милослава 80 
Стойнева, Вера 81 95 147 
Тиханов, Галин 142 143 
Тодорова, София 82 96 116 128 133 140 
Тонов, Ангел 157 
Тотев, Пламен 32 117 
Филипова, София 33 83 100 118 
Хранова, Албена 119 
Христов, Иван 34 
Христов, Петър 65 
Христова, Христина 49 
Цанева, Милена 35 
Цанов, Страшимир 158 
Шумелова, Мария 36 
Янева, Елена 50 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Cis moll" 93 
"Баща ми в мен" и смисълът на традицията в поезията на Пенчо Славейков 148 
"Да виждам слънцето вълшебно..." 146 
"Живей, люби, страдай" 15 
"За сърцата, що се любят, и смъртта не е раздяла" 60 
"Книга на песните" на Пенчо Славейков - между фолклора и модерното съзнание 150 
"Кървава песен" - Епическият разказ и неговите метатекстови аспекти 155 
"Кървава песен" като месианистична утопия 153 
"Кървава песен" като философия на българската история 152 
"Кървава песен". Образи и конфликти 154 
"Луд гидия" 47 
"Микел Анжело" или талант и народ 53 
"На острова на блажените" и културните асиметрии на ранния български модернизъм 142 143 
"Олаф ван Гелдерн" 159 
"Плакала е горчиво нощта..."от Пенчо Славейков 109 
"Псалом на поета" 144 
"Ралица" 78 
"Сън за щастие" 116 
"Сън за щастие" и вечната хармония на света 117 
"Сън за щастие" и жанрът на лирическата миниатюра 110 
"Сърце на сърцата" 97 99 
"Сърце на сърцата" на Пенчо Славейков - поема за съществуващия човек 98 
"Тайнописът" на творческата душа 84 
"Фрина" - една месианистична утопия 102 
Аналитичен прочит на Пенчо-Славейковата поема "Луд гидия" 50 
Апотеозът на твореца и съзиданието 96 
Баладичната изповед на Калина 62 
Безсмъртната сила на любовта 56 
Бог и божественото в поезията на Пенчо Славейков 27 
В света на съкровените душевни трепети 136 
Величието на творчески дух 85 
Величието на творческия дух 86 
Вечната любов 59 61 
Вечното в природата 138 
Вожд на модерната литература 11 
Волята за живот е смисъл и красота на живота според поемата "Ралица" от Пенчо Славейков 69 
Възгледите на поета във философските му поеми 38 
Възхвала на безсмъртната любов 63 
Възхвала на вечната и святата любов 57 
Гениалността е божи промисъл във възмогването на великия човешки дух над съдбата според поемата "Cis moll" от Пенчо Славейков 87 
Геният и съдбата 94 
Двете измерения на красотата в поемата "Фрина" на Пенчо Славейков 101 
Двойственият образ на любовта 83 
Добро и зло в интерпретацията на П. П. Славейков 23 
Драмата на духа - победа за твореца 91 
Духовната "Буря" на творческите терзания 90 
Духовната сила на българката в поемите на Пенчо Славейков "Ралица" и "Бойко" 72 
Епично и фолклорно в модерния любовен блян на Пенчо-Славейковата "Ралица" 81 
Еротичните символи в "Спи езерото" на Пенчо Славейков 134 
Живият във вечността пламък на светлите идеи според поемата "Микел Анджело" на Пенчо Славейков 52 
Живот отвъд смъртта 133 
Живот, естетически възгледи, литературна дейност, особености на поетическото творчество 16 
Жрец и воин на модерността 161 
За щастието и нещастието в логиката на житейския кръговрат 80 
Заветите на традицията и пътищата на духа 20 
Идеалът за цялостна духовна личност и жреческата мисия на твореца в поезията на Пенчо Славейков 6 
Идеята за българския пантеон в "Кървава песен" на Пенчо Славейков 156 
Идеята за изкуплението на свободата в "Кървава песен" на Пенчо Славейков 158 
Изпитанията на съкровения свят на човека в творбите "Неразделни", "Ралица", и "Бойко" на Пенчо П. Славейков 64 
Името на острова 141 
Индивидуализмът на Пенчо Славейков 18 
Интерпретация на фолклорни мотиви в Славейковите творби "Чумави" и "Ралица" 67 
Концепцията на Пенчо Славейков за силната личност според поемата "Кървава песен" 157 
Копнеж по хармония и щастие в миниатюрата "Ни лъх не дъхва над полени" 121 
Копненията на една възвишена душа 104 
Кръгът "Мисъл" и естетическият блян на Пенчо Славейков в "Псалом на поета" 147 
Лирикът 13 
Личностното начало и философското възприемане на света в лириката на Пенчо Славейков 26 
Любов и страдание в поезията на Пенчо Славейков 32 
Любов и творчество в "Китка цвете" 162 
Любовта и страданието в поемата "Ралица" 77 
Любовта, по-силна от смъртта 54 
Магията на изкуството 42 
Между полюсите на битието 71 
Мисията на творческата личност и модернистичното и преосмисляне 45 
Модернизъм и народопсихология в "Епически песни" 39 
Модернизъм и народопсихология у П. П. Славейков 29 
Модерно и фолклорно в естетическия блян на духа 145 
Модерно и фолклорно в поемата 66 
Мотивът за ненадломената любов 68 
Мотивът за пътя в "Сън за щастие" 112 
Мотивът за пътя в стихотворенията "Ни лъх не дъхва над полени" и "Самотен гроб в самотен кът" от Пенчо Славейков 126 127 132 
На капрата на подвига - легенда за културния героизъм в творчеството на Пенчо Славейков 21 
Надмощието на творческата личност 44 
Народните добродетели на българката в поемата "Ралица" на Пенчо Славейков 70 
Нравствената красота на българката според поемата "Ралица" от Пенчо Славейков 79 
Нравственият героизъм на женските образи в поемите на Пенчо Славейков 1 
Нравствено-философски проблеми в творчеството на Пенчо Славейков 17 
Нравствено-философските прозрения в поезията на Пенчо Славейков 24 
Образът на бащата в творчеството на Пенчо Славейков 19 
Образът на българката в поемата "Ралица" от Пенчо Славейков 74 
Огледални светове 140 
Основни мотиви в поезията на Пенчо Славейков 36 
Основни теми и проблеми в "Cis moll" 92 
П. П. Славейков - продължител на реалистичните и демократичните традиции в българската литература 3 
Пантеизъм и болка в стихотворението "Самотен гроб в самотен кът" от Пенчо Славейков 129 
Пейзажна и интимна лирика в "Сън за щастие" 113 
Пенчо Славейков 2 7 
Пенчо Славейков - " Сън за щастие " 115 
Пенчо Славейков - "В страданьето е негова живот" 25 
Пенчо Славейков - "Жрец на живота" 151 
Пенчо Славейков - "Луд гидия" 41 43 48 
Пенчо Славейков - "Ни лъх не дъхва над полени" 122 
Пенчо Славейков - "Олаф ван Гелдерн". Автобиография-изповед 160 
Пенчо Славейков - "Скерцио. Григ" 149 
Пенчо Славейков и Ботевите отражения 8 
Пенчо Славейков на Острова на творчеството 31 
Пенчо Славейков. "Cis moll" 88 
Пенчо Славейков. "Действителността на бляна": природата, любовта, смъртта 119 
Пенчо Славейков. Модернисткото разбиране на понятието родно 34 
Пенчо-Славейковият "Сън за щастие" 103 
Пенчо-Славейковото стихотворение "Ни лъх не дъхва над полени" от цикъла "Сън за щастие" 124 
Повик за съвършенство в поемата 100 
Поезията на Пенчо Славейков 35 
Поемата "Ралица" в контекста на Пенчо-Славейковата естетика 73 
Поетична приказка за силата на любовта 55 
Поетичната възхвала на таланта в изкуството 46 
Поетичната тъга на душата 107 
Поетичният свят на Пенчо Славейков 9 
Покоят като вълшебен сън в лиричната миниатюра "Спи езерото" от Пенчо Славейков 135 
Преосмисленото ренесансово разбиране за твореца в поемата на Пенчо Славейков "Микел Анжело" 51 
Природата - божи дар 125 
Природата и любовта в "Сън за щастие" 106 
Природата и любовта в стихосбирката 118 
Пространство и време в произведението "Луд гидия" от Пенчо Славейков 49 
Пътят към съкровеното 128 
Самотата като познание за себе си 130 
Самотната тишина на съзерцанието 139 
Самотният човешки дух в живота и в смъртта 131 
Свят и святост в цикъла "Сън за щастие" на Пенчо П. Славейков 114 
Силата на любовта 65 
Символика на цветята в поезията на Пенчо Славейков 30 
Славослов на вечната любов 58 
Смъртта, езерото, нирвана... истината 137 
Съдба и воля в поезията на Пенчо Славейков 28 
Съзерцание на бляна 108 
Сън за щастие 105 
Творецът и чудото на божията дарба 40 
Творчество, вдъхновено от фолклора 37 
Творчеството на Пенчо Славейков и естетическите търсения на кръга "Мисъл" 5 
Теми и идеи в творчеството на Пенчо Славейков 22 
Теми, мотиви и идеи в лириката на Пенчо Славейков 4 
Тишината като постигнато щастие и тихо съвършенство в стихотворението "Ни лъх не дъхва над полени" от Пенчо Славейков 123 
Трагизмът на любовта 14 
Традиции и модерни тенденции в поемите"Ралица" и "Бойко" 75 
Традиционно и модерно 82 
Уединеното съзерцание на модерната чувствителност 111 
Физическо страдание и духовен стоицизъм 89 
Философски поеми 12 
Философски проблеми в поезията на П. П. Славейков 10 
Философски проблеми и идеи в творчеството на Пенчо Славейков 33 
Фолклорна традиция и нови естетически пътища 76 
Човекът - микрокосмос в "Сън за щастие" на Пенчо Славейков 120 
Човекът и съдбата в творческото индивидуално съзнание на Пенчо Славейков "Cis Moll" 95