Биография

 

Общи теми

- 1 -

Ч1/886.7(091)/А 77

 

Анчев, Панко.  Петко Рачев Славейков / Панко Анчев. // Анчев,  Панко. Въведение във философията на българската литературна история : Етюди и фрагменти / Панко Анчев; Ред. Иван Гранитски . - София, 2001

 

Сист. No: 45553

 

- 2 -

Сп Б 92

 

Георгиева, Марияна.  Апогеят на словото / Марияна Георгиева. // Български език и литература, 2008, N 3, с. 20 - 28. 

 

Сист. No: 5105

 

- 3 -

Сп Е 29

 

Дафинов, Здравко.  П. Р. Славейков за жената, любовта, брака и семейството / Здравко Дафинов. // Един завет, 2001, N 4, с. 21 - 24. 

 

Сист. No: 40606

 

- 4 -

В Р 61

 

Димова, Веселина.  Разочарования и прозрения във водовъртежа на обществената дейност / Веселина Димова. // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 19, 8 - 14 май 2007, с. 4; №20, с. 4 - 5. 

 

Сист. No: 62001

 

- 5 -

Ч1/886.7-023.09/И 64

 

Инев, Иван.  Петко Славейков / Иван Инев, Виолета Инева, Анастасия Гочева. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 10 клас на средните общообразователни училища по новата учебна програма : Учебно помагало / Иван Инев, Виолета Инева, Анастасия Гочева; Под ред. на и с предг. от Анна Михайлова. - София, 2001, с. 48 - 51. 

 

Сист. No: 37002

 

- 6 -

КВ Л 69

 

Коев, Атанас.  Петко Рачов Славейков - писател и общественик / Барбара Тейлър Брадфорд. // Литературен глас . - Ст. Загора, XV, N 132, ян. - февр. 2008, с. 4. 

 

Сист. No: 64739

 

- 7 -

Сп Б 92

 

Михайлов, Камен.  Поезията на Петко Славейков / Камен Михайлов. // Български език и литература, 2001, N 4, с. 25 - 33. 

 

Сист. No: 38001

 

- 8 -

В Б 92

 

Пантелеева, Нина.  Една месианистична утопия / Нина Пантелеева. // Бьлгарски писател, N 6, 09 февр. 1999, с. 1, 3. 

 

Сист. No: 19534

 

- 9 -

В Г 48

 

Петрова, Мила.  Петко Славейков - поет-сатирик / Мила Петрова. // Гимназист, VІІ, N 20, 16 - 22 май 2000, с. 3 - 4. 

 

Сист. No: 29280

 

- 10 -

Ч1/886.7-023.09/Р 12

 

Радев, Иван.  П. Р. Славейков. "Напомняне" и Извинение" - поглед към интимната му лирика / Иван Радев. // Радев,  Иван. От Паисий до Йовков : Анализи на литературни творби / Иван Радев. - В. Търново, 1998, с. 49 - 56. 

 

Сист. No: 15377

 

- 11 -

Сп Б 92

 

Станева, Катя.  Фрагменти от смеховата култура на Българското възраждане. Петко Славейков / Катя Станева. // Български език и литература, XLIX, 2008, N 3, с. 3 - 20. 

 

Сист. No: 5101

 

- 12 -

Ч1/886.7-023.09/Т 74

 

Топалов, Кирил.  Поетът Петко Славейков / Кирил Топалов. // Топалов,  Кирил. Възрожденци : [Портретни и проблемни статии върху творчеството на видни възрожденски писатели] / Кирил Топалов. - София, 1999, с. 239 - 288. 

 

Сист. No: 37520

 

- 13 -

В Г 48

 

Христова, Марияна.  От "Извора" на бащата към "Бойко" и "Ралица" на сина / Марияна Христова. // Гимназист, VІІІ, N 10, 13 - 19 март 2001, с. 5; №11, с. 5. 

 

Сист. No: 34613

 

- 14 -

В Г 48

 

Цолова, Диана.  Отношението поет - народ в гражданската лирика на Петко Р. Славейков / Диана Цолова. // Гимназист, VI, N 13, 30 март - 5 апр. 1999, с. 3. 

 

Сист. No: 20644

 

Поемата Изворът на белоногата / Пълен текст

- 15 -

Ч1/820/899.09/Т 72

 

Андонова, Велислава.  Духовната сила на Гергана от поемата на Славейков / Велислава Андонова. // Тонева,  Веселина. Теми по литература : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки]: 10. клас / Веселина Тонева. - София, 2002, с. 120 - 122. 

 

Сист. No: 44616

 

- 16 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С 78

 

Антонова, Жулиета.  Диалог между две култури - анализ на Петко-Славейковата поема "Изворът на Белоногата" / Жулиета Антонова. // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки : Сб. : Ч. 1 - : Ч. 1. От Паисий до Дебелянов / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова. - София, 2004, 2008, с. 21 - 25. 

 

Сист. No: 51017

 

- 17 -

В Г 48

 

Георгиева, Милена.  Любовта към родното - нравствена красота на българския дух / Милена Георгиева. // Гимназист, XI, N 22, 1 - 7 юни 2004, с. 4 ; №23, с. 4 - 5. 

 

Сист. No: 4316

 

- 18 -

Сп Д 23

 

Георгиева, Николина.  В митичното пространство между доброто и злото / Николина Георгиева. // Дарба, 2000, N 5 - 6, с. 2 - 5. 

 

Сист. No: 41033

 

- 19 -

В Г 48

 

Димова, Веселина.  Вграждането на Гергана - необходима цена за увековечаването на нейния нравствен подвиг / Веселина Димова. // Гимназист, XV, N 20, 20 - 26 май 2008, с. 4; №21, с. 4. 

 

Сист. No: 14204

 

- 20 -

В Г 48

 

Добрева, Стоянка.  Любовният оброк на Гергана - символ на българската нравственост и достойнство / Стоянка Добрева. // Гимназист, X, N 22, 3 - 9 юни 2003, с. 4, 7. 

 

Сист. No: 46284

 

- 21 -

Сп В 36

 

Жечев, Тончо.  "Изворът на Белоногата" / Тончо Жечев. // Везни, 2005, N 3, с. 144 - 160. 

 

Сист. No: 61204

 

- 22 -

В Г 48

 

Изборът на сърцето като израз на свободна воля . // Гимназист, XIII, N 23, 6 - 12 юни 2006, с. 5; № 24, с. 4. 

 

Сист. No: 57071

 

- 23 -

Ч1/886.7-023.09/И 64

 

Инев, Иван.  Петко Славейков / Иван Инев, Виолета Инева, Анастасия Гочева. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 10 клас на средните общообразователни училища по новата учебна програма : Учебно помагало / Иван Инев, Виолета Инева, Анастасия Гочева; Под ред. на и с предг. от Анна Михайлова. - София, 2001, с. 51 - 58. 

 

Сист. No: 37003

 

- 24 -

Ч1/886.7-023.09/И 64

 

Инев, Иван.  Родното и чуждото в поемата "Изворът на Белоногата" / Иван Инев, Виолета Инева, Анастасия Гочева. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 10 клас на средните общообразователни училища по новата учебна програма : Учебно помагало / Иван Инев, Виолета Инева, Анастасия Гочева; Под ред. на и с предг. от Анна Михайлова. - София, 2001, с. 59 - 69. 

 

Сист. No: 37004

 

- 25 -

Ч1/886.7-023.09/И 64

 

Инев, Иван.  Поемата "Изворът на Белоногата" - подражание на народните песни или израз на възрожденското светоусещане / Иван Инев, Виолета Инева, Анастасия Гочева. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 10 клас на средните общообразователни училища по новата учебна програма : Учебно помагало / Иван Инев, Виолета Инева, Анастасия Гочева; Под ред. на и с предг. от Анна Михайлова. - София, 2001, с. 70 - 75. 

 

Сист. No: 37005

 

- 26 -

В Г 48

 

Кацарска, Красимира.  "Изворът на Белоногата" - народностна поема от епохата на Възраждането / Красимира Кацарска. // Гимназист, V, N 13, 31 март - 6 апр. 1998, с. 3. 

 

Сист. No: 12045

 

- 27 -

Ч1/820/899.09/Т 72

 

Керанкова, Стела.  Традиционното и модерното в образа на Гергана от поемата на Славейков "Изворът на Белоногата" / Стела Керанкова. // Тонева,  Веселина. Теми по литература : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки]: 10. клас / Веселина Тонева. - София, 2002, с. 142 - 145. 

 

Сист. No: 44633

 

- 28 -

В Г 48

 

Колева, Яна.  Петко Славейков - "Изворът на белоногата" / Яна Колева. // Гимназист, VІІІ, N 22, 5 - 11 юни 2001, с. 4. 

 

Сист. No: 36027

 

- 29 -

В Г 48

 

Коновски, Георги.  Нравствената сила на българката / Георги Коновски. // Гимназист, VI, N 14, 6 - 12 апр. 1999, с. 3. 

 

Сист. No: 20786

 

- 30 -

В Г 78

 

Лалова, Димитрина.  Образът на Гергана - народният идел за девойка и жена / Димитрина Лалова. // Гимназист, XIII, N 22, 31 май - 6 юни 2005, с. 4. 

 

Сист. No: 51708

 

- 31 -

В Г 48

 

Минева, Мариана.  Жената и мъжът в поемата / Мариана Минева. // Гимназист, XIV, N 18, 1 - 7 май 2007, с. 4 - 5. 

 

Сист. No: 61899

 

- 32 -

Ч1/820/899.09/Л 69

 

Налбантова, Елена.  Петко Р. Славейков / Елена Налбантова. // Литературни анализи : В помощ на учениците от 10 клас / Глав. ред. Иван Радев. - 9. доп. и прераб. изд. - В. Търново, 2002, с. 287 - 295. 

 

Сист. No: 45355

 

- 33 -

В Г 48

 

Николова, Милена.  Петко Славейков - "Изворът на белоногата" / Милена Николова. // Гимназист, IX, N 20, 21 - 27 май 2002, с. 4; №21, с. 4, 6. 

 

Сист. No: 41620

 

- 34 -

В Г 48

 

Пашова, Мария.  Нравствените добродетели на българката, разкрити в "Изворът на белоногата" от Петко Рачев Славейков / Мария Пашова. // Гимназист, ІV, N 11, 18 - 24 март 1997, с. 3. 

 

Сист. No: 5086

 

- 35 -

В Г 48

 

Пенева, Добринка.  Мотиви на народната митология в поемата на Петко Р. Славейков "Изворът на Белоногата" / Добринка Пенева. // Гимназист, V, N 11, 17 - 23 март 1998, с. 3 - 5. 

 

Сист. No: 11543

 

- 36 -

В Г 48

 

Петрова, Ива.  Петко Славейков - "Изворът на Белоногата" / Ива Петрова. // Гимназист, VІІ, N 19, 9 - 15 май 2000, с. 3. 

 

Сист. No: 28957

 

- 37 -

Ч1/886.7-023.09/Р 12

 

Радев, Иван.  "Изворът на Белоногата" - фолклорното начало, авторовата гледна точка / Иван Радев. // Радев,  Иван. От Паисий до Йовков : Анализи на литературни творби / Иван Радев. - В. Търново, 1998, с. 57 - 65. 

 

Сист. No: 15378

 

- 38 -

Сп Б 92

 

Странджева, Ангелина.  Зримите и незримите герои в "Изворът на Белоногата" от П. Р. Славейков / Ангелина Странджева. // Български език и литература, 1998, N 5 - 6, с. 79 - 84. 

 

Сист. No: 18888

 

- 39 -

Ч1/820/899.09/Т 72

 

Тонева, Веселина.  Духовната сила и нравствената красота на Гергана от поемата на П. Р. Славейков "Изворът на белоногата" / Веселина Тонева. // Тонева,  Веселина. Теми по литература : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки]: 10. клас / Веселина Тонева. - София, 2002, с. 31 - 37. 

 

Сист. No: 44491

 

- 40 -

Ч1/820/899(4-15).09/Т 76

 

Тотев, Пламен и др..  Фолклорното и модерното в поемата "Изворът на белоногата" / Пламен Тотев, Светослав Минчев. // Тотев,  Пламен и др. Теми по литература за 10. клас : Интерпретативно съчинение : Западноевропейска, Руска класическа, Българска възрожденска литература : Планове, разработки / Пламен Тотев, Светослав Минчев. - [София], 2006, с. 108 - 113. 

 

Сист. No: 64428

 

- 41 -

Сп Б 92

 

Чернокожев, Николай.  Среща на/край пътя, или в прегръдката на камъка несъстоялото се властване на чужденеца в "Изворът на Белоногата" / Николай Чернокожев. // Български език и литература, 1999, N 5, с. 13 - 31. 

 

Сист. No: 24892

 

- 42 -

Ч1/82.08(07)/Ш 97

 

Шумелова, Мария.  Петко Рачов Славейков. "Изворът на Белоногата" / Мария Шумелова. // Шумелова,  Мария. Ръководство за ученика по литература 9. клас / Мария Шумелова. - В. Търново, 1998, 2000, с. 220 - 231. 

 

Сист. No: 19988

 

- 43 -

Ч1/820/899.09/Ш 97

 

Шумелова, Мария.  "Изворът на Белоногата" / Мария Шумелова. // Шумелова,  Мария. Ново ръководство за ученика по литература - 10. клас / Мария Шумелова. - В. Търново, 2001, 2002, с. 307 - 312. 

 

Сист. No: 39951

 

Други произведения

- 44 -

Сп Д 23

 

Братанов, Иво.  Плачът на нощта и усмихнатото нехайство на деня / Иво Братанов. // Дарба, 2000, N 5 - 6, с. 9 - 14. 

 

Сист. No: 41035

 

- 45 -

В С 91

 

Григорова, Таня.  Прозренията на лирическия герой в елегиите на Петко Славейков "Не пей ми се" и "Жестокостта ми се сломи" / Таня Григорова. // Алма матер, N 5 - 6, 14 - 20 май 1997, с. 3 - 4. 

 

Сист. No: 5701

 

- 46 -

Сп Б 92

 

Енчев, Младен.  Мотивът за земята рай като митопоетически модел за възпитание на чувствата / Младен Енчев. // Български език и литература, 2000, N 3 - 4, с. 14 - 25. 

 

Сист. No: 30513

 

- 47 -

В Г 48

 

Кацарска, Красимира.  Темата за личностния и граждански дълг в поезията на Петко Р. Славейков - "Не пей ми се" / Красимира Кацарска. // Гимназист, ІV, N 10, 11 - 17 март 1997, с. 4 - 5. 

 

Сист. No: 4937

 

- 48 -

В Г 48

 

Николов, Ясен.  Лирическият герой на Петко Р. Славейков - интелектуалец и гражданин / Ясен Николов. // Гимназист, V, N 12, 24 - 30 март 1998, с. 3, 7. 

 

Сист. No: 11902

 

- 49 -

В Г 48

 

Пангелова, Ивона.  Духовната съдба на Родината - разочарование и надежда за поета / Ивона Пангелова. // Гимназист, X, N 21, 27 май - 2 юни 2003, с. 4 - 5. 

 

Сист. No: 46195

 

- 50 -

В Г 48

 

Петрова, Мила.  Петко Славейков - гражданска лирика / Мила Петрова. // Гимназист, VІ, N 17, 25 апр. - 1 май 2000, с. 3; №18, с. 3. 

 

Сист. No: 28648

 

- 51 -

Ч1/886.7-023.09/Р 12

 

Радев, Иван.  П. П. Славейков. "Морна лятна нощ..." / Иван Радев. // Радев,  Иван. От Паисий до Йовков : Анализи на литературни творби / Иван Радев. - В. Търново, 1998, с. 211 - 217. 

 

Сист. No: 15395

 

- 52 -

В Г 48

 

Славейковата Гергана и моята съвременничка . // Гимназист, XIII, N 24, 13 - 19 юни 2006, с. 4. 

 

Сист. No: 57164

 

 Индекс по АВТОРИ

Андонова, Велислава 15 
Антонова, Жулиета 16 
Анчев, Панко 1 
Брадфорд, Барбара Тейлър 6 
Братанов, Иво 44 
Георгиева, Марияна 2 
Георгиева, Милена 17 
Георгиева, Николина 18 
Гочева, Анастасия 5 23 24 25 
Григорова, Таня 45 
Дафинов, Здравко 3 
Димова, Веселина 4 19 
Добрева, Стоянка 20 
Енчев, Младен 46 
Жечев, Тончо 21 
Инев, Иван 5 23 24 25 
Инева, Виолета 5 23 24 25 
Кацарска, Красимира 26 47 
Керанкова, Стела 27 
Колева, Яна 28 
Коновски, Георги 29 
Лалова, Димитрина 30 
Минева, Мариана 31 
Минчев, Светослав 40 
Михайлов, Камен 7 
Налбантова, Елена 32 
Николов, Ясен 48 
Николова, Милена 33 
Пангелова, Ивона 49 
Пантелеева, Нина 8 
Пашова, Мария 34 
Пенева, Добринка 35 
Петрова, Ива 36 
Петрова, Мила 9 50 
Радев, Иван 10 37 51 
Станева, Катя 11 
Странджева, Ангелина 38 
Тонева, Веселина 39 
Топалов, Кирил 12 
Тотев, Пламен 40 
Христова, Марияна 13 
Цолова, Диана 14 
Чернокожев, Николай 41 
Шумелова, Мария 42 43 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Изворът на Белоногата" 21 43 
"Изворът на Белоногата" - народностна поема от епохата на Възраждането 26 
"Изворът на Белоногата" - фолклорното начало, авторовата гледна точка 37 
Апогеят на словото 2 
В митичното пространство между доброто и злото 18 
Вграждането на Гергана - необходима цена за увековечаването на нейния нравствен подвиг 19 
Диалог между две култури - анализ на Петко-Славейковата поема "Изворът на Белоногата" 16 
Духовната сила и нравствената красота на Гергана от поемата на П. Р. Славейков "Изворът на белоногата" 39 
Духовната сила на Гергана от поемата на Славейков 15 
Духовната съдба на Родината - разочарование и надежда за поета 49 
Една месианистична утопия 8 
Жената и мъжът в поемата 31 
Зримите и незримите герои в "Изворът на Белоногата" от П. Р. Славейков 38 
Изборът на сърцето като израз на свободна воля 22 
Лирическият герой на Петко Р. Славейков - интелектуалец и гражданин 48 
Любовният оброк на Гергана - символ на българската нравственост и достойнство 20 
Любовта към родното - нравствена красота на българския дух 17 
Мотиви на народната митология в поемата на Петко Р. Славейков "Изворът на Белоногата" 35 
Мотивът за земята рай като митопоетически модел за възпитание на чувствата 46 
Нравствената сила на българката 29 
Нравствените добродетели на българката, разкрити в "Изворът на белоногата" от Петко Рачев Славейков 34 
Образът на Гергана - народният идел за девойка и жена 30 
От "Извора" на бащата към "Бойко" и "Ралица" на сина 13 
Отношението поет - народ в гражданската лирика на Петко Р. Славейков 14 
П. П. Славейков. "Морна лятна нощ..." 51 
П. Р. Славейков за жената, любовта, брака и семейството 3 
П. Р. Славейков. "Напомняне" и Извинение" - поглед към интимната му лирика 10 
Петко Р. Славейков 32 
Петко Рачев Славейков 1 
Петко Рачов Славейков - писател и общественик 6 
Петко Рачов Славейков. "Изворът на Белоногата" 42 
Петко Славейков 5 23 
Петко Славейков - "Изворът на белоногата" 28 33 36 
Петко Славейков - гражданска лирика 50 
Петко Славейков - поет-сатирик 9 
Плачът на нощта и усмихнатото нехайство на деня 44 
Поезията на Петко Славейков 7 
Поемата "Изворът на Белоногата" - подражание на народните песни или израз на възрожденското светоусещане 25 
Поетът Петко Славейков 12 
Прозренията на лирическия герой в елегиите на Петко Славейков "Не пей ми се" и "Жестокостта ми се сломи" 45 
Разочарования и прозрения във водовъртежа на обществената дейност 4 
Родното и чуждото в поемата "Изворът на Белоногата" 24 
Славейковата Гергана и моята съвременничка 52 
Среща на/край пътя, или в прегръдката на камъка несъстоялото се властване на чужденеца в "Изворът на Белоногата" 41 
Темата за личностния и граждански дълг в поезията на Петко Р. Славейков - "Не пей ми се" 47 
Традиционното и модерното в образа на Гергана от поемата на Славейков "Изворът на Белоногата" 27 
Фолклорното и модерното в поемата "Изворът на белоногата" 40 
Фрагменти от смеховата култура на Българското възраждане. Петко Славейков 11