Биография

- 1 -

В Г 48

Димова, Веселина.  Пайсий Хилендарски - живот и дело / Веселина Димова. // Гимназист, XVI, N 16, 21 - 27 апр. 2009, с. 4 - 5. 

Сист. No: 24286

Общи теми

- 2 -

В Г 48

Джорджева, Кремена.  Словото на Паисий - за себе си и за своето минало / Кремена Джорджева. // Гимназист, N 7, 17 - 23 февр. 1998, с. 3 - 4; №8, с. 2. 

Сист. No: 10430

- 3 -

В Г 48

Димова, Весела.  Свое и чуждо в българската възрожденска литература / Весела Димова. // Гимназист, XII, N 24, 14 - 20 юни 2005, с. 4 - 5; №25, с. 4. 

Сист. No: 51938

- 4 -

Сп В 36

Каранфилов, Ефрем.  Паисий, Раковски, Левски, Ботев / Ефрем Каранфилов. // Везни, XVII, 2007, N 2, с. 54 - 67. 

Сист. No: 61542

- 5 -

В Г 48

Коновски, Георги.  Художествени и познавателни стойности на българската възрожденска литература / Георги Коновски. // Гимназист, VІ, N 6, 9 - 15 февр. 1999, с. 3, 6. 

Сист. No: 19402

- 6 -

Сп Д 23

Серафимова, Силвия.  Паисий Хилендарски, Мавро Орбини и Йован Раич. Историческа фикция в техните биографии и в предговорите към произведенията им / Силвия Серафимова. // Дарба, 1998, N 3 - 4, с. 32 - 35. 

Сист. No: 17892

- 7 -

Сп С 84

Станева, Катя.  Факти, фактори, фикции за Българското възраждане. Паисий Хилендарски / Катя Станева. // Страница, 2001, N 1, с. 37 - 41. 

Сист. No: 35936

- 8 -

В Л 69

Хранова, Албена.  Народът и езикът : еманципацията. Вазов и Паисий / Албена Хранова. // Литературен вестник, N 14, 14 - 20 апр. 1999, с. 9 - 10. 

Сист. No: 21044

Личността на Паисий

- 9 -

Ч1/886.7(091)/А 77

Анчев, Панко.  Отец Пайсий Хилендарски / Панко Анчев. // Анчев,  Панко. Въведение във философията на българската литературна история : Етюди и фрагменти / Панко Анчев; Ред. Иван Гранитски. - София, 2001, с. 81 - 89. 

Сист. No: 45549

- 10 -

В Г 48

Георгиева, Светлана.  Паисий Хилендарски - пръв изразител на формиращото се българско национално съзнание и родоначалник на новата българска литература / Светлана Георгиева. // Гимназист, VI, N 8, 23 февр. - 3 март 1999, с. 3 - 4. 

Сист. No: 19778

- 11 -

Ч1/949.72.04/Г 82

Григоров, Георги М..  "На ползу роду болгарскому" / Георги М. Григоров. // Григоров,  Георги М. Радетели на българщината : Народни будители. Възрожденци. Книжовници. Просветители. Революционери / Георги М. Григоров; [С предг.] Методи Петров. - София, 1995, с. 9 - 13. 

Сист. No: 8282

- 12 -

В А 36

Грозев, Грозю.  1. Мъдростта на свети Паисий Хилендарски / Грозю Грозев. // Аз Буки, N 41, 11 окт. 2000, с. 14. 

Сист. No: 31923

- 13 -

Сп П 32

Гюдженов, Илия.  Таксидиотът просвещенец / Илия Гюдженов. // Педагогика, ХIV, 2007, N 3, с. 81 - 93. 

Сист. No: 62089

- 14 -

Сп О 17

Данков, Евлоги.  Възрожденският логос на българите и историческата идея на архимандрит Паисий Хилендарски / Евлоги Данков. // Образование, 2002, N 4, с. 73 - 88. 

Сист. No: 42772

- 15 -

СФ/949.72.04(092)/И 80

Йонков, Христо.  Паисий Хилендарски - Отец Пайсий / Христо Йонков. // Йонков,  Христо. Личности от българското Възраждане / Христо Йонков. - София, 2001, с. 128 - 133. 

Сист. No: 39579

- 16 -

В Р 61

Кръстева, Весела.  Пръв изразител на формиращото се българско самосъзнание / Весела Кръстева. // РИКИ - кандидатгимназист, XVII, N 6, 10 - 16 февр. 2009, с. 4. 

Сист. No: 22718

- 17 -

В Г 48

Личността на Паисий Хилендарски в "История славянобългарска" . // Гимназист, XIII, N 20, 16 - 20 май 2006, с. 4 - 5. 

Сист. No: 56702

- 18 -

В Г 48

Николова, Лили.  Личността на Паисий Хилендарски според "История славяноболгарская" / Лили Николова. // Гимназист, ІV, N 5, 4 - 10 февр.1997, с. 3; №6, с. 3. 

Сист. No: 4341

- 19 -

Ч1/92/П 19

Пантев, Андрей и др.  Паисий Хилендарски / Андрей Пантев, Борислав Гаврилов. // Пантев,  Андрей и др. [Стоте] 100-те най-влиятелни българи в нашата история / Андрей Пантев, Борислав Гаврилов. - София, 1997, с. 25 - 27. 

Сист. No: 9380

- 20 -

В А 36

Попов, Константин.  Ореолът на духовността / Константин Попов. // Аз Буки, N 44, 31 окт. 2001, с. 8 - 9. 

Сист. No: 38556

- 21 -

Ч1/949.72.04(092)/С 32

Семов, Марко.  Пайсий Хилендарски / Марко Семов. // Семов,  Марко Атанасов и др. Будители народни / Марко Семов, Георги Бакалов, Дойно Дойнов. - Пловдив, 2002, с. 74 - 77. 

Сист. No: 50009

- 22 -

Ч1/820/899.09/Ш 97

Шумелова, Мария.  Паисий Хилендарски / Мария Шумелова. // Шумелова,  Мария. Ново ръководство за ученика по литература - 10. клас / Мария Шумелова. - В. Търново, 2001, 2002, с. 271 - 275. 

Сист. No: 39944

История славянобългарская / Пълен текст

- 23 -

В Г 48

Александрова, Лидия.  Възкресяването на българската духовност / Лидия Александрова. // Гимназист, XIV, N 15, 10 - 16 апр. 2007, с. 4; №16, с.4. 

Сист. No: 61441

- 24 -

Сп Л 69

Антонова, Жулиета.  За "ползата" от Паисиевата история / Жулиета Антонова. // Литерайко, 2006, N 4, с. 22 - 25. 

Сист. No: 56071

- 25 -

Ч1/886.7.09/А 83

Аретов, Николай.  "История славянобългарска" / Николай Аретов. // Аретов,  Николай Аретов. Национална митология и национална литература : Сюжети, изграждащи българската национална идентичност в словесността от XVIII и XIX век / Николай Аретов. - [София], 2006, с. 102 - 123. 

Сист. No: 57521

- 26 -

В Г 48

Богомилова, Цветелина.  Паисий и българското възрожденско съзнание / Цветелина Богомилова. // Гимназист, V, N 6, 10 - 16 февр. 1998, с. 3. 

Сист. No: 10307

- 27 -

В Г 48

Бойкова, Лидия.  "История славянобългарска" на Паисий Хилендарски - книга за родовата памет на българския народ / Лидия Бойкова. // Гимназист, XI, N 19, 11 - 17 май 2004, с. 4 - 5. 

Сист. No: 2766

- 28 -

В Г 48

Винчева, Валя.  Творбата - светло начало в новата история на България / Валя Винчева. // Гимназист, XIII, N 21, 23 - 29 май 2006, с. 4 - 5; №22, с. 6 - 7. 

Сист. No: 56852

- 29 -

В Р 61

Георгиева, Стоймира.  "...знай своя род и език и се учи на своя език!" / Стоймира Георгиева. // РИКИ - кандидатгимназист, XVI, N 11, 18 - 24 март 2008, с. 4 - 5; №12, с. 4 - 5. 

Сист. No: 12350

- 30 -

Сп Б 92

Господинов, Данчо.  "История Славянобългарская" от Паисий Хилендарски / Данчо Господинов. // Български език и литература, 2001, N 4, с. 15-24. 

Сист. No: 38000

- 31 -

В Г 48

Димова, Веселина.  Подбор и особености при изложението на историческите събития / Веселина Димова. // Гимназист, XV, N 16, 22 - 28 апр. 2008, с. 4; №17, с. 4 - 5. 

Сист. No: 13565

- 32 -

В А 36

Заимова, Рая.  Историзмът в "История славянобългарская" на Паисий Хилендарски / Рая Заимова. // Аз Буки, N 40, 03 окт. 2001, с. 14. 

Сист. No: 37998

- 33 -

В Г 48

Иванова, Анелия.  Паисий Хилендарски -"История славянобългарска" / Анелия Иванова. // Гимназист, IX, N 17, 30 апр. - 6 май 2002, с. 4 - 5. 

Сист. No: 41359

- 34 -

Сп Б 92

Илчевска, Мария.  Аспекти от дихотомизациите на властта. Царете в "История славянобългарская" на Паисий Хилендарски / Мария Илчевска. // Български език и литература, XLIII, 2003, N 2, с. 18 - 29. 

Сист. No: 45858

- 35 -

Ч1/886.7-023.09/И 64

Инев, Иван.  Апологията и полемиката в "История славянобългарска" / Иван Инев, Виолета Инева, Анастасия Гочева. // Инев,  Иван. Анализи по литература за 10 клас на средните общообразователни училища по новата учебна програма : Учебно помагало / Иван Инев, Виолета Инева, Анастасия Гочева; Под ред. на и с предг. от Анна Михайлова. - София, 2001, с. 19 - 27. 

Сист. No: 36998

- 36 -

В Г 48

Колева, Яна.  "История славянобългарска" / Яна Колева. // Гимназист, VІІІ, N 19, 15 - 21 май 2001, с. 4. 

Сист. No: 35694

- 37 -

В Г 48

Колева, Яна.  Паисий Хилендарски - "История славянобългарска" / Яна Колева. // Гимназист, VІІІ, N 19, 15 - 21 май 2001, с. 4. 

Сист. No: 35713

- 38 -

В Г 48

Коновски, Георги.  "История славянобългарска" - национална библия / Георги Коновски. // Гимназист, VI, N 9, 2 - 8 март 1999, с. 3 - 4. 

Сист. No: 19947

- 39 -

В Г 48

Коновски, Георги.  Публицистични особености на творбата / Георги Коновски. // Гимназист, XII, N 21, 24 - 30 май 2005, с. 4 - 5. 

Сист. No: 51664

- 40 -

В Р 61

Кръстева, Весела.  Страстен призив за национално осъзнаване / Весела Кръстева. // РИКИ - кандидатгимназист, XVII, N 5, 3 - 9 февр. 2009, с. 4 - 5. 

Сист. No: 22419

- 41 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С 78

Кръстева, Илияна.  Проблемът за националното себепознание във втория увод на Паисиевата "История" / Илияна Кръстева. // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки : Сб. : Ч. 1 - : Ч. 1. От Паисий до Дебелянов / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова . - София, 2004, с. 16 - 20. 

Сист. No: 51016

- 42 -

Сп Б 92

Кръстева, Мила.  Патрицентричната политическа фамилия в "История славянобългарска" на отец Паисий / Мила Кръстева. // Български език и литература, LII, 2009, N 1, с. 12 - 28. 

Сист. No: 8944

- 43 -

Сп Б 92

Кръстева, Мила.  Да поменем срама си / Мила Кръстева. // Български език и литература, XLIII, 2003, N 2, с. 30 - 36. 

Сист. No: 45859

- 44 -

Сп Б 92

Леков, Дочо.  Вечната "История славянобългарская" / Дочо Леков. // Български език и литература, XLIII, 2003, N 2, с. 3 - 11. 

Сист. No: 45857

- 45 -

Ч1/820/899.09/Л 69

Налбантова, Елена.  "История славянобългарска" / Елена Налбантова. // Литературни анализи : В помощ на учениците от 10 клас / Глав. ред. Иван Радев. - 9. доп. и прераб. изд. - В. Търново, 2002, с. 275 - 287. 

Сист. No: 45349

- 46 -

В Г 48

Павлова, Камелия.  Паисий Хилендарски - "История славянобългарска" / Камелия Павлова. // Гимназист, X, N 19, 13 - 19 май 2003, с. 4. 

Сист. No: 46014

- 47 -

В Г 48

Петрова, Мила.  Творбата - поле за творчески диалог през Възраждането / Мила Петрова. // Гимназист, VІІ, N 11, 14 - 20 март 2000, с. 3. 

Сист. No: 27465

- 48 -

Ч1/886.7-023.09/Р 12

Радев, Иван.  Паисий. "История славянобългарска" - национално-характерологична и художествено-публицистична същност / Иван Радев. // Радев,  Иван. От Паисий до Йовков : Анализи на литературни творби / Иван Радев. - В. Търново, 1998, с. 5. 

Сист. No: 15373

- 49 -

В Г 48

Ролята на историята за съхраняване на родната идентичност . // Гимназист, XVI, N 17, 28 апр. - 4 май 2009, с. 4; № 18, с. 4 - 5. 

Сист. No: 25014

- 50 -

В Г 48

Стойнева, Вера.  "История Славянобългарска" - началото на много начала / Вера Стойнева. // Гимназист, VІІ, N 10, 7 - 14 март 2000, с. 3. 

Сист. No: 27325

- 51 -

В Г 48

Стойнева, София.  Минало, настояще и бъдеще в "История славянобългарска" / София Стойнева. // Гимназист, XIV, N 14, 3 - 9 апр. 2007, с. 4. 

Сист. No: 61398

- 52 -

Сп Б 92

Ти-образът в "История славянобългарская"  / Огняна Георгиева-Тенева. // Български език и литература, XLIII, 2003, N 2, с. 37 - 44. 

Сист. No: 45860

- 53 -

Ч1/820/899.09/Т 72

Тонева, Веселина.  "История славянобългарская" на Паисий Хилендарски - страстен зов за национално осъзнаване / Веселина Тонева. // Тонева,  Веселина. Теми по литература : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки]: 10. клас / Веселина Тонева. - София, 2002, с. 45 - 51. 

Сист. No: 44493

- 54 -

Ч1/886.7-023.09/Т 74

Топалов, Кирил.  "История славянобългарска" на Паисий Хилендарски и началото на Българското възраждане / Кирил Топалов. // Топалов,  Кирил. Възрожденци : [Портретни и проблемни статии върху творчеството на видни възрожденски писатели] / Кирил Топалов. - София, 1999, с. 17 - 31. 

Сист. No: 37505

- 55 -

Ч1/820/899(4-15).09/Т 76

Тотев, Пламен и др..  "История славянобалгарска" на Паисий Хилендарски - страстна защита на българите и българското / Пламен Тотев, Светослав Минчев. // Тотев,  Пламен и др. Теми по литература за 10. клас : Интерпретативно съчинение : Западноевропейска, Руска класическа, Българска възрожденска литература : Планове, разработки / Пламен Тотев, Светослав Минчев. - [София], 2006, с. 90 - 97. 

Сист. No: 64425

- 56 -

В Г 48

Чолакова, Таня.  "История славянобългарска" - зов за национално самосъзнание / Таня Чолакова. // Гимназист, ІV, N 6, 11 - 17 февр. 1997, с. 3 - 4. 

Сист. No: 4543

- 57 -

Ч1/82.08(07)/Ш 97

Шумелова, Мария.  Паисий Хилендарски и неговата "История славянобългарска" / Мария Шумелова. // Шумелова,  Мария. Ръководство за ученика по литература 9. клас / Мария Шумелова. - В. Търново, 1998, с. 179 - 198. 

Сист. No: 19985

- 58 -

Ч1/820/899.09/Ш 97

Шумелова, Мария.  Исторически образи и мотиви Народопсихологията на българина според "История славянобългарска" / Мария Шумелова. // Шумелова,  Мария. Ново ръководство за ученика по литература - 10. клас / Мария Шумелова. - В. Търново, 2001, 2002, с. 275 - 284. 

Сист. No: 39945

- 59 -

Кр/К886.7.09/Ш 97

Шунанов, Тодор.  Някои възрожденски идеи в "История славянобългарская" / Тодор Шунанов. // Шунанов,  Тодор. Класически и съвременни български автори / Тодор Шунанов. - Ст. Загора, 2005, с. 7 - 11. 

Сист. No: 55718

Есета за Паисий

- 60 -

Ч1/886.7-4/Г 97

Гърдев, Георги и др..  Родът ни български / Георги Гърдев, Даниела Минчева. // Гърдев,  Георги и др. Есета за ученици и кандидат-студенти / Георги Гърдев, Даниела Минчева; Предг. Радослав Радев. - В. Търново, 2000, с. 104 - 110. 

Сист. No: 34463

- 61 -

В Г 48

Ковачева, Снежина.  Новаторският дух на Паисиевото слово / Снежина Ковачева. // Гимназист, XI, N 18, 4 - 10 май 2004, с.4. 

Сист. No: 2732

- 62 -

В Г 48

Лалова, Димитрина.  Земята ни е храм на българския дух / Димитрина Лалова. // Гимназист, ІX, N 18, 7 - 14 май 2002, с. 5. 

Сист. No: 41424

- 63 -

Ч1/886.7.09/Т 74

Топенчаров, Владимир.  Портретът на Паисий / Владимир Топенчаров. // Топенчаров,  Владимир. Стълбове на България : Избрани произведения / Владимир Топенчаров. - София, 2005, с. 247 - 323. 

Сист. No: 62823


 Индекс по АВТОРИ

Александрова, Лидия 23 
Антонова, Жулиета 24 
Анчев, Панко 9 
Аретов, Николай 25 
Богомилова, Цветелина 26 
Бойкова, Лидия 27 
Винчева, Валя 28 
Гаврилов, Борислав 19 
Георгиева, Светлана 10 
Георгиева, Стоймира 29 
Георгиева-Тенева, Огняна 52 
Господинов, Данчо 30 
Гочева, Анастасия 35 
Григоров, Георги М. 11 
Грозев, Грозю 12 
Гърдев, Георги 60 
Гюдженов, Илия 13 
Данков, Евлоги 14 
Джорджева, Кремена 2 
Димова, Весела 3 
Димова, Веселина 1 31 
Заимова, Рая 32 
Иванова, Анелия 33 
Илчевска, Мария 34 
Инев, Иван 35 
Инева, Виолета 35 
Йонков, Христо 15 
Каранфилов, Ефрем 4 
Ковачева, Снежина 61 
Колева, Яна 36 37 
Коновски, Георги 5 38 39 
Кръстева, Весела 16 40 
Кръстева, Илияна 41 
Кръстева, Мила 42 43 
Лалова, Димитрина 62 
Леков, Дочо 44 
Минчев, Светослав 55 
Минчева, Даниела 60 
Налбантова, Елена 45 
Николова, Лили 18 
Павлова, Камелия 46 
Пантев, Андрей 19 
Петрова, Мила 47 
Попов, Константин 20 
Радев, Иван 48 
Семов, Марко 21 
Серафимова, Силвия 6 
Станева, Катя 7 
Стойнева, Вера 50 
Стойнева, София 51 
Тонева, Веселина 53 
Топалов, Кирил 54 
Топенчаров, Владимир 63 
Тотев, Пламен 55 
Хранова, Албена 8 
Чолакова, Таня 56 
Шумелова, Мария 22 57 58 
Шунанов, Тодор 59 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"...знай своя род и език и се учи на своя език!" 29 
"История славянобалгарска" на Паисий Хилендарски - страстна защита на българите и българското 55 
"История славянобългарска" 25 36 45 
"История Славянобългарска" - началото на много начала 50 
"История славянобългарска" - зов за национално самосъзнание 56 
"История славянобългарска" - национална библия 38 
"История славянобългарска" на Паисий Хилендарски - книга за родовата памет на българския народ 27 
"История славянобългарска" на Паисий Хилендарски и началото на Българското възраждане 54 
"История славянобългарская" на Паисий Хилендарски - страстен зов за национално осъзнаване 53 
"История Славянобългарская" от Паисий Хилендарски 30 
"На ползу роду болгарскому" 11 
1. Мъдростта на свети Паисий Хилендарски 12 
Апологията и полемиката в "История славянобългарска" 35 
Аспекти от дихотомизациите на властта. Царете в "История славянобългарская" на Паисий Хилендарски 34 
Вечната "История славянобългарская" 44 
Възкресяването на българската духовност 23 
Възрожденският логос на българите и историческата идея на архимандрит Паисий Хилендарски 14 
Да поменем срама си 43 
За "ползата" от Паисиевата история 24 
Земята ни е храм на българския дух 62 
Историзмът в "История славянобългарская" на Паисий Хилендарски 32 
Исторически образи и мотиви Народопсихологията на българина според "История славянобългарска" 58 
Личността на Паисий Хилендарски в "История славянобългарска" 17 
Личността на Паисий Хилендарски според "История славяноболгарская" 18 
Минало, настояще и бъдеще в "История славянобългарска" 51 
Народът и езикът : еманципацията. Вазов и Паисий 8 
Новаторският дух на Паисиевото слово 61 
Някои възрожденски идеи в "История славянобългарская" 59 
Ореолът на духовността 20 
Отец Пайсий Хилендарски 9 
Паисий и българското възрожденско съзнание 26 
Паисий Хилендарски 19 22 
Паисий Хилендарски - "История славянобългарска" 37 46 
Паисий Хилендарски - Отец Пайсий 15 
Паисий Хилендарски - пръв изразител на формиращото се българско национално съзнание и родоначалник на новата българска литература 10 
Паисий Хилендарски -"История славянобългарска" 33 
Паисий Хилендарски и неговата "История славянобългарска" 57 
Паисий Хилендарски, Мавро Орбини и Йован Раич. Историческа фикция в техните биографии и в предговорите към произведенията им 6 
Паисий, Раковски, Левски, Ботев 4 
Паисий. "История славянобългарска" - национално - характерологична и художествено - публицистична същност 48 
Пайсий Хилендарски 21 
Пайсий Хилендарски - живот и дело 1 
Патрицентричната политическа фамилия в "История славянобългарска" на отец Паисий 42 
Подбор и особености при изложението на историческите събития 31 
Портретът на Паисий 63 
Проблемът за националното себепознание във втория увод на Паисиевата "История" 41 
Пръв изразител на формиращото се българско самосъзнание 16 
Публицистични особености на творбата 39 
Родът ни български 60 
Ролята на историята за съхраняване на родната идентичност 49 
Свое и чуждо в българската възрожденска литература 3 
Словото на Паисий - за себе си и за своето минало 2 
Страстен призив за национално осъзнаване 40 
Таксидиотът просвещенец 13 
Творбата - поле за творчески диалог през възраждането 47 
Творбата - светло начало в новата история на България 28 
Ти-образът в "История славянобългарская" 52 
Факти, фактори, фикции за Българското възраждане. Паисий Хилендарски 7 
Художествени и познавателни стойности на българската възрожденска литература 5