Биография

Българи от старо време

- 1 -

В  Г  48


Бойкова, Лидия .   Светът на родното в повестта  : Любен Каравелов - "Българи от старо време" : 10 клас  / Лидия Бойкова . // Гимназист, XIV, N 21, 22 - 28 май 2007, с. 2 - 3


Сист. No: 62155

- 2 -

В  Г    48


Георгиева, Милена .   Хаджи Генчо и дядо Либен - въплъщение на художествения контраст в българския нрав и характер  : Любен Каравелов - "Българи от старо време"  / Милена Георгиева . // Гимназист, XI, N 24, 15 - 21 юни 2004, с. 4 - 5


Сист. No: 11770

- 3 -

В  Г  48


Димова, Веселина .   Силата на словото при изграждането на художествените образи  : Любен Каравелов - "Българи от старо време" : 10 клас  / Веселина Димова . // Гимназист, XII, N 23, 7 - 13 юни 2005, с. 4 - 5


Сист. No: 51798

- 4 -

Ч1/886.7-023.09/И  64


Инев, Иван .   Традицията - между отрицанието и утвърждаването  : "Българи от старо време" - Л. Каравелов  / Иван Инев, Виолета Инева, Анастасия Гочева . // Инев,  Иван . Анализи по литература за 10 клас на средните общообразователни училища по новата учебна програма : Учебно помагало  / Иван Инев, Виолета Инева, Анастасия Гочева; Под ред. на и с предг. от Анна Михайлова; Рец. Павлина М  . - София, 2001, с. 80 - 88


Сист. No: 37007

- 5 -

Ч1/820/899.09/Т  72


Йорданова, Д.   Ценностите на националното битие в повестта на Каравелов "Българи от старо време"  : Литературноинтепретативно съчинение  / Д. Йорданова . // Тонева,  Веселина . Теми по литература : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки]: 10. клас  / Веселина Тонева  . - София, 2002, с. 151 - 158


Сист. No: 44631

- 6 -

В  Г  48


Колева, Яна .   Любен Каравелов - "Българи от старо време"  : Духовна свобода на българина - конфликт между поколенията 10 клас  / Яна Колева . // Гимназист, IX, N 22, 4 - 10 юни 2002, с. 4


Сист. No: 41836

- 7 -

В  Г  48


Михайлова, Анна .   Светът на старите българи  : Любен Каравелов - "Българи от старо време"  / Анна Михайлова . // Гимназист, XV, N 22, 3 - 9 юни 2008, с. 4 - 5


Сист. No: 14663

- 8 -

Ч1/820/899.09/Л  69


Радев, Иван .   Любен Каравелов  : "Българи от старо време"  / Иван Радев . // Литературни анализи : В помощ на учениците от 10 клас  / Глав. ред. Иван Радев. - 9. доп. и прераб. изд. - В. Търново, 2002, с. 296 - 308


Сист. No: 45357

- 9 -

В  Г  48


Сотирова, Албена .   Типично и индивидуално в нрава български от "старо време"  : Любен Каравелов - "Българи от старо време"  / Албена Сотирова . // Гимназист, X, N 23, 10 - 16 юни 2003, с. 4


Сист. No: 46360

- 10 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С  78


Стойкова, Милослава .   Обликът на патриархалния свят в Каравеловата повест "Българи от старо време" - анализ  / Милослава Стойкова . // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки : Сб. : Ч. 1 -  : Ч. 1. От Паисий до Дебелянов  / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова  . - София, 2004, с. 26 - 31


Сист. No: 51018

- 11 -

Ч1/820/899.09/Т  72


Тонева, Веселина .   Повестта на Любен Каравелов "Българи от старо време" - цялостна картина на живота на народа през епохата на Възраждането  / Веселина Тонева . // Тонева,  Веселина . Теми по литература : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки]: 10. клас  / Веселина Тонева  . - София, 2002, с. 37 - 45


Сист. No: 44492

- 12 -

Ч1/820/899(4-15).09/Т  76


Тотев, Пламен и др.   Образът на вечните българи в повестта "Българи от старо време"  : Любен Каравелов  / Пламен Тотев, Светослав Минчев . // Тотев,  Пламен и др. Теми по литература за 10. клас : Интерпретативно съчинение : Западноевропейска, Руска класическа, Българска възрожденска литература : Планове, разработки  / Пламен Тотев, Светослав Минчев  . - [София], 2006, с. 114 - 119


Сист. No: 64429

- 13 -

Ч1/82.08(07)/Ш  97


Шумелова, Мария .   Любен Каравелов. "Българи от старо време"  / Мария Шумелова . // Шумелова,  Мария . Ръководство за ученика по литература 9. клас  / Мария Шумелова  . - В. Търново, 1998, 2000, с. 246 - 261


Сист. No: 19991

- 14 -

Кр/К886.7.09/Ш  97


Шунанов, Тодор .   Комичното в езика на Каравеловата повест "Българи от старо време"  / Тодор Шунанов . // Шунанов,  Тодор . Класически и съвременни български автори  / Тодор Шунанов  . - Ст. Загора, 2005, с. 12 - 18


Сист. No: 55719

Маминото детенце

- 15 -

В  Р  61


Бойкова, Лидия .   Любен Каравелов - "Маминото детенце" . Поведението на Николчо - път към падението и нравствената деградация  / Лидия Бойкова . // РИКИ - кандидатгимназист, VIII, N 35, 31 окт. - 6 ноем. 2000, с. 6


Сист. No: 32171

- 16 -

В  Р  61


Бойкова, Лидия .   Любен Каравелов - "Маминото детенце"  : "Дървото трябва да се изправя, дорде е младо" : 7 клас  / Лидия Бойкова . // РИКИ - кандидатгимназист, X, N 24, 18 - 24 юни 2002, с. 4


Сист. No: 41981

- 17 -

В  Р  61


Гергов, Йордан .   Последиците от пагубното въэпитание  : Любен Каравелов - " Маминото детенце "  / Йордан Гергов . // РИКИ - кандидатгимназист, ХI, N 31, 7 - 13 окт. 2003, с. 6


Сист. No: 47698

- 18 -

В  Р  61


Димитрова, Даря .   Сатирично преобърнатият нравствен модел на патриархалното семейство  : Любен Каравелов - " Маминото детенце "  / Даря Димитрова . // РИКИ - кандидатгимназист, ХI, N 32, 14 - 20 окт. 2003, с. 6


Сист. No: 47816

- 19 -

В  Г  48


Димова, Веселина .   Любен Каравелов - "Маминото детенце". Възпитанието на Николчо - нравствен проблем на семейството и обществото  / Веселина Димова . // РИКИ - кандидатгимназист, X, N 30, 1 - 7 окт. 2002, с. 6; №31, с. 5


Сист. No: 42884

- 20 -

В  Р  61


Захариева, Жасмин .   Ненаказаните грешки раждат престъпление  : Любен Каравелов - "Маминото детенце"  / Жасмин Захариева . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 21, 27 май - 2 юни 2003, с. 6


Сист. No: 46192

- 21 -

В  Р  61


Иванова, Екатерина .   Образът на Чорбаджи Нено  : Любен Каравелов - "Маминото детенце" (I глава)  / Екатерина Иванова . // РИКИ - кандидатгимназист, VII, N 29, 21 - 27 септ. 1999, с. 5


Сист. No: 23716

- 22 -

В  Р  61


Кенарова, Катя .   Силата на сатирата срещу пороците  : Любен Каравелов - "Маминото детенце"  / Катя Кенарова . // РИКИ - кандидатгимназист, IX, N 32, 16 - 22 окт. 2001, с. 5 - 6


Сист. No: 38257

- 23 -

В  Р  61


Кръстева, Фани .   Житейският избор и възгледите за света на Нено и Неновица  : Любен Каравелов - "Маминото детенце" : 7 клас  / Фани Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 30, 27 септ. - 3 окт. 2005, с. 5 - 6


Сист. No: 52821

- 24 -

В  С  91


Къцева, Грета .   Възпитание, морал, човешка съдба  : "Маминото детенце" от Любен Каравелов  / Грета Къцева . // Супер Рик, VII, N 31, 29  окт. 2001, с. 3 - 4


Сист. No: 38445

- 25 -

Сп  Л  69


Недялкова, Костадинка .   Каравеловата повест "Маминото детенце"  : Повествователният център на творбата  / Костадинка Недялкова . // Литерайко, 2006, N 7, с. 6 - 8


Сист. No: 58575

- 26 -

В  Р  61


Николова, Елена .   Цената на спокойствието в Неновия дом - I и II глава  : Любен Каравелов - " Маминото детенце "  / Елена Николова . // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 31, 2 - 8 окт. 2007, с. 6 - 7


Сист. No: 63220

- 27 -

В  Р  61


Пашова, Мария .   Хора "Нищо"  : Любен Каравелов - "Маминото детенце"  / Мария Пашова . // РИКИ - кандидатгимназист, VIII, N 33, 17 - 23 окт. 2000, с. 7 - 10


Сист. No: 31937

- 28 -

В  Р  61


Петрова, Диляна .   Николчо - виновник или жертва  : Любен Каравелов - "Маминото детенце" : 7 клас  / Диляна Петрова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 31, 3 - 9 окт. 2006, с. 5 - 6


Сист. No: 58610

- 29 -

В  Р  61


Попова, Румяна .   Виновниците за нравственото падение на Николчо  : Любен Каравелов - "Маминото детенце" : 7 клас  / Румяна Попова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 34, 25 - 31 окт. 2005, с. 5 - 6


Сист. No: 53387

- 30 -

В  Р  61


Поповска, Екатерина .   Житейските уроци на Нено и Неновица  : Любен Каравелов - "Маминото детенци" : 7 клас  / Екатерина Поповска . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 24, 13 - 19 юни 2006, с. 4 - 5


Сист. No: 57171

- 31 -

В  Р  61


Радева, Марта .   Образът на Неновица : Според I и II глава  : Любен Каравелов - "Маминото детенце" : 7 клас  / Марта Радева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 31, 4 - 10 окт. 2005, с. 6 - 7


Сист. No: 52955

- 32 -

В  Р  61


Станкова, Десислава .   Последиците от неправилното възпитание  : Любен Каравелов - "Маминото детенце"  / Десислава Станкова . // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 34, 23 - 29 окт. 2007, с. 7


Сист. No: 63563

- 33 -

В  Р  61


Стойнева, София .   Малкият свят на човека нищо  : Любен Каравелов - "Мамино детенце"  / София Стойнева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 24, 14 - 20 юни 2005, с. 4 - 5


Сист. No: 51939

- 34 -

В  Р  61


Стоянова, Стела .   Бит и душевност на Нено и неновица  : Любен Каравелов - "Маминото детенце"  / Стела Стоянова . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 29, 23 - 29 септ. 2003, с. 6


Сист. No: 47499

- 35 -

В  Р  61


Филипова, София .   Сатиричните образи на Нено и Неновица  : Любен Каравелов - "Маминото детенце"  / София Филипова . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 22, 1 - 7 юни 2004, с. 6 - 7


Сист. No: 3849

- 36 -

В  Р  61


Филипова, София .   Хуморът и сатирата в повестта  : Любен Каравелов - "Маминото детенце"  / София Филипова . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 33, 19 - 25 окт. 2004, с. 7; №34, с. 6 - 7


   Следва


Сист. No: 49104

- 37 -

В  Р  61


Филипова, София .   Провалът на човешкия живот  : Любен Каравелов - "Маминото детенце"  / София Филипова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 32, 11 - 17 окт. 2005, с. 5


Сист. No: 53101

- 38 -

В  Р  61


Филипова, София .   "Разсадникът на образованието "  : Любен Каравелов - "Маминото детенце"  / София Филипова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 29, 19 - 25 септ. 2006, с. 6 - 7


Сист. No: 58391

- 39 -

В  Р  61


Цолова, Диана .   Повествованието в "Маминото детенце" на Любен Каравелов - условен разговор с художествени герои и читатели  : 7 клас  / Диана Цолова . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 28, 16 - 22 септ. 2003, с. 7


Сист. No: 47460


 Индекс по АВТОРИ

Бойкова, Лидия 1 15 16 
Георгиева, Милена 2 
Гергов, Йордан 17 
Гочева, Анастасия 4 
Димитрова, Даря 18 
Димова, Веселина 3 19 
Захариева, Жасмин 20 
Иванова, Екатерина 21 
Инев, Иван 4 
Инева, Виолета 4 
Йорданова, Д. 5 
Кенарова, Катя 22 
Колева, Яна 6 
Кръстева, Фани 23 
Къцева, Грета 24 
Минчев, Светослав 12 
Михайлова, Анна 7 
Недялкова, Костадинка 25 
Николова, Елена 26 
Пашова, Мария 27 
Петрова, Диляна 28 
Попова, Румяна 29 
Поповска, Екатерина 30 
Радев, Иван 8 
Радева, Марта 31 
Сотирова, Албена 9 
Станкова, Десислава 32 
Стойкова, Милослава 10 
Стойнева, София 33 
Стоянова, Стела 34 
Тонева, Веселина 11 
Тотев, Пламен 12 
Филипова, София 35 36 37 38 
Цолова, Диана 39 
Шумелова, Мария 13 
Шунанов, Тодор 14 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Разсадникът на образованието " 38 
Бит и душевност на Нено и неновица 34 
Виновниците за нравственото падение на Николчо 29 
Възпитание, морал, човешка съдба 24 
Житейските уроци на Нено и Неновица 30 
Житейският избор и възгледите за света на Нено и Неновица 23 
Каравеловата повест "Маминото детенце" 25 
Комичното в езика на Каравеловата повест "Българи от старо време" 14 
Любен Каравелов 8 
Любен Каравелов - "Маминото детенце" 16 
Любен Каравелов - "Българи от старо време" 6 
Любен Каравелов - "Маминото детенце" . Поведението на Николчо - път към падението и нравствената деградация 15 
Любен Каравелов - "Маминото детенце". Възпитанието на Николчо - нравствен проблем на семейството и обществото 19 
Любен Каравелов. "Българи от старо време" 13 
Малкият свят на човека нищо 33 
Ненаказаните грешки раждат престъпление 20 
Николчо - виновник или жертва 28 
Обликът на патриархалния свят в Каравеловата повест "Българи от старо време" - анализ 10 
Образът на вечните българи в повестта "Българи от старо време" 12 
Образът на Неновица : Според I и II глава 31 
Образът на Чорбаджи Нено 21 
Повествованието в "Маминото детенце" на Любен Каравелов - условен разговор с художествени герои и читатели 39 
Повестта на Любен Каравелов "Българи от старо време" - цялостна картина на живота на народа през епохата на Възраждането 11 
Последиците от неправилното възпитание 32 
Последиците от пагубното въэпитание 17 
Провалът на човешкия живот 37 
Сатиричните образи на Нено и Неновица 35 
Сатирично преобърнатият нравствен модел на патриархалното семейство 18 
Светът на родното в повестта 1 
Светът на старите българи 7 
Силата на сатирата срещу пороците 22 
Силата на словото при изграждането на художествените образи 3 
Типично и индивидуално в нрава български от "старо време" 9 
Традицията - между отрицанието и утвърждаването 4 
Хаджи Генчо и дядо Либен - въплъщение на художествения контраст в българския нрав и характер 2 
Хора "Нищо" 27 
Хуморът и сатирата в повестта 36 
Цената на спокойствието в Неновия дом - I и II глава 26 
Ценностите на националното битие в повестта на Каравелов "Българи от старо време" 5