Биография

Общи теми

- 1 -

В  Г  48


Александрова, Валерия .   Йордан Йовков - творец на символи  : 12 клас  / Валерия Александрова . // Гимназист, X, N 10, 11 - 17 март 2003, с. 7


Сист. No: 45098

- 2 -

Сп  П  57


Анчев, Панко .   Йордан Йовков - зараждането и разпадането на неговия свят  / Панко Анчев . // Пламък, VI, 2000,& nbsp;N 11 - 12, с. 58 - 62


Сист. No: 34013

- 3 -

В  Г  48


Бангачев, Атанас .   Любов и грях в творчеството на Йордан Йовков  / Атанас Бангачев . // Гимназист, IV, N 2, 13 - 19 ян. 1998, с. 7


Сист. No: 9655

- 4 -

В  Г  48


Бойкова, Лидия .   "Различните" герои на Йордан Йовков  : 12 клас  / Лидия Бойкова . // Гимназист, XIV, N 8, 20 - 26 февр. 2007, с. 7; № 9, с. 6 - 7


Сист. No: 60830

- 5 -

В  Г  48


Бочев, Цако .   Хуманизмът в творчеството на Йордан Йовков  / Цако Бочев . // Гимназист, IV, N 39, 24 - 30 ноем. 1998, с. 6 - 7


Сист. No: 18103

- 6 -

Ч1/886.7.09(075.4)/В  24


Василев, Сава .   Творчеството на Йордан Йовков - нравствено-философски и естетически измерения  / Сава Василев . // Василев,  Сава и др. Ново ръководство за ученика по литература - 12. клас  / Сава Василев, Димитър Кръстев  . - В. Търново, 2002, с. 181 - 194


Сист. No: 44310

- 7 -

В  Г  48


Василева, Ивета .   Доброто - нравствена красота на човешката душа  : Йордан Йовков  / Ивета Василева . // Гимназист, VI, N 36, 13  ноем. 2001, с. 5, 11


Сист. No: 38674

- 8 -

В  Г  48


Георгиева, Аглика .   Любовта - грях и пречистваща сила в творчеството но Йордан Йовков  : Йордан Йовков. 12 клас  / Аглика Георгиева . // Гимназист, X, N 3, 21 - 27 ян. 2003, с. 7, 10


Сист. No: 44252

- 9 -

В  Г  48


Гогова, Милена .   Изпитанията на красотата в творчеството на Йордан Йовков  : 12 клас  / Милена Гогова . // Гимназист, XIV, N 7, 13 - 19 февр. 2007, с. 6 - 7


Сист. No: 60737

- 10 -

Сп  В  36


Динеков, Петър .   Светът на Йовков . // Везни, XIV, 2004,& nbsp;N 9 - 10, с. 134 - 144


Сист. No: 50281

- 11 -

Сп  Р  74


Еленков, Константин .   Реализмът на Йовков  / Константин Еленков . // Родна реч, VI, 2001, N 8, с. 29 - 33


Сист. No: 37835

- 12 -

В  Г  48


Желева, Кристина .   Мъдрост и прозрения в духовния свят на Йордан Йовков  : 12 клас  / Кристина Желева . // Гимназист, XIII, N 12, 21 - 27 март 2006, с. 10; № 13, с. 10


Сист. No: 55662

- 13 -

В  Г  48


Желязков, Груди .   Благословената чудатост на Йовковите герои  / Груди Желязков . // Гимназист, XII, N 9, 1 - 7 март 2005, с. 7, 10


Сист. No: 50632

- 14 -

В  Г  48


Иванова, Мария .   Духовната болка - нравствена сила на Йовковите герои  : Йордан Йовков  / Марияна Иванова . // Гимназист, VI, N 42, 19  дек. 2000, с. 6


Сист. No: 33181

- 15 -

Сп  Л  69


Илиева, Нели .   Йовковите представи за живота и човека  : За кандидат -студенти  / Нели Илиева . // Литерайко, 2006, N 1, с. 43 - 45


Сист. No: 54650

- 16 -

В  Г  48


Йорданова, Даниела .   Любов и грях в разказите на Йордан Йовков  : 12 клас  / Даниела Йорданова . // Гимназист, XIV, N 5, 30  ян. 2007, с. 6 - 7


Сист. No: 60460

- 17 -

В  Б  92


Каролев, Свилен .   За любовта и смъртта в творчеството на Йордан Йовков  / Свилен Каролев . // Бьлгарски писател, VII, N 14, 11  апр. 2001, с. 1 , 9


Сист. No: 35071

- 18 -

Ч1/886.7.09/Л  69


   Ключови символи в Йовковата проза - малкият човек в голямата вселена на страданието и надеждата . // Литературни коментари, анализи, разработки : За кандидат-студенти, зрелостници и ученици : [В 2 ч.]  : Ч. 2. Елин Пелин - Димитър Талев  / Лили Николова и др.; Под ред. на Лили Николова  . - София, 2000, с. 113 - 122


   Други авт.: Владия Владимирова, Зорница Стоянова, Стела Пламенова


Сист. No: 40194

- 19 -

В  Г  48


Лалова, Димитрина .   Добротворчеството на героите в разказите на Йордан Йовков  : 12 клас. / Димитрина Лалова . // Гимназист, X, N 2, 14 - 20 ян. 2003, с. 7


Сист. No: 44114

- 20 -

Ч1/886.7.09/Л 69


   Мъдрост, прозрение и вяра в духовния свят на Йовковия човек . // Елин Пелин - Димитър Талев . Ч. 2/Лили  (София), 2000, с. 130-146


   Други авт.: Владия Владимирова, Зорница Стоянова, Стела Пламенова


Сист. No: 40196

- 21 -

В  Г  48


Пашова, Мария .   Любовта, красотата и смъртта в Йовковите разкази  / Мария Пашова . // Гимназист, N 40, 7 - 13 дек. 1999, с. 5 - 7


Сист. No: 25543

- 22 -

В  Г  48


Петрова, Весела .   Човекът и неговият свят в творчеството на Йордан Йовков  / Весела Петрова . // Гимназист, XV, N 10, 11 - 17 март 2008, с. 6 - 7; №11, с. 6 - 7


Сист. No: 10828

- 23 -

Сп  Б  92


Ракьовски, Цветан .   Парите - другият свят в разказите на Йовков  : Йордан Йовков  / Цветан Ракьовски . // Български език и литература, XLVIII, 2006, N 1, с. 15 - 22


Сист. No: 55331

- 24 -

Ч1/886.7.09/С  20


Сарандев, Иван .   Йовков романист  : ["Чифликът край границата", "Приключенията на Гороломов", "Ако можеха да говорят"]  / Иван Сарандев . // Сарандев,  Иван . Българска литература /1918 - 1945/ : Унив. учебник : В 2 т. : Т. 1. / Иван Сарандев  . - Пловдив, 2004, с. 130 - 149


Сист. No: 50047

- 25 -

Ч1/886.7.09(07)/С  37


Симеонов, Иван .   Човеколюбието на Йовковите герои  : "По жицата", "Другоселец", "Серафим"  / Иван Симеонов . // Симеонов,  Иван . Интерпретации на литературни теми : Помагало за ученици, кандидат-студенти и студенти  / Иван Симеонов  . - Пловдив, 2003, с. 201 - 209


Сист. No: 43531

- 26 -

В  Г  48


Стаменова, Соня .   Любовта - грях и пречистваща сила  : Йордан Йовков - разкази  / Соня Стаменова . // Гимназист, XII, N 7, 15 - 21 февр. 2005, с. 7, 10


Сист. No: 50455

- 27 -

Сп  Л  69


Топалова, Александра .   Разказите на Йордан Йовков - поетичен размисъл за човешката доброта  : За кандидат-студенти  / Александра Топалова . // Литерайко, 2006, N 2, с. 56 - 59


Сист. No: 54991

- 28 -

В  Г  48


Филипова, София .   Грях и възмездие в разказите на Йордан Йовков  : 12 клас  / София Филипова . // Гимназист, XIV, N 11, 13 - 19 март 2007, с. 7, 10


Сист. No: 61120

Човекът и войната в Йовковата проза

- 29 -

В  Г  48


Алексиева, Рая .   Войната - универсално зло  : Йордан Йовков - разкази: 12 клас  / Рая Алексиева . // Гимназист, XIII, N 6, 7 - 13 февр. 2006, с. 7, 10


Сист. No: 55014

- 30 -

Ч1/886.7.09/Б  92


Василев, Владимир .   Войната в творчеството на Йордан Йовков  / Владимир Василев . // Българска литературна критика : Т. 1 -  : Т. 1. / Предг., състав. Вихрен Чернокожев, Росица Чернокожева  . - Велико Търново, 2000 -, с. 455 - 476


Сист. No: 34374

- 31 -

В  Г  48


Георгиев, Драгомил .   Човекът и войната в прозата на Йордан Йовков  / Драгомил Георгиев . // Гимназист, VI, N 41, 14 - 20 дек. 1999, с. 5 - 6


Сист. No: 25673

- 32 -

Ч1/886.7.09/Л  69


   Отношението към войната в Йовковата проза - измерение на човечността . // Литературни коментари, анализи, разработки : За кандидат-студенти, зрелостници и ученици : [В 2 ч.]  : Ч. 2. Елин Пелин - Димитър Талев  / Лили Николова и др.; Под ред. на Лили Николова  . - София, 2000, с. 105 - 113


   Други авт.: Владия Владимирова, Зорница Стоянова, Стела Пламенова


Сист. No: 40193

- 33 -

Сп  П  32


Пеев, Илия .   Психологическа характеристика на войната като човешко преживяване в творчеството на Йордан Йовков.Поуки, изводи и уроци за съвременните мисии на българската армия  / Илия Пеев . // Педагогика, ХVII,  2007, N 12, с. 28 - 52


Сист. No: 64640

- 34 -

В  А  56


Пирова, Валентина .   Хаосът на войната и човешкото страдание в разказите на Йордан Йовков  / Валентина Пирова . // Алма матер, 0, N 2, 29 ян. - 4 февр. 1997, с. 5


Сист. No: 4355

- 35 -

Ч1/886.7.09/С  20


Сарандев, Иван .   Войните  : Йордан Йовков  / Иван Сарандев . // Сарандев,  Иван . Българска литература /1918 - 1945/ : Унив. учебник : В 2 т. : Т. 1. /1918 - 1930/  / Иван Сарандев  . - Пловдив, 2004 -, с. 27 - 49


Сист. No: 50044

- 36 -

Ч1/886.7.09/З  92


   Хуманизмът на Йовков във военните разкази . // Зрелостният изпит по български език и литература : Теми от предишни сесии. Насочващи разработки  . - Ст. Загора, б. г., б. г., с. 26 - 28


Сист. No: 43604

- 37 -

Ч1/886.7.09/Ш  97


Шумелова, Мария .   Йордан Йовков и неговите разкази  : Хуманистичното отрицание на войната във военната проза на Йовков  / Мария Шумелова . // Шумелова,  Мария . Ръководство за ученика по литература 11. клас  / Мария Шумелова  . - Велико Търново, 2000, с. 37 - 45


Сист. No: 34380

Земляци

- 38 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П  47


Делов, Георги .   Военната тематика в разказите на Йовков  : Разказът "Земляци"  / Георги Делов . // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка  / Таня Петрова, Георги Делов  . - София, 2002, с. 301 - 308


Сист. No: 46467

- 39 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Д  59


Димитрова, Елка .   Човекът и войната в Йовковата проза  : "Земляци", "Последна радост"  / Елка Димитрова . // Димитрова,  Елка . Нови анализи на литературни творби : За обучението в 12. клас  / Елка Димитрова  . - София, 2002, с. 82 - 84


Сист. No: 44377

- 40 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Д  59


Димитрова, Елка .   "Земляци" - драматично отделяне от земята и бита на мирния живот  : [Йовков]  / Елка Димитрова . // Димитрова,  Елка . Нови анализи на литературни творби : За обучението в 12. клас  / Елка Димитрова  . - София, 2002, с. 84 - 92


Сист. No: 44378

- 41 -

В  Л  69


Станков, Иван .   "Земляци"  : Йордан Йовков  / Иван Станков . // Литературен форум, N 23, 11 - 17 юни 2002, с. 10


Сист. No: 41925

Последна радост

- 42 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Добро и зло, нежност и сила в човешката душа според разказа "Последна радост" от Йордан Йовков  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху проза  / Илия Григоров  . - Пловдив, 2003, с. 86 - 89


Сист. No: 48420

- 43 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П  47


Делов, Георги .   Военната тематика в разказите на Йовков  : Разказът "Последна радост"  / Георги Делов . // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка  / Таня Петрова, Георги Делов  . - София, 2002, с. 308 - 316


Сист. No: 46468

- 44 -

В  Г  48


Делчева, Мария .   Войната и мирът - контрастните "лица" на човешкия живот  : Йордан Йовков - "Последна радост"  / Мария Делчева . // Гимназист, X, N 6, 3 - 10 февр. 2003, с. 7 ; № 7, с. 6 - 7


Сист. No: 44766

- 45 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Д  59


Димитрова, Елка .   Човекът и войната в Йовковата проза  : "Земляци", "Последна радост"  / Елка Димитрова . // Димитрова,  Елка . Нови анализи на литературни творби : За обучението в 12. клас  / Елка Димитрова  . - София, 2002, с. 82 - 84


Сист. No: 44377

- 46 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Д  59


Димитрова, Елка .   "Последна радост" - смъртта на чудака  : [Йовков]  / Елка Димитрова . // Димитрова,  Елка . Нови анализи на литературни творби : За обучението в 12. клас  / Елка Димитрова  . - София, 2002, с. 92 - 97


Сист. No: 44379

- 47 -

Ч1/886.7(076)/Л  69


Иванова, Дияна .   Два разказа на Йовков от религиозна гледна точка  : "Песента на колелетата" и "По жицата"  / Дияна Иванова . // Литературни анализи : За вас, зрелостници и кандидат-студенти  / Ред. Мая Славова  . - София, 1997, с. 245 - 251


Сист. No: 11135

- 48 -

В  Г  48


Пантелеева, Нина .   Мечтата, любовта и войната  : Йордан Йовков - "Последна радост"  / Нина Пантелеева . // Гимназист, XI, N 4, 27 ян. - 4февр. 2004, с. 7, 10


Сист. No: 1700

- 49 -

В  Г  48


Първанова, Анастасия .   Йовковата "Последна радост" - послание и молитва за човечност  / Анастасия Първанова . // Гимназист, V, N 5, 3 - 8 февр. 1998, с. 6 - 7


Сист. No: 10148

Йовковият идеал за хармонията

- 50 -

В  Г  48


Базолева, Мария .   Йовковите герои в търсене на хармонията  : Йордан Йовков - разкази  / Мария Базолева . // Гимназист, XII, N 12, 22 - 28 март 2005, с. 10; № 13, с.7, 10


Сист. No: 50868

- 51 -

Ч1/886.7.09/З 92


   Йовковият свят - свят на красота, добро и хармония . // Зрелостният изпит по български език и литература  (Ст. Загора), 0, б. г., с. 28-29


Сист. No: 43605

- 52 -

Сп  Р  74


Кенанова, Александра .   Йовковите герои в търсене на хармонията  / Александра Кенанова . // Родна реч, 2001, N 3, с. 23 - 25


Сист. No: 35198

- 53 -

Ч1/886.7.09/М  22


Малинов, Ангел .   Йовковите герои - в търсене на хармонията  / Ангел Малинов . // Малинов,  Ангел . От Ботев до Талев : Теми и разработки по литература за ученици и кандидат-студенти  / Ангел Малинов  . - София, 1998, с. 120 - 144


Сист. No: 15766

- 54 -

Ч1/886.7.09(07)/С  75


Стефанов, Валери .   Изпитанията на света и гласовете на битието  : Йордан Йовков  / Валери Стефанов . // Стефанов,  Валери Стоилов и др. Българска литература : Светове и светувания : Т. 1 - 2  : Т. 2  / Валери Стефанов, Милена Кирова  . - София, 2006, с. 7 - 31


   Съдържа още: Пленник на модата; Светът на войната - истинският опит; Мечтатели, странници, двойници; Жестът на Серафим - щедростта на духа; Ковачниците на душата; Изпитанията на любовта и съпричастието; Утешението, хармонията


Сист. No: 14759

Песента на колелетата

- 55 -

Сп  Р  74


Атанасова, Тодорка .   Трудът като благочестие  : "Песента на колелетата" от Йордан Йовков  / Тодорка Атанасова . // Родна реч, 1997, N 8, с. 18 - 20


Сист. No: 7989

- 56 -

В  Г  48


Бочева, Кристина .   Песен за смисъла на човешкия живот  : Йордан Йовков - "Песента на колелетата" : 12 клас  / Кристина Бочева . // Гимназист, XIV, N 3, 16 - 22 ян. 2007, с. 7


Сист. No: 60247

- 57 -

В  Г  48


Велева, Лора .   Духовният безкрай - път към красота и добро  : Йордан Йовков - "Песента на колелетата"  / Лора Велева . // Гимназист, N 42, 21 - 31 дек. 1999, с. 6 - 7


Сист. No: 25763

- 58 -

В  Г  61


Винчева, Валя .   Мъдростта като постигната хармония между божественото и земното начало  : Йордан Йовков - "Песента на колелетата"  / Валя Винчева . // Гимназист, XIV, N 5, 31 ян. - 6 февр. 2006, с. 7, 10


Сист. No: 54909

- 59 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Човешкото съзидание като чудо на живота според разказа "Песента на колелетата" от Йордан Йовков  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху проза  / Илия Григоров  . - Пловдив, 2003, с. 100 - 104


Сист. No: 48423

- 60 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Д  59


Димитрова, Елка .   "Песента на колелетата" - Йовковият идеал за хармонията  / Елка Димитрова . // Димитрова,  Елка . Нови анализи на литературни творби : За обучението в 12. клас  / Елка Димитрова  . - София, 2002, с. 119 - 126


Сист. No: 44384

- 61 -

В  В  35


Кирева, Нора .   Мъдростта да се живее  : Йордан Йовков - " Песента на колелетата"  / Нора Кирева . // Веди, N 5, 14  февр. 2003, с. 18 - 19


Сист. No: 44745

- 62 -

Ч1/886.7.09/М  22


Малинова, Севдалина .   "Песента на колелетата", "Старопланински легенди", "Вечери в Антимовския хан", "Ако можеха да говорят" (Йовков)  / Севдалина Малинова . // Малинова,  Севдалина . Писатели. Теми. Анализи : Проблемно-тематични разработки и общи анализи на творчеството на бълг. литературни класици, изучавани в гимназиалния курс  / Севдалина Малинова; Ред. Мирослава Бенковска  . - София, 2000, с. 151 - 173


Сист. No: 38544

- 63 -

Ч1/886.7.09/И  77


Милева, Донка .   Любовта между хората  : "Песента на колелетата"  / Донка Милева . // Милева,  Донка . Християнски образи и мотиви в разказите на Йордан Йовков  / Донка Милева  . - [Бургас], б. г., с. 27 - 31


Сист. No: 2271

- 64 -

В  Г  48


Найденова, Елена .   Любовта - нравствена красота и сила за живот  : Йордан Йовков - "Песента на колелетата". 12 клас. / Елена Найденова . // Гимназист, X, N 1, 7 - 13 ян. 2003, с. 1


Сист. No: 44025

- 65 -

В  Г  48


Пантелеева, Нина .   Тайната на пеещите каруци  : Йордан Йовков - "Песента на колелетата": 12 клас  / Нина Пантелеева . // Гимназист, XII, N 6, 8 - 14 февр. 2005, с. 7, 11


Сист. No: 50312

- 66 -

Ч1/886.7.09/Т  44


Стефанов, Валери .   Лунната болест на майстора  : "Песента на колелетата" - Й. Йовков  / Валери Стефанов . // Творби и прочити : Нови изследвания по българска литература  / Състав. Милена Кирова, Николай Чернокожев  . - София, 1996, с. 164 - 170


Сист. No: 37680

- 67 -

Ч1/886.7(076)/С  82


Стойнева, Вера .   Белите пътища на духовния безкрай в "Песента на колелетата" на Йордан Йовков  / Вера Стойнева . // Стойнева,  Вера . Литературни теми за зрелостници и кандидат-студенти  : Кн. 1. / Вера Стойнева  . - София, 1996, с. 18 - 21


Сист. No: 13171

- 68 -

В  Г  48


Стойнева, София .   Песента на мъдреца  : Есе върху разказа "Песента на колелетата" на Йордан Йовков  / София Стойнева . // Гимназист, XI, N 6, 10 - 16 февр. 2004, с. 6 - 7


Сист. No: 1839

Разкази

Ако можеха да говорят - сборник

- 69 -

Ч1/886.7.09/И  29


Игов, Светлозар .   Йордан Йовков  : Балканът, Ханът и Чифликът  / Светлозар Игов . // Игов,  Светлозар . Българската литература ХХ век : От Алеко Константинов до Атанас Далчев  / Светлозар Игов  . - София, 2000, с. 209 - 222


Сист. No: 30614

- 70 -

Ч1/886.7.09(075.4)/В  24


Кръстев, Димитър .   Ами. "Ако можеха да говорят" ?  : Йордан Йовков  / Димитър Кръстев . // Василев,  Сава и др. Ново ръководство за ученика по литература - 12. клас  / Сава Василев, Димитър Кръстев  . - В. Търново, 2002, с. 194 - 200


Сист. No: 44311

- 71 -

Ч1/886.7.09/М  22


Малинова, Севдалина .   "Песента на колелетата", "Старопланински легенди", "Вечери в Антимовския хан", "Ако можеха да говорят" (Йовков)  / Севдалина Малинова . // Малинова,  Севдалина . Писатели. Теми. Анализи : Проблемно-тематични разработки и общи анализи на творчеството на бълг. литературни класици, изучавани в гимназиалния курс  / Севдалина Малинова; Ред. Мирослава Бенковска  . - София, 2000, с. 151 - 173


Сист. No: 38544

- 72 -

Сп  Р  74


Панайотова, Мария .   Любовта - път към самопознанието  : Йордан Йовков - "Ако можеха да говорят"  / Мария Панайотова . // Родна реч, 2003, N 2, с. 8 - 9


Сист. No: 45829

По-малката сестра

- 73 -

В  Р 61


Георгиева, Стоймира .   Безсмъртието на красотата в един несъвършен свят  : Йордан Йовков - "По-малката сестра" 6 клас  / Стоймира Георгиева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 20, 17 - 23 май 2005, с.4; № 21, с. 4


Сист. No: 51605

- 74 -

В  Р  61


Кръстева, Весела .   Йордан Йовков - "По-малката сестра"  : 6 клас  / Весела Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 20, 16  май  2006, с. 6; № 21, с. 6


Сист. No: 56710

- 75 -

В  Р    61


Огнянова, Мариола .   Йордан Йовков - "По-малката сестра"  / Мариола Огнянова . // РИКИ - кандидатгимназист, VII, N 22, 1 - 7 юни 1999, с. 5


Сист. No: 21432

- 76 -

В  Р  61


Христов, Петър .   АЙА - символ на волния дух  : Йордан Йовков - "По-малката сестра". Съчинение разсъждение  / Петър Христов . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 18, 6 - 12 май 2003, с. 4


Сист. No: 45942

Вечери в Антимовския хан - сборник

- 77 -

Сп  Б  92


Гетова, Елена .   Дрямката на времето  : Път, пътуване и време във "Вечери в Антимовския хан": Йордан Йовков  / Елена Гетова . // Български език и литература, XLVIII, 2006, N 1, с. 23 - 32


Сист. No: 55332

- 78 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П  47


Делов, Георги .   Сборникът "Вечери в Антимовския хан"  / Георги Делов . // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка  / Таня Петрова, Георги Делов  . - София, 2002, с. 323 - 333


Сист. No: 46470

- 79 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Д  59


Димитрова, Елка .   "Вечери в Антимовския хан" - изгубеният рай  : [Йовков]  / Елка Димитрова . // Димитрова,  Елка . Нови анализи на литературни творби : За обучението в 12. клас  / Елка Димитрова  . - София, 2002, с. 112 - 114


Сист. No: 44382

- 80 -

Ч1/886.7.09/И  29


Игов, Светлозар .   Йордан Йовков  : Балканът, Ханът и Чифликът  / Светлозар Игов . // Игов,  Светлозар . Българската литература ХХ век : От Алеко Константинов до Атанас Далчев  / Светлозар Игов  . - София, 2000, с. 209 - 222


Сист. No: 30614

- 81 -

Ч1/886.7.09/М  22


Малинова, Севдалина .   "Песента на колелетата", "Старопланински легенди", "Вечери в Антимовския хан", "Ако можеха да говорят" (Йовков)  / Севдалина Малинова . // Малинова,  Севдалина . Писатели. Теми. Анализи : Проблемно-тематични разработки и общи анализи на творчеството на бълг. литературни класици, изучавани в гимназиалния курс  / Севдалина Малинова; Ред. Мирослава Бенковска  . - София, 2000, с. 151 - 173


Сист. No: 38544

- 82 -

В  Г  48


Филипова, София .   Силата и красотата във "Вечери в Антимовския хан" и "Албена"  : Йордан Йовков - разкази  / София Филипова . // Гимназист, XIII, N 7, 14 - 20 февр. 2006, с. 7, 10


Сист. No: 55138

Албена

- 83 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Силата на женската красота в разказа "Албена" от Йордан Йовков  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху проза  / Илия Григоров  . - Пловдив, 2003, с. 116 - 120


Сист. No: 48426

- 84 -

В  Б  92


Игнатов, Веселин .   Митопоетическото потекло на Албена  : Йордан Йовков  / Веселин Игнатов . // Бьлгарски писател, VII, N 31, 08  ноем. 2000, с. 14


Сист. No: 32402

- 85 -

В  Г  48


Кацарска , Красимира .   Конфликтност на женската природа в разказа  : Йордан Йовков - "Албена"  / Красимира Кацарска . // Гимназист, XI, N 10, 9 - 15 март 2004, с. 7


Сист. No: 2186

- 86 -

В  Г  48


Николов, Ясен .   Красотата и грехът в разказа "Албена" от Йордан Йовков  / Ясен Николов . // Гимназист, V, N 41, 8 - 14 дек. 1998, с. 7; № 42, с. 6


   (следва)


Сист. No: 18403

- 87 -

В  Г  48


Пантелеева, Нина .   Красотата, любовта и грехът  : Йордан Йовков - "Албена": 12 клас  / Нина Пантелеева . // Гимназист, X, N 5, 4 - 10 февр. 2003, с. 6 - 7


Сист. No: 44550

- 88 -

В  В  35


Пенчева, Валерия .   Греховната красота на Албена  : Йордан Йовков - "Албена"  / Валерия Пенчева . // Веди, N 15, 25  апр. 2003, с. 16 - 20


Сист. No: 45884

- 89 -

В  Г  48


Филипова, София .   Силата и красотата във "Вечери в Антимовския хан" и "Албена"  : Йордан Йовков - разкази  / София Филипова . // Гимназист, XIII, N 7, 14 - 20 февр. 2006, с. 7, 10


Сист. No: 55138

Грехът на Иван Белин

- 90 -

В  А  36


Казанджиев, Веселин .   Измеренията на греха в разказа "Грехът на Иван Белин" от Йордан Йовков  / Веселин Казанджиев . // Аз Буки, XVI, N 11, 15 - 21 март 2006, с. 15


Сист. No: 55582

- 91 -

Ч1/886.7.09/И  77


Милева, Донка .   Грехът  : "Грехът на Иван Белин"  / Донка Милева . // Милева,  Донка . Християнски образи и мотиви в разказите на Йордан Йовков  / Донка Милева  . - [Бургас], б. г., с. 14 - 18


Сист. No: 2267

Другоселец

- 92 -

Сп  Р  74


Аджеларов, Димитър .   "Другоселец" на Йордан Йовков  / Димитър Аджеларов . // Родна реч, 2003, N 1, с. 18 - 20


Сист. No: 44842

- 93 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Страдание и празник в селския живот според разказа "Другоселец" ат Йордан Йовков  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху проза  / Илия Григоров  . - Пловдив, 2003, с. 96 - 99


Сист. No: 48422

- 94 -

В  Р  61


Йовчева, Таня .   "Другоселец"  : Йордан Йовков  / Таня Йовчева . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 18, 4 - 10 май 2004, с. 4


Сист. No: 2733

- 95 -

В  Г  48


Коновски, Георги .   Художественото майсторство на Йордан Йовков при изграждане образите в разказите "Другоселец" и "Серафим"  : 11 клас  / Георги Коновски . // Гимназист, IV, N 41, 16 - 22 дек. 1997, с. 6 - 7


Сист. No: 8880

- 96 -

В  Р  61


Кръстева, Весела .   Йордан Йовков - "Другоселец"  : 5 клас  / Весела Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 21, 24 - 30 май 2005, с. 3


Сист. No: 51668

- 97 -

В  В  35


Маринова, Теодора .   Самотата човешка  : Йордан Йовков "Другоселец" . // Веди, N 9, 14  март  2003, с. 16 - 17


Сист. No: 45231

- 98 -

Ч1/886.7.09/И  77


Милева, Донка .   Вяра, Надежда, Любов  : "Другоселец"  / Донка Милева . // Милева,  Донка . Християнски образи и мотиви в разказите на Йордан Йовков  / Донка Милева  . - [Бургас], б. г., с. 11 - 13


Сист. No: 2266

- 99 -

В  Г  48


Митева, Десислава .   Отчуждението - "другата" нравствена същност на йовковия герой  : Йордан Йовков - "Другоселец".12 клас  / Десислава Митева . // Гимназист, X, N 8, 25 февр. - 3 март 2003, с. 6 - 7 ; № 9, с. 7


Сист. No: 44896

- 100 -

В  Г  48


Свиленска, Виолета .   Екзистенциалната самотност на човека  : Йордан Йовков - "Другоселец" и "Вълкадин говори с бога"  / Виолета Свиленска . // Гимназист, XII, N 8, 22 - 28 февр. 2005, с. 10


Сист. No: 50549

- 101 -

Ч1/886.7.09(07)/С  37


Симеонов, Иван .   Човеколюбието на Йовковите герои  : "По жицата", "Другоселец", "Серафим"  / Иван Симеонов . // Симеонов,  Иван . Интерпретации на литературни теми : Помагало за ученици, кандидат-студенти и студенти  / Иван Симеонов  . - Пловдив, 2003, с. 201 - 209


Сист. No: 43531

- 102 -

В  Г  48


Чолакова, Таня .   "Другоселец"-ът сам със своята мъка  : Йордан Йовков  / Таня Чолакова . // Гимназист, IV, N 41, 16 - 22 дек. 1997, с. 7


Сист. No: 8881

По жицата

- 103 -

В  Р  61


Богданова, Камелия .   Йордан Йовков - "По жицата"  : Какво изразява метафората "бяла лястовица"  / Камелия Богданова . // РИКИ - кандидатгимназист, IX, N 19, 14  май  2002, с. 6


Сист. No: 41505

- 104 -

В  Р  61


Бойкова, Лидия .   Йордан Йовков - "По жицата"  : Пътят на надеждата 7 клас  / Лидия Бойкова . // РИКИ - кандидатгимназист, X, N 18, 07  май  2002, с. 5 - 6


Сист. No: 41427

- 105 -

В  Р  61


Бойкова, Лидия .   Мълчалив диалог за вярата  : Йордан Йовков - "По жицата": 7 клас  / Лидия Бойкова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 24, 13 - 19 юни 2006, с. 7, 10


Сист. No: 57177

- 106 -

В  Р  61


Бойкова, Лидия .   Смисълът на благородната лъжа на Моканина  : Йордан Йовков - "По жицата" : 7 клас  / Лидия Бойкова . // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 18, 01  май  2007, с. 5 - 6


Сист. No: 61908

- 107 -

В  Р  61


Василева, Нилия .   Нравствената красота на Гунчо  : Йордан Йовков - "По жицата" 7 клас  / Нилия Василева . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 20, 18 - 24 май 2004, с. 7


Сист. No: 2884

- 108 -

В  Р  61


Димова, Веселина .   Съдбата на Нонка  : Йордан Йовков - "По жицата"  / Веселина Димова . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 20, 20 - 26 май 2003, с. 5 - 6


Сист. No: 46240

- 109 -

В  Р  61


Димова, Веселина .   Ролята на лястовичката и змията в разказа  : Йордан Йовков - "По жицата"  / Веселина Димова . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 24, 17 - 23 юни 2003, с. 6 - 7


Сист. No: 46584

- 110 -

В  Р  61


Кръстева, Емилия .   Йордан Йовков - "По жицата"  : Символите на страданието и безнадежността 7 клас. / Емилия Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, IX, N 20, 21  май  2002, с. 6


Сист. No: 41626

- 111 -

В  В  35


Лазарова, Светлана .   Човешката духовна сила в света на страданието  : Йордан Йовков - "По жицата"  / Светлана Лазарова . // Веди, X, N 16, 02  май  2003, с. 12 - 16


Сист. No: 45969

- 112 -

В  В  35


Митева, Елена .   В търсене на чудото  : Йордан Йовков - "По жицата"  / Елена Митева . // Веди, N 20, 30  май  2003, с. 2 - 4


Сист. No: 46242

- 113 -

В  Р  61


Михайлова, Мариана .   Душата на Моканина между човешката мъка и доброта  : Йордан Йовков - "По жицата"  / Мариана Михайлова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 22, 31 май - 6 юни 2005, с. 6


Сист. No: 51705

- 114 -

В  Р  61


Николова, Ралица .   Бялата лястовица - символ на надеждата  : Йордан Йовков 7 клас. / Ралица Николова . // РИКИ - кандидатгимназист, X, N 19, 14  май  2002, с. 7


Сист. No: 41506

- 115 -

В  В  35


Руйчева, Елисавета .   Гласът и безмълвието на добротата  : Йордан Йовков - "По жицата"  / Елисавета Руйчева . // Веди, N 22, 13  юни  2003, с. 2 - 6


Сист. No: 46524

- 116 -

В  Р  61


Стойнева, София .   Лъжата срещу истината  : Йордан Йовков - "По жицата" : 7 клас  / София Стойнева . // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 20, 15 - 21 май 2007, с. 5 - 6


Сист. No: 62060

- 117 -

В  Р  61


Узунов, Николай .   Разказ за споделената мъка  : Йордан Йовков - "По жицата"  / Николай Узунов . // РИКИ - кандидатгимназист, XVI, N 22, 3 - 9 юни 2008, с. 6 - 7


Сист. No: 14648

- 118 -

В  Р  61


Филипова, София .   Човешкото страдание в разказа  : Йордан Йовков - "По жицата". 7 клас  / София Филипова . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 18, 6 - 12 май 2003, с. 5 - 6


Сист. No: 45943

- 119 -

В  Р  61


Цолова, Диана .   Страданието, което търси спасение в надеждата  : Йордан Йовков - "По жицата"  / Диана Цолова . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 18, 4 - 10 май 2004, с. 6


Сист. No: 2735

Женско сърце - сборник

- 120 -

Ч1/886.7.09/С  20


Сарандев, Иван .   Съвременността  : Йордан Йовков ["Жетварят", "Песента на колелетата", "Вечери в Антимовския хан", "Женско сърце"]  / Иван Сарандев . // Сарандев,  Иван . Българска литература /1918 - 1945/ : Унив. учебник : В 2 т. : Т. 1. /1918 - 1930/  / Иван Сарандев  . - Пловдив, 2004 -, с. 111 - 130


Сист. No: 50046

Серафим

- 121 -

В  Р  61


Георгиева, Стоймира .   Срещата с Йордан Йовков  : По темата за 6 клас - "Човекът и другите" (Серафим)  / Стоймира Георгиева . // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 39, 27 ноем. - 3 дек. 2007, с. 4; №40, с. 4 - 5


Сист. No: 63897

- 122 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Простотата и спонтанността на доброто в разказа "Серафим" от Йордан Йовков  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху проза  / Илия Григоров  . - Пловдив, 2003, с. 121 - 124


Сист. No: 48427

- 123 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Д  59


Димитрова, Елка .   Добротворството - между човешкото и божественото  : ["Серафим" - Йовков]  / Елка Димитрова . // Димитрова,  Елка . Нови анализи на литературни творби : За обучението в 12. клас  / Елка Димитрова  . - София, 2002, с. 114 - 119


Сист. No: 44383

- 124 -

В  Г  48


Кацарска , Красимира .   Нравственият дълг на човека в обществото  : Йордан Йовков - "Серафим"  / Красимира Кацарска . // Гимназист, XI, N 11, 16 - 22 март 2004, с. 7, 10


Сист. No: 2054

- 125 -

В  Р  61


Кръстева, Весела .   Добротворството - намереният път към истинската човечност  : Йордан Йовков - "Серафим": 6 клас  / Весела Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 22, 30 май - 5 юни 2006, с. 5


Сист. No: 56933

- 126 -

В  Р  61


Кръстева, Весела .   Силата на доброто в разказа  : Йордан Йовков - "Серафим" : 6 клас  / Весела Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 22, 29 май - 4 юни 2007, с. 4


Сист. No: 62222

- 127 -

Ч1/886.7.09/И  77


Милева, Донка .   Вяра, Надежда, Любов  : "Серафим"  / Донка Милева . // Милева,  Донка . Християнски образи и мотиви в разказите на Йордан Йовков  / Донка Милева  . - [Бургас], б. г., с. 9 - 11


Сист. No: 2265

- 128 -

В  Г  48


Минева, Мариана .   Серафим или чудото в делника  : Йордан Йовков - "Серафим" : 12 клас  / Мариана Минева . // Гимназист, XV, N 6, 12 - 18 февр. 2008, с. 7; №7, с. 7


Сист. No: 64749

- 129 -

Ч1/886.7.09(07)/С  37


Симеонов, Иван .   Човеколюбието на Йовковите герои  : "По жицата", "Другоселец", "Серафим"  / Иван Симеонов . // Симеонов,  Иван . Интерпретации на литературни теми : Помагало за ученици, кандидат-студенти и студенти  / Иван Симеонов  . - Пловдив, 2003, с. 201 - 209


Сист. No: 43531

Вълкадин говори с бога

- 130 -

Ч1/886.7.09/И  29


Игов, Светлозар .   Йордан Йовков  : Молитвите на Балканския Йов "Вълкадин говори с Бога"  / Светлозар Игов . // Игов,  Светлозар . Българската литература ХХ век : От Алеко Константинов до Атанас Далчев  / Светлозар Игов  . - София, 2000, с. 222 - 226


Сист. No: 30615

- 131 -

Ч1/886.7.09/И  77


Милева, Донка .   Отчаянието също е грях  : "Вълкадин говори с бога"  / Донка Милева . // Милева,  Донка . Християнски образи и мотиви в разказите на Йордан Йовков  / Донка Милева  . - [Бургас], б. г., с. 20 - 23


Сист. No: 2269

- 132 -

В  Г  48


Свиленска, Виолета .   Екзистенциалната самотност на човека  : Йордан Йовков - "Другоселец" и "Вълкадин говори с бога"  / Виолета Свиленска . // Гимназист, XII, N 8, 22 - 28 февр. 2005, с. 10


Сист. No: 50549

Старопланински легенди - сборник

- 133 -

В  Г  48


Василева, Красимира .   Проблемът за греха и възмездието  : Йордан Йовков - "Старопланински легенди"  / Красимира Василева . // Гимназист, XIV, N 4, 23 - 29 ян. 2007, с. 7,10


Сист. No: 60376

- 134 -

В  Г  48


Георгиева, Аглика .   Любовта - грях и пречистваща сила в творчеството но Йордан Йовков  : Йордан Йовков. 12 клас  / Аглика Георгиева . // Гимназист, X, N 3, 21 - 27 ян. 2003, с. 7, 10


Сист. No: 44252

- 135 -

Сп  Р  74


Георгиева, Деница .   Проблемът за греха и възмездието в Йовковите " Старопланински легенди "  / Деница Георгиева . // Родна реч, 2000, N 7 - 8, с. 34 - 37


Сист. No: 31504

- 136 -

Ч1/886.7.09/Л  69


   Грях, изкупление и възмездие в "Старопланински легенди" [Йовков] . // Литературни коментари, анализи, разработки : За кандидат-студенти, зрелостници и ученици : [В 2 ч.]  : Ч. 2. Елин Пелин - Димитър Талев  / Лили Николова и др.; Под ред. на Лили Николова  . - София, 2000, с. 122 - 130


   Други авт.: Владия Владимирова, Зорница Стоянова, Стела Пламенова


Сист. No: 40195

- 137 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П  47


Делов, Георги .   Сборникът "Старопланински легенди"  : [Йовков]  / Георги Делов . // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка  / Таня Петрова, Георги Делов  . - София, 2002, с. 316 - 323


Сист. No: 46469

- 138 -

В  Г  48


Димитрова, Ангелина .   Грях - жертва - изкупление  : Йордан Йовков - "Старопланински легенди" 11. клас  / Ангелина Димитрова . // Гимназист, VII, N 40, 05  дек. 2000, с. 7; № 41, с. 7


Сист. No: 32895

- 139 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Д  59


Димитрова, Елка .   "Старопланински легенди" - убежището на прекрасното минало  : Пространствената символика на цикъла: [Йовков]  / Елка Димитрова . // Димитрова,  Елка . Нови анализи на литературни творби : За обучението в 12. клас  / Елка Димитрова  . - София, 2002, с. 97 - 103


Сист. No: 44380

- 140 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Д  59


Димитрова, Елка .   Битие и същност на героите  : ["Старопланински легенди - Йордан Йовков]  / Елка Димитрова .   (с. 105-112) . // Димитрова,  Елка . Нови анализи на литературни творби : За обучението в 12. клас  / Елка Димитрова  . - София, 2002, с. 104 - 108


Сист. No: 44381

- 141 -

Ч1/886.7.09/И  29


Игов, Светлозар .   Йордан Йовков  : "Слизането" от Балкана - "Старопланински легенди"  / Светлозар Игов . // Игов,  Светлозар . Българската литература ХХ век : От Алеко Константинов до Атанас Далчев  / Светлозар Игов  . - София, 2000, с. 200 - 209


Сист. No: 30613

- 142 -

В  Г  48


Кирилова, Илияна .   Йордан Йовков - "Старопланински легенди"  : Смъртта на човека - духовно възкресение на мита за героя 11 клас  / Илияна Кирилова . // Гимназист, VIII, N 33, 23  окт. 2001, с. 5


Сист. No: 38334

- 143 -

В  Г  48


Кирилова, Илияна .   Смъртта на човека - духовно възкресение на мита за героя  : Йордан Йовков - "Старопланински легенди"  / Илияна Кирилова . // Гимназист, VIII, N 33, 23 - 29 окт. 2001, с. 5, 10; № 34, с. 5; № 35, с. 5, 7


Сист. No: 38456

- 144 -

В  Г  48


Коновски, Георги .   Силата на мъжете и красотата на жените в "Старопланински легенди"  : Йордан Йовков  / Георги Коновски . // Гимназист, N 43, 3 - 9 дек. 1996, с. 7, 14


Сист. No: 3360

- 145 -

В  Г  48


   Любов и смърт в сборника "Старопланински легенди" от Йордан Йовков . // Гимназист, III, N 44, 10 - 16 дек. 1996, с. 5 - 6


Сист. No: 3508

- 146 -

Сп  Л  69


Несторова, Нели .   Любовта в Йовковите "Старопланински легенди"  / Нели Несторова . // Литерайко, 2007, N 2, с. 49 - 55


Сист. No: 60749

- 147 -

В  Г  48


Радева, Марта .   Грехът, възмездието и прошката в човешкия живот  : Йордан Йовков - "Старопланински легенди": 12 клас  / Марта Радева . // Гимназист, XIII, N 8, 21-27 февр. 2006, с. 7; №9, с. 7


Сист. No: 55239

- 148 -

Ч1/886.7.09/С  20


Сарандев, Иван .   В света на "Старопланински легенди"  : Йордан Йовков  / Иван Сарандев . // Сарандев,  Иван . Българска литература /1918 - 1945/ : Унив. учебник : В 2 т. : Т. 1. /1918 - 1930/  / Иван Сарандев  . - Пловдив, 2004 -, с. 49 - 111


Сист. No: 50045

- 149 -

Ч1/886.7.09(07)/Т  72


Стефанова, Росица .   "Старопланински легенди" - раждането на личността  : Йовков  / Росица Стефанова . // Тонева,  Веселина и др. Теми по литература 12. клас : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки]  / Веселина Тонева, Веселина Симеонова, Росица Стефанова  . - София, 2003, с. 135 - 146


Сист. No: 45379

- 150 -

В  Г  48


Стойнева, София .   Обаянието на женските образи  : Йордан Йовков - "Старопланински легенди"  / София Стойнева . // Гимназист, XI, N 9, 2 - 8 март 2004, с. 7, 10


Сист. No: 2111

- 151 -

Ч1/886.7.09/Ц  16


Чернокожев, Николай .   Йовковите герои в рамката на "Старопланински легенди"  / Николай Чернокожев . // Цанева,  Милена и др. Съвременни прочити на класиката : Нови изследвания върху българската литература  / Милена Цанева, Милена Кирова  . - София, 1998, с. 219 - 227


Сист. No: 15841

- 152 -

Ч1/886.7.09/Ш  97


Шумелова, Мария .   Йордан Йовков и неговите разкази  : Красотата и романтиката в сборника "Старопланински легенди"  / Мария Шумелова . // Шумелова,  Мария . Ръководство за ученика по литература 11. клас  / Мария Шумелова  . - Велико Търново, 2000, с. 45 - 52


Сист. No: 34381

Божура

- 153 -

В  Г  48


Винчева, Валя .   Двойствената женска същност  : Йордан Йовков - "Божура" : 12 клас  / Валя Винчева . // Гимназист, XIV, N 6, 6 - 12 февр. 2007, с. 7


Сист. No: 60571

- 154 -

Сп  Д  23


Игнатов, Веселин .   "Божура" от Йордан Йовков  / Веселин Игнатов . // Дарба, 1996, N 7 - 8, с. 4 - 14


Сист. No: 5705

- 155 -

Ч1/886.7(076)/Л  69


Игнатов, Веселин .   "Божура" от Йордан Йовков  / Веселин Игнатов . // Литературни анализи : За вас, зрелостници и кандидат-студенти  / Ред. Мая Славова  . - София, 1997, с. 252 - 263


Сист. No: 11137

- 156 -

Ч1/886.7-4/М  77


Младенова, Фани .   Тайнството на сътворяването на един разказ : "Божура" - Йордан Йовков  : Есе  / Фани Младенова . // Младенова,  Фани Димитрова . Есета. Душата търси брод  / Фани Младенова  . - София, 2004, с. 101 - 106


Сист. No: 48481

- 157 -

В  Г  48


Огнянова, Мариола .   "Божура" от Йордан Йовков  / Мариола Огнянова . // Гимназист, IV, N 4, 28 ян. - 3 февр. 1997, с. 7


   11 клас


Сист. No: 4254

- 158 -

В  Г  48


Петрова, Валентина .   "Божура" - между Хаджи Вълковата чешма и Куков вир  : Йордан Йовков  / Валентина Петрова . // Гимназист, V, N 1, 6 - 12 ян. 1998, с. 6


Сист. No: 9207

- 159 -

В    Г  48


Стойнева, Вера .   Магията на любовта - надбитов, духовен свят на човешка красота  : Йордан Йовков - "Божура"  / Вера Стойнева . // Гимназист, XI, N 7, 17 - 23 февр.2004, с. 7, 10


Сист. No: 1956

Индже

- 160 -

В  Г  48


Григоров, Илия .   Легендите и преданията като съкровена човешка и народна история - "Шибил", "Индже", "Кошута"  : Йордан Йовков : 12 клас  / Илия Григоров . // Гимназист, XV, N 8, 26 февр. - 3 март 2008, с. 6 - 7; №9, с. 6 - 7


Сист. No: 9749

- 161 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Грях, изкупление и възмездие в разказа "Индже" от Йордан Йовков  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху проза  / Илия Григоров  . - Пловдив, 2003, с. 105 - 110


Сист. No: 48424

- 162 -

В  В  35


Инева, Виолета .   Свободата и мъдростта да живееш за другите  : Йордан Йовков - "Индже"  / Виолета Инева . // Веди, N 23, 20  юни  2003, с. 7 - 13


Сист. No: 46667

- 163 -

В  Г  48


Кацарска , Красимира .   Проблемът за греха и възмездието в разказа "Индже" на Йордан Йовков  / Красимира Кацарска . // Гимназист, XI, N 8, 24 февр - 1 март 2004, с. 6


Сист. No: 2013

- 164 -

В  Г  48


Коновски, Георги .   Грехът и възмездието - морално-естетическа основа на разказа "Индже" от Йордан Йовков  / Георги Коновски . // Гимназист, N 40, 1 - 7 дек. 1998, с. 6


   (следва)


Сист. No: 18224

- 165 -

В  Г  48


Петрова, Валентина .   Индже в "отвъдното" зло и "отсамното" добро  : Йордан Йовков - "Старопланински легенди"  / Валентина Петрова . // Гимназист, N 38, 23 - 29 ноем. 1999, с. 7; № 39, с. 5


Сист. No: 25166

- 166 -

Ч1/886.7.09(07)/С  37


Симеонов, Иван .   Романтичната извисеност на героите от разказите "Шибил" и "Индже" на Йордан Йовков  / Иван Симеонов . // Симеонов,  Иван . Интерпретации на литературни теми : Помагало за ученици, кандидат-студенти и студенти  / Иван Симеонов  . - Пловдив, 2003, с. 191 - 201


Сист. No: 43449

Кошута

- 167 -

В  Г  48


Григоров, Илия .   Легендите и преданията като съкровена човешка и народна история - "Шибил", "Индже", "Кошута"  : Йордан Йовков : 12 клас  / Илия Григоров . // Гимназист, XV, N 8, 26 февр. - 3 март 2008, с. 6 - 7; №9, с. 6 - 7


Сист. No: 9749

- 168 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Реалната и мистична сила на живота в разказа "Кошута" от Йордан Йовков  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху проза  / Илия Григоров  . - Пловдив, 2003, с. 111 - 115


Сист. No: 48425

- 169 -

В  Г  48


Пантелеева, Нина .   Тайнствената романтика на любовта  : Йордан Йовков - "Кошута"  / Нина Пантелеева . // Гимназист, XI, N 6, 10 - 16 февр.2004, с. 6 - 7


Сист. No: 1837

- 170 -

В  Г  48


Петрова, Валентина .   Йордан Йовков - "Кошута"  / Валентина Петрова . // Гимназист, V, N 2, 13 - 19 ян. 1998, с. 6


Сист. No: 9651

Постолови воденици

- 171 -

В  Г  48


Александрова, Стефка .   Митологично и фолклорно в разказа "Постолови воденици"  : Йордан Йовков - "Старопланински легенди"  / Стефка Александрова . // Гимназист, VI, N 41, 14 - 20 дек. 1999, с. 6 - 7


Сист. No: 25674

- 172 -

Сп  Р  74


Келеведжиева, Соня .   Осъзната потребност от любов и свобода или коя е всъщност Йовковата Женда  : "Постолови воденици"  / Соня Келеведжиева . // Родна реч, 1997, N 4, с. 15 - 17


Сист. No: 5710

- 173 -

Сп  Б  92


Недкова, Весела .   Разказвач и текст - наративни случвания в зоната на постмодерна  : Критически етюд върху разказа "Постолови воденици" от Йордан Йовков  / Весела Недкова . // Български език и литература, XLIII, 2001, N 1, с. 39 - 43


Сист. No: 35524

- 174 -

Сп  Б  92


Петрова, Валентина .   "Нишковата" символика в "Постолови воденици" на Йордан Йовков  / Валентина Петрова . // Български език и литература, XLI, 1999, N 1, с. 42 - 45


Сист. No: 20287

Шибил

- 175 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Легендарно и топло човешко излъчване на образи и картини в разказа "Шибил" от Йордан Йовков  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху проза  / Илия Григоров  . - Пловдив, 2003, с. 90 - 95


Сист. No: 48421

- 176 -

Ч1/886.7(076)/Д  60


Димова, Стамена .   Разказът "Шибил" - Йордан Йовков  / Стамена Димова . // Димова,  Стамена и др. Разработки по литература за кандидатстване в елитни училища  / Стамена Димова, Катя Кенарова, Надя Маджирова. - 2. изд. - София, 1999, с. 61 - 70


Сист. No: 33992

- 177 -

В  В  35


Инева, Виолета .   Пътища на себепознанието  : Йордан Йовков - "Шибил"  / Виолета Инева . // Веди, N 4, 07  февр. 2003, с. 19 - 23


Сист. No: 44636

- 178 -

Сп  Р  74


Коцев, Виктор .   Преобразяващата сила на любовта в разказа "Шибил"  : Йордан Йовков - "Шибил"  / Виктор Коцев . // Родна реч, 2003, N 4, с. 47 - 48


Сист. No: 46769

- 179 -

В  Г  48


Николова, Теменужка .   Любовта - духовната красота на нравственото "престъпление и наказание" на човека  : Йордан Йовков - Шибил  / Теменужка Николова . // Гимназист, XI, N 5, 3 - 9 февр. 2004, с. 7 - 10


Сист. No: 1761

- 180 -

В  Г  48


Петрова, Мила .   Човекът - легенда, песен и мит  : Йордан Йовков - "Шибил"  / Мила Петрова . // Гимназист, VI, N 37, 16 - 22 ноем. 1999, с. 5


Сист. No: 24917

Повести

Жетварят

- 181 -

В  А  36


Грозев, Грозю свещеноиконом .   Откровение за върховната вяра  : Творец и Бог [Йордан Йовков - повестта "Жетварят"]  / Грозю свещеноиконом Грозев . // Аз Буки, X, N 43, 25  окт. 2000, с. 14


Сист. No: 32114

- 182 -

В  Б  92


Митева, Кремена .   Първото издание на "Жетварят"  : Йордан Йовков  / Кремена Митева . // Бьлгарски писател, VII, N 31, 08  ноем. 2000, с. 14


Сист. No: 32403

- 183 -

Сп  Б  92


Михайлова, Мими .   Архетипален модел и културни универсалии в повестите "Гераците" на Елин Пелин и "Жетварят" на Йордан Йовков  / Мими Михайлова . // Български език и литература, XLVII, 2005, N 3, с. 42 - 47


Сист. No: 52407

- 184 -

Сп  Р  74


Панайотова, Мария .   Християнството и проблемът за катарзиса в повестта "Жетварят"  : Йордан Йовков  / Мария Панайотова . // Родна реч, 2002, N 5 - 6, с. 16 - 19


Сист. No: 41767

- 185 -

Ч1/886.7-023.09/Р  12


Радев, Иван .   Йордан Йовков. "Жетварят". Повест за българина, Спасителя и изкуплението  / Иван Радев . // Радев,  Иван . От Паисий до Йовков : Анализи на литературни творби  / Иван Радев  . - В. Търново, 1998, с. 298 - 303


Сист. No: 15403

Драми

Албена

- 186 -

Сп  Б  92


Иванова-Гиргинова, Мариета .   Митът Албена  : Йордан Йовков  / Мариета Иванова-Гиргинова . // Български език и литература, XLIII, 2001, N 1, с. 28 - 34


Сист. No: 35521

- 187 -

Ч1/886.7.09/С  20


Сарандев, Иван .   Драмите на Йовков  : ["Албена", "Боряна", "Милионерът"]  / Иван Сарандев . // Сарандев,  Иван . Българска литература /1918 - 1945/ : Унив. учебник : В 2 т. : Т. 1. /1918 - 1930/  / Иван Сарандев  . - Пловдив, 2004 -, с. 149 - 171


Сист. No: 50048

- 188 -

Сп  Б  92


Стоичкова, Ноеми .   "Албена" и(ли) "Албена"  : Йордан Йовков  / Ноеми Стоичкова . // Български език и литература, XLIII, 2001, N 1, с. 35 - 38


Сист. No: 35522

Боряна

- 189 -

Ч1/886.7.09/С  20


Сарандев, Иван .   Драмите на Йовков  : ["Албена", "Боряна", "Милионерът"]  / Иван Сарандев . // Сарандев,  Иван . Българска литература /1918 - 1945/ : Унив. учебник : В 2 т. : Т. 1. /1918 - 1930/  / Иван Сарандев  . - Пловдив, 2004 -, с. 149 - 171


Сист. No: 50048

Други

- 190 -

В  Л  69


Кирова, Милена .   "През чумавото"  : Йордан Йовков  / Милена Кирова . // Литературен форум, N 23, 11 - 17 юни 2002, с. 8


Сист. No: 41921

- 191 -

Сп  Б  92


Колева, Ваня .   За "болното тяло" и "болната душа" в разказа "Русалска нощ" на Йордан Йовков  / Ваня Колева . // Български език и литература, XLI, 2001, N 1, с. 20 - 27


Сист. No: 35519

- 192 -

В  Л  69


Минев, Димо .   Нона. сте Вие  : Писмо от ., изследовател на творчеството на Йордан Йовков, до Дора Габе за прототипа на Нона от ро мана "Чифликът край границата"  / Димо Минев . // Литературен форум, N 31, 14 - 20 окт. 1997, с. 7


Сист. No: 7041

- 193 -

В  Г  48


Пантелеева, Нина .   Вик за любов  : Йордан Йовков - "Мечтател". 12 клас  / Нина Пантелеева . // Гимназист, X, N 4, 28 ян. - 03 февр. 2003, с. 6 - 7


Сист. No: 44438

- 194 -

Ч1/886.7.09/С  20


Сарандев, Иван .   Йовков романист  : ["Чифликът край границата", "Приключенията на Гороломов", "Ако можеха да говорят"]  / Иван Сарандев . // Сарандев,  Иван . Българска литература /1918 - 1945/ : Унив. учебник : В 2 т. : Т. 1. / Иван Сарандев  . - Пловдив, 2004, с. 130 - 149


Сист. No: 50047

- 195 -

В  Г  48


Холевич, Йорданка .   Чифликът и границата  : [Йордан Йовков]  / Йорданка Холевич . // Гимназист, V, N 43, 22 - 28 дек. 1998, с. 6 - 7


Сист. No: 18975

- 196 -

В  Л  69


Щамлер, Хайнрих .   Символ и реалност в Йовковия роман "Чифликът край границата"  / Хайнрих Щамлер  ; Прев. от англ. Маргарит Жеков . // Литературен форум, N 12, 31 март - 6 апр. 1998, с. 5


   Авт. е професор в САЩ


Сист. No: 12112

Есета за Йовков

- 197 -

Ч1/886.7-4/Г  97


Гърдев, Георги и др.   Бялата лястовица на българина - Й. Йовков "По жицата"  : Есе  / Георги Гърдев, Даниела Минчева . // Гърдев,  Георги и др. Есета за ученици и кандидат-студенти  / Георги Гърдев, Даниела Минчева; Предг. Радослав Радев  . - В. Търново, 2000, с. 69 - 73


Сист. No: 34450

- 198 -

В  Р  61


Кенарова, Катя .   За страданието през погледа на Мълчаливеца  : Йордан Йовков - "По жицата" [есе]  / Катя Кенарова . // РИКИ - кандидатгимназист, VII, N 22, 1 - 7 юни 1999, с. 6


Сист. No: 21433

- 199 -

Сп  Р  74


Ланджев, Иван .   Добро ли е красивото и красиво ли е доброто, или прозата на Йовков през XXI век  : Есе [от конкурса под наслов "Мостове на духа"]  / Иван Ланджев . // Родна реч, XLVII, 2005, N 4 - 5, с. 91 - 94


Сист. No: 52220

- 200 -

Ч1/886.7-4/М  77


Младенова, Фани .   Тайнството на сътворяването на един разказ : "Божура" - Йордан Йовков  : Есе  / Фани Младенова . // Младенова,  Фани Димитрова . Есета. Душата търси брод  / Фани Младенова  . - София, 2004, с. 101 - 106


Сист. No: 48481

- 201 -

Ч1/886.7.09/Ч  90


Чолаков, Здравко .   Йордан Йовков и историята  : По повод на "Старопланински легенди". Есе  / Здравко Чолаков . // Чолаков,  Здравко . Наблюдения - II : Есета, статии, литературни портрети  / Здравко Чолаков  . - София, 1997, с. 41 - 43


Сист. No: 36978


 Индекс по АВТОРИ

Аджеларов, Димитър 92 
Александрова, Валерия 1 
Александрова, Стефка 171 
Алексиева, Рая 29 
Анчев, Панко 2 
Атанасова, Тодорка 55 
Базолева, Мария 50 
Бангачев, Атанас 3 
Богданова, Камелия 103 
Бойкова, Лидия 4 104 105 106 
Бочев, Цако 5 
Бочева, Кристина 56 
Василев, Владимир 30 
Василев, Сава 6 
Василева, Ивета 7 
Василева, Красимира 133 
Василева, Нилия 107 
Велева, Лора 57 
Винчева, Валя 58 153 
Георгиев, Драгомил 31 
Георгиева, Аглика 8 134 
Георгиева, Деница 135 
Георгиева, Стоймира 73 121 
Гетова, Елена 77 
Гогова, Милена 9 
Григоров, Илия 42 59 83 93 122 160 161 167 168 175 
Грозев, Грозю свещеноиконом 181 
Гърдев, Георги 197 
Делов, Георги 38 43 78 137 
Делчева, Мария 44 
Димитрова, Ангелина 138 
Димитрова, Елка 39 40 45 46 60 79 123 139 140 
Димова, Веселина 108 109 
Димова, Стамена 176 
Динеков, Петър 10 
Еленков, Константин 11 
Жеков, Маргарит 196 
Желева, Кристина 12 
Желязков, Груди 13 
Иванова, Дияна 47 
Иванова, Марияна 14 
Иванова-Гиргинова, Мариета 186 
Игнатов, Веселин 84 154 155 
Игов, Светлозар 69 80 130 141 
Илиева, Нели 15 
Инева, Виолета 162 177 
Йовчева, Таня 94 
Йорданова, Даниела 16 
Казанджиев, Веселин 90 
Каролев, Свилен 17 
Кацарска, Красимира 85 124 163 
Келеведжиева, Соня 172 
Кенанова, Александра 52 
Кенарова, Катя 198 
Кирева, Нора 61 
Кирилова, Илияна 142 143 
Кирова, Милена 190 
Колева, Ваня 191 
Коновски, Георги 95 144 164 
Коцев, Виктор 178 
Кръстев, Димитър 70 
Кръстева, Весела 74 96 125 126 
Кръстева, Емилия 110 
Лазарова, Светлана 111 
Лалова, Димитрина 19 
Ланджев, Иван 199 
Малинов, Ангел 53 
Малинова, Севдалина 62 71 81 
Милева, Донка 63 91 98 127 131 
Минев, Димо 192 
Минева, Мариана 128 
Минчева, Даниела 197 
Митева, Десислава 99 
Митева, Елена 112 
Митева, Кремена 182 
Михайлова, Мариана 113 
Михайлова, Мими 183 
Младенова, Фани 156 200 
Найденова, Елена 64 
Недкова, Весела 173 
Несторова, Нели 146 
Николов, Ясен 86 
Николова, Ралица 114 
Николова, Теменужка 179 
Огнянова, Мариола 75 157 
Панайотова, Мария 72 184 
Пантелеева, Нина 48 65 87 169 193 
Пашова, Мария 21 
Пеев, Илия 33 
Пенчева, Валерия 88 
Петрова, Валентина 158 165 170 174 
Петрова, Весела 22 
Петрова, Мила 180 
Пирова, Валентина 34 
Първанова, Анастасия 49 
Радев, Иван 185 
Радева, Марта 147 
Ракьовски, Цветан 23 
Руйчева, Елисавета 115 
Сарандев, Иван 24 35 120 148 187 189 194 
Свиленска, Виолета 100 132 
Симеонов, Иван 25 101 129 166 
Стаменова, Соня 26 
Станков, Иван 41 
Стефанов, Валери 54 66 
Стефанова, Росица 149 
Стоичкова, Ноеми 188 
Стойнева, Вера 67 159 
Стойнева, София 68 116 150 
Топалова, Александра 27 
Узунов, Николай 117 
Филипова, София 28 82 89 118 
Холевич, Йорданка 195 
Христов, Петър 76 
Цолова, Диана 119 
Чернокожев, Николай 151 
Чолаков, Здравко 201 
Чолакова, Таня 102 
Шумелова, Мария 37 152 
Щамлер, Хайнрих 196 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Албена" и(ли) "Албена" 188 
"Божура" - между Хаджи Вълковата чешма и Куков вир 158 
"Божура" от Йордан Йовков 154 155 157 
"Вечери в Антимовския хан" - изгубеният рай 79 
"Другоселец" 94 
"Другоселец" на Йордан Йовков 92 
"Другоселец"-ът сам със своята мъка 102 
"Земляци" 41 
"Земляци" - драматично отделяне от земята и бита на мирния живот 40 
"Нишковата" символика в "Постолови воденици" на Йордан Йовков 174 
"Песента на колелетата" - Йовковият идеал за хармонията 60 
"Песента на колелетата", "Старопланински легенди", "Вечери в Антимовския хан", "Ако можеха да говорят" (Йовков) 62 71 81 
"Последна радост" - смъртта на чудака 46 
"През чумавото" 190 
"Различните" герои на Йордан Йовков 4 
"Старопланински легенди" - раждането на личността 149 
"Старопланински легенди" - убежището на прекрасното минало 139 
АЙА - символ на волния дух 76 
Ами... "Ако можеха да говорят" ? 70 
Архетипален модел и културни универсалии в повестите "Гераците" на Елин Пелин и "Жетварят" на Йордан Йовков 183 
Безсмъртието на красотата в един несъвършен свят 73 
Белите пътища на духовния безкрай в "Песента на колелетата" на Йордан Йовков 67 
Битие и същност на героите 140 
Благословената чудатост на Йовковите герои 13 
Бялата лястовица - символ на надеждата 114 
Бялата лястовица на българина - Й. Йовков "По жицата" 197 
В света на "Старопланински легенди" 148 
В търсене на чудото 112 
Вик за любов 193 
Военната тематика в разказите на Йовков 38 43 
Войната - универсално зло 29 
Войната в творчеството на Йордан Йовков 30 
Войната и мирът - контрастните "лица" на човешкия живот 44 
Войните 35 
Вяра, Надежда, Любов 98 127 
Гласът и безмълвието на добротата 115 
Греховната красота на Албена 88 
Грехът 91 
Грехът и възмездието - морално-естетическа основа на разказа "Индже" от Йордан Йовков 164 
Грехът, възмездието и прошката в човешкия живот 147 
Грях - жертва - изкупление 138 
Грях и възмездие в разказите на Йордан Йовков 28 
Грях, изкупление и възмездие в "Старопланински легенди" [Йовков] 136 
Грях, изкупление и възмездие в разказа "Индже" от Йордан Йовков 161 
Два разказа на Йовков от религиозна гледна точка 47 
Двойствената женска същност 153 
Добро и зло, нежност и сила в човешката душа според разказа "Последна радост" от Йордан Йовков 42 
Добро ли е красивото и красиво ли е доброто, или прозата на Йовков през XXI век 199 
Добротворството - между човешкото и божественото 123 
Добротворството - намереният път към истинската човечност 125 
Добротворчеството на героите в разказите на Йордан Йовков 19 
Доброто - нравствена красота на човешката душа 7 
Драмите на Йовков 187 189 
Дрямката на времето 77 
Духовната болка - нравствена сила на Йовковите герои 14 
Духовният безкрай - път към красота и добро 57 
Душата на Моканина между човешката мъка и доброта 113 
Екзистенциалната самотност на човека 100 132 
За "болното тяло" и "болната душа" в разказа "Русалска нощ" на Йордан Йовков 191 
За любовта и смъртта в творчеството на Йордан Йовков 17 
За страданието през погледа на Мълчаливеца 198 
Измеренията на греха в разказа "Грехът на Иван Белин" от Йордан Йовков 90 
Изпитанията на красотата в творчеството на Йордан Йовков 9 
Изпитанията на света и гласовете на битието 54 
Индже в "отвъдното" зло и "отсамното" добро 165 
Йовков романист 24 194 
Йовковата "Последна радост" - послание и молитва за човечност 49 
Йовковите герои - в търсене на хармонията 53 
Йовковите герои в рамката на "Старопланински легенди" 151 
Йовковите герои в търсене на хармонията 50 52 
Йовковите представи за живота и човека 15 
Йовковият свят - свят на красота, добро и хармония 51 
Йордан Йовков 69 80 130 141 
Йордан Йовков - "Другоселец" 96 
Йордан Йовков - "Кошута" 170 
Йордан Йовков - "По жицата" 103 104 110 
Йордан Йовков - "По-малката сестра" 74 75 
Йордан Йовков - "Старопланински легенди" 142 
Йордан Йовков - зараждането и разпадането на неговия свят 2 
Йордан Йовков - творец на символи 1 
Йордан Йовков и историята 201 
Йордан Йовков и неговите разкази 37 152 
Йордан Йовков. "Жетварят". Повест за българина, Спасителя и изкуплението 185 
Ключови символи в Йовковата проза - малкият човек в голямата вселена на страданието и надеждата 18 
Конфликтност на женската природа в разказа 85 
Красотата и грехът в разказа "Албена" от Йордан Йовков 86 
Красотата, любовта и грехът 87 
Легендарно и топло човешко излъчване на образи и картини в разказа "Шибил" от Йордан Йовков 175 
Легендите и преданията като съкровена човешка и народна история - "Шибил", "Индже", "Кошута" 160 167 
Лунната болест на майстора 66 
Лъжата срещу истината 116 
Любов и грях в разказите на Йордан Йовков 16 
Любов и грях в творчеството на Йордан Йовков 3 
Любов и смърт в сборника "Старопланински легенди" от Йордан Йовков 145 
Любовта - грях и пречистваща сила 26 
Любовта - грях и пречистваща сила в творчеството но Йордан Йовков 8 134 
Любовта - духовната красота на нравственото "престъпление и наказание" на човека 179 
Любовта - нравствена красота и сила за живот 64 
Любовта - път към самопознанието 72 
Любовта в Йовковите "Старопланински легенди" 146 
Любовта между хората 63 
Любовта, красотата и смъртта в Йовковите разкази 21 
Магията на любовта - надбитов, духовен свят на човешка красота 159 
Мечтата, любовта и войната 48 
Митологично и фолклорно в разказа "Постолови воденици" 171 
Митопоетическото потекло на Албена 84 
Митът Албена 186 
Мъдрост и прозрения в духовния свят на Йордан Йовков 12 
Мъдрост, прозрение и вяра в духовния свят на Йовковия човек 20 
Мъдростта да се живее 61 
Мъдростта като постигната хармония между божественото и земното начало 58 
Мълчалив диалог за вярата 105 
Нона... сте Вие 192 
Нравствената красота на Гунчо 107 
Нравственият дълг на човека в обществото 124 
Обаянието на женските образи 150 
Осъзната потребност от любов и свобода или коя е всъщност Йовковата Женда 172 
Откровение за върховната вяра 181 
Отношението към войната в Йовковата проза - измерение на човечността 32 
Отчаянието също е грях 131 
Отчуждението - "другата" нравствена същност на йовковия герой 99 
Парите - другият свят в разказите на Йовков 23 
Песен за смисъла на човешкия живот 56 
Песента на мъдреца 68 
Преобразяващата сила на любовта в разказа "Шибил" 178 
Проблемът за греха и възмездието 133 
Проблемът за греха и възмездието в Йовковите " Старопланински легенди " 135 
Проблемът за греха и възмездието в разказа "Индже" на Йордан Йовков 163 
Простотата и спонтанността на доброто в разказа "Серафим" от Йордан Йовков 122 
Психологическа характеристика на войната като човешко преживяване в творчеството на Йордан Йовков.Поуки, изводи и уроци за съвременните мисии на българската армия 33 
Първото издание на "Жетварят" 182 
Пътища на себепознанието 177 
Разказ за споделената мъка 117 
Разказвач и текст - наративни случвания в зоната на постмодерна 173 
Разказите на Йордан Йовков - поетичен размисъл за човешката доброта 27 
Разказът "Шибил" - Йордан Йовков 176 
Реализмът на Йовков 11 
Реалната и мистична сила на живота в разказа "Кошута" от Йордан Йовков 168 
Ролята на лястовичката и змията в разказа 109 
Романтичната извисеност на героите от разказите "Шибил" и "Индже" на Йордан Йовков 166 
Самотата човешка 97 
Сборникът "Старопланински легенди" 137 
Сборникът "Вечери в Антимовския хан" 78 
Светът на Йовков 10 
Свободата и мъдростта да живееш за другите 162 
Серафим или чудото в делника 128 
Силата и красотата във "Вечери в Антимовския хан" и "Албена" 82 89 
Силата на доброто в разказа 126 
Силата на женската красота в разказа "Албена" от Йордан Йовков 83 
Силата на мъжете и красотата на жените в "Старопланински легенди" 144 
Символ и реалност в Йовковия роман "Чифликът край границата" 196 
Смисълът на благородната лъжа на Моканина 106 
Смъртта на човека - духовно възкресение на мита за героя 143 
Срещата с Йордан Йовков 121 
Страдание и празник в селския живот според разказа "Другоселец" ат Йордан Йовков 93 
Страданието, което търси спасение в надеждата 119 
Съвременността 120 
Съдбата на Нонка 108 
Тайната на пеещите каруци 65 
Тайнствената романтика на любовта 169 
Тайнството на сътворяването на един разказ : "Божура" - Йордан Йовков 156 200 
Творчеството на Йордан Йовков - нравствено-философски и естетически измерения 6 
Трудът като благочестие 55 
Хаосът на войната и човешкото страдание в разказите на Йордан Йовков 34 
Християнството и проблемът за катарзиса в повестта "Жетварят" 184 
Художественото майсторство на Йордан Йовков при изграждане образите в разказите "Другоселец" и "Серафим" 95 
Хуманизмът в творчеството на Йордан Йовков 5 
Хуманизмът на Йовков във военните разкази 36 
Чифликът и границата 195 
Човеколюбието на Йовковите герои 25 101 129 
Човекът - легенда, песен и мит 180 
Човекът и войната в Йовковата проза 39 45 
Човекът и войната в прозата на Йордан Йовков 31 
Човекът и неговият свят в творчеството на Йордан Йовков 22 
Човешката духовна сила в света на страданието 111 
Човешкото страдание в разказа 118 
Човешкото съзидание като чудо на живота според разказа "Песента на колелетата" от Йордан Йовков 59