Биография

Общи теми

- 1 -

В Р 61

Александрова, Нели.  Творчеството на Христо Смирненски / Нели Александрова. // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 25, 19 - 25 юни 2007, с. 5. 

Сист. No: 62439

- 2 -

Ч1/886.7.09(075.4)/В 24

Василев, Сава.  Христо Смирненски / Сава Василев. // Василев,  Сава и др. Ново ръководство за ученика по литература - 12. клас / Сава Василев, Димитър Кръстев. - В. Търново, 2002, с. 36 - 43. 

Сист. No: 44282

- 3 -

Ч1/886.7.09(075.4)/В 24

Василев, Сава.  Творчеството на Христо Смирненски - овладяване на нови социални и литературни територии / Сава Василев. // Василев,  Сава и др. Ново ръководство за ученика по литература - 12. клас / Сава Василев, Димитър Кръстев. - В. Търново, 2002, с. 53 - 71. 

Сист. No: 44285

- 4 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С 78

Василева, Кети.  Песните в които диша бурята / Кети Василева. // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки : Сб. : Ч. 1 - : Ч. 2. От Елин Пелин до Димитър Димов / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова, Ч. 2. От Елин Пелин до Димитър Димов. - София, 2004, 2008, с. 116 - 123. 

Сист. No: 51946

- 5 -

Сп Л 69

Василева, Кети.  Христо Смирненски - естетически позиции, теми и образи / Кети Василева. // Литерайко, 2006, N 7, с. 50 - 52. 

Сист. No: 58582

- 6 -

Сп Р 74

Ватова, Пенка.  Емблематични символни образи [митологични и исторически] в поезията на Смирненски / Пенка Ватова. // Родна реч, 1999, N 6, с. 9 - 12. 

Сист. No: 23759

- 7 -

Сп Л 69

Георгиева, Нина.  Поезията на Смирненски в контекста на 20-те години на XX век / Нина Георгиева. // Литерайко, 2007, N 8, с. 33 - 35. 

Сист. No: 63681

- 8 -

В Р 61

Георгиева, Стоймира.  Христо Смирненски - слънчевото дете на българската поезия / Стоймира Георгиева. // РИКИ - кандидатгимназист, XVI, N 4, 29 ян. - 4 февр. 2008, с. 4 - 5. 

Сист. No: 64571

- 9 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П 47

Делов, Георги.  Новите смисли на символичната образност / Георги Делов. // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка / Таня Петрова, Георги Делов. - София, 2002, с. 245 - 247. 

Сист. No: 46456

- 10 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П 47

Делов, Георги.  Ситуиране на поетическото пространство при Смирненски / Георги Делов. // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка / Таня Петрова, Георги Делов. - София, 2002, с. 247 - 251. 

Сист. No: 46457

- 11 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Д 59

Димитрова, Елка.  Възторженият устрем към "новия" свят / Елка Димитрова. // Димитрова,  Елка. Нови анализи на литературни творби : За обучението в 12. клас / Елка Димитрова. - София, 2002, с. 7 - 9. 

Сист. No: 44329

- 12 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Д 59

Димитрова, Елка.  Естетическият контекст на поезията на Смирненски - новата поетика / Елка Димитрова. // Димитрова,  Елка. Нови анализи на литературни творби : За обучението в 12. клас / Елка Димитрова. - София, 2002, с. 7 - 11. 

Сист. No: 44330

- 13 -

В Г 48

Димова, Веселина.  Идеята за човешко щастие в поезията на Христо Смирненски / Веселина Димова. // Гимназист, XI, N 31, 5 - 11 окт. 2004, с. 7; № 32 с. 10. 

Сист. No: 48999

- 14 -

В Г 48

Димова, Веселина.  Страдание и спасение в поезията на Христо Смирненски / Веселина Димова. // Гимназист, XII, N 30, 27 септ. - 3 окт. 2005, с. 7, 10 ; № 31, с. 7. 

Сист. No: 52825

- 15 -

В Г 48

Димова, Веселина.  Христо Смирненски и сатиричната традиция в българската литература / Веселина Димова. // Гимназист, XIV, N 37, 13 - 19 ноем. 2007, с. 7; № 38, с. 7, 10. 

Сист. No: 63752

- 16 -

Ч1/886.7.09/Т 44

Зарева, Снежана.  Пак за социалното съчувствие и революцията у Смирненски / Снежана Зарева. // Творби и прочити : Нови изследвания по българска литература / Състав. Милена Кирова, Николай Чернокожев. - София, 1996, с. 170 - 176. 

Сист. No: 37681

- 17 -

В Г 48

Колева, Яна.  Поетиката на Христо Смирненски. Символни послания на художествената експресия / Яна Колева. // Гимназист, VІІІ, N 2, 16 - 22 ян. 2001, с. 6 - 7. 

Сист. No: 33662

- 18 -

В Г 48

Кръстева, Весела.  Оптимистичната визия за "пристъпа величествен на роба" / Весела Кръстева. // Гимназист, XVI, N 32, 13 - 19 окт. 2009, с. 12. 

Сист. No: 29685

- 19 -

Ч1/886.7.09/М 22

Малинов, Ангел.  Социални и исторически прозрения в творчеството на Христо Смирненски / Ангел Малинов. // Малинов,  Ангел. От Ботев до Талев : Теми и разработки по литература за ученици и кандидат-студенти / Ангел Малинов. - София, 1998, с. 145 - 155. 

Сист. No: 15767

- 20 -

Сп Р 74

Малинова, Людмила.  Мотивът за смъртта в поезията на Христо Смирненски / Людмила Малинова. // Родна реч, 2002, N 5 - 6, с. 20 - 23. 

Сист. No: 41768

- 21 -

Сп Р 74

Малинова, Людмила.  Мотивът за смъртта в поезията на Христо Смирненски / Людмила Малинова. // Родна реч, 2002, N 7 - 8, с. 42 - 45. 

Сист. No: 42934

- 22 -

Ч1/886.7.09/М 22

Малинова, Севдалина.  Христо Смирненски / Севдалина Малинова. // Малинова,  Севдалина. Писатели. Теми. Анализи : Проблемно-тематични разработки и общи анализи на творчеството на бълг. литературни класици, изучавани в гимназиалния курс / Севдалина Малинова; Ред. Мирослава Бенковска. - София, 2000, с. 123 - 134. 

Сист. No: 38538

- 23 -

Сп Р 74

Малковска, Натали.  Време, пространство, герои в творчеството на Христо Смирненски / Натали Малковска. // Родна реч, 1998, N 6, с. 17 - 19. 

Сист. No: 16244

- 24 -

В Р 61

Манчева, Миглена.  Гневът на масите в поезията на Христо Смирненски / Миглена Манчева. // Гимназист, XIII, N 32, 11 - 17 окт. 2005, с. 10. 

Сист. No: 53105

- 25 -

В Г 48

Младенова, Василена.  Христо Смирненски - поет на мечтата за революция / Василена Младенова. // Гимназист, XIII, N 30, 26 септ. - 2 окт. 2006, с. 7, 10; № 31, с. 10. 

Сист. No: 58499

- 26 -

В Г 48

Панов, Александър.  Поезията на Смирненски и митът за сътворението на света / Александър Панов. // Гимназист, VІІ, N 3, 18 - 24 ян. 2000, с. 7. 

Сист. No: 26112

- 27 -

Ч1/886.7.09(075.3)/П 18

Панов, Александър и др.  Образи на революцията в поезията Христо Смирненски / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова. // Панов,  Александър Асенов и др. Теми и есета по литература 12. кл. : Първи свит. / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова. - София, 2006, с. 31 - 40. 

Сист. No: 60259

- 28 -

Ч1/886.7.09(075.3)/П 18

Панов, Александър и др.  Страдание и спасение в поезията на Христо Смирненски / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова. // Панов,  Александър Асенов и др. Теми и есета по литература 12. кл. : Първи свит. / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова. - София, 2006, с. 46-52. 

Сист. No: 60260

- 29 -

Ч1/886.7.09(07)/С 37

Симеонов, Иван.  Патос и героика в поезията на Христо Смирненски / Иван Симеонов. // Симеонов,  Иван. Интерпретации на литературни теми : Помагало за ученици, кандидат-студенти и студенти / Иван Симеонов. - Пловдив, 2003, с. 132 - 141. 

Сист. No: 42990

- 30 -

Ч1/886.7.09(07)/С 75

Стефанов, Валери.  Жертви и спасители в поезията на Смирненски / Валери Стефанов. // Стефанов,  Валери Стоилов и др. Българска литература : Светове и светувания : Т. 1 - 2 : Т. ІІ / Валери Стефанов, Милена Кирова, Т. ІІ. - София, 2006, с. 61 - 83. 

Сист. No: 14771

- 31 -

Сп Р 74

Танев, Димитър.  Поет на справедливостта / Димитър Танев. // Родна реч, 2001, N 8, с. 35 - 38. 

Сист. No: 37836

- 32 -

В Г 48

Филипова, София.  Образите на революцията и подвига / София Филипова. // Гимназист, XIII, N 31, 3 - 9 окт. 2006, с. 7, 10; № 32, 10 - 16 окт. 2006, с. 6-7. 

Сист. No: 58607

- 33 -

Ч1/886.7.09/Л 69

Христо Смирненски - поет трагик, патетик, сатирик . // Литературни коментари, анализи, разработки : За кандидат-студенти, зрелостници и ученици : [В 2 ч.] : Ч. 2. Елин Пелин - Димитър Талев / Лили Николова и др.; Под ред. на Лили Николова . - София, Ч. 2. Елин Пелин - Димитър Талев. - София : Сиела. - София, 2000, с. 146 - 166. 

Сист. No: 40197

- 34 -

Сп Б 92

Чернокожев, Вихрен.  Христо Смирненски и българската сатирическа традиция / Вихрен Чернокожев. // Български език и литература, 1999, N 2 - 3, с. 94 - 97. 

Сист. No: 23491

- 35 -

Ч1/886.7.09/Ш 97

Шумелова, Мария.  Социалното страдание и хуманизмът в поезията на Христо Смирненски / Мария Шумелова. // Шумелова,  Мария. Ръководство за ученика по литература 11. клас / Мария Шумелова. - Велико Търново, 2000, с. 66 - 76. 

Сист. No: 34385

- 36 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Л 69

Щерионова, Елинка.  Образът на разрушавания и сътворяващия се свят в поезията на Христо Смирненски / Елинка Щерионова. // Литературни анализи и тестове за матура по българси език и литература : [Помагало] / Магдалена Панайотова и др.. - София, 2008, с. 149 - 153. 

Сист. No: 65906

Стихотворения

Децата на града

- 37 -

В Р 61

Георгиева, Гергана.  Христо Смирненски - градът и детското нещастие / Гергана Георгиева. // РИКИ - кандидатгимназист, XVII, N 37, 17 - 23 ноем. 2009, с. 10 - 12. 

Сист. No: 30913

- 38 -

Ч1/886.7.09/Л 69

Градът и "Децата на града" в поезията на Христо Смирненски  / Лили Николова и др. // Литературни коментари, анализи, разработки : За кандидат-студенти, зрелостници и ученици : [В 2 ч.] : Ч. 2. Елин Пелин - Димитър Талев / Лили Николова и др.; Под ред. на Лили Николова . - София, Ч. 2. Елин Пелин - Димитър Талев. - София. - София, 2000, с. 166 - 178. 

Сист. No: 40198

- 39 -

Ч1/886.7.09/И 29

Игов, Светлозар.  Поет на Града / Светлозар Игов. // Игов,  Светлозар. Българската литература ХХ век : От Алеко Константинов до Атанас Далчев / Светлозар Игов. - София, 2000, с. 188 - 200. 

Сист. No: 30612

- 40 -

В Г 48

Николов, Ясен.  Градът и човекът в лириката на Смирненски / Ясен Николов. // Гимназист, VІІ, N 1, 4 - 10 ян. 2000, с. 5 - 6. 

Сист. No: 26096

- 41 -

В Г 48

Сиракова, Мариана.  Лиричните образи на социалната съдба в цикъла " Децата на града " на Христо Смирненски / Мариана Сиракова. // Гимназист, Х, N 30, 31, 7 - 13 окт. 2003, с. 6 - 7. 

Сист. No: 47545

- 42 -

Ч1/886.7.09(075.3)/Т 76

Тотев, Пламен и др.  Човекът и градът, светлината и мракът в поезията на Христо Смирненски / Пламен Тотев, Светослав Минчев, Миглена Севдалинова. // Тотев,  Пламен и др. Матура. Български език и литература : Тестове, материали за създаване на аргументативни текстове : Ч. 1 - : Ч. 2 От Смирненски до Талев. [12 клас] / Пламен Тотев, Светослав Минчев, Миглена Севдалинова, Ч. 2 От Смирненски до Талев. [12 клас]. - [София], 2007, с. 57 - 63. 

Сист. No: 17983

- 43 -

В Г 48

Филипова, София.  Амбивалентният образ на града в поезията на Христо Смирненски / София Филипова. // Гимназист, ХI, N 32, 12 - 18 окт. 2004, с. 7,10; № 33 с. 7, 10. 

Сист. No: 49052

Братчетата на Гаврош

- 44 -

В Р 61

Георгиева, Стоймира.  Проблемът за ограбеното детство / Стоймира Георгиева. // РИКИ - кандидатгимназист, XVI, N 5, 5 - 11 февр. 2008, с. 4 - 5. 

Сист. No: 64637

- 45 -

В В 35

Инева, Виолета.  Вечери в човешкото страдание в поезията на Смирненски / Виолета Инева. // Веди, N 25, 04 юли 2003, с. 15 - 20. 

Сист. No: 46826

- 46 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Л 69

Кръстев, Димитър.  Христо Смирненски / Димитър Кръстев. // Литературни анализи : В помощ на учениците от 8. клас / Иван Радев и др. - 9. доп. прераб. изд.. - В. Търново, 2002, с. 111 - 120. 

Сист. No: 45026

- 47 -

В Р 61

Кръстева, Весела.  Страданието - основен мотив в творчеството на Христо Смирненски / Весела Кръстева. // РИКИ - кандидатгимназист, XVI, N 38, 25 ноем. - 1 дек. 2008, с. 4. 

Сист. No: 19688

- 48 -

Ч1/82.08(07)/П 30

Пашова, Мария.  Градът и отхвърлените от него бедни деца / Мария Пашова. // Пашова,  Мария. Литературноинтерпретативно съчинение : Помагало по литература за 8. клас / Мария Пашова. - Пловдив, 2001, 2004, с. 78 - 81. 

Сист. No: 52470

- 49 -

Ч1/82.08(07)/П 30

Пашова, Мария.  Мотивът за ограбеното детство в "Братчетата на Гаврош" / Мария Пашова. // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за 12. клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Пашова. - Пловдив, 2009, с. 32 - 34. 

Сист. No: 65821

Ний

- 50 -

В Г 48

Ангелова, Милена.  Лирична експресия на символните внушения в поезията на Христо Смирненски ["Ний", "Старият музикант"] / Милена Ангелова. // Гимназист, IX, N 28, 17 - 23 септ. 2002, с. 7, 11. 

Сист. No: 42751

- 51 -

Ч1/886.7.09/Г 82

Григоров, Илия.  Съзидание и болка в стихотворението "Ний" от Христо Смирненски / Илия Григоров. // Григоров,  Илия. Литературни анализи 11. - 12. клас [Ч. 2] : Литературно-интерпретативно съчинение върху лирика / Илия Григоров . - Пловдив. - Пловдив : Летера. - Пловдив, 2003, с. 103 - 107. 

Сист. No: 48374

- 52 -

В Л 69

Димитрова, Елка.  "Ний" / Елка Димитрова. // Литературен форум, N 28, 24 - 30 септ. 2002, с. 9. 

Сист. No: 42815

- 53 -

В Г 48

Димова, Весела.  Оптимистичната визия за "пристъпа величествен на роба" / Весела Димова. // Гимназист, XVI, N 33, 20 - 26 окт. 2009, с. 12; № 34, с. 7, 10 - 11. 

Сист. No: 30009

- 54 -

В Г 48

Пантелеева, Нина.  Христо Смирненски - "Ний" от страданието до революцията / Нина Пантелеева. // Гимназист, XI, N 29, 21 - 27 септ. 2004, с. 7, 10. 

Сист. No: 48854

- 55 -

Ч1/82.08(07)/П 30

Пашова, Мария.  Пътят от страданието към протеста в "Ний" / Мария Пашова. // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за 12. клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Пашова. - Пловдив, 2009, с. 13 - 16. 

Сист. No: 65817

- 56 -

В Г 48

Стоянова, Димитринка.  "Ураганът" на социалния протест - стихийна сила и личностна позиция в стихотворенията "Ний" и "Юноша" на Христо Смирненски / Димитринка Стоянова. // Гимназист, X, N 28, 16 - 22 септ. 2003, с. 6 - 7. 

Сист. No: 47464

- 57 -

Ч1/886.7.09/Т 64

Тодорова, София.  Страдание и възмездие / София Тодорова, Иван Велчев. // Тодорова,  София и др. Българската литература за матура : От Христо Ботев до Димитър Талев : Интерпретации на всички художествени текстове от учебно-изпитната програма по български език и литература / София Тодорова, Иван Велчев. - София, 2008, с. 226 - 229. 

Сист. No: 18936

Стария музикант

- 58 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С 78

Андреева, Олга.  Музиката на човешката обреченост / Олга Андреева. // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки : Сб. : Ч. 1 - : Ч. 2. От Елин Пелин до Димитър Димов / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова, Ч. 2. От Елин Пелин до Димитър Димов. - София, 2004, 2008, с. 127 - 129. 

Сист. No: 51948

- 59 -

Ч1/886.7.09/Г 82

Григоров, Илия.  Страданието като неотменна съдба в стихотворението "Старият музикант" от Христо Смирненски / Илия Григоров. // Григоров,  Илия. Литературни анализи 11. - 12. клас [Ч. 2] : Литературно-интерпретативно съчинение върху лирика / Илия Григоров. - Пловдив, 2003, с. 108 - 110. 

Сист. No: 48375

- 60 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П 47

Делов, Георги.  Стихотворението "Стария музикант" - хроника на една предизвестена поява / Георги Делов. // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка / Таня Петрова, Георги Делов. - София, 2002, с. 251 - 256. 

Сист. No: 46458

- 61 -

В Г 48

Михайлова, Анна.  Мотивът за трагичната обреченост в стихотворението / Анна Михайлова. // Гимназист, XVI, N 36, 10 - 16 ноем. 2009, с. 10. 

Сист. No: 30636

- 62 -

Ч1/886.7.09(075.3)/П 18

Панов, Александър и др.  Страдание и съпричастие в стихотворението "Стария музикант" / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова. // Панов,  Александър Асенов и др. Теми и есета по литература 12. кл. : Първи свит. / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова. - София, 2006, с. 75 - 79. 

Сист. No: 60264

- 63 -

В Г 48

Пантелеева, Нина.  Художественото битие на човешката самота в стихотворенията на Христо Смирненски "Цветарка" и "Старият музикант" / Нина Пантелеева. // Гимназист, IX, N 33, 22 - 28 окт. 2002, с. 7, 10. 

Сист. No: 43168

- 64 -

Ч1/82.08(07)/П 30

Пашова, Мария.  Трагичната обреченост и хуманистичната болка в "Старият музикант" / Мария Пашова. // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за 12. клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Пашова. - Пловдив, 2009, с. 28 - 31. 

Сист. No: 65820

- 65 -

Ч1/886.7.09/Т 64

Тодорова, София.  Самотата на човека и Смъртта / София Тодорова, Иван Велчев. // Тодорова,  София и др. Българската литература за матура : От Христо Ботев до Димитър Талев : Интерпретации на всички художествени текстове от учебно-изпитната програма по български език и литература / София Тодорова, Иван Велчев. - София, 2008, с. 235 - 238. 

Сист. No: 18958

Цветарка

- 66 -

Ч1/886.7.09/Г 82

Григоров, Илия.  Мотивът за погубената от "каменния град" красота и младост в стихотворението "Цветарка" от Христо Смирненски / Илия Григоров. // Григоров,  Илия. Литературни анализи 11. - 12. клас [Ч. 2] : Литературно-интерпретативно съчинение върху лирика / Илия Григоров. - Пловдив, 2003, с. 111 - 114. 

Сист. No: 48376

- 67 -

В Г 48

Йосифова, Мария.  Откраднатата младост на децата на града / Мария Йосифова. // Гимназист, XII, N 29, 20 - 26 септ. 2005, с. 7; № 30, с. 7. 

Сист. No: 52770

- 68 -

В Р 61

Кръстева, Весела.  Светът на погазената красота / Весела Кръстева. // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 23, 6 - 12 юни 2006, с. 4. 

Сист. No: 57077

- 69 -

В Г 48

Минева, Мариана.  Човекът и градът в "Цветарка" / Мариана Минева. // Гимназист, XV, N 33, 21 - 27 окт. 2008, с. 7, 10. 

Сист. No: 18286

- 70 -

Ч1/82.08(07)/П 30

Пашова, Мария.  Творческата роля на контраста в "Цветарка" / Мария Пашова. // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за 12. клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Пашова. - Пловдив, 2009, с. 35 - 38. 

Сист. No: 65822

- 71 -

В Г 48

Стоянова, Гергана.  Скръбната участ на човешките души в стихотворенията "Цветарка" и "Юноша" на Христо Смирненски / Гергана Стоянова. // Гимназист, IX, N 29, 24 - 30 септ. 2002, с. 7, 10. 

Сист. No: 42836

- 72 -

Сп Р 74

Стоянова, Мирослава.  Поруганата красота в стихотворението "Цветарка" от Христо Смирненски / Мирослава Стоянова. // Родна реч, 2003, N 5, с. 8 - 11. 

Сист. No: 47251

- 73 -

Ч1/886.7.09/Т 64

Тодорова, София.  Карнавалът на живота в града / София Тодорова, Иван Велчев. // Тодорова,  София и др. Българската литература за матура : От Христо Ботев до Димитър Талев : Интерпретации на всички художествени текстове от учебно-изпитната програма по български език и литература / София Тодорова, Иван Велчев. - София, 2008, с. 238 - 242. 

Сист. No: 18959

Зимни вечери

- 74 -

Сп Р 74

Братанова, Марина.  Вечната бедност и грижа в цикъла "Зимни вечери" на Христо Смирненски / Марина Братанова. // Родна реч, XLX, 2007, N 8 - 9, с. 32 - 39. 

Сист. No: 64512

- 75 -

В Р 61

Брестничка, Мария.  Страдание и съпричастие в "Зимни вечери" от Христо Смирненски / Мария Брестничка. // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 2, 14 - 20 ян. 2003, с. 10. 

Сист. No: 44118

- 76 -

В Р 61

Винчева, Валя.  Децата на страданието / Валя Винчева. // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 3, 16 - 22 ян. 2007, с. 11 - 12. 

Сист. No: 60250

- 77 -

В Р 61

Георгиева, Гергана.  Лицата на страданието и състраданието в поетичния цикъл / Гергана Георгиева. // РИКИ - кандидатгимназист, XVII, N 5, 3 - 9 февр. 2009, с. 12; № 6, с. 11 - 12. 

Сист. No: 22421

- 78 -

Ч1/886.7.09/Г 82

Григоров, Илия.  Страданието като всевластна жизнена философия в цикъла "Зимни вечери" ог Христо Смирненски / Илия Григоров. // Григоров,  Илия. Литературни анализи 11. - 12. клас [Ч. 2] : Литературно-интерпретативно съчинение върху лирика / Илия Григоров. - Пловдив, 2003, с. 115 - 120. 

Сист. No: 48377

- 79 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Г 97

Гърдев, Георги и др.  Христо Смирненски / Георги Гърдев, Даниела Минчева. // Гърдев,  Георги. Ново ръководство за ученика по литература - 8. клас / Георги Гърдев, Даниела Минчева, Стефан Гърдев. - Велико Търново, 2001, с. 105 - 128. 

Сист. No: 40699

- 80 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Л 69

Димитрова, Елка.  Старият свят и неговите жертви в лирическия цикъл на Христо Смирненски / Елка Димитрова. // Литературни анализи и тестове за матура по българси език и литература : [Помагало] / Магдалена Панайотова и др.. - София, 2008, с. 160 - 163. 

Сист. No: 65908

- 81 -

В Р 61

Димова, Веселина.  Драмата на човека от бедните предградия / Веселина Димова. // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 2, 11 - 17 ян. 2005, с. 6 - 7. 

Сист. No: 49929

- 82 -

В Г 48

Иванова, Диляна.  Лирическа импресия на тъгата / Диляна Иванова. // Гимназист, N N 38, 27 окт. - 3 ноем. 2001, с. 5. 

Сист. No: 38912

- 83 -

В Р 61

Иванова, Мария.  Съдбата на онеправданите в света на злото и на несправедливостта / Мария Иванова. // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 2, 10 - 16 ян. 2006, с.10 - 11. 

Сист. No: 54678

- 84 -

Сп Л 69

Илиева, Нели.  Отчаянието в призрачният град - размисли върху поетическият цикъл на Смирненски "Зимни вечери" / Нели Илиева. // Литерайко, 2006, N 2, с. 26 - 27. 

Сист. No: 54986

- 85 -

В С 91

Инева, Виолета.  Пулсът на живота в цикъла "Зимни вечери" / Виолета Инева. // Супер Рик, N 7, 26 февр. 2001, с. 7; № 8, с. 5. 

Сист. No: 34355

- 86 -

В Р 61

Йосифова, Мария.  Христо Смирненски - "Зимни вечери" / Мария Йосифова. // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 3, 18 - 24 ян. 2005, с. 10. 

Сист. No: 49964

- 87 -

В Р 61

Кацарска, Красимира.  Христо Смирненски - "Зимни вечери" / Красимира Кацарска. // РИКИ - кандидатгимназист, Х, N 1, 8 - 14 ян. 2002, с. 11 ; № 2, с. 12. 

Сист. No: 39406

- 88 -

В Р 61

Константинова, Елка.  Зимните вечери на "слънчевия" поет и неговите тревожни вълнения / Елка Константинова. // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 1, 7 - 13 ян. 2003, с. 10 - 11. 

Сист. No: 44020

- 89 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С 78

Котева, Вера.  Смразяващите вечери в града на злото / Вера Котева. // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки : Сб. : Ч. 1 - : Ч. 2. От Елин Пелин до Димитър Димов / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова, Ч. 2. От Елин Пелин до Димитър Димов. - София, 2004, 2008, с. 133 - 140. 

Сист. No: 51952

- 90 -

В Р 61

Кръстева, Емилия.  Страдание и състрадание в цикъла "Зимни вечери" на Христо Смирненски / Емилия Кръстева. // РИКИ - кандидатгимназист, ІХ, N 17, 1 - 7 май 2001, с. 6 - 7. 

Сист. No: 34835

- 91 -

В Р 61

Лалова, Димитрина.  Безнадеждният свят на отхвърлените и онеправданите / Димитрина Лалова. // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 2, 9 - 15 ян. 2007, с. 11. 

Сист. No: 60117

- 92 -

Сп Л 69

Личева, Цветелина.  Художествен замисъл и поетически идеи в цикъла "Зимни вечери" на Христо Смирненски / Цветелина Личева. // Литерайко, 2007, N 1, с. 18 - 19. 

Сист. No: 60272

- 93 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Л 69

Ляхова, Весела.  Страдание и състрадание в цикъла "Зимни вечери" на Христо Смирненски / Весела Ляхова. // Литературни анализи и тестове за матура по българси език и литература : [Помагало] / Магдалена Панайотова и др.. - София, 2008, с. 154 - 159. 

Сист. No: 65907

- 94 -

В Р 61

Матеева, Рая.  Светът на човешката мизерия / Рая Матеева. // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 2, 13 - 19 ян.2004, с. 10. 

Сист. No: 1592

- 95 -

В Р 61

Милев, Йордан.  Човекът в призрачния град / Йордан Милев. // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 4, 24 - 30 ян. 2006, с. 10 - 11. 

Сист. No: 54811

- 96 -

В Р 61

Минева, Мариана.  Картините на страданието / Мариана Минева. // РИКИ - кандидатгимназист, XVI, N 8, 26 февр. - 3 март 2008, с. 11; № 9, с. 11. 

Сист. No: 9759

- 97 -

Сп Д 23

Николова, Дора.  Романтично-символична постановка на човешката трагедия / Дора Николова. // Дарба, 1996, N 3 - 4, с. 11 - 12. 

Сист. No: 4006

- 98 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Л 69

Павлова, Илияна.  Христо Смирненски / Илияна Павлова. // Литературни анализи : В помощ на учениците от 8. клас / Иван Радев и др. - 9. доп. прераб. изд. . - В. Търново. - В. Търново. - В. Търново, 2002, с. 101 - 111. 

Сист. No: 45025

- 99 -

В Р 61

Пантелеева, Нина.  Лирична импресия на социалната тъга / Нина Пантелеева. // РИКИ - кандидатгимназист, ІХ, N 2, 16 - 22 ян. 2001, с. 10 - 11. 

Сист. No: 33646

- 100 -

Ч1/82.08(07)/П 30

Пашова, Мария.  Страданието и състраданието в "Зимни вечери" / Мария Пашова. // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за 12. клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Пашова. - Пловдив, 2009, с. 39 - 45. 

Сист. No: 65823

- 101 -

В С 91

Петрова, Мариела.  "..И вечната бедност и грижа ме гледат през мътни стъкла" / Мариела Петрова. // Супер Рик, N 6, 19 февр. 2001, с. 5 - 6. 

Сист. No: 34235

- 102 -

В Г 48

Рангелова, Ирина.  Лирична картина на социалното прискърбие в "Зимни вечери" на Христо Смирненски / Ирина Рангелова. // Гимназист, X, N 31, 8-14 окт. 2002, с. 6 - 7; № 32. 

Сист. No: 43026

- 103 -

Ч1/886.7.09(07)/С 75

Стефанова, Росица.  Цикълът "Зимни вечери" - израз на стремежа към справедлив, хармоничен свят / Росица Стефанова. // Стефанова,  Росица Ботушева. Теми по литература 8. клас / Росица Стефанова. - София, 2003, с. 92 - 97. 

Сист. No: 11378

- 104 -

В Г 48

Тодорова, Галя.  Лиричната самота на социално угнетените в цикъла "Зимни вечери" на Христо Смирненски / Галя Тодорова. // Гимназист, Х, N 32, 14 - 20 окт. 2003, с. 6 - 7; № 33, с. 7. 

Сист. No: 47812

- 105 -

Ч1/886.7.09/Т 64

Тодорова, София.  Страдание без спасение / София Тодорова, Иван Велчев. // Тодорова,  София и др. Българската литература за матура : От Христо Ботев до Димитър Талев : Интерпретации на всички художествени текстове от учебно-изпитната програма по български език и литература / София Тодорова, Иван Велчев. - София, 2008, с. 242 - 246. 

Сист. No: 18960

- 106 -

Ч1/372.882/Т 76

Тотев, Пламен.  Големият град в цикъла "Зимни вечери" и стихотворенията "Цветарка" и "Братчетата на Гаврош" на Христо Смирненски / Пламен Тотев, Светослав Минчев. // Тотев,  Пламен Стефанов и др. Теми по литература за 8. клас : Интерпретативно съчинение / Пламен Тотев, Светослав Минчев. - [София], 2005, с. 49 - 56. 

Сист. No: 60074

- 107 -

В Р 61

Филипова, София.  Многоликото човешко страдание / София Филипова. // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 4, 23 ян. 2007, с. 10 - 11. 

Сист. No: 60379

- 108 -

В Р 61

Хинчева, Мила.  Мрачна приказка за един от кръговете на социалния ад / Мила Хинчева. // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 3, 17 - 23 ян. 2006, с. 10 - 11. 

Сист. No: 54737

- 109 -

В Р 61

Янева, Фани.  Съдбата на човека според "Зимни вечери" на Христо Смирненски / Фани Янева. // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 2, 14 - 20 ян. 2003, с. 7. 

Сист. No: 44117

- 110 -

Сп Б 92

Янкулова, Ани.  "Зимни вечери" и нощната картина на града гробница / Ани Янкулова. // Български език и литература, XLII, 2002, N 4 - 5, с. 16 - 18. 

Сист. No: 43462

През бурята

- 111 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С 78

Димитрова, Цветелина.  Празникът на спасението / Цветелина Димитрова. // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки : Сб. : Ч. 1 - : Ч. 2. От Елин Пелин до Димитър Димов / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова, Ч. 2. От Елин Пелин до Димитър Димов. - София, 2004, 2008, с. 151 - 154. 

Сист. No: 51959

Йохан

- 112 -

В Р 61

Пантелеева, Нина.  За подвига и драмата / Нина Пантелеева. // РИКИ - кандидатгимназист, XVI, N 34, 28 окт. - 3 ноем. 2008, с. 6 - 7. 

Сист. No: 18453

- 113 -

Ч1/82.08(07)/П 30

Пашова, Мария.  Героичното и трагичното в "Йохан" / Мария Пашова. // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за 12. клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Пашова. - Пловдив, 2009, с. 17 - 21. 

Сист. No: 65818

- 114 -

Ч1/886.7.09/Т 64

Тодорова, София.  Социалният бунт - патетика и трагизъм / София Тодорова, Иван Велчев. // Тодорова,  София и др. Българската литература за матура : От Христо Ботев до Димитър Талев : Интерпретации на всички художествени текстове от учебно-изпитната програма по български език и литература / София Тодорова, Иван Велчев. - София, 2008, с. 230 - 232. 

Сист. No: 18944

Червените ескадрони

- 115 -

В Л 69

Георгиев, Никола.  "Червените ескадрони" / Никола Георгиев. // Литературен форум, N 28, 24 - 30 септ. 2002, с. 9. 

Сист. No: 42814

- 116 -

В Б 92

Тотев, Петко.  Тракийски конници и жертвоприношения / Петко Тотев. // Бьлгарски писател, N 27, 22 септ. 1998, с. 4. 

Сист. No: 16546

Да бъде ден

- 117 -

Ч1/886.7.09(075.4)/В 24

Василев, Сава.  Повелителят на светлината / Сава Василев. // Василев,  Сава и др. Ново ръководство за ученика по литература - 12. клас / Сава Василев, Димитър Кръстев. - В. Търново, 2002, с. 43 - 53. 

Сист. No: 44284

- 118 -

В Г 48

Пантелеева, Нина.  Песен, в която диша бурята / Нина Пантелеева. // Гимназист, XV, N 32, 14 - 20 окт. 2008, с. 10. 

Сист. No: 18120

- 119 -

Ч1/82.08(07)/П 30

Пашова, Мария.  Копнеж и призив за справедливо устроено общество в "Да бъде ден" / Мария Пашова. // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за 12. клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Пашова. - Пловдив, 2009, с. 9 - 12. 

Сист. No: 65816

- 120 -

Ч1/886.7.09(07)/Т 72

Стефанова, Росица.  Образи на страданието в стихосбирката на Смирненски "Да бъде ден" / Росица Стефанова. // Тонева,  Веселина и др. Теми по литература 12. клас : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки] / Веселина Тонева, Веселина Симеонова, Росица Стефанова. - София, 2003, с. 9 - 17. 

Сист. No: 11774

- 121 -

Ч1/886.7.09(07)/Т 72

Стефанова, Росица.  Бунтът на освободения човек в стихосбирката на Смирненски "Да бъде ден" / Росица Стефанова. // Тонева,  Веселина и др. Теми по литература 12. клас : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки] / Веселина Тонева, Веселина Симеонова, Росица Стефанова. - София, 2003, с. 17 - 24. 

Сист. No: 11775

- 122 -

Ч1/886.7.09(07)/Т 72

Стефанова, Росица.  Светът през погледа на хуманиста / Росица Стефанова. // Тонева,  Веселина и др. Теми по литература 12. клас : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки] / Веселина Тонева, Веселина Симеонова, Росица Стефанова. - София, 2003, с. 24 - 37. 

Сист. No: 11776

- 123 -

Ч1/886.7.09/Т 64

Тодорова, София.  Пророчеството за края на стария свят / София Тодорова, Иван Велчев. // Тодорова,  София и др. Българската литература за матура : От Христо Ботев до Димитър Талев : Интерпретации на всички художествени текстове от учебно-изпитната програма по български език и литература / София Тодорова, Иван Велчев. - София, 2008, с. 224 - 226. 

Сист. No: 18935

- 124 -

В Г 48

Филипова, София.  Страданието и бунтът в стихосбирката "Да бъде ден" / София Филипова. // Гимназист, XV, N 31, 7 - 13 окт. 2008, с. 7, 10; №32, с. 7, 10. 

Сист. No: 17830

Юноша

- 125 -

Ч1/886.7.09/Г 82

Григоров, Илия.  Революцията като смисъл в живота на юношата след сблъсъка на мечтите му с жестоката реалност / Илия Григоров. // Григоров,  Илия. Литературни анализи 11. - 12. клас [Ч. 2] : Литературно-интерпретативно съчинение върху лирика / Илия Григоров. - Пловдив, 2003, с. 98 - 102. 

Сист. No: 48373

- 126 -

Сп Л 69

Езекиева, Мария.  Пътят на себепознанието в стихотворението"Юноша" от Христо Смирненски / Мария Езекиева. // Литерайко, 2006, N 6, с. 61. 

Сист. No: 57138

- 127 -

Сп В 36

Игов, Светлозар.  Юношата / Светлозар Игов. // Везни, XVI, 2006, N 3, с. 227 - 240. 

Сист. No: 56562

- 128 -

В Р 61

Кръстева, Емилия.  Мечтата за по-добър свят / Емилия Кръстева. // РИКИ - кандидатгимназист, VІІІ, N 18, 25 апр. - 1 май 2000, с. 5. 

Сист. No: 28763

- 129 -

В В 35

Новият ден на човечеството през погледа на младия човек  / Диана Маринова. // Веди, N 6, 21 февр. 2003, с. 6 - 8. 

Сист. No: 44891

- 130 -

Ч1/886.7.09(075.3)/П 18

Панов, Александър и др.  Пътят към спасението според стихотворението "Юноша" / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова. // Панов,  Александър Асенов и др. Теми и есета по литература 12. кл. : Първи свит. / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова. - София, 2006, с. 67 - 71. 

Сист. No: 60263

- 131 -

В Г 48

Пантелеева, Нина.  От разочарованието към революцията / Нина Пантелеева. // Гимназист, XI, N 30, 28 септ. - 4 окт. 2004, с. 7, 10. 

Сист. No: 48931

- 132 -

Ч1/82.08(07)/П 30

Пашова, Мария.  Вяра, мечти и пориви в "Юноша" / Мария Пашова. // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за 12. клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Пашова. - Пловдив, 2009, с. 22 - 27. 

Сист. No: 65819

- 133 -

В Г 48

Стойнева, София.  Смисълът на човешкия живот в стихотворението "Юноша" / София Стойнева. // Гимназист, XV, N 33, 21 - 27 окт. 2008, с. 10. 

Сист. No: 18287

- 134 -

Ч1/886.7.09/Т 64

Тодорова, София.  Новият Месия / София Тодорова, Иван Велчев. // Тодорова,  София и др. Българската литература за матура : От Христо Ботев до Димитър Талев : Интерпретации на всички художествени текстове от учебно-изпитната програма по български език и литература / София Тодорова, Иван Велчев. - София, 2008, с. 232 - 235. 

Сист. No: 18957

- 135 -

Ч1/886.7.09(075.3)/Т 76

Тотев, Пламен и др.  Промяната и изборът в стихотворението на Смирненски "Юноша" / Пламен Тотев, Светослав Минчев, Миглена Севдалинова. // Тотев,  Пламен и др. Матура. Български език и литература : Тестове, материали за създаване на аргументативни текстове : Ч. 1 - : Ч. 2 От Смирненски до Талев. [12 клас] / Пламен Тотев, Светослав Минчев, Миглена Севдалинова, Ч. 2 От Смирненски до Талев. [12 клас]. - [София], 2007, с. 64 - 67. 

Сист. No: 17988

На гости у дявола

- 136 -

Сп Б 92

Димитрова, Елка.  "На гости у дявола" ["Приказка за честта"] на Христо Смирненски - планове на травестиране / Елка Димитрова. // Български език и литература, 1999, N 2 - 3, с. 88 - 93. 

Сист. No: 23490

- 137 -

В Г 48

Димитрова, Марияна.  Пародийни стойности на човешката нравственост / Марияна Димитрова. // Гимназист, VІІІ, N 39, 4 - 10 дек. 2001, с. 5. 

Сист. No: 39036

- 138 -

В Г 48

Михайлова, Димитрина.  Христо Смирненски за човека и неговите изкушения / Димитрина Михайлова. // Гимназист, VІІ, N 4, 25 - 31 ян. 2000, с. 6 - 7. 

Сист. No: 26585

- 139 -

В Г 48

Пантелеева, Нина.  "На гости у дявола", "Приказка за стълбата" - универсални проблеми на сатирата / Нина Пантелеева. // Гимназист, VІІІ, N 1, 9 - 15 ян. 2001, с. 6. 

Сист. No: 33473

- 140 -

Ч1/886.7.09/С 20

Сарандев, Иван.  Хумор - "На гости у дявола" / Иван Сарандев. // Сарандев,  Иван. Българска литература /1918 - 1945/ : Унив. учебник : В 2 т. : Т. 1. /1918 - 1930/ / Иван Сарандев, Т. 1. /1918 - 1930/. - Пловдив, 2004 -, с. 183 - 191. 

Сист. No: 50080

- 141 -

В Г 48

Тодорова, Юлия.  Приказната "Честност" на "дяволски безчестна" обществена дейност в сатирата на Христо Смирненски - "На гости у дявола" / Юлия Тодорова. // Гимназист, Х, N 34, 28 окт. - 3 ноем. 2003, с. 6 - 7. 

Сист. No: 47998

Приказка за стълбата

- 142 -

В Р 61

Георгиева, Гергана.  Как плебеят става принц - едно драматично преобазяване по стълбата, коята води надолу / Гергана Георгиева. // РИКИ - кандидатгимназист, XVII, N 7, 17 - 23 февр. 2009, с. 11 - 12. 

Сист. No: 3873

- 143 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П 47

Делов, Георги.  Двете стълби в "Приказка за стълбата" / Георги Делов. // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка / Таня Петрова, Георги Делов. - София, 2002, с. 260 - 262. 

Сист. No: 46460

- 144 -

В Р 61

Димова, Веселина.  Никоя цел не може да бъде оправдание на средствата за нейното постигане / Веселина Димова. // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 6, 7 - 13 февр. 2006, с. 10 - 11. 

Сист. No: 55011

- 145 -

В Р 61

Дочкова, Мария.  Мотивът за предателството / Мария Дочкова. // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 5, 31 ян. - 6 февр. 2006, с. 10. 

Сист. No: 54904

- 146 -

В Р 61

Йосифова, Мария.  "Приказка за стълбата" / Мария Йосифова. // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 4, 25 - 31 ян. 2005, с. 10 - 11. 

Сист. No: 50074

- 147 -

В Р 61

Константинова, Елка.  "Дяволските изкушения" за човешката съвест в сатирата на Христо Смирненски "Приказка за стълбата" / Елка Константинова. // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 1, 07 - 13 ян.2003, с. 11. 

Сист. No: 44021

- 148 -

В Р 61

Лалова, Димитрина.  Продажбата на душата / Димитрина Лалова. // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 6, 6 - 12 февр. 2007, с. 10 - 11. 

Сист. No: 60575

- 149 -

Сп Р 74

Мавродиев, Г.  "Приказка за стълбата" на Христо Смирненски / Г. Мавродиев. // Родна реч, XLVII, 2005, N 2 - 3, с. 70 - 72. 

Сист. No: 51252

- 150 -

В Г 48

Минева, Мариана.  Пътят към властта, силата и богатството / Мариана Минева. // Гимназист, XIV, N 35, 30 окт. - 5 ноем. 2007, с. 7. 

Сист. No: 63615

- 151 -

Ч1/886.7-4/М 77

Младенова, Фани.  "Стълбата нагоре, която води надолу" :[Христо Смирненски] / Фани Младенова. // Младенова,  Фани Димитрова. Есета. Душата търси брод / Фани Младенова. - София, 2004, с. 107 - 111. 

Сист. No: 48482

- 152 -

В Г 48

Николов, Ясен.  Естетика и морал във вечната "Приказка за стълбата" / Ясен Николов. // Гимназист, V, N 24, 16 - 22 юни 1998, с. 6 - 7. 

Сист. No: 13921

- 153 -

В Г 48

Пенева, Виолета.  Добро и зло в диспут за човешката нравственост / Виолета Пенева. // Гимназист, VІІІ, N 40, 11 - 17 дек. 2001, с. 7. 

Сист. No: 39151

- 154 -

В Р 61

Петрова, Вени.  Променената гледна точка за света на героя в "Приказка за стълбата" на Христо Смирненски / Вени Петрова. // РИКИ - кандидатгимназист, ХІІ, N 3, 20 - 26 ян.2004, с. 10. 

Сист. No: 1620

- 155 -

В Г 48

Проблемът.  Стълбата нагоре, която води надолу / Фани Младенова. // Гимназист, XII, N 33, 18 - 24 окт. 2005, с. 7, 12. 

Сист. No: 53254

- 156 -

В Г 48

Стойнева, Вера.  Човекът и властта в "Приказка за стълбата" на Христо Смирненски / Вера Стойнева. // Гимназист, X, N 35, 4 - 10 ноем. 2003, с. 6 - 7. 

Сист. No: 961

- 157 -

В Л 69

Чолаков, Здравко.  "Приказка за стълбата" / Здравко Чолаков. // Литературен форум, N 28, 24 - 30 септ. 2002, с. 8. 

Сист. No: 42811


 Индекс по АВТОРИ

Александрова, Нели 1 
Ангелова, Милена 50 
Андреева, Олга 58 
Бешлийска, Виктория 27 28 62 130 
Братанова, Марина 74 
Брестничка, Мария 75 
Василев, Сава 2 3 117 
Василева, Кети 4 5 
Ватова, Пенка 6 
Велчев, Иван 57 65 73 105 114 123 134 
Винчева, Валя 76 
Георгиев, Никола 115 
Георгиева, Гергана 37 77 142 
Георгиева, Нина 7 
Георгиева, Стоймира 8 44 
Григоров, Илия 51 59 66 78 125 
Гърдев, Георги 79 
Делов, Георги 9 10 60 143 
Димитрова, Елка 11 12 52 80 136 
Димитрова, Марияна 137 
Димитрова, Цветелина 111 
Димова, Весела 53 
Димова, Веселина 13 14 15 81 144 
Дочкова, Мария 145 
Езекиева, Мария 126 
Зарева, Снежана 16 
Иванова, Диляна 82 
Иванова, Мария 83 
Игов, Светлозар 39 127 
Илиева, Нели 84 
Инева, Виолета 45 85 
Йосифова, Мария 67 86 146 
Кацарска, Красимира 87 
Колева, Яна 17 
Константинова, Елка 88 147 
Котева, Вера 89 
Кръстев, Димитър 46 
Кръстева, Весела 18 47 68 
Кръстева, Емилия 90 128 
Лалова, Димитрина 91 148 
Личева, Цветелина 92 
Ляхова, Весела 93 
Мавродиев, Г. 149 
Малинов, Ангел 19 
Малинова, Людмила 20 21 
Малинова, Севдалина 22 
Малковска, Натали 23 
Манчева, Миглена 24 
Маринова, Диана 129 
Матеева, Рая 94 
Милев, Йордан 95 
Минева, Мариана 69 96 150 
Минчев, Светослав 42 106 135 
Минчева, Даниела 79 
Михайлова, Анна 61 
Михайлова, Димитрина 138 
Младенова, Василена 25 
Младенова, Фани 151 155 
Николов, Ясен 40 152 
Николова, Дора 97 
Николова, Лили 38 
Павлова, Илияна 98 
Панов, Александър 26 27 28 62 130 
Пантелеева, Нина 54 63 99 112 118 131 139 
Пашова, Мария 48 49 55 64 70 100 113 119 132 
Пенева, Виолета 153 
Петкова, Ваня 27 28 62 130 
Петрова, Вени 154 
Петрова, Мариела 101 
Рангелова, Ирина 102 
Сарандев, Иван 140 
Севдалинова, Миглена 42 135 
Симеонов, Иван 29 
Сиракова, Мариана 41 
Стефанов, Валери 30 
Стефанова, Росица 103 120 121 122 
Стойнева, Вера 156 
Стойнева, София 133 
Стоянова, Гергана 71 
Стоянова, Димитринка 56 
Стоянова, Мирослава 72 
Танев, Димитър 31 
Тодорова, Галя 104 
Тодорова, София 57 65 73 105 114 123 134 
Тодорова, Юлия 141 
Тотев, Петко 116 
Тотев, Пламен 42 106 135 
Филипова, София 32 43 107 124 
Хинчева, Мила 108 
Чернокожев, Вихрен 34 
Чолаков, Здравко 157 
Шумелова, Мария 35 
Щерионова, Елинка 36 
Янева, Фани 109 
Янкулова, Ани 110 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"..И вечната бедност и грижа ме гледат през мътни стъкла" 101 
"Дяволските изкушения" за човешката съвест в сатирата на Христо Смирненски "Приказка за стълбата" 147 
"Зимни вечери" и нощната картина на града гробница 110 
"На гости у дявола" ["Приказка за честта"] на Христо Смирненски - планове на травестиране 136 
"На гости у дявола", "Приказка за стълбата" - универсални проблеми на сатирата 139 
"Ний" 52 
"Приказка за стълбата" 146 157 
"Приказка за стълбата" на Христо Смирненски 149 
"Стълбата нагоре, която води надолу" :[Христо Смирненски] 151 
"Ураганът" на социалния протест - стихийна сила и личностна позиция в стихотворенията "Ний" и "Юноша" на Христо Смирненски 56 
"Червените ескадрони" 115 
Амбивалентният образ на града в поезията на Христо Смирненски 43 
Безнадеждният свят на отхвърлените и онеправданите 91 
Бунтът на освободения човек в стихосбирката на Смирненски "Да бъде ден" 121 
Вечери в човешкото страдание в поезията на Смирненски 45 
Вечната бедност и грижа в цикъла "Зимни вечери" на Христо Смирненски 74 
Време, пространство, герои в творчеството на Христо Смирненски 23 
Възторженият устрем към "новия" свят 11 
Вяра, мечти и пориви в "Юноша" 132 
Героичното и трагичното в "Йохан" 113 
Гневът на масите в поезията на Христо Смирненски 24 
Големият град в цикъла "Зимни вечери" и стихотворенията "Цветарка" и "Братчетата на Гаврош" на Христо Смирненски 106 
Градът и "Децата на града" в поезията на Христо Смирненски 38 
Градът и отхвърлените от него бедни деца 48 
Градът и човекът в лириката на Смирненски 40 
Двете стълби в "Приказка за стълбата" 143 
Децата на страданието 76 
Добро и зло в диспут за човешката нравственост 153 
Драмата на човека от бедните предградия 81 
Емблематични символни образи [митологични и исторически] в поезията на Смирненски 6 
Естетика и морал във вечната "Приказка за стълбата" 152 
Естетическият контекст на поезията на Смирненски - новата поетика 12 
Жертви и спасители в поезията на Смирненски 30 
За подвига и драмата 112 
Зимните вечери на "слънчевия" поет и неговите тревожни вълнения 88 
Идеята за човешко щастие в поезията на Христо Смирненски 13 
Как плебеят става принц - едно драматично преобазяване по стълбата, коята води надолу 142 
Карнавалът на живота в града 73 
Картините на страданието 96 
Копнеж и призив за справедливо устроено общество в "Да бъде ден" 119 
Лирическа импресия на тъгата 82 
Лирична експресия на символните внушения в поезията на Христо Смирненски ["Ний", "Старият музикант"] 50 
Лирична импресия на социалната тъга 99 
Лирична картина на социалното прискърбие в "Зимни вечери" на Христо Смирненски 102 
Лиричната самота на социално угнетените в цикъла "Зимни вечери" на Христо Смирненски 104 
Лиричните образи на социалната съдба в цикъла " Децата на града " на Христо Смирненски 41 
Лицата на страданието и състраданието в поетичния цикъл 77 
Мечтата за по-добър свят 128 
Многоликото човешко страдание 107 
Мотивът за ограбеното детство в "Братчетата на Гаврош" 49 
Мотивът за погубената от "каменния град" красота и младост в стихотворението "Цветарка" от Христо Смирненски 66 
Мотивът за предателството 145 
Мотивът за смъртта в поезията на Христо Смирненски 20 21 
Мотивът за трагичната обреченост в стихотворението 61 
Мрачна приказка за един от кръговете на социалния ад 108 
Музиката на човешката обреченост 58 
Никоя цел не може да бъде оправдание на средствата за нейното постигане 144 
Новите смисли на символичната образност 9 
Новият ден на човечеството през погледа на младия човек 129 
Новият Месия 134 
Образи на революцията в поезията Христо Смирненски 27 
Образи на страданието в стихосбирката на Смирненски "Да бъде ден" 120 
Образите на революцията и подвига 32 
Образът на разрушавания и сътворяващия се свят в поезията на Христо Смирненски 36 
Оптимистичната визия за "пристъпа величествен на роба" 18 53 
От разочарованието към революцията 131 
Откраднатата младост на децата на града 67 
Отчаянието в призрачният град - размисли върху поетическият цикъл на Смирненски "Зимни вечери" 84 
Пак за социалното съчувствие и революцията у Смирненски 16 
Пародийни стойности на човешката нравственост 137 
Патос и героика в поезията на Христо Смирненски 29 
Песен, в която диша бурята 118 
Песните в които диша бурята 4 
Повелителят на светлината 117 
Поезията на Смирненски в контекста на 20-те години на XX век 7 
Поезията на Смирненски и митът за сътворението на света 26 
Поет на Града 39 
Поет на справедливостта 31 
Поетиката на Христо Смирненски. Символни послания на художествената експресия 17 
Поруганата красота в стихотворението "Цветарка" от Христо Смирненски 72 
Празникът на спасението 111 
Приказната "Честност" на "дяволски безчестна" обществена дейност в сатирата на Христо Смирненски - "На гости у дявола" 141 
Проблемът за ограбеното детство 44 
Продажбата на душата 148 
Променената гледна точка за света на героя в "Приказка за стълбата" на Христо Смирненски 154 
Промяната и изборът в стихотворението на Смирненски "Юноша" 135 
Пророчеството за края на стария свят 123 
Пулсът на живота в цикъла "Зимни вечери" 85 
Пътят към властта, силата и богатството 150 
Пътят към спасението според стихотворението "Юноша" 130 
Пътят на себепознанието в стихотворението"Юноша" от Христо Смирненски 126 
Пътят от страданието към протеста в "Ний" 55 
Революцията като смисъл в живота на юношата след сблъсъка на мечтите му с жестоката реалност 125 
Романтично-символична постановка на човешката трагедия 97 
Самотата на човека и Смъртта 65 
Светът на погазената красота 68 
Светът на човешката мизерия 94 
Светът през погледа на хуманиста 122 
Ситуиране на поетическото пространство при Смирненски 10 
Скръбната участ на човешките души в стихотворенията "Цветарка" и "Юноша" на Христо Смирненски 71 
Смисълът на човешкия живот в стихотворението "Юноша" 133 
Смразяващите вечери в града на злото 89 
Социални и исторически прозрения в творчеството на Христо Смирненски 19 
Социалният бунт - патетика и трагизъм 114 
Социалното страдание и хуманизмът в поезията на Христо Смирненски 35 
Старият свят и неговите жертви в лирическия цикъл на Христо Смирненски 80 
Стихотворението "Стария музикант" - хроника на една предизвестена поява 60 
Страдание без спасение 105 
Страдание и възмездие 57 
Страдание и спасение в поезията на Христо Смирненски 14 28 
Страдание и съпричастие в "Зимни вечери" от Христо Смирненски 75 
Страдание и съпричастие в стихотворението "Стария музикант" 62 
Страдание и състрадание в цикъла "Зимни вечери" на Христо Смирненски 90 93 
Страданието - основен мотив в творчеството на Христо Смирненски 47 
Страданието и бунтът в стихосбирката "Да бъде ден" 124 
Страданието и състраданието в "Зимни вечери" 100 
Страданието като всевластна жизнена философия в цикъла "Зимни вечери" ог Христо Смирненски 78 
Страданието като неотменна съдба в стихотворението "Старият музикант" от Христо Смирненски 59 
Стълбата нагоре, която води надолу 155 
Съдбата на онеправданите в света на злото и на несправедливостта 83 
Съдбата на човека според "Зимни вечери" на Христо Смирненски 109 
Съзидание и болка в стихотворението "Ний" от Христо Смирненски 51 
Творческата роля на контраста в "Цветарка" 70 
Творчеството на Христо Смирненски 1 
Творчеството на Христо Смирненски - овладяване на нови социални и литературни територии 3 
Трагичната обреченост и хуманистичната болка в "Старият музикант" 64 
Тракийски конници и жертвоприношения 116 
Христо Смирненски 2 22 46 79 98 
Христо Смирненски - "Зимни вечери" 86 87 
Христо Смирненски - "Ний" от страданието до революцията 54 
Христо Смирненски - градът и детското нещастие 37 
Христо Смирненски - естетически позиции, теми и образи 5 
Христо Смирненски - поет на мечтата за революция 25 
Христо Смирненски - поет трагик, патетик, сатирик 33 
Христо Смирненски - слънчевото дете на българската поезия 8 
Христо Смирненски за човека и неговите изкушения 138 
Христо Смирненски и българската сатирическа традиция 34 
Христо Смирненски и сатиричната традиция в българската литература 15 
Художествен замисъл и поетически идеи в цикъла "Зимни вечери" на Христо Смирненски 92 
Художественото битие на човешката самота в стихотворенията на Христо Смирненски "Цветарка" и "Старият музикант" 63 
Хумор - "На гости у дявола" 140 
Цикълът "Зимни вечери" - израз на стремежа към справедлив, хармоничен свят 103 
Човекът в призрачния град 95 
Човекът и властта в "Приказка за стълбата" на Христо Смирненски 156 
Човекът и градът в "Цветарка" 69 
Човекът и градът, светлината и мракът в поезията на Христо Смирненски 42 
Юношата 127