Биография

Общи теми

- 1 -

Сп П 57

[Сто и десет] 110 години от рождението на Гео Милев . // Пламък, XXVIII, 2005, N 1 - 2, с. 1 - 160. 

Сист. No: 50150

- 2 -

В Б 92

Анчев, Панко.  Гео Милев - човекът на междинното време / Панко Анчев. // Бьлгарски писател, N 2, 18 ян. 2000, с. 3. 

Сист. No: 26157

- 3 -

Ч1/886.7(091)/А 77

Анчев, Панко.  Гео Милев / Панко Анчев. // Анчев,  Панко. Въведение във философията на българската литературна история : Етюди и фрагменти / Панко Анчев; Ред. Иван Гранитски. - София, 2001, с. 212 - 219. 

Сист. No: 45565

- 4 -

Ч1/886.7.09/Б 16

Бакрачева, Албена.  В експресионистичен темп: Гео Милев / Албена Бакрачева. // Бакрачева,  Албена. Заложби на отвореността / Албена Бакрачева. - София, Б. г., с. 70 - 82. 

Сист. No: 37165

- 5 -

В Г 48

Балтаджиева, Ралица.  Образите на бунта в поезията на Христо Смирненски и Гео Милев / Ралица Балтаджиева. // Гимназист, XV, N 1, 8 - 14 ян. 2008, с. 6 - 7. 

Сист. No: 64281

- 6 -

Ч1/886.7.09/Ц 16

Бахнева, Калина.  Да посегнеш към забранения плод / Калина Бахнева. // Цанева,  Милена и др. Съвременни прочити на класиката : Нови изследвания върху българската литература / Милена Цанева, Милена Кирова. - София, 1998, с. 233. 

Сист. No: 15843

- 7 -

Ч1/886.7.09(075.4)/В 24

Василев, Сава.  Гео Милев / Сава Василев. // Василев,  Сава и др. Ново ръководство за ученика по литература - 12. клас / Сава Василев, Димитър Кръстев. - В. Търново, 2002, с. 86 - 91. 

Сист. No: 44290

- 8 -

Ч1/886.7.09(075.4)/В 24

Василев, Сава.  Експресионистичните есета на Гео Милев за налагането на нова литературна поетика и естетически вкус / Сава Василев. // Василев,  Сава и др. Ново ръководство за ученика по литература - 12. клас / Сава Василев, Димитър Кръстев. - В. Търново, 2002, с. 103 - 107. 

Сист. No: 44295

- 9 -

Сп В 36

Велчев, Петър.  Поетът преводач Гео Милев / Петър Велчев. // Везни, XVIII, 2008, N 1, с. 55 - 68. 

Сист. No: 11796

- 10 -

Сп П 57

Велчев, Петър.  Гео Милев - една пламенна, гениална енергия / Петър Велчев ; Интервю на Димитър Танев. // Пламък, 1998, N 1 - 2, с. 42 - 43. 

Сист. No: 12750

- 11 -

Сп П 57

Велчев, Петър.  За стиха на Гео Милев / Петър Велчев. // Пламък, 2005, N 1 - 2, с. 44 - 57. 

Сист. No: 50146

- 12 -

Сп В 36

Горчева, Мая.  Митът за раждането на модерната психолирика: поетическите образи на културно - историческата рефлексия на Гео Милев / Мая Горчева. // Везни, XVII, 2007, N 10, с. 100 - 107. 

Сист. No: 64384

- 13 -

В Д 92

Гранитски, Иван.  Естетът Гео Милев / Иван Гранитски. // Дума, N 88, 15 апр. 2000, с. 15. 

Сист. No: 28372

- 14 -

В Г 48

Димова, Веселина.  Патосът на отрицанието и утвърждаването в поезията на Гео Милев / Веселина Димова. // Гимназист, XII, N 37, 15 - 21 ноем 2005, с.7, 10; №38, 22 - 28 ноем. 2005, с. 6. 

Сист. No: 53707

- 15 -

В Г 48

Златарева, Илина.  Образите на бунта в поезията на Христо Смирненски и Гео Милев / Илина Златарева. // Гимназист, XV, N 38, 25 ноем. - 1 дек. 2008, с. 7, 10. 

Сист. No: 19679

- 16 -

Ч1/886.7.09/И 29

Игов, Светлозар.  Антологията като форма на критиката / Светлозар Игов. // Игов,  Светлозар. Българската литература ХХ век : От Алеко Константинов до Атанас Далчев / Светлозар Игов . - София, 2000, с. 293 - 299. 

Сист. No: 30621

- 17 -

В С 45

Игов, Светлозар.  Гео Милев - пламенният / Светлозар Игов. // Словото днес, XI, N 1, 13 ян. 2005, с. 6. 

Сист. No: 49945

- 18 -

Ч1/886.7.09/И 52

Илиев, Стоян.  Гео Милев / Стоян Илиев. // Илиев,  Стоян. Литературни очерци : В помощ на учащи се и преподаватели: Т. 1 - : Т. 2. / Стоян Илиев, Т. 2. - София, 1999 -, с. 197 - 219. 

Сист. No: 33870

- 19 -

Кр/К886.7(092)/М 57

Илиев, Стоян.  Гео Милев и българските символисти / Стоян Илиев. // Танев,  Димитър. Гео Милев през погледа на литературната история и критика / Състав. Димитър Танев, Андрей Андреев; Консулт. Леда Милева. - София, 2005, с. 131 - 148. 

Сист. No: 57966

- 20 -

Кр/К886.7(092)/М 57

Илиев, Стоян.  Някои основни моменти в естетическата биография на Гео Милев / Едвин Сугарев. // Танев,  Димитър. Гео Милев през погледа на литературната история и критика / Състав. Димитър Танев, Андрей Андреев; Консулт. Леда Милева. - София, 2005, с. 149 - 163. 

Сист. No: 57967

- 21 -

Кр/К886.7(092)/М 57

Илиев, Стоян.  Гео Милев - неудържимата пламенност / Георги Константинов. // Танев,  Димитър. Гео Милев през погледа на литературната история и критика / Състав. Димитър Танев, Андрей Андреев; Консулт. Леда Милева. - София, 2005, с. 284 - 292. 

Сист. No: 57969

- 22 -

Кр/К886.7(092)/М 57

Инджов, Никола.  Неповторим живот, повторима гибел / Никола Инджов. // Гео Милев - жрец на истината и свободата : Нови изследвания 4 : [Сб.] / Състав. Леда Милева. - София, 2005, с. 109 - 111. 

Сист. No: 57986

- 23 -

Сп П 57

Каролев, Свилен.  Гео Милев и Христо Смирненски - две задочни срещи (и една на живо) / Свилен Каролев. // Пламък, XLVII, 2004, N 1 - 2, с. 48 - 59. 

Сист. No: 2292

- 24 -

Кр/К886.7(092)/М 57

Каролев, Стоян.  Докосване до критика Гео Милев / Стоян Каролев. // Гео Милев - жрец на истината и свободата : Нови изследвания 4 : [Сб.] / Състав. Леда Милева. - София, 2005, с. 9 - 17. 

Сист. No: 57974

- 25 -

Сп П 57

Кръстев, Кирил.  Една виртуална натура / Кирил Кръстев. // Пламък, 1998, N 1 - 2, с. 48 - 57. 

Сист. No: 12752

- 26 -

Сп П-57

Линдгрен, Карл.  Образът на жената и любовта в творчеството на Гео Милев / Карл Линдгрен. // Пламък, XLVIII, 2005, N 7 - 8, с. 147 - 155. 

Сист. No: 52772

- 27 -

В Б 92

Маринска, Ружа.  Гео Милев и модерното изкуство на ХХ век / Ружа Маринска. // Бьлгарски писател, N 38, 23 ноем. 1999, с. 1, 4. 

Сист. No: 25295

- 28 -

В Г 48

Младенова, Ралица.  Поетическата картина на погрома и надеждата в септемврийската литература / Ралица Младенова. // Гимназист, N 6, 9 - 15 февр. 1999, с. 5, 6. 

Сист. No: 19404

- 29 -

Сп П 57

Неделчев, Михаил.  "Двенадцать" и "Септември": в спор с преходните поетически и жанрови системи / Михаил Неделчев. // Пламък, 1998, N 1 - 2, с. 31 - 39. 

Сист. No: 12747

- 30 -

Сп В 36

Панайотов, Филип.  Непреходното в Гео Милев / Филип Панайотов. // Везни, XVII, 2007, N 7, с. 104 - 107. 

Сист. No: 62922

- 31 -

Сп П 57

Парушев, Паруш.  Гео Милев - опитът на експериментиращото слово / Паруш Парушев. // Пламък, 1998, N 1 - 2, с. 9 - 11. 

Сист. No: 12736

- 32 -

Сп Р 74

Пашова, Мария.  Неекспресионистът Гео Милев / Мария Пашова. // Родна реч, 2002, N 9 - 10, с. 63 - 68. 

Сист. No: 44167

- 33 -

Ч1/82.09/П 47

Петров, Здравко.  Съдбата на Гео Милев / Здравко Петров. // Петров,  Здравко. Историята като безумие / Здравко Петров. - София, 1997, с. 104 - 110. 

Сист. No: 8141

- 34 -

Сп Д 23

Първанова, Анастасия.  Гео Милев - гражданинът на света / Анастасия Първанова. // Дарба, 1996, N 5 - 6, с. 7 - 16. 

Сист. No: 5732

- 35 -

Ч1/886.7.09/К 90

Русева, Виолета.  Между вчера и днес. Естетическата нагласа на модерността / Виолета Русева. // Критически текстове за Гео Милев, Христо Смирненски, Никола Вапцаров, Димитър Димов и Димитър Талев : В помощ на зрелостниците и кандидатстудентите / Състав. Димитър Михайлов. - В. Търново, 1997, 1999, с. 5 - 18. 

Сист. No: 7998

- 36 -

Ч1/886.7.09/С 20

Сарандев, Иван.  Експресионизъм и експресионисти / Иван Сарандев. // Сарандев,  Иван. Българска литература /1918 - 1945/ : Унив. учебник : В 2 т. : Т. 1. (1918 - 1930) / Иван Сарандев. - Пловдив, 2004 -, с. 352 - 367. 

Сист. No: 50102

- 37 -

В Г 48

Спасов, Иван.  Гео Милев - свят от пламенност / Иван Спасов. // Гимназист, N 3, 19 - 25 ян. 1999, с. 6. 

Сист. No: 18903

- 38 -

Ч1/886.7.09(07)/С 75

Стефанов, Валери.  На кръстопътя на вярата и съмнението / Валери Стефанов. // Стефанов,  Валери Стоилов и др. Българска литература : Светове и светувания : Т. 1 - 2 : Т. 2 / Валери Стефанов, Милена Кирова. - София, 2006, с. 33 - 39. 

Сист. No: 14763

- 39 -

Сп П 57

Стефанов, Орлин.  С какво ни е необходим Гео Милев? / Орлин Стефанов. // Пламък, XLVII, 2004, N 1 - 2, с. 63 - 65. 

Сист. No: 2293

- 40 -

В С 45

Стойков, Рашко.  Той е необходим и днес / Рашко Стойков. // Словото днес, XI, N 1, 13 ян. 2005, с. 5. 

Сист. No: 49946

- 41 -

Ч1/886.7.09(075.3)/Т 76

Тотев, Пламен и др.  Гео Милев - възгледи и творчество / Пламен Тотев, Светослав Минчев, Миглена Севдалинова. // Тотев,  Пламен и др. Матура. Български език и литература : Тестове, материали за създаване на аргументативни текстове : Ч. 1 - : Ч. 2 От Смирненски до Талев. [12 клас] / Пламен Тотев, Светослав Минчев, Миглена Севдалинова. - [София], 2007, с. 68 - 71. 

Сист. No: 17990

- 42 -

Кр/К886.7(092)/М 57

Цандер, Анастасия.  Между Дойран и Берлин - за някои черти на модернизма в творчеството на Гео Милев под знака на Първата световна война / Анастасия Цандер. // Танев,  Димитър. Гео Милев през погледа на литературната история и критика / Състав. Димитър Танев, Андрей Андреев; Консулт. Леда Милева. - София, 2005, с. 298 -307. 

Сист. No: 57970

- 43 -

Сп В 36

Цветков, Иван.  Гео Милев и руските поети / Иван Цветков. // Везни, 2005, N 4, с. 47 - 50. 

Сист. No: 61202

- 44 -

Ч1/886.7.09/Ш 97

Шумелова, Мария.  Гео Милев / Мария Шумелова. // Шумелова,  Мария. Ръководство за ученика по литература 11. клас / Мария Шумелова. - В. Търново, 2000, с. 97 - 101. 

Сист. No: 34389

- 45 -

Ч1/886.7.09/С 20

Янева, Катя.  Гео Милев / Катя Янева. // Сарандев,  Иван и др. [Тридесет и три] 33 литературни портрета : Поети от Гео Милев до К. Павлов ; Белетристи от Й. Йовков до Г. Стоев ; Драматурзи от Ст. Л. Костов до Ст. Цанев / Иван Сарандев, Катя Янева. - Бургас, б. г., с. 3 - 19. 

Сист. No: 28605

Поемата Септември / Пълен текст

- 46 -

Кр/К886.7(092)/М 57

Агата, Джузепе дел.  Италианските преводи на поемата "Септември" / Джузепе дел Агата. // Гео Милев - жрец на истината и свободата : Нови изследвания 4 : [Сб.] / Състав. Леда Милева. - София, 2005, с. 34 - 45. 

Сист. No: 57977

- 47 -

Кр/К886.7(092)/М 57

Антов, Пламен.  Поемата "Септември" в своя културен контекст / Пламен Антов. // Танев,  Димитър. Гео Милев през погледа на литературната история и критика / Състав. Димитър Танев, Андрей Андреев; Консултант Леда Милева. - София, 2005, с. 411 - 423. 

Сист. No: 57973

- 48 -

Ч1/886.7.09/К 90

Атанасов, Владимир.  Генеративните функции на художествения текст и поемата "Септември" / Владимир Атанасов. // Критически текстове за Гео Милев, Христо Смирненски, Никола Вапцаров, Димитър Димов и Димитър Талев : В помощ на зрелостниците и кандидатстудентите / Състав. Димитър Михайлов. - В. Търново, 1997, 1999, с. 32 - 42. 

Сист. No: 8000

- 49 -

Ч1/886.7.09/К 90

Бакрачева, Албена.  "Ад" - presto към "Септември" / Албена Бакрачева. // Критически текстове за Гео Милев, Христо Смирненски, Никола Вапцаров, Димитър Димов и Димитър Талев : В помощ на зрелостниците и кандидатстудентите / Състав. Димитър Михайлов. - В. Търново, 1997, 1999, с. 18 - 31. 

Сист. No: 7999

- 50 -

В Г 48

Бочев, Цако.  Трагично-величавото и оптимистичното в поемата "Септември" на Гео Милев / Цако Бочев. // Гимназист, VІ, N 5, 2 - 8 февр. 1999, с. 6 - 7. 

Сист. No: 19216

- 51 -

Ч1/886.7.09(075.4)/В 24

Василев, Сава.  Бунтът - социална и естетическа реалност в поемата "Септември" / Сава Василев. // Василев,  Сава и др. Ново ръководство за ученика по литература - 12. клас / Сава Василев, Димитър Кръстев. - В. Търново, 2002, с. 91 - 103. 

Сист. No: 44294

- 52 -

Ч1/886.7.09/Л 69

Величие и трагизъм в поемата "Септември" на Гео Милев . // Литературни коментари, анализи, разработки : За кандидат-студенти, зрелостници и ученици : [В 2 ч.] : Ч. 2. Елин Пелин - Димитър Талев / Лили Николова и др.; Под ред. на Лили Николова. - София, 2000, с. 192 - 204. 

Сист. No: 40200

- 53 -

В Б 92

Велчев, Петър.  Едно от чудесата на поезията / Петър Велчев. // Бьлгарски писател, N 13, 23 ноем. 1997, с. 1. 

Сист. No: 7545

- 54 -

Сп В 36

Велчев, Петър.  Месец на кръв, на подем и погром / Петър Велчев. // Везни, 2007, N 8, с. 236 - 240. 

Сист. No: 62930

- 55 -

В Г 48

Георгиев, Драгомил.  Погромът в поемата "Септември" / Драгомил Георгиев. // Гимназист, VІІ, N 7, 15 - 21 февр. 2000, с. 5 - 6. 

Сист. No: 26951

- 56 -

В Г 48

Главеев, Петър.  Трагизмът на оптимистичния бунт в поемата "Септември" на Гео Милев / Петър Главеев. // Гимназист, VІІ, N 6, 8 - 14 февр. 2000, с. 5 - 6. 

Сист. No: 26773

- 57 -

Ч1/886.7.09/Г 82

Григоров, Илия.  "Септември" - поетичен израз на вековната борба между добро и зло, между старо и ново / Илия Григоров. // Григоров,  Илия. Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху лирика / Илия Григоров . - Пловдив : Летера, 2003, с. 121 - 132. 

Сист. No: 48378

- 58 -

В Г 48

Грозданов, Емилиян.  Вековната злоба на роба / Емилиян Грозданов. // Гимназист, XI, N 36, 9 - 15 ноем. 2004, с. 7; №37, с. 7. 

Сист. No: 49367

- 59 -

В Г 48

Делийска, Красимира.  Естетическата функция на темите за кръвта и разрухата / Красимира Делийска. // Гимназист, XII, N 36, 8 - 14 ноем. 2005, с. 7, 10. 

Сист. No: 53570

- 60 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П 47

Делов, Георги.  Кошмарът на ценностния хаос / Георги Делов. // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка / Таня Петрова, Георги Делов. - София, 2002, с. 263 - 265. 

Сист. No: 46461

- 61 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П 47

Делов, Георги.  Образността в поемата: Раждането на бунта - българското словесно "Болеро" / Георги Делов. // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка / Таня Петрова, Георги Делов. - София, 2002, с. 265 - 270. 

Сист. No: 46462

- 62 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П 47

Делов, Георги.  Структуриране на художественото пространство / Георги Делов. // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка / Таня Петрова, Георги Делов. - София, 2002, с. 272 - 275. 

Сист. No: 46463

- 63 -

В Г 48

Дикова, Петя.  Вярата и нейните аспекти в поемата "Септември" / Петя Дикова. // Гимназист, XII, N 35, 1 - 7 ноем. 2005, с. 7; №36, с. 10. 

Сист. No: 53483

- 64 -

В Г 48

Димитрова, Елка.  Митологични аспекти на отношението. Лирически автор - народ в поемата "Септември" на Гео Милев / Елка Димитрова. // Гимназист, VІІІ, N 4, 30 ян. 5 февр. 2001, с. 6 -7. 

Сист. No: 33933

- 65 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Д 59

Димитрова, Елка.  Митологичното и историчното в поемата "Септември" / Елка Димитрова. // Димитрова,  Елка. Нови анализи на литературни творби : За обучението в 12. клас / Елка Димитрова. - София, 2002, с. 26 - 31. 

Сист. No: 44332

- 66 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Д 59

Димитрова, Елка.  Отношението автор - народ в "Септември" / Елка Димитрова. // Димитрова,  Елка. Нови анализи на литературни творби : За обучението в 12. клас / Елка Димитрова. - София, 2002, с. 45 - 48. 

Сист. No: 44340

- 67 -

В Г 48

Димова, Веселина.  Идеята за преподреждането на света / Веселина Димова. // Гимназист, XIII, N 35, 31 окт. - 6 ноем. 2006, с. 6 - 7; №36, с. 7. 

Сист. No: 59127

- 68 -

Кр/К886.7(092)/М 57

Захариев, Захари.  Гео Милев: "Септември" / Захари Захариев. // Гео Милев - жрец на истината и свободата : Нови изследвания 4 : [Сб.] / Състав. Леда Милева. - София, 2005, с. 122 - 123. 

Сист. No: 57993

- 69 -

В Г 48

Иванова, Анелия.  Експресивният художествен ритъм на бунта в поемата "Септември" на Гео Милев / Анелия Иванова. // Гимназист, IX, N 34, 29 окт. - 4 ноем. 2002, с. 6 - 7; №35, с. 6 - 7. 

Сист. No: 43292

- 70 -

В Г 48

Инев, Иван.  Атнитрадиционализъм в поемата "Септември" на Гео Милев / Иван Инев. // Гимназист, ІV, N 33, 21 - 27 окт. 1997, с. 5 - 6. 

Сист. No: 7148

- 71 -

Сп Б 92

Йовева, Румяна.  Непостигнатият и непостижим рай / Румяна Йовева. // Български език и литература, XLII, 2002, N 4 - 5, с. 19 - 30. 

Сист. No: 43463

- 72 -

В Г 48

Карушева, Янислава.  "Кой излъга нашата вяра" - проблемът за вярата в поемата / Янислава Карушева. // Гимназист, XV, N 42, 18 - 24 дек. 2007, с. 7, 10. 

Сист. No: 64150

- 73 -

В В 35

Кирева, Нора.  Човекът и Богът / Нора Кирева. // Веди, N 18, 16 май 2003, с. 20 - 21. 

Сист. No: 46120

- 74 -

В Л 69

Коларов, Радосвет.  Структура на идейно-художествения свят в поемата на Гео Милев "Септември" / Радосвет Коларов. // Литературен форум, N 29, 1 - 7 окт. 2002, с. 9. 

Сист. No: 42895

- 75 -

Кр/К886.7(092)/М 57

Коларов, Радосвет.  "Септември" на Гео Милев и "Хоро" на Антон Страшимиров / Радосвет Коларов. // Танев,  Димитър. Гео Милев през погледа на литературната история и критика / Състав. Димитър Танев, Андрей Андреев; Консултант Леда Милева. - София, 2005, с. 164 - 176. 

Сист. No: 57968

- 76 -

В Г 48

Коновски, Георги.  "Септември" - поема за вечните човешки проблеми / Георги Коновски. // Гимназист, ІV, N 9, 23 - 29 септ. 1997, с. 7; №10, с. 7. 

Сист. No: 6733

- 77 -

В Г 48

Костова, Мартина.  Стихията на бунта и погрома / Мартина Костова. // Гимназист, XII, N 34, 25 - 31 окт. 2005, с. 7; №35, с.7. 

Сист. No: 53401

- 78 -

В Г 48

Лалова, Димитрина.  Митология, фолклор, поезия и религия в поемата / Димитрина Лалова. // Гимназист, XIII, N 37, 14 - 20 ноем. 2006, с. 6 - 7. 

Сист. No: 59327

- 79 -

Ч1/886.7.09/М 22

Малинов, Ангел.  Трагизъм и оптимизъм в поемата "Септември" / Ангел Малинов. // Малинов,  Ангел. От Ботев до Талев : Теми и разработки по литература за ученици и кандидат-студенти / Ангел Малинов. - София, 1998, с. 156 - 161. 

Сист. No: 15768

- 80 -

Ч1/886.7.09/М 22

Малинова, Севдалина.  "Септември" / Севдалина Малинова. // Малинова,  Севдалина. Писатели. Теми. Анализи : Проблемно-тематични разработки и общи анализи на творчеството на бълг. литературни класици, изучавани в гимназиалния курс / Севдалина Малинова; Ред. Мирослава Бенковска. - София, 2000, с. 177 - 190. 

Сист. No: 38546

- 81 -

В Г 48

Маринова, Цветана.  Аспектите на естетическия бунт в поемата / Цветана Маринова. // Гимназист, XV, N 35, 4 - 10 ноем. 2008, с. 10; №36, с. 7. 

Сист. No: 19009

- 82 -

В Г 48

Михайлова, Анна.  "Без бог! Без господар!" - Мотивът за вярата според 12 глава на поемата / Анна Михайлова. // Гимназист, XIV, N 41, 11 - 17 дек. 2007, с. 7, 10. 

Сист. No: 64098

- 83 -

Ч1/886.7.09(075.3)/П 18

Панов, Александър и др..  "Спорът за вярата в поемата "Септември" / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова. // Панов,  Александър Асенов и др. Теми и есета по литература 12. кл. : Първи свит. / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова. - София, 2006, с. 109 - 116. 

Сист. No: 60268

- 84 -

Ч1/886.7.09(075.3)/П 18

Панов, Александър и др..  Проблематичното отечество в поемата "Септември" / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова. // Панов,  Александър Асенов и др. Теми и есета по литература 12. кл. : Първи свит. / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова. - София, 2006, с. 116 - 121. 

Сист. No: 60269

- 85 -

В Г 48

Пантелеева, Нина.  Лирично - епичен изблик на народния гняв в поемата "Септември" на Гео Милев / Нина Пантелеева. // Гимназист, X, N 37, 18 - 24 ноем. 2003, с. 6 - 7. 

Сист. No: 1083

- 86 -

В Г 48

Петрова, Валентина.  Окото на циклопа или разрушителната сила на гнева / Валентина Петрова. // Гимназист, ІV, N 32, 14 - 20 окт. 1997, с. 6 - 7; №33, с. 6. 

Сист. No: 6969

- 87 -

Сп Р 74

Попов, Людмил.  Поемата "Септември" на Гео Милев в епохата на антиутопиите / Людмил Попов. // Родна реч, 2001, N 1, с. 28 - 30. 

Сист. No: 34238

- 88 -

В Г 48

Попова, Елена.  Експресионизмът и социалният бунт / Елена Попова. // Гимназист, VІІІ, N 41, 18 - 24 дек. 2001, с. 5. 

Сист. No: 39243

- 89 -

Ч1/886.7.09/Л 69

Принципи на експресионистичната поетика в "Септември" на Гео Милев . // Литературни коментари, анализи, разработки : За кандидат-студенти, зрелостници и ученици : [В 2 ч.] : Ч. 2. Елин Пелин - Димитър Талев / Лили Николова и др.; Под ред. на Лили Николова. - София, 2000, с. 178 - 182. 

Сист. No: 40199

- 90 -

В Г 48

Радичкова, Мадлена.  Противоречивият художествен свят в поемата / Мадлена Радичкова. // Гимназист, XIV, N 39, 27 ноем. - 3 дек. 2007, с. 10; №40, с. 7. 

Сист. No: 63904

- 91 -

Ч1/886.7.09(07)/С 37

Симеонов, Иван.  Образът на народа в поемата "Септември" / Иван Симеонов. // Симеонов,  Иван. Интерпретации на литературни теми : Помагало за ученици, кандидат-студенти и студенти / Иван Симеонов. - Пловдив, 2003, с. 141 - 149. 

Сист. No: 42992

- 92 -

Ч1/886.7.09(07)/С 37

Симеонов, Иван.  Идеята за ада и рая в поемата "Септември" от Гео Милев / Иван Симеонов. // Симеонов,  Иван. Интерпретации на литературни теми : Помагало за ученици, кандидат-студенти и студенти / Иван Симеонов. - Пловдив, 2003, с. 149 - 158. 

Сист. No: 43072

- 93 -

Ч1/886.7.09(07)/Т 72

Симеонова, Веселина.  Трагизъм и оптимизъм в поемата "Септември" на Гео Милев / Веселина Симеонова. // Тонева,  Веселина и др. Теми по литература 12. клас : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки] / Веселина Тонева, Веселина Симеонова, Росица Стефанова. - София, 2003, с. 37 - 43. 

Сист. No: 42105

- 94 -

В Г 48

Славейков, Петър.  Преосмисляне на ценностите в поемата "Септември" от Гео Милев / Петър Славейков. // Гимназист, X, N 38, 25 ноем. - 1 дек. 2003, с. 6. 

Сист. No: 48175

- 95 -

В Г 48

Спасов, Иван.  Пътят на Гео Милев към поемата "Септември" / Иван Спасов. // Гимназист, ІV, N 31, 7 - 13 окт. 1997, с. 6 - 7. 

Сист. No: 6808

- 96 -

В Г 48

Спасов, Иван.  Поемата "Септември" - творческият и гражданският подвиг на Гео Милев / Иван Спасов. // Гимназист, VI, N 4, 26 ян. - 1 февр. 1999, с. 6 - 7. 

Сист. No: 19082

- 97 -

Ч1/886.7.09(07)/С 75

Стефанов, Валери.  Поемата "Септември" / Валери Стефанов. // Стефанов,  Валери Стоилов и др. Българска литература : Светове и светувания : Т. 1 - 2 : Т. ІІ / Валери Стефанов, Милена Кирова. - София, 2006, с. 39 - 59. 

Сист. No: 14765

- 98 -

Ч1/886.7.09/Т 44

Стефанов, Валери.  Бунтът, смъртта и вярата / Валери Стефанов. // Творби и прочити : Нови изследвания по българска литература / Състав. Милена Кирова, Николай Чернокожев. - София, 1996, с. 176 - 187. 

Сист. No: 37682

- 99 -

В Г 48

Стефанов, Михаил.  Поемата "Септември" - аспекти на естетическия бунт / Михаил Стефанов. // Гимназист, XI, N 38, 23 - 29 ноем. 2004, с. 10; №39, с. 7, 10. 

Сист. No: 49591

- 100 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С 78

Стойкова, Милослава.  Лицата на бунта в Гео-Милевата поема "Септември" / Милослава Стойкова. // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки : Сб. : Ч. 1 - : Ч. 2. От Елин Пелин до Димитър Димов / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова. - София, 2004, 2008, с. 162 - 167. 

Сист. No: 51963

- 101 -

В Г-48

Стойнева, София.  Пътят на народа от вярата до богохулството / София Стойнева. // Гимназист, XI, N 37, 16 - 22 ноем. 2004, с. 6; №38, с. 7, 10. 

Сист. No: 49462

- 102 -

Ч1/886.7.09/Т 64

Тодорова, София.  Бунт и утопия / София Тодорова, Иван Велчев. // Тодорова,  София и др. Българската литература за матура : От Христо Ботев до Димитър Талев : Интерпретации на всички художествени текстове от учебно-изпитната програма по български език и литература / София Тодорова, Иван Велчев. - София, 2008, с. 248 - 255. 

Сист. No: 18970

- 103 -

Ч1/886.7.09(075.3)/Т 76

Тотев, Пламен и др..  Поемата "Септември" в контекста на времето / Пламен Тотев, Светослав Минчев, Миглена Севдалинова. // Тотев,  Пламен и др. Матура. Български език и литература : Тестове, материали за създаване на аргументативни текстове : Ч. 1 - : Ч. 2 От Смирненски до Талев. [12 клас] / Пламен Тотев, Светослав Минчев, Миглена Севдалинова. - [София], 2007, с. 72 - 78. 

Сист. No: 17999

- 104 -

В Г 48

Филипова, София.  Героизъм и трагизъм в поемата: Бунт - Свобода - Вяра / София Филипова. // Гимназист, XI, N 34, 26 окт. - 1 ноем. 2004, с. 12; № 35 с. 7,10. 

Сист. No: 49194

- 105 -

Ч1/886.7.09/Ц 16

Чолаков, Здравко.  Пътят до..."Септември" / Здравко Чолаков. // Цанева,  Милена и др. Съвременни прочити на класиката : Нови изследвания върху българската литература / Милена Цанева, Милена Кирова. - София, 1998, с. 228 - 232. 

Сист. No: 15842

- 106 -

Ч1/886.7.09/Ш 97

Шумелова, Мария.  Идейният и художествен свят на поемата "Септември" / Мария Шумелова. // Шумелова,  Мария. Ръководство за ученика по литература 11. клас / Мария Шумелова. - В. Търново, 2000, с. 101 - 118. 

Сист. No: 34390

- 107 -

Кр/К886.7.09/Ш 97

Шунанов, Тодор.  Поемата "Септември" на Гео Милев - модернизмът и някои ритмично-интонационни особености / Тодор Шунанов. // Шунанов,  Тодор. Класически и съвременни български автори / Тодор Шунанов. - Ст. Загора, 2005, с. 71 - 78. 

Сист. No: 55732

- 108 -

Сп Р 74

Янков, Георги.  Прекрасно, но що е отечество? / Георги Янков. // Родна реч, XLVIII, 2006, N 1 - 2, с. 43 - 45. 

Сист. No: 55571

Други произведения

- 109 -

В Л 69

Атанасова, Цветанка.  "Иконите спят" / Цветанка Атанасова. // Литературен форум, N 29, 1 - 7 окт. 2002, с. 7, 10. 

Сист. No: 42894

- 110 -

В Л 69

Гълъбов, Константин.  В традицията / Константин Гълъбов. // Литературен форум, N 29, 1 - 7 окт. 2002, с. 7, 10. 

Сист. No: 42892

- 111 -

Кр/К886.7(092)/М 57

Кръстева, Гергана.  "Иконите спят" на Гео Милев / Гергана Кръстева. // Гео Милев - жрец на истината и свободата : Нови изследвания 4 : [Сб.] / Състав. Леда Милева. - София, 2005, с. 84 - 95. 

Сист. No: 57981

- 112 -

В Г 48

Младенова, Фани.  "Луната, старата змия се съблича..." / Фани Младенова. // Гимназист, XV, N 37, 18 - 24 ноем. 2008, с. 7, 11. 

Сист. No: 19532

- 113 -

Сп П 57

Стоянов, Людмил.  Гео Милев. Жестокият пръстен / Людмил Стоянов. // Пламък, 48, 2005, N 1 - 2, с. 69 - 71. 

Сист. No: 50147

- 114 -

Сп В 36

Хаджикосев, Симеон.  По следите на Dance macabre / Симеон Хаджикосев. // Везни, XIV, 2005, N 5 - 6, с. 60 - 63. 

Сист. No: 54164

- 115 -

Кр/К886.7(092)/М 57

Хаджикосев, Симеон.  "Антология на жълтата роза" в парадигмата на българската модернистична култура от първата четвърт на столетието / Симеон Хаджикосев. // Танев,  Димитър. Гео Милев през погледа на литературната история и критика / Състав. Димитър Танев, Андрей Андреев; Консултант Леда Милева. - София, 2005, с. 361 - 366. 

Сист. No: 57972

- 116 -

Ч1/886.7.09/Ч 90

Чолаков, Здравко.  Оригинална стилизация на български народни песни / Здравко Чолаков. // Чолаков,  Здравко. Наблюдения - II : Есета, статии, литературни портрети / Здравко Чолаков, 1997, с. 53 - 59. 

Сист. No: 36981

- 117 -

Кр/К886.7(092)/М 57

Янев, Владимир.  Фолклорно и авангардно / Владимир Янев. // Танев,  Димитър. Гео Милев през погледа на литературната история и критика / Състав. Димитър Танев, Андрей Андреев; Консултант Леда Милева. - София, 2005, с. 327 - 338. 

Сист. No: 57971

- 118 -

Кр/К886.7(092)/М 57

Янев, Владимир.  Фолклорно и авангардно / Владимир Янев. // Гео Милев - жрец на истината и свободата : Нови изследвания 4 : [Сб.] / Състав. Леда Милева. - София, 2005, с. 70 - 84. 

Сист. No: 57980

- 119 -

В Г 48

"Човешкият живот ще бъде един безконечен възход - нагоре, нагоре..." . // Гимназист, XIII, N 37, 14 - 20 ноем. 2006, с. 7. 

Сист. No: 59328

- 120 -

Ч1/886.7.09(075.3)/П 18

Панов, Александър и др..  "Прекрасно: но - що е отечество" / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова. // Панов,  Александър Асенов и др. Теми и есета по литература 12. кл. : Първи свит. / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова. - София, 2006, с. 84 - 89. 

Сист. No: 60265

- 121 -

Ч1/886.7.09(075.3)/П 18

Панов, Александър и др..  Свободата има своя цена / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова. // Панов,  Александър Асенов и др. Теми и есета по литература 12. кл. : Първи свит. / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова. - София, 2006, с. 92 - 96. 

Сист. No: 60266

- 122 -

Ч1/886.7.09(075.3)/П 18

Панов, Александър и др..  "Кой излъга нашата вяра" / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова. // Панов,  Александър Асенов и др. Теми и есета по литература 12. кл. : Първи свит. / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова. - София, 2006, с. 100 - 104. 

Сист. No: 60267

- 123 -

Ч1/886.7.09/Ч 90

Чолаков, Здравко.  Конкретния бунтар / Здравко Чолаков. // Чолаков,  Здравко. Наблюдения - II : Есета, статии, литературни портрети / Здравко Чолаков, 1997, с. 44 - 48. 

Сист. No: 36979

- 124 -

Ч1/886.7.09/Ч 90

Чолаков, Здравко.  Пътят до ... "Септември" / Здравко Чолаков. // Чолаков,  Здравко. Наблюдения - II : Есета, статии, литературни портрети / Здравко Чолаков, 1997, с. 49 - 52. 

Сист. No: 36980


 Индекс по АВТОРИ

Агата, Джузепе дел 46 
Антов, Пламен 47 
Анчев, Панко 2 3 
Атанасов, Владимир 48 
Атанасова, Цветанка 109 
Бакрачева, Албена 4 49 
Балтаджиева, Ралица 5 
Бахнева, Калина 6 
Бешлийска, Виктория 83 84 120 121 122 
Бочев, Цако 50 
Василев, Сава 7 8 51 
Велчев, Иван 102 
Велчев, Петър 9 10 11 53 54 
Георгиев, Драгомил 55 
Главеев, Петър 56 
Горчева, Мая 12 
Гранитски, Иван 13 
Григоров, Илия 57 
Грозданов, Емилиян 58 
Гълъбов, Константин 110 
Делийска, Красимира 59 
Делов, Георги 60 61 62 
Дикова, Петя 63 
Димитрова, Елка 64 65 66 
Димова, Веселина 14 67 
Захариев, Захари 68 
Златарева, Илина 15 
Иванова, Анелия 69 
Игов, Светлозар 16 17 
Илиев, Стоян 18 19 
Инджов, Никола 22 
Инев, Иван 70 
Йовева, Румяна 71 
Каролев, Свилен 23 
Каролев, Стоян 24 
Карушева, Янислава 72 
Кирева, Нора 73 
Коларов, Радосвет 74 75 
Коновски, Георги 76 
Константинов, Георги 21 
Костова, Мартина 77 
Кръстев, Кирил 25 
Кръстева, Гергана 111 
Лалова, Димитрина 78 
Линдгрен, Карл 26 
Малинов, Ангел 79 
Малинова, Севдалина 80 
Маринова, Цветана 81 
Маринска, Ружа 27 
Минчев, Светослав 41 103 
Михайлова, Анна 82 
Младенова, Ралица 28 
Младенова, Фани 112 
Неделчев, Михаил 29 
Панайотов, Филип 30 
Панов, Александър 83 84 120 121 122 
Пантелеева, Нина 85 
Парушев, Паруш 31 
Пашова, Мария 32 
Петкова, Ваня 83 84 120 121 122 
Петров, Здравко 33 
Петрова, Валентина 86 
Попов, Людмил 87 
Попова, Елена 88 
Първанова, Анастасия 34 
Радичкова, Мадлена 90 
Русева, Виолета 35 
Сарандев, Иван 36 
Севдалинова, Миглена 41 103 
Симеонов, Иван 91 92 
Симеонова, Веселина 93 
Славейков, Петър 94 
Спасов, Иван 37 95 96 
Стефанов, Валери 38 97 98 
Стефанов, Михаил 99 
Стефанов, Орлин 39 
Стойков, Рашко 40 
Стойкова, Милослава 100 
Стойнева, София 101 
Стоянов, Людмил 113 
Сугарев, Едвин 20 
Танев, Димитър 10 
Тодорова, София 102 
Тотев, Пламен 41 103 
Филипова, София 104 
Хаджикосев, Симеон 114 115 
Цандер, Анастасия 42 
Цветков, Иван 43 
Чолаков, Здравко 105 116 123 124 
Шумелова, Мария 44 106 
Шунанов, Тодор 107 
Янев, Владимир 117 118 
Янева, Катя 45 
Янков, Георги 108 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Ад" - presto към "Септември" 49 
"Антология на жълтата роза" в парадигмата на българската модернистична култура от първата четвърт на столетието 115 
"Без бог! Без господар!" - Мотивът за вярата според 12 глава на поемата 82 
"Двенадцать" и "Септември": в спор с преходните поетически и жанрови системи 29 
"Иконите спят" 109 
"Иконите спят" на Гео Милев 111 
"Кой излъга нашата вяра" 122 
"Кой излъга нашата вяра" - проблемът за вярата в поемата 72 
"Луната, старата змия се съблича..." 112 
"Прекрасно: но - що е отечество" 120 
"Септември" 80 
"Септември" - поема за вечните човешки проблеми 76 
"Септември" - поетичен израз на вековната борба между добро и зло, между старо и ново 57 
"Септември" на Гео Милев и "Хоро" на Антон Страшимиров 75 
"Спорът за вярата в поемата "Септември" 83 
"Човешкият живот ще бъде един безконечен възход - нагоре, нагоре..." 119 
[Сто и десет] 110 години от рождението на Гео Милев 1 
Антологията като форма на критиката 16 
Аспектите на естетическия бунт в поемата 81 
Атнитрадиционализъм в поемата "Септември" на Гео Милев 70 
Бунт и утопия 102 
Бунтът - социална и естетическа реалност в поемата "Септември" 51 
Бунтът, смъртта и вярата 98 
В експресионистичен темп: Гео Милев 4 
В традицията 110 
Вековната злоба на роба 58 
Величие и трагизъм в поемата "Септември" на Гео Милев 52 
Вярата и нейните аспекти в поемата "Септември" 63 
Генеративните функции на художествения текст и поемата "Септември" 48 
Гео Милев 3 7 18 44 45 
Гео Милев - възгледи и творчество 41 
Гео Милев - гражданинът на света 34 
Гео Милев - една пламенна, гениална енергия 10 
Гео Милев - неудържимата пламенност 21 
Гео Милев - опитът на експериментиращото слово 31 
Гео Милев - пламенният 17 
Гео Милев - свят от пламенност 37 
Гео Милев - човекът на междинното време 2 
Гео Милев и българските символисти 19 
Гео Милев и модерното изкуство на ХХ век 27 
Гео Милев и руските поети 43 
Гео Милев и Христо Смирненски - две задочни срещи (и една на живо) 23 
Гео Милев. Жестокият пръстен 113 
Гео Милев: "Септември" 68 
Героизъм и трагизъм в поемата: Бунт - Свобода - Вяра 104 
Да посегнеш към забранения плод 6 
Докосване до критика Гео Милев 24 
Една виртуална натура 25 
Едно от чудесата на поезията 53 
Експресивният художествен ритъм на бунта в поемата "Септември" на Гео Милев 69 
Експресионизмът и социалният бунт 88 
Експресионизъм и експресионисти 36 
Експресионистичните есета на Гео Милев за налагането на нова литературна поетика и естетически вкус 8 
Естетическата функция на темите за кръвта и разрухата 59 
Естетът Гео Милев 13 
За стиха на Гео Милев 11 
Идейният и художествен свят на поемата "Септември" 106 
Идеята за ада и рая в поемата "Септември" от Гео Милев 92 
Идеята за преподреждането на света 67 
Италианските преводи на поемата "Септември" 46 
Конкретния бунтар 123 
Кошмарът на ценностния хаос 60 
Лирично - епичен изблик на народния гняв в поемата "Септември" на Гео Милев 85 
Лицата на бунта в Гео-Милевата поема "Септември" 100 
Между вчера и днес. Естетическата нагласа на модерността 35 
Между Дойран и Берлин - за някои черти на модернизма в творчеството на Гео Милев под знака на Първата световна война 42 
Месец на кръв, на подем и погром 54 
Митологични аспекти на отношението. Лирически автор - народ в поемата "Септември" на Гео Милев 64 
Митологичното и историчното в поемата "Септември" 65 
Митология, фолклор, поезия и религия в поемата 78 
Митът за раждането на модерната психолирика: поетическите образи на културно - историческата рефлексия на Гео Милев 12 
На кръстопътя на вярата и съмнението 38 
Неекспресионистът Гео Милев 32 
Неповторим живот, повторима гибел 22 
Непостигнатият и непостижим рай 71 
Непреходното в Гео Милев 30 
Някои основни моменти в естетическата биография на Гео Милев 20 
Образите на бунта в поезията на Христо Смирненски и Гео Милев 5 15 
Образността в поемата: Раждането на бунта - българското словесно "Болеро" 61 
Образът на жената и любовта в творчеството на Гео Милев 26 
Образът на народа в поемата "Септември" 91 
Окото на циклопа или разрушителната сила на гнева 86 
Оригинална стилизация на български народни песни 116 
Отношението автор - народ в "Септември" 66 
Патосът на отрицанието и утвърждаването в поезията на Гео Милев 14 
По следите на Dance macabre 114 
Погромът в поемата "Септември" 55 
Поемата "Септември" 97 
Поемата "Септември" в контекста на времето 103 
Поемата "Септември" - аспекти на естетическия бунт 99 
Поемата "Септември" - творческият и гражданският подвиг на Гео Милев 96 
Поемата "Септември" в своя културен контекст 47 
Поемата "Септември" на Гео Милев - модернизмът и някои ритмично-интонационни особености 107 
Поемата "Септември" на Гео Милев в епохата на антиутопиите 87 
Поетическата картина на погрома и надеждата в септемврийската литература 28 
Поетът преводач Гео Милев 9 
Прекрасно, но що е отечество? 108 
Преосмисляне на ценностите в поемата "Септември" от Гео Милев 94 
Принципи на експресионистичната поетика в "Септември" на Гео Милев 89 
Проблематичното отечество в поемата "Септември" 84 
Противоречивият художествен свят в поемата 90 
Пътят до ... "Септември" 124 
Пътят до..."Септември" 105 
Пътят на Гео Милев към поемата "Септември" 95 
Пътят на народа от вярата до богохулството 101 
С какво ни е необходим Гео Милев? 39 
Свободата има своя цена 121 
Стихията на бунта и погрома 77 
Структура на идейно-художествения свят в поемата на Гео Милев "Септември" 74 
Структуриране на художественото пространство 62 
Съдбата на Гео Милев 33 
Той е необходим и днес 40 
Трагизмът на оптимистичния бунт в поемата "Септември" на Гео Милев 56 
Трагизъм и оптимизъм в поемата "Септември" 79 
Трагизъм и оптимизъм в поемата "Септември" на Гео Милев 93 
Трагично-величавото и оптимистичното в поемата "Септември" на Гео Милев 50 
Фолклорно и авангардно 117 118 
Човекът и Богът 73