Биография

Общи теми

- 1 -

Ч1/886.7(091)/А  77


Анчев, Панко .   Елин Пелин  / Панко Анчев . // Анчев,  Панко . Въведение във философията на българската литературна история : Етюди и фрагменти  / Панко Анчев; Ред. Иван Гранитски  . - София, 2001, с. 183-190


Сист. No: 45562

- 2 -

В  Л  69


Бадев, Йордан .   Елин Пелин  / Йордан Бадев . // Литературен форум, N 6, 17 - 23 февр. 1998, с. 7


Сист. No: 11081

- 3 -

Сп  Ч  86


Божилова, Виолета .   Родът на Елин Пелин  / Виолета Божилова . // Читалище, CXXIX, 1 999, N 10-12, с. 24-25


Сист. No: 27058

- 4 -

Ч1/886.7.09(07)/В  24


Василева, Кети .   Светът на Елин-Пелиновите разкази  / Кети Василева . // Василева,  Кети . Анализи по литература за 11 клас на СОУ по новата учебна програма  / Кети Василева; Ред. Анна Михайлова  . - София, 2003, с. 91-98


Сист. No: 48444

- 5 -

В  Г  48


Генадиев, Стефан .   Реалност и романтика в разказите на Елин Пелин  / Стефан Генадиев . // Гимназист, VII, N 30, 26 септ. - 2окт. 2000, с. 6


Сист. No: 31478

- 6 -

Ч1/886.7.09/О  88


Елевтеров, Стефан .   Концепцията за човека в разказите на Елин Пелин  / Стефан Елевтеров . // От извора : Литературни проблеми и анализи в помощ на кандидат-студента  / Състав. и ред. Стефан Елевтеров  . - София, 1996, с. 123 - 134


Сист. No: 15817

- 7 -

В  Г  48


Иванова, Екатерина .   Природата в разказите на Елин Пелин  : Елин Пелин : 11 клас  / Екатерина Иванова . // Гимназист, V, N 30, 22 - 28 септ.1998, с. 6 - 7; № 31, с. 6 - 7


Сист. No: 16445

- 8 -

Сп  Б  92


Иванова, Милена .   Авантюра в света на Елин Пелин  / Милена Иванова . // Български език и литература, 1999, N 1, с. 15 - 27


Сист. No: 20284

- 9 -

Сп  Л  69


Илиева, Нели .   Разказите на Елин Пелин  / Нели Илиева . // Литерайко, 2006, N 5, с. 27-29


   Съд.: Авторът. - Творческият метод. - Проблематиката на разказите. - Героите. - Особености на композицията. - Пейзажът. - Езикът. - Фолклорните и библейските влияния. - Хуморът


Сист. No: 56610

- 10 -

Ч1/886.7.09/К  90


Коларов, Радосвет .   Художественият свят на Елин Пелин  / Радосвет Коларов . // Критически текстове за Алеко Константинов, Елин Пелин и Йордан Йовков : В помощ на зрелостниците и кандидатстудентите  : Ч. 3  / Състав. Димитър Михайлов  . - В. Търново, 1997, 1999, с. 67-85


Сист. No: 7600

- 11 -

В  Б  92


Коларова, Валентина Фиданова .   Филмите по творби на Елин Пелин  / Валентина Фиданова Коларова . // Бьлгарски писател, VII, N 13, 04  апр. 2001, с. 12


Сист. No: 34897

- 12 -

Ч1/886.7.09/Л  69


   Комичното и трагичното в разказите на Елин Пелин  / Лили Николова, и др. // Литературни коментари, анализи, разработки : За кандидат-студенти, зрелостници и ученици : [В 2 ч.]  : Ч. 2. Елин Пелин - Димитър Талев  / Лили Николова и др.; Под ред. на Лили Николова  . - София, 2000, с. 44-56


   Други авт. : Вл. Владимирова, З. Стоянова, Ст. Пламенова.


Сист. No: 40187

- 13 -

В  Г  48


Коновски, Георги .   Жизнелюбието - характерна черта на Елин - Пелиновите герои  : 10 клас  / Георги Коновски . // Гимназист, V, N 12, 24 - 30 март 1998, с. 4 - 5, 7


Сист. No: 11903

- 14 -

Сп  Б  92


Константинова, Елка .   Елин Пелин и родните простори  / Елка Константинова . // Български език и литература, XLIII, 2003, N 1, с. 3-7


Сист. No: 44920

- 15 -

В  Г  48


Константинова, Елка .   Елин Пелин и родните простори  : 11 клас  / Елка Константинова . // Гимназист, X, N 20, 20 - 26 май 2003, с. 5-6


Сист. No: 46237

- 16 -

Сп  Р  74


Константинова, Елка .   "Най-потайните" желания и скърби на душата  : Елин Пелин за природата на човека  / Елка Константинова . // Родна реч, 2003, N 5, с. 30-32


Сист. No: 47252

- 17 -

Ч1/886.7.09/М  22


Малинов, Ангел .   Изображения на българското село в творчеството на Елин Пелин  / Ангел Малинов . // Малинов,  Ангел . От Ботев до Талев : Теми и разработки по литература за ученици и кандидат-студенти  / Ангел Малинов  . - София, 1998, с. 76 - 96


Сист. No: 15763

- 18 -

Ч1/886.7.09/М  22


Малинова, Севдалина .   Елин Пелин  : Биогр. / Севдалина Малинова . // Малинова,  Севдалина . Писатели. Теми. Анализи : Проблемно-тематични разработки и общи анализи на творчеството на бълг. литературни класици, изучавани в гимназиалния курс  / Севдалина Малинова; Ред. Мирослава Бенковска  . - София, 2000, с. 134-138


Сист. No: 38539

- 19 -

В  Г  48


Михайлова, Анна .   Светът на Елин Пелин  : Бит и душевност на българина  / Анна Михайлова . // Гимназист, VI, N 36, 9 - 15 ноем. 1999, с. 6 - 7


Сист. No: 24651

- 20 -

В  Г  48


Михайлова, Анна .   Героите на Елин Пелин между делника и празника на живота  : За вас, кандидат-студенти  / Анна Михайлова . // Гимназист, XIV, N 24, 12 - 18 юни 2007, с. 6; № 25, с. 5


Сист. No: 62389

- 21 -

В  Г  48


Мишев, Георги .   Елин Пелин - творец и време  / Георги Мишев . // Гимназист, VII, N 29, 19 - 25 септ. 2000, с. 5


Сист. No: 31388

- 22 -

В  Г  48


Младенова, Фани .   Пътищата на спасението в разказите на Елин Пелин  / Фани Младенова . // Гимназист, XIII, N 26, 27 юни - 5 юли 2006, с. 5-6


Сист. No: 57446

- 23 -

В  Л  69


Нанков, Никита .   Елин Пелин или светът като комична перипетия  / Никита Нанков . // Литературен вестник, X, N 5, 09  февр. 2000, с. 12-13


Сист. No: 26830

- 24 -

В  Г  48


Несторова, Лидия .   Елин Пелин - художник на българското село  : 10 клас  / Лидия Несторова, Наталия Пейчева . // Гимназист, V, N 14, 7 - 13 апр. 1998, с. 5 ; № 15, с. 4


Сист. No: 12203

- 25 -

В  Г  48


Николов, Ясен .   Светът на селянина в разказите на Елин Пелин  : 10 клас  / Ясен Николов . // Гимназист, V, N 13, 31 март - 6 апр. 1998, с. 4 - 5 ;№ 14, с. 10


Сист. No: 12046

- 26 -

В  Г  48


Николов, Ясен .   Светът на селянина в разказите на Елин Пелин  / Ясен Николов . // Гимназист, V, N 13, 31 март - 6 апр. 1998, с. 10; №14, с. 10


Сист. No: 12205

- 27 -

В  Г  48


Николова, Милена .   Битие и душевност на българина в художествения свят на Елин-Пелиновите разкази  : 11 клас  / Милена Николова . // Гимназист, VIII, N 29, 25 септ. - 1 окт. 2001, с. 6


Сист. No: 37818

- 28 -

Сп  Б  92


Панталеева, Нина .   Естетическа специфика на лайтмотивите в разказите на Елин Пелин  / Нина Панталеева . // Български език и литература, XLIII, 2003, N 1, с. 8-12


Сист. No: 44921

- 29 -

Ч1/92/П  19


Пантев, Андрей и др.   Елин Пелин  : [Димитър Иванов Стоянов - 1877 - 1949]  / Андрей Пантев, Борислав Гаврилов . // Пантев,  Андрей и др. [Стоте] 100-те най-влиятелни българи в нашата история  / Андрей Пантев, Борислав Гаврилов  . - София, 1997, с. 241-243


Сист. No: 9578

- 30 -

В  Г  48


Пантелеева, Нина .   Романтични аспекти в разказите на Елин Пелин  : Елин Пелин  / Нина Пантелеева . // Гимназист, VI, N 31, 5 - 11 окт. 1999, с. 6 - 7


Сист. No: 24026

- 31 -

В  Г  48


Пантелеева, Нина .   Трагични акценти в разказите на Елин Пелин  / Нина Пантелеева . // Гимназист, VI, N 32, 13 - 18 окт. 1999, с. 5 - 6


Сист. No: 24149

- 32 -

В  Г  48


Пантелеева, Нина .   Любов - мечта - приказка в разказите на Елин Пелин  / Нина Пантелеева . // Гимназист, VII, N 32, 10 - 16 окт. 2000, с. 5-6


Сист. No: 31812

- 33 -

В  Г  48


Пантелеева, Нина .   Лайтмотивни теми и образи в разказите на Елин Пелин  / Нина Пантелеева . // Гимназист, VII, N 33, 17 - 23 окт. 2000, с. 5, 6


Сист. No: 31941

- 34 -

Сп  Б  92


Пенчева, Радка .   Естетика на ереста. Елин Пелин и Емилиян Станев - два художествени погледа върху дуализма  / Радка Пенчева . // Български език и литература, XLIII, 2003, N 1, с. 37-43


Сист. No: 44925

- 35 -

В  Г  48


Пернишки, Васил .   Елин Пелин - майстор на художественото слово  / Васил Пернишки . // Гимназист, V, N 34, 20 - 26 окт.1998, с. 5-6 ; № 35 с. 5


Сист. No: 17238

- 36 -

Ч1/886.7.09/П  44


Петкова, Екатерина .   Реализъм, романтика и жизнена философия в разказите на Елин Пелин  / Екатерина Петкова . // Петкова,  Екатерина . Теми по литература : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки] : 11. клас  / Екатерина Петкова  . - София, 2002, с. 127-135


Сист. No: 44833

- 37 -

Ч1/886.7(076)/Л  69


Първанова, Анастасия .   Портрети и карикатури у Елин Пелин  / Анастасия Първанова . // Литературни анализи : За вас, зрелостници и кандидат-студенти  / Ред. Мая Славова  . - София, 1997, с. 68 - 86


Сист. No: 11104

- 38 -

В  Г  48


   Пътищата на спасението в разказите на Елин Пелин . // Гимназист, IX, N 25, 25 юни - 1 юли 2002, с. 6


   Подпис: К. П.


Сист. No: 42071

- 39 -

Ч1/886.7.09/Б  92


Радев, Симеон .   Българският селянин в първите разкази на Елин Пелин  / Симеон Радев . // Българска литературна критика  : Т. 1. / Предг., състав. Вихрен Чернокожев, Росица Чернокожева  . - Велико Търново, 2000, с. 352-364


Сист. No: 34368

- 40 -

Ч1/886.7.09/Л  69


   Разказите на Елин Пелин - герои, проблеми, поетика  / Лили Николова, и др. // Литературни коментари, анализи, разработки : За кандидат-студенти, зрелостници и ученици : [В 2 ч.]  : Ч. 2. Елин Пелин - Димитър Талев  / Лили Николова и др.; Под ред. на Лили Николова  . - София, 2000, с.7-20< /p>


   Други авт. : Вл. Владимирова, З. Стоянова, Ст. Пламенова.


Сист. No: 40184

- 41 -

Ч1/886.7.09/С  37


Симеонов, Иван .   Образната символика в прозата на Елин Пелин  / Иван Симеонов . // Симеонов,  Иван [Илиев] . Практически насоки за писане на литературно-научно съчинение и примерни разработки : В помощ на ученици, зрелостници и кандидат-студенти  / Иван Симеонов  . - София, 1997, с. 37-40


   В помощ на ученици, зрелостници и кандидат-студенти


Сист. No: 9347

- 42 -

Ч1/886.7.09(07)/С  37


Симеонов, Иван .   Образната символика в прозата на Елин Пелин  / Иван Симеонов . // Симеонов,  Иван . Интерпретации на литературни теми : Помагало за ученици, кандидат-студенти и студенти  / Иван Симеонов  . - Пловдив, 2003, с. 99-107


Сист. No: 42904

- 43 -

В  Г  48


Стоянов, Валентин .   Разказите на Елин Пелин - търсене на хармонията в света и у човека  : 10 клас  / Валентин Стоянов . // Гимназист, IV, N 12, 25 - 31 март 1997, с. 4; № 13 с. 4


Сист. No: 4997

- 44 -

Ч1/886.7.09/Л  69


   Страданието и духовната жизненост на селяка в творчеството на Елин Пелин  / Лили Николова, и др. // Литературни коментари, анализи, разработки : За кандидат-студенти, зрелостници и ученици : [В 2 ч.]  : Ч. 2. Елин Пелин - Димитър Талев  / Лили Николова и др.; Под ред. на Лили Николова  . - София, 2000, с. 20-34


   Други авт. : Вл. Владимирова, З. Стоянова, Ст. Пламенова.


Сист. No: 40185

- 45 -

В  Г  48


Филипова, София .   Духовната сила и нравственото богатство на човека в разказите на Елин Пелин  : За вас, кандидат-студенти  / София Филипова . // Гимназист, XII, N 26, 28 юни - 4 юли 2005, с.6-7,10


Сист. No: 52114

- 46 -

Ч1/886.7.09/Ц  16


Чернокожев, Николай .   Елин-Пелиновите герои по пътя към себе си  / Николай Чернокожев . // Цанева,  Милена и др. Съвременни прочити на класиката : Нови изследвания върху българската литература  / Милена Цанева, Милена Кирова  . - София, 1998, с. 194 - 213


Сист. No: 15839

- 47 -

Ч1/886.7.09/Ш  97


Шумелова, Мария .   Елин Пелин  : Жизнен и творчески път  / Мария Шумелова . // Шумелова,  Мария . Ръководство за ученика по литература 11. клас  / Мария Шумелова  . - Велико Търново, 2000, с. 5-8


Сист. No: 34376

- 48 -

Ч1/886.7.09/Ш  97


Шумелова, Мария .   Елин Пелин  : Разказите на Елин Пелин  / Мария Шумелова . // Шумелова,  Мария . Ръководство за ученика по литература 11. клас  / Мария Шумелова  . - Велико Търново, 2000, с. 19-35


Сист. No: 34378

- 49 -

Ч1/886.7.09/К  90


Янев, Симеон .   Загадките на Елин Пелин  / Симеон Янев . // Критически текстове за Алеко Константинов, Елин Пелин и Йордан Йовков : В помощ на зрелостниците и кандидатстудентите  : Ч. 3  / Състав. Димитър Михайлов  . - В. Търново, 1997, 1999, с. 85-91


Сист. No: 7601

Анализ на отделни произведения

Ангелинка / Пълен текст

- 50 -

В  Р  61


Богданова, Камелия .   Внушението за празничност в разказа  : Елин Пелин -"Ангелинка"  / Камелия Богданова . // РИКИ - кандидатгимназист, X, N 14, 9 - 15 апр. 2002, с. 5


Сист. No: 41012

- 51 -

В  Р    61


Бойкова, Лидия .   Красота и лиризъм на повествованието  : Елин Пелин -"Ангелинка" : съчинение-разсъждение  / Лидия Бойкова . // РИКИ - кандидатгимназист, VIII, N 17, 25 апр.- 1 май 2000, с. 6


Сист. No: 28759

- 52 -

В  Р    61


Бойкова, Лидия .   Мечтата - порив за по-добър свят  : Елин Пелин -"Ангелинка" : 7 клас  / Лидия Бойкова . // РИКИ - кандидатгимназист, X, N 13, 2 - 8 апр. 2002, с. 5 - 6


Сист. No: 40954

- 53 -

В  Р    61


Бойкова, Лидия .   Познатият и непознатият образ на света  : Елин Пелин "Ангелинка"  / Лидия Бойкова . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 16, 22-26 април 2003, с. 5-6


Сист. No: 45847

- 54 -

В  Р  61


Бойкова, Лидия .   Един незабравим спомен от детството  : Елин Пелин - "Ангелинка"  / Лидия Бойкова . // РИКИ - кандидатгимназист, VIII, N 18, 3 - 9 май 2005, с. 10


Сист. No: 51401

- 55 -

Сп  Р  74


Братанов, Иво .   Произход и значение на заглавието на разказа "Ангелинка"  : Елин Пелин -"Ангелинка" : За вас седмокласници  / Иво Братанов . // Родна реч, 2002, N 3-4, с. 51-53


Сист. No: 41333

- 56 -

В  Р  61


Веселинова, Ива .   Красотата на момчешката мечтателност  : Елин Пелин - "Ангелинка"  / Ива Веселинова . // РИКИ - кандидатгимназист, XVI, N 19, 13 - 19 май 2008, с. 4 - 5


Сист. No: 13948

- 57 -

В  Р  61


Георгиев, Дариан .   Очарованието на първата любов в разказа "Ангелинка" от Елин Пелин  : 7 клас. Съчинение разсъждение  / Дариан Георгиев . // РИКИ - кандидатгимназист, X, N 28, 17-23 септ. 2002 г., с. 5


Сист. No: 42753

- 58 -

Ч1/886.7-4/Г  97


Гърдев, Георги и др.   "Истина ли беше това, или сън?."  : Елин Пелин - "Ангелинка" : Есе  / Георги Гърдев, Даниела Минчева . // Гърдев,  Георги и др. Есета за ученици и кандидат-студенти  / Георги Гърдев, Даниела Минчева; Предг. Радослав Радев  . - В. Търново, 2000, с. 63-69


Сист. No: 34448

- 59 -

В  Р  61


Дакова, Росица .   Красотата на първата любов  : Елин Пелин - "Ангелинка" : 7 клас  / Росица Дакова . // РИКИ - кандидатгимназист, IX, N 19, 15 - 21 май 2001, с. 4


Сист. No: 35698

- 60 -

В  Р  61


Дакова, Росица .   Леля Дъмша - силата на един "свещен идеал"  : Елин Пелин - "Ангелинка"  / Росица Дакова . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 15, 13 -19 апр. 2004, с. 7 -8, 11


Сист. No: 2539

- 61 -

В  Р  61


Димова, Веселина .   Смисълът на самопризнанието "усетих се слаб и недостоен, но сърцето ми се изпълни с радост"  : Елин Пелин - "Ангелинка"  / Веселина Димова . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 16, 20-26 апр. 2004, с. 11


Сист. No: 2588

- 62 -

В  Р  61


Димова, Веселина .   През възхищението и разочарованието до истината за леля Дъмша  : Елин Пелин - "Ангелинка" : 7 клас  / Веселина Димова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 20, 17-23 май 2005, с. 5-6


Сист. No: 51606

- 63 -

В  В  35


Захариева, Ива .   Идеалът и реалността  : Елин Пелин - "Ангелинка"  / Ива Захариева . // Веди, N 20, 30  май  2003, с. 9-11


Сист. No: 46244

- 64 -

В  Р  61


Иванова, Тодорка .   Как е разкрит образът на леля Дъмша в разказа "Ангелинка"  : Елин Пелин : 7 клас  / Тодорка Иванова . // РИКИ - кандидатгимназист, VI, N 15, 14 - 20 апр. 1998, с. 5


Сист. No: 12423

- 65 -

Сп  Л  69


Илиева, Нели .   Какво трябва да знаете за "Ангелинка"  : [Елин Пелин]  / Нели Илиева . // Литерайко, 2007, N 4, с. 3-7


   Съд.: Творческа история. - Проблематика. - Образи. - Особености на повествованието


Сист. No: 61877

- 66 -

В  С  91


Инева, Виолета .   Идеалът - една въображаема действителност  : Елин Пелин - "Ангелинка" : 7 клас  / Виолета Инева . // Супер Рик, VII, N 19, 21  май  2001, с. 4-5


Сист. No: 35772

- 67 -

В  Р  61


Йорданова, Даниела .   Очарованието на първата любов  : Елин Пелин - "Ангелинка" : 7 клас  / Даниела Йорданова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 21, 23 -29 май 2006, с. 6-7, 10


Сист. No: 56857

- 68 -

В  Р  61


Кенарова, Катя .   Въображение и реалност  : Елин Пелин - "Ангелинка"  / Катя Кенарова . // РИКИ - кандидатгимназист, VIII, N 16, 14 - 20 апр. 2000, с. 6


Сист. No: 28393

- 69 -

В  Р  61


Кръстева, Емилия .   Елин Пелин - "Ангелинка" в приказния свят на мечтите  : Съчинение - разсъждение  / Емилия Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, VII, N 15, 11 - 17 апр. 2000, с. 6


Сист. No: 28164

- 70 -

В  В  35


Лазарова, Светлана .   Дарованието да откриваш и да създаваш красота  : Елин Пелин - "Ангелинка"  / Светлана Лазарова . // Веди, N 21, 06  юни  2003, с. 2-7


Сист. No: 46336

- 71 -

Сп  Л  69


Личева, Цветелина .   "Ангелинка" - разказ за магнетичната сила на любовта, красотата и доброто  : Елин Пелин: Съчинение разсъждение  / Цветелина Личева . // Литерайко, 2006, N 5, с. 3-7


Сист. No: 56589

- 72 -

В  Р  61


Малинова, Людмила .   Вълнения запомнени за цял живот  : Елин Пелин - "Ангелинка" : 7 клас  / Людмила Малинова . // РИКИ - кандидатгимназист, IX, N 18, 8 -14 май 2001, с. 6 - 7


Сист. No: 35579

- 73 -

В  Р  61


Маринова де Росас, Величка .   Истина или сън са преживяванията на овчарчето от разказа "Ангелинка" на Елин Пелин  : Отговор на литературен въпрос  / Величка Маринова де Росас . // РИКИ - кандидатгимназист, V, N 14, 7 - 13 апр. 1998, с. 5


Сист. No: 12209

- 74 -

В  С  91


Милчева, Цветана .   Детството - между истината и въображението  : Наблюдения върху разказа "Ангелинка" на Елин Пелин  / Цветана Милчева . // Супер Рик, VII, N 22, 11  юни  2001, с. 6 - 7


Сист. No: 36133

- 75 -

В  Р  61


Николаева, Пламена .   В какво се изразява красотата на момчешката мечтателност в разказа "Ангелинка" от Елин Пелин  : отговор на литературен въпрос  / Пламена Николаева . // РИКИ - кандидатгимназист, VII, N 15, 13 - 19 апр. 1999, с. 6, 10


Сист. No: 20937

- 76 -

В  С  91


Пенчева, Валерия .   Спомен за любов  : "Ангелинка" - Елин Пелин  / Валерия Пенчева . // Супер Рик, VII, N 18, 14  май  2001, с. 5-6


Сист. No: 35673

- 77 -

В  Р  61


Петрова, Хриска .   Образът на любимата през влюбените очи на юношата  : Елин Пелин - "Ангелинка" : 7 клас  / Хриска Петрова . // РИКИ - кандидатгимназист, X, N 12, 26 март - 1 апр. 2002, с. 6


Сист. No: 40877

- 78 -

В  Р  61


   Преобразяващата сила на първата любов  : Елин Пелин - "Ангелинка" . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 13, 1-7 април 2003, с. 5-6


Сист. No: 45588

- 79 -

В  Р  61


Радева, Марта .   Идеалът преобразява човешкия живот  : Елин Пелин - "Ангелинка" : 7 клас  / Марта Радева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 19, 9-15 май 2006, с. 7; №20, с. 7,10


Сист. No: 56645

- 80 -

В  Р  61


Русанова, Милена .   В какво се изразява красотата на момчешката мечтателност в разказа "Ангелинка" от Елин Пелин  : отговор на литературен въпрос  / Милена Русанова . // РИКИ - кандидатгимназист, VI, N 12, 24 - 30 март 1998, с. 6


Сист. No: 11914

- 81 -

В  Р  61


Симеонов, Иван .   Ангелинка в съня и наяве  : преразказ с елементи на разсъждение: Елин Пелин  / Иван Симеонов . // РИКИ - кандидатгимназист, N 10, 10 - 16 март 1998, с. 6


Сист. No: 11368

- 82 -

В  В  35


Симеонова, Валентина .   Вълшебният свят на любовта  : Елин Пелин - "Ангелинка"  / Валентина Симеонова . // Веди, N 20, 30  май  2003, с. 4-8


Сист. No: 46243

- 83 -

Сп  Р  74


Спасов, Георги К.   Какво постига Елин Пелин чрез думите си: "И до днес още, когато си спомня за тая мъничка Ангелинка, не мога да разбера истина ли беше това, или сън". : Елин Пелин -"Ангелинка"  / Георги К. Спасов . // Родна реч, 1997, N 10, с.14-15


Сист. No: 10035

- 84 -

В  В    35


Стайкова, Галина .   Светът на доброто в разказа "Ангелинка"  : [Елин Пелин]  / Галина Стайкова . // Веди, N 19, 23  май  2003, с. 3-5


Сист. No: 46161

- 85 -

В  Р  61


Стойнева, София .   Първата любов - вечна, красива, възвишена  : Елин Пелин - "Ангелинка"  / София Стойнева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 19, 10 - 16 май 2005, с. 10


Сист. No: 51475

- 86 -

В  Р  61


Стойнева, София .   Първите житейски уроци в разказа  : Елин Пелин - "Ангелинка" : 7 клас  / София Стойнева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 15, 10-16 апрл. 2007, с. 6-7, 10


Сист. No: 61439

- 87 -

В  Р  61


Таскова, Надежда .   В какво се изразява красотата на момчешката мечтателност в разказа "Ангелинка" от Елин Пелин  : отговор на литературен въпрос  / Надежда Таскова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 15, 13 - 19 апр. 1999, с. 6


Сист. No: 20936

- 88 -

В  Р    61


Филипова, София .   Силата на идеала  : Елин Пелин - "Ангелинка" : 7 клас  / София Филипова . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 12, 25-31 март 2003, с. 6-7


Сист. No: 45461

- 89 -

В  Р  61


Читова, Лора .   Магията на любовта  : Елин Пелин - "Ангелинка" : 7 клас  / Лора Читова . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 14, 8 - 14 апр. 2003, с. 5-6


Сист. No: 45668

Андрешко / Пълен текст

- 90 -

Сп  Б    92


Андреев, Веселин .   Казусът "Андрешко"  : [Елин Пелин]  / Веселин Андреев . // Български език и литература, XLIII, 2003, N 1, с. 31-36


Сист. No: 44924

- 91 -

Ч1/886.7.09/К  90


Василев, Сава .   "Андрешко" и "По жицата"  : Опит за паралел  / Сава Василев . // Критически текстове за Алеко Константинов, Елин Пелин и Йордан Йовков : В помощ на зрелостниците и кандидатстудентите  : Ч. 3  / Състав. Димитър Михайлов  . - В. Търново, 1997, 1999, с. 134-160


 


Сист. No: 7604

- 92 -

В  Л    69


Коларов, Радосвет .   Из "Елин Пелин"  : "Андрешко"  / Радосвет Коларов . // Литературен форум, N 21, 28  май  2002, с. 8


Сист. No: 41743

- 93 -

Ч1/886.7.09/Л  69


Русева, Виолета .   Елин Пелин  : "Андрешко"  / Виолета Русева . // Литературни анализи : В помощ на учениците от 11 клас  / Глав. ред. Иван Радев  . - В. Търново, 2002, с. 309-316


Сист. No: 45483

Ветрената мелница / Пълен текст

- 94 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Карнавал, ритуал и любов в живота според разказа "Ветрената мелница" от Елин Пелин  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху проза  : Ч. 3  / Илия Григоров  . - Пловдив, 2003, с. 60-63


Сист. No: 48414

- 95 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П  47


Делов, Георги .   Разказът "Ветрената мелница"  : [Елин Пелин]  / Георги Делов . // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка  / Таня Петрова, Георги Делов  . - София, 2002, с. 230-234


Сист. No: 46436

- 96 -

Ч1/886.7.09/П  44


Димитрова, Елица .   Дуализмът на човешкото битие в разказа "Ветрената мелница" [Елин Пелин]  : Литературноинтерпретативно съчинение  / Елица Димитрова . // Петкова,  Екатерина . Теми по литература : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки] : 11. клас  / Екатерина Петкова  . - София, 2002, с. 191-198


Сист. No: 44860

- 97 -

В  Г    48


Добрева, Мария .   Изворите на живота - хармония между човека и природата  : Елин Пелин - "Ветрената мелница" : 11 клас  / Мария Добрева . // Гимназист, X, N 19, 13-19 май 2003, с. 5-6


Сист. No: 46015

- 98 -

Сп  Б  92


Игнатов, Веселин .   "Ветрената мелница" - укротяване на вятъра  : [Елин Пелин]  / Веселин Игнатов . // Български език и литература, XLIII, 2003, N 1, с. 20-30


Сист. No: 44923

- 99 -

Ч1/886.7.09/Л  69


Мишева, Роза .   Елин Пелин  : "Ветрената мелница"  / Роза Мишева . // Литературни анализи : В помощ на учениците от 11 клас  / Глав. ред. Иван Радев  . - В. Търново, 2002, с. 292-301


Сист. No: 45481

- 100 -

В  Г  48


Николова, Милена .   Битие и душевност на българина в художествения свят на Елин-Пелиновите разкази  : 11 клас  / Милена Николова . // Гимназист, VIII, N 29, 25 септ. - 1 окт. 2001, с. 6


Сист. No: 37818

- 101 -

В  Г  48


Пантелеева, Нина .   Трагизъм, неукротима жизненост и порив към романтичното  : Елин Пелин - "Ветрената мелница": 11 клас  / Нина Пантелеева . // Гимназист, XIII, N 21, 23 - 29 май 2006, с. 6-7


Сист. No: 56849

- 102 -

В  В  35


Пенчева, Валерия .   Празници на човешката виталност  : Елин Пелин - "Ветрената мелница"  / Валерия Пенчева . // Веди, N 20, 30  май  2003, с. 19-21


Сист. No: 46246

- 103 -

В  Г    48


Стойнева, София .   Танцът на чувствата  : Елин Пелин - "Ветрената мелница"  / София Стойнева . // Гимназист, XI, N 24, 15 - 21 юни 2004, с. 6


Сист. No: 11771

- 104 -

Сп  Р  74


Стоянова, Мая .   Нравствената йерархия като стилистичен избор у Елин-Пелиновия монолитен разказ  : "Напаст божия", "Ветрената мелница"  / Мая Стоянова . // Родна реч, XL, 1997, N 6, с. 14-17


Сист. No: 6360

- 105 -

В  Г  48


Цолова, Диана .   Доброто и злото в човешката душа, разкрити в разказа "Ветрената мелница"  : Елин Пелин  / Диана Цолова . // Гимназист, IV, N 13, 1-7 апр. 1997, с. 4-5


Сист. No: 4999

- 106 -

В  Г  48


Чолакова, Анжела .   Порив и мечта в разказа " Ветрената мелница " на Елин Пелин  / Анжела Чолакова . // Гимназист, VII, N 31, 3 -9 окт. 2000, с. 5 , 6


Сист. No: 31604

Гераците / Пълен текст

- 107 -

Сп  Р  74


Братанов, Иво .   За едно библейско влияние върху повестта "Гераците"  : Елин Пелин  / Иво Братанов . // Родна реч, 1997, N 6, с. 13-14


Сист. No: 6359

- 108 -

Ч1/886.7.09(07)/В  24


Василева, Кети .   Значения и знаци в повестта "Гераците" от Елин Пелин  / Кети Василева . // Василева,  Кети . Анализи по литература за 11 клас на СОУ по новата учебна програма : Уч. помагало  / Кети Василева; Ред. Анна Михайлова  . - София, 2003, с.99-10 4


Сист. No: 48445

- 109 -

Ч1/886.7.09/И  45


Гаджанова, Албена .   Трагичният сблъсък на патриархалния свят с морала на буржоазното общество в повестта "Гераците" на Елин Пелин  / Албена Гаджанова . // Изпитни теми по български език и литература за кандидат-студенти  . - София, 1995, с. 22-35


Сист. No: 3366

- 110 -

В  Г  48


Георгиева, Светлана .   Патриархат и съвременност : Елин Пелин - "Гераците"  / Светлана Георгиева . // Гимназист, VIII, N 33, 17 - 23 окт. 2000, с. 6, 7


Сист. No: 31942

- 111 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Мотивът за погубената любов и човешкото отчуждение в повестта "Гераците" от Елин Пелин  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху проза  : Ч. 3  / Илия Григоров  . - Пловдив, 2003, с. 80-85


Сист. No: 48419

- 112 -

В  Г  48


Димитрова, Ангелина .   Символни нива на повествованието  : Заглавие, имена на литературни персонажи, топоси : Елин Пелин - "Гераците" : 11 клас  / Ангелина Димитрова . // Гимназист, VII, N 34, 24 - 30 окт. 2000, с. 6, 7


Сист. No: 32048

- 113 -

В  Г  48


Иванова, Соня .   Социалният кризис на българското село  : Елин Пелин "Гераците" : 11 клас : По старата учебна програма  / Соня Иванова . // Гимназист, VIII, N 30, 02  окт. 2001, с. 6, 12


Сист. No: 37916

- 114 -

В  Г  48


Иванова, Соня .   Социалният кризис на българското село  : Елин Пелин - "Гераците"  / Соня Иванова . // Гимназист, VIII, N 30, 2 - 8 окт. 2001, с. 6, 12


Сист. No: 37961

- 115 -

Сп  Д  23


Игнатов, Веселин .   "Гераците" - повест за изгубването на рая  : Елин Пелин  / Веселин Игнатов . // Дарба, IV, 2000,&n bsp;N 1, с. 2-10


Сист. No: 29855

- 116 -

Сп  Л  69


Илиева, Нели .   Залезът на патриархалното общество  : Елин Пелин - "Гераците"  / Нели Илиева . // Литерайко, 2006, N 6, с. 35-36


Сист. No: 57137

- 117 -

В  Г  48


Коновски, Георги .   Конфликтът между интересите на личността и законите на отмиращото патриархално общество в повестта  : Елин Пелин - "Гераците" : 10 клас  / Георги Коновски . // Гимназист, IV, N 11, 18 -24 март 1997, с. 4-5


Сист. No: 5087

- 118 -

В  Г  48


Костадинова, Радостина .   Повест за разрушаване на ценностната система на патриархалния човек  : Елин Пелин - "Гераците". За вас кандидат-студенти  / Радостина Костадинова . // Гимназист, X, N 23, 10 - 16 юни 2003, с. 6-7,10


Сист. No: 46374

- 119 -

В  Л  69


Михайлова, Мими .   Символни нива в повестта "Гераците"  / Мими Михайлова . // Литературен форум, N 21, 28  май  2002, с. 9


Сист. No: 41745

- 120 -

Сп  Б  92


Михайлова, Мими .   Архетипален модел и културни универсалии в повестите "Гераците" на Елин Пелин и "Жетварят" на Йордан Йовков  / Мими Михайлова . // Български език и литература, XLVII, 2005, N 3, с. 42-47


Сист. No: 52407

- 121 -

Ч1/886.7.09/З  92


   Незабравим образ в повестта "Гераците" от Елин Пелин  : [Дядо Йордан Герака] . // Зрелостният изпит по български език и литература : Теми от предишни сесии. Насочващи разработки  . - Ст. Загора, б. г., с. 16-17


Сист. No: 43599

- 122 -

В  Г  48


Нестерова, Камелия .   Доброто и злото в човешките души - нравствен конфликт между поколенията  : Елин Пелин - "Гераците"  / Камелия Нестерова . // Гимназист, X, N 21, 27 май - 2 юни 2003, с. 5-6


Сист. No: 46196

- 123 -

В  Г  48


Пашова, Мария .   Домът на раздялата в повестта "Гераците" от Елин Пелин  / Мария Пашова . // Гимназист, VII, N 34, 26 окт. - 1 ноем. 1999, с. 6 - 7


Сист. No: 24209

- 124 -

Ч1/886.7.09/П  44


Петкова, Екатерина .   "Гераците" - повест за трагичната участ в едно преходно време [Елин Пелин]  : Насоки за анализ  / Екатерина Петкова . // Петкова,  Екатерина . Теми по литература : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки] : 11. клас  / Екатерина Петкова  . - София, 2002, с. 141-144


Сист. No: 44835

- 125 -

Сп  Б  92


Петрова, Валентина .   Когато думите плачат в душата, или "излупването" на злото  : Елин Пелин - "Гераците"  / Валентина Петрова . // Български език и литература, XXXIX, 1997, N 5-6, с. 46-50


Сист. No: 10265

- 126 -

В  Г  48


Петрова, Валентина .   Приказни мотиви в повестта "Гераците" на Елин Пелин  : 10 клас  / Валентина Петрова . // Гимназист, VI, N 13, 31 март - 6 апр. 1998, с. 5


Сист. No: 12048

- 127 -

Сп  Е  36


Попов, Константин .   За художествения стил на "Гераците"  : Елин Пелин  / Константин Попов . // Език и литература, L, 1996, N 5-6, с. 162-170


Сист. No: 7172

- 128 -

В  Г  48


Попова, Елена .   Социалната съдба на човека - нравствено наказание за душата  : Елин Пелин -"Гераците" : 11 клас  / Елена Попова . // Гимназист, IX, N 20, 21 - 27 май 2002, с. 6


Сист. No: 41622

- 129 -

Ч1/886.7.09/Л  69


   Разрушаването на ценностната система на патриархалния човек в повестта "Гераците" [Елин Пелин]  / Лили Николова, и др. // Литературни коментари, анализи, разработки : За кандидат-студенти, зрелостници и ученици : [В 2 ч.]  : Ч. 2. Елин Пелин - Димитър Талев  / Лили Николова и др.; Под ред. на Лили Николова  . - София, 2000, с. 79-89


   Други авт. : Вл. Владимирова, З. Стоянова, Ст. Пламенова.


Сист. No: 40190

- 130 -

Ч1/886.7.09/Л  69


   Символиката в повестта "Гераците" на Елин Пелин  / Лили Николова, и др. // Литературни коментари, анализи, разработки : За кандидат-студенти, зрелостници и ученици : [В 2 ч.]  : Ч. 2. Елин Пелин - Димитър Талев  / Лили Николова и др.; Под ред. на Лили Николова  . - София, 2000, с. 70-79


   Други авт. : Вл. Владимирова, З. Стоянова, Ст. Пламенова.


Сист. No: 40189

- 131 -

Ч1/886.7.09(07)/С  37


Симеонов, Иван .   Драмата на стария Герак  : "Гераците" - Елин Пелин  / Иван Симеонов . // Симеонов,  Иван . Интерпретации на литературни теми : Помагало за ученици, кандидат-студенти и студенти  / Иван Симеонов  . - Пловдив, 2003, с. 91-99


Сист. No: 42886

- 132 -

В  В  35


Симеонова, Валентина .   Мрачните сенки в пътя на човека, отвърнал лицето си от Бога  : Елин Пелин - "Гераците"  / Валентина Симеонова . // Веди, N 17, 09  май  2003, с. 9-14


Сист. No: 45973

- 133 -

Ч1/886.7.09/П  44


Славова, Кремена .   Трагичният сблъсък на патриархалния свят с морала на "новото време" в повестта "Гераците" на Елин Пелин  / Кремена Славова . // Петкова,  Екатерина . Теми по литература : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки] : 11. клас  / Екатерина Петкова  . - София, 2002, с. 204-217


Сист. No: 44863

- 134 -

Ч1/886.7.09/К  90


Стефанов, Петър .   "Гераците" в контекста на българския модернизъм от началото на века  / Петър Стефанов . // Критически текстове за Алеко Константинов, Елин Пелин и Йордан Йовков : В помощ на зрелостниците и кандидатстудентите  : Ч. 3  / Състав. Димитър Михайлов  . - В. Търново, 1997, 1999, с. 110-133


Сист. No: 7603

- 135 -

Ч1/886.7.09/Л  69


Стефанов, Петър .   Елин Пелин  : "Гераците"  / Петър Стефанов . // Литературни анализи : В помощ на учениците от 11 клас  / Глав. ред. Иван Радев  . - В. Търново, 2002, с. 316-330


Сист. No: 45484

- 136 -

В  Г  48


Стоянова, София .   Повест за изчезването на хуманните нравствени ценности  : Елин пелин - "Гераците" : 11 клас  / София Стоянова . // Гимназист, XII, N 21, 24-30 май 2005, с. 6


Сист. No: 51665

- 137 -

В  Б  92


Тотев, Петко .   Белите криле в ["Гераците" и в "По жицата"]  : 120 години от рождението на Елин Пелин  / Петко Тотев . // Бьлгарски писател, III, N 10, 02  септ. 1997, с. 3


Сист. No: 6747

- 138 -

В  Г  48


Цолова, Диана .   Елин Пелин - "Гераците" - човешки съдби и характери  / Диана Цолова . // Гимназист, N 11, 17 - 23 март 1998, с. 4 - 5


   10 клас


Сист. No: 11544

- 139 -

Ч1/886.7.09/Т  44


Чернокожев, Николай .   Човекът, земята и змията в "Гераците"  : Елин Пелин  / Николай Чернокожев . // Творби и прочити : Нови изследвания по българска литература  / Състав. Милена Кирова, Николай Чернокожев  . - София, 1996, с. 88-99


Сист. No: 37675

- 140 -

Ч1/886.7.09/Ш  97


Шумелова, Мария .   Елин Пелин  : Повестта "Гераците"  / Мария Шумелова . // Шумелова,  Мария . Ръководство за ученика по литература 11. клас  / Мария Шумелова  . - Велико Търново, 2000, с. 8-19


Сист. No: 34377

Задушница / Пълен текст

- 141 -

Сп  Л  69


Личева, Цветелина .   Анализационни наблюдения над текстовите структури на Елин-Пелиновите разкази "Косачи" и "Задушница"  : 11 кл. / Цветелина Личева . // Литерайко, 2007, N 6, 33-37


Сист. No: 62487

- 142 -

В  Г  48


Стойнева, Вера .   "Войнишкият" свят на човешкото страдание в "Задушница" на Елин Пелин  / Вера Стойнева . // Гимназист, IV, N 14, 8 - 14 апр. 1997, с. 4


Сист. No: 5151

Кал

- 143 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П  47


Делов, Георги .   Разказът "Кал"  : [Елин Пелин]  / Георги Делов . // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка  / Таня Петрова, Георги Делов  . - София, 2002, с. 224-230


Сист. No: 46429

- 144 -

В  Г  48


Стойнева, Вера .   "Есенното" битие на човешката душа в "Кал" на Елин Пелин  / Вера Стойнева . // Гимназист, IV, N 15, 15 - 21 апр. 1997, с. 4-5


Сист. No: 5546

Косачи / Пълен текст

- 145 -

Сп  Р  74


Ванева, Елена .   Приказката в разказа "Косачи" на Елин Пелин  / Елена Ванева . // Родна реч, 2003, N 1, с. 21-24


Сист. No: 44843

- 146 -

В  Р  61


Георгиева, Стоймира .   Елин Пелин - "Косачи"  : Авторовият начин на разказване и общуване с читателя  / Стоймира Георгиева . // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 33, 16 - 22 окт. 2007, с. 4 - 5


Сист. No: 63443

- 147 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Силата на мечтите в разказа "Косачи" от Елин Пелин  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху проза  : Ч. 3  / Илия Григоров  . - Пловдив, 2003, с. 64-67


Сист. No: 48415

- 148 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П  47


Делов, Георги .   Разказът "Косачи"  : [Елин Пелин]  / Георги Делов . // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка  / Таня Петрова, Георги Делов  . - София, 2002, с. 218-224


Сист. No: 46428

- 149 -

Сп  Л  69


Личева, Цветелина .   Анализационни наблюдения над текстовите структури на Елин-Пелиновите разкази "Косачи" и "Задушница"  : 11 кл. / Цветелина Личева . // Литерайко, 2007, N 6, 33-37


Сист. No: 62487

- 150 -

В  Г  48


Панталеева, Нина .   Между романтиката и социалната болка  : Елин Пелин - "Косачи"  / Нина Панталеева . // Гимназист, XII, N 19, 10 - 16 май 2005, с. 6-7


Сист. No: 51478

- 151 -

Ч1/886.7.09/Л  69


Русева, Виолета .   Елин Пелин  : "Косачи"  / Виолета Русева . // Литературни анализи : В помощ на учениците от 11 клас  / Глав. ред. Иван Радев  . - В. Търново, 2002, с. 301-309


Сист. No: 45482

На браздата / Пълен текст

- 152 -

В  Р  61


Георгиева, Стоймира .   Разказ за човешкото страдание и състрадание  : Елин Пелин - "На браздата" : 5 клас  / Стоймира Георгиева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 19, 9-15 май 2006, с. 5


Сист. No: 56643

- 153 -

В  Р  61


Гечева, Катя .   Преживяванията на Боне Крайненеца  : Елин Пелин - "На браздата" : 5 клас  / Катя Гечева . // РИКИ - кандидатгимназист, X, N 15, 16 - 22 април 2002, с. 3


Сист. No: 41181

- 154 -

В  Р  61


Димитрова, Даря .   Елин Пелин - "На браздата"  : 5 клас  / Даря Димитрова . // РИКИ - кандидатгимназист, IX, N 17, 1-7 май 2001, с. 4


Сист. No: 34757

- 155 -

В  Р  61


Димитрова, Даря .   Мъката на Боне Крайненеца  : Елин Пелин - "На браздата" : 5 клас  / Даря Димитрова . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 18, 6-12 май 2003, с. 3


Сист. No: 45940

- 156 -

В  Р  61


Иванова, Тодорка .   Незабравимият Боне Крайненеца от разказа на Елин Пелин "На браздата"  : Елин Пелин : 6 клас  / Тодорка Иванова . // РИКИ - кандидатгимназист, VI, N 18, 5 - 11 май 1998, с. 4; №19, с. 4


Сист. No: 12930

- 157 -

В  Р  61


Йовчева, Таня .   Елин Пелин - " На браздата "  / Таня Йовчева . // РИКИ - кандидатгимназист, X, N 14, 9 -15 апр. 2002, с. 4


Сист. No: 41011

- 158 -

В  Р  61


Йовчева, Таня .   Елин Пелин - "На браздата"  / Таня Йовчева . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 15, 13-19 апр. 2004, с. 4


Сист. No: 2538

- 159 -

В  Р  61


Кръстева, Весела .   Елин Пелин - "На браздата"  : 5 клас  / Весела Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 15, 12-18 апр. 2005, с. 3


Сист. No: 51180

- 160 -

В  Р  61


Кръстева, Весела .   Ролята на животните  : Елин Пелин - "На браздата" : 5 клас  / Весела Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 16, 19-25 апр. 2005, с. 3


Сист. No: 51287

- 161 -

В  Р  61


Огнянова, Мариола .   "На браздата" - Елин Пелин  / Мариола Огнянова . // РИКИ - кандидатгимназист, V, N 19, 13 - 19 май 1997, с. 4


Сист. No: 5717

- 162 -

В  Р  61


Огнянова, Мариола .   Елин Пелин - "На браздата"  / Мариола Огнянова . // РИКИ - кандидатгимназист, VII, N 19, 11-17 май 1999, с. 4 - 5


Сист. No: 22956

- 163 -

В  Г  48


Пантелеева, Нина .   Три разказа на Елин Пелин  : "Край воденицата", "По жътва", "На браздата"  / Нина Пантелеева . // Гимназист, VI, N 30, 28 септ. - 4 окт.1999, с. 5 - 6


Сист. No: 23961

На оня свят / Пълен текст

- 164 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Измеренията на хумора в разказа "На оня свят" от Елин Пелин  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху проза  : Ч. 3  / Илия Григоров  . - Пловдив, 2003, с.68- 71


Сист. No: 48416

- 165 -

В  В  35


Маринова, Теодора .   Земният свят в "На оня свят" от Елин Пелин  / Теодора Маринова . // Веди, N 23, 20  юни  2003, с. 6-7


Сист. No: 46666

- 166 -

В  Г  48


Пантелеева, Нина .   От хумора до стоицизма  : Елин Пелин - "На оня свят": 11 клас  / Нина Пантелеева . // Гимназист, XII, N 20, 17-23 май 2005, с. 6


Сист. No: 51601

- 167 -

В  Р  61


Пернишки, Васил .   Елин Пелин - "На оня свят". : Преразказ на неизучавано художествено произведение : 7 клас  / Васил Пернишки . // РИКИ - кандидатгимназист, V, N 14, 8 - 14 апр. 1997, с. 5


Сист. No: 5146

- 168 -

В  Г  48


Станоева, Гергана .   Социални измерения на човешката мечта за щастие  : Елин Пелин - "На оня свят", "Мечтатели" : 11 клас : Ново учебно съдържание  / Гергана Станоева . // Гимназист, IX, N 19, 15-21 май 2002, с. 5-7


Сист. No: 41502

Напаст божия / Пълен текст

- 169 -

В  Р  61


Иванова, Тодорка .   В какво се изразява драмата на селския човек от разказа "Напаст божия"  : Отговор на литературен въпрос : Елин Пелин : 7 клас  / Тодорка Иванова . // РИКИ - кандидатгимназист, VI, N 14, 7 - 13 апр. 1998, с. 6


Сист. No: 12210

- 170 -

В  Р  61


Инева, Виолета .   Елин Пелин - "Напаст божия"  : Преразказ с елементи на разсъждение : 7 клас  / Виолета Инева . // РИКИ - кандидатгимназист, V, N 12, 25 - 31 март 1997, с. 4


Сист. No: 5098

- 171 -

В  С  91


Кирева, Нора .   Изстраданите прозрения на Елин Пелиновите герои в "Напаст божия"  : Един възможен прочит на творбата  / Нора Кирева . // Супер Рик, V, N 10, 7 - 13 апр. 1997, с. 4


Сист. No: 5148

- 172 -

В  Р  61


Огнянова, Мариола .   Елин Пелин - "Напаст божия"  : Преразказ с елементи на разсъждение : 7 клас  / Мариола Огнянова . // РИКИ - кандидатгимназист, VI, N 12, 24 - 30 март 1998, с. 6; № 13, с. 5


Сист. No: 11915

- 173 -

В  Р  61


Пернишка, Емилия .   Конфликтите в разказа "Напаст божия" от Елин Пелин  : 7 клас  / Емилия Пернишка . // РИКИ - кандидатгимназист, VI, N 15, 14 - 20 апр. 1998, с. 6


Сист. No: 12424

- 174 -

Сп  Р  74


Стоянова, Мая .   Нравствената йерархия като стилистичен избор у Елин-Пелиновия монолитен разказ  : "Напаст божия", "Ветрената мелница"  / Мая Стоянова . // Родна реч, XL, 1997, N 6, с. 14-17


Сист. No: 6360

Нане Стоичковата върба / Пълен текст

- 175 -

В  Р  61


Георгиева, Стоймира .   Красотата на природата, разрушена от човека  : Елин Пелин - "Нане Стоичковата върба"  / Стоймира Георгиева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 22, 31 май - 6 юни 2005, с.4-5


Сист. No: 51704

- 176 -

В  Р  61


Димитрова, Даря .   Елин Пелин - "Нане Стоичковата върба"  : 6 клас  / Даря Димитрова . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 20, 20-26 май 2003, с. 4


Сист. No: 46239

- 177 -

В  Р  61


Йовчева, Таня .   Разрушената хармония между човек и природа  : Елин Пелин - "Нане Стоичковата върба" : 6 клас. / Таня Йовчева . // РИКИ - кандидатгимназист, IX, N 20, 22-28, с. 5


Сист. No: 35783

- 178 -

В  Р  61


Йовчева, Таня .   Елин Пелин - "Нане Стоичковата върба"  : 6 клас  / Таня Йовчева . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 23, 8-14 юни 2004, с.3-4


Сист. No: 42820

- 179 -

В  Р  61


Кръстева, Весела .   Нарушената хармония между човека и околния свят  : Елин Пелин - "Нане Стоичковата върба" : 6 клас  / Весела Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 19, 9-15 май 2006, с. 6


Сист. No: 56644

- 180 -

В  Р  61


Кръстева, Весела .   Трагичното и комичното в разказа  : Елин Пелин - "Нане Стоичковата върба" : 6 клас  / Весела Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 20, 15 - 21 май 2007, с. 4-5


Сист. No: 62059

- 181 -

В  Р  61


Огнянова, Мариола .   Елин Пелин - "Нане Стоичковата върба"  / Мариола Огнянова . // РИКИ - кандидатгимназист, VII, N 19, 11-17 май 1999, с. 5; N 20, 18 - 24 май 1999, с. 5


Сист. No: 22958

- 182 -

В  Р  61


Пашова, Мария .   Човекът и природата  : Елин Пелин - "Нане Стоичковата върба"  / Мария Пашова . // РИКИ - кандидатгимназист, VIII, N 17, 25-30 апр. 2000, с. 5


Сист. No: 28758

Нечиста сила

- 183 -

Сп  Е  36


Атанасов, Владимир .   Символика на нечистата сила  : "Нечиста сила" - Елин Пелин  / Владимир Атанасов . // Език и литература, 1996, N 5-6, с. 92-104


Сист. No: 7169

- 184 -

Ч1/886.7.09/Т  44


Атанасов, Владимир .   Символика на нечистата сила  : "Нечиста сила" - Елин Пелин  / Владимир Атанасов . // Творби и прочити : Нови изследвания по българска литература  / Състав. Милена Кирова, Николай Чернокожев  . - София, 1996, с. 99-116


Сист. No: 37676

- 185 -

В  Г  48


Коновски, Георги .   Ханът в творчеството на Йовков и Елин Пелин - средоточие на доброто и злото  : "Вечери в Антимовия хан" и "Нечиста сила"  / Георги Коновски . // Гимназист, III, N 45, 17 - 23 дек. 1996, с. 6


Сист. No: 3643

По жътва / Пълен текст

- 186 -

В  Р  61


Александрова, Стефка .   "Пенке, моя радост, моя песен!"  : Елин Пелин - "По жътва" : 6 клас  / Стефка Александрова . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 20, 21-27 май 2002, с. 5


Сист. No: 41625

- 187 -

В  Р  61


Георгиева, Стоймира .   Природата, човекът, трудът  : Елин Пелин - "По жътва"  / Стоймира Георгиева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 19, 10 - 16 май 2005, с. 7


Сист. No: 51474

- 188 -

В  Р  61


Димитрова, Даря .   Песента - молитва и любовен знак  : Елин Пелин: "По жътва" : 6 клас  / Даря Димитрова . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 19, 14-20 май 2002, с. 5


Сист. No: 41504

- 189 -

В  Р  61


Димитрова, Даря .   Елин Пелин - "По жътва"  : 6 клас  / Даря Димитрова . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 19, 13-19 май 2003, с. 4


Сист. No: 46017

- 190 -

В  Р  61


Йовчева, Таня .   Драматична картина на селския съдбовен труд  : Елин Пелин - "По жътва" : 6 клас  / Таня Йовчева . // РИКИ - кандидатгимназист, IX, N 18, 8-14 май 2001, с. 4; N 19, с. 4


Сист. No: 35578

- 191 -

В  Р  61


Йовчева, Таня .   Елин Пелин - "По жътва"  / Таня Йовчева . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 22, 1 - 7 юни 2004, с. 4


Сист. No: 3848

- 192 -

В  Р  61


Кръстева, Весела .   Песента - израз на копнежа по волност и щастие  : Елин Пелин - "По жътва"  / Весела Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 18, 2 - 8 май 2006, с. 4


Сист. No: 56446

- 193 -

В  Р  61


Кръстева, Весела .   Песента в разказа - мощен порив към любов и щастие  : Елин Пелин - "По жътва" : 6 клас  / Весела Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 19, 8 - 14 май 2007, с. 4


Сист. No: 61998

- 194 -

В  Р  61


Кръстева, Емилия .   Трудът - радостта и мъката  : Елин Пелин - "По жътва"  / Емилия Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, VIII, N 19, 9-15 май 2000, с. 5


Сист. No: 28946

- 195 -

В  Р  61


Огнянова, Мариола .   Елин Пелин - "По жътва"  / Мариола Огнянова . // РИКИ - кандидатгимназист, VI, N 23, 9 - 15 юни 1998, с. 3


   6 клас


Сист. No: 13650

- 196 -

В  Г  48


Пантелеева, Нина .   Три разказа на Елин Пелин  : "Край воденицата", "По жътва", "На браздата"  / Нина Пантелеева . // Гимназист, VI, N 30, 28 септ. - 4 окт.1999, с. 5 - 6


Сист. No: 23961

- 197 -

Сп  Д  23


Тачков, Марин .   Песента "По жътва" и други "песни"  : Разказът "По жътва" - Елин Пелин и баладата "Хаджи Димитър" - Ботев  / Марин Тачков . // Дарба, II, 1998,&n bsp;N 5-6, с. 5 - 6


Сист. No: 17711

- 198 -

В  С  91


Трендафилов, Трендафил .   Пейзажът в разказа "По жътва" на Елин Пелин  / Трендафил Трендафилов . // Супер Рик, V, N 11, 14 - 20 апр. 1997, с. 3


Сист. No: 5283

- 199 -

В  Г  48


Христов, Петър .   Ролята на труда в разказа  : Елин Пелин - "По жътва"  / Петър Христов . // Гимназист, X, N 22, 3-9 юни 2003, с. 4


Сист. No: 46287

Под манастирската лоза

- 200 -

Ч1/886.7.09/З  92


   "Под манастирската лоза" - мъдрите прозрения на Елин Пелин . // Зрелостният изпит по български език и литература : Теми от предишни сесии. Насочващи разработки  (Ст. Загора)  . - Ст. Загора, б. г., с. 17-19


Сист. No: 43600

- 201 -

В  Г  48


Богданова, Марияна .   Виталните сили на природния разум - хармонично единство между добро и зло  : Елин Пелин - "Под манастирската лоза" : 11 клас  / Марияна Богданова . // Гимназист, IX, N 21, 28 май-3 юни 2002, с. 5-6


Сист. No: 41686

- 202 -

Сп  Р  74


Братанов, Иво .   Произход и значение на заглавието "Под манастирската лоза"  : Елин Пелин - "Под манастирската лоза": Открит урок  / Иво Братанов . // Родна реч, XLIII, 2000, N 9-10, с. 38-40


Сист. No: 33082

- 203 -

Сп  Б  92


Велинова, Елена .   За циклоформиращата функция на лозата в "Под манастирската лоза"  / Елена Велинова . // Български език и литература, XLVIII, 2006, N 2, с. 7-16


Сист. No: 56391

- 204 -

В  Г  48


Винчева, Валя .   Човекът - "И черно, и бяло"  : Елин Пелин - "Под манастирската лоза" : 11 клас  / Валя Винчева . // Гимназист, XIII, N 22, 30 май - 5 юни 2006, с. 6-7


Сист. No: 56937

- 205 -

Сп  Б  92


Георгиева, Гинка .   "Под манастирската лоза" и архетипът на българските фолклорни легенди  / Гинка Георгиева . // Български език и литература, XLIII, 2003, N 4, с. 51-56


Сист. No: 47077

- 206 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П  47


Делов, Георги .   Сборникът "Под манастирската лоза"  : [Елин Пелин]  / Георги Делов . // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка  / Таня Петрова, Георги Делов  . - София, 2002, с. 234-243


Сист. No: 46437

- 207 -

В  Г  48


Димитрова, Ангелина .   Художествени послания - образна система  : Елин Пелин: "Под манастирската лоза"  / Ангелина Димитрова . // Гимназист, VII, N 35, 31 окт. -5 ноем. 2000, с. 7; N 36, с. 6


Сист. No: 32121

- 208 -

Сп  Б  92


Димитрова, Веселина .   Човекът - черно зърно, бяло зърно  : [Елин Пелин - "Под манастирската лоза"]  / Веселина Димитрова . // Български език и литература, XLIII, 2003, N 1, с. 13-19


Сист. No: 44922

- 209 -

В  Г 48


Йосифова, Мария .   Съпоставка на легендата и приказката с мита и легендата у двама български разказвачи  : Елин пелин - "Под манастирската лоза", Йордан Йовков - "Старопланински легенди"  / Мария Йосифова . // Гимназист, VI, N 22, 1-7 юни 1999, с. 6-7; № 23, с. 6-7


   Следва и в бр. № 26, с. 7


Сист. No: 21439

- 210 -

В  Г  48


Манолова, Станимира .   Основни идейно-естетически и художествени търсения в сборника разкази "Под манастирската лоза" от Елин Пелин  / Станимира Манолова . // Гимназист, N 25, 23 - 29 юни 1998, с. 7, 10


   За вас, кандидат-студенти


Сист. No: 14123

- 211 -

Ч1/886.7.09/Л  69


Николова, Лили .   "Под манастирската лоза" - една дълбоко религиозна книга  : Елин Пелин  / Лили Николова, и др. // Литературни коментари, анализи, разработки : За кандидат-студенти, зрелостници и ученици : [В 2 ч.]  : Ч. 2. Елин Пелин - Димитър Талев  / Лили Николова и др.; Под ред. на Лили Николова  . - София, 2000, с. 98-105


   Други авт. : Вл. Владимирова, З. Стоянова, Ст. Пламенова.


Сист. No: 40192

- 212 -

В  Г  48


Стойнева, София .   Човекът - праведник и грешник  : Елин Пелин - "Под манастирската лоза"  / София Стойнева . // Гимназист, XI, N 24, 15 - 21 юни 2004, с. 6 - 7


Сист. No: 11772

- 213 -

В  Г  48


Хадживълчев, Стоян .   Жизнелюбието на разказвача в сборника "Под манастирската лоза" на Елин Пелин  / Стоян Хадживълчев . // Гимназист, N 15, 14 - 20 апр. 1998, с. 5


   10 клас


Сист. No: 12417

Спасова могила / Пълен текст

- 214 -

Сп  Б  92


Лебедова, Румяна .   Страдание и спасение в разказа "Спасова могила" от Елин Пелин  / Румяна Лебедова . // Български език и литература, XXXVIII, 1996, N 6, с. 27-33


Сист. No: 3923

- 215 -

В  Р  61


Пернишки, Васил .   "Спасова могила" от Елин Пелин  : Преразказ на непознат художествен текст : 7 клас  / Васил Пернишки . // РИКИ - кандидатгимназист, V, N 3, 21-27 ян. 1997, с. 6


Сист. No: 4192

Други произведения

- 216 -

Сп  Р  74


Борисова, Евдокия .   Грях и изкупление в разказа "Занемелите камбани" от Елин Пелин  : Елин Пелин - "Занемелите камбани"  / Евдокия Борисова . // Родна реч, XLV, 2003, N 2, с. 5-7


Сист. No: 45828

- 217 -

Сп  Д  23


Братанов, Иво .   За едно библейско влияние върху разказа "Душата на учителя" от Елин Пелин  : Елин Пелин  / Иво Братанов . // Дарба, II, 1998,&n bsp;N 3-4, с. 21 -23


Сист. No: 17891

- 218 -

В  Р  61


Георгиева, Стоймира .   Тъжният хумор на автора за обезличения "малък човек"  : Елин Пелин - "Печена тиква"  / Стоймира Георгиева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 20, 16  май  2006, с. 5


Сист. No: 56709

- 219 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Прекършеният полет на човешката душа към божественото е най-тежкия грях според разказа "Занемелите камбани"  : Елин Пелин  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху проза  : Ч. 3  / Илия Григоров  . - Пловдив, 2003, с. 72-75


Сист. No: 48417

- 220 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Мисълта за греха изпълва душата с болка, но и с просветление според разказа "Чорба от греховете на отец Никодим"  : Елин Пелин  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху проза  : Ч. 3  / Илия Григоров  . - Пловдив, 2003, с. 76-79


Сист. No: 48418

- 221 -

В  Г  48


Димитрова, Боряна .   Художествена мотивация на греха  : Елин Пелин - "Престъпление" : 11 клас. Ново учебно съдържание  / Боряна Димитрова . // Гимназист, IX, N 18, 7-13 май 2002, с. 7


Сист. No: 41426

- 222 -

В  Р  61


Димитрова, Даря .   Елин Пелин - "Печената тиква"  : 5 клас  / Даря Димитрова . // РИКИ - кандидатгимназист, IX, N 18, 8 - 14 май 2001, с. 4


Сист. No: 35577

- 223 -

В  Р  61


Димитрова, Даря .   Елин Пелин - "Печена тиква"  : 5 клас  / Даря Димитрова . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 21, 27 май - 2 юни 2003, с. 4


Сист. No: 46190

- 224 -

В  Р  61


Йовчева, Таня .   Човешките слабости на Душко Добродушков  : Елин Пелин - "Печена тиква" : 5 клас  / Таня Йовчева . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 16, 20-26 апр. 2004, с. 5


Сист. No: 2586

- 225 -

Сп  Р  74


Йорданова, Милена .   "Край воденицата" - Елин Пелин  / Милена Йорданова . // Родна реч, XLIII, 2000, N 9-10, с. 45-46


Сист. No: 33084

- 226 -

В  Р  61


Кръстева, Весела .   Елин Пелин - "Печена тиква"  / Весела Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 17, 26 апр. - 2 май 2005, с. 4


Сист. No: 51344

- 227 -

В  Р  61


Кръстева, Весела .   Елин Пелин - "Самодивските скали"  : 5 клас  / Весела Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 19, 10 - 16 май 2005, с. 6


Сист. No: 51473

- 228 -

В  В  35


Митева, Елена .   Изгубеният и намерен път към доброто  : Елин Пелин - "Занемелите камбани"  / Елена Митева . // Веди, N 22, 13  юни  2003, с. 18-20


Сист. No: 46528

- 229 -

В  В  35


Митева, Елена .   Грехът да бъдеш човек  : Елин Пелин - "Чорба от греховете на отец Никодим"  / Елена Митева . // Веди, N 25, 04  юли  2003, с. 2-4


Сист. No: 46823

- 230 -

В  Р  61


Огнянова, Мариола .   Елин Пелин - "Печена тиква"  : 5 клас  / Мариола Огнянова . // РИКИ - кандидатгимназист, VI, N 22, 2 - 8 юни 1998, с. 4


Сист. No: 13435

- 231 -

В  Р  61


Огнянова, Мариола .   Елин Пелин - "Печена тиква"  : 5 клас  / Мариола Огнянова . // РИКИ - кандидатгимназист, VIII, N 17, 25 апр. - 1 май 2000, с. 4


Сист. No: 28757

- 232 -

В  Р  61


Огнянова, Мариола .   "На лъжата краката са къси"  : Елин Пелин - "Печена тиква"  / Мариола Огнянова . // РИКИ - кандидатгимназист, VIII, N 18, 2 - 8 май 2000, с. 4


Сист. No: 28761

- 233 -

В  Р  61


Пернишки, Васил .   Елин Пелин - "Гениалното куче"  : Преразказ на неизучавано художествено произведение : 7 клас  / Васил Пернишки . // РИКИ - кандидатгимназист, V, N 4, 28 ян. - 3 февр. 1997, с. 6


Сист. No: 4259

- 234 -

В  Р  61


Пернишки, Васил .   Елин Пелин - "Хитрец"  : Преразказ на неизучавано художествено произведение  / Васил Пернишки . // РИКИ - кандидатгимназист, V, N 13, 1 - 7 апр. 1997, с. 5


Сист. No: 5009

- 235 -

В  Р  61


Пернишки, Васил .   Елин Пелин - "Самодивските скали"  : Преразказ на неизучавано художествено произведение  / Васил Пернишки . // РИКИ - кандидатгимназист, V, N 16-17, 22 апр. - 5 май 1997, с. 5


Сист. No: 5528

- 236 -

В  Р  69


Пернишки, Васил .   "Занемелите камбани" - Елин Пелин  : Преразказ на неизучавано художествено произведение: 7 клас  / Васил Пернишки . // РИКИ - кандидатгимназист, V, N 21, 27 май - 2 юни 1997, с. 5


Сист. No: 5938

- 237 -

В  Г  48


Станоева, Гергана .   Социални измерения на човешката мечта за щастие  : Елин Пелин - "На оня свят", "Мечтатели" : 11 клас : Ново учебно съдържание  / Гергана Станоева . // Гимназист, IX, N 19, 15-21 май 2002, с. 5-7


Сист. No: 41502

- 238 -

В  Г  48


Стойнева, Вера .   Художествена мотивация на греха в "Престъпление" на Елин Пелин  : Елин Пелин - разказа "Престъпление"  / Вера Стойнева . // Гимназист, V, N 35, 27 окт.- 2 ноем.1998, с. 6-7


Сист. No: 17453

- 239 -

Сп  В  36


Стоянов, Владимир .   Митът за любовта, варварството и дома в разказа "Самодивските скали"  : Елин Пелин  / Владимир Стоянов . // Везни, XII, 2002, N 6, с. 36-39


Сист. No: 42757


 Индекс по АВТОРИ

Александрова, Стефка 186 
Андреев, Веселин 90 
Анчев, Панко 1 
Атанасов, Владимир 183 184 
Бадев, Йордан 2 
Богданова, Камелия 50 
Богданова, Марияна 201 
Божилова, Виолета 3 
Бойкова, Лидия 51 52 53 54 
Борисова, Евдокия 216 
Братанов, Иво 55 107 202 217 
Ванева, Елена 145 
Василев, Сава 91 
Василева, Кети 4 108 
Велинова, Елена 203 
Веселинова, Ива 56 
Винчева, Валя 204 
Гаврилов, Борислав 29 
Гаджанова, Албена 109 
Генадиев, Стефан 5 
Георгиев, Дариан 57 
Георгиева, Гинка 205 
Георгиева, Светлана 110 
Георгиева, Стоймира 146 152 175 187 218 
Гечева, Катя 153 
Григоров, Илия 94 111 147 164 219 220 
Гърдев, Георги 58 
Дакова, Росица 59 60 
Делов, Георги 95 143 148 206 
Димитрова, Ангелина 112 207 
Димитрова, Боряна 221 
Димитрова, Веселина 208 
Димитрова, Даря 154 155 176 188 189 222 223 
Димитрова, Елица 96 
Димова, Веселина 61 62 
Добрева, Мария 97 
Елевтеров, Стефан 6 
Захариева, Ива 63 
Иванова, Екатерина 7 
Иванова, Милена 8 
Иванова, Соня 113 114 
Иванова, Тодорка 64 156 169 
Игнатов, Веселин 98 115 
Илиева, Нели 9 65 116 
Инева, Виолета 66 170 
Йовчева, Таня 157 158 177 178 190 191 224 
Йорданова, Даниела 67 
Йорданова, Милена 225 
Йосифова, Мария 209 
Кенарова, Катя 68 
Кирева, Нора 171 
Коларов, Радосвет 10 92 
Коларова, Валентина Фиданова 11 
Коновски, Георги 13 117 185 
Константинова, Елка 14 15 16 
Костадинова, Радостина 118 
Кръстева, Весела 159 160 179 180 192 193 226 227 
Кръстева, Емилия 69 194 
Лазарова, Светлана 70 
Лебедова, Румяна 214 
Личева, Цветелина 71 141 149 
Малинов, Ангел 17 
Малинова, Людмила 72 
Малинова, Севдалина 18 
Манолова, Станимира 210 
Маринова де Росас, Величка 73 
Маринова, Теодора 165 
Милчева, Цветана 74 
Минчева, Даниела 58 
Митева, Елена 228 229 
Михайлова, Анна 19 20 
Михайлова, Мими 119 120 
Мишев, Георги 21 
Мишева, Роза 99 
Младенова, Фани 22 
Нанков, Никита 23 
Нестерова, Камелия 122 
Несторова, Лидия 24 
Николаева, Пламена 75 
Николов, Ясен 25 26 
Николова, Лили 12 40 44 129 130 211 
Николова, Милена 27 100 
Огнянова, Мариола 161 162 172 181 195 230 231 232 
Панталеева, Нина 28 150 
Пантев, Андрей 29 
Пантелеева, Нина 30 31 32 33 101 163 166 196 
Пашова, Мария 123 182 
Пейчева, Наталия 24 
Пенчева, Валерия 76 102 
Пенчева, Радка 34 
Пернишка, Емилия 173 
Пернишки, Васил 35 167 215 233 234 235 236 
Петкова, Екатерина 36 124 
Петрова, Валентина 125 126 
Петрова, Хриска 77 
Попов, Константин 127 
Попова, Елена 128 
Първанова, Анастасия 37 
Радев, Симеон 39 
Радева, Марта 79 
Русанова, Милена 80 
Русева, Виолета 93 151 
Симеонов, Иван 41 42 81 131 
Симеонова, Валентина 82 132 
Славова, Кремена 133 
Спасов, Георги К. 83 
Стайкова, Галина 84 
Станоева, Гергана 168 237 
Стефанов, Петър 134 135 
Стойнева, Вера 142 144 238 
Стойнева, София 85 86 103 212 
Стоянов, Валентин 43 
Стоянов, Владимир 239 
Стоянова, Мая 104 174 
Стоянова, София 136 
Таскова, Надежда 87 
Тачков, Марин 197 
Тотев, Петко 137 
Трендафилов, Трендафил 198 
Филипова, София 45 88 
Хадживълчев, Стоян 213 
Христов, Петър 199 
Цолова, Диана 105 138 
Чернокожев, Николай 46 139 
Читова, Лора 89 
Чолакова, Анжела 106 
Шумелова, Мария 47 48 140 
Янев, Симеон 49 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Ангелинка" - разказ за магнетичната сила на любовта, красотата и доброто 71 
"Андрешко" и "По жицата" 91 
"Ветрената мелница" - укротяване на вятъра 98 
"Войнишкият" свят на човешкото страдание в "Задушница" на Елин Пелин 142 
"Гераците" - повест за изгубването на рая 115 
"Гераците" - повест за трагичната участ в едно преходно време [Елин Пелин] 124 
"Гераците" в контекста на българския модернизъм от началото на века 134 
"Есенното" битие на човешката душа в "Кал" на Елин Пелин 144 
"Занемелите камбани" - Елин Пелин 236 
"Истина ли беше това, или сън?..." 58 
"Край воденицата" - Елин Пелин 225 
"На браздата" - Елин Пелин 161 
"На лъжата краката са къси" 232 
"Най-потайните" желания и скърби на душата 16 
"Пенке, моя радост, моя песен!" 186 
"Под манастирската лоза" - една дълбоко религиозна книга 211 
"Под манастирската лоза" - мъдрите прозрения на Елин Пелин 200 
"Под манастирската лоза" и архетипът на българските фолклорни легенди 205 
"Спасова могила" от Елин Пелин 215 
Авантюра в света на Елин Пелин 8 
Анализационни наблюдения над текстовите структури на Елин-Пелиновите разкази "Косачи" и "Задушница" 141 149 
Ангелинка в съня и наяве 81 
Архетипален модел и културни универсалии в повестите "Гераците" на Елин Пелин и "Жетварят" на Йордан Йовков 120 
Белите криле в ["Гераците" и в "По жицата"] 137 
Битие и душевност на българина в художествения свят на Елин-Пелиновите разкази 27 100 
Българският селянин в първите разкази на Елин Пелин 39 
В какво се изразява драмата на селския човек от разказа "Напаст божия" 169 
В какво се изразява красотата на момчешката мечтателност в разказа "Ангелинка" от Елин Пелин 75 80 87 
Виталните сили на природния разум - хармонично единство между добро и зло 201 
Внушението за празничност в разказа 50 
Вълнения запомнени за цял живот 72 
Вълшебният свят на любовта 82 
Въображение и реалност 68 
Героите на Елин Пелин между делника и празника на живота 20 
Грехът да бъдеш човек 229 
Грях и изкупление в разказа "Занемелите камбани" от Елин Пелин 216 
Дарованието да откриваш и да създаваш красота 70 
Детството - между истината и въображението 74 
Доброто и злото в човешката душа, разкрити в разказа "Ветрената мелница" 105 
Доброто и злото в човешките души - нравствен конфликт между поколенията 122 
Домът на раздялата в повестта "Гераците" от Елин Пелин 123 
Драмата на стария Герак 131 
Драматична картина на селския съдбовен труд 190 
Дуализмът на човешкото битие в разказа "Ветрената мелница" [Елин Пелин] 96 
Духовната сила и нравственото богатство на човека в разказите на Елин Пелин 45 
Един незабравим спомен от детството 54 
Елин Пелин 1 2 18 29 47 48 93 99 135 140 151 
Елин Пелин - "Гераците" - човешки съдби и характери 138 
Елин Пелин - "Напаст божия" 170 
Елин Пелин - " На браздата " 157 
Елин Пелин - "Ангелинка" в приказния свят на мечтите 69 
Елин Пелин - "Гениалното куче" 233 
Елин Пелин - "Косачи" 146 
Елин Пелин - "На браздата" 154 158 159 162 
Елин Пелин - "На оня свят". 167 
Елин Пелин - "Нане Стоичковата върба" 176 178 181 
Елин Пелин - "Напаст божия" 172 
Елин Пелин - "Печена тиква" 223 226 230 231 
Елин Пелин - "Печената тиква" 222 
Елин Пелин - "По жътва" 189 191 195 
Елин Пелин - "Самодивските скали" 227 235 
Елин Пелин - "Хитрец" 234 
Елин Пелин - майстор на художественото слово 35 
Елин Пелин - творец и време 21 
Елин Пелин - художник на българското село 24 
Елин Пелин и родните простори 14 15 
Елин Пелин или светът като комична перипетия 23 
Елин-Пелиновите герои по пътя към себе си 46 
Естетика на ереста. Елин Пелин и Емилиян Станев - два художествени погледа върху дуализма 34 
Естетическа специфика на лайтмотивите в разказите на Елин Пелин 28 
Жизнелюбието - характерна черта на Елин - Пелиновите герои 13 
Жизнелюбието на разказвача в сборника "Под манастирската лоза" на Елин Пелин 213 
За едно библейско влияние върху повестта "Гераците" 107 
За едно библейско влияние върху разказа "Душата на учителя" от Елин Пелин 217 
За художествения стил на "Гераците" 127 
За циклоформиращата функция на лозата в "Под манастирската лоза" 203 
Загадките на Елин Пелин 49 
Залезът на патриархалното общество 116 
Земният свят в "На оня свят" от Елин Пелин 165 
Значения и знаци в повестта "Гераците" от Елин Пелин 108 
Идеалът - една въображаема действителност 66 
Идеалът и реалността 63 
Идеалът преобразява човешкия живот 79 
Из "Елин Пелин" 92 
Изворите на живота - хармония между човека и природата 97 
Изгубеният и намерен път към доброто 228 
Измеренията на хумора в разказа "На оня свят" от Елин Пелин 164 
Изображения на българското село в творчеството на Елин Пелин 17 
Изстраданите прозрения на Елин Пелиновите герои в "Напаст божия" 171 
Истина или сън са преживяванията на овчарчето от разказа "Ангелинка" на Елин Пелин 73 
Казусът "Андрешко" 90 
Как е разкрит образът на леля Дъмша в разказа "Ангелинка" 64 
Какво постига Елин Пелин чрез думите си: "И до днес още, когато си спомня за тая мъничка Ангелинка, не мога да разбера истина ли беше това, или сън". 83 
Какво трябва да знаете за "Ангелинка" 65 
Карнавал, ритуал и любов в живота според разказа "Ветрената мелница" от Елин Пелин 94 
Когато думите плачат в душата, или "излупването" на злото 125 
Комичното и трагичното в разказите на Елин Пелин 12 
Конфликтите в разказа "Напаст божия" от Елин Пелин 173 
Конфликтът между интересите на личността и законите на отмиращото патриархално общество в повестта 117 
Концепцията за човека в разказите на Елин Пелин 6 
Красота и лиризъм на повествованието 51 
Красотата на момчешката мечтателност 56 
Красотата на природата, разрушена от човека 175 
Красотата на първата любов 59 
Лайтмотивни теми и образи в разказите на Елин Пелин 33 
Леля Дъмша - силата на един "свещен идеал" 60 
Любов - мечта - приказка в разказите на Елин Пелин 32 
Магията на любовта 89 
Между романтиката и социалната болка 150 
Мечтата - порив за по-добър свят 52 
Мисълта за греха изпълва душата с болка, но и с просветление според разказа "Чорба от греховете на отец Никодим" 220 
Митът за любовта, варварството и дома в разказа "Самодивските скали" 239 
Мотивът за погубената любов и човешкото отчуждение в повестта "Гераците" от Елин Пелин 111 
Мрачните сенки в пътя на човека, отвърнал лицето си от Бога 132 
Мъката на Боне Крайненеца 155 
Нарушената хармония между човека и околния свят 179 
Незабравим образ в повестта "Гераците" от Елин Пелин 121 
Незабравимият Боне Крайненеца от разказа на Елин Пелин "На браздата" 156 
Нравствената йерархия като стилистичен избор у Елин-Пелиновия монолитен разказ 104 174 
Образната символика в прозата на Елин Пелин 41 42 
Образът на любимата през влюбените очи на юношата 77 
Основни идейно-естетически и художествени търсения в сборника разкази "Под манастирската лоза" от Елин Пелин 210 
От хумора до стоицизма 166 
Очарованието на първата любов 67 
Очарованието на първата любов в разказа "Ангелинка" от Елин Пелин 57 
Патриархат и съвременност : Елин Пелин - "Гераците" 110 
Пейзажът в разказа "По жътва" на Елин Пелин 198 
Песента "По жътва" и други "песни" 197 
Песента - израз на копнежа по волност и щастие 192 
Песента - молитва и любовен знак 188 
Песента в разказа - мощен порив към любов и щастие 193 
Повест за изчезването на хуманните нравствени ценности 136 
Повест за разрушаване на ценностната система на патриархалния човек 118 
Познатият и непознатият образ на света 53 
Порив и мечта в разказа " Ветрената мелница " на Елин Пелин 106 
Портрети и карикатури у Елин Пелин 37 
Празници на човешката виталност 102 
Преживяванията на Боне Крайненеца 153 
През възхищението и разочарованието до истината за леля Дъмша 62 
Прекършеният полет на човешката душа към божественото е най-тежкия грях според разказа "Занемелите камбани" 219 
Преобразяващата сила на първата любов 78 
Приказката в разказа "Косачи" на Елин Пелин 145 
Приказни мотиви в повестта "Гераците" на Елин Пелин 126 
Природата в разказите на Елин Пелин 7 
Природата, човекът, трудът 187 
Произход и значение на заглавието "Под манастирската лоза" 202 
Произход и значение на заглавието на разказа "Ангелинка" 55 
Първата любов - вечна, красива, възвишена 85 
Първите житейски уроци в разказа 86 
Пътищата на спасението в разказите на Елин Пелин 22 38 
Разказ за човешкото страдание и състрадание 152 
Разказите на Елин Пелин 9 
Разказите на Елин Пелин - герои, проблеми, поетика 40 
Разказите на Елин Пелин - търсене на хармонията в света и у човека 43 
Разказът "Ветрената мелница" 95 
Разказът "Кал" 143 
Разказът "Косачи" 148 
Разрушаването на ценностната система на патриархалния човек в повестта "Гераците" [Елин Пелин] 129 
Разрушената хармония между човек и природа 177 
Реализъм, романтика и жизнена философия в разказите на Елин Пелин 36 
Реалност и романтика в разказите на Елин Пелин 5 
Родът на Елин Пелин 3 
Ролята на животните 160 
Ролята на труда в разказа 199 
Романтични аспекти в разказите на Елин Пелин 30 
Сборникът "Под манастирската лоза" 206 
Светът на доброто в разказа "Ангелинка" 84 
Светът на Елин Пелин 19 
Светът на Елин-Пелиновите разкази 4 
Светът на селянина в разказите на Елин Пелин 25 26 
Силата на идеала 88 
Силата на мечтите в разказа "Косачи" от Елин Пелин 147 
Символика на нечистата сила 183 184 
Символиката в повестта "Гераците" на Елин Пелин 130 
Символни нива в повестта "Гераците" 119 
Символни нива на повествованието 112 
Смисълът на самопризнанието "усетих се слаб и недостоен, но сърцето ми се изпълни с радост" 61 
Социалната съдба на човека - нравствено наказание за душата 128 
Социални измерения на човешката мечта за щастие 168 237 
Социалният кризис на българското село 113 114 
Спомен за любов 76 
Страдание и спасение в разказа "Спасова могила" от Елин Пелин 214 
Страданието и духовната жизненост на селяка в творчеството на Елин Пелин 44 
Съпоставка на легендата и приказката с мита и легендата у двама български разказвачи 209 
Танцът на чувствата 103 
Трагизъм, неукротима жизненост и порив към романтичното 101 
Трагични акценти в разказите на Елин Пелин 31 
Трагичният сблъсък на патриархалния свят с морала на "новото време" в повестта "Гераците" на Елин Пелин 133 
Трагичният сблъсък на патриархалния свят с морала на буржоазното общество в повестта "Гераците" на Елин Пелин 109 
Трагичното и комичното в разказа 180 
Три разказа на Елин Пелин 163 196 
Трудът - радостта и мъката 194 
Тъжният хумор на автора за обезличения "малък човек" 218 
Филмите по творби на Елин Пелин 11 
Ханът в творчеството на Йовков и Елин Пелин - средоточие на доброто и злото 185 
Художествена мотивация на греха 221 
Художествена мотивация на греха в "Престъпление" на Елин Пелин 238 
Художествени послания - образна система 207 
Художественият свят на Елин Пелин 10 
Човекът - "И черно, и бяло" 204 
Човекът - праведник и грешник 212 
Човекът - черно зърно, бяло зърно 208 
Човекът и природата 182 
Човекът, земята и змията в "Гераците" 139 
Човешките слабости на Душко Добродушков 224