Биография

Общи теми

- 1 -

В  Г  48


Александрова, Стефка .   Израстването на Димчо Дебелянов от символизъм до предметно - психологически реализъм  : Димчо Дебелянов : За вас, кандидат - студенти  / Стефка Александрова . // Гимназист, VI, N 26, 29 юни-5 юли 1999, с. 6 - 7


Сист. No: 22407

- 2 -

Ч1/886.7(076)/Т  47


Апостолова, Ивелина Апостолова .   Човекът и градът в поезията на Димчо Дебелянов и Христо Смирненски  / Ивелина Апостолова Апостолова . // Темите, с които влязохме в университета : Право, история, българска филология, начална и предучилищна педагогика  . - В. Търново, 1997, с. 45-53


Сист. No: 8061

- 3 -

В  Г  48


Атанасова, Тодорка .   Фронтовата поезия на Димчо Дебелянов  / Тодорка Атанасова . // Гимназист, VI, N 26, 29 юни-5 юли 1999, с. 4 - 5


Сист. No: 22406

- 4 -

Сп  Б  92


Берковска, Людмила .   Дебеляновият модернистичен проект за човека и света  : Димчо Дебелянов  / Людмила Берковска . // Български език и литература, 2001, N 2-3, с. 19-36


Сист. No: 36834

- 5 -

Ч1/886.7.09/З  92


   Блян и действителност в поезията на Димчо Дебелянов . // Зрелостният изпит по български език и литература : Теми от предишни сесии. Насочващи разработки  . - Ст. Загора, б. г., с. 25-26


Сист. No: 43603

- 6 -

В  Г  48


Василева, К.   Димчо Дебелянов - поривите на модерната душа  : 11 клас  / К. Василева . // Гимназист, XIV, N 22, 29 май - 4 юни 2007, с. 6; № 23, с. 6-7


Сист. No: 62219

- 7 -

Ч1/886.7.09(07)/В  24


Василева, Кети .   Мотивите за самотата и страданието в лириката на Димчо Дебелянов  / Кети Василева . // Василева,  Кети . Анализи по литература за 11 клас на СОУ по новата учебна програма : Уч. помагало  / Кети Василева; Ред. Анна Михайлова  . - София, 2003, с. 173-176


Сист. No: 48458

- 8 -

В  С-45


Велчев, Петър .   Единствен като песента  : 90 г. от гибелта на Димчо Дебелянов  / Петър Велчев . // Словото днес, XII, N 28, 28  септ. 2006, с. 1,8-9


Сист. No: 58531

- 9 -

Ч1/886.7.09/Г  22


Ганчева, Бистра .   Между символизъм и несимволизъм  : Димчо Дебелянов  / Бистра Ганчева . // Ганчева,  Бистра Лазарова . Човек и свят в българската лирика от началото на ХХ век : Моногр. / Бистра Ганчева  . - Пловдив, 2006, с. 96-129


Сист. No: 60297

- 10 -

В  Г  48


Георгиев, Драгомир .   Поетичната вселена на Димчо Дебелянов  / Драгомир Георгиев . // Гимназист, N 23, 6-12 юни 2000, с. 4


Сист. No: 29936

- 11 -

Сп  Л  69


Георгиева, Нина .   Дебеляновият лирически герой  : 9 кл. / Нина Георгиева . // Литерайко, 2007, N 5, с. 37-42


Сист. No: 62339

- 12 -

В  Б  92


Гранитски, Иван .   Поезия и национална съдба  : Димчо Дебелянов  / Иван Гранитски . // Бьлгарски писател, N 40, 07  дек. 1999, с. 6; № 41, 14 дек. 1999, с. 2-3,7


Сист. No: 25689

- 13 -

Сп  П  57


Гранитски, Иван .   Поезия и национална съдба  : Димчо Дебелянов  / Иван Гранитски . // Пламък, 2001, N 11-12, с. 81-99


Сист. No: 40769

- 14 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П  47


Делов, Георги .   Блян и спомен в поезията на Дебелянов  / Георги Делов . // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка  / Таня Петрова, Георги Делов  . - София, 2002, с. 199-200


Сист. No: 46421

- 15 -

Ч1/886.7.09/Д  66


Добрев, Добрин .   Честотата на появата на символите в творчеството на българските символисти  : Димчо Дебелянов  / Добрин Добрев . // Добрев,  Добри . Символите в творчеството на българските символисти  / Добри Добрев; Ред. Елка Миленкова  . - София, 2000, с.305-3 07


Сист. No: 33811

- 16 -

Ч1/886.7.09/Л  69


   За смъртта и "умирането" в поезията на Дебелянов  / Лили Николова, и др. // Литературни коментари, анализи, разработки : За кандидат-студенти, зрелостници и ученици : [В 2 ч.]  : Ч. 1. Христо Ботев - Димчо Дебелянов  / Лили Николова и др.; Под ред. на Лили Николова  . - София, 2000, с. 259-269


   Други авт. : Вл. Владимирова, З. Стоянова, Ст. Пламенова.


Сист. No: 37566

- 17 -

Ч1/886.7.09/И  29


Игов, Светлозар .   Димчо Дебелянов  : Поет на любовта  / Светлозар Игов . // Игов,  Светлозар . Българската литература ХХ век : От Алеко Константинов до Атанас Далчев  / Светлозар Игов  . - София, 2000, с.165-1 77


Сист. No: 30610

- 18 -

Ч1/886.7.09/И  29


Игов, Светлозар .   Димчо Дебелянов  : Домът на бездомника  / Светлозар Игов . // Игов,  Светлозар . Българската литература ХХ век : От Алеко Константинов до Атанас Далчев  / Светлозар Игов  . - София, 2000, с.177-1 88


Сист. No: 30611

- 19 -

Ч1/886.7.09/О  88


   Идеал и действителност в поезията на Димчо Дебелянов . // От извора : Литературни проблеми и анализи в помощ на кандидат-студента  / Състав. и ред. Стефан Елевтеров  . - София, 1996, с. 200 - 210


   Работа на кандидат - студент


Сист. No: 15827

- 20 -

Ч1/886.7.09/К  90


Илиев, Стоян .   Между мечтата и живота  : [Димчо Дебелянов]  / Стоян Илиев . // Критически текстове за Пенчо Славейков, Пейо Яворов и Димчо Дебелянов : В помощ на зрелостниците и кандидатстудентите  / Състав. Димитър Михайлов  . - В. Търново, 1997, 1999, с. 173-188


Сист. No: 7590

- 21 -

В  Г  48


Илиев, Стоян .   Любовта в живота на българските поети  : Иван Вазов, Пенчо Славейков, Кирил Христов, Димитър Бояджиев, Димчо Дебелянов  / Стоян Илиев . // Гимназист, VI, N 6, 9-15 февр. 1999, с. 7, 10


Сист. No: 19405

- 22 -

Ч1/886.7.09/И  52


Илиев, Стоян .   Димчо Дебелянов  : "Разнолика, нестроина душа"  / Стоян Илиев . // Илиев,  Стоян . Литературни очерци : В помощ на учащи се и преподаватели  : Т. 2. / Стоян Илиев  . - София, 1999, с.42-51


Сист. No: 33848

- 23 -

Ч1/886.7.09/И  52


Илиев, Стоян .   Димчо Дебелянов  : Лазурен лиризъм  / Стоян Илиев . // Илиев,  Стоян . Литературни очерци : В помощ на учащи се и преподаватели  : Т. 2. / Стоян Илиев  . - София, 1999, с.51-60


Сист. No: 33849

- 24 -

Ч1/886.7.09/И  52


Илиев, Стоян .   Димчо Дебелянов  : Сладкият глас на сладката самота  / Стоян Илиев . // Илиев,  Стоян . Литературни очерци : В помощ на учащи се и преподаватели  : Т. 2. / Стоян Илиев  . - София, 1999, с.60-72


Сист. No: 33850

- 25 -

Ч1/886.7.09/И  52


Илиев, Стоян .   Димчо Дебелянов  : Второто "Аз"  / Стоян Илиев . // Илиев,  Стоян . Литературни очерци : В помощ на учащи се и преподаватели  : Т. 2. / Стоян Илиев  . - София, 1999, с.72-81


Сист. No: 33851

- 26 -

Ч1/886.7.09/И  52


Илиев, Стоян .   Димчо Дебелянов  : Воин в тъмница  / Стоян Илиев . // Илиев,  Стоян . Литературни очерци : В помощ на учащи се и преподаватели  : Т. 2. / Стоян Илиев  . - София, 1999, с.86-93


Сист. No: 33853

- 27 -

Ч1/886.7.09/И  52


Илиев, Стоян .   Димчо Дебелянов  : Суровата вярност на дълга  / Стоян Илиев . // Илиев,  Стоян . Литературни очерци : В помощ на учащи се и преподаватели  : Т. 2. / Стоян Илиев  . - София, 1999, с.105-1 24


Сист. No: 33855

- 28 -

Ч1/886.7.09/И  45


Илчевска, Мария .   Идеал и действителност в поезията на Дебелянов  / Мария Илчевска . // Изпитни теми по български език и литература за кандидат-студенти  . - София, 1995, с. 49-62


Сист. No: 3368

- 29 -

В  С-45


Киров, Георги .   Дебелянов и Яворов  : 90 г. от гибелта на Димчо Дебелянов  / Георги Киров . // Словото днес, XII, N 28, 28  септ. 2006, с. 12


Сист. No: 58542

- 30 -

В  Г  48


Колева, Яна .   Скръбните вопли на душата  : Димчо Дебелянов  / Яна Колева . // Гимназист, VIII, N 21, 29 май-6 юни 2001, с. 5


Сист. No: 35897

- 31 -

В  Г  48


Коновски, Георги .   Спомен, реалност и блян  : Димчо Дебелянов  / Георги Коновски . // Гимназист, VI, N 25, 22 -28 юни 1999, с. 4


Сист. No: 22310

- 32 -

Ч1/886.7.09/Б  92


Константинов, Константин .   Димчо Дебелянов  / Константин Константинов . // Българска литературна критика  : Т. 1. / Предг., състав. Вихрен Чернокожев, Росица Чернокожева  . - Велико Търново, 2000, с. 409-413


Сист. No: 34371

- 33 -

Ч1/886.7.09/Т  44


Кунчев, Божидар .   От бунта до просветлението  : Димчо Дебелянов  / Божидар Кунчев . // Творби и прочити : Нови изследвания по българска литература  / Състав. Милена Кирова, Николай Чернокожев  . - София, 1996, с. 128-146


Сист. No: 37678

- 34 -

Ч1/886.7.09/К  90


Ликова, Розалия .   За характера на символа и за структурата на лирическия герой  : [Дебелянов]  / Розалия Ликова . // Критически текстове за Пенчо Славейков, Пейо Яворов и Димчо Дебелянов : В помощ на зрелостниците и кандидатстудентите  / Състав. Димитър Михайлов  . - В. Търново, 1997, 1999, с. 188-201


Сист. No: 7591

- 35 -

Ч1/886.7.09/Ц  16


Личева, Амелия .   Димчо Дебелянов: Между мълчанието и пеенето  / Амелия Личева . // Цанева,  Милена и др. Съвременни прочити на класиката : Нови изследвания върху българската литература  / Милена Цанева, Милена Кирова  . - София, 1998, с. 178 - 193


Сист. No: 15838

- 36 -

Ч1/886.7.09/М  22


Малинов, Ангел .   Преображения на лирическия герой в поезията на Димчо Дебелянов  / Ангел Малинов . // Малинов,  Ангел . От Ботев до Талев : Теми и разработки по литература за ученици и кандидат-студенти  / Ангел Малинов  . - София, 1998, с. 112 - 119


Сист. No: 15765

- 37 -

Ч1/886.7.09/М  22


Малинова, Севдалина .   Димчо Дебелянов  : Биогр. / Севдалина Малинова . // Малинова,  Севдалина . Писатели. Теми. Анализи : Проблемно-тематични разработки и общи анализи на творчеството на бълг. литературни класици, изучавани в гимназиалния курс  / Севдалина Малинова; Ред. Мирослава Бенковска  . - София, 2000, с. 103-106


Сист. No: 38535

- 38 -

Ч1/886.7.09/М  22


Малинова, Севдалина .   Димчо Дебелянов  : Творчество  / Севдалина Малинова . // Малинова,  Севдалина . Писатели. Теми. Анализи : Проблемно-тематични разработки и общи анализи на творчеството на бълг. литературни класици, изучавани в гимназиалния курс  / Севдалина Малинова; Ред. Мирослава Бенковска  . - София, 2000, с. 106-119


Сист. No: 38536

- 39 -

Ч1/886.7.09/О  88


Михайлов, Камен .   Мотивът за отчуждението в творчеството на Димчо Дебелянов  / Камен Михайлов . // От извора : Литературни проблеми и анализи в помощ на кандидат-студента  / Състав. и ред. Стефан Елевтеров  . - София, 1996, с. 103 - 114


Сист. No: 15815

- 40 -

В  Г  48


Михайлова, Анна .   Блян и спомен в поезията на Димчо Дебелянов  : 11 клас  / Анна Михайлова . // Гимназист, XIII, N 23, 6 -13 юни 2006, с. 6-7


Сист. No: 57073

- 41 -

Ч1/886.7-4/М  77


Младенова, Фани .   Мигът на раздялата  : Димчо Дебелянов : Есе  / Фани Младенова . // Младенова,  Фани Димитрова . Есета. Душата търси брод  / Фани Младенова  . - София, 2004, с. 85-89


Сист. No: 48478

- 42 -

В  Г  48


Младенова, Фани .   Мигът на раздялата  : Димчо Дебелянов - стихотворения  / Фани Младенова . // Гимназист, XIII, N 22, 31 май - 6 юни 2005, с. 6


Сист. No: 51710

- 43 -

В  В  35


Налджиева, Костадинка .   Дебеляновото [не]завръщане  : Димчо Дебелянов : 12 клас  / Костадинка Налджиева . // Веди, N 19, 23  май  2003, с. 18-20


Сист. No: 46167

- 44 -

Ч1/886.7.09/Л  69


Николова, Лили .   В света на Дебеляновия лирически герой  / Лили Николова, и др. ; Под ред. на  Лили Николова . // Литературни коментари, анализи, разработки : За кандидат-студенти, зрелостници и ученици : [В 2 ч.]  : Ч. 1. Христо Ботев - Димчо Дебелянов  / Лили Николова и др.; Под ред. на Лили Николова  . - София, 2000, с. 245-259


   Други авт. : Вл. Владимирова, З. Стоянова, Ст. Пламенова.


Сист. No: 37565

- 45 -

Ч1/886.7.09/Р  12


Николова, Лили .   Лирическият човек на Дебелянов между реалността, спомена и бляна  / Лили Николова . // Радев,  Радослав и др. Единадесетокласниците пишат : Литературнонауч. съч. : В 2 ч. : Ч. 2. Анализи на изучавани художествени творби  / Радослав Радев, Койка Попова, Лили Николова. - София, 2000, с. 101-112


Сист. No: 37650

- 46 -

Ч1/886.7.09/П  44


Петкова, Екатерина .   Прекършеният полет на мечтите в поезията на Дебелянов  / Екатерина Петкова . // Петкова,  Екатерина . Теми по литература : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки] : 11. клас  / Екатерина Петкова  . - София, 2002, с. 154-161


Сист. No: 44836

- 47 -

Ч1/886.7.09/П  44


Петкова, Екатерина .   Човеколюбие и болка в поезията на Дебелянов за войната  / Екатерина Петкова . // Петкова,  Екатерина . Теми по литература : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки] : 11. клас  / Екатерина Петкова  . - София, 2002, с. 161-166


Сист. No: 44837

- 48 -

Ч1/886.7.09/О  88


Попов, Константин Г.   Лайтмотивни думи в поезията на Димчо Дебелянов  / Константин Г. Попов . // От извора : Литературни проблеми и анализи в помощ на кандидат-студента  / Състав. и ред. Стефан Елевтеров  . - София, 1996, с. 115 - 123


Сист. No: 15816

- 49 -

Ч1/886.7.09/Р  12


Попова, Койка .   Тихата победа на хуманиста родолюбец  : Дебелянов  / Койка Попова . // Радев,  Радослав и др. Единадесетокласниците пишат : Литературнонауч. съч. : В 2 ч. : Ч. 2. Анализи на изучавани художествени творби  / Радослав Радев, Койка Попова, Лили Николова. - София, 2000, с. 112-123


Сист. No: 37651

- 50 -

Ч1/886.7.09/Б  92


Пундев, Васил .   Димчо Дебелянов  / Васил Пундев . // Българска литературна критика  : Т. 1. / Предг., състав. Вихрен Чернокожев, Росица Чернокожева  . - Велико Търново, 2000, с. 398-409


Сист. No: 34370

- 51 -

Ч1/886.7.09/С  34


Сестримски, Иван .   Димчо Дебелянов  / Иван Сестримски . // Сестримски,  Иван . Българска лирика : Литературни портрети  / Иван Сестримски  . - София, 1993, с. 123-136


Сист. No: 37298

- 52 -

Ч1/886.7.09(07)/С  37


Симеонов, Иван .   Универсалните символи "дом" и "път" в контекста на Дебеляновата лирика  / Иван Симеонов . // Симеонов,  Иван . Интерпретации на литературни теми : Помагало за ученици, кандидат-студенти и студенти  / Иван Симеонов  . - Пловдив, 2003, с. 107-115


Сист. No: 42931

- 53 -

Ч1/886.7.09(07)/С  37


Симеонов, Иван .   Хуманистичният патос на Дебеляновата лирика от фронта  / Иван Симеонов . // Симеонов,  Иван . Интерпретации на литературни теми : Помагало за ученици, кандидат-студенти и студенти  / Иван Симеонов  . - Пловдив, 2003, с. 115-124


Сист. No: 42988

- 54 -

В  В  35


Симеонова, Валентина .   Смиреното страдание на осъдения Дух в поезията на Димчо Дебелянов  : Димчо Дебелянов  / Валентина Симеонова . // Веди, N 25, 04  юли  2003, с. 9-14


Сист. No: 46825

- 55 -

Ч1/886.7.09/Л  69


   Спомен - реалност - блян в лириката на Дебелянов  / Лили Николова, и др. // Литературни коментари, анализи, разработки : За кандидат-студенти, зрелостници и ученици : [В 2 ч.]  : Ч. 1. Христо Ботев - Димчо Дебелянов  / Лили Николова и др.; Под ред. на Лили Николова  . - София, 2000, с. 234-245


   Други авт. : Вл. Владимирова, З. Стоянова, Ст. Пламенова.


Сист. No: 37564

- 56 -

Сп  Л  69


Стойкова, Милослава .   "Черната" песен на една светла душа  : Димчо Дебелянов : За кандидат-студенти  / Милослава Стойкова . // Литерайко, 2006, N 4, с. 52-56


Сист. No: 56074

- 57 -

В  Г  48


Стойнева, София .   Пътят към смъртта в баталната поезия на Димчо Дебелянов  : 11 клас  / София Стойнева . // Гимназист, XIV, N 21, 22 -28 май 2007, с. 6; №22, с. 5


Сист. No: 62156

- 58 -

Сп  Р  74


Танев, Димитър .   Бездомничество и жизнен подвиг  : Димчо Дебелянов 1887-1916  / Димитър Танев . // Родна реч, 2001, N 3, с. 18-22


Сист. No: 35195

- 59 -

Сп  Р  74


Танев, Димитър .   Завръщането - спасение и невъзможност  : Димчо Дебелянов  / Димитър Танев . // Родна реч, 2001, N 7, с. 34-37


Сист. No: 37367

- 60 -

В  Г  48


Филипова, София .   Несъответствие между идеал и действителност в поезията на Димчо Дебелянов  : 11 клас  / София Филипова . // Гимназист, XII, N 23, 7-13 юни 2005, с. 6-7: №24, с. 6-7;№ 25, с. 5-6


Сист. No: 51799

- 61 -

Ч1/886.7.09/К  90


Хаджикосев, Симеон .   Пейзаж и пейзажен щрих в поезията на Димчо Дебелянов  / Симеон Хаджикосев . // Критически текстове за Пенчо Славейков, Пейо Яворов и Димчо Дебелянов : В помощ на зрелостниците и кандидатстудентите  / Състав. Димитър Михайлов  . - В. Търново, 1997, 1999, с. 201-211


Сист. No: 7592

- 62 -

В  Л  69


Хранова, Албена .   Дебеляновата лирика и войната  / Албена Хранова . // Литературен форум, N 38, 3 - 9 дек. 2002, с. 10


Сист. No: 43753

- 63 -

Ч1/82.08(07)/Ш  97


Шумелова, Мария .   Димчо Дебелянов  : Живот и творчество  / Мария Шумелова . // Шумелова,  Мария . Ръководство за ученика по литература 10. клас  / Мария Шумелова  . - В. Търново, 1998, с. 193-194


Сист. No: 20227

- 64 -

Ч1/82.08(07)/Ш  97


Шумелова, Мария .   Идеал и действителност в лириката на Димчо Дебелянов  / Мария Шумелова . // Шумелова,  Мария . Ръководство за ученика по литература 10. клас  / Мария Шумелова  . - В. Търново, 1998, 195-203


Сист. No: 20230

Анализ на отделни стихотворения

Аз искам да те помня все така / Пълен текст

- 65 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С  78


Костадинова, Евгения .   Любовта като реалност, блян и спомен  : Анализ на Дебеляновото стихотворение "Аз искам за те помня все така"  / Евгения Костадинова . // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки  : Ч. 1. От Паисий до Дебелянов  / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова  . - София, 2004, с. 273-275


Сист. No: 51504

- 66 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П  47


Петрова, Таня .   Споменът в три стихотворения на Димчо Дебелянов  : ["Пловдив", "Помниш ли, помниш ли.", "Аз искам да те помня все така"  / Таня Петрова . // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка  / Таня Петрова, Георги Делов  . - София, 2002, с. 211-215


Сист. No: 46425

- 67 -

В  Г  48


Попова, Елена .   Димчо Дебелянов - "Да се завърнеш", "Помниш ли, помниш ли", "Аз искам да те помня все така"  : Несънуваният сън на спомена - мечта  / Елена Попова . // Гимназист, IX, N 23, 11-18 юни 2002, с. 5-6


Сист. No: 41915

Гора / Пълен текст

- 68 -

В  Г  48


Василева, Радосвета .   Димчо Дебелянов - "Гора"  : Предвечните духовни извори на живота : 10 клас  / Радосвета Василева . // Гимназист, VIII, N 22, 5 - 11 юни 2001, с. 5, 10


Сист. No: 36026

- 69 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С  78


Димитрова, Цветелина .   Символните знаци на отвъдното в Дебеляновото стихотворение "Гора"  : Анализ  / Цветелина Димитрова . // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки  : Ч. 1. От Паисий до Дебелянов  / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова  . - София, 2004, с. 270-271


Сист. No: 51502

- 70 -

В  Г  48


Иванова, Мария .   Димчо Дебелянов - "Миг", "Гора"  : Радостта и болката в "смирената" жажда на душата : 11 клас  / Мария Иванова . // Гимназист, IX, N 24, 18 - 24 юни 2002, с. 5- 6


Сист. No: 41980

- 71 -

В  Г  48


Иванова, Мария .   Димчо Дебелянов - "Гора", "Сиротна песен", "Тиха победа", "Старият бивак"  : Радостта и болката в "смирената" жажда на душата  / Мария Иванова . // Гимназист, IX, N 25, 25 юни - 1 юли 2002, С. 4-5


Сист. No: 42073

- 72 -

Ч1/886.7.09/И  52


Илиев, Стоян .   Димчо Дебелянов  : Гората  / Стоян Илиев . // Илиев,  Стоян . Литературни очерци : В помощ на учащи се и преподаватели  : Т. 2. / Стоян Илиев  . - София, 1999, с.81-86


Сист. No: 33852

- 73 -

Ч1/886.7(076)/С  82


Стойнева, Вера .   Вечността - преддуховния живот на мисъл и съзнание в "Гора" на Димчо Дебелянов  / Вера Стойнева . // Стойнева,  Вера . Литературни теми за зрелостници и кандидат-студенти  : Кн. 2. / Вера Стойнева  . - София, 1996, с. 16 - 19


Сист. No: 13182

Да се завърнеш в бащината къща / Пълен текст

- 74 -

Ч1/886.7.09/К  90


Атанасов, Владимир .   Домът на смъртта  : ["Да се завърнеш в бащината къща" - Дебелянов]  / Владимир Атанасов . // Критически текстове за Пенчо Славейков, Пейо Яворов и Димчо Дебелянов : В помощ на зрелостниците и кандидатстудентите  / Състав. Димитър Михайлов  . - В. Търново, 1997, 1999, с. 212-217


Сист. No: 7593

- 75 -

В  Р  61


Борисова, Екатерина .   Корелация между дома и пътя в елегията  : Димчо Дебелянов - "Да се завърнеш в бащината къща." : 8 клас  / Екатерина Борисова . // РИКИ - кандидатгимназист, XVI, N 1, 8 - 14 ян. 2008, с. 11 - 12


Сист. No: 64277

- 76 -

Сп  Л  69


Василева, Кети .   Копнежът по невъзможното завръщане  : Анализ на Дебеляновото стихотворение "Да се завърнеш в бащината къща"  / Кети Василева . // Литерайко, 2002, N 7, с. 9-10


Сист. No: 46624

- 77 -

Ч1/886.7.09(07)/В  24


Василева, Кети .   Копнежът по невъзможното завръщане  : Текст-анализ на Дебеляновото стихотворение "Да се завърнеш в бащината къща"  / Кети Василева . // Василева,  Кети . Анализи по литература за 11 клас на СОУ по новата учебна програма : Уч. помагало  / Кети Василева; Ред. Анна Михайлова  . - София, 2003, с. 184-186


Сист. No: 48461

- 78 -

В  Р  61


Вацева, Христина .   Пътят и споменът в елегията  : Димчо Дебелянов - "Да се завърнеш в бащината къща" : 8 клас  / Христина Вацева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 38, 22  ноем. 2005, с. 10-11


Сист. No: 53856

- 79 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Л  69


Велкова-Гайдарджиева, Антония .   Димчо Дебелянов  : "Да се завърнеш."  / Антония Велкова-Гайдарджиева . // Литературни анализи : В помощ на учениците от 8. клас  / Иван Радев и др. - В. Търново, 2002, с. 46-58


Сист. No: 45010

- 80 -

В  Р  61


Винчева, Валя .   Завръщането в бащината къща - духовна опора и утеха  : Димчо Дебелянов - "Скрити вопли" : 8 клас  / Валя Винчева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 37, 14-20 ноем. 2006, с. 11


Сист. No: 59323

- 81 -

В  С  91


Воденичарова, Димитринка .   Невъзможното завръщане в родния дом  : Елегията "Да се завърнеш в бащината къща" на Димчо Дебелянов  / Димитринка Воденичарова . // Супер Рик, N 32, 05  ноем. 2001, с. 5


Сист. No: 38559

- 82 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Тихата и болезнена красота на спомените в Дебеляновите елегии "Помниш ли." и "Да се завърнеш в бащината къща"  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху лирика  : Ч.2  / Илия Григоров  . - Пловдив, 2003, с. 85-91


Сист. No: 48357

- 83 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Г  97


Гърдев, Георги и др.   Димчо Дебелянов  : "Да се завърнеш в бащината къща"  / Георги Гърдев, Даниела Минчева . // Гърдев,  Георги . Ново ръководство за ученика по литература - 8. клас  / Георги Гърдев, Даниела Минчева, Стефан Гърдев  . - Велико Търново, 2001, с. 54-59


Сист. No: 40694

- 84 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П  47


Делов, Георги .   "Да се завърнеш в бащината къща" - визии за завръщането към съкровеното  : [Димчо Дебелянов]  / Георги Делов . // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка  / Таня Петрова, Георги Делов  . - София, 2002, с. 200-203


Сист. No: 46422

- 85 -

В  Р  61


Димова, Евелина .   Образът на родното - скрит вопъл на духа  : Димчо Дебелянов - "Да се завърнеш ."  / Евелина Димова . // РИКИ - кандидатгимназист, X, N 37, 19 -25 ноем. 2002 г., с. 10-11


Сист. No: 43618

- 86 -

В  Р  61


Йовчева, Таня .   Търсеният пристан на родния дом  : Димчо Дебелянов - "Да се завърнеш."  / Таня Йовчева . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 36, 11-17 ноем. 2003, с. 7


Сист. No: 48138

- 87 -

В  Р  61


Йовчева, Таня .   "Да се завърнеш в бащината къща"  : Димчо Дебелянов : 8 клас  / Таня Йовчева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 36, 8-14 ноем. 2005, с. 11


Сист. No: 53573

- 88 -

В  Р  61


Кацарска , Красимира .   Взаимната връзка между дома и пътя  : Димчо Дебелянов - "Да се завърнеш в бащината къща"  / Красимира Кацарска . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 37, 16-22 ноем. 2004, с. 10


Сист. No: 49469

- 89 -

В  Г  48


Любомирова, Искра .   Споменните образи на "Бащината къща" и "Тихия двор"  : Димчо Дебелянов - "Да се завърнеш.", "Помниш, ли помниш ли."  / Искра Любомирова . // Гимназист, X, N 24, 17-23 юни 2003, с. 5, 10


Сист. No: 46581

- 90 -

Ч1/82.08(07)/П  30


Пашова, Мария .   Копнеж по родното  : Димчо Дебелянов "Да се завърнеш"  / Мария Пашова . // Пашова,  Мария . Литературноинтерпретативно съчинение : Помагало по литература за 8. клас  / Мария Пашова  . - Пловдив, 2001, 2004, с. 40 - 44


Сист. No: 52463

- 91 -

Ч1/82.08(07)/Р  12


Радев, Радослав и др.   Родният дом - пристан за наранената човешка душа  : Литературноинтерпретативо съчинение върху елегията на Димчо Дебелянов - "Да се завърнеш."  / Радослав Радев, Койка Попова, Станимир Цветков . // Радев,  Радослав и др. Осмокласниците пишат : Литературноинтерпретативно съчинение: Примерни разработки върху художествени текстове по литература, изучавани в 8. клас  / Радослав Радев, Койка Попова, Станимир Цветков  . - София, 2002, с. 54-59


Сист. No: 40834

- 92 -

Ч1/886.7.09(07)/С  75


Стефанова, Росица .   Завръщане и раздяла в Дебеляновата елегия "Да се завърнеш в бащината къща"  / Росица Стефанова . // Стефанова,  Росица Ботушева . Теми по литература 8. клас  / Росица Стефанова  . - София, 2003, с. 46 - 51


Сист. No: 11231

- 93 -

Ч1/886.7.09(07)/С  75


Стефанова, Росица .   Елегиите на Дебелянов като поетически израз на човешкия стремеж към щастие  : "Да се завърнеш.", "Помниш ли."  / Росица Стефанова . // Стефанова,  Росица Ботушева . Теми по литература 8. клас  / Росица Стефанова  . - София, 2003, с. 55 - 59


Сист. No: 11233

- 94 -

В  Р  61


Стойнева, София .   Домът - храм  : Димчо Дебелянов - "Да се завърнеш в бащината къща." : 8 клас  / София Стойнева . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 39, 30 ноем. - 6 дек. 2004, с. 10


Сист. No: 49601

- 95 -

В  Р  61


Тодорова, Елица .   Раздяла и завръщане в елегията  : Димчо Дебелянов - "Да се завърнеш в бащината къща" : 8 клас  / Елица Тодорова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 38, 21 - 27 ноем. 2006, с. 11-12


Сист. No: 59399

- 96 -

Сп  Р  74


Тонов, Ангел .   "Да се завърнеш в бащината къща" на Димчо Дебелянов  / Ангел Тонов . // Родна реч, 1998, N 6, с. 14 - 16


Сист. No: 16243

- 97 -

Ч1/886.7.09/Л  69


Тонов, Ангел .   Димчо Дебелянов  : "Да се завърнеш в бащината къща"  / Ангел Тонов . // Литературни анализи : В помощ на учениците от 11 клас  / Глав. ред. Иван Радев  . - В. Търново, 2002, с. 340-356


Сист. No: 45487

- 98 -

В  Р  61


Филипова, София .   "Скритите вопли" на лирическия герой  : Димчо Дебелянов - "Да се завърнеш в бащината къща." и "Помниш ли, помниш ли."  / София Филипова . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 38, 23 - 29 ноем.2004, с. 6


Сист. No: 49506

- 99 -

В  Р  61


Янкова, Михаела .   Пътят и споменът  : Димчо Дебелянов - "Да се завърнеш ."  / Михаела Янкова . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 37, 18-24 ноем. 2003, с. 10


Сист. No: 48158

Легенда за разблудната царкиня / Пълен текст

- 100 -

Сп  Р  74


Кръстева, Светослава .   "Разблудната царкиня" - тълкуващият "аз" на Димчо Дебелянов  : "Легенда за разблудната царкиня"  / Светослава Кръстева . // Родна реч, 2000, N 3-4, с. 54 - 56


Сист. No: 30775

- 101 -

В  Г  48


Пантелеева, Нина .   Димчо Дебелянов - "Легенда за разблудната царкиня" метафора на човешката душа  / Нина Пантелеева . // Гимназист, V, N 25, 23 - 29 юни 1998, с. 4, 12


   За вас, кандидат-студенти


Сист. No: 14120

- 102 -

В  Г  48


Спасов, Иван .   Димчо Дебелянов - "Легенда за разблудната царкиня"  / Иван Спасов . // Гимназист, IV, N 23, 10-16 юни 1997, с. 6-7


Сист. No: 6200

- 103 -

Ч1/886.7(076)/С  82


Стойнева, Вера .   Приливът и отливът за душата-инфанта в "Легенда за разблудната царкиня" на Димчо Дебелянов  / Вера Стойнева . // Стойнева,  Вера . Литературни теми за зрелостници и кандидат-студенти  : Кн. 2. / Вера Стойнева  . - София, 1996, с. 19 - 27


Сист. No: 13183

- 104 -

Ч1/886.7.09/Л  69


Тонов, Ангел .   Димчо Дебелянов  : "Легенда за разблудната царкиня"  / Ангел Тонов . // Литературни анализи : В помощ на учениците от 11 клас  / Глав. ред. Иван Радев  . - В. Търново, 2002, с. 356-366


Сист. No: 45488

Миг / Пълен текст

- 105 -

Ч1/886.7.09/Б  37


Бенбасат, Алберт .   Стихотворението "Миг" на Дебелянов в светлината на един неизвестен спомен  / Алберт Бенбасат . // Бенбасат,  Алберт . Между забравата и преоценката  / Алберт Бенбасат  . - София, 1996, с. 55-70


Сист. No: 3304

- 106 -

В  Г  48


Иванова, Мария .   Димчо Дебелянов - "Миг", "Гора"  : Радостта и болката в "смирената" жажда на душата : 11 клас  / Мария Иванова . // Гимназист, IX, N 24, 18 - 24 юни 2002, с. 5- 6


Сист. No: 41980

- 107 -

Ч1/886.7.09/И  52


Илиев, Стоян .   Великият миг на великото чудо  : Димчо Дебелянов - "Миг"  / Стоян Илиев . // Илиев,  Стоян . Литературни очерци : В помощ на учащи се и преподаватели  : Т. 2. / Стоян Илиев  . - София, 1999, с.93-10 5


Сист. No: 33854

- 108 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С  78


Кръстева, Илияна .   Трагичната непостижимост на познанието  : Анализ на Дебеляновото стихотворение "Миг"  / Илияна Кръстева . // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки  : Ч. 1. От Паисий до Дебелянов  / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова  . - София, 2004, с. 280-284


Сист. No: 51512

- 109 -

В  Г  48


Николова, Милена .   Лирическият аз и неговия избор  : Димчо Дебелянов - "Миг" : 10 клас  / Милена Николова . // Гимназист, VIII, N 23, 12 - 18 юни 2001, с. 5; N 24, с. 5


Сист. No: 36156

- 110 -

В  Г  48


Пенева, Добринка .   "Аз видех света като пропаст бездънна"  : Димчо Дебелянов - "Миг"  / Добринка Пенева . // Гимназист, V, N 23, 9 - 15 юни 1998, с. 5


Сист. No: 13659

- 111 -

Ч1/886.7(076)/С  82


Стойнева, Вера .   Мигът на свободен "Аз"-ов избор в стихотворението "Миг" на Димчо Дебелянов  / Вера Стойнева . // Стойнева,  Вера . Литературни теми за зрелостници и кандидат-студенти  : Кн. 2. / Вера Стойнева  . - София, 1996, с. 28 - 32


Сист. No: 13190

Пловдив / Пълен текст

- 112 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С  78


Антонова, Жулиета .   Дебеляновото стихотворение "Пловдив"  : Анализ  / Жулиета Антонова . // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки  : Ч. 1. От Паисий до Дебелянов  / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова  . - София, 2004, с. 285-287


Сист. No: 51513

- 113 -

Ч1/886.7.09/Л  69


Василев, Сава .   Димчо Дебелянов  : "Пловдив"  / Сава Василев . // Литературни анализи : В помощ на учениците от 11 клас  / Глав. ред. Иван Радев. - В. Търново, 2002, с. 339-349


Сист. No: 45486

- 114 -

Ч1/886.7.09(07)/В  24


Василева, Кети .   Мъчителното лутане в "скръбта бездомна"  : Текст-анализ на стихотворението "Пловдив"  / Кети Василева . // Василева,  Кети . Анализи по литература за 11 клас на СОУ по новата учебна програма : Уч. помагало  / Кети Василева; Ред. Анна Михайлова  . - София, 2003, с. 177-180


Сист. No: 48459

- 115 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Споменът като мъчителен блян в стихотворението "Пловдив" от Димчо Дебелянов  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху лирика  : Ч.2  / Илия Григоров  . - Пловдив, 2003, с. 82-85


Сист. No: 48356

- 116 -

Ч1/886.7(076)/Л  69


Кузмова-Зографова, Катя .   Сонетът "Пловдив" и образът на града в поезията на Димчо Дебелянов  / Катя Кузмова-Зографова . // Литературни анализи : За вас, зрелостници и кандидат-студенти  / Ред. Мая Славова  . - София, 1997, с. 149-154


Сист. No: 11114

- 117 -

В  Г  48


Методиева, Калина .   Споменът - скръбен копнеж за любов и щастие  : Димчо Дебелянов - "Пловдив", "Спи градът"  / Калина Методиева . // Гимназист, X, N 23, 10-16 юни 2003, с. 5-6


Сист. No: 46361

- 118 -

В  Г  48


Николов, Ясен .   "Пловдив" - трагедията на лирическия герой  : Димчо Дебелянов  / Ясен Николов . // Гимназист, VI, N 25, 22-28 юни 1999, с. 5 - 6


Сист. No: 22311

- 119 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П  47


Петрова, Таня .   Споменът в три стихотворения на Димчо Дебелянов  : ["Пловдив", "Помниш ли, помниш ли.", "Аз искам да те помня все така"  / Таня Петрова . // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка  / Таня Петрова, Георги Делов  . - София, 2002, с. 211-215


Сист. No: 46425

- 120 -

В  Г  48


Попова, Елена .   Димчо Дебелянов - "Пловдив", "Черна песен", "Спи градът", "Ти смътно се мяркаш"  : Лирическият герой - "Бездомен и самин" в "здрача" на спомена : 11 клас  / Елена Попова . // Гимназист, IX, N 22, 4-10 юни 2002, с. 5-6


Сист. No: 41837

Помниш ли, помниш / Пълен текст

- 121 -

В  Р  61


Бойкова, Лидия .   Несбъднатите и невъзможни мечти  : Димчо Дебелянов -"Скрити вопли" и "Помниш ли, помниш ли" : 8 клас  / Лидия Бойкова . // РИКИ - кандидатгимназист, X, N 38, 26 ноем.- 2 декем.2002 г., с. 10-11


Сист. No: 43684

- 122 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Л  69


Велкова - Гайдарджиева, Антония .   Димчо Дебелянов  : "Помниш ли, помниш ли"  / Антония Велкова-Гайдарджиева . // Литературни анализи : В помощ на учениците от 8. клас  / Иван Радев и др. - В. Търново, 2002, с. 58-68


Сист. No: 45012

- 123 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Тихата и болезнена красота на спомените в Дебеляновите елегии "Помниш ли." и "Да се завърнеш в бащината къща"  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху лирика  : Ч.2  / Илия Григоров  . - Пловдив, 2003, с. 85-91


Сист. No: 48357

- 124 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Г  97


Гърдев, Георги и др.   Димчо Дебелянов  : "Помниш ли, помниш ли."  / Георги Гърдев, Даниела Минчева . // Гърдев,  Георги . Ново ръководство за ученика по литература - 8. клас  / Георги Гърдев, Даниела Минчева, Стефан Гърдев  . - Велико Търново, 2001, с. 59-74


Сист. No: 40695

- 125 -

В  Л  69


Димитрова, Елка .   Димчо Дебелянов. "Помниш ли, помниш ли ."  / Елка Димитрова . // Литературен форум, N 38, 3-9 дек. 2002, с. 9-10


Сист. No: 43752

- 126 -

Сп  Р  74


Инев, Иван .   "Помниш ли, помниш ли."  : Димчо Дебелянов  / Иван Инев . // Родна реч, 2001, N 10, с. 21-23


Сист. No: 39630

- 127 -

В  Р  61


Кацарска, Красимира .   Димчо Дебелянов - "Помниш ли, помниш ли."  : "Домът" и "Пътят" в елегичното изживяване на мечтата спомен : 8 клас  / Красимира Кацарска . // РИКИ - кандидатгимназист, IX, N 37, 20-26 ноем. 2001, с. 7, 11


Сист. No: 38808

- 128 -

В  Г  48


Любомирова, Искра .   Споменните образи на "Бащината къща" и "Тихия двор"  : Димчо Дебелянов - "Да се завърнеш.", "Помниш, ли помниш ли."  / Искра Любомирова . // Гимназист, X, N 24, 17-23 юни 2003, с. 5, 10


Сист. No: 46581

- 129 -

В  Р  61


Манчева, Миглена .   Светът на спомените срещу светът на настоящето  : Димчо Дебелянов - "Скрити вопли" и "Помниш ли, помниш ли"  / Миглена Манчева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 37, 15-21 ноем 2005, с.5


Сист. No: 53710

- 130 -

В  Р  61


Минева, Мариана .   Селенията на рая и пространството на града  : Димчо Дебелянов - "Помниш ли, помниш ли." : 8 клас  / Мариана Минева . // РИКИ - кандидатгимназист, XVI, N 2, 15 - 21 ян. 2008, с. 10 - 11


Сист. No: 64380

- 131 -

В  Р  61


Михайлова, Димитрина .   Елегии за родовите корени  : Димчо Дебелянов - "Скрити вопли" и "Помниш ли." : 8 клас  / Димитрина Михайлова . // РИКИ - кандидатгимназист, VII, N 39, 28 ноем. - 4 дек. 2000, с. 10


Сист. No: 32729

- 132 -

В  Р  61


Пантелеева, Нина .   Споменът - сън. : Димчо Дебелянов - "Помниш ли, помниш ли." : 8 клас  / Нина Пантелеева . // РИКИ - кандидатгимназист, IX, N 38, 27 ноем.-3 дек. 2001, с. 10


Сист. No: 38909

- 133 -

Ч1/82.08(07)/П  30


Пашова, Мария .   Спомен и реалност  : Димчо Дебелянов "Помниш ли"  / Мария Пашова . // Пашова,  Мария . Литературноинтерпретативно съчинение : Помагало по литература за 8. клас  / Мария Пашова  . - Пловдив, 2001, 2004, с. 45 - 49


Сист. No: 52464

- 134 -

В  Г  48


Попова, Елена .   Димчо Дебелянов - "Да се завърнеш", "Помниш ли, помниш ли", "Аз искам да те помня все така"  : Несънуваният сън на спомена - мечта  / Елена Попова . // Гимназист, IX, N 23, 11-18 юни 2002, с. 5-6


Сист. No: 41915

- 135 -

В  Р  61


Ралева, Катерина .   Мотивът за невъзможното завръщане  : Димчо Дебелянов - "Скрити вопли" и "Помниш ли, помниш ли." : 8 клас  / Катерина Ралева . // РИКИ - кандидатгимназист, X, N 39, 3-12 дек.2002, с. 10-11


Сист. No: 43845

- 136 -

В  С  91


Руйчева, Елисавета .   Несбъднатият блян на Димчо Дебелянов по щастие  : "Скрити вопли", "Помниш ли, помниш ли тихия двор"  / Елисавета Руйчева . // Супер Рик, N 31, 29  окт. 2001, с. 6-7


Сист. No: 38446

- 137 -

В  В  35


Руйчева, Елисавета .   "Помниш ли, помниш ли." или за поезията на животворящата красота  : Димчо Дебелянов - "Помниш ли, помниш ли"  / Елисавета Руйчева . // Веди, N 15, 25  апр. 2003, с. 11-16


Сист. No: 45883

- 138 -

Ч1/886.7.09(07)/С  75


Стефанова, Росица .   "Помниш ли." - своеобразен диалог на човека със своето минало  : Димчо Дебелянов  / Росица Стефанова . // Стефанова,  Росица Ботушева . Теми по литература 8. клас  / Росица Стефанова  . - София, 2003, с. 51 - 55


Сист. No: 11232

- 139 -

Ч1/886.7.09(07)/С  75


Стефанова, Росица .   Елегиите на Дебелянов като поетически израз на човешкия стремеж към щастие  : "Да се завърнеш.", "Помниш ли."  / Росица Стефанова . // Стефанова,  Росица Ботушева . Теми по литература 8. клас  / Росица Стефанова  . - София, 2003, с. 55 - 59


Сист. No: 11233

- 140 -

В  Г  48


Стойнева, Вера .   Скръбните вопли на Дебеляновата душа  : Димчо Дебелянов - "Скрити вопли", "Помниш ли."  / Вера Стойнева . // Гимназист, XI, N 25, 22 - 28 юни 2004, с. 5 - 6


Сист. No: 11935

- 141 -

Ч1/372.882/Т  76


Тотев, Пламен .   Носталгията по детството и родния дом в стихотворенията "Скрити вопли", "Помниш ли." на Димчо Дебелянов  : Интерпретативно съчинение  / Пламен Тотев, Светослав Минчев . // Тотев,  Пламен Стефанов и др. Теми по литература за 8. клас : Интерпретативно съчинение  / Пламен Тотев, Светослав Минчев  . - [София], 2005, с. 29-34


Сист. No: 60071

Скрити вопли

- 142 -

В  Р  61


Бойкова, Лидия .   Несбъднатите и невъзможни мечти  : Димчо Дебелянов -"Скрити вопли" и "Помниш ли, помниш ли" : 8 клас  / Лидия Бойкова . // РИКИ - кандидатгимназист, X, N 38, 26 ноем.- 2 декем.2002 г., с. 10-11


Сист. No: 43684

- 143 -

Ч1/886.7.09(07)/С  75


Димитрова, Мария .   Човекът на прага между мечтата и реалността в Дебеляновото стихотворение "Скрити вопли"  / Мария Димитрова . // Стефанова,  Росица Ботушева . Теми по литература 8. клас  / Росица Стефанова  . - София, 2003, с. 224 - 228


Сист. No: 11652

- 144 -

Сп  Р  74


Инев, Иван .   В мига между вечерта и нощта  : Димчо Дебелянов  / Иван Инев . // Родна реч, 2002, N 3-4, с. 19-22


Сист. No: 41331

- 145 -

В  Р  61


Кръстева, Емилия .   Носталгия по детството и родния дом  : Димчо Дебелянов - "Скрити вопли" : 8 клас  / Емилия Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, VII, N 38, 21-27 ноем. 2000, с. 10


Сист. No: 32622

- 146 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С  78


Кръстева, Илияна .   Проблематичното завръщане на модерния човек в света на хармонията  : Анализ на Дебеляновата елегия "Скрити вопли"  / Илияна Кръстева . // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки  : Ч. 1. / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова  . - София, 2004, с.265-2 69


Сист. No: 51499

- 147 -

В  Р  61


Манчева, Миглена .   Светът на спомените срещу светът на настоящето  : Димчо Дебелянов - "Скрити вопли" и "Помниш ли, помниш ли"  / Миглена Манчева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 37, 15-21 ноем 2005, с.5


Сист. No: 53710

- 148 -

В  Р  61


Михайлова, Димитрина .   Елегии за родовите корени  : Димчо Дебелянов - "Скрити вопли" и "Помниш ли." : 8 клас  / Димитрина Михайлова . // РИКИ - кандидатгимназист, VII, N 39, 28 ноем. - 4 дек. 2000, с. 10


Сист. No: 32729

- 149 -

Ч1/886.7(076)/Л  69


Монова, Илиана .   Отношението към спомена в "Скрити вопли" от Димчо Дебелянов  / Илиана Монова . // Литературни анализи : За вас, зрелостници и кандидат-студенти  / Ред. Мая Славова  . - София, 1997, с. 145 - 148


Сист. No: 11113

- 150 -

В  Р  61


Пашова, Мария .   Копнеж по родното  : Димчо Дебелянов - "Скрити вопли" : 8 клас  / Мария Пашова . // РИКИ - кандидатгимназист, VII, N 39, 28 ноем. - 4 дек. 2000, с. 7


Сист. No: 32727

- 151 -

В  Р  61


Ралева, Катерина .   Мотивът за невъзможното завръщане  : Димчо Дебелянов - "Скрити вопли" и "Помниш ли, помниш ли." : 8 клас  / Катерина Ралева . // РИКИ - кандидатгимназист, X, N 39, 3-12 дек.2002, с. 10-11


Сист. No: 43845

- 152 -

В  С  91


Руйчева, Елисавета .   Несбъднатият блян на Димчо Дебелянов по щастие  : "Скрити вопли", "Помниш ли, помниш ли тихия двор"  / Елисавета Руйчева . // Супер Рик, N 31, 29  окт. 2001, с. 6-7


Сист. No: 38446

- 153 -

В  Г    48


Селяшки, Лъчезар .   Блянът - дом на един бездомник  : Размишления върху елегията на Дебелянов "Скрити вопли"  / Лъчезар Селяшки . // Гимназист, IV, N 24, 17-23 юни 1997, с. 6


Сист. No: 6272

- 154 -

В  Г  48


Стойнева, Вера .   Скръбните вопли на Дебеляновата душа  : Димчо Дебелянов - "Скрити вопли", "Помниш ли."  / Вера Стойнева . // Гимназист, XI, N 25, 22 - 28 юни 2004, с. 5 - 6


Сист. No: 11935

- 155 -

В  Р  61


Стоянова, Мила .   Човекът между вината и разкаянието  : Димчо Дебелянов - "Скрити вопли"  / Мила Стоянова . // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 42, 18 - 24 дек. 2007, с. 11


Сист. No: 64155

- 156 -

Ч1/372.882/Т  76


Тотев, Пламен .   Носталгията по детството и родния дом в стихотворенията "Скрити вопли", "Помниш ли." на Димчо Дебелянов  : Интерпретативно съчинение  / Пламен Тотев, Светослав Минчев . // Тотев,  Пламен Стефанов и др. Теми по литература за 8. клас : Интерпретативно съчинение  / Пламен Тотев, Светослав Минчев  . - [София], 2005, с. 29-34


Сист. No: 60071

Сиротна песен / Пълен текст

- 157 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Спокойствието на болката като просветление за духа в стихотворението "Сирота песен" от Димчо Дебелянов  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху лирика  : Ч.2  / Илия Григоров  . - Пловдив, 2003, с. 95-97


Сист. No: 48365

- 158 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С  78


Илиева, Нели .   Дебеляновата "Сиротна песен" - човешка изповед на границата между земния и вечния живот  : Анализ  / Нели Илиева . // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки  : Ч. 1. От Паисий до Дебелянов  / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова  . - София, 2004, с. 288-290


Сист. No: 51514

- 159 -

В  Г  48


Минева, Светла .   Бездомната скръб на душата - печална част на поета  : Димчо Дебелянов - "Черна песен", "Сиротна песен"  / Светла Минева . // Гимназист, X, N 22, 3-9 юни 2003, с. 5-6


Сист. No: 46285

- 160 -

В  Р  61


Пантелеева, Нина .   Споменът мечта  : Димчо Дебелянов "Скрити вопли" : 8 клас  / Нина Пантелеева . // РИКИ - кандидатгимназист, VIII, N 35, 6-12 ноем. 2001, с. 11; N 36, с. 10


Сист. No: 38586

- 161 -

В  Г  48


Чолакова, Таня .   Прощалното послание на Димчо Дебелянов  : ["Сиротна песен"]  / Таня Чолакова . // Гимназист, IV, N 23, 10 - 16 юни 1997, с. 7


Сист. No: 6199

Други стихотворения

- 162 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С  78


Антонова, Жулиета .   Дебеляновото стихотворение "Спи градът"  : Анализ  / Жулиета Антонова . // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки  : Ч. 1. От Паисий до Дебелянов  / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова  . - София, 2004, с. 262-264


Сист. No: 51335

- 163 -

Ч1/886.7.09(07)/В  24


Василева, Кети .   Горестният плач на разноликата душа в Дебеляновата "Черна песен"  / Кети Василева . // Василева,  Кети . Анализи по литература за 11 клас на СОУ по новата учебна програма : Уч. помагало  / Кети Василева; Ред. Анна Михайлова. - София, 2003, с. 181-183


Сист. No: 48460

- 164 -

Ч1/886.7.09/К  90


Велчев, Петър .   Тихата победа  : [Дебелянов]  / Петър Велчев . // Критически текстове за Пенчо Славейков, Пейо Яворов и Димчо Дебелянов : В помощ на зрелостниците и кандидатстудентите  : Ч. 3  / Състав. Димитър Михайлов  . - В. Търново, 1997, 1999, с. 217-219


Сист. No: 7594

- 165 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Светлината в Дебеляновата "черна песен" в едноименното стихотворение на поета  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху лирика  : Ч.2  / Илия Григоров  . - Пловдив, 2003, с. 76-82


Сист. No: 48354

- 166 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Стихотворението "Спи градът" от Димчо Дебелянов като зов за топлота и човечност  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху лирика  : Ч.2  / Илия Григоров  . - Пловдив, 2003, с. 91-95


Сист. No: 48364

- 167 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П  47


Делов, Георги .   Стихотворенията "Кръстопът" и "Кръстопът на бъдещето"  : [Димчо Дебелянов]  / Георги Делов . // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка  / Таня Петрова, Георги Делов  . - София, 2002, с. 204-210


Сист. No: 46424

- 168 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С  78


Димитрова, Цветелина .   Песента на раздвоението  : Анализ на Дебеляновата "Черна песен"  / Цветелина Димитрова . // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки  : Ч. 1. От Паисий до Дебелянов  / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова  . - София, 2004, с. 259-261


Сист. No: 51334

- 169 -

В  Г  48


Иванова, Мария .   Димчо Дебелянов - "Гора", "Сиротна песен", "Тиха победа", "Старият бивак"  : Радостта и болката в "смирената" жажда на душата  / Мария Иванова . // Гимназист, IX, N 25, 25 юни - 1 юли 2002, С. 4-5


Сист. No: 42073

- 170 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С  78


Илиева, Нели .   Самотният човешки дух в живота и в смъртта  : Анализ на Пенчо-Славейковото стихотворение "Самотен гроб"  / Нели Илиева . // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки  : Ч. 1. От Паисий до Дебелянов  / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова  . - София, 2004, с. 206-208


Сист. No: 51325

- 171 -

В  В  35


Инева, Виолета .   Песента на душата и душата на песента  : П. К. Яворов - "Две души", Д. Дебелянов - "Черна песен"  / Виолета Инева . // Веди, N 24, 27  юни  2003, с. 12-16


Сист. No: 46728

- 172 -

В  Г  48


Минева, Светла .   Бездомната скръб на душата - печална част на поета  : Димчо Дебелянов - "Черна песен", "Сиротна песен"  / Светла Минева . // Гимназист, X, N 22, 3-9 юни 2003, с. 5-6


Сист. No: 46285

- 173 -

В  Г  48


Пантелеева, Нина .   "На нощта неверна верен син"  : Димчо Дебелянов - "Спи градът" : 11 клас  / Нина Пантелеева . // Гимназист, XIII, N 24, 13-19 юни 2006, с. 6


Сист. No: 57168

- 174 -

В  Г  48


Пантелеева, Нина .   Примирение в крушението  : Димчо дебелянов - "Черна песен" : 11 клас  / Нина Пантелеева . // Гимназист, XIV, N 20, 15 - 21 май 2007, с. 6


Сист. No: 62063

- 175 -

В  Г  48


Попова, Елена .   Димчо Дебелянов - "Пловдив", "Черна песен", "Спи градът", "Ти смътно се мяркаш"  : Лирическият герой - "Бездомен и самин" в "здрача" на спомена : 11 клас  / Елена Попова . // Гимназист, IX, N 22, 4-10 юни 2002, с. 5-6


Сист. No: 41837

- 176 -

В  Г  48


Стойнева, Вера .   Блян и реалност в "разноликия" духовен свят на поета  : Димчо Дебелянов - "Спи градът", "Черна песен"  / Вера Стойнева . // Гимназист, XI, N 26, 29 юни - 5 юли 2004, с.3-4


Сист. No: 48271

- 177 -

В  Л  69


Хранова, Албена .   "Прииждат, връщат се"  : Димчо Дебелянов  / Албена Хранова . // Литературен форум, N 38, 3 - 9 дек. 2002, с. 10


Сист. No: 43754

- 178 -

В  Л  69


Чернокожев, Николай .   "Един убит"  : Димчо Дебелянов  / Николай Чернокожев . // Литературен форум, N 20, 21  май  2002, с. 10


Сист. No: 41655


 Индекс по АВТОРИ

Александрова, Стефка 1 
Антонова, Жулиета 112 162 
Апостолова, Ивелина Апостолова 2 
Атанасов, Владимир 74 
Атанасова, Тодорка 3 
Бенбасат, Алберт 105 
Берковска, Людмила 4 
Бойкова, Лидия 121 142 
Борисова, Екатерина 75 
Василев, Сава 113 
Василева, К. 6 
Василева, Кети 7 76 77 114 163 
Василева, Радосвета 68 
Вацева, Христина 78 
Велкова-Гайдарджиева, Антония 79 122 
Велчев, Петър 8 164 
Винчева, Валя 80 
Воденичарова, Димитринка 81 
Ганчева, Бистра 9 
Георгиев, Драгомир 10 
Георгиева, Нина 11 
Гранитски, Иван 12 13 
Григоров, Илия 82 115 123 157 165 166 
Гърдев, Георги 83 124 
Делов, Георги 14 84 167 
Димитрова, Елка 125 
Димитрова, Мария 143 
Димитрова, Цветелина 69 168 
Димова, Евелина 85 
Добрев, Добрин 15 
Иванова, Мария 70 71 106 169 
Игов, Светлозар 17 18 
Илиев, Стоян 20 21 22 23 24 25 26 27 72 107 
Илиева, Нели 158 170 
Илчевска, Мария 28 
Инев, Иван 126 144 
Инева, Виолета 171 
Йовчева, Таня 86 87 
Кацарска, Красимира 88 127 
Киров, Георги 29 
Колева, Яна 30 
Коновски, Георги 31 
Константинов, Константин 32 
Костадинова, Евгения 65 
Кръстева, Емилия 145 
Кръстева, Илияна 108 146 
Кръстева, Светослава 100 
Кузмова-Зографова, Катя 116 
Кунчев, Божидар 33 
Ликова, Розалия 34 
Личева, Амелия 35 
Любомирова, Искра 89 128 
Малинов, Ангел 36 
Малинова, Севдалина 37 38 
Манчева, Миглена 129 147 
Методиева, Калина 117 
Минева, Мариана 130 
Минева, Светла 159 172 
Минчев, Светослав 141 156 
Минчева, Даниела 83 124 
Михайлов, Камен 39 
Михайлова, Анна 40 
Михайлова, Димитрина 131 148 
Младенова, Фани 41 42 
Монова, Илиана 149 
Налджиева, Костадинка 43 
Николов, Ясен 118 
Николова, Лили 16 44 45 55 
Николова, Милена 109 
Пантелеева, Нина 101 132 160 173 174 
Пашова, Мария 90 133 150 
Пенева, Добринка 110 
Петкова, Екатерина 46 47 
Петрова, Таня 66 119 
Попов, Константин Г. 48 
Попова, Елена 67 120 134 175 
Попова, Койка 49 91 
Пундев, Васил 50 
Радев, Радослав 91 
Ралева, Катерина 135 151 
Руйчева, Елисавета 136 137 152 
Селяшки, Лъчезар 153 
Сестримски, Иван 51 
Симеонов, Иван 52 53 
Симеонова, Валентина 54 
Спасов, Иван 102 
Стефанова, Росица 92 93 138 139 
Стойкова, Милослава 56 
Стойнева, Вера 73 103 111 140 154 176 
Стойнева, София 57 94 
Стоянова, Мила 155 
Танев, Димитър 58 59 
Тодорова, Елица 95 
Тонов, Ангел 96 97 104 
Тотев, Пламен 141 156 
Филипова, София 60 98 
Хаджикосев, Симеон 61 
Хранова, Албена 62 177 
Цветков, Станимир 91 
Чернокожев, Николай 178 
Чолакова, Таня 161 
Шумелова, Мария 63 64 
Янкова, Михаела 99 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Аз видех света като пропаст бездънна" 110 
"Да се завърнеш в бащината къща" 87 
"Да се завърнеш в бащината къща" - визии за завръщането към съкровеното 84 
"Да се завърнеш в бащината къща" на Димчо Дебелянов 96 
"Един убит" 178 
"На нощта неверна верен син" 173 
"Пловдив" - трагедията на лирическия герой 118 
"Помниш ли, помниш ли..." 126 
"Помниш ли, помниш ли..." или за поезията на животворящата красота 137 
"Помниш ли..." - своеобразен диалог на човека със своето минало 138 
"Прииждат, връщат се" 177 
"Разблудната царкиня" - тълкуващият "аз" на Димчо Дебелянов 100 
"Скритите вопли" на лирическия герой 98 
"Черната" песен на една светла душа 56 
Бездомната скръб на душата - печална част на поета 159 172 
Бездомничество и жизнен подвиг 58 
Блян и действителност в поезията на Димчо Дебелянов 5 
Блян и реалност в "разноликия" духовен свят на поета 176 
Блян и спомен в поезията на Дебелянов 14 
Блян и спомен в поезията на Димчо Дебелянов 40 
Блянът - дом на един бездомник 153 
В мига между вечерта и нощта 144 
В света на Дебеляновия лирически герой 44 
Великият миг на великото чудо 107 
Вечността - преддуховния живот на мисъл и съзнание в "Гора" на Димчо Дебелянов 73 
Взаимната връзка между дома и пътя 88 
Горестният плач на разноликата душа в Дебеляновата "Черна песен" 163 
Дебелянов и Яворов 29 
Дебеляновата "Сиротна песен" - човешка изповед на границата между земния и вечния живот 158 
Дебеляновата лирика и войната 62 
Дебеляновият лирически герой 11 
Дебеляновият модернистичен проект за човека и света 4 
Дебеляновото [не]завръщане 43 
Дебеляновото стихотворение "Пловдив" 112 
Дебеляновото стихотворение "Спи градът" 162 
Димчо Дебелянов 17 18 22 23 24 25 26 27 32 37 38 50 51 63 72 79 83 97 104 113 122 124 
Димчо Дебелянов - "Гора" 68 
Димчо Дебелянов - "Гора", "Сиротна песен", "Тиха победа", "Старият бивак" 71 169 
Димчо Дебелянов - "Да се завърнеш", "Помниш ли, помниш ли", "Аз искам да те помня все така" 67 134 
Димчо Дебелянов - "Легенда за разблудната царкиня" 102 
Димчо Дебелянов - "Легенда за разблудната царкиня" метафора на човешката душа 101 
Димчо Дебелянов - "Миг", "Гора" 70 106 
Димчо Дебелянов - "Пловдив", "Черна песен", "Спи градът", "Ти смътно се мяркаш" 120 175 
Димчо Дебелянов - "Помниш ли, помниш ли..." 127 
Димчо Дебелянов - поривите на модерната душа 6 
Димчо Дебелянов. "Помниш ли, помниш ли ..." 125 
Димчо Дебелянов: Между мълчанието и пеенето 35 
Домът - храм 94 
Домът на смъртта 74 
Единствен като песента 8 
Елегии за родовите корени 131 148 
Елегиите на Дебелянов като поетически израз на човешкия стремеж към щастие 93 139 
За смъртта и "умирането" в поезията на Дебелянов 16 
За характера на символа и за структурата на лирическия герой 34 
Завръщане и раздяла в Дебеляновата елегия "Да се завърнеш в бащината къща" 92 
Завръщането - спасение и невъзможност 59 
Завръщането в бащината къща - духовна опора и утеха 80 
Идеал и действителност в лириката на Димчо Дебелянов 64 
Идеал и действителност в поезията на Дебелянов 28 
Идеал и действителност в поезията на Димчо Дебелянов 19 
Израстването на Димчо Дебелянов от символизъм до предметно - психологически реализъм 1 
Копнеж по родното 90 150 
Копнежът по невъзможното завръщане 76 77 
Корелация между дома и пътя в елегията 75 
Лайтмотивни думи в поезията на Димчо Дебелянов 48 
Лирическият аз и неговия избор 109 
Лирическият човек на Дебелянов между реалността, спомена и бляна 45 
Любовта в живота на българските поети 21 
Любовта като реалност, блян и спомен 65 
Между мечтата и живота 20 
Между символизъм и несимволизъм 9 
Мигът на раздялата 41 42 
Мигът на свободен "Аз"-ов избор в стихотворението "Миг" на Димчо Дебелянов 111 
Мотивите за самотата и страданието в лириката на Димчо Дебелянов 7 
Мотивът за невъзможното завръщане 135 151 
Мотивът за отчуждението в творчеството на Димчо Дебелянов 39 
Мъчителното лутане в "скръбта бездомна" 114 
Невъзможното завръщане в родния дом 81 
Несбъднатите и невъзможни мечти 121 142 
Несбъднатият блян на Димчо Дебелянов по щастие 136 152 
Несъответствие между идеал и действителност в поезията на Димчо Дебелянов 60 
Носталгия по детството и родния дом 145 
Носталгията по детството и родния дом в стихотворенията "Скрити вопли", "Помниш ли..." на Димчо Дебелянов 141 156 
Образът на родното - скрит вопъл на духа 85 
От бунта до просветлението 33 
Отношението към спомена в "Скрити вопли" от Димчо Дебелянов 149 
Пейзаж и пейзажен щрих в поезията на Димчо Дебелянов 61 
Песента на душата и душата на песента 171 
Песента на раздвоението 168 
Поезия и национална съдба 12 13 
Поетичната вселена на Димчо Дебелянов 10 
Прекършеният полет на мечтите в поезията на Дебелянов 46 
Преображения на лирическия герой в поезията на Димчо Дебелянов 36 
Приливът и отливът за душата-инфанта в "Легенда за разблудната царкиня" на Димчо Дебелянов 103 
Примирение в крушението 174 
Проблематичното завръщане на модерния човек в света на хармонията 146 
Прощалното послание на Димчо Дебелянов 161 
Пътят и споменът 99 
Пътят и споменът в елегията 78 
Пътят към смъртта в баталната поезия на Димчо Дебелянов 57 
Раздяла и завръщане в елегията 95 
Родният дом - пристан за наранената човешка душа 91 
Самотният човешки дух в живота и в смъртта 170 
Светлината в Дебеляновата "черна песен" в едноименното стихотворение на поета 165 
Светът на спомените срещу светът на настоящето 129 147 
Селенията на рая и пространството на града 130 
Символните знаци на отвъдното в Дебеляновото стихотворение "Гора" 69 
Скръбните вопли на Дебеляновата душа 140 154 
Скръбните вопли на душата 30 
Смиреното страдание на осъдения Дух в поезията на Димчо Дебелянов 54 
Сонетът "Пловдив" и образът на града в поезията на Димчо Дебелянов 116 
Спокойствието на болката като просветление за духа в стихотворението "Сирота песен" от Димчо Дебелянов 157 
Спомен - реалност - блян в лириката на Дебелянов 55 
Спомен и реалност 133 
Спомен, реалност и блян 31 
Споменните образи на "Бащината къща" и "Тихия двор" 89 128 
Споменът - скръбен копнеж за любов и щастие 117 
Споменът - сън. 132 
Споменът в три стихотворения на Димчо Дебелянов 66 119 
Споменът като мъчителен блян в стихотворението "Пловдив" от Димчо Дебелянов 115 
Споменът мечта 160 
Стихотворението "Спи градът" от Димчо Дебелянов като зов за топлота и човечност 166 
Стихотворението "Миг" на Дебелянов в светлината на един неизвестен спомен 105 
Стихотворенията "Кръстопът" и "Кръстопът на бъдещето" 167 
Тихата и болезнена красота на спомените в Дебеляновите елегии "Помниш ли..." и "Да се завърнеш в бащината къща" 82 123 
Тихата победа 164 
Тихата победа на хуманиста родолюбец 49 
Трагичната непостижимост на познанието 108 
Търсеният пристан на родния дом 86 
Универсалните символи "дом" и "път" в контекста на Дебеляновата лирика 52 
Фронтовата поезия на Димчо Дебелянов 3 
Хуманистичният патос на Дебеляновата лирика от фронта 53 
Честотата на появата на символите в творчеството на българските символисти 15 
Човеколюбие и болка в поезията на Дебелянов за войната 47 
Човекът и градът в поезията на Димчо Дебелянов и Христо Смирненски 2 
Човекът между вината и разкаянието 155 
Човекът на прага между мечтата и реалността в Дебеляновото стихотворение "Скрити вопли" 143