Биография

Общи теми

- 1 -

Ч1/886.7.09/Д  14


Аврамов, Димитър .   Атанас Далчев. Мирогледно-естетически аспекти  / Димитър Аврамов . // Атанас Далчев : Критически прочити : [Сборник]  / Състав. Божидар Кунчев  . - София, 2000, с. 41 - 69


Сист. No: 12863

- 2 -

В  Г  48


Александрова, Петя .   Времето и пространството в поезията на Атанас Далчев  : Атанас Далчев  / Петя Александрова . // Гимназист, VII, N 11, 14-20 март 2000, с. 6


Сист. No: 27468

- 3 -

Сп  Р  74


Андреева, Адриана .   Светът на вещите в поезията на Далчев  / Адриана Андреева . // Родна реч, XLVII, 2004, N 8-9, с. 37-40


Сист. No: 49636

- 4 -

Ч1/886.7.09/Д  14


Бенбасат, Алберт .   Предметността у Далчев - един проблем с много измерения  / Алберт Бенбасат . // Атанас Далчев - текст и интерпретация : [Сборник]  . - София, 2001, с. 72-82


Сист. No: 46546

- 5 -

В  Г  48


Бойкова, Лидия .   Битието като изпитание за човешката същност в поезията на Атанас Далчев  : Атанас Далчев: 12 клас  / Лидия Бойкова . // Гимназист, XV, N 2, 15 - 21 ян. 2008, с. 7, 10


Сист. No: 64383

- 6 -

Сп  Б  92


Бояджиев, Тодор .   Другият Далчев, "Човекът на общността"  / Милена Кирова . // Български език и литература, XLVII, 2005, N 5, с. 21-31


Сист. No: 53690

- 7 -

Ч1/886.7.09(075.4)/В  24


Василев, Сава .   По следите на изгубеното време  : Поетическият свят на Атанас Далчев  / Сава Василев . // Василев,  Сава и др. Ново ръководство за ученика по литература - 12. клас  / Сава Василев, Димитър Кръстев  . - В. Търново, 2002, с. 143-154


Сист. No: 44304

- 8 -

В  Г  48


Василева, Ивета .   Предметният свят на Атанас Далчев. Философската тайна на битието  / Ивета Василева . // Гимназист, IX, N 6, 12  февр. 2002, с. 5-6


Сист. No: 40137

- 9 -

В  Г  48


Ватова, Пенка .   За самопознаващия се аз и някои образи в "Предметната" лирика на Атанас Далчев  : 11 клас  / Пенка Ватова . // Гимназист, VIII, N 8, 27 февр.-5 март 2001, с. 6 - 7


Сист. No: 34427

- 10 -

Ч1/886.7.09/Д  14


Грачоти, Санте .   Пътят на катарзиса  / Санте Грачоти . // Атанас Далчев : Критически прочити : [Сборник]  / Състав. Божидар Кунчев  . - София, 2000, с. 69 - 85


Сист. No: 12890

- 11 -

В  Г  48


Григоров, Илия .   Страстите на ума и душата в поезията на Атанас Далчев  : 12 клас  / Илия Григоров . // Гимназист, XI, N 40, 7-13 дек. 2004, с. 7,10; № 41, с. 7,10


Сист. No: 49637

- 12 -

Сп  В  36


Дакова, Бисера .   Дадено и действително в поезията на Атанас Далчев  / Бисера Дакова . // Везни, XVIII, 2008 , N 1, с. 230 - 237


Сист. No: 11799

- 13 -

Сп  В  36


Далчева, Мария .   За стихотворните преводи на Атанас Далчев  / Мария Далчева . // Везни, XVII, 2007,  N 1, с. 96 - 98


Сист. No: 61342

- 14 -

В  Г  48


Деспотова, Кристина .   Образът на смъртта в творчеството на Атанас Далчев  / Кристина Деспотова . // Гимназист, X, N 42, 23-31 дек. 2003, с. 7, 10


Сист. No: 1451

- 15 -

Сп  Б  92


Димитрова, Елка .   За далечните "близки" предмети на Атанас Далчев  / Елка Димитрова . // Български език и литература, XLIV, 2000, N 3-4, с. 67-72


Сист. No: 30517

- 16 -

Ч1/886.7.09/Д  59


Димитрова, Ирма .   Атанас Далчев и самотната човешка "повест"  / Ирма Димитрова . // Димитрова,  Ирма . От Homo Ludens до говорещия автомат : Валери Петров и поетите от 40-те  / Ирма Димитрова  . - София, 1994, с. 95-110


Сист. No: 37240

- 17 -

В  Г  48


Димова, Веселина .   Прозренията на Атанас Далчев за битието и човешкия живот  : За вас кандидат-студенти  / Веселина Димова . // Гимназист, X, N 21, 27 май - 2 юни 2003, с. 7, 10 ;№ 22, с. 6


Сист. No: 46197

- 18 -

Сп  Б  92


Добрев, Добрин .   Изтичащото битие  : Поезията на Атанас Далчев  / Добрин Добрев . // Български език и литература, XLII, 2000, N 3-4, с. 50-59


Сист. No: 30515

- 19 -

Ч1/886.7.09/Д  14


Златинов, Илия .   Препрочитайки Далчев  : За някои фолклорни заемки в стихотворенията му  / Илия Златинов . // Атанас Далчев - текст и интерпретация : [Сборник]  . - София, 2001, с. 141-148


Сист. No: 46552

- 20 -

Ч1/886.7.09/Д  14


Игов, Светлозар .   Фрагментите на Атанас Далчев  / Светлозар Игов . // Атанас Далчев : Критически прочити : [Сборник]  / Състав. Божидар Кунчев  . - София, 2000, с. 175 - 180


Сист. No: 12979

- 21 -

Ч1/886.7.09/И  29


Игов, Светлозар .   Атанас Далчев  : Увод към поетиката на Атанас Далчев  / Светлозар Игов . // Игов,  Светлозар . Българската литература ХХ век : От Алеко Константинов до Атанас Далчев  / Светлозар Игов  . - София, 2000, с.251-2 62


Сист. No: 30618

- 22 -

Ч1/886.7.09/И  29


Игов, Светлозар .   Атанас Далчев  : Фрагментите на Атанас Далчев  / Светлозар Игов . // Игов,  Светлозар . Българската литература ХХ век : От Алеко Константинов до Атанас Далчев  / Светлозар Игов  . - София, 2000, с.270-2 82


Сист. No: 30620

- 23 -

Ч1/886.7.09/И  52


Илиев, Стоян .   Поети  : Атанас Далчев  / Стоян Илиев . // Илиев,  Стоян . Литературни портрети  / Стоян Илиев  . - Велико Търново, 1999, с.9-25


Сист. No: 33871

- 24 -

Сп  Л  69


Илиева, Нели .   Атанас Далчев - естетика на грозното  / Нели Илиева . // Литерайко, 2007, N 9, с. 50 - 54


Сист. No: 64130

- 25 -

Ч1/886.7.09/Д  14


Каролев, Свилен .   За любовта в поезията на Атанас Далчев  / Свилен Каролев . // Атанас Далчев - текст и интерпретация : [Сборник]  . - София, 2001, с. 97-107


Сист. No: 46548

- 26 -

В  Г  48


Кацарска, Красимира .   Атанас Далчев и неговата диаболична лирика  : 11 клас  / Красимира Кацарска . // Гимназист, IV, N 37, 18-24 ноем. 1997, с. 6-7


Сист. No: 7817

- 27 -

В  Г  48


Константинова, Елка .   Одухотворената предметност в поезията на Атанас Далчев  : 12 клас  / Елка Константинова . // Гимназист, XIII, N 41, 13-19 дек. 2005, с. 7, 10


Сист. No: 54285

- 28 -

Ч1/886.7.09(075.4)/В  24


Кръстев, Димитър .   Атанас Далчев  : Житейска и творческа съдба  / Димитър Кръстев . // Василев,  Сава и др. Ново ръководство за ученика по литература - 12. клас  / Сава Василев, Димитър Кръстев  . - В. Търново, 2002, с. 140-143


Сист. No: 44303

- 29 -

Ч1/886.7.09(075.4)/В  24


Кръстев, Димитър .   Атанас Далчев като литературен критик и есеист  / Димитър Кръстев . // Василев,  Сава и др. Ново ръководство за ученика по литература - 12. клас  / Сава Василев, Димитър Кръстев  . - В. Търново, 2002, с. 154-162


Сист. No: 44306

- 30 -

В  Г  48


Кръстева, Емилия .   Човекът и светът в поезията на Атанас Далчев  : За вас кандидат-студенти  / Емилия Кръстева . // Гимназист, IX, N 21, 28  май  2002, с. 7 ; №22, с. 7


Сист. No: 41687

- 31 -

Сп  Б  92


Кръстева, Илиана .   Самотата на познанието  : Атанас Далчев  / Илиана Кръстева . // Български език и литература, XLVII, 2005, N 5, с. 32-45


Сист. No: 53691

- 32 -

Сп  Б  92


Кунчев, Божидар .   "Участ" и "съдба" в поезията на Атанас Далчев  / Божидар Кунчев . // Български език и литература, XLV, 2003, N 3, с. 20-33


Сист. No: 46770

- 33 -

Ч1/886.7.09/Д  14


Ликова, Розалия .   Многофункционалност на предметния свят  / Розалия Ликова . // Атанас Далчев : Критически прочити : [Сборник]  / Състав. Божидар Кунчев  . - София, 2000, с. 17 -41


Сист. No: 12848

- 34 -

Ч1/886.7.09/З  92


   Метафизичният свят на Атанас Далчев . // Зрелостният изпит по български език и литература : Теми от предишни сесии. Насочващи разработки  . - Ст. Загора, б. г., с. 34-38


Сист. No: 43630

- 35 -

Сп  Р  74


Мирчева, Татяна .   Самотата у Далчев  : Атанас Далчев  / Татяна Мирчева . // Родна реч, XLV, 2002, N 7-8, с. 46-49


Сист. No: 42935

- 36 -

В  Г  48


Младенова, Фани .   Човекът и вещите в предметния свят на Атанас Далчев  : 12 клас  / Фани Младенова . // Гимназист, XIII, N 41, 12-18 дек. 2006, с. 7, 10


Сист. No: 59781

- 37 -

В  Г  48


Николаев, Петко .   Творчеството на Атанас Далчев и основните тенденции в развитието на българската литература през двадесетте години на ХХ век  / Петко Николаев . // Гимназист, VII, N 24, 13-20 юни 2000, с. 6-7; N 25, с. 6-7


Сист. No: 30098

- 38 -

Ч1/886.7.09/Д  14


Николова-Гълъбова, Жана .   Есеистичната лирика на Атанас Далчев  : Метафорният говор на предметите  / Жана Николова-Гълъбова . // Атанас Далчев : Критически прочити : [Сборник]  / Състав. Божидар Кунчев  . - София, 2000


Сист. No: 12891

- 39 -

Сп  Р  74


Панайотова, Магдалена .   Атанас Далчев и неговите "предмети"  / Магдалена Панайотова . // Родна реч, XLVI, 2003, N 2, с. 10-12


Сист. No: 45830

- 40 -

Ч1/886.7(076)/Л  69


Панайотова, Мария .   "Научи ме, Господи велик, да живея като всички хора"  : Атанас Далчев  / Мария Панайотова . // Литературни анализи : За вас, зрелостници и кандидат-студенти  / Ред. Мая Славова  . - София, 1997, с. 207 - 213


Сист. No: 11123

- 41 -

В  Г  48


Пантелеева, Нина .   Поезията на Атанас Далчев - съзерцание на живота "измислица"  / Нина Пантелеева . // Гимназист, X, N 40, 09  дек. 2003, с. 10 - 11


Сист. No: 1292

- 42 -

Сп  П-57


Пантелеева, Нина .   Далчев, метафорите и животът "измислица"  : 100 години Атанас Далчев  / Нина Пантелеева . // Пламък, XLVII, 200 4, N 5-6, с. 182-186


Сист. No: 48372

- 43 -

В  Г  48


Пантелеева, Нина .   "Зла измислица е мойто съществуване"  : Атанас Далчев - стихотворения  / Нина Пантелеева . // Гимназист, XI, N 42, 21-31 дек. 2004, с. 7,10


Сист. No: 49773

- 44 -

Ч1/886.7.09/Д  14


Пачев, Илия .   Жанровете в лирическия дискурс на Атанас Далчев  / Илия Пачев . // Атанас Далчев - текст и интерпретация : [Сборник]  . - София, 2001, с. 82-97


Сист. No: 46547

- 45 -

В  Г  48


Пенева, Добринка .   Субектът и светът в поезията на Атанас Далчев  : 11 клас  / Добринка Пенева . // Гимназист, IV, N 39, 2-8 дек. 1997, с. 6-7


Сист. No: 8356

- 46 -

В  Г  48


Петрова, Валентина .   Времето и пространството в поезията на Атанас Далчев  / Валентина Петрова . // Гимназист, VII, N 2, 21  март  2000, с. 5


Сист. No: 27591

- 47 -

Ч1/886.7.09/Д  14


Протохристова, Клео .   Можеш ли да видиш сънищата си през очила?  : За огледалото и огледалността в творчеството на Атанас Далчев  / Клео Протохристова . // Атанас Далчев : Критически прочити : [Сборник]  / Състав. Божидар Кунчев  . - София, 2000, с. 159 - 175


Сист. No: 12977

- 48 -

В  Г  48


Радева, Марта .   Животът и смъртта в поезията на Атанас Далчев  / Марта Радева . // Гимназист, VIII, N 21, 29  май  2001, с. 6-7; N 22, с. 6-7


Сист. No: 35898

- 49 -

Ч1/886.7(076)/Л  69


Ракьовски, Цветан .   Атанас Далчев: "Обективизация" на лирическия "аз"  / Цветан Ракьовски . // Литературни анализи : За вас, зрелостници и кандидат-студенти  / Ред. Мая Славова  . - София, 1997, с. 213 - 217


Сист. No: 11125

- 50 -

В  Б  92


Ракьовски, Цветан .   Поетическия свят на Далчев  / Цветан Ракьовски . // Български писател, IX, N 3, 22  ян. 2003, с. 5


Сист. No: 44291

- 51 -

В  Г  48


Селяшки, Лъчезар .   Ролята на чудесното в системата на поетическата образност - характерна особеност на Далчевите стихове  / Лъчезар Селяшки . // Гимназист, IV, N 38, 25  ноем. 1997, с. 6


   11 клас


Сист. No: 8007

- 52 -

Ч1/886.7.09(07)/С  37


Симеонов, Иван .   Времето и пътят в предметния свят на Атанас - Далчевата поезия  / Иван Симеонов . // Симеонов,  Иван . Интерпретации на литературни теми : Помагало за ученици, кандидат-студенти и студенти  / Иван Симеонов  . - Пловдив, 2003, с. 158-166


Сист. No: 43123

- 53 -

Ч1/886.7.09(07)/С  37


Симеонов, Иван .   За душата и тялото в поезията на Атанас Далчев  / Иван Симеонов . // Симеонов,  Иван . Интерпретации на литературни теми : Помагало за ученици, кандидат-студенти и студенти  / Иван Симеонов  . - Пловдив, 2003, с. 166-175


Сист. No: 43264

- 54 -

Ч1/886.7.09/Д  14


Симеонов, Роман .   "Моят Кроче.": Метафизически рефлекси в естетическата нагласа на Далчев  / Роман Симеонов . // Атанас Далчев - текст и интерпретация : [Сборник]  . - София, 2001, с. 107-112


Сист. No: 46549

- 55 -

Ч1/886.7.09(07)/Т  72


Стефанова, Росица .   Чудото на живота, скрито в простите неща  : Лириката на Далчев  / Росица Стефанова . // Тонева,  Веселина и др. Теми по литература 12. клас : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки]  / Веселина Тонева, Веселина Симеонова, Росица Стефанова  . - София, 2003, с. 93-102


Сист. No: 44606

- 56 -

Ч1/886.7.09(07)/Т  72


Стефанова, Росица .   Творчеството на Далчев - висшата нравственост на един издигнат разум  / Росица Стефанова . // Тонева,  Веселина и др. Теми по литература 12. клас : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки]  / Веселина Тонева, Веселина Симеонова, Росица Стефанова  . - София, 2003, с. 102-109


Сист. No: 44628

- 57 -

Ч1/886.7.09/Д  14


Стоянов, Стилиян .   Към въпроса за екзистенцията на заминаващия за Америка стопанин  : [Атанас Далчев]  / Стилиян Стоянов . // Атанас Далчев - текст и интерпретация : [Сборник]  . - София, 2001, с. 120-127


Сист. No: 46550

- 58 -

В  Г  48


Филипова, София .   Мотиви и образи в поезията на Далчев  : 12 клас  / София Филипова . // Гимназист, X, N 39, 2-8 дек. 2003, с. 7, 10


Сист. No: 48211

- 59 -

Ч1/886.7.09(07)/Ш  97


Шумелова, Мария .   Атанас Далчев и неговата предметна поезия  : Живот и творчество  / Мария Шумелова . // Шумелова,  Мария . Ръководство за ученика по литература 11. клас  / Мария Шумелова  . - Велико Търново, 2000, с. 147-149


Сист. No: 34395

Анализ на отделни произведения

- 60 -

Ч1/886.7.09/Д  14


Стефанов, Валери .   Америка - назоваване на отсъствието  : "Повест" от Атанас Далчев  / Валери Стефанов . // Атанас Далчев : Критически прочити : [Сборник]  / Състав. Божидар Кунчев  . - София, 2000, с. 136 - 159


Сист. No: 12973

- 61 -

Ч1/886.7.09/Д  14


Цанева, Милена .   Човекът и родината  : Стихотворението на Атанас Далчев "Към родината"  / Милена Цанева . // Атанас Далчев : Критически прочити : [Сборник]  / Състав. Божидар Кунчев  . - София, 2000, с. 123 - 136


Сист. No: 12969

Прозорец / Пълен текст

- 62 -

В  Г  48


Александрова, Веска .   Атанас Далчев - "Прозорец"  : Поетичното битие на човешката мисъл  / Веска Александрова . // Гимназист, IX, N 7, 19  февр. 2002, с. 5-6


Сист. No: 40283

- 63 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Вълшебството на сътворения живот в живота на човека според стихотворението "Прозорец" от Атанас Далчев  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху лирика  : Ч. 2  / Илия Григоров  . - Пловдив, 2003, с. 138-143


Сист. No: 48380

- 64 -

Сп  Б  92


Йовева, Румяна .   Про-зрението от "Прозорец"-а на Атанас Далчев  / Румяна Йовева . // Български език и литература, XL, 1998, N 3, с. 19 - 31


Сист. No: 16415

- 65 -

В  Г  48


Панкова, Диана .   Светът - реалност или измислица в стихотворението  : Атанас Далчев - "Прозорецът" : 12 клас  / Диана Панкова . // Гимназист, XIII, N 39, 28 ноем. - 4 дек. 2006, с. 7


Сист. No: 59557

- 66 -

В  Г  48


Пантелеева, Нина .   Поетичните видения на Атанас Далчев. Копнежът по красота и добро в стихотворението "Прозорец"  / Нина Пантелеева . // Гимназист, IX, N 36, 12-18 ноем.2002., с. 7


Сист. No: 43476

- 67 -

Ч1/886.7(076)/С  82


Стойнева, Вера .   "Опредметената" философска "плът" на човешката мисъл в "Прозорец" на Атанас Далчев  / Вера Стойнева . // Стойнева,  Вера . Литературни теми за зрелостници и кандидат-студенти  : Кн. 1. / Вера Стойнева  . - София, 1996, с. 25 - 28


Сист. No: 13173

Стаята / Пълен текст

- 68 -

В    Г  48


Иванова, Цветелина .   Предметният свят - поетична формула на преходното в живота  : Атанас Далчев - "Стаята", "Къщата"  / Цветелина Иванова . // Гимназист, X, N 41, 16 - 23 дек.2003, с. 7, 10


Сист. No: 1371

- 69 -

В  Г  48


Лалова, Димитрина .   Предмет и безсъбитийност в стихотворението  : Атанас Далчев - "Стаята" : 12 клас  / Димитрина Лалова . // Гимназист, XIII, N 38, 21 - 27 ноем. 2006, с. 7-10


Сист. No: 59394

- 70 -

В  Г  48


Пантелеева, Нина .   Предметната светлосянка на човешката душа в стихотворението "Стаята"  : Атанас Далчев: 12 клас  / Нина Пантелеева . // Гимназист, IX, N 37, 19-25 ноем. 2002, с. 7


Сист. No: 43628

Болница / Пълен текст

- 71 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Студената болка от покоя на близката смърт в стихотворението "Болница" от Атанас Далчев  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху лирика  : Ч. 2  / Илия Григоров  . - Пловдив, 2003, с. 144-148


Сист. No: 48381

Други стихотворения

- 72 -

В  Г  48


Георгиева, Александра .   Духовните измерения на човешкото битие и познание  : Атанас Далчев - "Книгите": 12 клас  / Александра Георгиева . // Гимназист, XIII, N 40, 6-12 дек. 2005, с. 7


Сист. No: 54139

- 73 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Далчевата философска повест за човека и света, отразена в стихотворението "Повест"  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху лирика  : Ч.2  / Илия Григоров  . - Пловдив, 2003, с. 133-137


Сист. No: 48379

- 74 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Мистичността като свръхсензитивност към нереалното в стихотворението "Къщата" от Атанас Далчев  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху лирика  : Ч. 2  / Илия Григоров  . - Пловдив, 2003, с. 149-153


Сист. No: 48382

- 75 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Духът на познанието е окови за духа на живота според стихотворението "Книгите" от Атанас Далчев  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху лирика  : Ч. 2  / Илия Григоров  . - Пловдив, 2003, с. 158-160


Сист. No: 48384

- 76 -

В  Г  48


Делийска, Красимира .   Атанас Далчев - "Към Родината"  / Красимира Делийска . // Гимназист, VI, N 7, 16 - 22 февр. 1999, с. 6-7


Сист. No: 19613

- 77 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П  47


Делов, Георги .   За другите лирически текстове на Далчев от стихосбирките "Стихотворения", "Париж", "Ангелът на Шартър", "Стихотворения" (от 1965 г. ), "Балкон", "Стихотворения - фрагменти"  / Георги Делов . // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка  / Таня Петрова, Георги Делов  . - София, 2002, с. 285-292


Сист. No: 46465

- 78 -

В  Г  61


Иванова, Ваня .   Мотивът за самотата и несигурността на аза в стихотворението "Къщата"  : Атанас Далчев  / Ваня Иванова . // Гимназист, XIII, N 39, 29 ноем.-5 дек. 2005, с.7,10


Сист. No: 54030

- 79 -

В  Г48


Кирилова, Илияна .   Знанието - самота на духа в стихотворението "Книгите" на Атанас Далчев  : 12 клас  / Илияна Кирилова . // Гимназист, IX, N 38, 26 ноем.-2 дек.2002, с. 10


Сист. No: 43680

- 80 -

В  Г  48


Лалова, Димитрина .   Лирическият аз в стихотворението  : Атанас Далчев - "Повест" : 12 клас  / Димитрина Лалова . // Гимназист, XIII, N 40, 5 - 11 декем. 2006, с. 12


Сист. No: 59684

- 81 -

В  Г  48


Николова, Милена .   Духовното "пътуване" на мисълта  : Атанас Далчев - "Повест": 11 клас  / Милена Николова . // Гимназист, IX, N 8, 26  февр. 2002, с. 5-6


Сист. No: 40409

- 82 -

В  Г  48


Пантелеева, Нина .   Конкретност и символност на човешкото познание в стихотворението "Къщата"  : 12 клас  / Нина Пантелеева . // Гимназист, IX, N 37, 19-25 ноем. 2002, с. 7


Сист. No: 43626

- 83 -

Сп  Б  92


Стоянов, Валентин .   "Старите моми", или безсмъртието на старостта  : Атанас Далчев  / Валентин Стоянов . // Български език и литература, XXXIX, 1997, N 5-6, с. 77-80


Сист. No: 10271


 Индекс по АВТОРИ

Аврамов, Димитър 1 
Александрова, Веска 62 
Александрова, Петя 2 
Андреева, Адриана 3 
Бенбасат, Алберт 4 
Бойкова, Лидия 5 
Василев, Сава 7 
Василева, Ивета 8 
Ватова, Пенка 9 
Георгиева, Александра 72 
Грачоти, Санте 10 
Григоров, Илия 11 63 71 73 74 75 
Дакова, Бисера 12 
Далчева, Мария 13 
Делийска, Красимира 76 
Делов, Георги 77 
Деспотова, Кристина 14 
Димитрова, Елка 15 
Димитрова, Ирма 16 
Димова, Веселина 17 
Добрев, Добрин 18 
Златинов, Илия 19 
Иванова, Ваня 78 
Иванова, Цветелина 68 
Игов, Светлозар 20 21 22 
Илиев, Стоян 23 
Илиева, Нели 24 
Йовева, Румяна 64 
Каролев, Свилен 25 
Кацарска, Красимира 26 
Кирилова, Илияна 79 
Кирова, Милена 6 
Константинова, Елка 27 
Кръстев, Димитър 28 29 
Кръстева, Емилия 30 
Кръстева, Илиана 31 
Кунчев, Божидар 32 
Лалова, Димитрина 69 80 
Ликова, Розалия 33 
Мирчева, Татяна 35 
Младенова, Фани 36 
Николаев, Петко 37 
Николова, Милена 81 
Николова-Гълъбова, Жана 38 
Панайотова, Магдалена 39 
Панайотова, Мария 40 
Панкова, Диана 65 
Пантелеева, Нина 41 42 43 66 70 82 
Пачев, Илия 44 
Пенева, Добринка 45 
Петрова, Валентина 46 
Протохристова, Клео 47 
Радева, Марта 48 
Ракьовски, Цветан 49 50 
Селяшки, Лъчезар 51 
Симеонов, Иван 52 53 
Симеонов, Роман 54 
Стефанов, Валери 60 
Стефанова, Росица 55 56 
Стойнева, Вера 67 
Стоянов, Валентин 83 
Стоянов, Стилиян 57 
Филипова, София 58 
Цанева, Милена 61 
Шумелова, Мария 59 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Зла измислица е мойто съществуване" 43 
"Моят Кроче...": Метафизически рефлекси в естетическата нагласа на Далчев 54 
"Научи ме, Господи велик, да живея като всички хора" 40 
"Опредметената" философска "плът" на човешката мисъл в "Прозорец" на Атанас Далчев 67 
"Старите моми", или безсмъртието на старостта 83 
"Участ" и "съдба" в поезията на Атанас Далчев 32 
Америка - назоваване на отсъствието 60 
Атанас Далчев 21 22 28 
Атанас Далчев - "Към Родината" 76 
Атанас Далчев - "Прозорец" 62 
Атанас Далчев - естетика на грозното 24 
Атанас Далчев и неговата диаболична лирика 26 
Атанас Далчев и неговата предметна поезия 59 
Атанас Далчев и неговите "предмети" 39 
Атанас Далчев и самотната човешка "повест" 16 
Атанас Далчев като литературен критик и есеист 29 
Атанас Далчев. Мирогледно-естетически аспекти 1 
Атанас Далчев: "Обективизация" на лирическия "аз" 49 
Битието като изпитание за човешката същност в поезията на Атанас Далчев 5 
Времето и пространството в поезията на Атанас Далчев 2 46 
Времето и пътят в предметния свят на Атанас - Далчевата поезия 52 
Вълшебството на сътворения живот в живота на човека според стихотворението "Прозорец" от Атанас Далчев 63 
Дадено и действително в поезията на Атанас Далчев 12 
Далчев, метафорите и животът "измислица" 42 
Далчевата философска повест за човека и света, отразена в стихотворението "Повест" 73 
Другият Далчев, "Човекът на общността" 6 
Духовните измерения на човешкото битие и познание 72 
Духовното "пътуване" на мисълта 81 
Духът на познанието е окови за духа на живота според стихотворението "Книгите" от Атанас Далчев 75 
Есеистичната лирика на Атанас Далчев 38 
Жанровете в лирическия дискурс на Атанас Далчев 44 
Животът и смъртта в поезията на Атанас Далчев 48 
За далечните "близки" предмети на Атанас Далчев 15 
За другите лирически текстове на Далчев от стихосбирките "Стихотворения", "Париж", "Ангелът на Шартър", "Стихотворения" (от 1965 г. ), "Балкон", "Стихотворения - фрагменти" 77 
За душата и тялото в поезията на Атанас Далчев 53 
За любовта в поезията на Атанас Далчев 25 
За самопознаващия се аз и някои образи в "Предметната" лирика на Атанас Далчев 9 
За стихотворните преводи на Атанас Далчев 13 
Знанието - самота на духа в стихотворението "Книгите" на Атанас Далчев 79 
Изтичащото битие 18 
Конкретност и символност на човешкото познание в стихотворението "Къщата" 82 
Към въпроса за екзистенцията на заминаващия за Америка стопанин 57 
Лирическият аз в стихотворението 80 
Метафизичният свят на Атанас Далчев 34 
Мистичността като свръхсензитивност към нереалното в стихотворението "Къщата" от Атанас Далчев 74 
Многофункционалност на предметния свят 33 
Можеш ли да видиш сънищата си през очила? 47 
Мотиви и образи в поезията на Далчев 58 
Мотивът за самотата и несигурността на аза в стихотворението "Къщата" 78 
Образът на смъртта в творчеството на Атанас Далчев 14 
Одухотворената предметност в поезията на Атанас Далчев 27 
По следите на изгубеното време 7 
Поезията на Атанас Далчев - съзерцание на живота "измислица" 41 
Поети 23 
Поетическия свят на Далчев 50 
Поетичните видения на Атанас Далчев. Копнежът по красота и добро в стихотворението "Прозорец" 66 
Предмет и безсъбитийност в стихотворението 69 
Предметната светлосянка на човешката душа в стихотворението "Стаята" 70 
Предметният свят - поетична формула на преходното в живота 68 
Предметният свят на Атанас Далчев. Философската тайна на битието 8 
Предметността у Далчев - един проблем с много измерения 4 
Препрочитайки Далчев 19 
Про-зрението от "Прозорец"-а на Атанас Далчев 64 
Прозренията на Атанас Далчев за битието и човешкия живот 17 
Пътят на катарзиса 10 
Ролята на чудесното в системата на поетическата образност - характерна особеност на Далчевите стихове 51 
Самотата на познанието 31 
Самотата у Далчев 35 
Светът - реалност или измислица в стихотворението 65 
Светът на вещите в поезията на Далчев 3 
Страстите на ума и душата в поезията на Атанас Далчев 11 
Студената болка от покоя на близката смърт в стихотворението "Болница" от Атанас Далчев 71 
Субектът и светът в поезията на Атанас Далчев 45 
Творчеството на Атанас Далчев и основните тенденции в развитието на българската литература през двадесетте години на ХХ век 37 
Творчеството на Далчев - висшата нравственост на един издигнат разум 56 
Фрагментите на Атанас Далчев 20 
Човекът и вещите в предметния свят на Атанас Далчев 36 
Човекът и родината 61 
Човекът и светът в поезията на Атанас Далчев 30 
Чудото на живота, скрито в простите неща 55