Биография

- 1 -

В  Л  69


Антонов, Пламен .   Между Околчица и Враца  : Христо Ботев  / Пламен Антонов . // Литературен форум, N 216, 2 - 8 юни 1998, с. 1, 5


Сист. No: 13628

- 2 -

В  Б  92


Василев, Николай .   Тайната  : Христо Ботев  / Николай Василев . // Бьлгарски писател, N 21, 02  юни  1998, с. 1 - 2


Сист. No: 13646

- 3 -

В  Л  69


Косев, Константин .   Христо Ботев - българският Месия  / Константин Косев . // Литературен форум, N 21, 2 - 8 юни 1998, с. 1, 5


Сист. No: 13627

- 4 -

В  Б  92


Петров, Здравко .   Ботевата звезда е още пътеводна  / Здравко Петров . // Бьлгарски писател, N 21, 02  юни  1998, с. 1, 3


Сист. No: 13648

- 5 -

В  Б  92


Радев, Стоян .   Европа и Христо Ботев  / Стоян Радев . // Бьлгарски писател, N 9, 10  март  1998, с. 1, 4


Сист. No: 11783

Общи теми

- 6 -

В  Б-92


Анчев, Панко .   Ботев - новата социална душа  : [Христо Ботев]  / Панко Анчев . // Бьлгарски писател, N 1, 10  ян. 2001, с. 1, 8


Сист. No: 33549

- 7 -

Ч1/886.7.09/П  44


Балтова, Десислава .   Самотата на Ботевия лирически герой  : Литературноинтерпретативно съчинение  / Десислава Балтова . // Петкова,  Екатерина . Теми по литература : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки] : 11. клас  / Екатерина Петкова  (София), 2002, с. 166-182


Сист. No: 44859

- 8 -

Ч1/886.7(076)/Т  47


Богданова, Светла Венкова .   Живот, любов и смърт в поезията на Христо Ботев  / Светла Венкова Богданова . // Темите, с които влязохме в университета : Право, история, българска филология, начална и предучилищна педагогика  (В. Търново), 1997, с. 9-16


Сист. No: 8052

- 9 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С  78


Василева, Кети .   Ботев във и извън контекста на Българското възраждане  / Кети Василева . // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки  : Ч. 1. / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова  . - София, 2004, с. 32-35


Сист. No: 51019

- 10 -

Ч1/886.7.09/К90


Георгиев, Никола .   Вик и мълчание в лириката на Ботев  / Никола Георгиев . // Критически текстове за Христо Ботев и Иван Вазов  : Ч. 1  / Състав. Димитър Михайлов  (В. Търново), 1997, 1999, 5-40


Сист. No: 7945

- 11 -

В  Р  61


Георгиева, Николина .   На Ботев  : [стих.]  / Николина Георгиева .   (Национален конкурс "С идеалите на Ботев да влезем в ХХI век") . // РИКИ - кандидатгимназист, N 12, 24 - 30 март 1998, с. 2


Сист. No: 11910

- 12 -

В  Л  69


Горанов, Румен .   Ботевото магическо слово  : 2 юни  / Румен Горанов . // Литературен форум, N 21, 2 - 8 юни 1998, с. 6


Сист. No: 13641

- 13 -

Ч1/886.7.09/К  90


Димитров, Николай .   ".Лъжа и робство на тая пуста земя царува!"  : [Христо Ботев]  / Николай Димитров . // Критически текстове за Христо Ботев и Иван Вазов  : Ч. 1  / Състав. Димитър Михайлов  (В. Търново), 1997, 1999, с. 74-83


Сист. No: 7955

- 14 -

В  Г-48


Димитрова, Елена .   Христо Ботев - човек, поет, революционер, българин  / Елена Димитрова . // Гимназист, N 31, 29 септ.- 5 окт. 1998, с. 5


Сист. No: 16605

- 15 -

В  Г-48


Димитрова, Елена .   Христо Ботев - човек, поет, революционер, българин  : [Христо Ботев]  / Елена Димитрова . // Гимназист, N 32, 6 - 12 окт. 1998, с. 4


Сист. No: 16786

- 16 -

В  Г  48


Димова, Веселина .   Мотивът за неразбирането и за трагичната обреченост на героя в Ботевата поезия  : "Свестните у нас считат за луди"  / Веселина Димова . // Гимназист, XIV, N 24, 12 - 18 юни 2007, с. 7, 10


Сист. No: 62390

- 17 -

Сп  В  36


Динеков, Петър .   Поезията на Христо Ботев  : Четиво за ученици  / Петър Динеков . // Везни, XVII, 2007,  N 3, с. 220 - 240


Сист. No: 62953

- 18 -

Сп  Ч  86


Динова-Русева, Вера-Надежда .   Първите художествени образи на Христо Ботев  / Вера-Надежда Динова-Русева . // Читалище, 1997, N 11 - 12, с. 4 - 5


Сист. No: 12060

- 19 -

Сп  Р-74


Еленков, Константин .   Два портрета на Ботев  / Константин Еленков . // Родна реч, 2001, N 5-6, с. 40-43


Сист. No: 36277

- 20 -

В  Г-48


Иванова, Антонина .   Свободата - свръхценност в Ботевия поетичен свят  : 11 клас  / Антонина Иванова . // Гимназист, XI, N 28, 14-28 септ. 2004, с. 5-6


Сист. No: 48803

- 21 -

В  Г-48


Иванова, Мария .   Свобода и робство в творчеството на Ботев  / Марияна Иванова . // Гимназист, N 34, 24  окт. 2000, с. 5 ; N 35, с. 6


Сист. No: 32046

- 22 -

Сп  Л  69


Йотов, Иван .   Христо Ботев - вечният български еталон за величие  / Иван Йотов . // Литерайко, 2007, N 7, с. 49 -58


Сист. No: 63183

- 23 -

Сп  В  36


Каранфилов, Ефрем .   Паисий, Раковски, Левски, Ботев  / Ефрем Каранфилов . // Везни, XVII, 2007,  N 2, с. 54-67


Сист. No: 61542

- 24 -

В  Г  48


Кацарска, Красимира .   Поливалентност на кодовите понятия в поезията на Христо Ботев  / Красимира Кацарска . // Гимназист, N 30, 22 - 28 септ.1998, с. 4 - 5


Сист. No: 16444

- 25 -

В  Г  48


Кацарска, Красимира .   Поливалентност на кодовите понятия в поезията на Христо Ботев  / Красимира Кацарска . // Гимназист, N 31, 29 септ. - 5 окт. 1998, с. 4 - 5


   Продължение от бр. 30


Сист. No: 16604

- 26 -

В  Г  48


Конова, Марианна .   Проблемът за личната свобода в поезията на Ботев  / Марианна Конова . // Гимназист, V, N 18, 5 - 11 май 1998, с. 3 - 4


   9 клас


Сист. No: 12923

- 27 -

В  Г  48


Коновски, Георги .   Идейното израстване на Ботевия лирически герой  : [Автор и герой по пътя на свободната личност]: Христо Ботев  / Георги Коновски . // Гимназист, N 19, 12 - 18 май 1998, с. 3 - 4


   9 клас


Сист. No: 13029

- 28 -

В  Г-48


Константинова, Елка .   Страшният и славен път към безсмъртието в Ботевата поезия  : Христо Ботев : 11 клас  / Елка Константинова . // Гимназист, XI, N 36, 9-15 ноем. 2004, с. 6


Сист. No: 49366

- 29 -

В  Г  48


Константинова, Елка .   Апотеоз на Левски в поезията на Христо Ботев  : 11 клас  / Елка Константинова . // Гимназист, XII, N 35, 1-7 ноем 2005, с.5-6


Сист. No: 53482

- 30 -

Ч1/886.7.09/К  90


Кьосев, Александър .   Речев жест и метафоричност в поезията на Ботев  / Александър Кьосев . // Критически текстове за Христо Ботев и Иван Вазов  : Ч. 1  / Състав. Димитър Михайлов  (В. Търново), 1997, 1999, с. 40-52


Сист. No: 7948

- 31 -

В  Б-92


Лазаров, Стойко .   Христо Ботев - волята да си свободен  / Стойко Лазаров . // Бьлгарски писател, N 18, 15  май  2002, с. 1, 3


Сист. No: 41544

- 32 -

Ч1/886.7.09/М  22


Малинов, Ангел .   Любов и омраза в творчеството на Христо Ботев  / Ангел Малинов . // Малинов,  Ангел . От Ботев до Талев : Теми и разработки по литература за ученици и кандидат-студенти  / Ангел Малинов  . - София, 1998, с. 7 - 23


Сист. No: 15759

- 33 -

В  В-35


Маринова, Диана .   Родовата памет  : Диалог между няколко възрожденски текста на Ботев и Вазов  / Диана Маринова . // Веди, N 8, 07  март  2003, с. 16-17


Сист. No: 44975

- 34 -

В  Г  48


Маркова, Веселина .   Свободата - избор и дълг в поезията на Христо Ботев  : 11 клас  / Веселина Маркова . // Гимназист, XIII, N 31, 3 - 9 окт. 2006, с. 5-6


Сист. No: 58606

- 35 -

В  Р-61


Михайлов, Калин .   Христо Ботев - поетът и свободата  / Калин Михайлов . // РИКИ - кандидатгимназист, N 22, 1 - 7 юни 1999, с. 4


Сист. No: 21431

- 36 -

В  Г-48


Михайлова, Анна .   Свободата като върховна ценност в поезията на Христо Ботев  : Христо Ботев-поезия  / Анна Михайлова . // Гимназист, N 36, 11-17 ноем. 2003, с. 5, 12


Сист. No: 48128

- 37 -

В  Г-48


Михайлова, Анна .   Свободата, борбата и човекът в поезията на Христо Ботев  : 11 клас  / Анна Михайлова . // Гимназист, XI, N 34, 26 окт. - 1 ноем. 2004, с. 6-7


Сист. No: 49193

- 38 -

В  Г  48


Михайлова, Анна .   Свободата като мечта и действителност в поезията на Христо Ботев  : 11 клас  / Анна Михайлова . // Гимназист, XIV, N 34, 23 - 29 окт. 2007, с. 5 - 6


Сист. No: 63567

- 39 -

В  Г  48


Младенова, Фани .   Диалогът майка - син в Ботевата лирика  : 11 клас  / Фани Младенова . // Гимназист, XIII, N 35, 31 окт.-6 ноем. 2006, с. 5-6


Сист. No: 59126

- 40 -

Ч1/886.7.09/З  92


   Мотивът за смъртта и безсмъртието в поезията на Христо Ботев . // Зрелостният изпит по български език и литература : Теми от предишни сесии. Насочващи разработки  . - Ст. Загора, б. г., с. 3-5


Сист. No: 43563

- 41 -

Ч1/886.7.09/К  90


Налбантова, Елена .   "Скитник ходя злочестен ази"  : [Христо Ботев]  / Елена Налбантова . // Критически текстове за Христо Ботев и Иван Вазов  / Състав. Димитър Михайлов  (В. Търново), 1997, 1999, с. 83-91


Сист. No: 7956

- 42 -

Сп  П-57


Николова, Видка .   Ботевото слово - Богосложение  / Видка Николова . // Пламък, XXXXV, 200 2, N 11-12, с. 43-48


Сист. No: 44174

- 43 -

Ч1/886.7.09/Л  69


Николова, Лили .   Идеите за борбата, свободата и смъртта в поезията на Христо Ботев  / Лили Николова, и др. // Литературни коментари, анализи, разработки : За кандидат-студенти, зрелостници и ученици : [В 2 ч.]  : Ч. 1. Христо Ботев - Димчо Дебелянов  / Лили Николова и др.; Под ред. на Лили Николова  . - София, 2000, с. 36-46


   Други авт. : Вл. Владимирова, З. Стоянова, Ст. Пламенова.


Сист. No: 37548

- 44 -

Ч1/886.7.09(075.3)/П  18


Панов, Александър и др.   Проблемът за свободата в творчеството на Христо Ботев  : Интерпретативно съчинение : Разработка, план и примерен текст  / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова . // Панов,  Александър Асенов и др. Теми и есета по литература 11. кл. : Първи свит. / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова  . - София, 2006, с. 25-37


Сист. No: 60042

- 45 -

Ч1/886.7.09/И-45


Панова, Росица .   Величието на революционния подвиг в поезията на Христо Ботев  / Росица Панова . // Изпитни теми по български език и литература за кандидат-студенти  (София)  . - София, 1995, с. 36-48


Сист. No: 3367

- 46 -

В  Г  48


Пантелеева, Нина .   Христо Ботев - величие и трагизъм  / Нина Пантелеева . // Гимназист, N 17, 28 апр. - 4 май 1998, с. 3


   9 клас


Сист. No: 12780

- 47 -

В  Г-48


Пантелеева, Нина .   Ботев и националната традиция  / Нина Пантелеева . // Гимназист, N 31, 03  окт. 2000, с. 4 , 5


Сист. No: 31603

- 48 -

В  Г-48


Пантелеева, Нина .   Художествената представа за "смъртта като живот" в поезията на Христо Ботев  : 11 клас  / Нина Пантелеева . // Гимназист, IX, N 32, 15-21 окт. 2002, с. 6


Сист. No: 43101

- 49 -

В  Г-48


Пантелеева, Нина .   Разочарованието в Ботевата поезия  / Нина Пантелеева . // Гимназист, X, N 28, 16-22 септем.2003, с. 5-6


Сист. No: 47463

- 50 -

В  Г-48


Пантелеева, Нина .   Свободата - мечта - идеал в Ботевата поезия  : 11 клас  / Нина Пантелеева . // Гимназист, XI, N 35, 2 - 8 ноем. 2004, с. 6-7


Сист. No: 49286

- 51 -

В  С  45


Пантелеева, Нина .   Олтарът на Отечеството  : [В поезията на Христо Ботев]  / Нина Пантелеева . // Словото днес, XIV, N 1, 17  ян. 2008, с. 5


   160 години от рождението на Христо Ботев


Сист. No: 64466

- 52 -

В  Г  48


Панчева, Красимира .   Свободата - свръхценност в Ботевия поетичен свят  : Христо Ботев  / Красимира Панчева . // Гимназист, X, N 35, 4 - 10 ноем. 2003, с. 5, 12


Сист. No: 960

- 53 -

В  Г-48


Пашова, Мария .   Мотивът за завръщането в Ботевата поезия  : [Христо Ботев]  / Мария Пашова . // Гимназист, N 33, 19 - 25 окт. 1999, с. 4 - 5 ; N 34, 26 окт. - 1 ноем. 1999, с. 5


Сист. No: 24156

- 54 -

В  Г-48


Пашова, Мария .   Свобода и робство в Ботевата поезия  : [Христо Ботев]  / Мария Пашова . // Гимназист, N 35, 2-8 ноем. 1999, с. 5; N 36, 9 - 15 ноем. 1999, с. 4 - 5


Сист. No: 24390

- 55 -

Ч1/886.7(076)/Л  69


Пенева, Добринка .   Философията на доброто и злото у Ботев  / Добринка Пенева . // Литературни анализи : За вас, зрелостници и кандидат-студенти  / Ред. Мая Славова  . - София, 1997, с. 3 - 8


Сист. No: 10869

- 56 -

Ч1/886.7.09/П  44


Петкова, Екатерина .   Националното и общочовешкото в поезията на Ботев  / Екатерина Петкова . // Петкова,  Екатерина . Теми по литература : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки] : 11. клас  / Екатерина Петкова  . - София, 2002, с. 18-29


Сист. No: 44789

- 57 -

Сп  Ч  86


Петрова, Фанка .   Гносеологически идеи в творчеството на Христо Ботев  / Фанка Петрова  ; Илюстрации  Георги Недялков . // Читалище, 1997, N 11 - 12, с. 6 - 7


Сист. No: 12061

- 58 -

В  Г  48


Петровска, Радост .   Екзистенциалните търсения на Ботевия лирически герой  : 11 клас  / Радост Петровска . // Гимназист, XIII, N 32, 10 - 16 окт. 2006, с. 5-6


Сист. No: 58788

- 59 -

Ч1/886.7.09/О  88


Попиванов, Иван .   Героичното и възвишеното в поезията на Христо Ботев  / Иван Попиванов . // От извора : Литературни проблеми и анализи в помощ на кандидат-студента  / Състав. и ред. Стефан Елевтеров  . - София, 1996, с. 3 - 12


Сист. No: 15805

- 60 -

Сп  П-57


Попов, Константин .   Епитетът - познат и непознат в поезията на Христо Ботев  / Константин Попов . // Пламък, 2001, N 1-2, с. 65-71


Сист. No: 34484

- 61 -

Сп  Б-92


Попова, Лора .   Глупците и свободата в Ботевия дискурс  / Лора Попова . // Български език и литература, 1997, N 1-2, с. 29-32


Сист. No: 5620

- 62 -

Ч1/886.7.09/Р  12


Радев, Радослав .   Любовта и омразата в творчеството на Христо Ботев  / Радослав Радев . // Радев,  Радослав и др. Единадесетокласниците пишат : Литературнонаучно съчинение : В 2 ч. : 2. прераб. изд., Ч. 1. / Радослав Радев, Койка Попова, Лили Николова  . - София, 2000, с. 29-36


Сист. No: 37575

- 63 -

В  Г-48


Русева, Христина .   Измеренията на любовта в поезията на Христо Ботев  : За вас кандидат-студенти  / Христина Русева . // Гимназист, X, N 25, 24-30 юни 2003, с. 4-5, 7


Сист. No: 46686

- 64 -

Ч1/886.7.09/Л  69


   Сатирата на Христо Ботев . // Литературни коментари, анализи, разработки : За кандидат-студенти, зрелостници и ученици : [В 2 ч.]  : Ч. 1. Христо Ботев - Димчо Дебелянов  / Лили Николова и др.; Под ред. на Лили Николова  . - София, 2000, с. 46-56


   Други авт. : Вл. Владимирова, З. Стоянова, Ст. Пламенова.


Сист. No: 37549

- 65 -

Ч1/886.7.09(07)/С  37


Симеонов, Иван .   Социално - революционни мотиви в поезията на Христо Ботев  / Иван Симеонов . // Симеонов,  Иван . Интерпретации на литературни теми  / Иван Симеонов  (Пловдив), 2003, с. 6-14


Сист. No: 26189

- 66 -

Ч1/886.7.09(07)/С  37


Симеонов, Иван .   Любов и омраза в лириката на Христо Ботев  / Иван Симеонов . // Симеонов,  Иван . Интерпретации на литературни теми : Помагало за ученици, кандидат-студенти и студенти  / Иван Симеонов  . - Пловдив, 2003, с. 14-23


Сист. No: 28391

- 67 -

Ч1/886.7(076)/Л  69


Стамболов, Иван .   Скромният месия на Ботев  / Иван Стамболов . // Литературни анализи : За вас, зрелостници и кандидат-студенти  / Ред. Мая Славова  . - София, 1997, с. 12 - 21


Сист. No: 11094

- 68 -

Сп  Р  75


Тодорова, Гергана .   За някои негативни измерения на българския свят в поезията на Христо Ботев  / Гергана Тодорова . // Родна реч, ILVI, 2003, N 6-7, с. 55 - 57


   Авторката е в 12 кл., АЕГ "Гео Милев" - Бургас


Сист. No: 1327

- 69 -

В  Р-61


Тодорова, Радостина .   "С идеалите на Ботев да влезем в ХХI век"  / Радостина Тодорова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 6, 10 - 16 февр. 1998, с. 2


Сист. No: 10297

- 70 -

Ч1/886.7.09/Т  74


Топалов, Кирил .   По стъпките на Ботевия живот  / Кирил Топалов . // Топалов,  Кирил . Христо Ботев - поет и публицист : Студии и анализи  / Кирил Топалов  . - София, 1997, с. 35 - 43


Сист. No: 10337

- 71 -

Ч1/886.7.09/Т  74


Топалов, Кирил .   Посланията на Ботевата поезия  / Кирил Топалов . // Топалов,  Кирил . Христо Ботев - поет и публицист : Студии и анализи  / Кирил Топалов  . - София, 1997, с. 54 - 77


Сист. No: 10339

- 72 -

Ч1/886.7.09/Т  74


Топалов, Кирил .   За поетиката на Ботев  / Кирил Топалов . // Топалов,  Кирил . Христо Ботев - поет и публицист : Студии и анализи  / Кирил Топалов  . - София, 1997, с. 77 - 83


Сист. No: 10340

- 73 -

Ч1/886.7.09/Т  74


Топалов, Кирил .   Жизненият път на Христо Ботев - летопис  / Кирил Топалов . // Топалов,  Кирил . Христо Ботев - поет и публицист : Студии и анализи  / Кирил Топалов  . - София, 1997, с. 198 - 201


Сист. No: 10343

- 74 -

В  Г-48


Филипова, София .   Борбата, свободата и смъртта в лириката на Христо Ботев  : 11 клас  / София Филипова . // Гимназист, XII, N 31, 4-10 окт. 2005, с. 6-7; №32, с.6-7; №33, с. 6


Сист. No: 52949

- 75 -

В  Г  48


Филипова, София .   Балканът в Ботевата поезия  : 11 клас  / София Филипова . // Гимназист, XIII, N 30, 26 септ.-2 окт. 2006, с. 6-7


Сист. No: 58498

- 76 -

Ч1/886.7.09/О  88


Чернокожев, Николай .   Прозата на Христо Ботев  / Николай Чернокожев . // От извора : Литературни проблеми и анализи в помощ на кандидат-студента  / Състав. и ред. Стефан Елевтеров  . - София, 1996, с. 13 - 20


Сист. No: 15806

Поезия

- 77 -

Ч1/886.7(076)/Л  69


Арсова, Миглена .   Домът, светът и човекът в поезията на Христо Ботев  / Миглена Арсова . // Литературни анализи : За вас, зрелостници и кандидат-студенти  / Ред. Мая Славова  . - София, 1997, с. 8 - 11


Сист. No: 11092

- 78 -

В  Г  48


Василева, Красимира .   Теми и идеи в поезията на Христо Ботев  : 11 клас  / Красимира Василева . // Гимназист, XIV, N 31, 2 - 8 окт. 2007, с. 5 -6; №32, с. 5 - 6; №33, с. 5 - 6


Сист. No: 63223

- 79 -

В  Г  51


Пантелеева, Нина .   Отечеството - съдба и вдъхновение в Ботевата поезия  / Нина Пантелеева . // Гимназист, XIV, N 30, 25 септ. - 1 окт. 2007, с. 5 - 6


Сист. No: 63157

- 80 -

В  Г  48


Пантелеева, Нина .   Христо Ботев и фолклорът  : 11 клас  / Нина Пантелеева . // Гимназист, XIV, N 35, 30 окт. - 5 ноем. 2007, с. 5 - 6


Сист. No: 63614

- 81 -

В  А  36


Симеонов, Иван .   Свободата като избор в поезията на Христо Ботев  / Иван Симеонов . // Аз Буки, XVIII, N 1, 09  ян. 2008, с. 10;№ 2, с. 15


Сист. No: 64331

- 82 -

Ч1/886.7(092)(075.4)/С  82


Стойнева, Вера .   Песенните гласове на Ботевата поезия  / Вера Стойнева . // Стойнева,  Вера . Художествените светове на Ботев, Вазов, Яворов  / Вера Стойнева  . - София, 2007, с. 3 - 33


Сист. No: 63213

- 83 -

Сп  Б  92


Янакиева, Миряна .   Слово и кръв в две творби на Ботев и на Яворов  : "Борба" - Христо Ботев и "Една дума" - Пейо Яворов  / Миряна Янакиева . // Български език и литература, XLVIII, 2007, N 6, с. 70 - 84


Сист. No: 63912

Моята молитва / Пълен текст

- 84 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С  78


Антонова, Жулиета .   Ботевото стихотворение "Моята молитва"  : Анализ  / Жулиета Антонова . // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки  : Ч. 1. / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова  (София), 2004, с. 60-62


Сист. No: 51026

- 85 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Молитва за борба и живот в Ботевото стихотворение "Моята молитва"  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас  : Т. 1  / Илия Григоров  (Пловдив), 2003, с. 110-116


Сист. No: 48265

- 86 -

В  Г-48


Димитрова, Маргарита .   Майчиното страдание на родината - "Молитва" за свобода в стихотворенията "Обесването на Васил Левски" и "Моята молитва" на Христо Ботев  / Маргарита Димитрова . // Гимназист, Х, N 33, 21  окт. 2003, с. 5 - 6


Сист. No: 47944

- 87 -

В  Г-48


Димова, Веселина .   Откровение и послание на свободната по дух личност  : Христо Ботев - "Моята молитва" : 11 клас  / Веселина Димова . // Гимназист, XI, N 33, 19-25 окт. 2004, с. 5-6


Сист. No: 49096

- 88 -

В  Г-48


Малинова, Гергана .   Поетичната "Молитва" за бунт и свобода в Ботевата творба"Моята молитва"  : 11 клас  / Гергана Малинова . // Гимназист, IX, N 34, 29 окт- 4 ноем.2002, с. 5-6


Сист. No: 43291

- 89 -

В  Г-48


Пантелеева, Нина .   Копнеж за свобода и смърт  : Христо Ботев - "Моята милитва": 11 клас  / Нина Пантелеева . // Гимназист, XII, N 30, 27 септ. - 3 окт. 2005, с. 5-6


Сист. No: 52824

- 90 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П  47


Петрова, Таня .   Христо Ботев - поезия и публицистика  : Стихотворението "Моята молитва"  / Таня Петрова . // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка  / Таня Петрова, Георги Делов  . - София, 2002, с. 45-47


Сист. No: 46141

- 91 -

Ч1/886.7-023.09/Р  12


Радев, Иван .   "Моята молитва"  : [Христо Ботев]  / Иван Радев . // Радев,  Иван . От Паисий до Йовков : Анализи на литературни творби  / Иван Радев  . - В. Търново, 1998, с. 139 - 150


Сист. No: 15387

- 92 -

Ч1/886.7.09/Л  69


Радев, Иван .   Христо Ботев  : "Моята молитва"  / Иван Радев . // Литературни анализи : В помощ на учениците от 11 клас  : 9. доп. и прераб. изд. / Глав. ред. Иван Радев  . - В. Търново, 2002, с. 14-25


Сист. No: 45398

- 93 -

В  В-35


Руйчева, Елисавета .   Молитва за тържеството на свободната воля и справедливостта  : Христо Ботев - "Моята молитва"  / Елисавета Руйчева . // Веди, N 7, 28  февр. 2003, с. 11-17


Сист. No: 44942

- 94 -

В  Г-48


Стойнева, Вера .   Христо Ботев - литературен анализ на стихотворенията "Патриот" и "Моята молитва"  / Вера Стойнева . // Гимназист, N 23, 10-16 юни 1997, с. 4-5


Сист. No: 6201

- 95 -

Кр/К886.7.09/Ш  97


Шунанов, Тодор .   Интимно-изповедният патос на "Моята молитва"  : Христо Ботев  / Тодор Шунанов . // Шунанов,  Тодор . Класически и съвременни български автори  / Тодор Шунанов  . - Ст. Загора, 2005, с. 33-34


Сист. No: 55723

Странник / Пълен текст

- 96 -

Сп  Л  69


Бабачева, Елка .   Ботевото презрение към философията "добър живот" в стихотворението "Странник"  / Елка Бабачева . // Литерайко, 2007, N 8, с. 25 - 27


Сист. No: 63680

- 97 -

Ч1/886.7(076)/С  81


Стойнева, Вера .   Странната самота на духовно позналия себе си българин в "Странник" на Христо Ботев  / Вера Стойнева . // Стойнева,  Вера . Литературни теми за зрелостници и кандидат-студенти  / Вера Стойнева  . - София, 1996, с. 7 - 10


Сист. No: 13167

- 98 -

В  Г-48


Стойнева, Вера .   Ботевият "Странник"  : Христо Ботев - "Странник"  / Вера Стойнева . // Гимназист, N 22, 1-7 юни 1999, с. 4


Сист. No: 21437

Патриот / Пълен текст

- 99 -

Ч1/886.7.09(07)/В  24


Василева, Кети .   Стихотворението "Патриот" в контекста на Ботевата сатирична лирика  / Кети Василева . // Василева,  Кети . Анализи по литература за 11 клас на СОУ по новата учебна програма  : 3. прераб. и доп. изд. / Кети Василева; Ред. Анна Михайлова  (София), 2003, с. 20-23


Сист. No: 48433

- 100 -

В  Г-48


Стойнева, Вера .   Христо Ботев - литературен анализ на стихотворенията "Патриот" и "Моята молитва"  / Вера Стойнева . // Гимназист, N 23, 10-16 юни 1997, с. 4-5


Сист. No: 6201

Към брата си / Пълен текст

- 101 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С  78


Кръстева, Илияна .   Посланията на гласа "искрен, благороден" в Ботевото стихотворение "Към брата си"  : Анализ  / Илияна Кръстева . // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки  : Ч. 1. / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова  (София), 2004, с. 41-43


Сист. No: 51021

- 102 -

В  Г-48


Николова, Милена .   Фолклорни и национални стойности на Ботевата поезия  : "Майци си", "Към брата си", "Делба" : 11 клас  / Милена Николова . // Гимназист, N 28, 18  септ. 2001, с. 7


Сист. No: 37711

- 103 -

В  В-35


Симеонова, Валентина .   Житейският избор на лирическия герой от творбата на Христо Ботев "До моето първо либе"  / Валентина Симеонова . // Веди, N 6, 21  февр. 2003, с. 10-12


Сист. No: 44890

- 104 -

В  Г  48


Стойнева, Вера .   Христо Ботев - "Към брата си"  / Вера Стойнева . // Гимназист, N 22, 2 - 8 юни 1998, с. 4


   9 клас


Сист. No: 13442

- 105 -

В  Г-48


Стоянова, Гергана .   Духовно страдание и родова вина в поезията на Христо Ботев  : "Майце си", "Към брата си" : 11 клас  / Гергана Стоянова . // Гимназист, IX, N 28, 17-23 септ. 2002, с. 6


Сист. No: 42750

- 106 -

В  Г-48


Стоянова, Гергана .   Духовно страдание и родова вина в поезията на Христо Ботев  : "Майце си", "Към брата си"  / Гергана Стоянова . // Гимназист, IX, N 29, 24-30 септ. 2002, с. 6


   продължава от бр. 28


Сист. No: 42835

- 107 -

В  Г-48


Филипова, София .   Образът на брата в поетическия свят на Христо Ботев  : 11 клас  / София Филипова . // Гимназист, XI, N 31, 5 - 11 окт. 2004, с. 6


Сист. No: 48997

Делба / Пълен текст

- 108 -

В  Г-48


Николова, Милена .   Фолклорни и национални стойности на Ботевата поезия  : "Майци си", "Към брата си", "Делба" : 11 клас  / Милена Николова . // Гимназист, N 28, 18  септ. 2001, с. 7


Сист. No: 37711

Майце си / Пълен текст

- 109 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Порив и болка в душата на лирическия герой от Ботевото стихотворение "Майце си"  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас : Същност на литературно-интерпретативния анализ  : Ч.1  / Илия Григоров  . - Пловдив, 2003, с. 50-55


Сист. No: 48248

- 110 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П  47


Делов, Георги .   Христо Ботев - поезия и публицистика  : Стихотворението "Майце си"  / Георги Делов . // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка  / Таня Петрова, Георги Делов  . - София, 2002, с. 39-45


Сист. No: 46359

- 111 -

В  Г-48


Илиева, Петя .   Борбата - единствен път към свободата  : Христо Ботев - "Майце си", "До моето първо либе"  / Петя Илиева . // Гимназист, XI, N 30, 28 септ. - 4 окт. 2004, с. 6-7


Сист. No: 48929

- 112 -

Ч1/886.7.09/Л  69


Налбантова, Елена .   Христо Ботев  : "Майце си"  / Елена Налбантова . // Литературни анализи : В помощ на учениците от 11 клас  : 9. доп. и прераб. изд. / Глав. ред. Иван Радев  . - В. Търново, 2002, с. 7-14


Сист. No: 45396

- 113 -

В  Г-48


Николова, Елка .   Свободата - личен и национален избор в поезията на Христо Ботев  : "Майце си", "До моето първо либе". 11 клас  / Елка Николова . // Гимназист, X, N 29, 23-29 септ. 2003, с. 5-6


Сист. No: 47496

- 114 -

В  Г-48


Николова, Милена .   Фолклорни и национални стойности на Ботевата поезия  : "Майци си", "Към брата си", "Делба" : 11 клас  / Милена Николова . // Гимназист, N 28, 18  септ. 2001, с. 7


Сист. No: 37711

- 115 -

В  Г-48


Пантелеева, Нина .   Разочарованието в Ботевата поезия  / Нина Пантелеева . // Гимназист, X, N 28, 16-22 септем.2003, с. 5-6


Сист. No: 47463

- 116 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С  78


Стойкова, Милослава .   Духовният кризис на личността в Ботевото стихотворение "Майце си"  : Анализ  / Милослава Стойкова . // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки  : Ч. 1  / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова  (София), 2004, с. 36-40


Сист. No: 51020

- 117 -

В  Г-48


Стойнева, Вера .   Песенните гласове на Ботевата поезия  : Христо Ботев - "Майце си"  / Вера Стойнева . // Гимназист, N 31, 5-11 окт. 1999, с. 5 - 6


Сист. No: 24023

- 118 -

В  Г-48


Стойнева, Вера .   Човекът и родовият свят в Ботевото стихотворение "Майце си"  : Христо Ботев  / Вера Стойнева . // Гимназист, N 20, 21  май  2002, с. 7


Сист. No: 41623

- 119 -

В  Г-48


Стоянова, Гергана .   Духовно страдание и родова вина в поезията на Христо Ботев  : "Майце си", "Към брата си" : 11 клас  / Гергана Стоянова . // Гимназист, IX, N 28, 17-23 септ. 2002, с. 6


Сист. No: 42750

- 120 -

В  Г-48


Стоянова, Гергана .   Духовно страдание и родова вина в поезията на Христо Ботев  : "Майце си", "Към брата си"  / Гергана Стоянова . // Гимназист, IX, N 29, 24-30 септ. 2002, с. 6


   продължава от бр. 28


Сист. No: 42835

До моето първо либе / Пълен текст

- 121 -

В  Г-48


Александрова, Петя .   Ботевото страдание - надличностна мяра за протест и борба  : "До моето първо либе", "Борба", "Елегия" 11 клас ново учебно съдържание  / Петя Александрова . // Гимназист, N 29, 25  септ. 2001, с. 7, 10


Сист. No: 37819

- 122 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Любов и "отрова" в душата на лирическия герой от Ботевото стихотворение "До моето първо либе"  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас  : Т. 1  / Илия Григоров  (Пловдив), 2003, с. 102-110


Сист. No: 48264

- 123 -

В  Г-48


Иванова, Аглика .   Свободата - интимен порив на духа в Ботевата творба "До моето първо либе"  : Христо Ботев  / Аглика Иванова . // Гимназист, IX, N 30, 1-7 окт. 2002, с. 5-6


Сист. No: 42879

- 124 -

В  Г-48


Иванова, Екатерина .   Христо Ботев - "До моето първо либе"  / Екатерина Иванова . // Гимназист, N 32, 12-18 окт. 1999, с. 4 - 5


Сист. No: 24148

- 125 -

В  Г-48


Илиева, Петя .   Борбата - единствен път към свободата  : Христо Ботев - "Майце си", "До моето първо либе"  / Петя Илиева . // Гимназист, XI, N 30, 28 септ. - 4 окт. 2004, с. 6-7


Сист. No: 48929

- 126 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С  78


Кръстева, Илияна .   Любов и дълг в Ботевото стихотворение "До моето първо либе"  : Анализ  / Илияна Кръстева . // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки  : Ч. 1. / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова  (София), 2004, с. 56-59


Сист. No: 51025

- 127 -

В  В-35


Миронова, Диана .   Любовта и саможертвата  : Христо Ботев - "До моето първо либе"  / Диана Миронова . // Веди, N 12, 04  апр. 2003, с. 12-16


Сист. No: 45628

- 128 -

В  Г-48


Николова, Елка .   Свободата - личен и национален избор в поезията на Христо Ботев  : "Майце си", "До моето първо либе". 11 клас  / Елка Николова . // Гимназист, X, N 29, 23-29 септ. 2003, с. 5-6


Сист. No: 47496

- 129 -

В  Г-48


Пантелеева, Нина .   Романтичната красота на борбата и смъртта  : Христо Ботев - "До моето първо либе" : 11 клас  / Нина Пантелеева . // Гимназист, XI, N 29, 21-27 септ. 2004, с. 6-7


Сист. No: 48853

- 130 -

Сп  Р  74


Тихова, Паулина .   Образът на песента  : "До моето първо либе" - Хр. Ботев, "Песен на песента ми" - Яворов  / Паулина Тихова . // Родна реч, 1998, N 1, с. 13 - 15


Сист. No: 11699

- 131 -

Кр/К886.7.09/Ш  97


Шунанов, Тодор .   Драматизмът - органиката на "До моето първо либе"  : Христо Ботев  / Тодор Шунанов . // Шунанов,  Тодор . Класически и съвременни български автори  / Тодор Шунанов  . - Ст. Загора, 2005, с. 42-46


Сист. No: 55725

Елегия / Пълен текст

- 132 -

В  Г-48


Александрова, Петя .   Ботевото страдание - надличностна мяра за протест и борба  : "До моето първо либе", "Борба", "Елегия" 11 клас ново учебно съдържание  / Петя Александрова . // Гимназист, N 29, 25  септ. 2001, с. 7, 10


Сист. No: 37819

- 133 -

В  Г-48


Асенова, Теодора .   Елегичният протест срещу "Зло безконечно" в Ботевите стихотворения "Елегия" и "Борба"  / Теодора Асенова . // Гимназист, N 30, 30  септ. 2003, с. 5 - 6


Сист. No: 47550

- 134 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   "Елегия" и "Борба" в духовно - историческите проявления на българската същност според едноименните стихотворения на Христо Ботев  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас  : Т. 1  / Илия Григоров  (Пловдив), 2003, с. 55-66


Сист. No: 48249

- 135 -

В  Л-69


Димитрова, Елка .   Христо Ботев."Елегия". "Борба"  / Елка Димитрова . // Литературен форум, N 37, 26  ноем. 2002, с. 7, 9


Сист. No: 43691

- 136 -

В  Г-48


Кръстева, Радостина .   Националният избор "робство или свобода" в стихотворението "Елегия" на Христо Ботев  / Радостина Кръстева . // Гимназист, IX, N 29, 24-30 септ. 2002, с. 5-6


Сист. No: 42834

- 137 -

В  В-35


Миронова, Диана .   Жертвената орис на роба  : Христо Ботев - "Елегия"  / Диана Миронова . // Веди, N 16, 02  май  2003, с. 19-22


Сист. No: 45970

- 138 -

Ч1/886.7.09(075.3)/П  18


Панов, Александър и др.   Свобода и робство в "Елегия" от Христо Ботев  : Интерпретативно съчинение : Разработка, план и примерен текст  / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова . // Панов,  Александър Асенов и др. Теми и есета по литература 11. кл. : Първи свит. / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова  . - София, 2006, с. 37-47


Сист. No: 60052

- 139 -

В  Г-48


Пантелеева, Нина .   "Елегия" - съпричастие и сарказъм  : Христо Ботев: 11 клас  / Нина Пантелеева . // Гимназист, XII, N 29, 20 - 26 септ. 2005, с. 5-6


Сист. No: 52767

- 140 -

Ч1/886.7.09/Л  69


Радев, Иван .   Христо Ботев  : "Елегия"  / Иван Радев . // Литературни анализи : В помощ на учениците от 11 клас  : 9. доп. и прераб. изд. / Глав. ред. Иван Радев  . - В. Търново, 2002, с. 46-55


Сист. No: 45408

- 141 -

Кр/К886.7.09/Ш  97


Шунанов, Тодор .   "Елегия" - интравертният израз на чувствата  : Христо Ботев  / Тодор Шунанов . // Шунанов,  Тодор . Класически и съвременни български автори  / Тодор Шунанов  . - Ст. Загора, 2005, с. 53-55


Сист. No: 55728

Борба / Пълен текст

- 142 -

В  Г-48


Александрова, Петя .   Ботевото страдание - надличностна мяра за протест и борба  : "До моето първо либе", "Борба", "Елегия" 11 клас ново учебно съдържание  / Петя Александрова . // Гимназист, N 29, 25  септ. 2001, с. 7, 10


Сист. No: 37819

- 143 -

В  Г-48


Асенова, Теодора .   Елегичният протест срещу "Зло безконечно" в Ботевите стихотворения "Елегия" и "Борба"  / Теодора Асенова . // Гимназист, N 30, 30  септ. 2003, с. 5 - 6


Сист. No: 47550

- 144 -

В  С  45


Братинов, Петко И.   Страхът от Ботевата "Борба"  : 160 години от рождението на Христо Ботев  / Петко И. Братинов . // Словото днес, XIV, N 1, 17  ян. 2008, с. 4


Сист. No: 64465

- 145 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   "Елегия" и "Борба" в духовно - историческите проявления на българската същност според едноименните стихотворения на Христо Ботев  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас  : Т. 1  / Илия Григоров  (Пловдив), 2003, с. 55-66


Сист. No: 48249

- 146 -

В  Л-69


Димитрова, Елка .   Христо Ботев."Елегия". "Борба"  / Елка Димитрова . // Литературен форум, N 37, 26  ноем. 2002, с. 7, 9


Сист. No: 43691

- 147 -

В  Л-69


Жеков, Маргарит .   Два възгледа за превъзмогване на злото в Ботевото стихотворение "Борба"  : Христо Ботев  / Маргарит Жеков . // Литературен форум, N 21, 1-7 юни 1999, с. 3


Сист. No: 21509

- 148 -

Ч1/886.7.09/Л  69


Налбантова, Елена .   Христо Ботев  : "Борба"  / Елена Налбантова . // Литературни анализи : В помощ на учениците от 11 клас  : 9. доп. и прераб. изд. / Иван Радев; Глав. ред. - В. Търново, 2002, с. 25-33


Сист. No: 45399

- 149 -

Ч1/886.7.09(075.3)/П  18


Панов, Александър и др.   Пътища на спасението в стихотворението "Борба" от Христо Ботев  : Интерпретативно съчинение : Разработка, план и примерен текст  / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова . // Панов,  Александър Асенов и др. Теми и есета по литература 11. кл. : Първи свит. / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова  . - София, 2006, с. 51-61


Сист. No: 60055

- 150 -

В  Г-48


Спасов, Иван .   Христо Ботев - "Борба"  / Иван Спасов . // Гимназист, N 21, 26 май - 1 юни 1998, с. 4, 6


   9 клас


Сист. No: 13316

- 151 -

Сп  Б  92


Тенева, Теменуга .   Прочитът на Ботевата "Борба" в образователния дискурс по литература  / Теменуга Тенева . // Български език и литература, 1998, N 1, с. 35 - 39


Сист. No: 13730

- 152 -

Кр/К886.7.09/Ш  97


Шунанов, Тодор .   Общочовешки истини и прозрения в "Борба"  : Христо Ботев  / Тодор Шунанов . // Шунанов,  Тодор . Класически и съвременни български автори  / Тодор Шунанов  . - Ст. Загора, 2005, с. 29-32


Сист. No: 55722

В механата / Пълен текст

- 153 -

Ч1/886.7.09(07)/В  24


Василева, Кети .   За пиянството и песента - един възможен прочит на стихотворението "В механата"  / Кети Василева . // Василева,  Кети . Анализи по литература за 11 клас на СОУ по новата учебна програма  : 3. прераб. и доп. изд. / Кети Василева; Ред. Анна Михайлова  (София), 2003, с. 24-28


Сист. No: 48434

- 154 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С  78


Василева, Кети .   За пиянството и песента  : Анализ на Ботевото стихотворение "В механата"  / Кети Василева . // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки  : Ч. 1. / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова  (София), 2004, с. 53-55


Сист. No: 51024

- 155 -

Сп  Б-92


Камбуров, Димитър .   Ботев между виното и истината  : Христо Ботев - "В механата"  / Димитър Камбуров . // Български език и литература, 2001, с. 64-70, 5-6


Сист. No: 39767

- 156 -

В  Г  48


Стойнева, Вера .   Родовата духовна забрава на изконно българското  : Христо Ботев - "В механата"  / Вера Стойнева . // Гимназист, N 20, 19 - 25 май 1998, с. 3 - 4


   9 клас


Сист. No: 13191

На прощаване / Пълен текст

- 157 -

В  Р-61


Атанасова, Таня .   Христо Ботев - "На прощаване"  / Таня Атанасова . // РИКИ - кандидатгимназист, X, N 37, 19-25 ноем. 2002, с. 5-6


Сист. No: 43616

- 158 -

В  Р-61


Бойкова, Лидия .   Христо Ботев - "На прощаване"  : Саможертвата за отечеството : 7 клас  / Лидия Бойкова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 35, 06  ноем. 2001, с. 5


Сист. No: 38585

- 159 -

В  Р-61


Бойкова, Лидия .   Обичта на героя към родния свят и неговите ценности  : Христо Ботев - "На прощаване"  / Лидия Бойкова . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 36, 9-15 ноем. 2004, с. 5-6


Сист. No: 49362

- 160 -

В  Р  61


Виденов, Валентин .   Прощаването на бунтовника с майката внавечерието на боя  : Христо Ботев - "На прощаване": 7 клас  / Валентин Виденов . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 38, 22  ноем. 2005, с. 6-6


Сист. No: 53855

- 161 -

В  Г-48


Георгиева, Ирина .   Традиция и съвременност - художествен контраст в Ботевото творчество  : "Хайдути", "На прощаване" - Христо Ботев  / Ирина Георгиева . // Гимназист, N 30, 2-8 окт.,2001, с. 7


Сист. No: 37962

- 162 -

В  Г  48


   Героичната смърт - път към свободата  : Христо Ботев - "На прощаване" . // Гимназист, XIV, N 38, 20 - 26 ноем. 2007, с. 6 - 7


Сист. No: 63830

- 163 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Картините на победата и смъртта в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас  : Т. 1  / Илия Григоров  (Пловдив), 2003, с. 75-82


Сист. No: 48260

- 164 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Преображенията на лирическия герой от стихотворението "На прощаване" : клетник - юнак - "сиромах"  : Христо Ботев  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас  : Т. 1  / Илия Григоров  (Пловдив), 2003, с. 82-87


Сист. No: 48261

- 165 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Прекрасното в образа на бореца за свобода в стихотворението "На прощаване"  : Ботев  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас  : Т. 1  / Илия Григоров  (Пловдив), 2003, с. 87-92


Сист. No: 48262

- 166 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Как в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев се противопоставят идейните измерения на робството и изконните български ценности, тиранията и борбата за свобода, трагизмът и саможертвата и безсмъртието  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас  : Т. 1  / Илия Григоров  (Пловдив), 2003, с. 92-102


Сист. No: 48263

- 167 -

Ч1/886.7-4/Г  97


Гърдев, Георги .   "Като брата си ще станат - силно да любят и мразят"  : [Христо Ботев. "На прощаване"] : Есе  / Георги Гърдев, Даниела Минчева . // Гърдев,  Георги и др. Есета за ученици и кандидат-студенти  / Георги Гърдев, Даниела Минчева; Предг. Радослав Радев  . - В. Търново, 2000, с. 25-31


Сист. No: 34419

- 168 -

В  Р-61


Дакова, Росица .   Христо Ботев - "На прощаване"  : Свободата - избор и дълг на достойния човек  / Росица Дакова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 33, 23  окт. 2001, с. 4-5


Сист. No: 38330

- 169 -

В  Р-61


Джупанова, Пирина .   Посланието на бунтовника в завета : "Силно да любят и мразят"  : Христо Ботев - "На прощаване" : 7. клас  / Пирина Джупанова . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 39, 30 ноем. - 6 дек. 2004, с. 6,7


Сист. No: 49595

- 170 -

В  Р  61


Димова, Веселина .   Неизречените мисли и чувства  : Христо Ботев - "На прощаване"  / Веселина Димова . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 37, 18 - 24 ноем. 2003, с. 6 - 7


Сист. No: 1101

- 171 -

В  Р-61


Димова, Веселина .   Световете на майката и сина в поемата  : Христо Ботев - "На прощаване" : 7 клас  / Веселина Димова . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 34, 28 окт.- 3 ноем. 2003, с. 6, 15


Сист. No: 48002

- 172 -

В  Р  61


   Драматичната изповед пред майката  : Христо Ботев - "На прощаване" . // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 37, 13 - 19 ноем. 2007, с. 10 - 11


Сист. No: 63754

- 173 -

В  Р-61


Дъбравова, Мария .   Заветът на лирическия герой - прощаване с родното  : Христо Ботев - "На прощаване" : 7 клас  / Мария Дъбравова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 38, 21  ноем. 2000, с. 6


Сист. No: 32620

- 174 -

В  Р-61


Иванова, Гергана .   С какво се прощава героят в стихотворението "На прощаване в 1868" от Христо Ботев  : 7 клас  / Гергана Иванова, Веселина Маркова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 24, 10  юни  2001, с. 6-7


Сист. No: 36295

- 175 -

В  Р-61


Иванова, Ира .   Мотивът за смъртта и безсмъртието в поемата  : Христо Ботев - "На прощаване"  / Ира Иванова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 36, 11-17 ноем. 2003, с. 5-6


Сист. No: 48137

- 176 -

В  Г  -  48


Илиева, Илиана .   Митът за героя в Ботевата творба "На прощаване"  : 11 клас  / Илиана Илиева . // Гимназист, ХI, N 32, 12-18 окт. 2004, с. 6


Сист. No: 49051

- 177 -

В  Р-61


Кацарска, Красимира .   Христо Ботев - "На прощаване". Силата и обаянието на бунтовника  / Красимира Кацарска . // РИКИ - кандидатгимназист, X, N 35, 5-11 ноем. 2002, с. 7, 10


Сист. No: 43388

- 178 -

В  Р-61


Кенарова, Катя .   За робството, омразата и любовта  : Есе : Христо Ботев - "На прощаване"  / Катя Кенарова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 39, 24-30 ноем. 1998, с.7


Сист. No: 18108

- 179 -

В  Р-61


Кенарова, Катя .   "Пътят е страшен, но славен."  : Христо Ботев - "На прощаване" : съчинение разсъждение  / Катя Кенарова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 38, 23-29 ноем. 1999, с. 6


Сист. No: 25171

- 180 -

В  Р  61


Кирова, Антония .   Идеалите на бунтовника в стихотворението  : Христо Ботев - "На прощаване"  / Антония Кирова . // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 36, 6 - 12 ноем. 2007, с. 5 - 6


Сист. No: 63689

- 181 -

В  Р-61


Колева, Яна .   Човекът и пътят  : Христо Ботев- "На прощаване"  / Яна Колева . // РИКИ - кандидатгимназист, N 37, 14  ноем. 2000, с. 6


Сист. No: 32485

- 182 -

В  Р-61


Кръстева, Емилия .   Светът на родното и чуждото в поемата  : "На прощаване" - Христо Ботев  / Емилия Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, N 36, 07  ноем. 2000, с. 6


Сист. No: 32364

- 183 -

В  Р-61


Кръстева, Емилия .   Христо Ботев - "На прощаване". Величие на подвига и смъртта в името на свободата  : 7 клас  / Емилия Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, X, N 36, 12-18 ноем. 2002, с. 6-7


Сист. No: 43481

- 184 -

В  Р  61


Маринова, Гергана .   Мотивът за смъртта и безсмъртието в поемата  : Христо Ботев - "На прощаване"  / Гергана Маринова . // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 39, 27 ноем. - 3 дек. 2007, с. 6 - 7


Сист. No: 63899

- 185 -

В  В-35


Миронова, Диана .   От дома до безсмъртието  : Христо Ботев - "На прощаване"  / Диана Миронова . // Веди, N 7, 28  февр. 2003, с.7-11


Сист. No: 44941

- 186 -

В  Л-69


Нанкова, Росица .   "На прощаване"  : Христо Ботев  / Росица Нанкова . // Литературен форум, N 14, 09  апр. 2002, с. 9


Сист. No: 41087

- 187 -

В  Р-61


Николова, Анастасия .   Какъв е смисълът на завета "Силно да любят и мразят"  : Отговор на литературен въпрос : Христо Ботев - "На прощаване"  / Анастасия Николова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 6, 9-15 февр. 1999, с. 7


Сист. No: 19434

- 188 -

В  С-91


Петрова, Мариела .   Саможертвата в името на свободата - висш смисъл на човешкия живот  : "На прощаване" от Христо Ботев  / Мариела Петрова . // Супер Рик, N 20, 28  май  2001, с. 4-5


Сист. No: 35884

- 189 -

В  Р-61


Петрова, Мариела .   Заветът на лирическия герой към майката  : "На прощаване" от Христо Ботев : 7 клас  / Мариела Петрова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 33, 12  ноем. 2001, с. 5-6


Сист. No: 38642

- 190 -

Ч1/886.7-023.09/Р  12


Радев, Иван .   Хр. Ботев. "На прощаване"  / Иван Радев . // Радев,  Иван . От Паисий до Йовков : Анализи на литературни творби  / Иван Радев  . - В. Търново, 1998, с. 111 - 124


Сист. No: 15384

- 191 -

В  Р-61


Радева, Марта .   Христо Ботев - "На прощаване". "Не плачи, майко, не тъжи."  / Марта Радева . // РИКИ - кандидатгимназист, N 34, 30  окт. 2001, с. 5


Сист. No: 38460

- 192 -

В  В-35


Симеонова, Валентина .   Дългът към отечеството - мяра за човешка доблест  : Христо Ботев - "На прощаване" ; Иван Вазов "Немили-недраги"  / Валентина Симеонова . // Веди, N 2, 24  ян. 2003, с. 12-15


Сист. No: 44352

- 193 -

В  Р-61


Стойнева, София .   Страшният и славен път към борбата  : Христо Ботев - "На прощаване"  / София Стойнева . // РИКИ - кандидатгимназист, 12, N 37, 16-22 ноем. 2004, с. 5


Сист. No: 49470

- 194 -

В  Р  61


Тодорова, Рени .   Домът и пътят в поемата  : Христо Ботев - "На прощаване": 7 клас  / Рени Тодорова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 36, 8-14 ноем. 2005, с. 5-6


Сист. No: 53572

- 195 -

Ч1/372.882/Т  76


Тотев, Пламен .   Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев  / Пламен Тотев . // Тотев,  Пламен Стефанов . Теми по литература за 7. клас : Съчинение разсъждение, планове [и] разработки  / Пламен Тотев  . - [София], 2005, с. 16-20


Сист. No: 60199

- 196 -

В  Р  61


Филипова, София .   Житейският избор на бунтовника  : Христо Ботев - "На прощаване"  / София Филипова . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 35, 4 - 10 ноем. 2003, с. 5 - 6


Сист. No: 964

- 197 -

В  Р-61


Хаджиева, Лидия .   Свободата като избор и дълг  : Христо Ботев - "На прощаване"  / Лидия Хаджиева . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 21, 27 май - 2 юни 2003, с. 7, 11


Сист. No: 46193

- 198 -

В  С-91


Христова, Наталия .   Свободата и смъртта в "На прощаване" от Христо Ботев  / Наталия Христова . // Супер Рик, N 32, 05  ноем. 2001, с. 4


Сист. No: 38558

- 199 -

В  Р-61


Цолова, Диана .   "Кажи им, майко, да помнят." - клетвата, заветът и паметта в поемата  : Христо Ботев - "На прощаване"  / Диана Цолова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 40, 1-7 дек. 1998, с. 6, 10


Сист. No: 18230

- 200 -

Кр/К886.7.09/Ш  97


Шунанов, Тодор .   "На прощаване" - един шедьовър в посоките на фолклорната поетика  : Христо Ботев  / Тодор Шунанов . // Шунанов,  Тодор . Класически и съвременни български автори  / Тодор Шунанов  . - Ст. Загора, 2005, с. 35-41


Сист. No: 55724

Обесването на Васил Левски / Пълен текст

- 201 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Болката като изстрадана героика в българската същност според баладата "Хаджи Димитър" и стихотворението "Обесването на Васил Левски" от Христо Ботев  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас  : Т. 1  / Илия Григоров  (Пловдив), 2003, с. 66-75


Сист. No: 48259

- 202 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П  47


Делов, Георги .   Христо Ботев - поезия и публицистика  : Стихотворението "Обесването на Васил Левски"  / Георги Делов . // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка  / Таня Петрова, Георги Делов  . - София, 2002, с. 47-49


Сист. No: 46362

- 203 -

В  Г-48


Димитрова, Маргарита .   Майчиното страдание на родината - "Молитва" за свобода в стихотворенията "Обесването на Васил Левски" и "Моята молитва" на Христо Ботев  / Маргарита Димитрова . // Гимназист, Х, N 33, 21  окт. 2003, с. 5 - 6


Сист. No: 47944

- 204 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С  78


Илиева, Нели .   Аспекти на трагичното в Ботевото стихотворение "Обесването на Васил Левски"  : Анализ  / Нели Илиева . // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки  : Ч. 1. / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова  (София), 2004, с. 67-70


Сист. No: 51066

- 205 -

В  Л-69


Коларов, Радосвет .   Из "Обесването на Васил Левски" и поетиката на Ботев  / Радосвет Коларов . // Литературен форум, N 14, 09  апр. 2002, с. 8


Сист. No: 41084

- 206 -

В  Г-48


Кръстева, Емилия .   Безсмъртието - духовно величие на героя в Ботевите творби "Хаджи Димитър" и "Обесването на Васил Левски"  / Емилия Кръстева . // Гимназист, IX, N 33, 22-28 окт. 2002, с. 6, 10


Сист. No: 43167

- 207 -

В  В-35


   "Обесването на Васил Левски" - реквием за българския Спасител  : Христо Ботев - "Обесването на Васил Левски"  / Диана Миронова . // Веди, N 14, 18  апр. 2003, с. 2-4


Сист. No: 45818

- 208 -

В  Г-48


Пантелеева, Нина .   Ботевата творба "Обесването на Васил Левски" - реквием за националната жертвеност  : 11 клас  / Нина Пантелеева . // Гимназист, IX, N 32, 15-21 окт. 2002, с. 5


Сист. No: 43100

- 209 -

В  Г-48


Стойнева, Вера .   Христо Ботев - "Обесването на Васил Левски"  / Вера Стойнева . // Гимназист, N 20, 20 - 27 май 1997, с. 3


   9 клас


Сист. No: 5745

- 210 -

В  Г  48


Христова, Татяна .   Проблемът за смъртта като живот в елегията "Обесването на Васил Левски" от Христо Ботев  : Христо Ботев "Обесването на Васил Левски"  / Татяна Христова . // Гимназист, XIV, N 37, 13 - 19 ноем. 2007, с. 5 - 6


Сист. No: 63751

- 211 -

Кр/К886.7.09/Ш  97


Шунанов, Тодор .   Реквиемът "Обесването на Васил Левски"  : Христо Ботев  / Тодор Шунанов . // Шунанов,  Тодор . Класически и съвременни български автори  / Тодор Шунанов  . - Ст. Загора, 2005, с. 26-29


Сист. No: 55721

Хаджи Димитър / Пълен текст

- 212 -

Сп  Б-92


Бумбалов, Любен .   Генеалогичното пространство и време на жътварката в "Хаджи Димитър" на Ботев  / Любен Бумбалов . // Български език и литература, 1997, N 1-2, с. 15-28


Сист. No: 5619

- 213 -

В  Г-48


Василева, Радосвета .   Национална жертвеност и безсмъртие в баладата "Хаджи Димитър" на Христо Ботев  / Радосвета Василева . // Гимназист, IX, N 33, 22-28 окт. 2002, с. 5-6


Сист. No: 43166

- 214 -

Сп  Р-74


Георгиева, Станка .   Разсъждения по някои въпроси на интертекстуалността  : "На нивата" - Яворов, "Хаджи Димитър" - Христо Ботев  / Станка Георгиева . // Родна реч, 1997, N 7, с. 14


Сист. No: 6603

- 215 -

В  Р  61


Георгиева, Стоймира .   Смърт и безсмъртие в баладата  : Христо Ботев -" Хаджи Димитър"  / Весела Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 7, 14-20 февр. 2006, с. 4


Сист. No: 55142

- 216 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Болката като изстрадана героика в българската същност според баладата "Хаджи Димитър" и стихотворението "Обесването на Васил Левски" от Христо Ботев  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас  : Т. 1  / Илия Григоров  (Пловдив), 2003, с. 66-75


Сист. No: 48259

- 217 -

В  Р  61


Кръстева, Весела .   Саможертва и безсмъртие в баладата ["Хаджи Димитър" - Христо Ботев]  : 6 клас  / Весела Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 5, 30  ян. 2007, с. 4-5


Сист. No: 60465

- 218 -

В  Г-48


Кръстева, Емилия .   Безсмъртието - духовно величие на героя в Ботевите творби "Хаджи Димитър" и "Обесването на Васил Левски"  / Емилия Кръстева . // Гимназист, IX, N 33, 22-28 окт. 2002, с. 6, 10


Сист. No: 43167

- 219 -

Ч1/886.7.09(075.3)/П  18


Панов, Александър и др.   Хаджи Димитър - героят, който свързва световете [Ботев]  : Интерпретативно съчинение : Разработка, план и примерен текст  / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова . // Панов,  Александър Асенов и др. Теми и есета по литература 11. кл. : Първи свит. / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова  . - София, 2006, с. 67-61


Сист. No: 60057

- 220 -

В  Г-48


Пантелеева, Нина .   Безсмъртието на бореца за свобода - проблемно ядро на Ботевата поезия "Хаджи Димитър"  / Нина Пантелеева . // Гимназист, Х, N 32, 14  окт. 2003, с. 5 - 6


Сист. No: 47811

- 221 -

В  Г-48


Стойнева, Вера .   Христо Ботев - "Хаджи Димитър"  / Вера Стойнева . // Гимназист, N 19, 13 - 19 май 1997, с. 3, 7


Сист. No: 5711

- 222 -

Сп  Р-74


Танев, Димитър .   "Хаджи Димитър" - една от "най-пламенните български песни"  : Христо Ботев - "Хаджи Димитър"  / Димитър Танев . // Родна реч, 2003, N 4, с. 15-17


Сист. No: 46766

- 223 -

Сп  Д  23


Тачков, Марин .   Песента "По жътва" и други "песни"  : Разказът "По жътва" - Елин Пелин и баладата "Хаджи Димитър" - Ботев  / Марин Тачков . // Дарба, II, 1998,&n bsp;N 5-6, с. 5 - 6


Сист. No: 17711

- 224 -

Сп  У-91


Шунанов, Тодор .   Един поглед върху Ботевата балада "Хаджи Димитър"  / Тодор Шунанов . // Участие, 2001, N 3-4, с. 39-41


Сист. No: 39251

- 225 -

Кр/К886.7.09/Ш  97


Шунанов, Тодор .   Баладата "Хаджи Димитър" в духовното пространство на българина  : Христо Ботев-"Хаджи Димитър"  / Тодор Шунанов . // Шунанов,  Тодор . Класически и съвременни български автори  / Тодор Шунанов  . - Ст. Загора, 2005, с. 19-26


Сист. No: 55720

Хайдути / Пълен текст

- 226 -

В  Р-61


Арсенова, Мая .   Христо Ботев - "Хайдути"  : Ролята на лирическия увод в поемата : 6 клас  / Мая Арсенова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 5, 05  февр. 2002, с. 3


Сист. No: 40027

- 227 -

В  Г-48


Георгиева, Ирина .   Традиция и съвременност - художествен контраст в Ботевото творчество  : "Хайдути", "На прощаване" - Христо Ботев  / Ирина Георгиева . // Гимназист, N 30, 2-8 окт.,2001, с. 7


Сист. No: 37962

- 228 -

В  Р  61


Георгиева, Стоймира .   Диалогът между поколенията и приемствеността на идеята за свобода  : Христо Ботев - "Хайдути"  / Стоймира Георгиева . // РИКИ - кандидатгимназист, XVI, N 16, 22 - 28 апр. 2008, с. 4 - 5


Сист. No: 13576

- 229 -

В  Р-61


Димитрова, Даря .   Христо Ботев - "Хайдути"  : Поетична традиция и фолклорна памет: 6 клас  / Даря Димитрова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 4, 29  ян. 2002, с. 6


Сист. No: 39857

- 230 -

В  Р-61


Димитрова, Даря .   Свободата - единствената цел и приемствен дълг между баща и син  : Христо Ботев - "Хайдути": 6 клас  / Даря Димитрова . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 6, 11-17 февр. 2003, с. 5


Сист. No: 44674

- 231 -

В  Р-61


Димитрова, Даря .   Христо Ботев - "Хайдути"  : 6 клас  / Даря Димитрова . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 1, 6-12 януари 2004, с.4


Сист. No: 1536

- 232 -

В  Р-61


Иванова, Екатерина .   Поемата "Хайдути" от Христо Ботев и хайдушката народна песен  / Екатерина Иванова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 8, 23 февр.-2 март 1999, с. 4 - 5


Сист. No: 19775

- 233 -

В  Р-61


Йовчева, Таня .   Образи и мотиви  : Христо Ботев - "Хайдути"  / Таня Йовчева . // РИКИ - кандидатгимназист, N 4, 30  ян. 2001, с. 5


Сист. No: 33936

- 234 -

В  Р  61


Йовчева, Таня .   Христо Ботев - "Хайдути"  : 6 клас  / Таня Йовчева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 6, 8-14февр. 2005, с. 4


Сист. No: 50314

- 235 -

В  Р  61


Кръстева, Весела .   Христо Ботев - "Хайдути"  / Весела Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 4, 23  ян. 2007, с. 4-5


Сист. No: 60377

- 236 -

В  Р  -  61


Огнянова, Мариола .   Христо Ботев - "Хайдути"  / Мариола Огнянова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 4, 27 ян. - 2 февр. 1998, с. 4


   6 клас


Сист. No: 9963

- 237 -

В  Р-61


Петрова, Лора .   Христо Ботев - "Хайдути": Песента традиция и синовен дълг  / Лора Петрова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 4, 25 ян. -2 февр. 2000, с. 4


Сист. No: 26567

- 238 -

Ч1/886.7-023.09/Р12


Радев, Иван .   "Хайдути" (Баща и син)  : [Христо Ботев]  / Иван Радев . // Радев,  Иван . От Паисий до Йовков : Анализи на литературни творби  / Иван Радев  . - В. Търново, 1998, с. 124 - 131


Сист. No: 15385

- 239 -

В  Г-48


Стойнева, Христина .   Христо Ботев - "Хайдути"  / Христина Стойнева . // Гимназист, N 18, 6 - 12 май 1997, с. 3, 13


Сист. No: 5754

- 240 -

В  Р-61


Тодоров, Ивайло .   Образът на майката в Ботевата поема "Хайдути"  : 6 клас  / Ивайло Тодоров . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 7, 18-24 февр.2003, с. 4; N 8, с. 4


Сист. No: 44763

- 241 -

В  Р-61


Цолова, Диана .   Скритото послание на духа - вечният диалог бащи и синове  : Христо Ботев - "Хайдути"  / Диана Цолова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 7, 16-22 февр. 1999, с. 4 - 5


Сист. No: 19624

- 242 -

Кр/К886.7.09/Ш  97


Шунанов, Тодор .   "Хайдути" - поема на националната ни гордост и самочувствие  : Христо Ботев  / Тодор Шунанов . // Шунанов,  Тодор . Класически и съвременни български автори  / Тодор Шунанов  . - Ст. Загора, 2005, с. 49-53


Сист. No: 55727

Други стихотворения

- 243 -

Ч1/886.7-023.09/Р  12


Радев, Иван .   "Пристанала"  : [Христо Ботев]  / Иван Радев . // Радев,  Иван . От Паисий до Йовков : Анализи на литературни творби  / Иван Радев  . - В. Търново, 1998, с. 131 - 138


Сист. No: 15386

- 244 -

Ч1/886.7.09/Л  69


Радев, Иван .   Христо Ботев  : "Пристанала"  / Иван Радев . // Литературни анализи : В помощ на учениците от 11 клас  : 9. доп. и прераб. изд. / Иван Радев; Глав. ред. - В. Търново, 2002, с. 33-39


Сист. No: 45405

- 245 -

Кр/К886.7.09/Ш  97


Шунанов, Тодор .   "Пристанала" - малка поема в оптимистичния акорд  : Христо Ботев  / Тодор Шунанов . // Шунанов,  Тодор . Класически и съвременни български автори  / Тодор Шунанов  . - Ст. Загора, 2005, с. 46-49


Сист. No: 55726

Публицистика

- 246 -

Сп  Р  74


Абаджимаринова, Румяна .   Книжните известия на публициста Христо Ботев  / Румяна Абаджимаринова . // Родна реч, 1998, N 3, с. 39 - 41


Сист. No: 13606

- 247 -

Ч1/886.7.09/Т  74


   Христо Ботев за литературата  / Христо Ботев . // Топалов,  Кирил . Христо Ботев - поет и публицист : Студии и анализи  / Кирил Топалов  . - София, 1997, с. 19 7- 198


Сист. No: 10342

- 248 -

Ч1/886.7.09(07)/В  24


Василева, Кети .   Възгледите на Христо Ботев за човека и света, отразени в публицистиката му  / Кети Василева . // Василева,  Кети . Анализи по литература за 11 клас на СОУ по новата учебна програма  : 3. прераб. и доп. изд. / Кети Василева; Ред. Анна Михайлова  (София), 2003, с. 14-20


Сист. No: 48432

- 249 -

В  Г  48


Василева, Красимира .   Христо Ботев - проза  : 11 клас  / Красимира Василева . // Гимназист, XIV, N 38, 20 - 26 ноем. 2007, с. 6; №39, с. 5 - 6


Сист. No: 63827

- 250 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П  47


Делов, Георги .   Публицистиката и поезията на Ботев - разлики в същността на посланията и творческите нагласи  / Георги Делов . // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка  / Таня Петрова, Георги Делов  . - София, 2002, с. 49-50


Сист. No: 46363

- 251 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П  47


Делов, Георги .   Христо Ботев - поезия и публицистика  : Фейлетонът "Политическа зима"  / Георги Делов . // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка  / Таня Петрова, Георги Делов  (София)  . - София, 2002, с. 50-54


Сист. No: 46364

- 252 -

Сп  Р-74


Делчев, Борис .   "Поет и публицист. и войвода по същата мярка."  / Борис Делчев . // Родна реч, 1997, N 10, с. 5-6


Сист. No: 10025

- 253 -

В  Г-48


Димитрова, Елена .   Възгледите на Ботев за човека и света, отразени в неговата публицистика  / Елена Димитрова . // Гимназист, N 32, 16  окт. 2001, с. 6-7


Сист. No: 38254

- 254 -

В  Г  48


Михайлова, Анна .   Тъжният смях и изобличителният присмех на Христо Ботев във фейлетона "Политическа зима"  / Анна Михайлова . // Гимназист, XIII, N 36, 7 - 13 ноем 2006, с. 6


Сист. No: 59227

- 255 -

В  К  93


Панайотов, Филип .   Европейските измерения на Ботевата публицистика  / Филип Панайотов . // Култура, LII, N 1, 11  ян. 2008, с. 5


Сист. No: 64339

- 256 -

Ч1/886.7.09/П  44


Петкова, Екатерина .   Естетически схващания и политически възгледи на публициста Ботев във фейлетона "Политическа зима" и памфлета "Смешен плач"  / Екатерина Петкова . // Петкова,  Екатерина . Теми по литература : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки]: 11. клас  / Екатерина Петкова  . - София, 2002, с. 29-34


Сист. No: 44791

- 257 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П  47


Петрова, Таня .   Христо Ботев - поезия и публицистика  : Стихотворението "Моята молитва"  / Таня Петрова . // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка  / Таня Петрова, Георги Делов  . - София, 2002, с. 45-47


Сист. No: 46141

- 258 -

Ч1/886.7-023.09/Р  12


Радев, Иван .   "Примери от турско правосъдие" - из Пътни записки  : Христо Ботев  / Иван Радев . // Радев,  Иван . От Паисий до Йовков : Анализи на литературни творби  / Иван Радев  . - В. Търново, 1998, с. 150 - 156


Сист. No: 15388

- 259 -

Ч1/886.7-023.09/Р  12


Радев, Иван .   "Народът вчера, днес, утре"  : Христо Ботев  / Иван Радев . // Радев,  Иван . От Паисий до Йовков : Анализи на литературни творби  / Иван Радев  . - В. Търново, 1998, с. 156 - 164


Сист. No: 15389

- 260 -

Ч1/886.7-023.09/Р  12


Радев, Иван .   "Петрушан"  : Христо Ботев  / Иван Радев . // Радев,  Иван . От Паисий до Йовков : Анализи на литературни творби  / Иван Радев  . - В. Търново, 1998, с. 164 - 166


Сист. No: 15390

- 261 -

Ч1/886.7-023.09/Р  12


Радев, Иван .   Библейски цитати в публицистиката на Христо Ботев  / Иван Радев . // Радев,  Иван . Паратекстът и художествената творба през Възраждането  / Иван Радев  . - София, 1993, с. 82-95


Сист. No: 37293

- 262 -

Ч1/886.7.09/Р  12


Радев, Радослав .   Прогресивен и революционен характер на Ботевата публицистика. Актуалност и действена сила  / Лили Николова . // Радев,  Радослав . Единадесетокласниците пишат : Литературнонаучно съчинение: В 2 ч. : 2. прераб. изд., Ч. 1. / Радослав Радев, Койка Попова, Лили Николова  . - София, 2000, с. 22-29


Сист. No: 37574

- 263 -

Ч1/886.7(076)/С  82


Стойнева, Вера .   "Наместо програма" - Ботевата идея за бъдещето на България  : Христо Ботев  / Вера Стойнева . // Стойнева,  Вера . Литературни теми за зрелостници и кандидат-студенти  : Кн. 1. / Вера Стойнева  . - София, 1996, с. 3 - 5


Сист. No: 13164

- 264 -

Ч1/886.7(076)/С  82


Стойнева, Вера .   Лудостта на властващия Каин и бясната разрушителна самозащита на Авел в "Смешен плач" на Христо Ботев  / Вера Стойнева . // Стойнева,  Вера . Литературни теми за зрелостници и кандидат-студенти  : Кн. 1. / Вера Стойнева  . - София, 1996, с. 5 - 7


Сист. No: 13165

- 265 -

Ч1/886.7.09/Л  69


   Теми и проблеми в Ботевата публицистика . // Литературни коментари, анализи, разработки : За кандидат-студенти, зрелостници и ученици : [В 2 ч.]  : Ч. 1. Христо Ботев - Димчо Дебелянов  / Лили Николова и др.; Под ред. на Лили Николова  . - София, 2000, с.7-22< /p>


   Други авт. : Вл. Владимирова, З. Стоянова, Ст. Пламенова.


Сист. No: 37546

- 266 -

Ч1/886.7.09/Т  74


Топалов, Кирил .   Словото на публициста  : [Христо Ботев]  / Кирил Топалов . // Топалов,  Кирил . Христо Ботев - поет и публицист : Студии и анализи  / Кирил Топалов  . - София, 1997, с. 44 - 54


Сист. No: 10338

- 267 -

Ч1/886.7.09/Ц  16


Топалов, Кирил .   Ботевата публицистика - в диалог с времето  : [Христо Ботев]  / Кирил Топалов . // Цанева,  Милена и др. Съвременни прочити на класиката : Нови изследвания върху българската литература  / Милена Цанева, Милена Кирова  . - София, 1998, с. 7 - 22


Сист. No: 15830

- 268 -

Ч1/886.7-023.09/Т  74


Топалов, Кирил .   Ботевата публицистика в диалог с епохата  / Кирил Топалов . // Топалов,  Кирил . Възрожденци : [Портретни и проблемни статии върху творчеството на видни възрожденски писатели]  / Кирил Топалов  . - София, 1999, с. 380-391


Сист. No: 37528

- 269 -

Ч1/886.7(076)/Л  69


Чернокожев, Николай .   Прозата на Христо Ботев  / Николай Чернокожев . // Литературни анализи : За вас, зрелостници и кандидат-студенти  / Ред. Мая Славова  . - София, 1997, с. 21 - 28


Сист. No: 11096

- 270 -

В  Г  48


Чолакова, Таня .   Робството и свободата през погледа на публициста Ботев  / Таня Чолакова . // Гимназист, N 24, 16 - 22 юни 1998, с. 4


   9 клас


Сист. No: 13918

- 271 -

Ч1/82.08(07)/Ш  97


Шумелова, Мария .   Изобличителната сила и революционният оптимизъм на Ботевата публицистика  : [Христо Ботев]  / Мария Шумелова . // Шумелова,  Мария . Ръководство за ученика по литература 9. клас  / Мария Шумелова  . - В. Търново, 1998, 2000, с. 276 - 283


Сист. No: 19994

- 272 -

Ч1/886.7-4/Г  97


Гърдев, Георги .   "Като брата си ще станат - силно да любят и мразят"  : [Христо Ботев. "На прощаване"] : Есе  / Георги Гърдев, Даниела Минчева . // Гърдев,  Георги и др. Есета за ученици и кандидат-студенти  / Георги Гърдев, Даниела Минчева; Предг. Радослав Радев  . - В. Търново, 2000, с. 25-31


Сист. No: 34419

- 273 -

Сп  Р  74


Доков, Христо .   Живея в земята на Ботев  : Есе  / Христо Доков . // Родна реч, 2007, N 6 - 7, с. 69 - 70


Сист. No: 63736

- 274 -

Сп  В  36


Еленков, Момчил .   Живеем в земята на Ботев  : [Есе]  / Момчил Еленков . // Везни, XVII, 2007,  N 2, с. 108-109


Сист. No: 61543

- 275 -

В  С-45


Жечев, Тончо .   Ботев и безсмъртието  : Есе  / Тончо Жечев . // Словото днес, XI, N 21, 02  юни  2005, с. 14


Сист. No: 51741

- 276 -

В  Р-61


Кенарова, Катя .   За робството, омразата и любовта  : Есе : Христо Ботев - "На прощаване"  / Катя Кенарова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 39, 24-30 ноем. 1998, с.7


Сист. No: 18108

- 277 -

Сп  Р  74


Могилска, Иванка .   Фарс или никога вече свобода  / Иванка Могилска .   (150 години от рождението на Христо Ботев) . // Родна реч, 1998, N 1, с. 17


Сист. No: 11702

- 278 -

Сп  Ч  86


Николов, Карол .   Той не умира  : Есе  / Карол Николов . // Читалище, CXXXVII,  ;2007, N 11 - 12, с. 10 - 11


Сист. No: 13512

- 279 -

Ч1/886.7.09(075.3)/П  18


Панов, Александър и др.   Отечеството  : Есета, свързани с творчеството на Христо Ботев : Разработка, план и примерен текст  / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова . // Панов,  Александър Асенов и др. Теми и есета по литература 11. кл. : Първи свит. / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова  . - София, 2006, с. 5-17


Сист. No: 60037

- 280 -

Ч1/886.7.09(075.3)/П  18


Панов, Александър и др.   Какво означава да съм свободен  : Есета, свързани с творчеството на Христо Ботев : Разработка, план и примерен текст  / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова . // Панов,  Александър Асенов и др. Теми и есета по литература 11. кл. : Първи свит. / Александър Панов, Виктория Бешлийска, Ваня Петкова  . - София, 2006, с. 17-25


Сист. No: 60041

- 281 -

В  Р-61


Тодорова, Анна .   Живеем в земята на Ботев  : Есе : Христо Ботев  / Анна Тодорова . // РИКИ - кандидатгимназист, N 35, 02  ноем. 1999, с. 6


Сист. No: 24401

- 282 -

Сп  Р  74


Филипова, Гергана .   Като сълза в очите  / Гергана Филипова .   (150 години от рождението на Христо Ботев) . // Родна реч, 1998, N 1, с. 16 - 17


Сист. No: 11701

- 283 -

Сп  Р  74


Чобанов, Атанас .   Титан на българския дух в пантеона на безсмъртието  : Есе за Ботев  / Атанас Чобанов . // Родна реч, 2007, N 6 - 7, с. 66 - 68


Сист. No: 63734

- 284 -

Сп  Р  74


Янева, Лилия .   С лице към гения  / Лилия Янева .   (150 години от рождението на Христо Ботев) . // Родна реч, 1998, N 1, с. 16


Сист. No: 11700


 Индекс по АВТОРИ

Абаджимаринова, Румяна 246 
Александрова, Петя 121 132 142 
Антонов, Пламен 1 
Антонова, Жулиета 84 
Анчев, Панко 6 
Арсенова, Мая 226 
Арсова, Миглена 77 
Асенова, Теодора 133 143 
Атанасова, Таня 157 
Бабачева, Елка 96 
Балтова, Десислава 7 
Бешлийска, Виктория 44 138 149 219 279 280 
Богданова, Светла Венкова 8 
Бойкова, Лидия 158 159 
Ботев, Христо 247 
Братинов, Петко И. 144 
Бумбалов, Любен 212 
Василев, Николай 2 
Василева, Кети 9 99 153 154 248 
Василева, Красимира 78 249 
Василева, Радосвета 213 
Виденов, Валентин 160 
Георгиев, Никола 10 
Георгиева, Ирина 161 227 
Георгиева, Николина 11 
Георгиева, Станка 214 
Георгиева, Стоймира 228 
Горанов, Румен 12 
Григоров, Илия 85 109 122 134 145 163 164 165 166 201 216 
Гърдев, Георги 167 272 
Дакова, Росица 168 
Делов, Георги 110 202 250 251 
Делчев, Борис 252 
Джупанова, Пирина 169 
Димитров, Николай 13 
Димитрова, Даря 229 230 231 
Димитрова, Елена 14 15 253 
Димитрова, Елка 135 146 
Димитрова, Маргарита 86 203 
Димова, Веселина 16 87 170 171 
Динеков, Петър 17 
Динова-Русева, Вера-Надежда 18 
Доков, Христо 273 
Дъбравова, Мария 173 
Еленков, Константин 19 
Еленков, Момчил 274 
Жеков, Маргарит 147 
Жечев, Тончо 275 
Иванова, Аглика 123 
Иванова, Антонина 20 
Иванова, Гергана 174 
Иванова, Екатерина 124 232 
Иванова, Ира 175 
Иванова, Марияна 21 
Илиева, Илиана 176 
Илиева, Нели 204 
Илиева, Петя 111 125 
Йовчева, Таня 233 234 
Йотов, Иван 22 
Камбуров, Димитър 155 
Каранфилов, Ефрем 23 
Кацарска, Красимира 24 25 177 
Кенарова, Катя 178 179 276 
Кирова, Антония 180 
Коларов, Радосвет 205 
Колева, Яна 181 
Конова, Марианна 26 
Коновски, Георги 27 
Константинова, Елка 28 29 
Косев, Константин 3 
Кръстева, Весела 215 217 235 
Кръстева, Емилия 182 183 206 218 
Кръстева, Илияна 101 126 
Кръстева, Радостина 136 
Кьосев, Александър 30 
Лазаров, Стойко 31 
Малинов, Ангел 32 
Малинова, Гергана 88 
Маринова, Гергана 184 
Маринова, Диана 33 
Маркова, Веселина 34 174 
Минчева, Даниела 167 272 
Миронова, Диана 127 137 185 207 
Михайлов, Калин 35 
Михайлова, Анна 36 37 38 254 
Младенова, Фани 39 
Могилска, Иванка 277 
Налбантова, Елена 41 112 148 
Нанкова, Росица 186 
Недялков, Георги 57 
Николов, Карол 278 
Николова, Анастасия 187 
Николова, Видка 42 
Николова, Елка 113 128 
Николова, Лили 43 262 
Николова, Милена 102 108 114 
Огнянова, Мариола 236 
Панайотов, Филип 255 
Панов, Александър 44 138 149 219 279 280 
Панова, Росица 45 
Пантелеева, Нина 46 47 48 49 50 51 79 80 89 115 129 139 208 220 
Панчева, Красимира 52 
Пашова, Мария 53 54 
Пенева, Добринка 55 
Петкова, Ваня 44 138 149 219 279 280 
Петкова, Екатерина 56 256 
Петров, Здравко 4 
Петрова, Лора 237 
Петрова, Мариела 188 189 
Петрова, Таня 90 257 
Петрова, Фанка 57 
Петровска, Радост 58 
Попиванов, Иван 59 
Попов, Константин 60 
Попова, Лора 61 
Радев, Иван 91 92 140 190 238 243 244 258 259 260 261 
Радев, Радослав 62 
Радев, Стоян 5 
Радева, Марта 191 
Руйчева, Елисавета 93 
Русева, Христина 63 
Симеонов, Иван 65 66 81 
Симеонова, Валентина 103 192 
Спасов, Иван 150 
Стамболов, Иван 67 
Стойкова, Милослава 116 
Стойнева, Вера 82 94 97 98 100 104 117 118 156 209 221 263 264 
Стойнева, София 193 
Стойнева, Христина 239 
Стоянова, Гергана 105 106 119 120 
Танев, Димитър 222 
Тачков, Марин 223 
Тенева, Теменуга 151 
Тихова, Паулина 130 
Тодоров, Ивайло 240 
Тодорова, Анна 281 
Тодорова, Гергана 68 
Тодорова, Радостина 69 
Тодорова, Рени 194 
Топалов, Кирил 70 71 72 73 266 267 268 
Тотев, Пламен 195 
Филипова, Гергана 282 
Филипова, София 74 75 107 196 
Хаджиева, Лидия 197 
Христова, Наталия 198 
Христова, Татяна 210 
Цолова, Диана 199 241 
Чернокожев, Николай 76 269 
Чобанов, Атанас 283 
Чолакова, Таня 270 
Шумелова, Мария 271 
Шунанов, Тодор 95 131 141 152 200 211 224 225 242 245 
Янакиева, Миряна 83 
Янева, Лилия 284 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"...Лъжа и робство на тая пуста земя царува!" 13 
"Елегия" - интравертният израз на чувствата 141 
"Елегия" - съпричастие и сарказъм 139 
"Елегия" и "Борба" в духовно - историческите проявления на българската същност според едноименните стихотворения на Христо Ботев 134 145 
"Кажи им, майко, да помнят..." - клетвата, заветът и паметта в поемата 199 
"Като брата си ще станат - силно да любят и мразят" 167 272 
"Моята молитва" 91 
"На прощаване" 186 
"На прощаване" - един шедьовър в посоките на фолклорната поетика 200 
"Наместо програма" - Ботевата идея за бъдещето на България 263 
"Народът вчера, днес, утре" 259 
"Обесването на Васил Левски" - реквием за българския Спасител 207 
"Петрушан" 260 
"Поет и публицист... и войвода по същата мярка..." 252 
"Примери от турско правосъдие" - из Пътни записки 258 
"Пристанала" 243 
"Пристанала" - малка поема в оптимистичния акорд 245 
"Пътят е страшен, но славен..." 179 
"С идеалите на Ботев да влезем в ХХI век" 69 
"Скитник ходя злочестен ази" 41 
"Хаджи Димитър" - една от "най-пламенните български песни" 222 
"Хайдути" (Баща и син) 238 
"Хайдути" - поема на националната ни гордост и самочувствие 242 
Апотеоз на Левски в поезията на Христо Ботев 29 
Аспекти на трагичното в Ботевото стихотворение "Обесването на Васил Левски" 204 
Баладата "Хаджи Димитър" в духовното пространство на българина 225 
Балканът в Ботевата поезия 75 
Безсмъртието - духовно величие на героя в Ботевите творби "Хаджи Димитър" и "Обесването на Васил Левски" 206 218 
Безсмъртието на бореца за свобода - проблемно ядро на Ботевата поезия "Хаджи Димитър" 220 
Библейски цитати в публицистиката на Христо Ботев 261 
Болката като изстрадана героика в българската същност според баладата "Хаджи Димитър" и стихотворението "Обесването на Васил Левски" от Христо Ботев 201 216 
Борбата - единствен път към свободата 111 125 
Борбата, свободата и смъртта в лириката на Христо Ботев 74 
Ботев - новата социална душа 6 
Ботев във и извън контекста на Българското възраждане 9 
Ботев и безсмъртието 275 
Ботев и националната традиция 47 
Ботев между виното и истината 155 
Ботевата звезда е още пътеводна 4 
Ботевата публицистика - в диалог с времето 267 
Ботевата публицистика в диалог с епохата 268 
Ботевата творба "Обесването на Васил Левски" - реквием за националната жертвеност 208 
Ботевият "Странник" 98 
Ботевото магическо слово 12 
Ботевото презрение към философията "добър живот" в стихотворението "Странник" 96 
Ботевото слово - Богосложение 42 
Ботевото стихотворение "Моята молитва" 84 
Ботевото страдание - надличностна мяра за протест и борба 121 132 142 
Величието на революционния подвиг в поезията на Христо Ботев 45 
Вик и мълчание в лириката на Ботев 10 
Възгледите на Ботев за човека и света, отразени в неговата публицистика 253 
Възгледите на Христо Ботев за човека и света, отразени в публицистиката му 248 
Генеалогичното пространство и време на жътварката в "Хаджи Димитър" на Ботев 212 
Героичната смърт - път към свободата 162 
Героичното и възвишеното в поезията на Христо Ботев 59 
Глупците и свободата в Ботевия дискурс 61 
Гносеологически идеи в творчеството на Христо Ботев 57 
Два възгледа за превъзмогване на злото в Ботевото стихотворение "Борба" 147 
Два портрета на Ботев 19 
Диалогът майка - син в Ботевата лирика 39 
Диалогът между поколенията и приемствеността на идеята за свобода 228 
Домът и пътят в поемата 194 
Домът, светът и човекът в поезията на Христо Ботев 77 
Драматизмът - органиката на "До моето първо либе" 131 
Драматичната изповед пред майката 172 
Духовният кризис на личността в Ботевото стихотворение "Майце си" 116 
Духовно страдание и родова вина в поезията на Христо Ботев 105 106 119 120 
Дългът към отечеството - мяра за човешка доблест 192 
Европа и Христо Ботев 5 
Европейските измерения на Ботевата публицистика 255 
Един поглед върху Ботевата балада "Хаджи Димитър" 224 
Екзистенциалните търсения на Ботевия лирически герой 58 
Елегичният протест срещу "Зло безконечно" в Ботевите стихотворения "Елегия" и "Борба" 133 143 
Епитетът - познат и непознат в поезията на Христо Ботев 60 
Естетически схващания и политически възгледи на публициста Ботев във фейлетона "Политическа зима" и памфлета "Смешен плач" 256 
Жертвената орис на роба 137 
Живеем в земята на Ботев 274 281 
Живея в земята на Ботев 273 
Живот, любов и смърт в поезията на Христо Ботев 8 
Жизненият път на Христо Ботев - летопис 73 
Житейският избор на бунтовника 196 
Житейският избор на лирическия герой от творбата на Христо Ботев "До моето първо либе" 103 
За някои негативни измерения на българския свят в поезията на Христо Ботев 68 
За пиянството и песента 154 
За пиянството и песента - един възможен прочит на стихотворението "В механата" 153 
За поетиката на Ботев 72 
За робството, омразата и любовта 178 276 
Заветът на лирическия герой - прощаване с родното 173 
Заветът на лирическия герой към майката 189 
Идеалите на бунтовника в стихотворението 180 
Идеите за борбата, свободата и смъртта в поезията на Христо Ботев 43 
Идейното израстване на Ботевия лирически герой 27 
Из "Обесването на Васил Левски" и поетиката на Ботев 205 
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев 195 
Измеренията на любовта в поезията на Христо Ботев 63 
Изобличителната сила и революционният оптимизъм на Ботевата публицистика 271 
Интимно-изповедният патос на "Моята молитва" 95 
Как в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев се противопоставят идейните измерения на робството и изконните български ценности, тиранията и борбата за свобода, трагизмът и саможертвата и безсмъртието 166 
Какво означава да съм свободен 280 
Какъв е смисълът на завета "Силно да любят и мразят" 187 
Картините на победата и смъртта в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев 163 
Като сълза в очите 282 
Книжните известия на публициста Христо Ботев 246 
Копнеж за свобода и смърт 89 
Лудостта на властващия Каин и бясната разрушителна самозащита на Авел в "Смешен плач" на Христо Ботев 264 
Любов и "отрова" в душата на лирическия герой от Ботевото стихотворение "До моето първо либе" 122 
Любов и дълг в Ботевото стихотворение "До моето първо либе" 126 
Любов и омраза в лириката на Христо Ботев 66 
Любов и омраза в творчеството на Христо Ботев 32 
Любовта и омразата в творчеството на Христо Ботев 62 
Любовта и саможертвата 127 
Майчиното страдание на родината - "Молитва" за свобода в стихотворенията "Обесването на Васил Левски" и "Моята молитва" на Христо Ботев 86 203 
Между Околчица и Враца 1 
Митът за героя в Ботевата творба "На прощаване" 176 
Молитва за борба и живот в Ботевото стихотворение "Моята молитва" 85 
Молитва за тържеството на свободната воля и справедливостта 93 
Мотивът за завръщането в Ботевата поезия 53 
Мотивът за неразбирането и за трагичната обреченост на героя в Ботевата поезия 16 
Мотивът за смъртта и безсмъртието в поезията на Христо Ботев 40 
Мотивът за смъртта и безсмъртието в поемата 175 184 
На Ботев 11 
Национална жертвеност и безсмъртие в баладата "Хаджи Димитър" на Христо Ботев 213 
Националният избор "робство или свобода" в стихотворението "Елегия" на Христо Ботев 136 
Националното и общочовешкото в поезията на Ботев 56 
Неизречените мисли и чувства 170 
Обичта на героя към родния свят и неговите ценности 159 
Образи и мотиви 233 
Образът на брата в поетическия свят на Христо Ботев 107 
Образът на майката в Ботевата поема "Хайдути" 240 
Образът на песента 130 
Общочовешки истини и прозрения в "Борба" 152 
Олтарът на Отечеството 51 
От дома до безсмъртието 185 
Отечеството 279 
Отечеството - съдба и вдъхновение в Ботевата поезия 79 
Откровение и послание на свободната по дух личност 87 
Паисий, Раковски, Левски, Ботев 23 
Песенните гласове на Ботевата поезия 82 117 
Песента "По жътва" и други "песни" 223 
По стъпките на Ботевия живот 70 
Поезията на Христо Ботев 17 
Поемата "Хайдути" от Христо Ботев и хайдушката народна песен 232 
Поетичната "Молитва" за бунт и свобода в Ботевата творба"Моята молитва" 88 
Поливалентност на кодовите понятия в поезията на Христо Ботев 24 25 
Порив и болка в душата на лирическия герой от Ботевото стихотворение "Майце си" 109 
Посланието на бунтовника в завета : "Силно да любят и мразят" 169 
Посланията на Ботевата поезия 71 
Посланията на гласа "искрен, благороден" в Ботевото стихотворение "Към брата си" 101 
Прекрасното в образа на бореца за свобода в стихотворението "На прощаване" 165 
Преображенията на лирическия герой от стихотворението "На прощаване" : клетник - юнак - "сиромах" 164 
Проблемът за личната свобода в поезията на Ботев 26 
Проблемът за свободата в творчеството на Христо Ботев 44 
Проблемът за смъртта като живот в елегията "Обесването на Васил Левски" от Христо Ботев 210 
Прогресивен и революционен характер на Ботевата публицистика. Актуалност и действена сила 262 
Прозата на Христо Ботев 76 269 
Прочитът на Ботевата "Борба" в образователния дискурс по литература 151 
Прощаването на бунтовника с майката внавечерието на боя 160 
Публицистиката и поезията на Ботев - разлики в същността на посланията и творческите нагласи 250 
Първите художествени образи на Христо Ботев 18 
Пътища на спасението в стихотворението "Борба" от Христо Ботев 149 
Разочарованието в Ботевата поезия 49 115 
Разсъждения по някои въпроси на интертекстуалността 214 
Реквиемът "Обесването на Васил Левски" 211 
Речев жест и метафоричност в поезията на Ботев 30 
Робството и свободата през погледа на публициста Ботев 270 
Родовата духовна забрава на изконно българското 156 
Родовата памет 33 
Романтичната красота на борбата и смъртта 129 
С какво се прощава героят в стихотворението "На прощаване в 1868" от Христо Ботев 174 
С лице към гения 284 
Саможертва и безсмъртие в баладата ["Хаджи Димитър" - Христо Ботев] 217 
Саможертвата в името на свободата - висш смисъл на човешкия живот 188 
Самотата на Ботевия лирически герой 7 
Сатирата на Христо Ботев 64 
Световете на майката и сина в поемата 171 
Светът на родното и чуждото в поемата 182 
Свобода и робство в "Елегия" от Христо Ботев 138 
Свобода и робство в Ботевата поезия 54 
Свобода и робство в творчеството на Ботев 21 
Свободата - избор и дълг в поезията на Христо Ботев 34 
Свободата - единствената цел и приемствен дълг между баща и син 230 
Свободата - интимен порив на духа в Ботевата творба "До моето първо либе" 123 
Свободата - личен и национален избор в поезията на Христо Ботев 113 128 
Свободата - мечта - идеал в Ботевата поезия 50 
Свободата - свръхценност в Ботевия поетичен свят 20 52 
Свободата и смъртта в "На прощаване" от Христо Ботев 198 
Свободата като върховна ценност в поезията на Христо Ботев 36 
Свободата като избор в поезията на Христо Ботев 81 
Свободата като избор и дълг 197 
Свободата като мечта и действителност в поезията на Христо Ботев 38 
Свободата, борбата и човекът в поезията на Христо Ботев 37 
Скритото послание на духа - вечният диалог бащи и синове 241 
Скромният месия на Ботев 67 
Слово и кръв в две творби на Ботев и на Яворов 83 
Словото на публициста 266 
Смърт и безсмъртие в баладата 215 
Социално - революционни мотиви в поезията на Христо Ботев 65 
Стихотворението "Патриот" в контекста на Ботевата сатирична лирика 99 
Странната самота на духовно позналия себе си българин в "Странник" на Христо Ботев 97 
Страхът от Ботевата "Борба" 144 
Страшният и славен път към безсмъртието в Ботевата поезия 28 
Страшният и славен път към борбата 193 
Тайната 2 
Теми и идеи в поезията на Христо Ботев 78 
Теми и проблеми в Ботевата публицистика 265 
Титан на българския дух в пантеона на безсмъртието 283 
Той не умира 278 
Традиция и съвременност - художествен контраст в Ботевото творчество 161 227 
Тъжният смях и изобличителният присмех на Христо Ботев във фейлетона "Политическа зима" 254 
Фарс или никога вече свобода 277 
Философията на доброто и злото у Ботев 55 
Фолклорни и национални стойности на Ботевата поезия 102 108 114 
Хаджи Димитър - героят, който свързва световете [Ботев] 219 
Хр. Ботев. "На прощаване" 190 
Христо Ботев 92 112 140 148 244 
Христо Ботев - "Борба" 150 
Христо Ботев - "До моето първо либе" 124 
Христо Ботев - "Към брата си" 104 
Христо Ботев - "На прощаване" 157 158 168 
Христо Ботев - "На прощаване". "Не плачи, майко, не тъжи..." 191 
Христо Ботев - "На прощаване". Величие на подвига и смъртта в името на свободата 183 
Христо Ботев - "На прощаване". Силата и обаянието на бунтовника 177 
Христо Ботев - "Обесването на Васил Левски" 209 
Христо Ботев - "Хаджи Димитър" 221 
Христо Ботев - "Хайдути" 226 229 231 234 235 236 239 
Христо Ботев - "Хайдути": Песента традиция и синовен дълг 237 
Христо Ботев - българският Месия 3 
Христо Ботев - величие и трагизъм 46 
Христо Ботев - вечният български еталон за величие 22 
Христо Ботев - волята да си свободен 31 
Христо Ботев - литературен анализ на стихотворенията "Патриот" и "Моята молитва" 94 100 
Христо Ботев - поезия и публицистика 90 110 202 251 257 
Христо Ботев - поетът и свободата 35 
Христо Ботев - проза 249 
Христо Ботев - човек, поет, революционер, българин 14 15 
Христо Ботев за литературата 247 
Христо Ботев и фолклорът 80 
Христо Ботев."Елегия". "Борба" 135 146 
Художествената представа за "смъртта като живот" в поезията на Христо Ботев 48 
Човекът и пътят 181 
Човекът и родовият свят в Ботевото стихотворение "Майце си" 118