Биография

Общи теми

- 1 -

Сп  Б  92


Велчев, Иван .   Човекът, отсам и отвъд  : Отклонение и самопостигане в текстовия свят на Блага Димитрова  / Иван Велчев . // Български език и литература, XLII, 2002, N 6, с. 3-12


Сист. No: 44201

- 2 -

Ч1/886.7.09/И  52


Илиев, Стоян .   Поети  : Блага Димитрова  / Стоян Илиев . // Илиев,  Стоян . Литературни портрети  / Стоян Илиев  . - Велико Търново, 1999, с.25-36


Сист. No: 33872

- 3 -

Сп  Р  74


Цанков, Георги .   Балканската карма в творческия свят на Блага Димитрова  / Георги Цанков . // Родна реч, 1999, N 7, с. 3 - 5


Сист. No: 26483

Анализ на отделни произведения

Жена

- 4 -

В  Р  61


Бойкова, Лидия .   Духовната извисеност на жената в "загрубелия" свят  : Блага Димитрова - "Жена" : 8 клас  / Лидия Бойкова . // РИКИ - кандидатгимназист, X, N 19, 14 - 20 май 2002, с. 10


Сист. No: 41507

- 5 -

Ч1/886.7.09(075.4)/Г  97


Гърдев, Георги .   Блага Димитрова  : "Жена"  / Георги Гърдев . // Гърдев,  Георги . Ново ръководство за ученика по литература - 8. клас  / Георги Гърдев, Даниела Минчева, Стефан Гърдев  . - Велико Търново, 2001, с. 215-223


Сист. No: 40705

- 6 -

В  Р  61


Йовчева, Таня .   Изворът на саможертвената обич  : Блага Димитрова - "Жена"  / Лидия Бойкова . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 19, 11 - 17 май 2004, с. 10-11


Сист. No: 2773

- 7 -

В  Р  61


Кацарска, Красимира .   Изпитанията по пътя на мислещия човек  : Блага Димитрова "Жена" : 8 клас  / Красимира Кацарска . // РИКИ - кандидатгимназист, IX, N 21, 29  май  2001, с. 7 , 13


Сист. No: 35892

- 8 -

В  Р  61


Кацарска, Красимира .   Блага Димитрова - "Жена"; Елисавета Багряна - "Потомка"  : Духовна вселена на жената и житейските ограничения : 8 клас. / Красимира Кацарска . // РИКИ - кандидатгимназист, X, N 20, 21 - 27 май 2002, с. 7, 10


Сист. No: 41627

- 9 -

В  Р  61


Кръстева, Емилия .   Блага Димитрова - "Жена"  : 8 клас  / Емилия Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, IX, N 22, 5 - 11 юни 2001, с. 12


Сист. No: 36030

- 10 -

Сп  Л  69


Несторова, Нели .   Образът на жената - диалог с традицията  : "Жена" - Блага Димитрова : 8 клас  / Нели Несторова . // Литерайко, 2007, N 6, с. 22-24


Сист. No: 62485

- 11 -

В  Р  61


Пантелеева, Нина .   Идеал и съвременност  : Блага Димитрова "Жена" : 8 клас. / Нина Пантелеева . // РИКИ - кандидатгимназист, IX, N 20, 22 - 28 май 2001, с. 7


Сист. No: 35785

- 12 -

Ч1/82.08(07)/П  30


Пашова, Мария .   Жената - защитник на "чистите извори" на живота  : Блага Димитрова - "Жена"  / Мария Пашова . // Пашова,  Мария . Литературноинтерпретативно съчинение : Помагало по литература за 8. клас  / Мария Пашова  . - Пловдив, 2001, 2004, с. 145-151


Сист. No: 52481

- 13 -

Ч1/82.08(07)/Р  12


Радев, Радослав и др.   "Нравственото уравнение" в стихотворението "Жена" на Блага Димитрова  : Литературноинтерпретативно съчинение  / Радослав Радев, Койка Попова, Станимир Цветков . // Радев,  Радослав и др. Осмокласниците пишат : Литературноинтерпретативно съчинение: Примерни разработки върху художествени текстове по литература, изучавани в 8. клас  / Радослав Радев, Койка Попова, Станимир Цветков  . - София, 2002, с. 98-102


Сист. No: 40853

- 14 -

Ч1/886.7.09(07)/С  75


Стефанова, Росица .   Стихотворението "Жена" - отговорността към живота  : Блага Димитрова  / Росица Стефанова . // Стефанова,  Росица Ботушева . Теми по литература 8. клас  / Росица Стефанова  . - София, 2003, с. 191 - 195


Сист. No: 11645

- 15 -

Ч1/886.7.09(07)/С  75


Стефанова, Росица .   Жената - един необятен свят  : Блага Димитрова - "Жена"  / Росица Стефанова . // Стефанова,  Росица Ботушева . Теми по литература 8. клас  / Росица Стефанова  . - София, 2003, с. 195 - 200


Сист. No: 11646

- 16 -

Ч1/886.7.09(07)/С  75


Стефанова, Росица .   "Жена" - сложният свят на всекидневието и мястото на жената в него  : Блага Димитрова  / Росица Стефанова . // Стефанова,  Росица Ботушева . Теми по литература 8. клас  / Росица Стефанова  . - София, 2003, с. 200 - 205


Сист. No: 11647

- 17 -

В  Р  61


Стойнева, София .   "Как тревожно е да си жена"  : Блага Димитрова - "Жена" : 8 клас  / София Стойнева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 21, 24-30 май 2005, с. 10


Сист. No: 51671

- 18 -

В  Р  61


Стойнева, София .   Битието през погледа на жената  : Блага Димитрова - "Жена" : 8 клас  / София Стойнева . // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 19, 8 - 14 май 2007, с. 10


Сист. No: 61999

- 19 -

Ч1/372.882/Т  76


Тотев, Пламен .   Вечното женско начало в стихотворението "Жена" на Блага Димитрова  / Пламен Тотев, Светослав Минчев . // Тотев,  Пламен Стефанов и др. Теми по литература за 8. клас : Интерпретативно съчинение  / Пламен Тотев, Светослав Минчев  . - [София], 2005, с. 110-115


Сист. No: 60193

- 20 -

В  С  91


Христова, Наталия .   Участта на жената в "Жена" на Блага Димитрова и в "Потомка" на Елисавета Багряна  / Наталия Христова . // Супер Рик, N 21, 04  юни  2001, с. 7, 15


Сист. No: 36008


 Индекс по АВТОРИ

Бойкова, Лидия 4 6 
Велчев, Иван 1 
Гърдев, Георги 5 
Илиев, Стоян 2 
Кацарска, Красимира 7 8 
Кръстева, Емилия 9 
Минчев, Светослав 19 
Несторова, Нели 10 
Пантелеева, Нина 11 
Пашова, Мария 12 
Попова, Койка 13 
Радев, Радослав 13 
Стефанова, Росица 14 15 16 
Стойнева, София 17 18 
Тотев, Пламен 19 
Христова, Наталия 20 
Цанков, Георги 3 
Цветков, Станимир 13 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Жена" - сложният свят на всекидневието и мястото на жената в него 16 
"Как тревожно е да си жена" 17 
"Нравственото уравнение" в стихотворението "Жена" на Блага Димитрова 13 
Балканската карма в творческия свят на Блага Димитрова 3 
Битието през погледа на жената 18 
Блага Димитрова 5 
Блага Димитрова - "Жена" 9 
Блага Димитрова - "Жена"; Елисавета Багряна - "Потомка" 8 
Вечното женско начало в стихотворението "Жена" на Блага Димитрова 19 
Духовната извисеност на жената в "загрубелия" свят 4 
Жената - един необятен свят 15 
Жената - защитник на "чистите извори" на живота 12 
Идеал и съвременност 11 
Изворът на саможертвената обич 6 
Изпитанията по пътя на мислещия човек 7 
Образът на жената - диалог с традицията 10 
Поети 2 
Стихотворението "Жена" - отговорността към живота 14 
Участта на жената в "Жена" на Блага Димитрова и в "Потомка" на Елисавета Багряна 20 
Човекът, отсам и отвъд 1