Биография

Общи теми

- 1 -

В  Г  48


Ассев, Валери .   Обществената действителност у нас, показана в някои творби на Алеко Константинов  : ["Ех, че гуляй му дръпнахме", "Що значи"народът ликува" и "Пази, боже, сляпо да прогледа"]  / Валери Ассев . // Гимназист, VI, N 13, 30 март - 5 апр. 1999, с. 4 - 5


Сист. No: 20647

- 2 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С  78


Василева, Кети .   Алековият поглед за света  : Алеко Константинов  / Кети Василева . // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки : Сб. : Ч. 1 -  : Ч. 1. От Паисий до Дебелянов  / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова  . - София, 2004, с. 144 - 147


Сист. No: 51107

- 3 -

Ч1/886.7.09/К  90


Елевтеров, Стефан .   Алеко [Константинов] и светът  / Стефан Елевтеров . // Критически текстове за Алеко Константинов, Елин Пелин и Йордан Йовков : В помощ на зрелостниците и кандидатстудентите  / Състав. Димитър Михайлов  . - В. Търново, 1997, 1999, с. 5 - 9  . - Българска литература ; 3


Сист. No: 7609

- 4 -

Ч1/886.7.09/О  88


Елевтеров, Стефан .   Алеко Константинов като антитеза на своите герои  / Стефан Елевтеров . // От извора : Литературни проблеми и анализи в помощ на кандидат-студента  / Състав. и ред. Стефан Елевтеров  . - София, 1996, с. 68 - 79


Сист. No: 15812

- 5 -

Ч1/886.7.09(07)/С  75


Кирова, Милена .   Пътуващият човек в творчестовото на Алеко Константинов  / Милена Кирова . // Стефанов,  Валери Стоилов и др. Българска литература : Светове и светувания : Т. 1 - 2  : Т. І  / Валери Стефанов, Милена Кирова  . - София, 2006, с. 81 - 89


Сист. No: 14722

- 6 -

В  Г  48


Маркова, Л.   Иван вазов и Алеко Константинов - две гледни точки към българското  / Л. Маркова . // Гимназист, XI, N 15, 13 - 19 апр. 2004, с. 6 - 7


Сист. No: 2536

- 7 -

В  Г  48


Радева, Марта .   Пътуващият човек в творчеството на Алеко Константинов  / Марта Радева . // Гимназист, V, N 10, 10 - 16 март 1998, с. 5, 7


   10 клас


Сист. No: 11362

- 8 -

Ч1/886.7.09/Л  69


   Сблъсъкът между нравствения идеализъм и грубата реалност в творчеството на Алеко Константинов . // Литературни коментари, анализи, разработки : За кандидат-студенти, зрелостници и ученици : [В 2 ч.]  : Ч. 1. Христо Ботев - Димчо Дебелянов  / Лили Николова и др.; Под ред. на Лили Николова  . - София, 2000, с. 122 - 136


Сист. No: 37555

- 9 -

В  Г  48


Стоичкова, Кристина .   Природата като част от нравствения идеал на пътеписеца Алеко Константинов  / Кристина Стоичкова . // Гимназист, VI, N 9, 2 - 8 март 1999, с. 5


Сист. No: 19948

- 10 -

В  С 92


Тотев, Петко .   Големият мъж отсам и отвъд океана  : Един век с Алеко Константинов  / Петко Тотев . // Бьлгарски писател, III, N 39, 26 ноем. - 2 дек. 1996, с. 6


Сист. No: 3206

- 11 -

В  Г 48


Цанева, Милена .   Проблемът за "Пътя към Европа" в творчеството на Алеко Константинов и Пенчо Славейков  / Милена Цанева . // Гимназист, VII, N 13, 28 март - 3 апр. 2000, с. 5, 7


Сист. No: 27744

Бай Ганьо

- 12 -

Сп  Б  92


Александрова, Ирен .   Стабилност и безпокойство в "Бай Ганьо"  / Ирен Александрова . // Български език и литература, XLVIII, 2007, N 6, с. 64 - 70


Сист. No: 63911

- 13 -

В  Р  61


Александрова, Стефка .   Алеко Константинов - "Бай Ганьо"  : Размисли върху интерпретирането на културните кодове от Бай Ганьо, европейците и другите българи в текстовете от книгата "Бай Ганьо" на Алеко Константинов  / Стефка Александрова . // РИКИ - кандидатгимназист, VII, N 14, 6 - 12 апр. 1999, с. 4 - 5; №15, с. 5


Сист. No: 20804

- 14 -

В  Г  48


Ассев, Валери .   Бай Ганьо в нашата съвременност  : [Алеко Константинов]  / Валери Ассев . // Гимназист, VI, N 13, 30 март - 5 апр. 1999, с. 4


Сист. No: 20646

- 15 -

Ч1/886.7.09/Б  37


Бенбасат, Алберт .   Бай Ганю и Европа  : Алеко Константинов - "Бай Ганьо"  / Алберт Бенбасат . // Бенбасат,  Алберт . "Европеецът" Бай Ганю и светлият мит за Щастливеца  / Алберт Бенбасат  . - София, 2005, с. 9 - 22


Сист. No: 57479

- 16 -

Ч1/886.7.09/Б  37


Бенбасат, Алберт .   Ганювистичната Европа  : Алеко Константинов - "Бай Ганьо"  / Алберт Бенбасат . // Бенбасат,  Алберт . "Европеецът" Бай Ганю и светлият мит за Щастливеца  / Алберт Бенбасат  . - София, 2005, с. 48 - 66


Сист. No: 57480

- 17 -

В  Г  48


Благоева, Ваня .   Пътуващият човек в творчеството на Алеко  : Алеко Константинов - "Бай Ганьо" : 11 клас  / Ваня Благоева . // Гимназист, XIV, N 7, 13 - 19 февр. 2007, с. 5 - 6


Сист. No: 60736

- 18 -

Ч1/886.7.09(07)/В  24


Василева, Кети .   Бай Ганьо - неосъщественият европеец  / Кети Василева . // Василева,  Кети . Анализи по литература за 11 клас на СОУ по новата учебна програма : Уч. помагало  / Кети Василева; Ред. Анна Михайлова. - 3. прераб. и доп. изд. - София, 2003, с. 82 - 88


Сист. No: 48442

- 19 -

В  Г  48


Винчева, Валя .   Разминаването с европейските ценности и потъпкването на националните идеали  : Алеко Константинов - "Бай Ганьо"  / Валя Винчева . // Гимназист, XIII, N 12, 21 - 27 март 2006, с. 6 - 7; №13, с. 6 - 7


Сист. No: 55660

- 20 -

В  Р  61


Георгиева, Стоймира .   Алеко Константинов и неговата книга "Бай Ганьо"  / Стоймира Георгиева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 13, 29 март - 4 апр. 2005, с. 4


Сист. No: 50966

- 21 -

В  Р  61


Георгиева, Стоймира .   "Бай Ганьо пътува"  : Алеко Константинов - "Бай Ганьо" : 6 клас  / Стоймира Георгиева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 14, 5 - 11 апр. 2005, с. 4


Сист. No: 51096

- 22 -

В  Р  61


Георгиева, Стоймира .   "Бай Ганьо у Иречека"  : Алеко Константинов: 6 клас  / Стоймира Георгиева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 15, 12 - 18 апр. 2005, с. 4 - 5


Сист. No: 51181

- 23 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   Бай Ганьо - образ на социални, национални и общочовешки черти  : Алеко Константинов  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху проза  / Илия Григоров  . - Пловдив, 2003, с. 40 - 47


Сист. No: 48411

- 24 -

Ч1/886.7.09/Ц  16


Дамянова, Адриана .   Мит и контрамит в "Бай Ганьо"  : [Алеко Константинов]  / Адриана Дамянова . // Цанева,  Милена и др. Съвременни прочити на класиката : Нови изследвания върху българската литература  / Милена Цанева, Милена Кирова  . - София, 1998, с. 72 - 95


Сист. No: 15833

- 25 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П  47


Делов, Георги .   "Бай Ганьо" [Алеко Константинов]  : Магията на неизчерпаемата актуалност : Диалогът между художествените факти и времето: От безвремието на робството към ускоренията на капитала: Пребиваването на героя във виртуалния свят на художествената словесност  / Георги Делов . // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка  / Таня Петрова, Георги Делов  . - София, 2002, с. 117 - 128


Сист. No: 46380

- 26 -

В  Р  61


Димитрова, Даря .   Бай Ганьо в литературата и изкуството  : [Алеко Константинов]  / Даря Димитрова .   (6 клас) . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 13, 30 март - 5 апр. 2004, с. 4


Сист. No: 2439

- 27 -

В  Г  48


Димитрова, Елена .   Мотивът за пътуването в "Бай Ганьо" на Алеко Константинов  / Елена Димитрова . // Гимназист, VIII, N 25, 26 юни - 2 юли 2001, с. 6 - 7


Сист. No: 36433

- 28 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С  78


Димитрова, Цветелина .   Деформацията на възрожденския обществен идеал в образа на Бай Ганьо  : Анализ на Алековата творба "Бай Ганьо"  / Цветелина Димитрова . // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки : Сб. : Ч. 1 -  : Ч. 1. От Паисий до Дебелянов  / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова  . - София, 2004, с. 169 - 175


Сист. No: 51291

- 29 -

В  Г  48


Димова, Веселина .   Бай Ганьо и характерологията на българина  : Алеко Константинов - "Бай Ганьо" : 11 клас  / Веселина Димова . // Гимназист, XV, N 10, 11 - 17 март 2008, с. 5; №11, с. 5 - 6


Сист. No: 10827

- 30 -

Ч1/886.7.09(075.3)/Д  66


Добрев, Добрин Начев .   Между патрицианските наслади и ориенталските кефове  : "Бай Ганьо тръгна по Европа"  / Добрин Начев Добрев . // Добрев,  Добрин Начев . Бай Ганьо на Алеко Константинов : Контексти на прочита  / Добрин Добрев  . - София, 2003, с. 73 - 85


Сист. No: 12405

- 31 -

Ч1/886.7.09(075.3)/Д  66


Добрев, Добрин Начев .   Нюанси в метафориката на злото  : "Бай Ганьо прави избори"  / Добрин Начев Добрев . // Добрев,  Добрин Начев . Бай Ганьо на Алеко Константинов : Контексти на прочита  / Добрин Добрев  . - София, 2003, с. 86 - 99


Сист. No: 12583

- 32 -

Сп  В  36


Жечев, Тончо .   Щастливеца и бай Ганьо  / Тончо Жечев . // Везни, XIV, 2005,& nbsp;N 8, с. 149


Сист. No: 54195

- 33 -

Сп  Е  36


Иванов, Живко .   Бай Ганьо и разказвачите  / Живко Иванов . // Език и литература, L, 1996, N 3 - 4, с. 22 - 40


   Съд.: Императивната Европа.-Пътешественикът и Групата.-Игра и Подиграване.-Удоволствието от срама.-Въздесъщото българско.- Рискове и дивиденти.-Разказвачът като шпионин.-Бездънната торба с истории.-Нарацията като терапия и др.


Сист. No: 5164

- 34 -

В  Г  48


Иванова, Марияна .   Алеко Константинов - "Бай Ганьо"  : Тревогата за национален бит и самосъзнание 11 клас. Ново учебно съдържание  / Марияна Иванова . // Гимназист, IX, N 4, 29 ян. - 4 февр. 2002, с. 6 - 7


Сист. No: 39863

- 35 -

Ч1/886.7.09/И  29


Игов, Светлозар .   Бай Ганю  : Алеко Константинов  / Светлозар Игов . // Игов,  Светлозар . Българската литература ХХ век : От Алеко Константинов до Атанас Далчев  / Светлозар Игов  . - София, 2000, с. 42 - 67


Сист. No: 30600

- 36 -

Сп  Л  69


Йотов, Иван .   Бай Ганьо - европеец, ама не съвсем! Българин, ама. : Алеко Константинов : 9 клас  / Иван Йотов . // Литерайко, 2007, N 2, с. 37 - 44


Сист. No: 60747

- 37 -

Ч1/886.7.09(07)/С  75


Кирова, Милена .   Бай Ганьо и байганьовци в обществения живот на България от края на XIX век  / Милена Кирова . // Стефанов,  Валери Стоилов и др. Българска литература : Светове и светувания : Т. 1 - 2  : Т. 1  / Валери Стефанов, Милена Кирова  . - София, 2006, с. 90 - 100


Сист. No: 14725

- 38 -

Ч1/886.7.09/Т  44


Кирова, Милена .   Narratio ludens: мит и пародия в "Бай Ганьо" [А. Константинов]  / Милена Кирова . // Творби и прочити : Нови изследвания по българска литература  / Състав. Милена Кирова, Николай Чернокожев  . - София, 1996, с. 66 - 88


Сист. No: 37674

- 39 -

Сп  Р  74


Крайкова, Елена .   Превъплъщенията на Бай Ганьо  : [Алеко Константинов - "Бай Ганьо"]  / Елена Крайкова . // Родна реч, 2000, N 3 - 4, с. 59 - 60


Сист. No: 30777

- 40 -

В  Р  61


Кръстева, Весела .   Алеко - "опакото" на Бай Ганьо  : Алеко Константинов - "Бай Ганьо"  / Весела Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 11, 14 - 20 март 2006, с. 4, 11


Сист. No: 55554

- 41 -

В  Р  61


Кръстева, Весела .   "На гости у Иречека"  : Алеко Константинов - "Бай Ганьо" : 6 клас  / Весела Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 12, 21 - 27 март 2006, с. 4, 15


Сист. No: 55665

- 42 -

В  Г  48


Кръстева, Весела .   Бай Ганьо в сблъсък с "Другостта"  : Алеко Константинов - "Бай Ганьо"  / Весела Кръстева . // Гимназист, XIII, N 14, 4 - 10 април 2006, с. 5 - 6


Сист. No: 55922

- 43 -

В  Г  48


Кръстева, Весела .   Образът на Бай Ганьо - концентрация на духа на времето  : Алеко Константинов - "Бай Ганьо" : 11 клас  / Весела Кръстева . // Гимназист, XIV, N 8, 20 - 26 февр. 2007, с. 5 - 6


Сист. No: 60829

- 44 -

Ч1/886.7.09/М  22


Малинов, Ангел .   Алеко Константинов и неговият "Бай Ганьо"  / Ангел Малинов . // Малинов,  Ангел . От Ботев до Талев : Теми и разработки по литература за ученици и кандидат-студенти  / Ангел Малинов  . - София, 1998, с. 47 - 57


Сист. No: 15761

- 45 -

Ч1/886.7.09/Б  92


Мешеков, Иван .   Алеко Константинов [ Бай Ганьо ]  / Иван Мешеков . // Българска литературна критика : Т. 1 -  : Т. 1. / Предг., състав. Вихрен Чернокожев, Росица Чернокожева  . - Велико Търново, 2000 -, с. 222 - 247


   Съд.: Бай Ганьо като обществен тип и литературен образ; Бай Ганьо - образ - тип - символ; Бай Ганьо - психологически и обществен тип; Смехът над Бай Ганьо


Сист. No: 34086

- 46 -

В  Г  48


Михайлов, Димитър .   Алеко Константинов - "Бай Ганьо"  : Образите на героя  / Димитър Михайлов . // Гимназист, VII, N 9, 29 февр. - 6 март 2000, с. 4


Сист. No: 27224

- 47 -

В  Г  48


Михайлова, Анна .   Щастливецът и неговият герой  : Алеко Константинов - "Бай Ганьо" : 11 клас  / Анна Михайлова . // Гимназист, XIV, N 6, 6 - 12 февр. 2007, с. 6


Сист. No: 60568

- 48 -

В  Р  61


Огнянова, Мариола .   Алеко Константинов - "Бай Ганьо"  : Герой - образ - читател  / Мариола Огнянова . // РИКИ - кандидатгимназист, VIII, N 13, 28 март - 3 апр. 2000, с. 5


Сист. No: 27741

- 49 -

Ч1/886.7.09/П  44


Петкова, Екатерина .   "Бай Ганьо" - забележителна художествена творба на българския реализъм [Алеко Константинов]  : Насоки за анализ  / Екатерина Петкова . // Петкова,  Екатерина . Теми по литература : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки] : 11. клас  / Екатерина Петкова  . - София, 2002, с. 70 - 72


Сист. No: 44822

- 50 -

Ч1/886.7.09/П  44


Петкова, Екатерина .   "Бай Ганьо" - образ, въпроизвеждащ се във времето  : Алеко Константинов  / Екатерина Петкова . // Петкова,  Екатерина . Теми по литература : [Тезиси, анализи, интерпретационни насоки, готови разработки] : 11. клас  / Екатерина Петкова  . - София, 2002, с. 72 - 80


Сист. No: 44823

- 51 -

В  Г  48


Петкова, Христина .   Недописаната книга за "невероятните разкази за един съвременен българин"  : Алеко Константинов - "Бай Ганьо" : 11 клас  / Христина Петкова . // Гимназист, X, N 9, 4 - 10 март 2003, с. 6; №10, с. 5 - 6


Сист. No: 44948

- 52 -

В  Л  69


Петров, Ивайло .   Тъждествен ли е Бай Ганьо с народа си ?  / Ивайло Петров . // Литературен форум, N 2, 19 - 25 ян. 1999, с. 3


Сист. No: 19022

- 53 -

В  В  35


Руйчева, Елисавета .   Ниските хоризонти на един "не съвсем" свят  : Алеко Константинов - "Бай Ганьо"  / Елисавета Руйчева . // Веди, N 24, 27  юни  2003, с. 2 - 9


Сист. No: 46726

- 54 -

Ч1/886.7.09(07)/С  37


Симеонов, Иван .   Бай Ганьо и байганьовщината  : Алеко Константинов  / Иван Симеонов . // Симеонов,  Иван . Интерпретации на литературни теми : Помагало за ученици, кандидат-студенти и студенти  / Иван Симеонов  . - Пловдив, 2003, с. 40 - 48


Сист. No: 31612

- 55 -

Ч1/886.7.09/Л  69


Стефанов, Петър .   Алеко Константинов  : "Бай Ганьо"  / Петър Стефанов . // Литературни анализи : В помощ на учениците от 11 клас  / Глав. ред. Иван Радев. - 9. доп. и прераб. изд. - В. Търново, 2002, с. 181 - 196


Сист. No: 45469

- 56 -

В  Б  92


Фиданова-Коларова, Валентина .   Алековият Бай Ганьо в българското кино  / Валентина Фиданова-Коларова . // Бьлгарски писател, IX, N 11, 19  март  2003, с. 12


Сист. No: 45414

- 57 -

В  Г  48


Филипова, София .   Безсмъртният образ на Бай Ганьо  : Алеко Константинов - "Бай Ганьо"  / София Филипова . // Гимназист, XII, N 9, 1 - 7 март 2005, с. 5 - 6; №10, с. 6 - 7, 12


Сист. No: 50627

- 58 -

В  Г  48


Филипова, София .   Мотивът за пътя и пътуването  : Алеко Константинов - "До Чикаго и назад" и "Бай Ганьо" : 11 клас  / София Филипова . // Гимназист, XIV, N 9, 27 февр. - 5 март 2007, с. 5 - 6; №10, с. 6 - 7


Сист. No: 60973

- 59 -

В  Г  48


Чолакова, Анжела .   Бай Ганьо - съвременен и вечен  : Алеко Константинов - "Бай Ганьо" : 10 клас  / Анжела Чолакова . // Гимназист, V, N 7, 17 - 23 февр. 1998, с. 5 - 6; № 8, с. 5


Сист. No: 10431

- 60 -

В  Г  48


Шаханова, Александрина .   Най - трагичната книга в българската литература  : Алеко Константинов - "Бай Ганьо"  / Александрина Шаханова . // Гимназист, XI, N 13, 30 март - 5 апр. 2004, с. 6


Сист. No: 2443

- 61 -

Ч1/82.08(07)Ш  97


Шумелова, Мария .   "Бай Ганьо". Как се ражда книгата "Бай Ганьо"?  : [Алеко Константинов]  / Мария Шумелова . // Шумелова,  Мария . Ръководство за ученика по литература 10. клас  / Мария Шумелова  . - В. Търново, 1998, с. 116 - 118


Сист. No: 20187

- 62 -

Ч1/82.08(07)Ш  97


Шумелова, Мария .   "Бай Ганьо". Образът на бай Ганьо  : [Алеко Константинов]  / Мария Шумелова . // Шумелова,  Мария . Ръководство за ученика по литература 10. клас  / Мария Шумелова  . - В. Търново, 1998, с. 120 - 126


Сист. No: 20189

- 63 -

Ч1/886.7.09/Ц  16


Янев, Симеон .   Бай Ганьо - нашият непознат  : [Алеко Константинов]  / Симеон Янев . // Цанева,  Милена и др. Съвременни прочити на класиката : Нови изследвания върху българската литература  / Милена Цанева, Милена Кирова  . - София, 1998, с. 51 - 71


Сист. No: 15832

Пътеписи

До Чикаго и назад

- 64 -

В  Р  61


Александрова, Стефка .   Алеко Константинов - "До Чикаго и назад"  : Пътуващият човек в пътеписа - българин и гражданин на света  / Стефка Александрова . // РИКИ - кандидатгимназист, VIII, N 8, 22 - 28 февр. 2000, с. 6


Сист. No: 27071

- 65 -

В  С  91


Александрова, Стефка .   Разказваческият дар на пътеписеца  : Размисли върху пътуването на Алеко Константинов до Чикаго и назад, отразено в едноименния пътепис  / Стефка Александрова . // Супер Рик, VII, N 18, 14  май  2001, с. 3 - 4


Сист. No: 35672

- 66 -

Сп  Л  69


Антонова, Жулиета .   Срещата на Алеко с Ню Йорк - между възторга и отрицанието  : Съчинение разсъждение върху пътеписа "До Чикаго и назад"  / Жулиета Антонова . // Литерайко, 2003, N 3, с. 13 - 15


Сист. No: 46634

- 67 -

Сп  Л  69


Антонова, Жулиета .   Тест по литература  : "До Чикаго и назад" : [7 клас]  / Жулиета Антонова . // Литерайко, 2007, N 3, с. 7 - 9


Сист. No: 61231

- 68 -

Сп  Б  92


Атанасов, Владимир .   "До Чикаго и назад" - езикът на оня свят  : Попътни бележки за толерантността  / Владимир Атанасов . // Български език и литература, XXXIX, 1997, N 3 - 4, с. 26 - 31


Сист. No: 7407

- 69 -

В  Р  61


Бойкова, Лидия .   Алеко Константинов - "До Чикаго и назад"  : Впечатленията на пътеписеца от новия свят  / Лидия Бойкова . // РИКИ - кандидатгимназист, X, N 7, 19 - 25 февр. 2002, с. 6 - 7


Сист. No: 40279

- 70 -

В  Р  61


Бойкова, Лидия .   Майсторството на пътеписеца  : Алеко Константинов - "До Чикаго и назад"  / Лидия Бойкова . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 12, 23 - 29 март 2004, с. 5 - 7


Сист. No: 2330

- 71 -

В  Р  61


Бойкова, Лидия .   Пред Ниагарския водопад  : Алеко Константинов - "До Чикаго и назад"  / Лидия Бойкова .   (7 клас) . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 13, 29 март - 4 апр. 2005, с. 5 - 6


Сист. No: 50969

- 72 -

В  Р  61


Бойкова, Лидия .   "Видя ли, че и в Америка е същото"  : Алеко Константинов - "До Чикаго и назад" : 7 клас  / Лидия Бойкова . // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 10, 6 - 12 март 2007, с. 10 - 11


Сист. No: 61016

- 73 -

Ч1/886.7(076)/Л  69


Братанов, Иво .   Ние и светът в пътеписа "До Чикаго и назад"  : Алеко Константинов  / Иво Братанов . // Литературни анализи : За вас, зрелостници и кандидат-студенти  / Ред. Мая Славова  . - София, 1997, с. 57 - 60


Сист. No: 11102

- 74 -

В  Р  61


Василева, Мариана .   Алеко константинов - "До Чикаго и назад"  : Първите впечатления от Америка: 7 клас  / Мариана Василева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 15, 11 - 17 апр. 2006, с. 5; №16, с. 5


Сист. No: 56093

- 75 -

В  В  35


Виденова, Татяна .   Човекът на Новия свят между съзиданието и разрушението  : Първи впечатления на Алеко Константинов от видяното и преживяното в Ню Йорк; "До Чикаго и назад"  / Татяна Виденова . // Веди, N 7, 28  февр. 2003, с. 2 - 4


Сист. No: 44940

- 76 -

Сп  П  57


Георгиев, Георги .   Нефикционалното пътуване като организираща тема в пътеписите "До Чикаго и назад" на Ал. Константинов и "Другата Америка" на Св. Минков  / Георги Георгиев . // Пламък, 1997, N 9 10, с. 109 - 120


Сист. No: 8563

- 77 -

В  Р  61


Георгиева, Ралица .   Чувствата на щастливеца пред чудото Ниагара  : Алеко Константинов - "До Чикаго и назад"  / Ралица Георгиева . // РИКИ - кандидатгимназист, XVI, N 16, 22 - 28 апр. 2008, с. 7, 10


Сист. No: 13577

- 78 -

В  Р  61


Георгиева, Стоймира .   Всемирното изложение в Чикаго - умален модел на света в края на XIX век  : Алеко Константинов - "До Чикаго и назад" : 7 клас  / Стоймира Георгиева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 17, 25 апр. - 1 май 2006, с. 6 - 7


Сист. No: 56364

- 79 -

В  Р  61


Дакова, Росица .   Пътуването на Алеко в света на контрастите  : Алеко Константинов - "До Чикаго и назад" : 7 клас  / Росица Дакова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 14, 5 - 11 апр. 2005, с. 5 - 7


Сист. No: 51097

- 80 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П  47


Делов, Георги .   Пътеписът "До Чикаго и назад" [Алеко Константинов]  : Загадките на "плиткото" писане: Българското в търсене на идентичност: Изложението в Чикаго - екзотичният макет на света: Очертанията на световете в пътеписа  / Георги Делов . // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка  / Таня Петрова, Георги Делов  . - София, 2002, с. 97 - 115


Сист. No: 46373

- 81 -

В  Р  61


Димова, Веселина .   Пътуване във времето - скок от настоящето към бъдещето на човечеството  / Веселина Димова . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 11, 18 - 24 март 2003, с. 6 - 7


Сист. No: 45322

- 82 -

В  Г  48


Димова, Веселина .   Новото разбиране за пътеписа в българската литература  : Алеко Константинов - "До Чикаго и назад"  / Веселина Димова . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 14, 6 - 12 апр. 2004, с. 6 - 7, 11


Сист. No: 2481

- 83 -

В  Р  61


Димова, Веселина .   Ниагара - красив пейзаж или преживяване за цял живот  : Алеко Константинов - "До Чикаго и назад" : 7 клас  / Веселина Димова . // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 8, 20 - 26 февр. 2007, с. 5 - 6


Сист. No: 60836

- 84 -

Сп  Л  69


Илиева, Нели .   Какво трябва да знаете за "До Чикаго и назад"  / Нели Илиева . // Литерайко, 2007, N 3, с. 3 - 6


Сист. No: 61226

- 85 -

В  С  91


Инева, Виолета .   Ценностната система отсам и отвъд океана според пътеписа "До Чикаго и назад"  : Алеко Константинов - "До Чикаго и назад"  / Виолета Инева . // Супер Рик, N N 21, 04  юни  2001, с. 6 - 7


Сист. No: 36007

- 86 -

В  Р  61


Йосифова, Мария .   Природата и съвременният човек  : Алеко Константинов - "До Чикаго и назад" : 7 клас  / Мария Йосифова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 15, 12 - 18 апр. 2005, с. 7


Сист. No: 51182

- 87 -

В  Р  61


Кенарова, Катя .   Природата и съвременният човек  : Алеко Константинов - "До чикаго и назад"  / Катя Кенарова . // РИКИ - кандидатгимназист, VIII, N 11, 14 - 20 март 2000, с. 6 - 7


Сист. No: 27483

- 88 -

Сп  Р  74


Кирева, Нора .   Описанието на Ниагарския водопад - поетичен размисъл на Алеко за човека, природата и живота  / Нора Кирева . // Родна реч, 2001, N 5 - 6, с. 37 - 39


Сист. No: 36276

- 89 -

В  Р  61


Константинова, Елка .   Америка през погледа на Щастливеца  : Алеко Константинов - "До Чикаго и назад"  / Елка Константинова . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 24, 15 - 21 юни 2004, с. 6 - 7


Сист. No: 11768

- 90 -

В  Р  61


Кръстева, Емилия .   Алеко Константинов - " До Чикаго и назад "  : Тревогата на Алеко за бъдещето на света  / Емилия Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, IX, N 13, 3 - 9 апр. 2001, с. 6 - 7


Сист. No: 34819

- 91 -

В  Р  61


Кръстева, Емилия .   Новият свят - възхищение и разочарование за щастливеца  : Алеко Константинов - "До Чикаго и назад" : 7 клас  / Емилия Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 8, 25 февр. - 3 март 2003, с. 5 - 6


Сист. No: 44899

- 92 -

В  В  35


Лазарова, Светлана .   Алековото откровение за пътищата на човечеството  : Алеко Константинов - "До Чикаго и назад"  / Светлана Лазарова . // Веди, N 18, 16  май  2003, с. 8 - 10


Сист. No: 46116

- 93 -

Ч1/886.7.09/Л  69


Михайлов, Димитър .   Алеко Константинов  : "До Чикаго и назад"  / Димитър Михайлов . // Литературни анализи : В помощ на учениците от 11 клас  / Глав. ред. Иван Радев. - 9. доп. и прераб. изд. - В. Търново, 2002, с. 166 - 181


Сист. No: 45468

- 94 -

В  Р  61


Неделчева, Силвия .   Пътуването като познание за света и за себе си  : Алеко Константинов - "До Чикаго и назад" : 7 клас  / Силвия Неделчева . // РИКИ - кандидатгимназист, XV, N 6, 6 - 12 февр. 2007, с. 4 - 5


   Олимпиада по БЕЛ.


Сист. No: 60574

- 95 -

В  Р  61


Попова, Румяна .   "Ниагара! Дай Боже всекиму."  : Алеко Константинов - "До Чикаго и назад" : 7 клас  / Румяна Попова . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 10, 11 - 17 март 2003, с. 5


Сист. No: 45101

- 96 -

В  Р  61


Радева, Марта .   Мъдрият диалог на Щастливеца за истинските и илюзорните ценности в човешкия живот  : Алеко Константинов - "До Чикаго и назад" : 7 клас  / Марта Радева . // РИКИ - кандидатгимназист, IX, N 14, 10 - 16 апр. 2001, с. 7


Сист. No: 35048

- 97 -

В  Р  61


Райкова, Валентина .   Противоречивите впечатления на Алеко от американската действителност  : Насоки за анализ на пътеписа на Алеко Константинов "До Чикаго и назад"  / Валентина Райкова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 16, 19 - 25 апр. 2005, с. 5 - 6; №17, с. 6 - 7


Сист. No: 51289

- 98 -

В  Р  61


Рачева, Десислава .   Ниагара - чудната игра на природата  : Алеко Константинов - "До Чикаго и назад"  / Десислава Рачева . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 10, 11 - 17 март 2003, с. 5 - 6


Сист. No: 45102

- 99 -

В  Р  61


Стоилова, Диана .   Алеко Константинов - "До Чикаго и назад"  : Вълненията на Щастливеца при срещата с Ниагарския водопад  / Диана Стоилова . // РИКИ - кандидатгимназист, X, N 9, 5 - 11 март 2002, с. 4


Сист. No: 40551

- 100 -

В  С  45


Тотев, Петко .   Светът - Новият и Старият - се преоткрива непрекъснато  : "До Чикаго и назад" след сто и десет години  / Петко Тотев . // Словото днес, X, N 3, 19  февр. 2004, с. 10


Сист. No: 2027

- 101 -

Ч1/372.882/Т  76


Тотев, Пламен .   Светлините и сенките на Новия свят според Алеко Константинов в "До Чикаго и назад"  / Пламен Тотев . // Тотев,  Пламен Стефанов . Теми по литература за 7. клас : Съчинение разсъждение, планове [и] разработки  / Пламен Тотев  . - [София], 2005, с. 50 - 55


Сист. No: 60206

- 102 -

В  Р  61


Филипова, София .   Новият свят през погледа на щастливеца  : Алеко Константинов - "До Чикаго и назад"  / София Филипова . // РИКИ - кандидатгимназист, XVI, N 17, 29 апр. - 5 май 2008, с. 5; №18, с. 5 - 6


Сист. No: 13748

- 103 -

В  Р  61


Филипова, София .   Светлите и тъмните страни на новия свят през погледа на пътеписеца  : Алеко Константинов - "До чикаго и назад"  / София Филипова . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 13, 30 март - 5 апр. 2004, с. 6 - 7, 10


Сист. No: 2440

- 104 -

В  Р  61


Филипова, София .   Природата в пътеписа  : Алеко Константинов - "До Чикаго и назад"  / София Филипова . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 18, 2 - 8 май 2006, с. 6 - 7


Сист. No: 56447

- 105 -

В  Г  48


Филипова, София .   Мотивът за пътя и пътуването  : Алеко Константинов - "До Чикаго и назад" и "Бай Ганьо" : 11 клас  / София Филипова . // Гимназист, XIV, N 9, 27 февр. - 5 март 2007, с. 5 - 6; №10, с. 6 - 7


Сист. No: 60973

- 106 -

Сп  Р  74


Харитонова, Иванка .   Ролята на опозицията ад/рай за разкриване на идейната проблематика на пътеписа "До Чикаго и назад"  : [Алеко Константинов]  / Иванка Харитонова, Камелия Станчева . // Родна реч, 1997, N 5, с. 20 - 23


Сист. No: 6402

- 107 -

Ч1/886.7.09/Т  44


Чернокожев, Николай .   "До Чикаго и назад" - "невероятното" пътуване на един интелектуалец във времето [А. Константинов]  / Николай Чернокожев . // Творби и прочити : Нови изследвания по българска литература  / Състав. Милена Кирова, Николай Чернокожев  . - София, 1996, с. 58 - 66


Сист. No: 37673

- 108 -

В  В  35


Щилиянова, Нина .   Щастието да общуваш с красотата  : Алеко Константинов - "До Чикаго и назад"  / Нина Щилиянова . // Веди, N 15, 25  апр. 2003, с. 5 - 6


Сист. No: 45882

Разкази

Пази, боже, сляпо да прогледа

- 109 -

В  Р  61


Георгиева, Стоймира .   Разказ за отчуждението от родното  : Алеко Константинов - "Пази ,боже, сляпо да прогледа" : 5 клас  / Стоймира Георгиева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIV, N 17, 25 апр. - 1 май 2006, с. 4; №18, с. 3


Сист. No: 56362

- 110 -

В  Р  61


Димитрова, Даря .   "Пази ,боже, сляпо да прогледа"  : Алеко Константинов : 5 клас  / Даря Димитрова . // РИКИ - кандидатгимназист, IX, N 14, 10 - 16 апр. 2001, с. 3


Сист. No: 35047

- 111 -

В  Р  61


Димитрова, Даря .   Пътят нагоре, който води надолу  : Алеко Константинов - "Пази, боже, сляпо да прогледа" : 5 клас  / Даря Димитрова . // РИКИ - кандидатгимназист, X, N 12, 26 март - 1 апр. 2002, с. 4


Сист. No: 40875

- 112 -

В  Р  61


Димитрова, Даря .   Алеко Константинов - "Пази, боже, сляпо да прогледа"  : 5 клас  / Даря Димитрова . // РИКИ - кандидатгимназист, XI, N 16, 22 - 26 апр. 2003, с. 3


Сист. No: 45845

- 113 -

В  Р  61


Инева, Виолета .   "Пази, боже, сляпо да прогледа !" - разказ за духовната слепота  : Алеко Константинов : 5 клас  / Виолета Инева . // РИКИ - кандидатгимназист, VI, N 14, 7 - 13 апр. 1998, с. 3


   5 клас


Сист. No: 12207

- 114 -

В  Р  61


Йовчева, Таня .   "Пази, боже, сляпо да прогледа"  : Алеко Константинов  / Таня Йовчева . // РИКИ - кандидатгимназист, XII, N 13, 30 март - 5 апр. 2004, с. 3; №14, с. 3


Сист. No: 2438

- 115 -

В  Р  61


Кръстева, Весела .   Алеко Константинов - "Пази, боже, сляпо да прогледа"  / Весела Кръстева .   (5 клас) . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 12, 22 - 28 март 2005, с. 3; № 13, с. 3


Сист. No: 50870

- 116 -

В  Р  61


Огнянова, Мариола .   Алеко Константинов - "Пази боже сляпо да прогледа"  / Мариола Огнянова . // РИКИ - кандидатгимназист, VIII, N 14, 4 - 10 апр. 2000, с. 5


Сист. No: 27873

Фейлетони

- 117 -

Сп  Е  36


Боров, Цветан .   Фейлетоните на Алеко Константинов  / Цветан Боров . // Език и литература, L, 1996, N 3 - 4, с. 53 - 56


Сист. No: 5168

- 118 -

В  Г  48


Василева, Красимира .   Фейлетоните на Алеко Константинов  : 11 клас  / Красимира Василева . // Гимназист, XV, N 8, 26 февр. - 3 март 2008, с. 5


Сист. No: 9746

- 119 -

Ч1/886.7(076)/Л  69


Горанов, Румен .   Алековият панаир на суетата  : Фейлетоните на Алеко Константинов  / Румен Горанов . // Литературни анализи : За вас, зрелостници и кандидат-студенти  / Ред. Мая Славова  . - София, 1997, с. 62 - 67


Сист. No: 11103

- 120 -

В  Г  48


Димитрова, Ангелина .   Нравствено - етични послания  : Алеко Константинов - фейлетони  / Ангелина Димитрова . // Гимназист, VIII, N 6, 13 - 19 февр. 2001, с. 5, 7


Сист. No: 34156

- 121 -

В  Г  48


Иванов, Иван .   Алеко Константинов - фейлетони  : "По"Изборите" в Свищов  / Иван Иванов . // Гимназист, VII, N 10, 7 - 13 март 2000, с. 4


Сист. No: 27326

- 122 -

Сп  Л  69


Личева, Цветелина .   Жанровите характеристики на фейлетона, претворени в художествено - публицистичните образци на Алеко Константинов  / Цветелина Личева . // Литерайко, 2006, N 2, с. 40 - 46


Сист. No: 54989

- 123 -

В  Г  48


Михайлова, Анна .   Време и нрави във фейлетоните на Алеко Константинов  : 11 клас  / Анна Михайлова . // Гимназист, XII, N 11, 15 - 21 март 2005, с. 6, 10; №12, с. 6


Сист. No: 50776

- 124 -

В  Г  48


Николов, Ясен .   Фейлетоните на Алеко Константинов - отражение на живите нрави в новата историческа епоха  : [Гибелта на идеалите и романтиците]  / Ясен Николов . // Гимназист, IV, N 9, 4 - 10 март 1997, с. 5 - 6


Сист. No: 4377

- 125 -

В  Г  48


Николова, Теменужка .   "Моралното влияние" на Байганьовското общество  : Алеко Константинов - "По "изборите в Свищов"  / Теменужка Николова . // Гимназист, XI, N 10, 9 - 15 март 2004, с. 5 - 6


Сист. No: 2184

- 126 -

Ч1/886.7.09(075.4)/П  47


Петрова, Таня .   Човекът, идеалите и обществото във фейлетоните на Алеко Константинов  / Таня Петрова . // Петрова,  Таня Николаева и др. Матурата по български език и литература : Уч. помагало за самостоятелна подготовка  / Таня Петрова, Георги Делов  . - София, 2002, с. 135 - 143


Сист. No: 46385

- 127 -

Ч1/886.7.09/К  90


Радев, Радослав .   Фейлетоните на Алеко [Константинов]  / Радослав Радев . // Критически текстове за Алеко Константинов, Елин Пелин и Йордан Йовков : В помощ на зрелостниците и кандидатстудентите  / Състав. Димитър Михайлов  . - В. Търново, 1997, 1999, с. 58 - 67  . - Българска литература ; 3


Сист. No: 7599

- 128 -

В  Г  48


Стойнева, Вера .   Раболепието на българската журналистика - отнета свобода на творческото слово  : Алеко Константинов - "Сеятели на рабски чувства"  / Вера Стойнева . // Гимназист, XI, N 11, 16 - 22 март 2004, с. 5 - 6


Сист. No: 2053

- 129 -

В  Г  48


Стойнева, София .   Моралното влияние на Алековите фейлетони  : 11 клас: [Алеко Константинов]  / София Стойнева . // Гимназист, XIV, N 12, 20 - 26 март 2007, с. 5 - 6


Сист. No: 61220

- 130 -

В  Г  48


Филипова, Фаня .   Нравствена присъда на обществената морална поквара  : Алеко Константинов - фейлетони  / Фаня Филипова . // Гимназист, XIII, N 11, 14 - 20 март 2006, с. 6


Сист. No: 55552

- 131 -

Сп  Р  74


Харитонова, Иванка .   "Свободните" избори в България през погледа на фейлетониста Алеко Константинов  / Иванка Харитонова, Камелия Станчева . // Родна реч, XXXVIII, 1995, N 9 - 10, с. 10 - 14


Сист. No: 3085

- 132 -

В  Г  48


Чолакова, Анжела .   Конфликтът между личността на идеалиста и героя на епохата, изобразен в Алековите фейлетони  / Анжела Чолакова . // Гимназист, V, N 9, 3 - 11 март 1998, с. 5, 7


   10 клас


Сист. No: 11016

- 133 -

Ч1/82.08(07)Ш  97


Шумелова, Мария .   Фейлетоните на Алеко Константинов  / Мария Шумелова . // Шумелова,  Мария . Ръководство за ученика по литература 10. клас  / Мария Шумелова  . - В. Търново, 1998, с. 127 - 134


Сист. No: 20190

- 134 -

В  Г  48


Янев, Симеон .   Алеко Константинов - фейлетони  / Симеон Янев . // Гимназист, VII, N 12, 21 - 27 март 2000, с. 4


Сист. No: 27587

Разни хора, разни идеали

- 135 -

В  Л  69


   "Разни хора, разни идеали"  : Алеко Константинов . // Литературен форум, N 37, 26 ноем. - 2 дек .2002, с. 9 - 10


Сист. No: 43695

- 136 -

В  Г  48


Борисова, Бисерка .   Алеко Константинов - фейлетони  : "Разни хора - разни идеали"  / Бисерка Борисова . // Гимназист, VII, N 11, 14 - 20 март 2000, с. 4


Сист. No: 27466

- 137 -

Ч1/886.7.09/Г  82


Григоров, Илия .   "Да си безчестен е чест" е социалната формула на успеха в действителността, отразена във фейлетоните от цикъла "Разни хора, разни идеали" от Алеко Константинов  / Илия Григоров . // Григоров,  Илия . Литературни анализи 11. - 12. клас : Литературно-интерпретативно съчинение върху проза  / Илия Григоров  . - Пловдив, 2003, с. 53 - 59


Сист. No: 48413

- 138 -

В  Г  48


Димитрова, Ангелина .   Алеко Константинов - "Разни хора, разни идеали"  : Сатирични образи  / Ангелина Димитрова . // Гимназист, VIII, N 7, 20 - 26 февр. 2001, с. 6


Сист. No: 34298

- 139 -

В  Г  48


Иванова, Милена .   "Галерия от типове и нрави български"  : Алеко Константинов - "Разни хора, разни идеали"  / Милена Иванова . // Гимназист, XI, N 12, 23 - 29 март 2004, с. 6


Сист. No: 2334

- 140 -

В  Г  48


Кацарска, Красимира .   Изобличение на нравствената и политическа поквара в обществото  : Алеко Константинов - "Разни хора, разни идеали" : 11 клас  / Красимира Кацарска . // Гимназист, X, N 6, 11 - 17 февр. 2003, с. 6; №7, с. 5 - 6


Сист. No: 44669

- 141 -

Сп  Е  36


Козлуджов, Запрян .   Диалогизираният монолог  : Наративни принципи за цикъла "Разни хора, разни идеали" на Алеко Константинов  / Запрян Козлуджов . // Език и литература, L, 1996, N 3 - 4, с. 41 - 52


Сист. No: 5167

- 142 -

Ч1/886.7.09(075.4)/С  78


Котева, Вера .   Идеал в кавички  : Анализ на Алековия фейлетонен цикъл "Разни хора - разни идеали"  / Вера Котева . // [Сто и двадесет] 120 литературни разработки : Сб. : Ч. 1 -  : Ч. 1. От Паисий до Дебелянов  / Под общата ред. на Милослава Христова Стойкова  . - София, 2004, с. 151 - 159


Сист. No: 51109

- 143 -

Ч1/886.7.09/Л  69


   Крахът на социалните маски във фейлетона "Разни хора, разни идеали" на Алеко константинов . // Литературни коментари, анализи, разработки : За кандидат-студенти, зрелостници и ученици : [В 2 ч.]  : Ч. 1. Христо Ботев - Димчо Дебелянов  / Лили Николова и др.; Под ред. на Лили Николова  . - София, 2000, с. 136 - 143


Сист. No: 37556

- 144 -

В  Г  48


Михайлова, Анна .   Време и нрави във фейлетонния цикъл  : Алеко Константинов - "Разни хора, разни идеали" : 11 клас  / Анна Михайлова . // Гимназист, XV, N 9, 4 - 10 март 2008, с. 5 - 6


Сист. No: 11601

- 145 -

В  Г  48


Павлова, Боряна .   Алеко Константинов - "Разни хора, разни идеали"  / Боряна Павлова . // Гимназист, N 6, 12 - 18 февр. 2002, с. 6 - 7


Сист. No: 40138

- 146 -

В  Г  48


Петрова, Весела .   "Злобата на деня" - художествен документ на епохата  : Алеко Константинов - "Разни хора, разни идеали" : 11 клас  / Весела Петрова . // Гимназист, XIV, N 11, 13 - 19 март 2007, с. 5 - 6


Сист. No: 61119

- 147 -

В  В  35


Руйчева, Елисавета .   Светът на малкия човек  : Алеко Константинов - " Разни хора, разни идеали"  / Елисавета Руйчева . // Веди, N 5, 04  февр. 2003, с. 14 - 18


Сист. No: 44744

- 148 -

Ч1/886.7.09(07)/С  37


Симеонов, Иван .   Типологическият подход на Алеко Константинов при изображението на персонажите от цикъла фейлетони "Разни хора, разни идеали"  / Иван Симеонов . // Симеонов,  Иван . Интерпретации на литературни теми : Помагало за ученици, кандидат-студенти и студенти  / Иван Симеонов  . - Пловдив, 2003, с. 48 - 57


Сист. No: 31851

- 149 -

В  Г  48


Стойнева, Вера .   "Разни хора, разни идеали" - смехът на Алекова и Байганьовска България  / Вера Стойнева . // Гимназист, VI, N 12, 23 - 29 март 1999, с. 5


Сист. No: 20506

- 150 -

Ч1/886.7.09/Л  69


Тонов, Ангел .   Алеко Константинов  : "Разни хора, разни идеали"  / Ангел Тонов . // Литературни анализи : В помощ на учениците от 11 клас  / Глав. ред. Иван Радев. - 9. доп. и прераб. изд. - В. Търново, 2002, с. 157 - 166


Сист. No: 45448

- 151 -

Ч1/886.7.09(07)/В  24


Василева, Кети .   Личността и възгледите на Алеко Константинов като опозиция на обществената реалност  : Есе  / Кети Василева . // Василева,  Кети . Анализи по литература за 11 клас на СОУ по новата учебна програма : Уч. помагало  / Кети Василева; Ред. Анна Михайлова. - 3. прераб. и доп. изд. - София, 2003, с. 75 - 81


Сист. No: 48441

- 152 -

Ч1/886.7-4/Г  97


Гърдев, Георги и др.   Контрастът "Цивилизазия - природа" - разпятието на Алеко [Алеко Константинов - "До Чикаго и назад"]  : Есе  / Георги Гърдев, Даниела Минчева . // Гърдев,  Георги и др. Есета за ученици и кандидат-студенти  / Георги Гърдев, Даниела Минчева; Предг. Радослав Радев  . - В. Търново, 2000, с. 50 - 58


Сист. No: 34443

- 153 -

Сп  Р  74


Димчева, Десислава .   "Европейци сме ний, ама все не сме дотам"  : Ал. Константинов - "Бай Ганьо" : [Есе]  / Десислава Димчева . // Родна реч, XLVIII, 2007, N 2 - 3, с. 27 - 28


   Авт. е уч. 12 кл.


Сист. No: 62561

- 154 -

В  Р  61


Кенарова, Катя .   За нашето и чуждото в една книжка "така, по - плитко" написана  : Есе : Алеко Константинов - "До Чикаго и назад"  / Катя Кенарова . // РИКИ - кандидатгимназист, VII, N 12, 23 - 29 март 1999,, с. 6


Сист. No: 20494

- 155 -

В  Р  61


Кръстева, Весела .   Отчуждение от родното  : Есе върху разказа на Алеко Константинов "Пази, боже, сляпо да прогледа": 5 клас  / Весела Кръстева . // РИКИ - кандидатгимназист, XIII, N 14, 5 - 11 апр. 2005, с. 3


Сист. No: 51095

- 156 -

Сп  Р  74


Лазарова, Мариана .   Съвременните превъплъщения на Бай Ганьо  : Есе  / Мариана Лазарова . // Родна реч, 2000, N 5 - 6, с. 37 - 39


Сист. No: 30781

- 157 -

Ч1/886.7-4/М  77


Младенова, Фани .   "Булгар! Булгар!"  : "Българското" и Бай Ганьо : Есе  / Фани Младенова . // Младенова,  Фани Димитрова . Есета. Душата търси брод  / Фани Младенова  . - София, 2004, с. 61 - 65


Сист. No: 48474

- 158 -

Ч1/886.7.09/Р  12


Пламенова, Стела .   "Страст" - Алеко Константинов  : Есе  / Стела Пламенова . // Радев,  Радослав и др. Единадесетокласниците пишат : Литературнонауч. съч. : В 2 ч. : Ч. 1. Анализи на изучавани художествени текстове  / Радослав Радев, Койка Попова, Лили Николова. - 2. прераб. изд. - София, 2000, с. 177 - 179


Сист. No: 37593

- 159 -

Ч1/886.7.09/Р  12


Пламенова, Стела .   Алеко Константинов - будната съвест на своето време  : Есе  / Стела Пламенова . // Радев,  Радослав и др. Единадесетокласниците пишат : Литературнонауч. съч. : В 2 ч. : Ч. 1. Анализи на изучавани художествени текстове  / Радослав Радев, Койка Попова, Лили Николова. - 2. прераб. изд. - София, 2000, с. 179 - 190


Сист. No: 37594

- 160 -

В  Г  48


Стойнева, София .   До Европа и назад  : Есе  / София Стойнева . // Гимназист, XI, N 14, 6 - 12 апр.2004, с. 6 - 7


Сист. No: 2479


 Индекс по АВТОРИ

Александрова, Ирен 12 
Александрова, Стефка 13 64 65 
Антонова, Жулиета 66 67 
Ассев, Валери 1 14 
Атанасов, Владимир 68 
Бенбасат, Алберт 15 16 
Благоева, Ваня 17 
Бойкова, Лидия 69 70 71 72 
Борисова, Бисерка 136 
Боров, Цветан 117 
Братанов, Иво 73 
Василева, Кети 2 18 151 
Василева, Красимира 118 
Василева, Мариана 74 
Виденова, Татяна 75 
Винчева, Валя 19 
Георгиев, Георги 76 
Георгиева, Ралица 77 
Георгиева, Стоймира 20 21 22 78 109 
Горанов, Румен 119 
Григоров, Илия 23 137 
Гърдев, Георги 152 
Дакова, Росица 79 
Дамянова, Адриана 24 
Делов, Георги 25 80 
Димитрова, Ангелина 120 138 
Димитрова, Даря 26 110 111 112 
Димитрова, Елена 27 
Димитрова, Цветелина 28 
Димова, Веселина 29 81 82 83 
Димчева, Десислава 153 
Добрев, Добрин Начев 30 31 
Елевтеров, Стефан 3 4 
Жечев, Тончо 32 
Иванов, Живко 33 
Иванов, Иван 121 
Иванова, Марияна 34 
Иванова, Милена 139 
Игов, Светлозар 35 
Илиева, Нели 84 
Инева, Виолета 85 113 
Йовчева, Таня 114 
Йосифова, Мария 86 
Йотов, Иван 36 
Камелия Станчева 131 
Кацарска, Красимира 140 
Кенарова, Катя 87 154 
Кирева, Нора 88 
Кирова, Милена 5 37 38 
Козлуджов, Запрян 141 
Константинова, Елка 89 
Котева, Вера 142 
Крайкова, Елена 39 
Кръстева, Весела 40 41 42 43 115 155 
Кръстева, Емилия 90 91 
Лазарова, Мариана 156 
Лазарова, Светлана 92 
Личева, Цветелина 122 
Малинов, Ангел 44 
Маркова, Л. 6 
Мешеков, Иван 45 
Минчева, Даниела 152 
Михайлов, Димитър 46 93 
Михайлова, Анна 47 123 144 
Младенова, Фани 157 
Неделчева, Силвия 94 
Николов, Ясен 124 
Николова, Теменужка 125 
Огнянова, Мариола 48 116 
Павлова, Боряна 145 
Петкова, Екатерина 49 50 
Петкова, Христина 51 
Петров, Ивайло 52 
Петрова, Весела 146 
Петрова, Таня 126 
Пламенова, Стела 158 159 
Попова, Румяна 95 
Радев, Радослав 127 
Радева, Марта 7 96 
Райкова, Валентина 97 
Рачева, Десислава 98 
Руйчева, Елисавета 53 147 
Симеонов, Иван 54 148 
Станчева, Камелия 106 
Стефанов, Петър 55 
Стоилова, Диана 99 
Стоичкова, Кристина 9 
Стойнева, Вера 128 149 
Стойнева, София 129 160 
Тонов, Ангел 150 
Тотев, Петко 10 100 
Тотев, Пламен 101 
Фиданова-Коларова, Валентина 56 
Филипова, София 57 58 102 103 104 105 
Филипова, Фаня 130 
Харитонова, Иванка 106 131 
Цанева, Милена 11 
Чернокожев, Николай 107 
Чолакова, Анжела 59 132 
Шаханова, Александрина 60 
Шумелова, Мария 61 62 133 
Щилиянова, Нина 108 
Янев, Симеон 63 134 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Бай Ганьо пътува" 21 
"Бай Ганьо у Иречека" 22 
"Бай Ганьо" - забележителна художествена творба на българския реализъм [Алеко Константинов] 49 
"Бай Ганьо" - образ, въпроизвеждащ се във времето 50 
"Бай Ганьо" [Алеко Константинов] 25 
"Бай Ганьо". Как се ражда книгата "Бай Ганьо"? 61 
"Бай Ганьо". Образът на бай Ганьо 62 
"Булгар! Булгар!" 157 
"Видя ли, че и в Америка е същото" 72 
"Галерия от типове и нрави български" 139 
"Да си безчестен е чест" е социалната формула на успеха в действителността, отразена във фейлетоните от цикъла "Разни хора, разни идеали" от Алеко Константинов 137 
"До Чикаго и назад" - "невероятното" пътуване на един интелектуалец във времето [А. Константинов] 107 
"До Чикаго и назад" - езикът на оня свят 68 
"Европейци сме ний, ама все не сме дотам" 153 
"Злобата на деня" - художествен документ на епохата 146 
"Моралното влияние" на Байганьовското общество 125 
"На гости у Иречека" 41 
"Ниагара! Дай Боже всекиму..." 95 
"Пази ,боже, сляпо да прогледа" 110 
"Пази, боже, сляпо да прогледа !" - разказ за духовната слепота 113 
"Пази, боже, сляпо да прогледа" 114 
"Разни хора, разни идеали" 135 
"Разни хора, разни идеали" - смехът на Алекова и Байганьовска България 149 
"Свободните" избори в България през погледа на фейлетониста Алеко Константинов 131 
"Страст" - Алеко Константинов 158 
Narratio ludens: мит и пародия в "Бай Ганьо" [А. Константинов] 38 
Алеко - "опакото" на Бай Ганьо 40 
Алеко [Константинов] и светът 3 
Алеко Константинов 55 93 150 
Алеко Константинов - "До Чикаго и назад" 64 
Алеко Константинов - " До Чикаго и назад " 90 
Алеко Константинов - "Бай Ганьо" 13 34 46 48 
Алеко Константинов - "До Чикаго и назад" 69 74 99 
Алеко Константинов - "Пази боже сляпо да прогледа" 116 
Алеко Константинов - "Пази, боже, сляпо да прогледа" 112 115 
Алеко Константинов - "Разни хора, разни идеали" 138 145 
Алеко Константинов - будната съвест на своето време 159 
Алеко Константинов - фейлетони 121 134 136 
Алеко Константинов [ Бай Ганьо ] 45 
Алеко Константинов и неговата книга "Бай Ганьо" 20 
Алеко Константинов и неговият "Бай Ганьо" 44 
Алеко Константинов като антитеза на своите герои 4 
Алековият Бай Ганьо в българското кино 56 
Алековият панаир на суетата 119 
Алековият поглед за света 2 
Алековото откровение за пътищата на човечеството 92 
Америка през погледа на Щастливеца 89 
Бай Ганьо - европеец, ама не съвсем! Българин, ама... 36 
Бай Ганьо - нашият непознат 63 
Бай Ганьо - неосъщественият европеец 18 
Бай Ганьо - образ на социални, национални и общочовешки черти 23 
Бай Ганьо - съвременен и вечен 59 
Бай Ганьо в литературата и изкуството 26 
Бай Ганьо в нашата съвременност 14 
Бай Ганьо в сблъсък с "Другостта" 42 
Бай Ганьо и байганьовци в обществения живот на България от края на XIX век 37 
Бай Ганьо и байганьовщината 54 
Бай Ганьо и разказвачите 33 
Бай Ганьо и характерологията на българина 29 
Бай Ганю 35 
Бай Ганю и Европа 15 
Безсмъртният образ на Бай Ганьо 57 
Време и нрави във фейлетоните на Алеко Константинов 123 
Време и нрави във фейлетонния цикъл 144 
Всемирното изложение в Чикаго - умален модел на света в края на XIX век 78 
Ганювистичната Европа 16 
Големият мъж отсам и отвъд океана 10 
Деформацията на възрожденския обществен идеал в образа на Бай Ганьо 28 
Диалогизираният монолог 141 
До Европа и назад 160 
Жанровите характеристики на фейлетона, претворени в художествено - публицистичните образци на Алеко Константинов 122 
За нашето и чуждото в една книжка "така, по - плитко" написана 154 
Иван вазов и Алеко Константинов - две гледни точки към българското 6 
Идеал в кавички 142 
Изобличение на нравствената и политическа поквара в обществото 140 
Какво трябва да знаете за "До Чикаго и назад" 84 
Контрастът "Цивилизазия - природа" - разпятието на Алеко [Алеко Константинов - "До Чикаго и назад"] 152 
Конфликтът между личността на идеалиста и героя на епохата, изобразен в Алековите фейлетони 132 
Крахът на социалните маски във фейлетона "Разни хора, разни идеали" на Алеко константинов 143 
Личността и възгледите на Алеко Константинов като опозиция на обществената реалност 151 
Майсторството на пътеписеца 70 
Между патрицианските наслади и ориенталските кефове 30 
Мит и контрамит в "Бай Ганьо" 24 
Моралното влияние на Алековите фейлетони 129 
Мотивът за пътуването в "Бай Ганьо" на Алеко Константинов 27 
Мотивът за пътя и пътуването 58 105 
Мъдрият диалог на Щастливеца за истинските и илюзорните ценности в човешкия живот 96 
Най - трагичната книга в българската литература 60 
Недописаната книга за "невероятните разкази за един съвременен българин" 51 
Нефикционалното пътуване като организираща тема в пътеписите "До Чикаго и назад" на Ал. Константинов и "Другата Америка" на Св. Минков 76 
Ниагара - красив пейзаж или преживяване за цял живот 83 
Ниагара - чудната игра на природата 98 
Ние и светът в пътеписа "До Чикаго и назад" 73 
Ниските хоризонти на един "не съвсем" свят 53 
Новият свят - възхищение и разочарование за щастливеца 91 
Новият свят през погледа на щастливеца 102 
Новото разбиране за пътеписа в българската литература 82 
Нравствена присъда на обществената морална поквара 130 
Нравствено - етични послания 120 
Нюанси в метафориката на злото 31 
Образът на Бай Ганьо - концентрация на духа на времето 43 
Обществената действителност у нас, показана в някои творби на Алеко Константинов 1 
Описанието на Ниагарския водопад - поетичен размисъл на Алеко за човека, природата и живота 88 
Отчуждение от родното 155 
Превъплъщенията на Бай Ганьо 39 
Пред Ниагарския водопад 71 
Природата в пътеписа 104 
Природата и съвременният човек 86 87 
Природата като част от нравствения идеал на пътеписеца Алеко Константинов 9 
Проблемът за "Пътя към Европа" в творчеството на Алеко Константинов и Пенчо Славейков 11 
Противоречивите впечатления на Алеко от американската действителност 97 
Пътеписът "До Чикаго и назад" [Алеко Константинов] 80 
Пътуване във времето - скок от настоящето към бъдещето на човечеството 81 
Пътуването като познание за света и за себе си 94 
Пътуването на Алеко в света на контрастите 79 
Пътуващият човек в творчеството на Алеко 17 
Пътуващият човек в творчеството на Алеко Константинов 7 
Пътуващият човек в творчестовото на Алеко Константинов 5 
Пътят нагоре, който води надолу 111 
Раболепието на българската журналистика - отнета свобода на творческото слово 128 
Разказ за отчуждението от родното 109 
Разказваческият дар на пътеписеца 65 
Разминаването с европейските ценности и потъпкването на националните идеали 19 
Ролята на опозицията ад/рай за разкриване на идейната проблематика на пътеписа "До Чикаго и назад" 106 
Сблъсъкът между нравствения идеализъм и грубата реалност в творчеството на Алеко Константинов 8 
Светлините и сенките на Новия свят според Алеко Константинов в "До Чикаго и назад" 101 
Светлите и тъмните страни на новия свят през погледа на пътеписеца 103 
Светът - Новият и Старият - се преоткрива непрекъснато 100 
Светът на малкия човек 147 
Срещата на Алеко с Ню Йорк - между възторга и отрицанието 66 
Стабилност и безпокойство в "Бай Ганьо" 12 
Съвременните превъплъщения на Бай Ганьо 156 
Тест по литература 67 
Типологическият подход на Алеко Константинов при изображението на персонажите от цикъла фейлетони "Разни хора, разни идеали" 148 
Тъждествен ли е Бай Ганьо с народа си ? 52 
Фейлетоните на Алеко [Константинов] 127 
Фейлетоните на Алеко Константинов 117 118 133 
Фейлетоните на Алеко Константинов - отражение на живите нрави в новата историческа епоха 124 
Ценностната система отсам и отвъд океана според пътеписа "До Чикаго и назад" 85 
Човекът на Новия свят между съзиданието и разрушението 75 
Човекът, идеалите и обществото във фейлетоните на Алеко Константинов 126 
Чувствата на щастливеца пред чудото Ниагара 77 
Щастието да общуваш с красотата 108 
Щастливеца и бай Ганьо 32 
Щастливецът и неговият герой 47