• 155 г. от рождението на Мильо Георгиев Касабов (март 1868, Чирпан – 27.01.1937, Ст. Загора), учител, редактор, издател, книжар; един от основателите на Книжовно дружество „Просвета”; баща на поета Гео Милев.
• 95 г. от основаването на Българо-немско дружество в Стара Загора и от организирането на първия практически курс по немски език (1928).

03.03.
• 125 г. от рождението на Данчо Делчев /Йордан Делчев Митев/ (03.03.1898, Хасково – 30.11.1965, Ст. Загора), актьор и член на театралната комисия на дружество „Театър”; брат на актрисата Мара Шопова.
• 80 г. от бр. 1 на бранническия лист „3 март”. Стара Загора, 1943.

04.03.
• 90 г. от смъртта на Мирчо Мирчев Стоянов (09.03.1857 – 04.03.1933), учител, адвокат, общественик – кмет на Стара Загора. С неговото име се свързва издаването на първия Старозагорски общински вестник. Баща на поета Иван Мирчев.
• 75 г. от рождението на Недялка Янева Филипова (04.03.1948, Ст. Загора), журналистка.
• 10 г. от смъртта на Янко Димов Тодоров (06.09.1937, Хасково – 04.03.2013), поет и преводач. Основател и пръв главен редактор на литературния алманах “Хоризонт” в Стара Загора.

05.03.
• 85 г. от рождението на Радичка Михайлова Богданова (05.03.1938, Ст. Загора – 19.12.2020, Ст. Загора), оперна певица, музикален педагог и общественик.

08.03.
• 125 г. от рождението на проф. Д. Б. Митов /Димитър Борисов Митов/ (08.03.1898, Казанлък – 30.06.1962, София), литературен критик и преводач, редактор и автор на книги и учебници за българската и западноевропейската художествена литература, за театралното изкуство и др.; преподавател и ректор във ВИТИЗ (дн. НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”).

10.03.
• 75 г. от рождението на Румен Славов Хайгъров (1948, Ст. Загора), скулптор.

14.03.
• 115 г. от рождението на проф. Николай Костов Карабашиев (14.03.1908, Ст. Загора – 29.12.1976), физик, професор в СУ „Св. Кл. Охридски”, в ПУ „Паисий Хилендарски” и във ВМИ, София; един от основателите и почетен член на Съюза на научните работници в България.
• 95 г. от рождението на Пенка Драгиева /Пенка Петрова Панайотова/ (14.03.1928 – 25.07.2013), педагог и дългогодишен директор на VI ОУ "Свети Никола".
• 40 г. от смъртта на арх. Христо Димов (22.11.1890, с. Дъбово – 14.03.1983, Ст. Загора), архитект, основател и пръв преподавател в Държавната строителна гимназия (Професионална гимназия по строителство архитектура и геодезия „Лубор Байер”). Допринася за плановото изграждане на селищата в Старозагорско и за проектирането на много бански комплекси в страната, на училища, църкви и читалища в старозагорска област.

15.03.
• 115 г. от бр. 1 на в. „Демократически вестник”. Орган на бюрото на Демократическата партия в Стара Загора. Ред. Еньо Разпопов. Стара Загора, 1908. (Излиза в 8 бр.)

17.03.
• 100 г. от рождението на Георги Стефанов (17.03.1923, с. Речица, Сливенско – 22.11.1985, Ст. Загора), художник живописец.

18.03.
• 10 г. от смъртта на Иван Илчев Груев (11.04.1936 – 18.03.2013), писател, поет и драматург, редактор в Радио Стара Загора, секретар на Клуба на дейците на културата, директор и главен редактор на сп. „Участие”.

19.03.
• 115 г. от рождението на акад. Димитър Петров Димитров (19.03.1908, Ст. Загора – 08.10.1975, София), археолог и историк на изкуството, преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски”, директор на Археологическия музей и на Археологическия институт с музей при БАН; основател и гл. редактор на сп. „Археология”; почетен гражданин на Стара Загора (1967).

20.03.
• 145 г. от рождението на Тодор Пъндев (20.03.1878, Ст. Загора – 26.04.1946, София), виден учител и музикален деец; автор на детски оперети, на учебници по пеене за началните класове, сборници с училищни песни и др.; основател и диригент на първия детски хор в Стара Загора – Детска музикална китка „Родни звуци”.

23.03.
• 100 г.откакто Светият Синод на Българската православна църква утвърждава Драговитийски епископ Павел за Старозагорски митрополит (1923). Митрополит Павел /светско име Петър Попконстантинов/ (05.03.1882, Самоков – 05.10.1940, Ст. Загора) е един от най-високообразованите и начетени архиереи на Българската църква и блестящ администратор.

24.03.
• 90 г. от рождението на Марин Халачев /псевдоним на Марин Недев Динев/ (24.03.1933, Ст. Загора – 25.04.2005, Пловдив), писател, публицист, драматург.
• 80 г. от смъртта на Димитър Драгиев (13.11.1869, Раднево – 24.03.1943, Ст. Загора), виден апостол на земеделското движение в България; учител, един от създателите на Книжовно дружество „Просвета”, автор и публицист, редактор и издател на в. „Справедливост”, в. „Земеделско знаме” и в. „Земеделска правда”; съучредител и дългогодишен ръководител на БЗНС.

25.03.
• 160 г. от рождението на Петър Савов Чолаков /с псевдоним Светослав Зарин/ (25.03.1863, Ст. Загора – 01.12.1952, София), писател и публицист; автор на книги с повести, преводач от английски и френски.
• 145 г. от рождението на Златан Станчев (25.03.1878, Добрич – 03.03.1949, Ст. Загора), учител, музикален педагог, хоров диригент, автор на маршови песни. Организатор на ученически курсове по цигулка, китара, виолончело…; диригент на струнен оркестър и на народен хор при дружество „Театър”, на смесен църковен хор при църквата „Св. Богородица”; един от основателите на Старозагорската опера.

28 (16 стар стил).03.
• 215 г. от създаването на старозагорската църковно-религиозна община. Първият документ, който свидетелствува, че в града действа своеобразен „общински съвет” е от 28 (16 стар стил) март 1808 г., когато Екзарх Руси и още дванадесет „чорбаджии” (първенци) от Захра искат от Хилендарския манастир учител, който да учи децата по „обичая древни”.

28.03.
• 75 г. от създаването на Окръжната прокуратура в Стара Загора (1948).

30.03.
• 55 г. от смъртта на академик Георги Стефанов Хлебаров (06.12.1886, Ст. Загора – 30.03.1968, София), учен животновъд, един от основателите на Агрономическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”; основател и директор на Централната птицевъдна опитна станция, на Централния скотовъден институт и на Института по животновъдство при БАН в София.

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора