01.06.
• 130 г. от рождението на Георги Тодоров Стоянович – Берсенев (1891 – 06.02.1941), юрист, музикант, музиковед и литературен критик; инициатор за създаване на дружество на професионалните музиканти в Стара Загора.
• 90 г. от брой 1 на вестник „Поточе”. Детски ученически лист, списван от ученици на Втора прогимназия в Стара Загора. Редактор Крум Радивоев, ученик от ІV отделение. Стара Загора, 1931. (Излиза до м. май 1934 г. в 10 броя).
• 85 г. от гибелта на Христина Василева Морфова-Лукаш (24.04.1889 – 1936, Пирдоп), световноизвестна оперна певица, един от основателите на “Оперна дружба” в София; музикален педагог, професор.
• 50 г. от смъртта на Никола Атанасов Кожухаров (1892, Казанлък – 1971, София), художник, скулптор, сценограф, плакатист, проектант на пощенски марки и банкноти, илюстратор и педагог.

03.06.
• 120 г. от брой 4 на вестник “Отечество”. Стара Загора, 1901. (Излиза в 49 бр. Бр. 1, 2, и 3 излизат в София и Пловдив).

15.06.
• 125 г. от смъртта на Тодор Николов Шишков (1833, Търново – 1896, Варна), учител, основател на читалището в Железник през 1860 г., чийто наследник днес е НЧ „Родина”, Стара Загора.

18.06.
• 60 г. от смъртта на Георги Илиев Георгиев (25.06.1881, с. Тарфа, Турция – 1961), строителен инженер и писател, един от основоположниците на фантастичния роман в България.

25.06.
• 140 г. от рождението на Георги Илиев Георгиев (1881, с. Тарфа, Турция – 18.06.1961), строителен инженер и писател, един от основоположниците на фантастичния роман в България.

26.06.
• 110 г. от освещаването на новопостроения след опожаряването на Стара Загора храм „Св. Николай” (1911).

29.06.
• 175 г. от деня, в който черковната служба в черквата „Св. Николай” започва да се чете на славянски, а не на гръцки език (1846).

30.06.
• 65 г. от смъртта на Анастасия Касабова (1872 – 1956), учителка; майка на поета Гео Милев.

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора