Стара Загора 2018

Стара Загора - бележити годишнини 2018

• 275 г. от възстановяването на църквата “Св. Димитър” през 1743 година, единствената по това време църква в града. През 1859 черквата е съборена и наново е построена на 150 крачки североизточно от старата, на място, купено от Кирякоглу. Превърната в развалини при опожаряването на Стара Загора на 2 август 1877 г., след Освобождението е възстановена.
• 210 г. от създаването на старозагорската църковно-религиозна община (1808).
• 200 г. от рождението на Филип Велев (1818, с. Габарево, Казанлъшко-1883), главен учител в Стара Загора и Казанлък, преводач и автор на “Граматика гръко-българска”; открил първото българско училище в Одрин (1852).
• 185 г. от създаването на първото светско училище в Стара Загора (1833) с учител Атанас Иванов /Даскал Атанас/.
• 185 г. от рождението на Тодор Николов Шишков (1833, В.Търново-1896), възрожденски учител, преводач и автор на учебници, основател на читалището в Железник през 1860 г. чийто наследник днес е НЧ „Родина”, Стара Загора.
• 185 г. от рождението и 140 г. от смъртта на Ирина Попгеоргиева-Екзарх (1833, Ст.З.-ок. 1878), племенница на Александър Екзарх; живее и работи като преводачка в Цариград.
• 185 г. от рождението на Никола Славов Близнаков (1833, с. Змейово-04.02.1909, Ст.З.), свещеник, участвал в подготовката на Старозагорското въстание 1875 г., дългогодишен председател на настоятелството на църквата “Св. Никола” и един от главните деятели за възстановяването й след опожаряването на града.
• 180 г. от рождението на митрополит Методи Кусев /светско име Тодор Йовчев Кусев/ (1838, Прилеп-01.11.1922, Ст.З.), възрожденски духовен и просветен деец; първи ректор на новоучредената Българска духовна семинария в Цариград (1892-1894) и първи старозагорски митрополит (1894-1922); инициатор за залесяването на пустеещия хълм “Ахмак баир”, превърнат в парк “Аязмото” в Стара Загора.
• 180 г. от рождението и 150 г. от смъртта на Никола Вълев (1838, Ст.З.-1868), националреволюционер, загинал като четник в четата на Хаджи Димитър.
• 180 г. от рождението и 150 г. от смъртта на Дочо Колев (1838, Ст.З.-1868), националреволюционер, загинал като четник в четата на Хаджи Димитър.
• 180 г. от рождението на Слави Тошев (1838, Ст.З.-1896, Ст.З.), търговец, читалищен деец и виден старозагорски общественик.
• 175 г. от рождението на Койчо Георгиев /Койчо Байрактар/ (1843, Ст.З.-10.02.1894), член и куриер на Старозагорския таен революционен комитет, знаменосец на Старозагорското въстание 1875 г.
• 175 г. от рождението на Михаил Жеков (1843, Ст.З.-30.09.1875), търговец, член на Старозагорския таен революционен комитет, участник в Старозагорското въстание 1875 г.
• 175 г. от рождението на Николаки Стоилов (1843, Ст.З.-?), търговец, един от основателите на Старозагорския таен революционен комитет и негов касиер, спомоществовател за построяването на нова сграда за Първа смесена прогимназия в Стара Загора.
• 170 г. откакто в черквата “Св. Богородица” престават да четат и пеят на гръцки език (1848).
• 170 г. от първия опит за модерно здравеопазване в Ески Заагра (1848). Д-р Хрисанта Бодури (българин по произход), изпратен в града от Александър Екзарх по молба на старозагорските общинари, въвежда амбулаторно обслужване, абонамент за визити, здравни беседи пред населението, отваря аптека и др.
• 170 г. от откриването (1848) на първото в града модно ателие за женски дрехи от съпругата на д-р Хрисанта Бодури.
• 170 г. от рождението на Минко Минев (1848-1932), учител, търговец, адвокат; участник в Старозагорското въстание 1875 г. Кмет на Стара Загора от април 1912 до април 1915 г.
• 170 г. от рождението на Христо /Христаки/ Добрев Сяров (1848, Ст.З.-21.03.1917, Пловдив), участник във Втората българска легия (1867-1868) в Белград, сподвижник на Васил Левски, член на Старозагорския таен революционен комитет.
• 170 г. от рождението на Руси Аргов /Аргоолу Клепалото/ (1848 Ст.З.-1876, Пазарджик), член на Старозагорския таен революционен комитет, участник в Старозагорското въстание 1875 г.
• 170 г. от рождението на Иван Драгомиров (1848, Ст.З.-1910, Пловдив), лекар, общественик и педагог.
• 170 г. от рождението на Стефан Чифудов (1848-май 1876), куриер на Старозагорския таен революционен комитет, участник в Старозагорското въстание 1875 г.
• 170 г. от рождението на Макс Верих (1848, Чехия-1924), учител по рисуване и краснопис в Девическата гимназия в Стара Загора.
• 165 г. от рождението на Иван Костадинов Черепов (1853, Ст.З.-12.12.1894, Ст.З.), юрист и общественик; кмет на Стара Загора от септември 1894 до декември 1894. Умира по време на мандата си.
• 165 г. от рождението на Христо Зафиров (1853, Ст.З.-1906), Битолски митрополит Григорий Охридски.
• 160 г. читалищно дело в Стара Загора.
• 160г. просветно дело в с. Дълбоки.
• 160 г. от първото по рода си статистическо описание на българска община във възрожденската ни книжнина – „Статистическо описание на Ескизаарската каза” от хаджи Господин Славов, издадено през 1858 г. в Цариград.
• 160 г. от създаването на първата здравна осигуровка у нас. През 1858 г. ескизаарската българска църковно-училищна община разпределя 45 хил. гроша - сума за издръжка на дипломиран лекар и за лекарства, между всички данъкоплатци.
• 160 г. от откриването на американско девическо училище в Стара Загора (1958) от мисионера д-р Теодор Байнгтън.
• 160 г. от рождението на Сава Колев Казмуков (1858-1936), кмет на Стара Загора от декември 1894 до април 1899 и от септември 1909 до февруари 1910 г.
• 155 г. от началото на изграждането на храма "Света Троица" (1863).
• 155 г. от построяването на прохода “Св. Никола” (1863) по заповед на Метхад паша.
• 155 г. от рождението и 75 г. от смъртта на Константин Иванов Кожухаров (1863-27.01.1943), лекар, основател на сиропиталището към благотворително дружество “Добрий самарянин”.
• 150 г. от провеждането на първия учителски събор в Стара Загора (1868), на който се разискват учебните програми и се избират учебници. На събора е взето решение за въвеждане на взаимоучителната метода, за ограмотяване на възрастните, за изнасяне на реферати и за събиране на българския фолклор.
• 150 г. от рождението на Георги Данов (1868, с. Шипка-неизв.), учител, читалищен деец, член на настоятелството и на театралната комисия на дружество “Театър”.
• 150 г. от гибелта на старозагорците Марин Начев, Цоньо Бъчваров, Дочо Колев, Тончо Стоянов, Паньо Хаджипенев, Георги Пенчев (1868) – четници в четата на Хаджи Димитър.
• 145 г. от рождението на Райна Азманова-Кунчева (1873, Ст.З.-1940, Пловдив), учителка.
• 140 г. от смъртта на Трифон Илиев (1812 Ст.З.-1878), търговец, открива в дюкяна си българска книжарница; баща на Атанас Т. Илиев.
• 140 г. от създаването на читалище „Развитие”, с. Дълбоки (1878).
• 135 г. от построяването на Хаджиангеловата къща (1883) от дебърския строител уста Георги, една от най-старите къщи в Стара Загора – къща музей “Градски бит ХІХ век”.
• 135 г. от основаването в Стара Загора на “Ученолюбиво дружество” (1883), наследник на читалището от 1860 г. Дружеството просъществува до 1894 г. Негов приемник е дружество “Театър” – читалище “Родина”.
• 135 г. от откриването на УМБАЛ “Проф. Д-р Стоян Киркович” АД (1883).
• 135 г. от полагане началото на учителска и ученическа библиотека (1883) в девическата гимназия “Мария Луиза” в Стара Загора.
• 125 г. от рождението и 65 г. от смъртта на Иван Василев Воденичаров (1893, Ст.З.-23.08.1953, Бургас), хирург.
• 120 г. от създаването на читалище „Просвета”, с. Сладък кладенец (1898).
• 120 г. от смъртта на д-р Теодор Байнгтън (1831-1898), американски мисионер, доктор по богословие, основал през 1848 г. американско протестантско девическо училище в Стара Загора.
• 115 г. от основаването на “Есперантска дружина” в Стара Загора (1903).
• 115 г. от смъртта на Никола Дечев (1880-1903), деец на македоно-одринското революционно движение.
• 115 г. от рождението на Димитър Куманов (1903, Ст.З.-1981, Пловдив), художник живописец.
• 115 г. от бр. 1 /единствен/ на хумористичния в. “Любовни трепети”. Стара Загора, 1903.
• 110 г. от построяването на Железопътна гара Стара Загора (1908).
• 110 г. откакто в Стара Загора историческото дружество “Августа Траяна” слага началото на сбирка от картини за откриване на художествена галерия в града (1908).
• 110 г. от откриването на частните печатници “Напредък” на Стефан Камбуров и “Ганьо Колев и брат”, наричана “Модерна печатница” (1908).
• 110 г. от създаването на читалище „Димитър Наумов”, с. Преславен (1908).
• 110 г. от отпечатването (1908) на книгата „Принос към историята на Стара Загора” на Димитър Илков.
• 105 г. от смъртта на Стефан Стойков Салабашев (1847, Ст.З.-1913, Чирпан), търговец, общественик, кмет на Стара Загора от 1887 до 1890 г.
• 105 г. от рождението на Атанас Митев Комитов (1913-03.04.1934), един от основателите на РМС в Стара Загора.
• 105 г. от кн. 1 на сп. “Ранни цветя”. Младежко списание за изящна литература. Стара Загора, 1913. /Излизат 2 кн./
• 100 г. от създаването на читалище „Развитие”, с. Оряховица (1918).
• 100 г. от основаването (1918) на първата филхармония и на първия смесен хор в Стара Загора от дружество “Театър” – читалище “Родина”.
• 95 г. от създаването на читалище „Развитие”, с. Самуилово (1923).
• 95 г. от бр. 1 на литературния алманах “Везни”. Ред. Гео Милев. Стара загора, 1923.
• 90 г. от бр. 1 на в. “Литературен глас”. Седмичен вестник за литература, изкуство, научни и обществени въпроси. Ред. Д. Б. Митов. Стара Загора, 1928-1944.
• 95 г. от създаването на Съюз на професионалните музиканти – клон Стара Загора (1923).
• 95 г. от откриването на еврейско училище в Стара Загора (1923), към което се създава и ученическо еврейско дружество.
• 95 г. от смъртта на Димитър Начев Косев (1847-1923), един от кметовете на Стара Загора след Освобождението /по негово време се прави ремонт на Старозагорските минерални бани – поставят се курни/, народен представител във ВНС 1886 г.
• 95 г. от смъртта на Никола Р. Алтънков (1862, с. Габарево, Старозагорско-1923), училищен инспектор, автор на учебници, учебни помагала и др.
• 90 г. от създаването на читалище „Христо Ботев”, с. Памукчии (1928).
• 90 г. от създаването на читалище „Пробуда”, с. Маджерито (1928).
• 90 г. от създаването на читалище „Пробуда”, с. Бенковски (1928).
• 90 г. от създаването на читалище „Пробуда”, с. Загоре (1928).
• 90 г. от създаването на читалище „Христо Ботев”, с. Пряпорец (1928).
• 90 г. от създаването на читалище „Пробуда”, с. Сулица (1928).
• 90 г. от създаването на читалище „Гранит”, с. Ново село (1928).
• 90 г. от създаването на читалище „Светлина”, с. Арнаутито (1928).
• 90 г. от създаването на читалище „Пробуда”, с. Змейово (1928).
• 85 г. от създаването на читалище „Георги Бакалов”, гр. Стара Загора (1933).
• 85 г. от създаването на читалище „Съзнание”, с. Християново (1933).
• 85 г. от основаването на ученическо дружество “Ашомер Ацаир” (1933).
• 85 г. от смъртта на Стойко Алексиев-Комит Стойчо (1842-1933), член на Легията на Раковски, опълченец, почетен гражданин на Стара Загора, Габрово, Търново и Плевен.
• 85 г. от рождението на ст. н. с. I ст. арх. Живка Стоянова Кирчева (1933–14.05.2015), архитект, автор на кн. „Стара Загора в архитектурни образи", за която е удостоена с наградата „Стара Загора” за 2006 г.
• 85 г. от смъртта на Христо Шиваров (30.10.1850-1933), учител, секретар деловодител на Старозагорския таен революционен комитет.
• 80 г. от рождението на Йордан Стоев - Даки (1938), журналист и писател, дългогодишен редактор на в. „Септември”.
• 80 г. от създаването на първия кадастрален, нивелационен и регулационен план на Стара Загора (1938).
• 80 г. от създаването на читалище „Съзнание, с. Руманя (1938).
• 80 г. от рождението на Тотьо Нанев (1938), кмет на Стара Загора от март 1988 до януари 1990 г.
• 80 г. от смъртта на Иван Димитров Дайров (1869, Ст.З.-1938, Сливен), лекар, един от учредителите на БСДП на връх Бузлуджа.
• 75 г. от смъртта на проф. Стефан Киров Абаджиев (1861, Ст.З.-1943, София), юрист, редовен член на БАН, декан и ректор на Софийския университет. Член на Международната дипломатическа академия в Париж, на Американската академия за политически и социални науки и на Института за административни науки в Букурещ. Доктор по политически науки и по право на Брюкселския университет, член на постоянния арбитражен съд в Хага.
• 75 г. от създаването на първата ученическа духова музика в Стара Загора (1943) – в Мъжката гимназия от учителя Иван Маджаров.
• 70 г. от откриването на градския радиовъзел (1948).
• 70 г. от откриването на Техникума по ветеринарна медицина (1948).
• 70 г. от откриването на базово училище “Васил Левски” (1948).
• 70 г. от смъртта на Стефан Петков Драгнев (1871, Ст.З.-1948, София), лекар. По негова инициатива се открива неделно училище за изучаване на чужди езици; почетен член на дружество “Добрий самарянин”.
• 65 г. от откриването на Пето основно училище (1953).
• 60 г. от смъртта на Стефан Кюмюрев (1882-1958), банков чиновник; кмет на Стара Загора от април 1924 до декември 1927 г.
• 60 г. от смъртта на Еме Господинова Бакалова (1882, Швейцария-1958), учителка по френски език в Мъжката гимназия, поетеса.
• 60 г. от смъртта на Съба Костова (1875-1958), лекарка и активна деятелка на Българския червен кръст; основател и ръководител на дружество “Самарянка” в Стара Загора; участва в подготовката на Илинденско-Преображенското въстание 1903 г.; племенница на Хаджи Димитър.
• 55 г. от откриването на СОУ “Максим Горки” (1963).
• 55 г. от откриването на Техникума по химическа промишленост “Д. Менделеев” (1963).
• 55 г. от откриването на Първа смесена гимназия “Христо Ботев” (1963).
• 55 г. от смъртта на проф. Борис Антонов Митов (11.01.1891-1963), български художник живописец.
• 50 г. от смъртта на Никола Генчев (1896-1968), юрист, доктор на стопанските науки; кмет на Стара Загора от декември 1931 до май 1934 г.
• 30 г. от създаването на читалище „Даскал Петър Иванов” в Стара Загора (1988).
• 30 г. от създаването на читалище „Железник” в гр. Стара Загора (1988).
• 25 г. от смъртта на Антон Михайлов Георгиев (1916, Хасково-1993), писател, автор на книги с разкази, повести, новели, романи, пиеси и др.; редактор на в. “Септември” и алманах “Хоризонт” в Стара Загора.

Годишнини на Народните читалища

160 г. от създаването на НЧ ”Св. Кл. Охридски – 1858”, Стара Загора
140 г. от създаването на НЧ ”Развитие – 1878”, с. Дълбоки
120 г. от създаването на НЧ „Просвета – 1898”, с. Сладък кладенец
110 г. от създаването на НЧ ”Димитър Наумов – 1908”, с. Преславен
100 г. от създаването на НЧ „Развитие – 1918”, с. Оряховица
95 г. от създаването на НЧ „Развитие – 1923”, с. Самуилово
90 г. от създаването на НЧ „Пробуда – 1928”, с. Сулица
90 г. от създаването на НЧ ”Христо Ботев – 1928”, с. Пряпорец
90 г. от създаването на НЧ ”Гранит – 1928”, с. Ново село
90 г. от създаването на НЧ ”Пробуда – 1928”, с. Загоре
90 г. от създаването на НЧ ”Пробуда – 1928”, с. Маджерито
90 г. от създаването на НЧ ”Пробуда – 1928”, с. Бенковски
90 г. от създаването на НЧ ”Христо Ботев – 1928”, с. Памукчии
90 г. от създаването на НЧ „Светлина – 1928”, с. Арнаутито
90 г. от създаването на НЧ „Пробуда – 1928”, с. Змейово
85 г. от създаването на НЧ „Георги Бакалов – 1933”, Стара Загора
85 г. от създаването на НЧ „Съзнание – 1933”, с. Християново
80 г. от създаването на НЧ ”Съзнание – 1938”, с. Руманя
30 г. от създаването на НЧ ”Железник – 1988”, Стара Загора
30 г. от създаването на НЧ ”Даскал Петър Иванов – 1988”, Стара Загора

ПОЗДРАВЕТЕ ГИ!

18.01. - 70 г. от рождението на Михаил Ангелов, худ. ръководител
20.01. - 70 г. от рождението на Петя Стоянова Балджиева, оперна певица
25.01. - 75 г. от рождението на Йордан Цонев Атанасов, поет
10.02. - 70 г. от рождението на Савина Георгиева Кулова, пианист
16.02. - 70 г. от рождението на Динка Русева, нар. певица
04.03. - 70 г. от рождението на Недялка Янева Филипова, журналист
05.03. - 80 г. от рождението на Радичка Михайлова Богданова, оперна певица
10.03. - 70 г. от рождението на Румен Славов Хайгъров, скурптор
04.04. - 75 г. от рождението на Славка Иванова Драгнева, икономист
06.04. - 80 г. от рождението на Васил Александров Михайлов, актьор
31.05. - 65 г. от рождението на Светлин Генов Танчев, бивш ректор на Тракийски университет и кмет на Стара Загора
27.06. - 80 г. от рождението на проф. Христо Николов Чучков
06.07. - 70 г. от рождението на Ботьо Николов Буков, писател
31.08. - 65 г. от рождението на Венелин Стефанов Кръстев, хореограф
03.09. - 65 г. от рождението на Пламен Диков Михнев, музикант и композитор
16.09. - 75 г. от рождението на Мария Цветкова Клинчева, оперна певица
21.09. - 75 г. от рождението на Христо Николов Танев, художник
04.10. - 60 г. от рождението на арх. Георги Танев Чернев
11.10. - 70 г. от рождението на Любчо Иванов, журналист
18.10. - 70 г. от рождението на Стоян Ангелов Стоянов, актьор
02.11. - 90 г. от рождението на Иван Крумов Бакалов, диригент
19.11. - 60 г. от рождението на Росица Въльовска, журналист
06.12. - 75 г. от рождението на Видьо Стоянов Видев, научен работник
07.12. - 60 г. от рождението на Румяна Георгиева Лечева, журналист
08.12. - 80 г. от рождението на Красимира Асенова Колдамова, балерина
24.12. - 80 г. от рождението на Снежана Дескова, балерина

 

 

Стара Загора - януари 2018

• 120 г. от наименуването на ул. “Сава Силов”, “Кольо Ганчев”, “Димчо Стаев” и др. (1898).

01.01.
• 140 г. от рождението на Пейо Крачолов Яворов (1878, Чирпан-16.10.1914, София), поет, драматург, публицист и редактор; работи като телеграфопощенец в Чирпан, Стара Загора, Сливен, Стралджа, Анхиало; учител, библиотекар и зам. директор на Народната библиотека в София, драматург и артистичен секретар на Народния театър.

06.01.
• 115 г. от рождението на Елена Мирчева Караджова (1903, Ст.З.-12.10.1992, Ст.З.), учителка, член на женското дружество “Пробуда”; сестра на поета Иван Мирчев и съпруга на художника Димитър Караджов

07.01.
• 165 г. от рождението на Иван Петров Салабашев (1853, Ст.З.-14.06.1924, София), математик; обществен и държавен деец; един от основателите на сп. Наука, член-основател и председател на Физико-математическото дружество в София, редовен член на БКД (БАН).

11.01.
• 110 г. от рождението на Невена Петрова Тусузова (1908, Ст.З.- ?), художник декоратор, илюстратор на книги и периодични издания за деца, сътрудник на сп. Дружинка, Славейче и др.

12.01.
• 95 г. от бр. 1 на в. “Земеделска борба”. Орган на БЗНС в Старозагорска околия. Стара Загора, 1923. /Излиза в 8 бр./

15.01.
• 95 г. от бр.1 на в. ”Земезделско-скотовъден вестник”. Местен селскостопански вестник на агрономи при Земеделската камара в Стара Загора. Стара загора, 1923. /Излиза в 81 бр./
• 90 г. от бр.1 на в. “Кооперативна пробуда”. Орган на кооперативния комитет в Стара Загора. Ред. Йонко Тасев. Стара Загора, 1928. /Излиза в 5 бр./

18.01.
• 125 г. от рождението на Павел Траянов Теохаров (1893-05.11.1971), педагог, директор на Учителския институт в Стара Загора.
• 110 г. от учредяването на дружество “Милосърдие” (1908).

20.01.
• 70 г. от рождението на Петя Стоянова Балджиева (1948, Пловдив), оперна певица.

25.01
• 75 г. от рождението на Йордан Цонев Атанасов (1943, Брауншвайг, Германия), поет, редактор на в. Литературен глас ; председател на читалище “Даскал Петър Иванов”.

26.01.
• 105 г. от рождението на Ромео Иванов Райчев (1913, Лом-27.12.1986), диригент; главен диригент на Старозагорската опера от 1939 до 1954 г. и на оперите в Русе и Бургас.
• 95 г. от избирането на Драговитския епископ Павел за Старозагорски митрополит (1923).

27.01.
• 125 г. от изработването на правилник за файтонджиите в града (1893) - първи правилник за обществения превоз в Стара Загора.

30.01.
• 165 г. от рождението на Георги Иванов Кюмюрев (1853, Ст.З.-22.02.1921), търговец, член на Старозагорския таен революционен комитет; след Освобождението е депутат във Великото народно събрание (1879), околийски началник, кмет на Стара Загора (1893).

Стара Загора - февруари 2018

• 115 г. от кн. 1 на сп. “Наука”. Месечно научнопопулярно списание за самообразование. Собственик и ред. Хр. Трифонов. Стара Загора, 1903. /Излиза в 2 бр./


01.02.
• 135 г. от откриването на първата частна печатница в Стара Загора (1883) от Димитър Наумов.
• 135 г. от бр. 1 на първия български селскостопански вестник след Освобождението – “Земледелец”. Ред. Димитър Наумов. Стара Загора, 1883. (Излиза в 81 бр.)
• 110 г. от рождението на Руси Карабиберов (01.02.1908, Нова Загора-23.05.1975, Ст.З.), художник, първи директор на Художествената галерия в Стара Загора.

05.02.
• 175 г. от рождението на Кольо Ганчев (1843-19.05.1876), председател на Старозагорския таен революционен комитет, ръководител на Старозагорското въстание 1875 г.

10.02.
• 70 г. от рождението на Савина Георгиева Кулова (1948, Ямбол), пианистка.

13.02.
• 120 г. от бр. 1 на в. “Бъдеще”. Ред.-стопанин Иван Т. Кутев. Стара Загора, 1898.

14.02.
• 140 г. от рождението на Михаил Кочев (1878, Чирпан-29.01.1940, Ст.З.), учител, музикален деец; организатор и ръководител на детски музикални китки, училищни и църковни хорове и оркестри; ръководител и диригент на народния хор към дружество “Театър”; композитор, автор и преводач на книги с училищни, коледни и др. песни.
• 90 г. от рождението на проф. Иван Йорданов Славов (1928–16.02.2012), български философ, публицист и дипломат.
• 85 г. от бр. 1 на в. “Лъчи”. Вестник за кооперативност, стопанство и просвета. Стара Загора, 1933. /Излиза в 126 бр./

16.02.
• 70 г. от рождението на Динка Русева (1948, с. Пет могили), народна певица.
• 15 г. от смъртта на Илко Георгиев (08.03.1926, Ст.З.-16.02.2003, Ст.З.), художник живописец, портретист; дългогодишен художник на Старозагорския драматичен театър.

19.02.
• 110 г. от смъртта на Георги Данчов Попгеоргиев – Зографина (27.07.1846, Чирпан-1908, София), иконописец, портретист, живописец, един от първите фотографи в България; автор на иконостасните икони в черквата “Св. Богородица” и на икони в черквата “Св. Троица” в Стара Загора.
• 15 г. от смъртта на Тодор Арсов (06.05.1949, Ст.З.-19.02.2003, Ст.З.), художник – плакат, запазена марка, оформление на книга, пространствено оформление.

23.02.
• 95 г. от бр. 1 на в. “България”. Ред.-стопанин Илия Стоянов. Стара загора, 1923. /Единствен брой./

27.02.
• 155 г. от рождението и 65 г. от смъртта на Никола Петков Каишев (27.02.1863-1953), гл. архитект, основател и дългогодишен председател на Тракийското и Македоно-одринското дружество в Стара Загора, посмъртно обявен за почетен гражданин на Стара Загора.

Стара Загора - март 2018

• 150 г. от рождението на Мильо Георгиев Касабов (1868, Чирпан-27.01.1937, Ст.З.),
учител, редактор, издател, книжар; един от основателите на Книжовно дружество “Просвета”; баща на поета Гео Милев.
• 90 г. от основаването на Българо-немско дружество в Стара Загора и от организирането на първия практически курс по немски език (1928).


03.03.
• 120 г. от рождението на Данчо Делчев /Йордан Делчев Митев/ (1898, Хасково-30.11.1965, Ст.З.), артист и член на театралната комисия на дружество “Театър”; брат на актрисата Мара Шопова.
• 75 г. от бр. 1 на бранническия лист “3 март”. Стара Загора, 1943.
• 15 г. от смъртта на Генчо Узунов (28.10.1919, Ст.З.-2003, София), писател, член на СБП.

04.03.
• 85 г. от смъртта на Мирчо Мирчев Стоянов (09.03.1857-04.03.1933), учител, адвокат, общественик – кмет на Стара Загора; баща на поета Иван Мирчев.
• 70 г. от рождението на Недялка Янева Филипова (1948), журналистка.

05.03.
• 80 г. от рождението на Радичка Михайлова Богданова (1938), оперна певица, музикален педагог и общественик.

07.03.
• 5 г. от смъртта на Янко Димов Тодоров (06.09.1937-07.03.2013), поет и преводач.

08.03.
• 120 г. от рождението на проф. Д. Б. Митов /Димитър Борисов Митов/ (1898, Казанлък-30.06.1926, София), литературен критик и преводач, редактор и автор на книги и учебници за българската и западноевропейската художествена литература, за театралното изкуство и др.; преподавател и ректор във ВИТИЗ (дн. НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”).

10.03.
• 70 г. от рождението на Румен Славов Хайгъров (1948), скулптор.

14.03.
• 110 г. от рождението на проф. Николай Костов Карабашиев (1908-29.12.1976), физик, професор в СУ “Св. Кл. Охридски”, в ПУ “Паисий Хилендарски” и във ВМИ, София; един от основателите и почетен член на Съюза на научните работници в България.
• 90 г. от рождението и 5 г. от смъртта на Пенка Петрова Панайотова (Драгиева) (14.03.1928–25.07.2013), педагог и дългогодишен директор на VI ОУ "Свети Никола". 80 г. от смъртта на о.з. генерал-майор Иван Пашинов (1862, Свищов-1938, Пловдив), военен и обществен деец, прославил българското оръжие като командир на 23-ти пехотен Шипченски полк и на Втора бригада на 8-ма Тунджанска дивизия; герой при превземането на Одринската крепост; погребан е в Стара Загора.
• 35 г. от смъртта на арх. Христо Димов (22.11.1890–14.03.1983), архитект, основател и пръв преподавател в Държавната строителна гимназия (дн. Професионална гимназия по строителство архитектура и геодезия „Лубор Байер”).

15.03.
• 110 г. от бр. 1 на в. “Демократически вестник”. Орган на бюрото на Демократическата партия в Стара Загора. Ред. Еньо Разпопов. Стара Загора, 1908. /Излиза в 8 бр./

17.03.
• 95 г. от рождението на Георги Стефанов (17.03.1923, с. Речица, Сливенско-22.11.1985, Ст.З.), художник живописец.

18.03.
• 5 г. от смъртта на Иван Илчев Груев (11.04.1936-18.03.2013), писател, поет и драматург, редактор в Радио Стара Загора, секретар на Клуба на дейците на културата, директор и главен редактор на сп. "Участие".

19.03.
• 110 г. от рождението на академик Димитър Петров Димитров (1908, Ст.З.-08.10.1975, София), археолог и историк на изкуството, преподавател в СУ “Св. Кл. Охридски”, директор на Археологическия музей и на Археологическия институт с музей при БАН; основател и гл. редактор на сп. Археология; почетен гражданин на Стара Загора.

20.03.
• 140 г. от рождението на Тодор Пъндев (1878, Ст.З.-22.04.1946, София), учител, музикален деец; автор на детски оперети, на учебници по пеене, сборници и др.; основател и диригент на първия детски хор – Детска музикална китка “Родни звуци”.

24.03.
• 85 г. от рождението на Марин Халачев (1933, Ст.З.), писател, публицист, драматург; живее в гр. Пловдив.
• 75 г. от смъртта на Димитър Драгиев (1869, Раднево-1943, София), виден апостол на земеделското движение в България; учител, един от създателите на Книжовно дружество “Просвета”, автор и публицист, редактор и издател на в. Справедливост, в. Земеделско знаме и в. Земеделска правда; съучредител и дългогодишен ръководител на БЗНС.

25.03.
• 155 г. от рождението на Петър Савов Чолаков /с псевдоним Светослав Зарин/ (1863, Ст.З.-01.12.1952, София), писател и публицист; автор на книги с повести, преводач от английски и френски.
• 140 г. от рождението на Златан Станчев (25.03.1878, Добрич-03.03.1949, Ст.З.), учител, музикален педагог, хоров диригент, композитор на маршови песни; организатор на ученически курсове по цигулка, китара, виолончело…; диригент на струнен оркестър и на народен хор при дружество “Театър”, на смесен църковен хор при църквата “Св. Богородица”; един от основателите на Старозагорската опера.

28 (16 стар стил).03.
• 210 г. от създаването на старозагорската църковно-религиозна община. Първият документ, който свидетелствува, че в града действа своеобразен „общински съвет” е от 28 (16 стар стил) март 1808 г., когато Екзарх Руси и още дванадесет „чорбаджии” (първенци) от Захра искат от Хилендарския манастир учител, който да учи децата по „обичая древни”.

28.03.
• 70 г. от създаването на Окръжната прокуратура в Стара Загора (1948).

30.03.
• 50 г. от смъртта на академик Георги Стефанов Хлебаров (06.12.1886, Ст.З.-1968, София), учен животновъд, един от основателите на Агрономическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”; основател и директор на Централната птицевъдна опитна станция, на Централния скотовъден институт и на Института по животновъдство при БАН в София.

Стара Загора - април 2018

01.04.
• 105 г. от рождението на Тодор Калпакчиев (01.04.1913, Ст.З.-10.09.1984, Ст.З.), художник пейзажист; открива първата в страната частна галерия през 1969 г.
• 85 г. от бр.1 на в. “ Сноп”. Местен орган на Български народен съюз “Кубрат”. Ред. Иван Филипов. Стара Загора, 1933. /Излиза в 29 бр./

04.04.
• 75 г. от рождението на Славка Иванова Драгнева (1943, Ямбол), икономист и финансист, одитор на Народна опера, Стара Загора; общественичка.

06.04.
• 80 г. от рождението на Васил Александров Михайлов (1938, Ст.З.), актьор.
• 70 г. от рождението на Иван Борисов Иванов (1948), научен работник, доктор на ветеринарномедицинските науки; член на Съюза на учените в България.

07.04.
• 150 г. от рождението на Димитър Илков (1868, Трявна-15.02.1954, София), ученик на Иречек и Кирхов, преподавател във Военното училище в София; автор на “Принос към историята на град Стара Загора” (1908), на географски карти.

09.04.
• 135 г. от рождението на Богдан Димитров Филов (1883, Ст.З.-01.02.1945, София), български археолог, изкуствовед и политик; член и председател на БАН, член на археологически институти и академии в Германия, Австрия, Унгария, Чехия и САЩ; участва в научни експедиции в Европа, Азия и Африка; автор на книги в областта на историята, религията, изкуството, археологията и др.; виден обществен и държавен деец – министър-председател на България в 57-то и 58-то правителство (1940-1943) и регент на малолетния цар Симеон ІІ (1943-1944); член на Масонска Ложа "Светлина".

15.04.
• 5 г. от смъртта на Моньо Монев Марков (04.03.1934–15.04.2013), дългогодишен директор на пивоварна „Загорка”.

21.04.
• 135 г. от основаването на Учителско дружество в Стара Загора (1883).

23.04.
• 75 г. от смъртта на Стефан Киров Абаджиев (12.08.1861, Ст.З.-23.04.1943, София), юрист; вуйчо на поета Кирил Христов.

Стара Загора - май 2018

• 95 г. от кн. 1 на “Оранжева земя”. Двумесечно списание за политика, литература, стопанство и съюзен живот на сдружените земеделци в Стара Загора. Ред. Методи Друмев, Христо Райковски и Сл. Стоянов. Стара Загора, 1923. /Единствен брой./


02.05.
• 75 г. откакто по решение на годишното отчетно-изборно събрание (1943) Културно-просветно дружество “Театър” се преименува в Народно читалище “Родина”.

10.05.
• 125 г. от смъртта на хаджи Господин Хаджиславов (1811, Ст.З.-1893), търговец; виден и заслужил деятел на учебното, просветното, читалищното и църковното дело в града; представител на Стара Загора в Цариград по уреждането на църковния въпрос; първи кмет на града след Освобождението с права на мирови съдия – от април 1878 до май 1879 г.

• 40 г. от смъртта на Мина Николов Иванов (18.09.1896, Ст.З.-1978, София), скулптор, автор на бюст-паметника на Теофано Попова в Стара Загора.

11.05.
• 160 г. от първото тържествено честване на празника “Св. Св. Кирил и Методий” в Стара Загора (1858) с черкуване. Речи изнасят учениците Иван Хаджидимитров, Коста Бончев, Стефан Стойков и Никола Стоилов.
• 95 г. от основаването на Ветеринарномедицинския факултет при Тракийски университет в Стара Загора, приемник на създадения през 1923 г. факултет към Софийския университет.

13.05.
• 50 г. от смъртта на Георги Желев Хинчев (25.05.1897, Ст.З.-1968, София), артист, оперен певец; солист в Народна опера, София.

16.05.
• 120 г. от рождението на Марио Жеков (1898, Ст.З.-03.08.1955, София), художник маринист, портретист и декоратор; автор на морски и планински пейзажи, на пейзажи от стари български градове; участва в художествени изложби в Румъния, Унгария и Франция; директор на театрите в Пловдив, Варна и София.

20.05
• 75 г. от рождението на Ивайло Драганов Калайджиев (1943, Пловдив), инженер, зам. кмет на Община Стара Загора през 1996-1999 г.

21.05.
• 135 г. от рождението на Борис Иванов Бакалов (1883, Ст.З.-06.07.1961, София), юрист, поет и преводач; адвокат и председател на Окръжния съд в Стара Загора, член на Съюза на българските писатели и на Туристическото дружество – клон Стара Загора.

22.05.
• 125 г. от смъртта и 155 г. от рождението на Васил Костов Налбуров (1863, Ст.З.-1893, София), писател, драматург, театрален деец; първият български режисьор.

25.05.
• 110 г. от откриването на първата междуградска телефонна линия Стара Загора – Русе (1908).

31.05.
• 65 г. от рождението на Светлин Генов Танчев (1953, Кнежа), научен работник, доктор на селскостопанските науки, автор на монографии; ректор на Тракийския университет; кмет на община Стара Загора от м. декември 2007 г.

Стара Загора - юни 2018

• 165 г. от рождението на Георги Апостолов (юни 1853-03.06.1876), участник в Старозагорското въстание 1875 г. и в Ботевата чета, деец на националноосвободителното движение.
• 125 г. от основаването на БРСДП в Стара Загора (1893).


02.06.
• 155 г. от откриването на първото девическо класно училище в Стара Загора (1863), с първа директорка Анастасия Тошева. Учебните занятия са започнали на 24.08.1863 г.

03.06.
• 135 г. от откриването на Градска болница с главен лекар д-р Т. Стоянович (1883).

14.06.
• 110 г. от излизането на ръкописния лист “Ура”, изцяло написан от Гео Милев по случай края на учебната година (1908).
• 70 г. от основаването на кооперация “Иван Алексиев” (1948).

18.06.
• 85 г. от рождението на Ласкар Емилов Възвъзов (1933, Ст.З.), художник.

19.06.
• 150 г. от обесването на Сава Силов (ок.1840, Ст.З.–1868), участник в четата на Хаджи Димитър.

22.06.
• 115 г. от смъртта на Васил Пръвов Золотов /Иванов/ (ок. 1855, Ст.З.-1903), учител; директор на Софийската девическа гимназия.

23.06.
• 55 г. от тържественото откриване на Азотноторовия завод край Стара Загора (1963).

24.06.
• 85 г. от създаването на читалище “Александър Екзарх” (1933) от Културно-благотворителния комитет “Съгласие”, преименувано през 1964 г. на НЧ “Георги Бакалов”.

25.06.
• 155 г. от смъртта на Иванчо Стоянович (ок.1813-1863), просветител, общественик и дарител.

26.06.
• 50 г. от рождението на Велизар Атанасов Лазаров (1968-2007), актьор.

27.06.
• 80 г. от рождението на Христо Николов Чучков (1938, Горна Оряховица), професор, доктор на медицинските науки; декан на Медицинския факултет на Тракийския университет в Стара Загора, член на Съюза на учените в България.

30.06.
• 145 г. от рождението на Димитър Хаджигеоргиев (30.06.1873, Ст.З.-19.03.1932, София), композитор, музикален публицист, професор педагог; един от основателите на дружество “Кавал” в Стара Загора, на Държавното музикално училище, на българската оперна дружба, на Българския музикален съюз в София; директор на Музикалната академия, редактор на в. “Музикален преглед”.

Стара Загора - юли 2018

• 90 г. от бр. 1 на в. “Обществена агрономия”, народен лист за земеделско-стопанска просвета. Стара Загора, 1928. /Излиза в 6 бр./

02.07.
• 160 г. от рождението и 95 г. от смъртта на Илия Добрев Куртев (02.07.1858, Ст.З.-07.08.1923, София), член на Революционния комитет в Стара Загора и участник в Старозагорското въстание 1875 г.; опълченец, участник в Съединението, в Сръбско-българската война, в Балканската и в Първата световна война; политически и обществен деец.

04.07.
• 95 г. от рождението на Георги Славов (04.07.1923, Ст.З.-27.07.2006, София), художник живописец; четири пъти носител на наградата “Стара Загора”.

05.07.
• 55 г. от смъртта на Димитър Куцаров (04.05.1885, Ст.З.-1963, Берковица), художник портретист и илюстратор, педагог.

06.07.
• 70 г. от рождението на Ботьо Николов Буков (1948, Твърдица), преводач, поет, журналист.
• 65 г. от рождението на Ренета Иванова Инджова (1953), икономист, политик и държавник.

09.07.
• 125 г. от бр. 1 на в. “Истина”. Местен орган на Народнолибералната партия на Ст. Стамболов. Отг. ред. Н. Славов. Стара загора, 1893.

11.07.
• 120 г. от рождението на академик Никола Бонев (1898, Ст.З.-18.06.1979, София), учен астроном; основател и председател на Българското астрономическо дружество, основател на станция за наблюдение на изкуствени спътници; член е на комисията "Луна" при Международната академия по астронавтика в Париж, подпредседател е на Международната федерация по астронавтика в Париж от 1961 до 1963 г. Автор на десетки научни публикации от областта на космогонията, сферичната астрономия, висшата геодезия и математическата география; почетен гражданин на Стара Загора.

14.07.
• 125 г. от бр. 1 на в. “Правда”. Отг. ред. Т. Димов. Стара Загора, 1893.
• 20 г. от смъртта на Старозагорския митрополит Панкратий /Пенчо Николов Дончев/ (14.12.1926, с. Зимница, Старозагорско-1998, София), като епархийски архиерей полага грижи за развитието и благоустройството на Старозагорската епархия; независим депутат във Великото народно събрание 1990 г., почетен гражданин на Стара Загора (1995).

20.07.
• 165 г. от рождението на Георги Байданов (20.07.1853, Ст.З.-30.11.1927, София), учител, един от първите български музикални и хорови деятели; автор на първия учебник по нотно пеене.

23.07.
• 110 г. от откриването на междуградската телефонна линия Стара Загора-Ямбол-Бургас (1908).

25.07.
• 115 г. от бр. 1 на в. “Глашатай”. Отг. ред. Онуфри Седмаков. Стара Загора, 1903. /Излиза в 8 бр./
• 5 г. от смъртта и 90 г. от рождението на Пенка Петрова Панайотова (Драгиева) (14.03.1928–25.07.2013), педагог и дългогодишен директор на VI ОУ "Свети Никола".

26.07.
• 70 г. от рождението на Емил Иванов Иванов (26.07.1948, Ст.З.-25.11.2002, Ст.З.), скулптор и сценограф; два пъти носител на наградата “Стара Загора” – за скулптура и за декоративно-монументално изкуство.

27.07.
• 150 г. от рождението и 80 г. от смъртта на Стефан Тодоров Азманов (1868, Ст.З.-1938, София), военен деец, преподавател, общественик.

29.07.
• 60 г. от рождението на Мила Атанасова Маринова (1968), журналистка в радио Стара Загора.

Стара Загора - август 2018

02.08.
• 75 г. от смъртта на Васил Маринов (12.12.1879, Ст.З.-1943, Пирдоп), художник и педагог, един от основателите на Дружеството на южнобългарските художници в Пловдив (1912); участник в Балканската и Първата световна воини.

04.08.
• 5 г. от смъртта на проф. Петър Жеков (1932 – 04.08.2013), общественик, композитор, пиcател и учен, почетен гражданин на Стара Загора; автор на химна на града.

07.08.
• 95 г. от смъртта и 160 г. от рождението на Илия Добрев Куртев (02.07.1858, Ст.З.-1923, София), член на Революционния комитет в Стара Загора и участник в Старозагорското въстание 1875 г.; опълченец, участник в Съединението, в Сръбско-българската война, в Балканската и в Първата световна войни; политически и обществен деец.

10.08.
• 85 г. от бр. 1 на в. “Устрем”. Орган на Младежкия национален легион “Кольо Ганчев”. Стара загора, 1933. /Излиза в 6 бр./
• 85 г. от смъртта на Александър Тодоров Козаров (01.11.1856, Ст.З.-10.08.1933, София), преподавател по естествени и точни науки; един от основателите на Книжовно дружество “Знание” и на Културно-просветно дружество “Театър” в Стара Загора; редактор на сп. “Знание” и в. “Балкан”; директор на Народната библиотека в София, търговски консул в Гърция, началник на канцеларията на Народното събрание.

11.08.
• 140 г. от рождението на иконом Теодор Пенков (1878, с. Кокорево, Ямболско-20.02.1959, Ст.З.), учител и духовник; основател на читалищата в селата Преславен и Тулово, открива земеделско училище в Тулово, основател и председател на християнското братство “Св. Иван Рилски”, един от основателите на Свещеническия съюз в България.

12.08.
• 135 г. от рождението на Щерион Бъчваров (1883, Айтос-07.11.1965, Ст.З.), доктор по финанси, един от основателите на дружество “Васил Налбуров” (1823); секретар на дружество “Театър” и съветник на настоятелството на читалище “Родина”.

16.08.
• 165 г. от рождението на Начо Атанасов Начев (16.08.1853-15.03.1916), книжовник и културно-просветен деец, изследовател на старата българска литература; общественик и народен представител в ХІV Обикновено народно събрание; действителен член на БКД, член на Руския археологически институт в Цариград, секретар на Българската екзархия.
• 120 г. от рождението на Васил Тотев Даалов (1898, Ст.З.-1979), художник пейзажист; участва в изложби в Лондон и Хамбург.

19.08.
• 125 г. от рождението на Асен Тодоров Азманов (19.08.1893, Ст.З.-12.04.1971, София), инженер химик, проф. по неорганична химия, основател на катедрата по металургия в Държавната политехника.

23.08.
• 65 г. от рождението и 125 г. от рождението на Иван Василев Воденичаров (1893, Ст.З.-23.08.1953, Бургас), лекар хирург; преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”, София.

28.08.
• 75 г. от смъртта и 170 г. от рождението на Стефан Георгиев Хлебаров (13.09.1848, Ст.З.-28.08.1943), учител, общественик, участник в подготовката на Старозагорското въстание 1875 г. и в боевете при Стара Загора през Руско-турската освободителна война.

30.08.
• 75 г. от рождението на Станчо Кънчев Червенков (1943), научен работник, доктор по химия; член на Съюза на учените в България
• 65 г. от рождението на Николай Стойчев Гаджев (1953), бизнесмен, президент на фирма “Контракт”; член на Ротари клуб в Стара Загора.

31.08.
• 65 г. от рождението на Венелин Стефанов Кръстев (1953), хореограф, ръководител на ДЮА “Загорче”.

Стара Загора - септември 2018

01.09.

• 45 г. от създаването на Спортно училище "Тодор Каблешков" – Ст. Загора (със заповед № 7177 от 01.09.1973 г. на МНП).

03.09.
• 95 г. от бр. 1 на в. “Ехо”. Местен обществено-политически вестник на деветоюнски позиции. Стара Загора, 1923. /Излиза в 6 бр./
• 65 г. от рождението на Пламен Диков Михнев (1953, Полски Тръмбеш), музикант, артист-оркестрант в Старозагорската опера; композитор.

09.09.
• 15 г. от смъртта на Жеко Костадинов Христов (18.10.1936, с. Тракия, Старозагорско-2003, Ст.З.), поет.

11.09.
• 55 г. от посрещането на космонавтите Валентина Терешкова и Валери Биковски в Стара Загора (1963).

12.09.
• 125 г. от рождението на Васил Тодоров (1893, Казанлък-08.10.1977, Ст.З.), художник пейзажист.

13.09.
• 170 г. от рождението и 75 г. от смъртта на Стефан Георгиев Хлебаров (13.09.1848, Ст.З.-28.08.1943), учител, общественик, участник в подготовката на Старозагорското въстание 1875 г. и в боевете при Стара Загора през Руско-турската освободителна война.

14.09.
• 150 г. от рождението на Никола Стефанов Попов (1868, Ст.З.-27.08.1954, София), художник график, автор на портрети и композиции; през 1900 г. на изложба в Париж получава отличието “Академични палми".

15.09.
• 95 г. от прерастването на Търговското училище в Търговска гимназия (1923).

16.09.
• 120 г. от рождението на Марин Тодоров Желев (16.09.1898, Ст.З.-03.08.1955, София), художник.
• 75 г. от рождението на Мария Цветкова Клинчева (1943, Панагюрище), оперна певица, артист-солист в Старозагорската опера.

17.09.
• 110 г. от рождението и 30 г. от смъртта на Петър Славов (17.09.1908, с. Трънково, Старозагорско-1988, София), художник.

19 срещу 20.09.
• 95 г. от избухването на Септемврийското въстание (1923) в Стара Загора.

20.09.
• 115 г. от рождението и 45 г. от смъртта на Никола Сотиров Евров (20.09.1903, Ст.З.-24.12.1973, София), художник живописец, автор на портрети, пейзажи и натюрморти.

21.09.
• 75 г. от рождението на Христо Николов Танев (1943) художник-хералдик, автор на знамето и герба на Стара Загора.
22.09.
• 95 г. от бр. 1 на в. “Старозагорски вести”. Безплатен ежедневник за Мострената изложба в Стара Загора. Стара Загора, 1923. /Излиза в 5 бр./
• 55 г. от рождението на Ненчо Динев Бакалски - Нено (22.09.1963), художник.

23.09.
• 55 г. от смъртта на Стефан Митов (31.12.1895, Казанлък-1963, София), правист; син на учителя биолог Борис Митов и брат на Д. Б. Митов. Консултант на Националната художествена галерия, художествен редактор на в. Литературни новини и на в. Знаме; автор е на монографии, публикува над 600 статии, рецензии и отзиви за изложби.

24.09.
• 135 г. от смъртта и 200 г. от рождението на Филип Велев (1818, с. Габарево, Казанлъшко- 24.09.1883), главен учител в Стара Загора и Казанлък, преводач и автор на “Граматика гръко-българска”; открил първото българско училище в Одрин (1852).
• 80 г. от рождението на Стоян Стоянов (24.09.1938 - 19.03.2016) кмет на временна управа Стара Загора в периода 26 октомври 1990 г. – 30 октомври 1991 г.

25.09.
• 155 г. от рождението на Иван П. Стоянович (25.09.1863-15.02.1947), телеграфо-пощенец, обществен и държавен деец.

27.09.
• 65 г. от откриването на къща музей “Гео Милев” (1953).

28.09.
• 95 г. от гибелта на Неделчо Николов (15.02.1897, Чирпан-28.09.1923, Ст.З.), секретар на ОК на БКП, участник в Септемврийското въстание 1923 г.

29.09.
• 115 г. от рождението на Димитър Стефанов Кузманов (1903, Ст.З.-1981), художник, учител по рисуване; участник в екипа, изографисал църквата “Св. Богородица” в Стара Загора.

Стара Загора - октомври 2018

• 120 г. от излизането на бр. 2, год. ІІІ на “Работнически вестник” в Стара Загора. Стара Загора, 1898. /В Стара Загора излиза до бр. 50, год.ІІІ./


03.10.
• 160 г. от рождението на Георги Славов (03.10.1858–неизв.), опълченец, общественик; дядо на летец-изтребителя Георги Кюмюрджиев.
• 110 г. от рождението на Олга Стоева Брадистилова (1908, Ст.З.-21.09.1981, София), художничка и поетеса; член на Международната академия “Тиберина”, Рим.

04.10.
• 60 г. от рождението на Георги Танев Чернев (1958), архитект, автор /в колектив/ на проектите на сградите на ОББ и Регионалния исторически музей в Стара Загора и др.

05.10.
• Празник на Стара Загора.

07.10.
• 45 г. от смъртта на Христо Господинов Райнов (07.03.1889-1973), учител и общественик; изследовател на археологията и възрожденската история на Стара Загора.

11.10.
• 70 г. от рождението на Любчо Иванов (1948, с. Градница, Севлиевско), журналист, отговорен редактор на в. “Тракия Труд”.

12.10.
• 130 г. от бр. 1 на в. “Защита”. Ред.-стопанин Н. Г. Басларев. Стара Загора, 1888. /Единствен брой./
• 25 г. от създаването на фирма Газоснабдяване Стара Загора ООД и от началото на изграждането на градската газоразпределителна мрежа (1993).

18.10.
• 95 г. от рождението на Веселин Димитров Ненов (1923, Варна), диригент в Старозагорската опера, композитор.
• 70 г. от рождението на Стоян Ангелов Стоянов (1948, с. Ивайлово, Великотърновско), артист в Държавния куклен театър, Стара Загора.
• 65 г. от рождението на Никола Динев (1953, Нова Загора), спортист, трикратен световен и пет пъти европейски шампион по борба; избиран два пъти за спортист номер 2 на България.

22.10.
• 80 г. от смъртта на Митрополит Борис Охридски /със светско име Константин Георгиев/ (30.01.1875-1938), висш духовник, книжовен и просветен деец.

27.10.
• 95 г. от рождението на Христо Георгиев Кацаров (1923, с. Люляк, Старозагорско-10.03.1994, Ст.З.), поет, белетрист и драматург; почетен гражданин на Стара Загора.

Стара Загора - ноември 2018

• 160 г. от откриването на първата книжарница в Стара Загора (1858).
• 90 г. от създаването на Градска филхармония на Българския музикален съюз – клон Стара Загора (1928).
• 90 г. от създаването на Околийско научно-просветно пчеларско дружество “Пчела” (1928).


02.11
• 85 г. от смъртта на Васил Костакев (01.08.1885-1933), художник портретист и пейзажист.
• 90 г. от рождението на Иван Крумов Бакалов (1928, Ст. Загора), диригент, професор по оркестрово дирижиране в Музикалната академия 1955-1965.
• 75 г. от освещаване сградата на Съдебната палата (1943).

05.11.
• 95 г. от смъртта на Георги Евстатиев Иванов (15.04.1875, Ст.З.-1923, София), художник и педагог; автор на битови композиции, пейзажи, портрети и др.

07.11.
• 45 г. от смъртта на Христо Господинов Райков (07.03.1889-1973, Ст.З.), учител, член на Археологическото дружество “Августа Траяна” и уредник на старозагорския музей до 1951 г.

08.11.
• 140 г. от рождението на Васил Димов Василев (08.11.1878, Ст.З.-10.11.1941, София), художник живописец, изкуствовед, педагог, публицист и издател; автор на практически ръководства по рисуване.

18.11.
• 75 г. от откриването на Държавното средно техническо училище “Георги Бенковски” (1943) – Строителен техникум (дн. Професионална гимназия по строителство архитектура и геодезия „Лубор Байер”).

19.11.
• 150 г. от рождението на Михаил Стоилов Харитонов (1868, Ст.З.-1941, Ст.З.), открива машинна фабрика в Стара Загора през 1898 г.; читалищен деятел и общественик.
• 60 г. от рождението на Росица Въльовска (1958, Враца), журналистка.
22.11.
• 75 г. от рождението на Владимир Иванов Рашков (1943 – 12.02.2011), фотограф-художник.

26.11.
• 90 г. от смъртта на Михаил Пенчев Елмазов (1859, Ст.З.-26.11.1928, София), първият дипломиран зъболекар в България; основател и пръв председател на първото ондотологично дружество в София, един от основоположниците на научната стоматология у нас; съпруг на поетесата Евгения Марс и баща на оперния певец Павел Елмазов.

27.11.
• 145 г. от рождението на Георги Иванов Бакалов (27.11.1873, Ст. З.-14.07.1939, София), политически и обществен деец; писател, литературен критик, публицист, преводач и издател.

28.11.
• 40 г. от смъртта на Господин Георгиев (06.08.1909, Ст.З.-28.11.1978, София), художник живописец.

Стара Загора - декември 2018

• 155 г. от рождението и 125 г. от смъртта на Васил Костов Налбуров (1863, Ст.З.- 22.05.1893, София), писател, драматург, театрален деец; пръв директор и един от първите режисьори на трупата “Сълза и смях” в София.
• 95 г. от бр. 1 на сп. “Нов път”. Пролетарско литературно-обществено списание. Ред. Г. Бакалов. Стара Загора, 1923.
• 80 г. от бр. 1 на в. “Устрем”. Вестник на ученическото културно-просветно дружество “Устрем” при Търговската гимназия. Стара Загора, 1938. /Излиза до м. май 1939/.


01.12.
• 125 г. от рождението на Атанас Атанасов Илиев (01.12.1893, Ст.З.- 09.02.1985, София), философ, ректор на университета в Скопие, Македония; професор в Софийския университет; автор на книги по философия, психология, етика, естетика, изкуство, образование, култура и др.; есеист и публицист; син на учителя Атанас Илиев.
• 25 г. от смъртта на Симеон Христов Фетфаджиев (08.02.1910, Ст.З.-1993, София), юрист; учи музика при Клара Шнайдерман, и специализира в Унгария; диригент и главен диригент на Старозагорската опера до 1958 г., музикален педагог в София.

06.12.
• 75 г. от рождението на Видьо Стоянов Видев (1943, с. Оризово), научен работник, доктор на селскостопанските науки.

07.12.
• 95 г. от смъртта на Марко Иванов Кожухаря (1851, Ст.З.-1923), член на Революционния комитет и участник в Старозагорското въстание 1875 г.
• 60 г. от рождението на Румяна Георгиева Лечева (1958, Ст.З.), журналистка.

08.12.
• 80 г. от рождението на Красимира Асенова Колдамова (1938), балерина, балетен педагог.

09.12.
• 175 г. от рождението на Георги Бенев (09.12.1843, Ст.З.-25.09.1909, Пловдив), възрожденски учител, полиглот и общественик, член на БКД; член на Старозагорския таен революционен комитет и председател на читалището в Стара Загора; участва в Руско-турската освободителна война; народен представител в Областното събрание на Източна Румелия; участва в Съединението 1885 г. и е член на Временното правителство; автор на стихове, преводач и публицист.
• 95 г. от бр. 1 на “Музикален преглед”. Издание на старозагорския клон на Съюза на професионалните музиканти в България. Ред. А. П. Берсенев. Стара Загора, 1923-1929. /Излиза в 20 бр./

14.12.
• 115 г. от бр. 1 на в. “Средна гора”. Независим вестник за политика, стопанство и реклами. Отг. ред. Г. Панайотов. Стара загора, 1903. /Излиза в 24 бр./

19.12.
• 120 г. от рождението на Николай Евгениевич Ростовцев (1898, Харков, Украйна-19.06.1988, София), художник живописец, изографисва в Стара Загора църквите “Св. Теодор Тирон” (заедно с художника Владимир Егер) и “Св. Троица”.

23.12.
• 90 г. от смъртта на Желязко Николов-Джамджията (1850, Ст.З.-1928), член на Революционния комитет и участник в Старозагорското въстание 1875 г.

24.12.
• 45 г. от смъртта и 115 г. от рождението на Никола Сотиров Евров (20.09.1903, Ст.З.-24.12.1973, София), художник живописец, автор на портрети, пейзажи и натюрморти.
• 80 г. от рождението на Снежана Дескова (1938), балерина, балетен педагог – художествен ръководител на балетната школа при НЧ „Родина”.

28.12.
• 90 г. от бр. 1 на в. “Земеделски народен глас”. Местен орган на БЗНС – Врабча 1. Стара Загора, 1928. /Излиза в 34 бр./

31.12.
• 115 г. от създаването на 8-ма пехотна Тунджанска дивизия с щаб в Стара Загора (1903). Първи командир – полк. Сарафов.

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора