● Културен изготвен от Министерството на културата

Детски и младежки фестивали и конкурси -  2016 г.

Фестивали на изкуствата, награди. Изява на любителското творчесто - 2016 г.

Фолклорни фестивали и събори. Празници на народното творчество - 2016 г.

Киноизкуство и медии - 2016 г.

Литература и библиотечно дело - 2016 г.

Прояви в света на материалното културно наследство и визуалните изкуства - 2016 г.

Музикално и танцово изкуство - 2016 г.

Професионално театрално изкуство - 2016 г.

Из сайта на Министерството на културата: http://mc.government.bg/
Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора