Библиотека Родина с наградата Хр. Г. Данов 2009

Библиотека Родина получи през 2010 г. отличията Златна книга и Златен печат