В Обществения информационен център потребителите ползват платени копирни и дигитални услуги според утвърден ценоразпис:
- разпечатване на лазерен черно-бял принтер А4;
- използване на компютър за текстообработка;
- запис на информация върху DVD или CD;
- сканиране на документ А4;
- копиране на документи (само от фонда на библиотеката);
- изпращане и получаване на факс;
- ламиниране А8.

Повече информация в Правила за обслужване на читателите в библиотеката.
Повече информация в Ценоразпис на услугите в библиотеката.