Можете да заемате книги за домашно ползване от Заемна за възрастни в Централна библиотека (бул. Руски 17), Заемна в Детски отдел (ул. Българско опълчение 69) или от филиалите ни.
За целта трябва да сте регистриран читател на библиотеката с валидна читателска карта, да я представяте при посещението си и да нямате просрочени книги.
Ако отговаряте на тези условия, имате право да заемете за домашно ползване до 5 (пет) броя библиотечни документи едновременно от всеки вид.
Срокът за ползване е:
За книги и ноти – 30 календарни дни;
Графични издания – 15 календарни дни;
Грамофонни плочи, аудиокасети, диафилми, CD, DVD – 10 календарни дни.
Пазете заетите книги и ги връщайте навреме! При просрочване на датата за връщане, както и за загуба или повреждане на книга, се дължи глоба. При закъснение – по 0.02 лв. на том за ден. При загубване или повреждане на библиотечен документ читателят заплаща петкратната стойност на документа по неговата пазарна цена.

Повече информация в Ценоразпис на услугите в библиотеката.

Електронна библиотека

sn yaneva
 

 

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора