Право на ползване на компютрите има всеки читател след представяне на валидна читателска карта в Централната библиотека – бул. Руски 17 и в Детския отдел – ул. Българско опълчение 69.
Времето за непрекъснато ползване на компютър от един читател е до 2 часа дневно, първият от които е безплатен.
Повече информация в Правила за обслужване на читателите и Ценоразпис на услугите.