Статут на услугата (информация)

Заявление за доставка на библиотечен документ

Декларация за копиране/сканиране на цял документ