Пролет е, нека се усмихнем със стихотворението "Пролет" на Асен Разцветников. За Вас прочете Моника Асенова, ученичка от пети клас, част от Маратон на четенето 2020.

https://www.facebook.com/margarita.ivanova.37669/videos/3385285548153545