Снимки от събития

Книга, предложена от Полския институт
Книга: Любов не е думата – Антология на полски поетеси и поети, дебютирали след 1989 година
Издателство: Жанет 45, 2014
Място на четене: Алианс Франсез, ул. „Иречек“ № 26
Четат: Лиляна Орешкова, Мария Козарова, Красимира Бобева – представители на СНЦ „Етносвят България“ – Стара Загора