Снимки от събития

Маратон на четенето в НЧ „Възраждане”, с. Калояновец