Теченията на още няколко заглавия от Колекция „Периодични издания. Стара Загора 1882 – 1944“ на Краеведския фонд на библиотека „Родина“ Стара Загора са почти напълно дигитализирани с професионалния планетарен бук скенер „ЭларСКАН“. До момента възможностите на техниката в библиотеката изключваха сканирането на източници с формат над А3. С модерния скенер вече са цифровизирани цялото течение на в. „Дума”, съхранявано в библиотеката - 1972 страници от Год. I – XVIII,  1926 – 1944 г. и 239 страници на 7 годишнини от периода 1929 – 1944 г. на в.„Земя“. Предстои сканирането на в.„Зора“. Скенерът бе предоставен за безвъзмездно ползване за определен период от фирма „АЯ Мсълюшънс“ ЕООД.

 „ЭларСКАН“ е планетарен документен скенер, проектиран за работа с подвързани и „неудобни“ документи, за сканиране на документи в офиса, в университети, в архиви и библиотеки, в центрове за обработка на документи и т.н. Скенерите от този тип се наричат също бук скенери, скенери за книги „face-up“, „over-head“ скенери, понякога даже „фотографски скенери“. Това е удобен настолен апарат за дигитализация на обекти (не само книги или документи, а оригиналите могат да бъдат и обемни — ордени, монети, различни тъкани и някои аксесоари, всякакви предмети, артефакти...) Устройството, осигурява важния принцип за производствен непрекъснат режим на работа: „да виждаш какво сканираш и да не обръщаш нагоре-надолу, за да разгърнеш страницата“ , за разлика от плоските скенери. Както и моментално прави изображения с високо качество и съхранява файла в нужния формат. Важни качества са високата производителност: времето за сканиране е по-малко от необходимото за прелистване на страница — не повече от няколко секунди ; и многофункционалност: голям максимален формат — до А2 (около 40×60 см).

Техниката ще остане в библиотека „Родина“ до средата на септември, когато ще бъде презентирана пред старозагорската общественост. Целта е да се покажат възможностите му и отново да се поставят на широко обсъждане проблемите, свързани с опазването и достъпа до писменото наследство на Стара Загора, съхранявано в местните културни институти, като и да се генерират идеи за споделени отговорности на библиотеки, музеи и общински власти при разработване и приемане на стратегия и дългосрочна програма за културното наследство на града и региона, в които да намерят място всички страни.

Библиотека „Родина“ дигитализира документи от фонда си от 2010 г., а от 2011 г. е част от европейската дигитална библиотека ЕВРОПЕАНА.

Още преди 5 години, през 2012 г., библиотека „Родина“ организира кръгла маса по същите въпроси, които вероятно бяха изпреварили времето си, защото останаха без развитие. Още тогава екипът на „Родина“ настояваше за разработване на местна политика и дългосрочна програма за опазване на старозагорското книжовно културно наследство, включително за дигитализация на застрашени колекции в културните институти на Стара Загора. Беше предложено да се създаде  регионален консорциум и дигитално студио като стъпка към споделяне на отговорностите в този процес между библиотеките и музеите – гаранция за избягване на дублирането, за постигане на по-висока ефективност и за намаляване на разходите при цифровизацията на документите.

Дигитална библиотека - http://www.rodina-bg.org/digitalna-biblioteka

Старозагорска е-памет - http://www.epamet-sz.org/

Планетарен скенер ЭларСКАН - http://www.elarscan.com/bg/planetaren-skener-za-knigi-ili-prosto-nai-dobriyat-skener-za-vsichko

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора