Втори камерно-музикален фестивал, Стара Загора 2014