Новият фотоконкурс е част от основния фотоконкурс „България – атрактивна туристическа дестинация”. Той дава свобода на въображението и артистичното око да се запечатат постиженията при възстановяването и изграждането на обекти с финансовата подкрепа на Европейския съюз по различни оперативни програми – културни паметници, туристически атракции и градска среда.

Цялата информация за условията за участие може да се види на сайта на фотоконкурса: http://phototourismbg.com/photo-contest-european-support/new-contest/