e-pamet logoНа 1 август 2013 г. в зала №33 на Регионален исторически музей – Стара Загора се проведе обучение за усвояване на умения за въвеждане на дигитални копия и систематизирани описания на обекти на сайта www.epamet-sz.org, портал на проекта „Старозагорска е-памет”.
13 библиотекари от „Родина”, от коалиционните библиотеки и специалисти от партньорски организации бяха запознати със структурата на портала, с функционалните му възможности и с изискванията за създаване на метаданни за отделните видове дигитални обекти. Бяха изготвени и разяснени инструкции за работа по категории документи.
Дискутиран бе проблемът за вариантите за лицензиране на публикуваното съдържание и перспективите за развитие на портала след края на проекта.

Обучение по проект Старозагорска е-памет    Обучение по проект Старозагорска е-памет