На 18 септември 2013 г. представител на библиотека „Родина” присъства на ежегодната работна среща на библиотеките, участващи в програмата American Corners и American Shelves на Посолството на САЩ. Срещата се проведе във Варненската регионална библиотека „Пенчо Славейков”. Сред присъстващите бе г-н Джон Дамикантонио от посолството на САЩ във Виена, който отговаря за американските центрове в България. Целта на програмата "American Corners" е да се създадат регионални центрове, предлагащи информация за американската култура, история, образование и др. Библиотека „Родина” е част от тази програма от 2008 г. Към днешна дата литературата на английски език, с която разполага библиотеката, е над 3300 тома.
Във втората част на работната среща презентации изнесоха колегите от Американските центрове в Столична библиотека и в РБ „Христо Смирненски” – Плевен. Снежана Тенева от комисия „Фулбрайт“ представи информация за образованието в САЩ и как български ученици да получат пълна стипендия в американски колежи и университети.
Срещата приключи с разискване на актуални въпроси, касаещи бъдещата съвместна работа на Американските центрове в България.

Програма "Образование в САЩ" на Българо-американската комисия за образователен обмен "Фулбрайт" за ученици от 8, 9, 10, 11 и 12 клас (.pdf)
Регистрационна форма на на Българо-американската комисия за образователен обмен "Фулбрайт" (.docx)

Fulbright-visit-to-the-AC-in-Varna   02-Fulbright-visit-to-the-AC-in-Varna

 

 

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора