Опитът на библиотека "Родина" в дигитализацията на библиотечните колекции и представянето им в Европеана бе представен на Регионална среща "Електронните услуги в обществената библиотека в полза на местната общност", проведена на 30 и 31 май 2013 г. в град Смолян. Организатори на инициативата бяха Регионална библиотека "Николай Вранчев" – Смолян и Програма "Глоб@лни библиотеки – България". Присъстваха представители на читалищните библиотеки от област Смолян.

 

Опитът на библиотека Родина в дигитализацията на библиотечни колекции и представянето им в Европеана от Библиотека Родина - Стара Загора