МАРАТОН НА ЧЕТЯЩИТЕ ХОРА
Стара Загора, 2 – 24 април 2013

VIІІ Маратон на четенето в Стара Загора в снимки