71 години от рождението на Снежана Янева (8 март 1952 - 26 декември 2019)334216011 1592085767904838 2989821492635992398 n copy

Прекланяме се пред силата на духа ѝ!

На днешния ден (8 март) се навършват 71 години от рождението на Снежана Янева – вдъхновител, инициатор и поддръжник на библиотечното дело в страната, безвъзмездно работила за създаването и развитието на Българската библиотечно-информационна асоциация и Фондация „Глобални библиотеки в България“, уважаван директор на Информационния център в Посолството на САЩ в България.

Неизброими са заслугите на Снежана Янева за развитието на библиотеките в България. Изключителен е нейният принос за връзките на ББИА с Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“, за създаването и изпълнението на най-мащабния проект през последните 30 години - проекта „Глоб@лни библиотеки – България“, чрез който обществените библиотеки промениха съществено своя облик и се превърнаха в центрове за равноправен достъп до информация за всички граждани. Тя допринесе със своите контакти България да има представители в комитетите на ИФЛА (Международната федерация на библиотечните асоциации и институции) и в ЕБЛИДА (Европейското бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации).

Целият трудов път на Снежито, както всички я наричахме, беше обречен на библиотеките и библиотечното дело. Тя беше отдадена на идеята да работи за развитието на българските библиотеки и за трансформирането им в съвременни центрове за знание, информация и учене през целия живот. Неин принос e ползотворното професионално сътрудничество с Американската библиотечна асоциация (ALA), в резултат на което бяха реализирани множество съвместни проекти, сред които Sister Libraries, ABLE, Националните библиотечни седмици, в които участва и нашата библиотека. С нейно съдействие над 40 български библиотечни специалисти, между които и двама от библиотека "Родина", посетиха американски библиотеки, участваха в обмяна на опит и в годишните конференции на ALA. Под нейно ръководство беше осъществено и създаването на мрежа от 14 Американски центрове и кътове в обществени библиотеки в цялата страна, единият от които е в "Родина". Благодарение на Снежана Янева библиотеката ни получи като дарение и интерактивна компютърна система със специализиран софтуер Earliy Literacy Station /ELS/ за малките ни читатели от 0 до 12 години, искащи да изучават английски език.

Всеотдайна и отдадена на каузата си без да търси лични облаги, силна като истински боец и в същото време чиста в морално отношение личност, винаги усмихната и добронамерена, готова да помогне всекиму в професионален и личен план, обединяваща и вдъхновяваща с идеите си цялата гилдия – такава ще я запомним Снежито. Тя ни завеща неизчерпаемата си енергия, непресъхващата си вяра и заразяващия си оптимизъм, които ѝ даваха сили да се бори в защита на професионалните стандарти и за издигане на авторитета на професията „библиотекар”.

Прекланяме се пред силата на духа ѝ!

Видеофилм за 70-годишнината на Снежана Янева на Мемориален фонд „Снежана Янева“ https://www.youtube.com/watch?v=XBjFNX7rwhc

Посетете Мемориален фонд СНЕЖАНА ЯНЕВА https://www.snejana-ianeva.org/bg

 

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора