В библиотека "Родина" ни гостуваха децата от 3. в клас при СУ "Васил Левски".