Литературно четене по повод Деня на народните будители проведоха в електронна среда учениците от VII „в“ клас с класен ръководител Милена Танева – учител по български език и литература, съвместно с библиотека „Родина“. Инициативата е в рамките на одобрения проект на ОУ „Кирил Христов“, с директор Господин Балъкчиев, по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“, реализиран в сътрудничество между училищните и обществените библиотеки. В тази връзка в проявата на седмокласните се включиха Йорданка Хубенова – библиотекар от филиал „Димитър Благоев“ към библиотека „Родина“, и Таня Николова – библиотекар и учител в ОУ „Кирил Христов“. Литературното четене за Деня на народните будители се проведе в съзвучие с Есенните литературни дни в Стара Загора.
След уводните думи на г-жа Милена Танева, нейните любознателните възпитаници  разказаха за историята на празника Първи ноември, след което в дух на родолюбие припомниха имената и значението на делото на видни народни будители. Седмокласниците представиха с вдъхновение специално подготвен поетичен рецитал, посветен на празника. След това учениците решиха да поставят акцент върху живота и заслугите на жените народни будители, чийто принос също е изключително важен за духовното развитие на обществото. С активното си участие в литературното четене се изявиха седмокласниците Павлина Антонова, Мая Костадинова, Денис Атанасов, Емил Атанасов,  Даниел Митев, Никол Ганева, София Чернева, Милица Червенкова. Мая представи делото на  Анастасия Димитрова – първата българска светска учителка от Възраждането и родоначалник на девическата просвета у нас. София разказа увлекателно за видната старозагорска учителка Анастасия Тошева – основател и пръв директор на Девическата гимназия „Мария Луиза“ в Стара Загора. Никол представи впечатляващо личността на Райна Княгиня, а Милица се беше подготвила старателно да сподели наученото за Екатерина Каравелова.
Провеждането на литературното четене бе кулминацията на проявата, но също толкова важен бе предварително положения труд от учениците. Още по време на присъствената форма на обучение, няколко седмици преди самата инициатива, децата започнаха подготовка, по време на която посещаваха филиала „Димитър Благоев“ на библиотека „Родина“, като събираха и синтезираха намерената информация за живота на народните будители.
„Поздравявам Ви, г-жо Танева, също и Вас, деца, че в рамките на литературното четене успяхте за краткото време на учебния онлайн час да разкажете толкова много интересни и важни неща за празника“, сподели впечатленията си от участието г-жа Хубенова. „Приветствам Ви за подготовката и старанието, надявам се, че ще запазите в сърцата си пламъка на любознателността и възрожденския дух, който са имали народните будители, защото във вашите ръце – на младите хора, е бъдещето на духовността“, похвали седмокласниците и г-жа Николова в края на проявата. 

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора