novini-network-places-iconПетима представители на библиотека "Родина" участваха от 26 до 28 февруари 2013 г. в курса Каталогизацията и предизвикателствата на електронната среда с лектори Александра Дипчикова и Виолета Людсканова от Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий". Курсът е част от програмата на Центъра за продължаващо образование на библиотекари. В него участваха и колеги от Регионална библиотека „Захарий Княжески”, Библиотеката на Тракийския университет и Библиотеката на Варненския свободен университет.

Участниците в курса получиха основни знания за промените, настъпили в теорията и практиката на описателната и на съдържателната каталогизация в светлината на новите основополагащи международни нормативни документи. Обърна се внимание на особеностите на Международния стандарт за библиографско описание (консолидирано издание от 2012 г.). Проведена бе дискусия за необходимостта от изработване и публикуване на инструктивни материали в помощ на библиотекарите.

Лектор Александра ДипчиковаЛектор Виолета Людсканова Курс Каталогизацията и предизвикателствата на електронната средаКурс Каталогизацията и предизвикателствата на електронната среда

Снимки: Дарина Кондратцева

 

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора