Библиотека „Родина” гр. Стара Загора обявява свободно работно място за длъжността „Библиотекар”!
librarian 0
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Област на дейност: Библиотечно-библиографска и информационна дейност.
1.2.Кратко описание на длъжността: Познава и спазва нормативните актове, инструкции, правила и други документи, отнасящи се до изпълняваната библиотечно-библиографска и информационна дейност; участва в дейности по: набавяне, организация, съхранение, опазване и ползване на библиотечните фондове; изгражда и поддържа библиотечно-библиографски и информационно-търсещи системи: каталози и картотеки в традиционен и електронен вид; осъществява библиотечно-библиографско и информационно обслужване на ползвателите на библиотеката; поддържа отчетна и технологична документация; осъществява културни, образователни, информационни и квалификационни прояви. Участва в комисии и работни групи по определени проблеми; планира и отчита дейността си.
1.3. Изисквана степен за завършено образование: висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки”; професионална квалификация, придобита във висше училище, обучението по която включва най-малко 50 на сто дисциплини на библиотечно-информационния цикъл.
1.4. Допълнителни изисквания: Добра компютърна грамотност – работа с MS Office, бази данни и интернет платформи, владеене на чужди езици, умения за работа в екип, диалогичност и комуникативност при работа с различни възрастови категории потребители, отговорна и прецизна личност.
2. Необходими документи за кандидатстване:
2.1. Автобиография – европейски формат.
2.2. Мотивационно писмо.
2.3. Копие от диплома за висше образование, вкл. приложението.
2.4. Копия от сертификати за допълнителна квалификация (ако има такива).
2.5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.
За предимство ще се смята стаж в библиотека, както и допълнителна квалификация в областта на хуманитарните и обществените науки.
Желаещите да кандидатстват е необходимо да депозират документи до 20.09.2021 г. включително чрез e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., по поща до адреса на библиотека „Родина” – Стара Загора, бул. „Руски” 17, или на място в библиотеката – всеки делничен ден от 9:00 до 12:30 и от 13:30 до 17:30 часа.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност. Предоставянето на лични данни по тази обява е доброволно и те ще бъдат използвани само за целите на подбора.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване, като за насрочената дата и час те ще бъдат информирани чрез електронна поща.
Лице за контакт: Слава Драганова
Телефони за контакт: 042630113, 0886463731

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора