Ценен дар получи библиотека „Родина” от Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", която отбелязва 100 години висше музикално образование в България. Дарението съдържа нотни издания, музикални изследвания, периодика и компактдискове. Научната продукция на НМА ще е в помощ на многобройните специалисти и любители на музикалното изкуство в Стара Загора.