Ценен дар получи библиотека „Родина” от Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", която отбелязва 100 години висше музикално образование в България. Дарението съдържа нотни издания, музикални изследвания, периодика и компактдискове. Научната продукция на НМА ще е в помощ на многобройните специалисти и любители на музикалното изкуство в Стара Загора.

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора