24 may

24 МАЙ – ПРАЗНИК В ПРОСЛАВА НА ДВАМАТА БРАТЯ Cв. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

ПРИКАЗКА ЗА БУКВИТЕ

А, Б, В....
В думата АЗБУКА са скрити две букви Аз и Буки, които са първите две букви в глаголицата, създадена от двамата братя Кирил и Методий. Българската азбука е всъщност един увлекателен разказ за грамотността: Аз Буки Веди Глаголи Добро Есть Жичье... - Аз зная буквите и животът със знанието е добър... Това ни казват първите букви от азбуката, в чието начало са нашите А, Б, В, Г, Д, Е, Ж....
В старобългарския език АЗЪ означава ПАМЕТ. Освен това означава и АЛЕМ, т. е. ПЪРВИ, а АН означава БОГ или НЕБЕ. Затова св. Св. Кирил и Методий поставят на първо място буквата А като символ на НАЧАЛОТО и САМОСЪЗНАНИЕТО. Всяка следваща буква е взета от началото на конкретна дума. Когато ги четете последователно, те образуват смислен текст. Това е едно скрито послание към народа, който ще ползва тяхното творение. Те искат той да разбере защо са нужни буквите, какъв е техния смисъл и накъде ще ги поведе родното слово.
Първите азбукарчета заучавали новата азбука в текстовия й вариант и макар че отдавна сме го забравили, той и днес продължава да ни ГЛАГОЛИ, т.е. да ни ГОВОРИ:
"Аз Буки, Веди Глаголати! Добро Ест Живети ДЗело Земля! Иже (Йота) Како Люди Мислите, Наш Он Покой. Ръци Слово Твръдо! Ук, Фрът, Хер! От! Ща Чръв! Ци Ша! еръ, ер, ери! Ет! Ен Он! Йен йон! Юс! Ят!”.
Днес тази уникална азбука звучи така:
"Помни буквите, учи да говориш! Добре е да живееш здраво на земята! Защото както хора мислите, наша е той опора. Изричай словото твърдо! Нагоре всеки да лети! Върви! Избягвай червея! Покорявай висотите! Ти мъж, ти юноша, вие хора! Човече! С ум и разум! Във вярна посока и с ясно съзнание! Напред! Слава!“.

Млади приятели, честит празник! Честит празник и на вашите учители! И нека да пребъде делото на двамата братя Cв. Св. Кирил и Методий! Поклон пред техния духовен подвиг!

                                                                                                           Оставам ваш приятел и учител,
                                                                                                           ЙОРДАНКА ХРИСТОВА –
                                                                                                           aвтор на проекта “Училище за идеи”

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора